Tuesday, February 06, 2007

Talven viilto kasvihuoneilmiöön - Cut of winter into the greenhouse effect

Viimeistään tänään on suojattava talvenarat kasvit, jos sellainen on jäänyt tekemättä lumettomana aikana. Nyt alkaa nimittäin jopa ennätyksiä lähenevä pakkasaalto (viimeisimmät sääennusteet ovat jopa tuon linkin lukemia kylmemmät)! Lämpötilat laskevat Etelä-Suomessa tulevan tiistain - torstain välillä öisin jopa selvästi -30 asteen kylmemmälle puolelle ja etelärannikollakin Helsinki mukaan lukien paikoin -30 asteen tienoille.

Arkojen kasvien juuriston päälle voi kasata lunta kymmeniä senttejä, joka on tässä vaiheessa lähes ainoa kunnollinen tapa suojata kasveja. Valitettavasti tämän hetkinen jäätynyt suojalumi on siihen tarkoitukseen melko huonoa. Ilmava vastasatanut pakkaslumi olisi paljon parempaa. Tämän takia jätän nyt suojaamatta taimikasvatuspaikkani kasvit, mutta nyt tulee testattua eri lajien pakkasen kestävyyttä. Kiinnostavaa... Kevään aikana raportoin sitten tuhoista sekä ko. paikalla että arboretumissani Sipoossa.

Lisäksi on todettava, että monet kasvit ylipäätään ovat nyt vaaravyöhykkeessä eteläisessä Suomessa, koska joulu- ja tammikuun ennätyslämpimyys herätti joitakin lajeja kevääseen jossain määrin. Tulevien tuhojen määrästä ja laajudesta ei voi vielä tehdä mitään arvioita, koska tämä tilanne on sen verran ennenkokematon.

Niin, kasvihuoneilmiön voimistumisesta huolimatta minua ei yllätä ollenkaan tällaiset kylmät jaksot. Asiaan voi kuulua juuri sellainen, että pitenevien lämpimien jaksojen välissä voi olla lyhyitä toisen ääripään sääjaksoja. Tavanomaiset säät vähenevät ja ääripäät yleistyvät; yhä enemmän lämmintä ja yhä vähemmän kylmää, mutta lämmin on todella lämmintä ja kylmä todella kylmää... Näinkö olisi käymässä...?At the latest today one must protect winter sensitive plants (in Finland), if that have been remained undone during the snowless period. Namely now starts even near record breaking frosty period! Temperatures will drop in southern Finland between coming tuesday - thursday during nights even clearly colder than -30 C and also by the southern coast including Helsinki around -30 C locally (these readings are usually rather rare in southern Finland, but they happen every winter many times in Lapland).

On the root areas of winter sensitive plants one can spread several centimetres of snow, which is almost the only proper way to protect plants at this stage. Unfortunately the frozen melted snow of this moment is rather bad for that purpose. Airy freshly fallen frosty snow would be much better. Due to this i leave plants unprotected in my nursery place, but now the frost tolerance of different species will be tested. Interesting... I will report damages then during spring both in this place and in my arboretum in Sipoo (a town rather near Helsinki).

In addition it must be noted, that many plants in general are now in danger zone in southern Finland, because the record breaking warmth during december and january woke some plants into spring in some degree. There cannot be done any estimates yet of the amount and vastness of coming damages, because this situation is never experienced before in such a way.

So, despite the strenghtening of the greenhouse effect i'm not surprised of these kinds of cold periods. The matter can include the fact, that among lengthening warm periods there can be short periods of the other extreme. Average weather situations will decrease and the extremes will increase; further more warm and less cold, but the warmth will be very warm and the cold very cold... Will this be happening...?

No comments: