Wednesday, November 19, 2008

Sivilisaation viimeinen mahdollisuus?!

Tässä on eilinen Lyndon LaRouchen webseminaari, joka oli otsikoitu sattuvasti; "Sivilisaation viimeinen mahdollisuus?". Tutut teesit ja ongelmat tulivat siinä edelleen esiin. Kaiken pahan alku ja syy on Brittiläinen imperiumi (eli sen puitteissa elävä pankki- ja korporaatiomaailman oligarkkieliitti ympäri maailman; myös Suomessa), joka on nyt pyrkinyt saamaan aikaan uudenlaisen maailmanlaajuisen fasismin 1930 -luvun epäonnistumisensa jälkeen. Sitä pyrkimystä edesauttamaan luodut monetarismi ja globalisaatio ovat tulleet tiensä päähän kaaduttuaan omaan mahdottomuuteensa. Se ilmenee johdannaismarkkinoille kerääntyneenä triljoonien dollarien suuruisena velkataakkana (alunperin johdannaismarkkinoiden piti olla tuota fasismia auttavana varallisuusvaltana), jonka erääntyminen on nyt johtanut ylhäältä (johdannaismarkkinoista) alaspäin (reaalitalouteen) romahtavaan järjestelmään.

Seurauksena on mm. kaksi asiaa; velkaa yritetään paikata keskuspankkien ja valtioiden pelastuspaketeilla, jotka luovat valtioille eli niiden ihmisille lisää velkaa, kun luodaan lisää virtuaalirahaa. Näin rahan arvo alenee ja syntyy kierre kohti hyperinflaatiota. Toisena seikkana velkataakka jumittaa kansainvälisen kaupan toimintakykyä, koska velkataakkavaatimusten alla vararikkoon joutuneet - joutuvat pankit eivät uskalla antaa enää riittävästi lainaa keskeisille toiminnoille ja yrityksille. Toimintojen ketjureaktiomainen tyrehtyminen aiheuttaa siinä mm. deflaatiota (hintojen lasku) esim. raaka-aineille ja samalla keskeiset yhteiskunnan toimintaedellytykset alkavat tökkiä; ruoan ym. tavaroiden kuljetukset vähenevät, infrastruktuurin rapautuminen jatkuu ylläpidon vähentyessä, yritysten toimintakyvyn aleneminen pahenee, kun raaka-aineiden saanti vaikeutuu kuljetusten vähentyessä, jäte-, sanitaatio- ja terveydenhuolto huononee jne.

Kaikki tuo tulee pahenemaan sivilisaation tuhoutumiseen saakka parissa sukupolvessa, jos nykyistä järjestelmää ei laiteta vararikkoon ja järjestetä uutta järjestelmää tilalle globaalisti ja totaalisesti; amerikkalaisen systeemin mukainen Bretton Woods on hyvä alku. Eli: Uuden järjestelmän pitää perustua kansallisvaltion (Ei keskuspankin) määräämään ja lainaamaan rahaan reaalitalouden kehitystä varten, missä se talouden kehitys maksaa itse velkansa takaisin tuottamalla samalla voittoa ja näin talous kehittyy oikealla tavalla. Nykyinen järjestelmä on ollut huono, koska se on perustunut keskuspankin luomaan virtuaalirahaan, joka lisää velkaa ilman riittävää todellista vastinetta maksaa sitä takaisin reaalitalouden puolelta. On syntynyt siis ikuista velkaa koko ajan lisäävä kone, joka nyt romahduttaa sen takia koko muunkin talouden.

Tämä on kaikkien aikojen suurin talouskupla, jota palvotaan niin järjettömällä uskonnollisella pieteetillä, että sitä yritetään pitää pystyssä romahtavassakin tilanteessa. Brittiläisen systeemin eliitti yrittää viimeiseen asti pitää kiinni tästä kuplasta, jotta he voisivat pelastaa mahdollisimman paljon virtuaalirahaansa todelliseksi rahaksi. Samalla suurelle määrälle tavallista kansaa on ollut täydellisesti hämärtynyt tämä tilanne, koska esim. virallinen media puhuu asian vierestä. Minä sen sijaan ja varmasti jo moni muukin tietää asian oikean laidan kiitos mm. juuri Lyndon LaRouchen. Nyt on herranjumala aika, että laajat massat alkavat viimein tiedostamaan ja painostamaan muutosta pois tästä helvettiin johtavasta putkesta!

Lyndon LaRouchen vaatimassa uudessa järjestelmässä on keskeistä infrastruktuurin parantaminen, joka aiheuttaa elämisen tason nousua. Se puolestaan johtaa työn laadun ja tuottavuuden parantumiseen reaalitalouden keskeisillä aloilla; maatalous, teollisuus, tiede, koulutus, sairaalat, ruokahuolto. Kaikki tuo voidaan tehdä ympäristöystävällisesti mm. ydinvoiman ja pikaraitioteiden (magneettinen levitaatio) avulla. Autoista on päästävä paljolti eroon, koska se on saastuttava ja tehoton liikennemuoto verrattuna raitioteihin. On edistettävä tekniikan kehitystä yhtäältä työn tuottavuuden parantamiseksi, mutta myös elämisen laadun takia; ympäristö- ja ihmisystävällisyys. Elämisen tasoa on parannettava, jotta ihmisten hyvinvoinnin myötä heidän aivonsa olisivat tehokkaammin ja paremmin yhtäältä talouden tuottavuutta lisäämässä ja toisaalta luomassa lisää hyvinvointia ja ymmärrystä ihmisyyden hyvistä puolista; tieteen ja taiteen universaalit arvot ja merkitykset.

Nykyisessä järjestelmässä kaikki tuo ei ole ollut kunnolla mahdollista; vain harvalukuinen eliitti on voinut leikkiä virtuaalirahoilla menestystä ja luoda pelailuunsa tarvittavan tavarapaljouden avulla vain illuusiota menestyksestä osalle tavallisesta kansasta. Muutoin elämisen taso niin fyysisesti kuin etenkin henkisesti on ollut laskussa länsimaissa viimeiset vuosikymmenet huolimatta joistakin edistysaskeleista muutamien tavaroiden suhteen; kännykät, tietokoneet. Tämä järjestelmä on aiheuttanut reaalitalouden rapautumista ja sen ylle luotu virtuaalitalous syntyneen velkataakkansa muodossa on nyt kiihdyttämässä rapautumista kohti sivilisaation tuhoa globaalisti. Korttitalo alkaa sortua.

Kaikki tuo ja aikaisemminkin mainittu mielessä pohditaanpa näitä eilen tulleita uutisia; A B. Financial Times -lehti nosti (Tässä juttu) Suomen valtiovarainministerin Jyrki Kataisen Euroopan parhaaksi kollegoidensa keskellä ja nyt Suomi antaa oman elvytyspaketin vientiyrityksilleen eli ottaa lisää valtionvelkaa. Financial Times on brittiläinen lehti ja sen mukaan se tietenkin on ko. Brittiläisen imperiumin äänenkannattaja. Se arvioi tilanteita ja ominaisuuksia tämän imperiumin näkökulmasta, brittiläisen systeemin silmin. Sen takia Jyrki Kataisen roolia ja annettua ansiota tässä on myös arvioitava brittiläisen systeemin silmin. Suomi on nimittäin talousjärjestelmältään yksi Brittiläisen imperiumin provinssi, jossa fasismin juurruttaminen monetarismin ja globalisaation avulla on ollut käynnissä siinä missä muuallakin länsimaissa. Sama koskee tuota tukipakettia; se on vain ensiavun kaltainen yritys pitää yllä illuusiota monetaristisen järjestelmän säilyttämisestä ja korjaamisesta. Todellista ongelmaa ei kohdata, vaan tyydytään vippaskonstien tekoon. Yritetään korjata koko rakenteessa olevaa perustavaa laatua olevaa vikaa jeesusteipillä ikään kuin se muka auttaisi. Ehkä vähän aikaa auttaa, mutta samalla rakenteellinen vika pahenee koko ajan lisää ja aiheuttaa jeesusteipin pettäessä yhä enemmän tuhoa.

Tällaisen moraalisen ja älyllisen rapautumisen piirissä elämme; ei uskalleta / osata / haluta tehdä koko järjestelmää - rakennetta koskevia kohtalonomaisia muutoksia tilanteen korjaamiseksi koko ihmiskunnan hyväksi, vaan tuudittaudutaan virheelliseen lohdutusideologiaan kosmeettisine tilapäisapuineen lähinnä eliitin hyväksi. Onko se tarkoituksellista vai tahatonta? Minusta alkaa näyttää yhä enemmän siltä, että "muutamat" eliitin pääpirut ovat olleet erittäin kovasti tarkoituksella liikkeellä ja muu osa eliitistä on vain niin tyhmiä, että he joko ovat tahattomasti epätietoisia (uskovat tekevänsä hyvää) tai tahallaan välinpitämättömiä tietoisuudesta huolimatta. Tavallista kansaa yritetään pitää median avulla samalla yhtäältä mahdollisimman epätietoisena ja toisaalta tarjotaan tiedonjanoon sivuseikkoja asioiden todellisen tilan hämärtämiseksi ja salaamiseksi. Osaksi on jopa niin, että em. johtuen ei edes osata tarjota kuin pelkkiä sivuseikkoja, kun mediainformaation luoja ja tarjoaja ei itsekään osaa kunnolla hahmottaa tilanteen oikeaa luonnetta. Viihdetulvan pariin vapaaehtoisesti kahlitseminen toimii myös kätevänä apuna hämärtämisessä ja salaamisessa oli se tietoista tai ei. Nyt on aika murtautua tästä eroon!

No comments: