Saturday, January 03, 2009

Helvetti vai Renessanssi?! - Brittiläinen imperiumi ja väkivalta; syitä, seurauksia ja vastalääkkeitä

Viime kerralla puhuin länsimaiden sairaan luonteen ilmenemisestä ihmisten ja yhteiskunnan rappion kautta tarkasteltuna. Osana siihen kuuluu tietenkin väkivalta; niin henkinen kuin fyysinenkin ja sekä yksilötasolla että valtiollisella ja korporaatiotasolla. Haluan ottaa tämän aiheen lähempään tarkasteluun erillisenä kirjoitussarjani osana ja lähtekäämme liikkeelle äskettäin tulleen maailman mittakaavassa räikeimmän väkivallan ilmentymän eli Joulun jälkeen puhjenneen Israelin ja Gazan välisen sodan tarkastelulla. Sitä varten tässä on aluksi uutisvertailu valtavirranmedioista verrattuna LaRouche PAC-sivuston antiin ko. aiheesta. Helsingin Sanomien juttuja ja Palestiinan alueen historiaa kuvaava juttusarjasivu, BBC:n juttusivu ja CNN:n juttusivu.

Tässä on Larouche PAC -juttuja: LaRouche Issues Urgent Mideast Warning, LaRouche: "This is the Time to NOT Start Hostilities in Southwest Asia", Turkish President: Israeli Attack Timed to Create a Mess for Obama, Saudi Wahhabi Cleric Calls for Global Jihad Against Israel, Threatens the U.S., White House Backs Israeli Attacks on Gaza; Peace Talks Shut Down, World Denounces Israeli Attacks on Gaza, China Denounces "Misuse of Force" In Gaza, LaRouche: The Only `Threat' To Israel Is An Outbreak Of Peace, EIR Editor Jeff Steinberg January 2008 Memo on Israeli Planning of Bombardment of Gaza, Israel Ground Assault Would Be A Disaster ja videoita: LPACTV: Now Is The Time For A Syria-Israel-Lebanon Peace, LPACTV: The Threat of Peace.

Havaitsemme siis sen, että valtavirtamedia tarjoaa kyllä paljon hyvää tietoa tapahtumasta ja alueen historiastakin, mutta se ei tässäkään tapauksessa kykene saavuttamaan tilanteen prosessianalyysin ydintä eli sitä, että miksi ja kenen tekemänä alunperin kaikki tapahtuu. Se on toki epäselvää tässä tapauksessa, että kumpi oli ensin: Muslimit vai juutalaiset. Olennaisin kysymys on kuitenkin se, kuka johtaa taustalta naruja. Se on tietenkin Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitti ja tässä on huomattava, että heillä on "yhteistyöelimenä" Saudi-eliitti tuolla päin maailmaa. Esim. tuossa kirjoituksessa LaRouche: The Only `Threat' To Israel Is An Outbreak Of Peace paljastuu se seikka, että Brittiläisen imperiumin näpit ovat olleet pelissä mukana vähintään vuoden 1916 Sykes-Picot -sopimuksesta lähtien, jossa Britannia ja Ranska sopivat Lähi-idän alueen jaosta keskenään Ottomaanien imperiumin kaaduttua.


Brittiläinen imperiumi on siis jo lähes 100 vuoden ajan hallinnut Lähi-idän tilannetta tuosta sopimuksesta lähtien (Sittemmin enimmäkseen vaivihkaisesti, kun sen kolonialistinen näkyvä valta häipyi). Parin viime vuosikymmenen aikana se on tapahtunut olemalla sekä Hamas -järjestön (ja osaltaan laajemman Egyptikeskeisen Muslim Brotherhood -järjestön) että Israelin taustoilla tavoitteenaan ylläpitää jännitettä ja terroria alueella, jotta he tällä tavalla hajoita ja hallitse -taktiikalla saisivat pitää intressinsä (eritoten öljyvarallisuus) hallussaan. Israel auttaa tässä mielihyvin ja sitä varten tämä Israelin Gaza -operaatiokin suunniteltiin jo paljon aikaisemmin valmiiksi, kuten käy ilmi esim. tuosta EIR Editor Jeff Steinberg January 2008 Memo on Israeli Planning of Bombardment of Gaza -kirjoituksesta. Se tehtiin tietenkin yhteistyössä Saudi-eliitin ja George W. Bushin kanssa Brittiläisen imperiumin ohjailemana. Kuten muistamme tästä kirjoitussarjasta, niin Yhdysvaltain nykyhallinto on ollut osa tätä Brittiläistä imperiumia.

Tässäkin nähdään se Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitin taktiikka, jossa luodaan vaivihkaa kummankin osapuolen taustalla rakentamalla ja manipuloimalla vihollisasetelma ja agenttien provokaatioiden avulla saadaan ruuti vihdoin syttymään ja / tai palamaan edelleen. Viime aikoina tämä oligarkkisaasta on käyttänyt tätä taktiikkaa esim. myös Georgiassa ja Intian Mumbaissa. Muutamia vuosia sitten tällaista omien etujen vaalimistaktiikkaa käytettiin Irakissa näennäisesti oikeutetulla Saddam Husseinin syrjäyttämisellä; heh, aikoinaan tämä oligarkkieliitti tuki Saddamia mm. Irakin ja Iranin sodassa 1980 -luvulla ja sitten Saddamista tuli ongelma omapäisen mahtailunsa takia. Kuinka se taas muistuttaakin tapauksesta Hitler; oligarkkieliittin onnistui tehdä taas virhe eli eivät hekään onneksi täydellisiä ole (Oikeasti äärimmäisen kaukana siitä). Kaikki ei ole heillä mennyt aivan suunnitelmien mukaan näissä viime kuukausien projekteissakaan (Irakissakin yhä vatvotaan sotailmapiiriin jumiutuneena), sillä pääasiallisiin tavoitteisiin Georgian ja Mumbain tapauksissa ei ole päästy kunnolla.

Georgian projektissa oli tarkoitus tehdä merkittävä viilto Venäjälle ja eritoten Venäjän ja lännen suhteille. Lopputulos jäi vähän vajaaksi, mutta aivan liian selväksi kuitenkin. Mumbain tapauksessa nämä oligarkkiporukat halusivat saada Intian ja Pakistanin pahemmin tukkanuottasille, mutta ainakin vielä toistaiseksi ei kovin kohtalokkaasti. Siellä sekasorrolla olisi osaltaan Venäjää uhkaava tarkoitus ja toisaalta Intian ja Kiinan heikentäminen ja uhkaaminen. Intia ja Kiina ovat uhka Brittiläiselle imperiumille sen kautta, että ne voivat tehdä maailman mitassa merkittävinä valtioina tuota Brittiläisen imperiumin oligarkkivaltaa uhkaavia yhteistyösopimuksia keskenään Venäjän kanssa, kuten juuri tähän talousromahdukseen liittyen Lyndonin vaatimalla tavalla Bretton Woods -systeemin mukaisia sopimuksia.

Brittiläisen imperiumin taktiikka manipuloida maailman taloudellisia ja poliittisia tapahtumia on siis pysynyt samana vuosisadasta toiseen. Väkivallalla on siinä erittäin merkittävä rooli. Väkivalta ja kaaos ovat keinoja pitää brittiläisen systeemin mukaan ihmiskarja ohjaksissa epävarmuutta, pelkoa ja sekasortoa viljelemällä. Yllä kuvatun lisäksi historia tuntee tähän mennessä vakavimpina tämän oligarkkieliitin luomina sotkuina Ensimmäisen ja Toisen maailmansodan. Jälkimmäinen on niistä vakavin, jonka vaikutus tuntuu yhä tänäänkin ja näyttää vahvasti siltä, että tämä oligarkkieliitti haluaisi jatkaa sen jälkipyykkiä vieläkin, koska se epäonnistui silloin 1930- ja 40-luvuilla saattaa fasistinen imperialisminsa totaaliseen huipennukseensa. Meidän on huomattava tässä, että Adolf Hitler oli tuolloin heille vain nukke saavuttaa se päämääränsä. Hitleristä tuli kuitenkin ongelma myös heille ja hänet sekä hänen hännystelijänsä piti siksi eliminoida. Tämän nykyisen talousromahduksen epäsuoralla avustuksella oligarkkisatanistimme yrittävät siis edelleen käyttää samoja levottomuutta ja vastakkainasetteluja luovia taktiikoita, joiden seuraukset ovat onneksi vielä toistaiseksi jääneet melko paikallisiksi selkkauksiksi.

Käymälä -blogin Svenillä on hyvä kirjoitus Suomen ja länsimaiden russofobiasta. Suomen Antifasistinen Komitea (SAFKA) kirjoittaa myös aiheesta ja tämän merkinnän kommentit ovat siihen liittyen hyvin mielenkiintoisia; huomaatte varmaan kuka kommentoijista on Brittiläisen imperiumin muokkaamassa yhteiskuntarakenteessa aivopestyksi saatettu tai provosoi esittäen sellaista. Russofobia liittyykin vahvasti tähän valtiollisella ja kansainvälisellä tasolla toimiviin Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitin väkivaltajuoniin ja -toimintaan. Svenin mainitsema venäjävihamielisyyttä tuottavaa propagandakoneistoa johtava ryhmä on yhtäkuin tämä minun kuvailemani (ja Lyndon LaRouchen ajatuksista siis alunperin saamani käsitys heistä) Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitti. Kuten Svenkin kuvailee, niin tämä eliitti on saastuttanut suuren joukon hännystelijöitään ja meitä ns. tavallisia ihmisiä propagandansa pauloihin tässäkin asiassa vuosikymmenten mittaan. Sattumoisin taustalla vaikuttaa tietysti myös konkreettiset Toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat täällä Suomessakin, jolloin suorat muistot ja sukupolvelta toiselle kerrotut "tarinat" niistä toimivat helposti tämän oligarkkieliitin pussiin jopa aivan "vahingossa".

Miksi sitten juuri Venäjä on tämän länsimaisen oligarkkieliitin silmätikkuna niin paljon, että sitä vastaan on kehitetty niin suuri vihakoneisto ja vihauskomusilmapiiri täällä ja muualla sekä tehty Georgian operaation kaltaisia heikentämis- ja mustamaalaamistekoja. Syy on yksinkertainen: Venäjä on aina ollut (Myös silloin, kun sen naamiona oli brittiläistä alkuperää oleva kommunismi; Karl Marx perusti oppinsa vahvasti Brittiläisen imperiumin oppi-isien, kuten Adam Smithin ajatuksiin ja teeseihin Lontoossa ollessaan) yksi viimeisistä esteistä tämän oligarkkieliitin maailmanhallinnalle. Venäjä on itsekin imperiumi sekä hyvine että huonoine puolineen, mutta se ei kuulu länsimaisen Brittiläisen imperiumin piiriin. Se on vihollinen eli Brittiläisen imperiumin vaikutusvaltaa ja hallintaa vähentävä ja uhkaava kilpaileva imperiumi ja näin on ollut jo vuosisatoja eikä mikään ole sen suhteen muuttunut nykypäivään tultaessa.

Osittain Venäjä on myös kateuden kohde, sillä osa näistä Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitinkin jäsenistä tietää tai ainakin aavistaa, että Venäjällä on paljon sellaista rikkautta (henkistä eritoten), jota länsimaissa ei ole. Onhan kyse kahdesta toisistaan poikkeavasta imperiumista, jotka ovat kehittyneet paljolti erillään toisistaan. Monet länsimaiset ihmiset ovat sellaiselle rikkaudelle tosin täydellisesti sokeita ja aivopestyjä (Tarkoituksella tietenkin by Brittiläinen imperiumi) luulemaan Venäjää lähinnä saastan kodiksi, vaikka itse ovat pahempaa saastaa todistetussa valossa; mikään ei voi olla pahempi maailmassa kuin Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitti. Sen räikein ilmenemismuoto fasismi on paljon syvemmin ja totaalisemmin paha kuin itsekin runsaasti paha kommunismi oli. Todisteena käy esim. aikavertailu; kommunismi on vähentynyt maailmasta paljon tehokkaammin lyhyemmässä ajassa kuin fasismi; vähemmän paha on ollut mahdollista juurittaa pois helpommin. Todisteena käy myös Käymälän Svenin vertailu tunteiden kehittyneisyydestä. Länsimaat ovat todellakin muodostuneet myös puuroutuneiden tunteiden sekametelisopaksi.

Väkivaltaa on myös sellaisella tasolla, josta puhuin jo viimeksi: Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen rappio eli se noosfäärisairaus, joka on muodostunut tämän oligarkkiporukan tekojen seurauksena vähitellen. Siihenkin kuuluu sekä henkinen että fyysinen väkivalta. Tämä noosfäärisairaus on pahentanut ja yleistänyt tällaista sosiaalista häiriökäyttäytymistä viime vuosikymmeninä edelleen. Henkinen väkivalta kohdistuu siinäkin sieluun ja fyysinen ruumiiseen. Suomessa räikeimmät esimerkit fyysisestä noosfäärisairauden aiheuttamasta väkivallasta ovat Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat; ne olivat eräänlaisia yksityisfasismin keskitysleiriseikkailuja osana laajempaa yhteiskunnallista fasismia. Meidän presidenttimme Tarja Halonen oli Uudenvuoden puheessaan huolestunut tästä, mutta eipä hänkään saanut kuvailtua riittävästi tätä oikeaa syytä ko. väkivaltaan. Aselakien tiukentaminen, sosiaalihuollon parantaminen ja hyvinvointipolitiikka ovat lähinnä vain oireiden hoitamista eikä itse syyn eli oireita aiheuttavan sairauden parantamista ollenkaan riittävällä tavalla. Johdonmukaisesti ajateltuna ko. sairaus saadaan vähitellen poistettua parhaiten, kun teemme tämän oligarkkieliitin toimintakyvyttömäksi; kaikki sen jäsenet vankilaan näistä rikoksistaan ja vähintään pois kaikista johtotehtävistä sekä asioihin vaikuttavista paikoista! Samoin on tehtävä (eli poistettava) heitä palvelleille yhteiskuntarakenteille: Politiikan ja talouden tuhoarkkitehtuurit, kuten monetarismi.

Sekin on kuitenkin vasta alkua. Olemme nimittäin nyt tässä kirjoitussarjassa havainneet, että länsimaisen elämisen kaikki osat on tavalla tai toisella saastutettu tämän oligarkkieliitin maailmankuvapropagandalla ja sen puitteissa kehittyneellä vajaalla ihmisyydellä. Sukupolvesta toiseen olemme jääneet oligarkkieliitin harjoittaman toiminnan seurauksena henkisen väkivallan syövereihin, joka kohdistuu sieluun ja emme osaa edes havaita kaikkea sitä, kun pidämme sitä normaalina tilanteen vuosisataisen hitaan kehittymisen takia. Alkuun päästyään jo pelkällä omalla painollaan se on kuitenkin levinnyt kaikilla kuviteltavissa olevilla tavoilla kaikkialle maapallolle globalisaation ja ihmisten vuorovaikutusten kautta; Venäjällekin jossain määrin osaltaan sen takia. Se on juuri se noosfääribakteeri, joka on kaventanut länsimaisen ihmisen henkisen profiilin lähinnä vain rahantekokoneeksi oligarkkisen korporaatiosysteemin rattaisiin. Tämä kaventaminen aiheuttaa kaikkea sitä sakkaamista ihmisen käyttäytymisessä ja toiminnassa, joka ilmenee mm. Jokeloina ja Kauhajokina, koulukiusaamisena, masennussairautena, itsemurhina, rasismina, huumeorjuutena, markkina-arvoteoriana ihmissuhteissa (toteutuu siis käytännössä, mutta asianosaiset eivät halua aina myöntää), modernistisena - postmodernistisena arkkitehtuurina (etenkin funkkiksen pelkistetyimmät ja sarjatuotannollisimmat muodot), hip hopina musiikissa, bimboina tosi-tv:n julkkiksina jne.

Monet näistä asioista ovat muodostuneet vuosikymmenten ja jopa yli 100 vuoden aikana niin tiiviisti osaksi todellisuuttamme, että hyvin harvat meistä kykenevät kyseenalaistamaan ne niin kuin ne pitää kyseenalaistaa näinä Brittiläisen imperiumin l. brittiläisen systeemin aiheuttamina saatanallisina oireina ja asioina. Sen sijaan traagisesti edelleen monet pitävät näitä asioita sisältävää todellisuutta "normaalina". Normaalihan se ei missään tapauksessa ole meidän lajityyppiämme kohtaan ja meidän onkin ymmärrettävä, että länsimaisesta todellisuudestamme suuri osa on vain juuri tuota pahanlaatuista matrixia l. sumuverhoa, joka estää kunnollisen ihmisyyden esilletulon ja kasvun. Juuri sitähän tämä oligarkkieliitti on yrittänyt ylläpitää - tuottaa ja siksi se on myös tarkoituksella juoninut päänmenoksemme näitä "bakteereja" sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiimme sukupolvesta toiseen. Ihmisyyden kanssa manipuloiminen on kuitenkin vaarallisia yllätyksiä täynnä; pitäisi eliittisaastankin sen jo ymmärtää viimeistään Adolf Hitlerin kohdalta.

Miten sitten nämä Brittiläisen imperiumin aiheuttamat väkivallan muodot ja seuraukset voidaan ehkäistä, torjua ja parantaa? Vastalääke on yhtäältä väkivallasta pidättäytyminen eli ei pidä vajota heidän tasolleen ja toisaalta on vastalääkkeenä ryhdyttävä harjoittamaan kaikkeen tuohon väkivaltaan nähden päinvastaisia toimia: Kulttuuri, taide, kauneus sekä sielun ja aivojen hyvälaatuinen luovuus. Kaikki parhaimmat jäljellä olevat sielut ja elinvoimat on valjastettava siihen. Tämän tehostamiseksi on jatkuvasti tähdennettävä tuon pahanlaatuisen matrixin ilmenemismuotoja verrattuna vastalääkkeeseen niin, että pahiten aivopesty hölmökin sen tajuaisi. Joudutaan siis tarkoituksella osoittelemaan tuota vihollisen huonoutta ja vastalääkkeen hyvyyttä. Propagandaa se on siis tavallaan, mutta tässä tapauksessa juuri VASTAPROPAGANDAA. Siinä meillä kaikilla on niin paljon työtä ja oivallettavaa edessämme, että tämä maailman tilanne ehtii kuitenkin valitettavasti vaikuttaa siihen paljon haittaavalla tavalla. Aikaa ja mahdollisuuksia ei siis ole jaossa yltäkylläisesti, vaan elämme ns. sotatilassa laina-ajalla.

Itse aion kuitenkin käyttää tänä vuonna ja siitä eteenpäin mahdollisuuksia niin hyvin kuin pystyn ja omalla kohdallani vastalääkearsenaalistani löytyy tietysti oman alani ja kiinnostuksen kohteideni hunajaa: maisema-arkkitehtuuri, kasvit, valokuvaus jne. Tietysti uutena intensiivisenä kohteena tämä kirjoittaminenkin. Ehkä joku uusikin tapa löytyy... Tästä toiveikkuuden ilmauksesta huolimatta meidän on varauduttava myös ikävämpiin vaiheisiin, missä joudumme kenties sellaiseen selviytymiskamppailuun (esim. anarkia ja jopa kapinat - sodat), jossa emme voi toteuttaa tuota vastapropagandaa kunnolla tai ollenkaan. Sitäkin varten olisi keksittävä taistelukeinoja. Omalla kohdallani sen selvittäminen on vielä kesken. Sitä ennen tätä (vielä) suhteellisen rauhallista aikaa on käytettävä tuon vastapropagandan tekemiseen mahdollisimman hyvin. Se on yhtäkuin sielun ja ihmisyyden parantamista tästä noosfäärisairaudesta. Ehkä vähitellen riittävä määrä ihmisiä tajuaa ko. oligarkkieliitin satanismin luonteen, jolloin sen päänmenoksi voitaisiin tehdä ratkaisevia siirtoja; mitä? Toivottavasti ei ainakaan mitään sotiin ja väkivaltaisuuksiin ylipäätään johtavia...

Tuon oligarkkieliitin ja heidän hännystelijöidensä poistaminen olisi siis kuitenkin se paras auttava juttu, mutta senkin jälkeen tuota parantamista on jatkettava. Siitä on tultava lopulta itsestäänselvä osa "Uuden ajan" ihmisyyden luonnollisia toimintatapoja. Kulttuuri, taide, kauneus sekä sielun ja aivojen hyvälaatuinen luovuus ovat ihmisyyden tärkeimpiä ilmenemismuotoja toinen toisillemme ja ympäristöllemme, jossa kaikki muu yhteiskunnallinen ihmistoiminta on alistettava niiden valtaan ja niiden mukaisesti tehtäväksi. Ihmisyys jatkaa sen kautta kehittymistä lajina ja noosfäärinä. Se on tavoite ja kaikki muusta puhuminen on tuon oligarkkieliitin satanismin parissa vellomista ja juonimista. Tie tavoitteeseen alkaa systeemin vaihtamisella brittiläisestä amerikkalaiseen. Sen jälkeen on vuosikymmeniksi ja jopa vuosisadoiksi erittäin paljon tekemistä.

2 comments:

Anonymous said...

Onhan nyt Hesari täynnä skeidaa. Tästä ei pääse mihinkään jos vähänkään perehtyy asioihin.

Oletko tullut ajatelleeksi, että on silti vähän yksipuolista luottaa sokeasti jonkun "Yhdysvaltalainen valtiomies" Lyndon LaRouchen juttuihin.

Mika said...

Kyllä tiedostan sen, että ei pidä totaalisen sokeasti luottaa yhteen tietolähteeseen. Viime aikoina yksi valtavirtamediaan nähden vaihtoehtoinen hyvä foorumi saada tietoa on mielestäni ollut tuon LaRouchen lisäksi esim. Alex Jonesin mediat. Niitä ja LaRouchea vertaamalla ilmenee selvästi paljon yhteneväisyyksiä, joita ovat mm. tämä pankkiirioligarkkien imperialistinen valta länsimaissa ja heidän toimiensa vaikutus talouteen ja politiikkaan.

Erojakin heidän näkemystensä välillään on, mikä ilmenee lievimmillään toisistaan eroavien termien käyttämisenä samasta asiasta ja suurimmillaan mm. tällä hetkellä suhtautumisessa Barack Obamaan, joka onkin nyt mielenkiintoinen pohdinnan aihe... Alex Jonesin mielestä Barack Obama on täydellinen pankkiirieliitin nukke ja tuleva antikristus, mutta LaRouche näkee Obamassa uusia mahdollisuuksia kääntyä hänen visionsa puoleen ja maailman pelastamiseen...

Joka tapauksessa, jos on oikeasti laajasti ja tarkkaan perehtynyt viimeisen puolen vuoden aikana asioihin ja omaa loogista päättelykykyä ja ymmärrystä makrotason prosesseihin, niin havaitsee selvästi Lyndon LaRouchen kyvyn nähdä asioita kirkkaina prosesseina antiikista nykyaikaan. Kaikkea en silti häneltäkään sulata, kuten olen jo maininnut mm. hänen ilmastonmuutosskeptisyytensä kohdalla. Itsekin ajattelevana ja analyyttisenä ihmisenä kykenen kuitenkin ymmärtämään hyvin pitkälle Lyndonin ajatuksia ja maailmankuvaa sekä sitä, mikä on tällä erää länsimaiden ongelman luonne.

Muut bloggaajat ovat myös olleet tärkeitä tiedonsaantilähteitä, kuten esim. Käymälä, Takkirauta, Ihmissuhteet ja tasa-arvo, Kolinaa Panuhuoneesta jne. Kuten huomaat, niin luen myös toisilleen ja itse esittämilleni ajatuksillenikin vastakkaisia / eroavia ajatuksia tarjoavia foorumeita unohtamatta myöskään sitä valtavirtamediaa.

Tarkoitukseni on silti ollut antaa omalla tavallani röykyttävää materiaalia ummehtuneille ajatusullakoille siinä missä nuo muutkin ns. vaihtoehtokirjoittajat ovat tehneet. Sen verran olen ollut suuttunut maailman tilanteeseen, kun sitä olen havainnoinut ja siinä elänyt.