Saturday, February 28, 2009

Huomautus ja tietoja ainavihantien kasvien paahdesuojauksesta

Otan tässä erikseen esille ajankohtaisen tilanteen kasvillisuuden suhteen. Nimittäin ainavihantia kasveja kevään alussa kohtaava vaara on taas täällä. Vaaran aiheuttaa se, kun maa on vielä jäässä ja samalla auringolla on jo merkittävä säteilyvoima. Aurinkoisina päivinä paahteisimmilla paikoilla (kuten rakennusten ja muurien eteläseinustoilla ja etelärinteillä) lämpötilaerot yön ja päivän välillä saattavat olla jopa yli 20 astetta, jolloin yöllä saattaa olla yli 10 astetta pakkasta ja iltapäivällä aurinko lämmittää lehdet ja varret plussan puolelle jopa ilman ollessa muutoin vähän pakkasella.

Tämä aiheuttaa etenkin ainavihanille lajeille hankaluuksia; edestakainen sulaminen ja jäätyminen voi aiheuttaa mekaanisia vaurioita ja plusasteet lehdissä sekä varsissa käynnistävät liiallisen haihtumisen, missä haihtuneen veden tilalle jäätyneestä maasta ei korvaudu riittävästi uutta vettä kasvinosiin. Näiden seurauksena ainavihannat lajit ovat kuivumisvaarassa; neulasia / lehtiä kuolee janoon. Tähdellisintä on siten huomioida nuorimpien (edellisvuonna) istutettujen ainavihantien taimien suojaaminen paahteelta, koska niiden juuristo ei ole vielä kehittynyt kunnolla ottamaan vettä maasta. Vanhemmat istutukset ja varjopaikoilla olevat istutukset eivät ole vaaravyöhykkeessä, joten niitä ei tarvitse suojata. Tosin siinä tapauksessa on ongelmia aina jatkossakin, jos luonnostaan varjossa viihtyvä ainavihanta laji on istutettu liian aurinkoiselle paikalle. Huomioitavia lajeja ovat tyypillisesti alppiruusut (Rhododendron sp.) ja havupuista sekä -pensaista etenkin myös muutoin arat lajit, kuten Suomen ilmastossa äärirajoilla olevat pihtalajit (Abies sp.) ja hemlokit (Tsuga sp.).

Paahdepaikoilla myös sellaiset lehtipuulajien taimet, joilla on hyvin tumma kaarna, voivat kärsiä näistä paahdeongelmista. Siihen on apuna rungon kaarnan valkaisu ja esim. omenapuille tällaista tehdään. Se tehdään hieromalla kalkkia kaarnan / kuoren pintaan. Vaaleampi väri kaventaa lämpötilaeroja kuoren pinnalla, koska sellainen pinta lämpenee tummaa vähemmän. Maaleilla valkaisu on ehdottomasti kielletty, koska niistä imeytyy kasveille haitallisia kemikaaleja kaarnan läpi ja kasvi voi kuolla siihen. Roudan sulettua kalkin voi huuhdella vedellä pois. Tarvittaessa kalkkia voi lisätä useampaan kertaan paahdeongelman aikana.

Viime vuonnahan tätä paahdeongelmaa ei juuri ollut, koska ennätysleudon talven jälkeen maaliskuulle tultaessa ei ollut routaa paikoin jopa ollenkaan Etelä-Suomessa ja maaliskuun pakkaset ehtivät muodostaa vain muutaman sentin uuden routakerroksen ennen kunnon kevään alkua. Nyt routaa on lähes normaalin talven tapaan monin paikoin yli 30 senttiäkin, jolloin etenkin juuri nuoret taimet ovat juuristoltaan vielä kokonaan routakerroksessa. Vanhemmilla ja isoilla yksilöillä juuristo ulottuu helposti routakerroksen alle ja niillä ei ole tälläkään kertaa merkittävää ongelmaa, koska sen verran leuto talvi kuitenkin on taas ollut. Jo heti huomenna paahdesuojaus on tarpeen, kun sää on selkeää ja lämpötilaerot ovat jo merkittävät yön ja päivän välillä ko. tilanteessa.

Suojaamisessa tyypillisen hyvä keino on laittaa kasvin ympärille hengittävää säkkikangasta (Liian tumma ja liian umpinainen peite voi jopa pahentaa paahdevaikutusta) esim. puisten tukien varaan. Jos tukia ei ole, niin rautakankea tarvitaan paljon. Ennakoiden tuet voi tietysti siksi laittaa valmiiksi syksyllä ennen maan jäätymistä. Tukia kannattaa käyttää, koska säkkikankaan laittaminen suoraan kasvin päälle voi aiheuttaa oksavioituksia; murtumiset ja taipumiset, jolloin esim. pihdoilla pääverson kasvusuunta ja -voima kärsii. Suojausta pidetään vain sen ajan, kun ko. kohdalla maa on jäässä. Heti roudan sulettua on syytä päästää kasvi nauttimaan täydestä auringosta saamastaan hyödystä, jotta kasvukauden alku on optimaalisin. Paahdepaikoillahan maa sulaa helposti kokonaan jo selvästi ennen keskimääräistä kasvukauden alkua ja sen jälkeen vielä tulevat mahdolliset yöpakkaset eivät enää ehdi jäädyttää kuin korkeintaan harmittoman parin sentin kerroksen uudestaan tilapäisesti.

No comments: