Thursday, July 16, 2009

Helvetti vai Renessanssi?! - Päätössarja; termejä ja käsitteitä A - E

Olen pitänyt pitkään taukoa tämän kirjoitussarjani tekemisestä. Aloitin sen viime syksynä, kun olin vasta pari kuukautta sitten tullut kokonaan tietoiseksi näistä NWO -agendoista. Silloin maailman tilanne näytti yhdessä mielessä uhkaavammalta kuin nyt, kun kukaan (Ei edes Lyndon LaRouche) ei kyennyt tietämään syntyneen talousromahduksen nopeutta. Monesti se vaikutti paljon nopeammalta tuhoprosessilta kuin miten se on nyt tänä vuonna näyttänyt etenevän. Lisäksi oppimista näistä NWO -asioista oli minulla vielä paljon viime syksynä. Näin ollen viime vuoden lopussa tekstini olivat tätä kesää kahtiajakautuneemmin yhtäältä raivokasta pelkoa runsaalla kirosanamäärällä ja toisaalta epäuskoista päivittelyä tekstien konditionaali-muotojen kera.

Nyt nuo ääripäät ovat vähentyneet jonkin verran ja tietoisuuteni NWO:n olemuksesta on lisääntynyt ja kristallisoitunut erittäin paljon. Näkymä ko. agendaan on silti edelleen maailman historian rumin ja vastenmielisin, mutta näyttää siltä, että aikaa taistella NWO:a vastaan on enemmän kuin miltä viime vuoden lopussa ajoittain näytti. Käytän sitä mahdollisuutta nyt jatkamalla tämän kirjoitussarjani loppuun ja teen sen NWO:a kuvailevien sanastoselitysten avulla.

Tämä on hyvä tapa koota tähän mennessä esille tulleita asioita yhteen ja samalla näyttää oppimisenastettani tähän mennessä näiden asioiden suhteen. Samalla tästä muodostuu erinomainen käsikirja NWO:n tutkimiseen ja vastustamiseen. Tämä kirjoitussarjani loppuosa tuleekin olemaan täynnä poikkeuksellisen raskasta, intensiivistä ja runsasta tietoa. Varoituksen sana on siis paikallaan: Lukijan päätä ja maailmankuvaa koetellaan radikaalisti melkein joka kohdassa etenkin, jos nämä asiat ja aikaisempi bloggaamiseni näistä asioista eivät ole olleet ennestään kovin tuttuja tai jopa yhtään. Tai, jos lukija on luottanut aikaisemmin liikaa vain valtavirtamedian tarjoamaan tietoon. Muistutan vielä, että nämä listaukseni eivät ole täydellisiä ja täydennystä niihin voi tulla lisää myöhemmin. Tässä alla on nyt ensimmäinen osa monesta NWO:n sanastoselitysosasta aakkosjärjestyksessä:


NWO -agendan termejä ja käsitteitä A - E

American Enterprise Institute: Amerikkalainen ajatushautomo, jonka ideana on levittää ja edistää liberaaleja ajatuksia länsimaisessa kapitalismissa eli Brittiläisen imperiumin piirissä. Etenkin Lyndon LaRouchen tuomitsema instituutti, jonka ko. "liberalismi"-ideat ovat nimenomaan osa länsimaisen oligarkkieliitin keinoja levittää ja tiukentaa valtaansa pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin muodossa globaalisti.

American Liberty League: Yhdysvalloissa 1930 -luvulla vaikuttanut organisaatio, jossa vaikuttivat mm. Prescott Bush ja muita rikkaita teollisuus- / yritysjohtajia poliitikkojen ohella. Organisaatio rahoitti ideologiansa ("foster the right to work, earn, save and acquire property.") mukaan toimintaa Yhdysvalloissa ja se oli pohjimmiltaan ko. oligarkkieliitin agendoja tukevaa. Toimintaa syytettiin 1934 jopa fasistisesta vallankaappausyrityksestä ja Franklin Delano Rooseveltin presidenttiehdokkuuden sabotoimisesta sama asia mielessä. Lyndon LaRouche onkin huomioinut tämän yhtenä historian vaaratekijänä, joka tuolloin pyrki säilyttämään ja edistämään ko. Brittiläisen imperiumin oligarkkivaltaa.

Amerikan Unioni ja amero (Pohjois-Amerikan unioni): Vielä löyhänä spekulaationa velloneet suunnitelmat yhdistää Kanada, Yhdysvallat ja Meksiko taloudelliseen ja poliittiseen unioniin yhteisen valuutan (amero) kera, joista valtavirtamediassa ei ole ollut sanaakaan. Vihjeitä näistä oligarkkieliitin EU:n kaltaisesti suunniteltavista ko. Brittiläisen imperiumin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurivaltaa vahvistavista elementeistä on tihkunut vaihtoehtomediaan oligarkkieliitin ns. salaseurojen kautta; Bilderberg -ryhmä, Trilateral Commission jne. Tämä unioni- ja rahavaihe olisi välivaihe EU:n tapaan oligarkkieliitin tyrannialla ja yksinvallalla johtamaan maailmanvaluuttaan ja maailmanhallitukseen eli New World Orderiin.


Amerikkalainen systeemi: Alunperin 1600 -luvulla Brittiläistä imperiumia vastaan syntynyt talouspoliittinen järjestelmä, ajattelumalli ja käytäntö, jota pyrkivät toteuttamaan ko. imperiumia vastaan taistelleet Yhdysvaltojen perustajaisät. Talouden kannalta tärkein heistä oli Alexander Hamilton, Yhdysvaltain ensimmäinen valtiovarainministeri. Nykyään amerikkalainen systeemi on olemassa ainoastaan Yhdysvaltain perustuslakiin kirjoitettuna ja ko. Brittiläinen imperiumi pyrkii parhaillaan tuhoamaan sitä Barack Obaman hallinnon avulla lopullisesti. Amerikkalaisen systeemin antiikin aikainen henkinen perintö on enemmän Platonin kuin Aristoteleen filosofia. Sen mukaan perusteltuna oligarkkieliitin olemassaolo on harhaluuloista ja ihmiskunnan vihollisuuksista suurin, joka pitää poistaa ja tuhota sekä korvata tasa-arvoon ja ihmismielen suuremmoisuuden arvostamiseen perustuvalla kansanvallalla muotonaan suvereeni kansallisvaltio ylikansallisen imperiumin sijaan.


Anglo-dutch liberal system: Eräs synonyymi Brittiläisen imperiumin harjoittamasta talouspoliittisesta järjestelmästä, ajattelumallista ja käytännöstä, jolle paljon inhimillisempi vaihtoehto on juuri amerikkalainen systeemi. Tämä Lyndon LaRouchen käyttämä synonyymi tähdentää sitä seikkaa, että ko. imperiumin pääpaikaksi muodostuivat 1500 - luvulta alkaen Britannian ja Alankomaiden maaperät, joista käsin ko. imperiumin toimintaa on siitä lähtien johdettu nykypäivään saakka. Kaiken keskuspaikka on siinä Lontoossa Lontoon City. Sivujuonteet ko. imperiumille ovat tulleet Alankomaiden, Ranskan ja Espanjan suunnilta ennen nykyistä Globalisaatiota, joka kattaa kaikki länsimaiset oligarkkiagendat tällä hetkellä yhdeksi.

Antifasismi: Eräs synonyymi niiden seurausten vastustamiselle, joita Brittiläisen imperiumin harjoittaman talouspoliittisen järjestelmän, ajattelumallin ja käytännön kautta ilmenee pahimmillaan; kansallissosialismi eli fasismi. Suomessa antifasismin alalajina ilmeni kuluvan vuoden keväällä Viron ja entisen Neuvostoliiton vastakkainasettelussa nähdyt seikat; etenkin Viron osallisuus natsi-Saksan ideologiaan ja nykyäänkin Brittiläisen imperiumin ohjeistuksessa Virossa oleva "uusfasismin" ihannointi ja käyttäminen osana tulevaa NWO:a ja Venäjän painostamista siihen destabilisoimalla Venäjän koko valtionrajan tienoita Euraasiassa.

Aristoteles: Brittiläisen imperiumin henkisen ja filosofisen perinnön tärkein antiikin ajan esi-isä talouspoliittisessa ajattelussa ja käytännöissä. Lyndon LaRouchen tähdentämä seikka. Keskeisenä filosofisena ytimenä siinä on se, että ihminen ei ole jumalan / luojan kuva, vaan vain eläin eläinten joukossa kykenevänä vain nautinnon lisäämiseen ja kivun välttämiseen materialistisessa maailmassa ilman ideamaailmaa tai sanotaanko ihannemaailmaa. Ihmistä voidaan näin katsoa materialistisesta näkökulmasta; luokitella tavarana "eliittiin" tai "alammaisiin" kuuluvaksi. Seuraus; ko. talouspoliittinen ajattelumalli sisältää sellaista liberalismia, joka antaa vapauden olla äärimmäisen itsekäs, ahne ja toisia kohtaan välinpitämätön ja julma (Tavaraa voi näet kohdella miten itse haluaa). Tämän seuraus; pitkäjänteinen laajan kaaren näkeminen hämärtyy / puuttuu lyhytnäköisen itsekkyyden ja ahneuden takia ja syntyy siksi jo lähtökohtaisesti juostenkustua kaaosta ja tuhoa. Aivan, kuten nykytilanteessa havaitsemme.

Asuntokupla eli Mortgage bubble (Subprime Crisis): Meneillään olevan talouskriisin syyksi harhaanjohtavasti valtavirtamediassa mainittu: Asuntolainan ottajille annettiin lainaa vailla takaisinmaksukykyjä ja ko. lainapaketeista tehtiin johdannaselementtejä koko maailman investointipankkien kasinopeleihin myytäväksi, mikä moninkertaisti velkaa ja muodosti sekavan joukon pilaantunutta arvopaperia jopa arviolta 1,5 triljoonan dollarin edestä globaalisti. Lainojen maksukyvyn puututtua ko. syntynyt korttitalo alkoi sortumaan ja sortuminen jatkuu yhä. Tämä on valtavirtamediassakin tullut suunnilleen oikealla tavalla selville, mutta tälle skenariolle ei ollut kuitenkaan syynä asuntokupla sinänsä, vaan se, että koko järjestelmä tehtiin sen ja kaiken muunlaisenkin vastavalla tavalla sairaan ja läpimädän lainanoton ja -myynnin sallivaksi. Systeemin rakentajat, kuten Alan Greenspan tiesivät sen ja se on ollut osa NWO -agendaa tietoisesti; romahdutetaan talous, jotta rivikansalaiset saadaan alistettua velkataakan alle ja samalla saadaan heikennettyä kansallisvaltioitakin alisteisiksi NWO -imperiumille.

Kun koko järjestelmä on ollut tällaisen salliva, on kyseessä systeemin oma viallisuus eikä systeemin sisällä oleva yksittäinen vika. Lisäksi systeemi on saastunut omaan mahdottomuuteensa nyt jo siitäkin syystä, että systeemiä muka elvyttämään on luotu uutta rahaa, jota syötetään vain uudelle kierrokselle vastaavaa velkapeliä pahentamaan tilannetta entisestään. Näin ollen vikaa ei voida korjata systeemin osaa korjaamalla, vaan vaihtamalla koko systeemi uuteen -> Korvaamalla Brittiläisen imperiumin ko. viallinen systeemi inhimillisemmällä amerikkalaisella systeemillä Alexander Hamiltonin esimerkin mukaan, kuten Lyndon LaRouche toitottaa. Tämä on joka tapauksessa edessä; täydellinen talouden vallankumous!

Bilderberg -ryhmä: Brittiläisen imperiumin oligarkkieliittiporukoiden luoma eräs salaseura, jonka tehtävänä on valikoida juoksupojikseen länsimaailman tärkeimpien valtioiden päämiehiä ja muita päättäviä ihmisiä siten, että ko. maissa olevissa näennäisissä vaaleissa on valittavana vain ko. juoksupoikia ainakin todennäköisillä valintapaikoilla. Tämäkin ryhmä toimii myös oligarkkieliittiä miellyttävien ideologioiden ja käytäntöjen levittämisfoorumina, jonka takia ko. ryhmä kutsuu kokoon länsimaailman keskeisiä politiikan, talouden, tieteen ja armeijan henkilöitä eräänlaiseen aivopesuun (Propagandistisia seminaareja yms.) kerran vuodessa. Suomesta viimeksi tällaisessa käsittelyssä kävivät Jyrki Katainen ja Matti Vanhanen. Tämänkin ryhmän eräs pääpiru on David Rockefeller ja monta kertaa ko. ryhmän tapaamisissa ja toiminnassa olleet ovat jo varsin keskeinen osa NWO -agendaa.

Bretton Woods: Toisen maailman sodan päätyttyä uudeksi globaaliksi talousjärjestelmäksi aiottu. Nimi tuli ko. perustamiskokouksen paikkakunnasta Yhdysvalloissa. Kokouksessa järjestelmän sisällöstä taistelivat Brittiläisen imperiumin monetaristinen ja imperialistinen järjestelmä sekä amerikkalaisen systeemin mukainen Hamiltonialainen järjestelmä USA:n Franklin Delano Rooseveltin vaatimusten mukaan. Franklin Delano Roosevelt sai siinä amerikkalaisen systeemin mukaista sisältöä voitettua, mutta hänen kuoltuaan Brittiläisen imperiumin mukaista monetaristista järjestelmää ujutettiin vähin erin tilalle ja lopulta ko. oligarkkieliitin agentti, USA:n silloinen presidentti Richard Nixon tuhosi Bretton Woods -systeemin vuonna 1971 ja oligarkkieliittiä miellyttävä monetaristinen velkakuplajärjestelmä saatiin näin kunnolla alkukäyntiin. FDR:n kuoltua Bretton Woodsia alettiin myös mustamaalaamaan, jotta sitä haikailevat saataisiin pois oligarkkieliittiä haittaamasta ja vangittua oligarkkipeliin mukaan. Siksi yhä nykyäänkin asiantuntijoidenkin joukossa vallitsee sekaannusta Bretton Woodsin luonteesta ja siksi ei ymmärretä sen olleen alunperin tarkoitus olla FDR:n vaatimuksen mukaisesti Brittiläisen imperiumin hegemonian ja oligarkkisatanismin päättävä järjestelmä inhimillisemmän amerikkalaisen systeemin hyväksi.

British East India Company: Suomeksi Englannin Itä-Intian kauppakomppania. Tämä 1600 -luvulla perustettu kolonialistisen vapaakaupan sanomaan vannonut organisaatio oli silloisen Brittiläisen imperiumin oligarkkipelin keskeinen ydin ja alkuunlaittaja. Ko. organisaatio pelasi lyhyehkösti sanottuna parhaimmillaan (Tai pahimmillaan pikemminkin) näin 1800 -luvulla: Muodostettiin itseään vahvistava kiertoliike, jossa Afrikasta vietiin orjia Yhdysvaltojen etelään tarkoituksena tuhota samalla amerikkalainen systeemi aiheuttamalla kitkaa USA:n etelän ja pohjoisen välille. Orjien avulla tuotettiin puuvillaa, jota vietiin suurelta osin Englantiin. Siellä siitä tehtiin halpakankaita, jotka vietiin ko. imperiumin tärkeimpään alusmaahan Intiaan myyntiin. Siellä kankaat maksettiin ooppiumsadolla ja samalla intialaisia alistettiin tälle kiertoliikkeelle mahdollisen uhan poistamiseksi. Ooppium vietiin Kiinaan, jossa se myytiin miljoonille uhreille järjettömän suurella voitolla -> Ko. imperiumin oligarkkieliitti rikastui ja kasvatti valtaansa sekä samalla tehtiin töitä Yhdysvaltojen alkuperäistarkoituksen tuhoamiseksi eli pyrittiin poistamaan uhkaa oligarkkieliitin satanismipelin tieltä siinäkin.

Kiertoliike kuitenkin kohtasi päänsä, kun Yhdysvaltojen pohjoinen tyrmäsi Abraham Lincolnin johdolla etelän vallankumousyrityksen sisällissodan muodossa (Oikeasti nimenomaan maailman sota Brittiläistä imperiumia vastaan) ja Kiina kapinoi omassa Ooppiumsodassa (Sekin osa maailman sotaa Brittiläistä imperiumia vastaan). Tämä malli on silti nykyään ollut esikuvana tämän nykyisen Brittiläisen imperiumin monetaristisen talousjärjestelmän velkapakettimyynnille johdannaiselementeiksi vailla vastuuta, moraalia ja kunnollisia ihanteita vain eliitin oman typerän edun tavoittelemiseksi. Sama meno on siis jatkunut nyt, kuten tuossa 1800 - luvun esimerkissäkin.

British Foreign & Commonwealth Office: British East India Companyn lakattua sen suoraksi seuraajaksi tulivat sisällöllisesti British Foreign Office ja British Commonwealth Office organisaatiot, jotta moiset imperialistiset ideologiat saatiin peitettyä uuteen kaapuun ja enemmän piiloon. Organisaatiot yhdistyivät ja syntynyt yksikkö toteuttaa edelleen mm. Afrikassa pseudoliberaalien ja -demokraattisten toimien varjolla samaa oligarkkieliittipeliä "siinä sivussa", kun julkisivultaan kerkeää. Organisaation päämies on ollut viime aikoina Lord Marc Mallock-Brown ja hänen parinaan on ollut natsikoulutuksen teininä natsi-Saksassa Unkarin alueella saanut George Soros, jonka vastuulla on ollut maailman talousjärjestelmien manipuloiminen ko. imperiumin oligarkkieliitin mieliksi ja heidän agendojensa auttamiseksi.

Brittiläinen imperiumi: Täsmällisin termi kuvaamaan länsimaiden oligarkkieliitin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuria yhä nykyäänkin. Sen juuret ovat Välimeren alueen muinaisissa oligarkki-imperiumeissa (Bysantti, Rooma, Venetsia). Sana Brittiläinen kuvaa nimenomaan sitä, että nämä välimerelliset oligarkki-ideologiat ja -käytännöt majoittuivat 1500 -luvulta lähtien etenkin Britteinsaarten huomaan keskuspaikkanaan Lontoon City. Yhdysvallat toteuttaa nykyään Brittiläisen imperiumin ideologiaa ja käytäntöjä hyvin pitkälle ko. oligarkkieliitin ohjauksessa. Alunperin Yhdysvallat oli kuitenkin ko. oligarkiaa vastaan, koska Brittiläistä imperiumia pakoon lähti Euroopasta (Koko Eurooppa on jo satoja vuosia ollut lähinnä vain yksi suuri Brittiläisen imperiumin alusmaa jopa idän kommunismivaihetta myöten) USA:n maaperälle runsaasti väkeä 1600- ja 1700 -luvuilla tarkoituksenaan perustaa oligarkki-ideologiasta vapaa kansallisvaltio ja ns. amerikkalaisen systeemin mukainen talouspoliittinen järjestelmä. USA:n perustuslaki sanoo sen edelleen, mutta sitä vastaan on nyt tehty jo vuosikymmeniä maailman historian suurinta valtiopetosta ko. oligarkkieliitin mieliksi.

Brittiläinen systeemi: Käytännössä tämä on suora synonyymi Brittiläiselle imperiumille hyvin vähäisin nyanssieroin. Tämä on Lyndon LaRouchen yksi monista Brittiläistä imperiumia tarkoittavista termeistä. Voidaan käsittää kuitenkin laajemmassakin mielessä sisältäen kansojen kulttuurin ja ihmisten sosiaaliset aspektit.

Degeneraatio (Kansojen ja niiden johtajien): Lyndon LaRouche ja Alex Jones ovat puhuneet tästä hyvin paljon. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka yhtäältä kansallisvaltioiden valtaa ja olemusta on viimeisen 100 vuoden aikana pyritty tarkoituksella murentamaan erilaisin toimin ja valinnoin ko. oligarkki-imperiumin vallanhalun ja NWO -agendan takia. Toisaalta se tarkoittaa sitä, kuinka tämän NWO -agendan takia jalkoihin jääneet inhimillisemmät ja ihmiskuntaa palvelevat ideologiat ja käytännöt ovat aiheuttaneet hengen ja ruumiin ravinnonkin vajausta ihmisten joukossa ja se on johtanut osaltaan degeneroitumiskierteeseen. Kyseessä on laajassa metafyysisessä mielessä siinä tapauksessa ns. noosfäärin sairastuminen ja aiheuttaja on kuvaannollisesti oligarkkibakteeri eli ne oligarkki-ideologiat ja -käytännöt.

Suoran degeneroitumisen esimerkki: Bilderberg -ryhmä valitsee vain oligarkkieliittiä palvelevia moraalittomia ja sopivan tyhmiä johtajia vaaleihin ja valituksi tultuaan ko. johtaja tekee enemmän ihmiskuntaa vioittavia päätöksiä kuin sitä palvelevia - parantavia; käytännön räikeänä esimerkkinä Barack Obama. Välillisen degeneroitumisen esimerkki: Huonot poliittistaloudelliset päätökset ko. oligarkkieliitin ehdoilla aiheuttavat sosiaalista levottomuutta ja mielisairauksille kasvualustaa, mikä johtaa monipolvisiin ongelmiin eri yhteisöjen sisällä ja välillä, mikä aiheuttaa lisää ongelmia pitkän ajan viipeellä.

Myös välillistä degeneroitumista voidaan aiheuttaa tarkoituksella ja ko. oligarkkieliitti on myös tehnyt niin, kunhan vain osaa ja tietää perusasioita mm. populaatiodynamiikasta, ihmisen psykologiasta ja kansanliikkeiden mekanismeista ja toimii sitten moraalittoman ja negatiivisen tarkoitusperän mukaan niiden perusteella. Esimerkki siitä: Muokataan valtavirtamediaa (Ensin oligarkkieliitti valtaa ko. mediayhtiöiden omistuksen riittävästi tai perustaa omansa) siten, että sen sisältö on mahdollisimman paljon alkukantaisia tuntemuksia ja vaistoja kiihottava sekä sen avulla ehdollistava <-> Luodaan viihteen avulla kokonaisvaltaisia mielikuvia ja tarpeita, jotka juurtuvat alitajuntaan vauvasta alkaen ja ne ilmenevät sitten ihmisen arkielämässä toimintatapoina, ajatusmalleina ja mieltymyksinä aikuisenakin.

Seuraus: Saadaan ko. toimintatapojen, ajatusmallien ja tarpeiden avulla säädettyä kulttuuria degeneroitumisen tielle ja silloin kokonaisen kulttuurin ehdollistaminen Brittiläisen imperiumin valtaan helpottuu. Ne degeneroitumista aiheuttavat mielikuvat, ajatusmallit ja toimintatavat ovat esim. sellaisia, jotka hankaloittavat ihmistenvälistä seurustelua / kanssakäymistä. Tarkemmalla esimerkillä ilmaistuna ne edesauttavat parisuhteen väheksymistä sinkkuuden varjolla, missä operaatio toteutuu käytännössä mm. mies- ja naisihanteiden muokkaamisena yhteydenlöytymistä hankaloittavaan suuntaan eli mm. ehdollistetaan ihmisiä kuvittelemaan kumppaniehdokkaiden ominaisuuksia luonnottoman vahvasti asteikolla alempi- ja ylempiluokkainen -> vähemmän kelpaavia yksilöitä tarjolla. Vähennetään samalla luonnollisia tapaamisfoorumeita siirtämällä deittailumahdollisuuksia internettiin ja luomalla kulttuurillisen manipulaation kautta reaalimaailmaan vastakkainasetteluja, tilapäissuhteita, epämukaisuutta ja pseudokohtaamisia lisääviä kohtaamispaikkoja eli "lihatiskidiskoja". Samalla tärkeä psykologinen vaikuttamiskanava sukupuolten välille tehtynä ovat myös vastakkainasetteluja luovat ideologiat (poliittiset ja kulttuurilliset äärinäkemykset / -olemukset): Kettutytöt, skinheadit, moottoripyöräjengit, nörtit, äärifeministit, populaarikulttuurin toinen toisensa poissulkevat "heimojoukot", kuten punkkarit, hevarit, hip hopparit, hipit, gootit jne.

Näin monipolvisen ja pitkäkestoisen manipulaation avulla ensin tietoisesti rakennettuna ja sitten omalla painollaan etenevänä saadaan viimein aikaan haluttuna lopputuloksena kohteena olevaan kansaan (Länsimainen ihminen) demografista tuhoa syntyvyyden vähentymisen kautta ja täydentävänä ilmiönä jo valmiiksi epäonnistuneeseen ympäristöön saadaan lapsia degeneroitumaan heti vauvasta saakka ja vain harvat pääsevät siinä normaalimpaan ihmiselle tyypilliseen valveutumisen ja viisastumisen asteelle.

Tässä on siis näin esitetty eräs Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitin psykologinen aseenkäyttömenetelmä ja -järjestelmä, jonka tuloksena on saatu aikaan degeneroitumista oligarkkieliitin tahtomaa väestönhallinta- eli eugeniikkatapahtumaa varten, joka tähtää yhtäältä väestön tyhmyynnyttämiseen ja toisaalta ihmismäärän vähentämiseen NWO -agendan parempaa toteuttamista varten. Kyseessä on tosiaan ollut pitkällinen vuosikymmeniä kestävä ja muuttuva prosessi, jonka oligarkkieliitti otti käyttöönsä kunnolla jo heti Toisen maailman sodan jälkeen. On siis huomattava tässä se, että meidän on NWO -agendaa vastustaessamme kiinnitettävä huomiota myös tällaisiin vähittäisiin ja hitaasti ilmeneviin oligarkkisatanismipiirteisiin muiden selvempien ohella ja keksittävä parannusprosesseja myös niille!

Diktatuuri: Tarkoittaa yksinvaltaa sanakirjan mukaan. Brittiläisen imperiumin tapauksessa yksinvalta on ko. oligarkkieliitin hallussa primääristi ja kaikki muut agendat ovat alistettuina sen alle. Olen kohdannut näissä analyyseissäni kritiikkiä siitä, että muka virheellisesti ajattelisin maailmassa olevan vain yhden agendan (Se Brittiläinen imperiumi) ja en tajuaisi maailman olevan täynnä tuhansia toisiaan poissulkeviakin agendoja. Toki maailmassa on tuhansia agendoja, mutta kritisoija ei tajua tämän maailman tuota tilannetta, jota pyritään viemään äärimmäisyyteen juuri riittävän moraalittoman ja röyhkeän pelin turvin: Alistamaan ne tuhannet muut agendat Brittiläisen imperiumin mukaisen agendan yksinvallan alle siten, että alistaja-agenda on röyhkeämpi, voimakkaampi ja leviävämpi kuin kaikki muut agendat. Siihen pyritään vaikka tappamalla ja tekemällä mitä tahansa muitakin rikoksia. Aivan, kuten olemme voineet nyt kaivaa esille radikaaleimmillaan 11.9.2001 sattuneen terrori-iskun kohdalla.

Tässä on huomattava, että ne tuhannet muut agendat voivat tarjota toki apua tämän oligarkkiyksinvallan tuhoamisessa. Joka tapauksessa on vältettävä siinä tuhoamisprosessissa uuden epäinhimillisen yksinvallan syntymistä tilalle! Sitä varten Yhdysvaltain alkuperäistarkoitus on olemassa. Se on kirjoitettu USA:n perustuslakiin ja kaikista maailman valtioista vain siihen niin, että lähtökohtaisesti se sisältää nimenomaan kaikenlaisen yksinvallan eliminoimisen mahdollisimman monessa tilanteessa. Siinä perustuslaissa mm. sanotaan, että liikaa yksivaltaiseksi ja tyranniseksi muuttuvaa valtiota vastaan on oikeus, vastuu ja velvollisuus alkaa kapinoimaan, jotta se pysyisi kansanvaltaisena suvereenina valtiona ilman pahoja yksinvalta-agendoja. Siksi Lyndon LaRouche toitottaa niin paljon tämän perustuslain perään tähdentäessään vastavoimaa tälle Brittiläiselle imperiumille, joka pesii laittomasti Yhdysvaltojen sisällä tällä hetkellä tehden valtiopetosta. Vallankumous on siis oikeus ja velvollisuus tätä imperiumia vastaan itse asiassa kaikkialla maailmassa (Siksi Lyndon LaRouche vaatii tuon perustuslain pohjalta kansainvälistä koalitiota ko. imperiumia vastaan maailman suurten kanssa; Venäjä, Kiina ja Intia) ja viimeiseen asti tietenkin aseeton vallankumous on tässä tähdellistä.

Energy-flux-density (Energiavuon tiheys): Lyndon LaRouchen eräs kuuluisa termi, joka kuvaa reaalitalouden olemusta ja merkitystä ihmiskunnan käytännön elämisen kannalta katsottuna ja tässä nimenomaan energian käytön ja kulutuksen suhteen. Brittiläisen imperiumin monetaristisessa järjestelmässä on se vika, että se ottaa huonosti huomioon ihmisten käytännön elämisen reaalitalouden piirissä. Seikkaa pahentaa entisestään tämä NWO -agenda, koska tarkoituksena siinä on nimenomaan alistaa ihmiset köyhempään ja alkeellisempaan reaalitalouteen, jotta heidät on siten helpompi alistaa koko NWO:n alle kuuliaisiksi alammaisiksi.

Lyndonin lähtökohta on siis se, että tietyn määrän alle laskeva energiankäyttö per neliökilometri (Eli energiavuo per asuttu pinta-ala) aiheuttaa ko. ihmispopulaation ylläpidettävässä määrässä ylärajan vastaantulon ja seurauksena on väestökatoa sairauksien ja kuolemien kautta, kun elinolosuhteet ovat heikenneet liian vähäisen energiavuon takia. Sielun kannalta tapahtuu aivojen käytön eli henkisen kasvun heikkenemistä eli luovuuden ja älykkyyden vähenemistä per asuttu pinta-ala, mikä on käytännöllinen osa kansan kulttuurillista degeneraatiota NWO:n pystyttämistä varten. Tässä tulee ilmi juuri se, että ekonomia ei ole rahataloutta pohjimmiltaan, vaan ihmisten omalle käytännön elämiselle manipuloitua ja simuloitua populaatiodynamiikkaa ja habitaattibiologiaa. Ekonomia on itse asiassa näin osa ihmistä palvelevaa luonnontiedettä pohjimmiltaan ja tätä Brittiläisen imperiumin piirissä ei haluta antaa tietää, koska silloin rivikansalaiset ottaisivat vallan oligarkkieliitiltä vaatimalla oikealla tavalla reaalitaloutta parantavia toimia ym. tavalla. Tämäkin on nyt tajuttava!

Nyt tässä vaiheessa Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitti ehdollistaakin mm. ilmastonmuutoksen torjumisen kautta rivikansalaiset hyväksymään pienempää energiavuota per asuttu pinta-ala. Se tapahtuu käytännössä mm. tehottomien "viherenergiamuotojen" ja tämän manipuloidun talousromahduksen avulla. Samalla väestön eugeniikkaprosessi tapahtuisi tätäkin kautta NWO:a tukevalla tavalla. Näin monirintamainen NWO -agenda pakottaa rivikansalaiset kohti köyhää alammaisuutta eliitin kasvattaessa varallisuuttaan, valtaansa ja kontrolliaan vastaavassa suhteessa rivikansalaisten alistamisen mukana.

Ihmisten kulttuurien kehitys on tapahtunut sitä vastoin juuri energiavuon tiheyttä kasvattamalla per asuttu pinta-ala, koska eläinpopulaation kohdatessa ylläpidettävän ylärajan vain ihmisillä ihmismielen luovuus on antanut mahdollisuuden ylittää ko. yläraja uudelle kulttuurilliselle tasolle elinolosuhteita parantamalla; murtautua pois eläimiä rajoittavasta populaatiokoon ylärajasta. Tilanne on kaksisuuntainen; yhtäältä luovuus auttaa löytämään ratkaisuja suuremmalle energiavuolle per asuttu pinta-ala ja toisaalta riittävän suuri energiavuo per asuttu pinta-ala luo mahdollisuuksia riittävän suurelle luovuuden ilmenemiselle.

Tämän ilmiön ja sen toimimisen Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitti tietää ja haluaa sen siksi pitää poissa meiltä rivikansalaisilta. Siksi mahdollisuuksia sekä riittävään energiavuohon per asuttu pinta-ala että riittävään luovuuden ilmenemiseen per asuttu pinta-ala pitää eliitin mieliksi vähentää roimasti edelleen NWO:n pystyttämisessä. Syy on pohjimmiltaan tässäkin se, että riittävästi kumpaakin (energiaa ja luovuutta) rivikansalaisille on uhka oligarkkieliitin yksinvallalle ja pelille. Oligarkkieliitin ratkaisu siis: Tuhotaan taloutta niin, että riittävää energiavuota per asuttu pinta-ala ei päästä toteuttamaan reaalitalouden puitteissa, jossa se tapahtuu ja ehdollistetaan valheellisen propagandan (Ilmastonmuutoksen torjunta) avulla rivikansalaiset uskomaan ja hyväksymään alkeellisen vähäiseen energiavuomäärään per asuttu pinta-ala, vaikka eliitti saa kaiken ja lisää päälle samaan aikaan -> Suorastaan täydellinen juoni muodostaa uusfeodaalinen äärimmäisyysyhteiskunta.

EU ja euro: Brittiläisen imperiumin menestyksekkäästi manipuloimat apuvaiheet maailman hallituksen pystyttämiseksi ja maailmanvaluutan luomiseksi. Eurooppa on nyt lähes täydellisesti sementoitu Brittiläisen imperiumin alusmaaksi tämän taloudellispoliittisen rakenteen avulla. Täydelliseksi sen tekisi tulevana syksynä UUDESTAAN (Heh, kun Irlanti hylkäsi sen ensimmäisellä kierroksella; keskisormea vaan lisää eliitille!) äänestykseen tuleva Lissabonin sopimus, joka merkitsisi läpi mennessään Euroopan mittakaavassa ko. pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin totalitaarista sementoimista jopa perustuslakina. Äänestäjiä yritetään huijata uudestaan tekemään tälle saatanalliselle oligarkkieliitille näin mieliksi uskottelemalla edelleen hyväuskoisille hölmöille EU:n olevan muka hyväksi meille. Ei ole ja Lissabonin sopimusta on vastustettava ERITTÄIN KOVASTI!

EU:n ja euronkaan kaltaiset oligarkkirakenteet eivät kuulu hyvään ihmiselämään! Niiden tarkoitus on palvella kunnolla vain oligarkkieliitin sairaita vallanhalua ja kontrollifriikkiyttä ja NWO -agendan pystytystä. Siksi oligarkkieliitti päätti jo 1950 -luvulla, että vähitellen vuosikymmenien mittaan ikään kuin ihmisiltä huomaamatta hyvyyden valekaapuun (Rauhantahtoinen ja kansoja "kivasti" yhdistävä unioni) pukeutuneena luodaan Eurooppaan pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuri salaa, kun se ei Hitlerin avoimemmalla tavalla onnistunut.

Brittiläisen imperiumin tarkoitus oli 1930- ja 40 -luvuilla rakentaa tilanne Euroopassa niin, kuin ko. imperiumin toimiin kuuluu: Luodaan vastakkainasettelu kahden ulkopuolisen entiteetin välille, jolloin ne tekevät itse likaisen työn imperiumin puolesta mm. sotimalla ja sodan tuhoraunioista luodaan lopuksi Brittiläistä imperiumia miellyttävä uusi ratkaisu sille itselleen -> Aina uusi vaihe kohti maailman hallitusta eli NWO:a. Eli tuolloin -> Manipuloidaan Venäjälle kommunistinen vallankumous sosiaalispoliittistaloudellisten kikkojen ja salahankkeiden avulla ja tulos syötetään kansalle vaikka väkisin. Saadaan samalla heikennettyä Venäjää totalitarismin alla. Samaan aikaan luodaan Saksaan ikään kuin vasta-agendaksi natsismi, jota levitetään vaikka asein ympäri Eurooppaa riittävän hullun johtajan avulla; Hitler. Suomi liittyi tähän natsi-agendaan tietoisesti tai tietämättään, ihan sama. Olimme joka tapauksessa Brittiläisen imperiumin yksi pelinappula ko. agendassa jo silloinkin.

Sitten Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitti rahoitti ja vaivihkaa tuki kumpaakin osapuolta manipuloiden samalla näennäisiä kiistoja näiden kahden välille tarkoituksena luoda keinotekoinen maailmansota näiden vasta-agendojen välille. Lopputuloksena olisi pitänyt olla kommunismin kaatuminen Hitlerin Neuvostoliittoon hyökkäämisen ansiosta ja sen avulla ko. pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin levittäminen NL:n alla piilotelleelle Venäjällekin, jonne sen levittäminen on aina ollut hankalaa länsieliitin omilla ehdoilla. Yritys epäonnistui ja Hitlerin liiallisen mielipuolisuuden takia natsismi jouduttiin tuhoamaan Euroopan julkisivulta.

Ko. pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuriagenda eli NWO jäi kuitenkin elämään kulisseihin ja nyt oligarkkieliitti on viisaampana halunnut edetä vaivihkaisemmin ja juonikkaammin, kuten olemme viime aikoina pystyneet saamaan selville mm. tutkimalla tämän EU:n perimmäistä olemusta ja tarkoitusta. Jos ei saada NWO:a aikaan sodalla, niin sitten pukemalla se rauhanomaisiin pseudoagendoihin eli luodaan julkisivuksi rivikansalaisia huijaava ja ehdollistavan houkutteleva valeagenda ja varsinainen agenda on alla piilossa ja se etenee vähitellen pseudoagendan mukana salakuljetettuna. Juuri sellainen on oligarkkieliitin EU -projekti!

Euclid's Elements (Eukleideen elementit):
Lyndon LaRouchen esimerkki siitä, kuinka länsimaiden tiedettä hallitsee liikaa Brittiläisen imperiumin tyypillinen tyhmentämismentaliteetti ja kuinka sen ylläpitämiseksi on antiikin ajoista asti otettu esille ko. agendaa palvelevia tiedemiehiä ja filosofeja, kuten Euclid. Ettei näet ihmiset oppisi liikaa "tulesta" sekä itsestään ja näistä osana maailmaa ja muodostaisi siten uhkaa oligarkki-imperiumille älyn ja valveutuneisuuden kautta.

Katsoin läpi nuo elementit ja huomaan kyllä, mitä Lyndon LaRouche tarkoittaa: Rivikansalaismassoille on opetettu tiedettä länsimaissa siten, että oppivan mieleen ei juurru kunnolla kuin vain ko. asian - ilmiön kaavat eli vain ilmiön varjot eikä ilmiö itse kunnolla. Ei siis opita kunnolla ilmiöiden ominaisuuksia ja luonteita, mihin kuuluu vuorovaikutussuhteiden, prosessien ja kokonaisuuksien hallinta universaalissa kontekstissa eri asioiden välillä ja kokonaisuuksien sisällä sekä kaikki tämä osana maailmaa myös metafyysisellä tasolla.

Käytännössä tämä tyhmentäminen tapahtuu näin: Opetellaan paljon ulkoa tietoa eikä riittävästi tiedon ymmärtämistä käytännössä ja lisäksi opetettava tieto on välillä oligarkkieliittiä tukevalla tavalla jopa propagandistista; vajaata, vääristettyä, harhaanjohtavaa ja jopa valetta. Tätä tyhmentämismetodia kokonaisuudessaan perustellaan näennäisellä tavalla nykyäänkin mm. tehokkuusvaatimuksilla; Ei ole muka aikaa / resursseja opettaa asioita "perinjuurin", vaan keskitytään lähinnä nopeaan nippelitiedon ulkoaoppimiseen tenttirupeamaa varten. Ei siis opita kunnolla elämää ja universaaleja periaatteita varten, kuten optimaalisesti pitäisi.

Tämä vajavuus on siis länsimaiden koulutusjärjestelmiin tarkoituksella manipuloitu piirre, joka vähentää suoraan ja välillisesti mm. sellaisten valveutuneiden ja viisaiden ihmismielten muodostumista, jotka sitten tajuaisivat oligarkkieliitin kannalta liian helposti tämän maailman epäinhimillisen ja saatanallisen luonteen ja vaatisivat itselleen oikeutta parempaan ilman oligarkkityranniaa ja -valtaa. Itse olen nyt esimerkki siitä, että näitä valveutuneita ja viisaita mieliä voi muodostua tässäkin vaiheessa ja sen voimavaran turvin on lähdettävä sotaan oligarkkieliittiä vastaan tavoitteena paljon parempi maailma!

No comments: