Friday, January 08, 2010

Norjan viime joulukuinen valoilmiö kriittisessä ja valtavirtamedian propagandan kyseenalaistavassa syynissä

Viime joulukuussa 10. päivänä tapahtui Pohjois-Norjassa jotain hyvin poikkeuksellista ja merkittävää, mutta valtavirtamediassa ko. tapahtuma jäi hyvin vähälle huomiolle! Muistanette varmaan sen, kuinka silloin Pohjois-Norjassa taivaalle ilmestyi outo valoilmiö, josta esim. Helsingin Sanomat kertoi tähän tapaan: Pohjois-Norjassa nähty outo valoilmiö oli Venäjän ohjus. Jo silloin heti uutisen väitteen ja ko. kuvat ja videot valoilmiöstä nähtyäni tiesin välittömästi valtavirtamedian olevan valehtelemassa ja tuottamassa törkeää yksioikoista propagandaa vailla tarvittavia tutkivan journalismin periaatteita. Aikomukseni oli jo silloin ottaa tämä asia käsittelyyn, mutta nyt siihen on tullut lisää ajankohtaisuutta mm. tämän Sorcha Faal -sivuston jutun takia: Norway Time Hole “Leak” Plunges Northern Hemisphere Into Chaos.

Valoilmiöstä syntynyt polemiikki mm. vaihtoehtomedian eri foorumeissa on antanut paljon erilaisia vaihtoehtoja tuolle valtavirtamedian väitteelle Venäjän ohjusrikosta. Ennen tuota Sorcha Faal -sivuston väitettä on puhuttu mm. ns. Project Bluebeam -orkestroinnista, salaisista tieteellisistä kokeista ja valoshowtestauksista. Itse olen nyt järkeillyt esille muutamia seikkoja, joita missään muualla (Etenkään valtavirtamediassa) ei ole älytty ottaa ainakaan kunnolla esille havaintoni mukaan ja haluan samalla torpedoida selkeästi virheellisiksi osoittautuneita väitteitä. Lähden liikkeelle juuri siitä, mitä tuo valoilmiö ei ainakaan ole ja huomaamme voivamme todistaa sen suhteellisen helposti ja erittäin vakuuttavasti. Paljon vaikeampaa ja mahdottomampaa on sen sijaan selittää sitä, mitä se valoilmiö oikeasti oli.

Valtavirtamedian väite "Venäläinen ohjusrikko laukaisun jälkeen" on helppo kumota, kun tuntee ilmakehän ominaisuuksia ja tietää rakettirikkoihin liittyvää fysiikkaa ihan maalaisjärjenkin perusteella. Laitan tähän ensin kuvakavalkadin oikeasti tapahtuneista raketti- ja ohjusrikkoihin ja -laukaisuihin liittyneistä taivaanjäljistä, jotka johdattavat meidät havaitsemaan tuon valtavirtamedian valheen 100% varmuudella todennetuksi. Tässä kuvat oikeista ohjus- ja rakettijäljistä: Rakettilaukaisujen jättöjälkiä taivaalla.

Huomaamme noista jäljistä jotain merkittävää ---> Turmajäljet ovat AINA epäsäännöllisiä! Miksi? Kaksi varmaa syytä: Ensinnäkin ihmisten tekemät laitteet ja rakenteet tuottavat lennossa hajotessaan AINA kaoottisia ja epäjärjestyneitä voimia. Toisekseen myös korkealla ilmakehässä esim. tropopaussin yläpuolella ilmakehän ohuudesta huolimatta esiintyy virtauksia, jotka vaikuttavat heti suoraan hajoavien laitteiden osiin ja jätteisiin kaasut ja pienhiukkaset mukaan luettuna ja poikkeuttavat niitä tuhossa syntyneistä lentoradoista. Muistakaamme esim. se seikka, että tuollaiset ohjus- ja rakettirikot tapahtuvat usein suunnilleen samassa korkeudessa (Kuten noissa jättöjälkikuvissa), missä valaisevat yöpilvet esiintyvät (N. 82 km). Valaiseviin yöpilviinkin vaikuttavat ilmavirtaukset, jotka muuttavat minuutissakin huomattavasti ko. lauttojen rakennetta ja siten ulkoasua.

Tulemme siis siihen johtopäätökseen, että tuo Norjan valoilmiö ei mitenkään voi olla ohjusrikosta aiheutunut. Se on liian säänöllinen ollakseen sellainen ja ilmentää pikemminkin suunnitellusti ja harkitusti tehtyä kuvaa. Meidän täytyy siis ymmärtää se, että taivaalla nähtävissä ilmiöissä (Sijoittuen oman ilmakehämme piiriin) pätee yksiselitteisesti sääntö: Muoto seuraa funktiota. Olen meteorologiasta ja pilvivalokuvaamisesta kiinnostuneena oppinut erinomaisesti taivaan ilmiöistä mm. tuon säännön. Pilvivalokuvaamiseni esim. kattaa viisi viimeistä vuotta valokuvaamista jokaisena päivänä eikä ole syytä näin epäillä pätevyyttäni havainnoida ja ymmärtää taivaan tapahtumia. Tuon Norjan valoilmiön muodot eivät ole siis seurausta sellaisesta kaoottisesta ja epäsäännöllisestä tapahtumasta kuin ohjusrikko! Siksi onkin erittäin hämmästyttävää, kuinka edes tiedemiestasoltakaan ei ole kuulunut juuri ollenkaan tällaista selitystä kuin mitä tässä annan, vaan väen väkisin on yritetty pitäytyä esim. juuri ohjusrikkoteoriassa ja perustella havaitut muodot siltä pohjalta, vaikka juuri nuo keskeiset mainitsemani seikat kumoavat teorian totaalisesti.

On yritetty muka selittää tuota säännöllistä spiraalikuviota pyörivästi roiskuttavan polttoainesäiliön avulla ja on peräti tehty kömpelöitä havainnollistuksia videoiden avulla. Uskomatonta logiikan pettämistä ja keskeisten asiaan vaikuttavien seikkojen huomiotta jättämistä! Edes esitetyllä tavalla muka pyörivästi roiskuttava polttoainesäiliö ei tuota nähdynlaista säännöllistä spiraalia KOSKAAN ilmavirtojen vaikuttaessa siihen heti suoraan korkeallakin ilmakehässä ja mikään hajoamisessa lentävä kappale ei KOSKAAN tuota suoraviivaisen säännöllistä lentorataa (Mikä ko. säännöllisen spiraalin aikaansaamiseksi vaadittaisiin) jo ilmanvastuksenkaan takia; kappaleiden lentoradat ovat aina enemmän tai vähemmän käyriä maan ilmakehässä ja esim. polttoaineen roiskuminenkin on silloin joka tapauksessa epäsäännöllisiä kuvioita tuottavaa.

Tästä pääsemmekin jatkopäätelmien pariin: Miksi valtavirtamedia valehtelee noin paljon ja miksi valoilmiöstä tulee niin paljon kömpelöitä ja virheellisiä selityksiä? Miksi yritetään niin halukkaasti pitää yllä illuusiota ohjusrikkoteoriasta, joka on väärä? Katsotaanpa: Olemme havainneet jo monta kertaa aikaisemminkin, että valtavirtamediaa ei tarpeeksi kiinnosta oikeille jäljille johtava tutkiva journalismi useissakaan maailman asioissa. Se on jäänyt nykyään yllättävän paljonkin vaihtoehtomedian tehtäväksi. Näen ainakin kolme syytä ---> Yksi: valtavirtamedia on lännen oligarkkieliitin hallinnoima suurelta osin ja näin eliitti pääsee sanelemaan paljon ko. median sisältöä haluamallaan tavalla. Kaksi: Ko. mediassa työskentelee epäpätevää porukkaa, joka tarkoittaa mm. sitä, että se ei osaa hahmottaa oikeampaa tietoa eliitin ehdollistamasta tiedosta valiten usein virheellisesti ja että se ei osaa itse analysoida ja prosessoida oikeampaakaan tietoa riittävän hyvin ja jättää sisällön liian sumeaksi ja vääristyneeksi. Kolme: tietoa ko. medialta vastaanottava yleisö ei osaa käsitellä ja analysoida tietoa riittävän hyvin eli osaltaan medialukutaito on heikkoa ja toisaalta esitettyjen ilmiöiden ymmärtämiskyky on heikkoa.

Kakkos- ja kolmoskohdissa ilmenee siis se kuuluisa lännen intellektuaalinen rapautuminen, joka sumentaa ja kaventaa maailmankuvan ja siinä esiintyvien ilmiöiden kokemista ja ymmärtämistä. Välillä olenkin etenkin viime aikoina ihmetellyt, kuinka lukossa oleva ja kapeutunut käsityskyky länsimaissa joissakin asioissa on vallalla. Ykköskohta taas kertoo siitä, että meille yritetään yhtäältä kertoa sellaisia asioita, jotka ylläpitävät tiettyjä eliitin agendoja palvelevia käsityksiä maailmastamme. Toisaalta joitakin seikkoja halutaan pitää tarkasti salassa esittämällä ko. asian viereen ja kauaksikin siitä meneviä epäoleellisuuksia, suorastaan siis valheita ja näin estetään näkemästä "perille". Suuri informaatiotulva jo itsessäänkin aiheuttaa asioiden havaitsemista ja ymmärtämistä ehkäisevää ähky- ja runsaudensokeuskokemusta. Moni ei edes jaksa tai ehdi ottaa asioista selvää, mikä voi olla toisaalta kunkin elämäntilanteeseen liittyvää ymmärrettävää hankaluutta.

Tämä ohjusrikkoteoria on noista epäkohdista kuitenkin hyvä esimerkki. Uutisia valoilmiöstä vastaanottaneen yleisön parissa on esim. niin paljon luonnonilmiöistä (Taivaanilmiöistä) etääntyneitä ja toisaalta niin paljon viihdeteolisuuden kuvapaljoudella kyllästettyjä ihmisiä, että heidän kykynsä erottaa esim. tällaisen valoilmiön olemusta selittäviä visuaalisia ja tieteellisiä kokonaisuuksia oikean ja väärän välillä on alentunut paljonkin maksimipotentiaalista. Siihen puutteeseen iskeekin sitten helposti eliitin hallinnoima media ja se voi johdatella median tarjoamaan hyvinkin puutteellisia, manipuloituja ja johdattelevia selityksiä esim. oman agendansa peittämiseksi ja / tai edesauttamiseksi ja silti valtava määrä ihmisiä noukkii syötin jopa lähes sellaisenaan ja uskoo esim. tuohon ohjusrikkoteoriaan.

Se miksi niin paljon ihmisiä uskoo esim. tuollaiseen valheelliseen teoriaan eli propagandaan, kertoo toisaalta myös henkisestä ehdollistumisesta: Ihmismieli pyrkii löytämään uuteen tilanteeseen selityksiä ensin aikaisemmin kokemansa perusteella ja tässä mielessä länsimaiden koulutussysteemin ja valtavirtamedian parissa viihteineen kaikkineen koko ikänsä kasvanut tarttuu sen takia helposti kummallisissa uusissa tilanteissa totuttuihin selityksiin, vaikka ne olisivat oikeasti kuinka väärin tahansa uuden tilanteen kohdalla. Uusi ja nimenomaan pelottava asia halutaan myös työntää syrjään mielestä selittämällä ja mieltämällä se vähiten pelottavaan suuntaan ja heikkomieliset siten helposti ottavat näennäisesti "turvallisen" selityksen vastaan paljon mieluummin kuin sen, joka olisi oikeampi ollen kuitenkin paljon pelottavampi ja vaikeammin ymmärrettävä.

Esimerkiksi juuri näin länsieliitti on oppinut ja alunperin suunnitellutkin valtavirtamedian avulla ehdollistamaan meitä, kun se tietää tällaisen perusteella psykologisia manipulaatiokeinoja. Näin peitetään ihmismielien näkyvistä mm. oligarkkiagendoja epäoleellisilla valheilla (Poliitikot muka haluavat ratkaista hyvin aikein ilmastonmuutosongelman vs. oikeasti peitetään ko. propagandalla alla oleva eliitin maailmanhallitusagenda) tai vahvistetaan tietyillä tavoilla pelkoja haluttaessa reaktioita sen perusteella haluttuun suuntaan (Muka islamilainen terrorismiuhka ja ratkaisuksi poliisivaltiotyranniaa muka turvaksi)!

Kyseenalaistimme siis äsken onnistuneesti tuosta Norjan valoilmiöstä esitetyn ohjusrikkoteorian. Mutta mikä onkaan se "oikeampi" selitys tuolle valoilmiölle? Huomaamme sen, että emme voi saatavilla olevien vaihtoehtomediankaan tietojen avulla tarpeeksi hyvin todistaa sen olemusta ja syytä. Tiedot ovat joka tapauksessa liian vajaita ja ilmiö on liian erikoinen aikaisempiin kokemuksiimme verrattuna. Voimme kuitenkin päätellä jotain: Ensinnäkin havaittuamme nuo valtavirtamedian selitykset aiheesta valheeksi, voimme päätellä ilmiön luonteen ja syyn kuuluvan meiltä rivikansalaisilta salattavien asioiden joukkoon. Ilmiön visuaalisesta ilmeestä voimme samalla päätellä sen, että se on suunnitellusti joidenkin tai jonkun tahon tarkoituksella tekemä, eikä siis ole mikään puhdas ihmisistä riippumaton luonnonilmiö. Kun se ei ole ohjusrikko, niin arviot suuntautuvat siitä luonnollisesti joko tieteelliseen tai sotilaalliseen kokeeseen tai kumpaankin. Miksi joko tieteellistä tai sotilaallista koetta halutaan pitää tarkasti salassa, vaikka siitä aiheutuu joidenkin rivikansalaisten pariin havainnoitaviksi ja dokumentoitaviksi visuaalisia ilmiöitä? Onko ollut osaltaan tarkoituskin, että osa meistä näkee ilmiön ja tuo sen netin avulla kaikkien nähtäville ja arvioitavaksi?

Valtavirtamedian tarjoama ohjusrikkoteoria on yhtäältä hyvä tekosyy länneltä kohdistaa sotilaallista mustamaalaamista Venäjän suuntaan, mutta voi voi kuinka kömpelö väite tuo ohjusrikko tosiaan on. Toisaalta uudenlaisen sotilaallisen aseen rakentaminen ja testaaminen voisi tuottaa oheistuotteena tuollaisen valoilmiön, mutta se halutaan ehdollistaa meille "rakettirikkona" ja siten peittää todelliset aikeet; mitä moisella aseella haluttaisiin saada aikaan? Mitä uhkaa sillä torjuttaisiin? Tiedämme nyt siis sen, että tuolla päin Norjaa sijaitsee H.A.A.R.P. -tutkimuskeskus, jolla voisi olla potentiaalia tuollaisiin valtavankokoisiin tieteellisiin ja sotilaallisiinkin kokeisiin, joissa taivaalle aiheutuu merkillisiä ja isoja valoilmiöitä. Emme voi kuitenkaan varmuudella tietää ilman sen tekijöiden suoraa todistusta, minkälaisesta kokeesta ja ilmiöstä tarkelleen on ollut kyse. Jokin koe se on silti ollut ja sen seurauksistakin joutuu tässä vaiheessa väittelemään loputtomiin.

Voisiko esim. olla niin kuin tuossa ym. Sorcha Faal -linkissä väitetään? --> Koe on vaikuttanut vakavasti pohjoisen pallonpuoliskon säähän ja siksi useilla alueilla on nyt ollut poikkeuksellisen kylmää: Britanniassa jälleen ennätyskylmää, Yli sata kuollut kylmyyden ja lumisateiden takia Puolassa, Video Pakkanen ja lumi piinaavat Eurooppaa, Pakkanen pakotti sähkön ja kaasun säännöstelyyn Kiinassa, Sakea lumipyry lamautti Pekingin, Nyt on kylmin talvi sitten vuoden 2003 ja Pohjoinen pallonpuolisko kärsi lumesta ja kylmästä. Totuttuun tieteelliseen tietoon perustuva selitys tälle kylmyydelle on annettu esim. tässä seuraamassani Paulin blogissa: . Pohjoisnavan ns. polaaripyörteen heikkeneminen ja siirtyminen kohti Eurooppaa on siis ollut edesauttava syy. Voisiko ko. polaaripyörteen käyttäytymiseen olla ainakin osasyynä tuo Pohjois-Norjan "koe"? Onko tämä ollut sitä sään manipulointia, josta tuota H.A.A.R.P. -teknologiaa on syytetty?

Mahdotonta todistaa juuta tai jaata ko. valoilmiöstä näin ns. maallikon arvioin, mutta joka tapauksessa meidän on syytä olettaa jotain myös vaarallisella ja huolestuttavalla tavalla salamyhkäistä olleen tekeillä tuon valoilmiön taustalla ja syynä! Joka tapauksessa leikkiminen noin valtavaa kokoluokkaa olevilla asioilla saattaa hyvinkin aiheuttaa epätoivottujakin yllätyksiä... Toisaalta, onko tuo valoilmiö ollut "vain" jokin valoshowkokeilu? Mutta miksi vaivautua vain "valoshowkokeiluun", kun noin isoissa ilmiöissä on ollut takana varmasti erittäin hintavaa ja pitkällistä valmistelua?

Vaihtoehtomediassa on kuitenkin yhtenä selityksenä tarjottu tuota ym. Project Bluebeam -skenariota, jossa meille rivikansalaisille lavastettaisiin jopa UFO -hyökkäys jossain vaiheessa eliitin maailmanhallitusprojektin edesauttamiseksi ja tuo Norjan "koe" olisi ollut siihen liittyvän lähes koko taivaan kattavan hologrammishown testaus monessakin mielessä; testataan välineitä ja testataan yleisön reaktioita sekä ymmärrys- ja päättelykyvykkyyttä / -kyvyttömyyttä. Joka tapauksessa hyvin olisi tuollainen koe siinä mielessä onnistunut, koska valoilmiö oli niin näyttävä ja erikoinen sisältäen tarkkoja ja säännöllisiä kuvioita. Tässä on Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin juttu aiheesta ja tässä Journey towards Enlightenment -blogin juttu. Sorcha Faal -sivuston ensimmäinen juttu aiheesta on tässä: Attack On Gods ‘Heaven’ Lights Up Norwegian Sky.

Jäämme siis odottamaan lisää tietoa aiheesta ja uskon lisävalaistusta vielä tulevan jossain vaiheessa. Skeptisesti en kuitenkaan odota valtavirtamedialta mitään merkittävää läpilyöntiä tässä suhteessa, vaan oletan ko. median jopa mahdollisimman täydellisesti yrittävän peittää asian olemalla totaalisen hiljaa siitä. Juurikin siis päin vastoin kuin pitäisi: Tämä on maailman historian tärkeimpiin ja isoimpiin tutkivan journalismin piiriin kuuluva juttuaihe!

4 comments:

Anonymous said...

HAARP:lta tuo minustakin vaikutti.
Mihin HAARP:lla sitten oikeasti pystytään sitä ei ole kerrottu virallisesti missään.

Jos tuolla on ollut tekemistä tämän kylmän sääilmiön kanssa niin pystyvätkö he ehkä myös saamaan aikaan samanlaisen sääilmiön, mutta päinvastoin? Eli tulisi lämmin aalto? Silloin voitaisiin taas saada katetta ilmastonmuutokselle, kun yksi väite on ollut myös ilmaston muuttuessa voimakkaat vaihtelut.

Nikola Teslan keksinnöistä ohjelma:

http://video.google.com/videoplay?docid=2188562935002257117&ei=4LRIS6mIFJnC-QaZyLjGCg&q=nikola+tesla#

"UFO-paljastusten" tekeminen eliitille on helppoa, koska heillä on varmasti tekniikkaa hallussa, joka on meidän tavallisten ihmisten tekniikkaa varmaan 25 vuotta edellä niin sanotusti. Ovat aina jemmanneet itseään hyödyttävät tekniset keksinnöt varastoon ja eivät ole päästäneet niitä hyödyntämään ihmiskuntaa.

Ehkä eliitti rakentelee ufoja tukikohdissaan lavastettua hyökkäystä varten ja niitä sitten esitellään meille, kun ovat tarpeeksi "edistyksellisiä".

Tästä lavastetusta hyökkäyksestä puheenollen löysin mielenkiintoisen kohdan raamatusta:

Matteuksen evankeliumi 24.
"Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 5 Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja eksyttävät monia. 6 Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. 7 Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. 8 Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.
9 "Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. 10 Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. 11 Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. 12 Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. 13 Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu.

-----

Sanomat sodasta ja taistelun äänet?
Lavastettu UFO-hyökkäys ja mediarummutus (vrt. sikainfluessarummutus ja pelko) ja laser-aseet avaruudesta?

Kapina, sisällissota vai kolmas maailmansota?

http://www.threeworldwars.com/index.html

Nälänhätä ja maanjäristykset? Ruoan loppuminen kaupasta ja HAARP:n käyttö maanjäristyksiin?

Mika said...

Kiitos kommentista ja mielenkiintoisista linkeistä Markku! Tuo "ThreeWorldWars" -linkki tosin on siinä mielessä vajaa, että sen säännöllinen päivittäminen näyttää loppuneen vuoteen 2006.

Niin, tuo HAARP -projekti on todella salamyhkäinen ja huolestuttava. Jos kerran sillä voitaisiin vaikuttaa säähän kylmiä aaltoja aiheuttaen, niin varmaan voisi lämpöaaltojenkin tuottaminen onnistua...

Joka tapauksessa moinen salailu ja valehtelu tähänkin liittyen on erittäin suuria arveluja herättävää; meiltä rivikansalaisilta halutaan pitää piilossa jotain sairaan rikollista ja ihmiskunnan vastaista!

Anonymous said...

Tässä ehkä syy Norjan valoilmiölle. Se oli ensimmäinen merkki tai harjoitus. Kohta ne heijastaa toisen merkin niin, että se näkyy kaikkialla maapallolta taivaalla yötä päivää.

http://www.youtube.com/watch?v=yuuMOvy1KNE

Maailman opettaja tulee ja antaa haastattelun jenkeissä ja kaikki kuulevat hänen äänensä "pään sisällä" omalla kielellään H.A.A.R.P:n avulla.

Lisätietoa maailman opettajasta ja tästä valoilmiöstä:
http://www.share-international.org/maitreya/Ma_starsign.htm

Maailman opettaja -huijaus alkaa siis aivan kohta...

Anonymous said...

Jos yhtään on raamattua tutkinut ja uskoo siihen niin tämän Benjamin Cremin höpinät maailman opettajasta tunnistaa humpuukiksi ja harhautukseksi.

http://www.youtube.com/watch?v=zvytE8vnIbA&feature=channel

Tietenkin pitää vielä tietää, että on tekniikka olemassa, millä tuo taivaalle tullut merkki voidaan luoda ihmisen toimesta. Sen takia teknologiaa on salailtu ja ei ole päästetty hyödyntämään ihmiskuntaa.

Tätä merkkiä mistä raamatussa mainitaan Matteus 24:29:
"Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. 30 Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. 31 Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut.
----

Jos ei ole tutkinut kunnolla raamattua niin voi uskoa siihen, että tämä Maailman opettaja olisi uudelleen tullut Jeesus. Osa Islamin uskoisista odottaa Mahdia, mutta siitähän ei ole mainintaa koraanissa. Juuri tämän takia, jottei ihmiset menisi harhaan! Eliitti on soluttautunut Islamin uskoon ja kauan kauan sitten.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mahdi

Kuinka moni nykyään lukee raamattua ja pohtii sen sanomaa? Kuinka moni pohtii päivän aikana tulleita moraalisia pulmia ja etsii siihen vastauksia uskonsa kirjasta? Oli se sitten raamattu, koraani tai Buddhan opit. Jos niitä oikein miettii ja tutkii niin tunnistaa kaiken humpuukin.

Tähän eliitti luottaa, nykyihmisen huonoon ymmärrykseen ja heikkoon uskoon. He ovat myös soluttautuneet moneen uskontoon ja yrittävät muuntaa sen oppeja, jotta tämä tuleva harhautus onnistuisi heidän suunnitelman mukaan.