Thursday, March 18, 2010

Illuminatin ja NWO:n olemus informaatiovertailussa: Lyndon LaRouche, Project Camelot, William Cooper, Fritz Springmeier ja David Icke

Viime aikoina NWO -asioista kirjoittamiseni ja lukijakommentteihin vastaamiseni on ollut pysähdyksissä intensiivisen tutkimustyön takia. Olen kohdannut siinä taas paljon uutta liittyen NWO -agendaan ja Illuminatin olemukseen. Jopa niin paljon, että eräs solmukohta maailman tilan ymmärryksessäni on ollut käsillä tässä näin. Sitä kuvaamaan laitankin tähän kokoelman videoita ja tekstejä, jotka tähän mennessä oppimani mukaan ovat eräitä keskeisimpiä informaation lähteitä tutkittaessa NWO:a ja Illuminatia.

Monet näistä alla olevista tietolähteistä sisältävät runsaasti päällekkäisyyttä eli samaa tietoa; joskin eri sanoin ja termein käytettynä. Paljastavimmillaan tietojen sisällöt ovat lisäksi silloin, kun havaitsemme toisistaan poikkeavien tietojen kontrastin paljastavan meille lisää tietoa pohtimalla ko. kohtaa itse pidemmälle. Siksikin poimin tähän alle juuri nämä informaatiolähteet, mutta tässä vaiheessa niiden oma läpikäymiseni on vielä vajaata ja kehotan itse kutakin lukijaani myös omatoimisesti käymään läpi näitä sisältöjä. Otan myöhemmin lisää käyttöön omissa pohdinnoissani näiden sisältöjen tietoja havainnollistaessani NWO:a, Illuminatia ja maailmanparannuskeinoja pois noiden satanististen entiteettien tuhontieltä. Samalla muitakin jo käsiteltyjä sisältöjä tulee vertailuun, kuten esim. juuri Zeitgeist -liikkeen ja Maitreya maailmanopettajan agendat.

Aivan aluksi sopivasti viime lauantaina Lyndon LaRouchen pitämän webcast -seminaarin sisältö on hyvä tuoda mukaan osaksi tätä informaatiokollaasia ---> LaRouche PAC -sivusto: LaRouche Webcast; The Ides of March 2010. Sitä tukevia Off The Cuff -raportteja: OTC: Mid Day Report Friday March 12, 2010, OTC: PM Report Friday March 12, 2010, OTC: AM Report Saturday March 13, 2010, OTC: PM On the Ground Report Saturday March 13, 2010, OTC: AM Report Monday March 15, 2010, OTC: The U.S.A and Russia's Common Adversary, OTC: Midday Report Tuesday March 16, 2010, OTC: Interview with Sky Shields-- Cosmic Rays & the Mass Strike, OTC: AM Report Wednesday March 17, 2010 ja OTC: PM Report Wednesday March 17, 2010.

Mehän jo tiedämme tässä blogissa paljon käsiteltynä, että Lyndon LaRouche on vahva kansallisvaltioiden puolustaja, mikä on hänen mukaansa ko. Illuminatia vastaan suojaksi tarkoitettu asia. Kansallisvaltio on paikka, jossa oikein käytettynä Lyndonin mukaan voidaan viljellä sellaista kulttuuria, joka mahdollistaa ihmisten hyvän luovuuden ja eliminoi oligarkkieliitin eli Illuminatin pahan toiminnan. Tuossa webcast -seminaarissa tämä kokonaisnäkemys tuli taas hyvin ilmi ja yksityiskohtaisemmista käytännön seikoista Lyndon tähdensi mm. näitä: Sekä USA että Venäjä ovat tällä hetkellä ko. Illuminatin eli hänen mukaansa Brittiläisen imperiumin vallassa agenttiensa välityksellä ja ekonomian piirissä Illuminatin keskeisin pankkitoiminnan kokonaisuus on ns. Inter Alpha -ryhmä, johon kuuluu myös Nordea -pankki. Inter Alpha -ryhmä on LaRouche -porukoiden mukaan nimenomaan Rothschild -perheen hallitsema.

Lyndonin muista NWO:n vastaisista aktivisteista poikkeava näkemys on kuitenkin tässäkin se, että tämä Illuminatin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuria varten tehty monetaristinen talousjärjestelmä olisi toivottomasti vararikossa ja siis vakava uhka itse Illuminatillekin. Toisin sanoen Illuminati olisi jopa helpostikin lyötävissä juuri näinä aikoina, jos vain ottaisimme käyttöömme Lyndon LaRouchen teesit talouden pelastamiseksi ja kansallisvaltioiden suvereeniteetin palauttamiseksi sekä niiden kulttuurien renessanssin aloittamiseksi vastaiskuna Illuminatin imperialistisille NWO -aikeille: Tässä ko. sivustolta pakettina --> The LaRouche Plan.

Project Camelot / Avalon -sivustolta: Anglo Saxon Mission (Youtube -videot; A B C D E F). Löydettynä Suomen talousdemokraattinen puolue -blogista; juttu Anglo Saxon Mission. Sieltä oma ko. videota koskeva kommenttini:

"Mielenkiintoinen näkemys! Suurelta osaltaan sen sisältö on jo tuttua monen vuoden takaa Lyndon LaRouchen esilletuomana; hänhän on kuvannut tuota Anglo Saxon -mission väkeä myös termillä Anglo-Dutch -eliitti eli siinä olevat ovat osa Brittiläistä imperiumia, joka edelleen pitää päämajaansa Lontoon Cityssä ja jonka tavoite on mm. pankkiiridiktatuuri ja maailmanhallitus oman sairaan fantasiansa takia ja omien intressiensä mukaan.

Tuo on kuitenkin jännä uusi piirre, että ko. eliitti olisikin tekemässä ns. hyvää tietäessään jonkin raamatullisen katastrofin kohtaavan pian ja he suunnittelevat kaikessa hiljaisuudessa "vain" sen takia ko. Uutta maailmanjärjestystä ihmiskunnan tulevaisuuden hyväksi.

Kyseenalaistamista pitääkin sitten tehdä juuri siinä, että onko se "katastrofi" luonnollisesti tuleva, vai edesauttaako oligarkkieliitti sitä itse ja teeskentelee muka pelastajaa?!

Voi olla myös niinkin, että ko. eliitti onkin mieleltään niin sekaisin, että se virheellisesti luulee jonkin katastrofin tulevan ja suunnittelee sen takia turhaan koko NWO -agendaa ja muka uskoen olevansa hyvällä asialla... Sairas fantasia, anyone?"

Tuo kommenttini jo kuvaakin sen, mistä tuossa videossa kerrotaan: Illuminati siis olisi tietoinen (tai siis itse tarkoituksella aiheuttamassa) jostain maapallon lähitulevaisuuden katastrofista ja heidän sairaassa mielessään he ovat kuvitelleet suunnitelman, jossa ko. katastrofista saisi selviytyä vain tietynlaiset ihmiset ja sitä varmistaakseen jo etukäteen ennen ko. katastrofia he ovat suunnitelleet lähitulevaisuuden maailman tapahtumat niin, että mm. kolmannen maailmansodan varjolla saadaan juuri ne "väärät" ihmiset tapettua ennakoivasti käyttämällä mm. ydinaseita. Pelastuneeseen maailmaan kuuluisi katastrofin jälkeen siis vain Illuminati itse ja heille hyödyllisiä orjia alle puolet nykyisestä ihmismäärästä.

Kuten noissa videoissa todetaan, niin tätä voidaan kuitenkin pitää toteuttamiskelvottomana utopiana (Anteeksi, dystopiana) kaikilta katsantokannoilta arvioituna. Meidän on kuitenkin havaittava, että pyrkimykset ko. suunnitelman mukaisesti ovat etenemässä ja siitä on merkkejä olemassa mm. juuri näin ---> Ko. suunnitelmaa tarkasti noudatteleva uusi käänne Lähi-Idän asioihin suhtautumisessa myös täällä Suomessa Illuminatin selvääkin selvemmässä ohjailussa, jonka Lars Osterman on huomannut: EU-Stubb uhkailee Irania ja mielistelee ydinaseellista sotaisaa, naapurivaltioihinsa jatkuvasti hyökkäävää Israelia. Miettikääpä sitä!!

William Cooper amazing lecture: Youtube -videot; A B C D E F. Tämä mies - William Cooper - murhattiin pian New Yorkin WTC -iskujen jälkeen vuonna 2001. Hän oli merkittävimpiä NWO:n ja Illuminatin tutkijoita, joka radioshowssaan ja luennoillaan (Kuten tässä esitellyssä) tähdensi ko. pahuutta ja vaaraa, mikä moiseen agendaan ja porukkaan liittyy. Merkille pantavaa hänessä oli mm. se, että hän joutui pahasti tukkanuottasille Alex Jonesin kanssa vähän ennen kuolemaansa, missä kumpikin syytti toista disinformaatioagentiksi ja Alex lisäksi Williamia juopoksi hulluksi.

Minusta vaikuttaa siltä, että W. Cooper oli hyvinkin paljon oikeilla jäljillä ja vilpittömästi. Se käy ilmi juuri tuosta luennosta. Sen keskeisen sisällön mukaan mm. Illuminatin syntyminen mahdollistui jo ihmislajin alussa, kun ihminen ensimmäiset kerrat tuli vastatusten tulen käytön kanssa. Jotkut ensimmäisistä tulen käytön oppineista nimittäin salasivat opitun tietonsa ja alkoivat sen avulla osata manipuloida ja hallita muita, jotka eivät osanneet käyttää tulta. Williamin mukaan Illuminatin olemuksessa ja teoissa on edelleenkin juuri tämä sama pohjimmainen syy: Halu ja taito hallita muita vain itsellään olevan tiedon avulla ja tämä on viety äärimmäiseen päätepisteeseensä nykyisen Illuminatin olemuksessa ja toiminnassa aikeenaan NWO -prosessin kautta maailmanhallitus. Eli filosofisella tasolla tulen käytöstä alkunsa saanut vastakkainasettelu - taistelu hyvän ja pahan välillä ihmisyydessä on juuri sananmukaisestikin valon ja pimeyden välistä taistelua. Illuminati jo nimenä kuvaakin juuri sitä; se on se porukka, jolla on tuli eli valo hallussaan ja se haluaa evätä muilta sen käyttämisen taidon (ja mahdollisuuden edes käyttää sitä).

Päinvastaisessa näkemyksessä (eli hyvyyteen perustuvassa) ko. valoa pitää jakaa kaikille ja kaikilla on siten samanlainen mahdollisuus käyttää ko. "tulta" yhteishyvän tekemiseksi; se olisi kunnollista ihmisyyden parantamista ja kohottamista ja se olisi se universaali ihmisyys, joka kunkin omalla persoonallisella tavalla toteutuisi noosfäärin organismissa ko. seikan mahdollistavien kulttuurien kehittyessä kansallisvaltiotasojen kasvualustoilta monipuolisesti ja runsaasti. Näin siis yhdisteltynä William Cooperin ja Lyndon LaRouchen teeseistä!!

Fritz Springmeier: Videot; Top 13 Illuminati Bloodlines & their Mind Control ja Trauma Based Mind Control; A B C D E F (Youtube-videot). Tämä mies - Fritz Springmeier - on aivan uutena eteeni tullut NWO- ja Illuminati-tutkija. Hän on myös sellainen "pois tieltä lakaistu" tapaus, kuten tuo William Cooperkin, mutta lievemmin; hänet nimittäin lavastettiin pankkiryöstön yrittäjäksi ja hän viruukin siksi parhaillaan vankilassa. Olen lukenut, että hän pääsisi tänä vuonna ehdonalaiseen...

Mutta onpas hän ollut ennen vankilareissuansa hurja informaationsa sisällön kera jo useita vuosia sitten! Eräällä tavalla siksi häntä voidaan pitää eniten ja vilpittömimmin perillä olevana näistä asioista ja siksi osaltaan on valitettavasti myös niin, että hänen kuvaamanaan Illuminati ja NWO kuulostavat eniten lohduttoman vaaralliselta, sairaalta ja vääjäämättömän pahalta. Mitään sellaista optimismia ei hänellä ole havaittavissa, kuten Lyndon LaRouchella on tällä hetkellä. Fritz onkin metodeiltaan sellainen, että hän ei halua edes tarjota ratkaisuja havaittuihin ongelmiin (Muuten kuin tähdentämällä Jeesuksen ja luojan syliin turvautumista), ennen kuin kaikki on tutkittu ja paljastettu. Niinpä nuo videot tarjoavat vain hyytävän kylmää tutkimustietoa Illuminatista ja heidän suunnittelemastaan NWO -projektista.

Fritz Springmeier on sen verran erikoinen ja merkittävä tapaus, että käytän tässä paljon lisää aikaa hänen näkemystensä ja tutkimustulostensa esilletuomiseksi. Hän on syvästi uskossa ja kristitty ihminen ja noissa luennoissaankin tämä tulee selkeästi ilmi. Älkää antako sen hämätä informaation vastaanottamista, vaikka ette itse olisikaan uskovaisia! Hänen käyttämänsä uskonnolliset termit ovat aivan hyvin käsitettävissä myös arkisesti ihmisen tasolla olevana symboliikkana, joka kuvaa sitä hyvän ja pahan / valon ja pimeyden taistelua maailmassamme Illuminatin kynsissä.

Noissa esitelmissään Fritz on tuonut erityisesti esille Illuminatin käytännön toiminnan muotoja ja erityistä huomiota on kohdistettu myös Illuminatin henkilökoostumuksen tutkimiseen. Hän on tutkinut näitä asioita jo yli 20 vuotta noiden videoiden tekohetkiin mennessä. Paljastan tässä nyt muutamia seikkoja Fritzin tutkimustyön informaatiosta --->

Illuminati koostuu huipulla 13 eri verilinjaperheestä, jotka ovat: Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Reynolds, Krupp, Russell ja 13. verilinja on ns. Merovingialainen verilinja, joka koostuu Euroopan monarkiaperheistä, ja joista ylivoimaisesti vaikutusvaltaisin on Britannian monarkia. On jopa tullut esille, että Rothschild -perheen verilinja juontaisi juurensa peräti Baabelin tornin ajoista saakka ja he olisivat silloisen mahtavimman valtiaan Nimrodin jälkeläisiä. Lisäksi monet muut perheet ja ihmiset ovat osa Illuminatia alemmilla tasoilla; jopa tuhansia ihmisiä on mukana ja Illuminati valmentaa ja kasvattaa koko ajan lisää väkeä toimintaansa.

Fritz on samoilla linjoilla Lyndon LaRouchen kanssa esim. tässä seikassa: Illuminatin päämaja ja "henkinen" koti on Britteinsaaret ja siellä etenkin Skotlanti (Illuminatin vapaamuurarielementit) ja Lontoossa Lontoon city. Siksi Lyndon LaRouche kutsuu ko. imperialistista ja parasiittista voimaa Brittiläiseksi imperiumiksi nykymuodossaankin.

Fritz on käyttänyt aikaansa paljon mm. Illuminatin mielenkontrolli- ja aivopesutekniikoiden löytämiseen ja paljastamiseen, jossa on ollut apuna Illuminatin piiristä loikanneita ja heidän uhreinaan olleita orjia. Esille tulleen mukaan Illuminatin piirissä lapsia kasvatetaan eri menetelmillä tunteettomiksi ja sydämettömiksi toimijoiksi kaikille yhteiskunnan tasoille, mistä käsin heidän avullaan Illuminati hallitsee koko maailmaa kaikissa maissa ja kaikilla elämän alueilla.

Kasvatusmetodeihin kuuluvat mm. aivopesutekniikat hypnoosin, huumeiden ja kidutuksen muodoissa, missä esim. tuo traumaperäinen kidutustekniikka toimii muokattavana olevan orjan persoonallisuuden pirstoajana moneen osaan ja Illuminatin sekä omista että kaappaamistaan lapsista aletaan näin jopa jo syntymästä saakka muokkaamaan Illuminatin haluamia toiminta-agentteja; erilaisten symboli- , transsi- yms. laukaisijoiden avulla ko. jakautuneita persoonia voidaan esim. näin tuoda toimintaan, jossa heidän julkisivu tarjoaa kansalaisille toisen kuvan kuin mitä henkilö voidaan saada tekemään kulissien takana pirstotun persoonan hyväksikäytön avulla.

Illuminati voi sitten ohjailla näitä persoonallisuuksia tilanteiden mukaan ja heistä voidaan mm. kouluttaa eri alojen asiantuntijoita ja poliitikkoja kansalaisten julkisivukatseluun ja nämä "asiantuntijat" ja "poliitikot" esittävät julkisivulla valheellista kansaa huijaavaa kuvaa, mutta toimivat häikäilemättömästi ilman omantunnon kolkuttamista kulisseissa Illuminatin agendan hyväksi. Joistakin tehdään esim. jopa palkkatappajia / sotapäälliköitä ja joistakin seksiorjia sekä Illuminatin että pornoteollisuuden käyttöön, mistä jälkimmäinen on osa Illuminatin kulttuurin rapauttamisagendaa.

Osasta muokataan samassa tarkoituksessa esim. viihdetaiteilijoita ja Fritzin mukaan näitä Illuminatin aivopesemiä robotteja olivat jo 50 vuotta sitten mm. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Frank Sinatra jne.. Nykyään epäilyt samassa mielessä ovat kohdistuneet mm. Madonnaan, Britney Spearsiin, Lady Gagaan ja Rihannaan (Näistä Fritz ei mainitse). Erityisesti Fritz tuo esille Marilynin, joka oli kulisseissa presidenttien (JFK:n kanssa osittain julkisesti) ym. Illuminatieliittien seksiorja. Myös nämä orjatkin saattoivat olla mukana Illuminatin satanistisissa toiminnoissa; esim. Jayne Mansfield ja Elvis Presley olivat mukana ko. menoissa ja riiteissä Fritzin löydösten mukaan.

Satanismista puheenollen; Fritz tähdentää nimenomaan, että Lucifer, satanismi ja okkultismi ovat tärkeä osa Illuminatin maailmankatsomusta. Illuminatin porukat osallistuvat säännöllisesti erilaisiin satanistisiin ja okkultistisiin menoihin, joissa pahimmillaan jopa uhrataan lapsia ja raskaana olevia naisia tiettyjen hierarkkisten riittien läpikäymiseksi. Sitä varten Illuminatin käyttöön tuotetaan lapsia ja suuri joukko ihmisiä on varmistamassa todisteiden hävittämistä ja toiminnan jatkamista piilossa. Mutta osa tästä salapahuudesta tihkuu silti julkisuuteen saakka, kuten on käynyt nimenomaan Illuminatin jesuiittaosaston kanssa; roomalaiskatolisen kirkon pedofiliatapaukset. Ne ovat kuitenkin vain hyvin pieni pintaraapaisu!!

Lisäksi Illuminatin piireissä uskomuksiin kuuluu se, että juodessaan / käyttäessään kidutettavan ihmisen verta heti kidutustilanteessa, saadaan pökerryttävän hyvä adrenaliinieuforia eli saadaan symbolisesti siirrettyä elämäniloa ja -voimaa uhrilta suoraan käyttäjälle. Siksi kuulemma Al Gorella on aina mukanaan verta matkoillaan. Se ei kuulemma ole ollenkaan minkään sairauden takia, vaan koska Al olisi addiktoitunut veren käyttöön juuri tuossa satanistisessa mielessä.

Eräällä tavalla lohduttomin Fritzin löytämä seikka liittyy siihen, että esim. Lyndon LaRouchen hyvinä ja oligarkkieliitin vastaisina tähdentämät USA:n presidentit (Perustajaisät, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt ja John F. Kennedy) olisivat olleet myös tiukasti Illuminatin käytössä ja osa koko heidän verilinjasysteemiä. Niinpä Fritzin havainnon mukaan olisikin niin, että USA:n mieltäminen oligarkkieliittiä vastaan perustetuksi kansallisvaltioksi olisikin ollut vain harhautustaktiikkaa, jotta ihmiset laittaisivat turhaan ja huijattuina toivonsa esim. USA:n perustuslakiin, joka muka olisi Illuminatia vastaan, mutta joka olisikin ollut Illuminatin tarkoituksellinen salajuoni vailla sen ilmoittamaa julkisivutarkoitusta.

Paha sitten spekuloida sitä, että olisivatko nuo ym. presidentit olleet halukkaita poikkeamaan Illuminatin agendoista vai eivät ja olisivatko he olleet siksi Lyndonin tapaan hyviksi luokiteltavia ja oligarkkieliitin vastaisia? Hmmm., joitakin havaintoja tähän hyvyyssuuntaan kyllä on ja siksi osaltaan JFK todennäköisesti murhattiinkin. Siinä on kuitenkin todella ovelaa yhtenevyyttä, kun mietitään tätä Fritzin havaintoa; Illuminatin uudelleenjärjestyminen paremmaksi hierarkiaksi (Itse asiassa Illuminatin perustaminen) ja USA:n itsenäisyydenjulistus tapahtuivat samana vuonna eli 1776!

Hurjaa, eikö totta!! Illuminati- ja NWO -asioihin aikaisemmin kokonaan tutustumaton henkilö varmasti kokee nämä seikat totaalisen uskomattomina, mutta itse olen ainakin oppinut nyt sen, että natsi-Saksan ja Neuvostoliiton hirmutekojen jälkeen ei ole enää ihmeellistä siinä, vaikka samanlainen pahuus jatkuisi nykyäänkin. Meidän on nimittäin muistettava, että sekä natsi-Saksa että Neuvostoliitto olivat "vain" Illuminatin tilapäisiä leikki- ja testauskenttiä kokonaisvaltaisessa satoja vuosia käsittävässä NWO -suunnitelmassaan. Yhtä pahat satanistit ovat keskuudessamme edelleenkin, kuten on ollut tilanne jo satoja vuosia ja Suomikaan ei ole tästä erossa! Lisäksi nykyteknologian ja -median sekä koulutussysteemin avulla Illuminati pyrkii levittämään ko. satanismiaan ja aivopesuaan kaikkialle miljoonien ihmisten sekaan saadakseen aikaan kulttuurien ja kansallisvaltioiden tuhon maailmanhallitusta varten mahdollisimman vähäisellä vastustuksella ja riittävällä tavalla.

Fritz Springmeieriin liittyvää materiaalia on erittäin paljon myös suomeksi ja sitä tarjoaa Pasi Toivosen sivusto Cutting Edge Finland, joka on ilmeisesti eräänlainen spinoff alkuperäisestä Cutting Edge Finland -sivustosta. Joka tapauksessa Pasi on näemmä uraauurtava NWO- ja Illuminati-tutkija Suomessa ja hän on käyttänyt uskomattoman paljon aikaa jo n. 10 vuoden ajan esim. suomentamalla Fritz Springmeierin kirjoja, jotka on löydettävissä tuossa Pasin sivustolla suomeksi. Varoitus!: ko. kirjojen sisältö saattaa olla todella mielenrauhaa horjuttavaa herkälle ihmiselle, joten kannattaa valmistautua niiden lukemiseen varovaisuudella ja rohkealla mielellä; niissä käydään todella yksityiskohtaisesti läpi mm. noita trauman aiheuttamiseen perustuvia aivopesutekniikoita ym. sairaita Illuminatin ominaisuuksia tarkoista perhekuvauksista ja NWO:n piirteistä lähtien. Lukukokemus on toisaalta kyllä erittäin avartavaa sekä hyvyyden ja pahuuden horisontteja uudella tavalla näyttävää!

David Icke: PAEDOPHILIA AND SATANISM ... THE FABRIC OF THE WEB. ---> Tämä Davidin uusin kirjoitus kuvastaa käytännössä paljon noita teemoja, joita Fritz Springmeier on tuonut esille Illuminatin satanistisesta puolesta. Illuminatin satanisti- ja okkultismimessut sisältävät nimittäin myös pedofiliaa ja sitä harrastetaan ihan muuten vainkin ja se on näemmä todella yleisesti levinnyttä ko. piireissä! Muistakaamme tässä se, että Illuminatin maailmankatsomukseen kuuluu myös gnostinen näkemys, jonka mukaan pahat teot pitää hyvittää hyvillä eli toisin sanoen pahaa saa tehdä niin paljon kuin lystää, kunhan hyvittää sen. Esimerkkinä otan itse esille tässä George Soroksen, joka on yhtäältä mitä anteliain filantrooppi, mutta on kulisseissa mitä saatanallisin Illuminatin agentti ja itse asiassa tuo hänen anteliaisuutensakin toimii loppujen lopuksi Illuminatin hyväksi; esim. Barack Obaman vaalikamppanjan tukeminen.

Muutenkin kokonaisuudessaan on ymmärrettävä se, että Illuminatin ja heidän kätyreidensä / orjiensa / hännystelijöidensä toimintatapoihin kuuluu juuri se, että eletään täydellisesti jakautunutta kaksoiselämää; kansalaisille esitetään julkisivulla tarkkaan suunniteltuja hämäysjuttuja ja kulisseissa voidaan olla silti samalla vaikkapa lapsenmurhaajapedofiilisatanisteja, kuten väitetään nimenomaan esim. George H. W. Bushin kohdalla. Lukekaapa tuosta alhaalta muutama lainaus Davidin tekstistä ja sitten itse teksti. Olkoon tämä viimeinen tämän kirjoituksen anti, mutta pohdinnat jatkuvat vielä pitkään ja rajuina!

"Governments around the world are being controlled by the bloodline cabal via paedophile and Satanist politicians and 'leaders' who dare not resist the demands of the Shadow People who have the evidence that would destroy them."

"I have been naming the former British Prime Minister, the now late Ted Heath, since 1998 to be a child-killing paedophile Satanist and, in terms of his 'high-office', he is far from a rarity (see article below this one). I know others, including one who spent a long time in that position.

These networks control governments, national and local, 'law' offices, police, courts, coroners' offices, crematoria, social services, law firms and so on, and they have their own doctors and pathologists to ensure when necessary that they can cover up how people have truly met their fate.

Every time I have investigated, or read about the investigations of others, the same blueprint is there to see. Children are supplied for prominent members of 'society' through children's homes and other sources and should they and their families seek to expose what has happened they are met with a wall of resistance from police, social services and the court system.".

3 comments:

Anonymous said...

Hyvä, että Mika olet alkanut lukemaan mitä Kristityt ovat mieltä NWO:sta. Seuraavaksi tulee hetki, jolloin joudut tekemään tärkeän valinnan. Joko tutkit koko elämäsi pahuutta (NWO) ja lopulta menetät sen tekemättä yhtään hyvää. Tai sitten muutut hyväksi ja unohdat pahuuden, koska hyvällä on jo suunnitelma pahuuden voittamiseksi. Sinun ei tarvitse välittää pahuudesta.

Mitä sitä pahuutta opiskelemalla ja tutkimalla oppii? Lisää pahuutta? Muutut vain samanlaiseksi pahaksi tai masennut, kun et pysty mitenkään pahuutta hallitsemaan. Sinulla ei ole henkivoimia ilman Jeesusta pahuutta vastaan.

Voit nöyrtyä Jumalan edessä ja tunnustaa hänet tai jatkaa jumalatonta elämää. Molemmille elämille on varattu jatkopaikat. Molemmissa paikoissa saa olla ikuisesti. Moni ottaa kovan riskin ja luottaa siihen, että sielun elämä päättyy ruumiin kuolemaan.

Saatana on heidät sokaissut siltä, mikä on elämässä tärkeää. Saatana pitää huolen siitä että elämässä on kaikkea mahdollista viihdykettä, että kukaan ei etsisi Jumalaa ja kaikkein tärkeintä reittiä Jumalan luokse eli Jeesusta. Jeesus on koko homman ydin ja kaikkein tärkein! Ainoa tie oikeaan pelastukseen. Ja ne jotka löytävä Jumalan niin Saatana yrittää eksyttää heidät kaikin mahdollisin keinoin.

Sen takia on tulossa antikristus, joka johdattaa ihmiset väärän Kristuksen syliin, jotta kukaan ei etsisi oikeaa Kristusta. Ja ihmiset kelpuuttavat tämän väärän Kristuksen, koska he eivät tunne oikeaa Kristusta. Saatana on saanut ihmiset tekemään kirkot ja muut harhamenot. Saatana on saanut ihmiset kehittämään monet eri uskonnot ja pyrkii kaikin keinoin sekoittamaan ihmisten mielet siltä ainoalta reitiltä totuuteen.

7:23 Hän vastasi näin: Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.
7:24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
7:26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.
7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.

Haluatko sinä kuulua noihin Korkeimman pyhään kansaan?

Vai haluatko yhä seurata ihmisiä, jotka vievät sinut harhaan. Kukaan ihminen ei voi viedä sinua totuuteen.

15:14 Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat."

Vain Jeesus voi viedä sinut totuuteen, joka on Jumala.

Haastan sinut lukemaan Uuden Testamentin neljä ensimmäistä evankeliumia, ja miettimään olisiko ihminen joka eläisi kuin Jeesus pahan harhautettavissa?

Lue mitä Jeesus sanoi ja mitä hän neuvoi. Menisikö niillä opeilla kukaan harhaan pahuuden kanssa?

Sen jälkeen kun tiedät miten Jeesus eli ja toimi, niin voisiko se toimia sinunkin elämässä? Joka arkisessa tilanteessa mieti mitä Jeesus tekisi parin päivän tai viikon ajan.

Jos vähän aikaa teet sitä ja alat näkemään miten oikeasti hyvä ihminen toimisi epäitsekkäästi niin olet valmis seuraavaan vaiheeseen. Kokeile ensimmäistä vaihetta, jotta tiedät onko sinusta pyhäksi.

7:13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
7:14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

Mika said...

Kiitos taas suorasukaisesta (Hyvällä tavalla toki) kommentistasi, Markku!

Niin, onhan tämä NWO:n tutkiminen toki ollut erittäinkin rasittavaa ja mielipahaa aiheuttavaa. Lisäksi se on tietenkin vienyt muulta elämältäni paljon pois ihan ajallisestikin.

Toisaalta näen sen kyllä tosi selvästi, että minun on vain ollut pakko tehdä tämä prosessi maailmankuvani muuttamiseksi / hiomiseksi ja kyllä siinä voidaan sanoa noin uskonnollisinkin termein, että olen etsinyt ns. lopullista näkemystä hyvyydestä ja pahuudesta.

Olen henkisesti ja älyllisesti niin viriili ja tässä nykyjärjestelmässä sen takia niin ahdistunut, että on ollut loogista ryhtyä kartoittamaan ja kritisoimaan tätä maailmamme tilaa.

Varmasti tulen valitsemaan hyvyyden pahuuden sijaan (Jos kohta en ole koskaan ollutkaan paha esim. oligarkkien tavalla eli valinta on jo ollut selvää pitkään, mutta pahuus on ns. vain yrittänyt tunkeutua väkisin elämään) ja ymmärrän tässä mielessä mitä haluat sanoa Jeesuksen vastaanottamisesta elämään.

Haluan tässä vaiheessa jatkaa NWO -tutkimistani vielä myös filosofisella ja sosiologisella tasolla, koska ne kiinnostavat minua ennestäänkin. Lisäksi tämä blogi on edelleen myös sellainen pahan oloni purkamiskanava, jossa samalla voin tuoda näkemyksiäni esille monella tavalla.

Mutta niinkuin kaikki nuo NWO -tekstieni väleissä olevat valokuvausinnostukseni tulokset kertovat; olen jossakin vaiheessa valmis jättämään NWO:n tutkimisen aikaisempaa paljon vähemmälle ja keskityn enemmän siihen mitä parhaiten hyvyyden eteen olen kykenevä tekemään. En ole unohtamassa elämääni kokonaan NWO:n tutkimisen alle. Aika ei kuitenkaan ole aivan vielä kypsä seuraavaan vaiheeseen.

Itse nimittäin jatkan NWO -paasaustani vielä senkin takia, koska mielessäni on edelleen paljon julkituomattomia hyviä pointteja, jotka haluan yhtäältä kirjoittaa ylös ajan kanssa itselleni selvennykseksi elämästä ja olemisesta. Toisaalta muutkin voivat saada niistä yhä edelleen oivalluksia hyvässä mielessä. Nytkin minulla on jopa 5 erillistä kirjoitusta muhimassa luonnoksina...

Jos ajattelen pelkästään muiden informoimista näillä kirjoituksillani, niin onhan jo tähän blogiin tavallaan kertynyt aivan riittävästi materiaalia muille omatoimisesti niiden avulla tehdä kukin omaa tutkimistaan. Jos se ei jollekin jo riitä, niin se on voi voi.

Anonymous said...

Suosittelen tutustumaan oikeaan kristinuskoon, sen jälkeen voit tehdä valinnan haluatko tulla Jumalan lapseksi vai et. Valinta on jokaisen itse tehtävä. Sen jälkeen tiedät, onko se Jumalan tahto, että Mika istuu tietokoneen ääressä tutkimassa pahuutta ja kertomassa siitä muille.

Minä en tiedä mikä on sinun kohdallasi Jumalan tahto.

Jokaiselle jäsenelle Jeesus on seurakunnassaan varannut oman tehtävän. Kaikki ovat kuitenkin Jeesuksen seuraajia, eli opetuslapsia. Sinun tarkoitus on silloin elää täysin esimerkillistä elämää ilman syntiä. Muut näkevät, että niin voi tehdä ja kiinnostuvat myös Jeesuksesta. Jos siis eivät halua antautua tämän maailmaan houkutuksiin joita pahuus tänne kylvää koko ajan lisää ja lisää. Jeesus johdattaa sinun pois pahuudesta. Jeesus ei anna sinun langeta pahuuden suunnitelmalle (NWO). Hän vetää sinut pois sieltä ja näyttää oikean tien. Ei sinun tarvitse silloin välittää pahuudesta.

Jeesus kastaa sinut Pyhällä Hengellä ja sinuun tulee halu seurata häntä. Jeesus ei kuitenkaan pakota sinua roikkumaan hänessä. Voit koska vain lopettaa seuraamisen ja lähteä taas omalle tiellesi. Se Pyhä Henki on "pala" täydellistä hyvyyttä, joka muuttaa sinun sielusi sisään. Pyhä Henki alkaa kasvattamaan sinua ja poistaa sinusta pikku hiljaa pahuuden kokonaan. Saat ilmaisen työkalun, joka ei maksa yhtään mitään! Mitä sinä kirkosta saat? Siellä uskominen maksaa ja he keräävät sinulta rahat vastineeksi, jotta he päästävät sinut heidän taivaaseen.

Välittääkö Jumala sinun rahoista? Hän välittää siitä, että sinä eläisit hänen tahtonsa mukaan hyvää elämää. Hänhän sinut on luonut, joten isän oikeudella hän pitää sinusta huolta, jos niin haluat. Voit kieltää isän ja lähteä omille teillesi. Lopussa kuitenkin hänet kohtaat. Sitten on myöhäistä katua.

Jumala voi pistää sinun sieluusi ajatuksia ja jos haluat seurata Jeesusta niin toteutat ne ajatukset vaikka ne voivat aluksi tuntua sinusta kivuliailta. Hän tahtoo vain sinun parasta ja hän haluaa käyttää sinua tässä pahan maailmassa parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Jumala on ensin näyttänyt sinulle kuinka paljon maailmassa on pahuutta. Nyt hän kutsuu sinua luokseen hyvyyteen.

Ei Jumala sinulta vie mitään pois mitä sinä oikeasti elämässäsi ja hyvyyden roolissa tarvitset. Jumala palauttaa sinut sinun oikealle tielle, joka vie kohti totuutta. Eikö totuus ole se mitä sinä haluaisit löytää? Kyllä Jumala tietää mikä totuus on, hänhän kaiken on luonut ja yhä luo lisää.

Vai mitenkä luulet, että kaikki keksinnöt tähän maailmaan tulee? Ihmiset ne tekee, mutta kuka pistää ne ajatukset ihmisten sieluun? Voit sulkea kaikki aistisi, mutta yhä sinun sielu toimii. Sen sielun Jumala on sinulle antanut ja kytkenyt sen sinun ruumiiseen kiinni. Sinulla on vapaa tahto. Voit tyydyttävää vain ruumiisi tarpeita tai omaa tahtoasi, mutta tyydytätkö silloin Jumalan tahtoa? Kasvattaa sinun sielusi sellaiseksi joka Jumala on. Jumalan kuvaksihan ihminen on luotu. Haluaako Jumala kasvattaa lapsen pahaksi vai hyväksi?

Jokainen tietää, jos pirulle antaa pikkusormenkin niin se vie koko käden. Pahuus aloittaa pienestä ja etenee niin, että se tarraa ensin kiinni ihmisestä ja lisääntyy ihmisten kesken harhauttaen koko ihmiskunnan sisäänsä.

Sitä pahuuden evoluutiota näet ja tutkit koko ajan.

Näistä minä olen lähtenyt liikkeelle etsimään hyvyyden tietä.

http://www.icon.fi/~erkkik/sanasto.html
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/index.htm
http://www.4laws.com/laws/finnish/

http://www.youtube.com/user/finalcall07#p/u
Oikealla näkyy paljon miehen tekemiä videoita. Kannattaa lähteä ehkä sieltä vanhimmasta päästä liikkeelle eli alimmasta videosta.

Ja Uutta Testamenttia voit aina lukea.