Friday, August 13, 2010

Maailman geopoliittisesta historiasta osana NWO -prosessia Sorcha Faal -näkemysten avulla tarkasteltuna

Elämme parhaillaan maailmassa, jossa vaara, epävarmuus ja kohtalomme ns. Uutta maailman järjestystä junailevan eliitin kynsissä on päivä päivältä yhä painostavampaa, kun siihen kuuluvaa niin ekonomista kuin poliittista tyranniaa ja ihmiskuntaa kohtaan vihamielistä geopoliittista peliä muutenkin pelataan paikalleen. Myös konfliktivaaraa tämän ns. Illuminatin ja kätyriensä sekä tämän NWO -pahuuden jo tiedostaneiden välillä on jännittymässä eri tavoin. Siksi maailman geopoliittinen tilanne on muuttunut yhä riskialttiimmaksi väkivaltaisillekin tapahtumille ja jopa Kolmannen maailmansodan syttymiselle. On ollut puhetta jopa siitä, että tämä informaatiosota akselilla NWO vs. anti-NWO olisi osa jo käynnissä olevaa Kolmatta maailmansotaa, mutta sen eskaloituminen fyysisiin räjähdyksiin ja tuhoihin olisi vasta tulossa, missä keskeisin alkuräjähdyspiste olisi eliitti-imperiumin käynnistämä sota Irania vastaan (Mikä sekin on jo sinänsä vaikka monen kirjoituksen mittaisen tutkimisen paikka)...

Joka tapauksessa tässä tilanteessa onkin tärkeää monien muiden anti-NWO -tutkimusten lisäksi tarkastella historiaa erittäinkin kaukaa saakka, jotta ymmärtäisimme koko ajan paremmin sen, miten tämä ns. Illuminatin tavoittelema NWO:n kautta toteutettava maailmanhallitus on ollut rakentumassa ja mitä kaikkia geopoliittisia ja ekonomisia pelejä sitä varten on ollut käynnissä jopa vuosisatojen takaa ja psykologisessa mielessä jopa esihistoriasta saakka ja tällä hetkellä tiivistyneempinä, tavoitehakuisempina, kiivaampina ja suorasukaisempina kuin koskaan ennen!

Kuten voimme hyvin ymmärtää, niin tässä historian tarkastelussa meidän on jätettävä ns. virallinen historia omaan arvoonsa ja siihen on hyvä syy --> Se mitä koulukirjoihin ja valtavirtamedian antiin on maailmamme historiasta päätynyt pitää kutinsa vain sen verran kuin meille on annettu lupa ymmärtää ja tietää, jotta eliitin suunnitelmat eivät häiriintyisi liikaa. Niinpä salaaminen, valehtelu ja vääristely kuuluvat ja ovat kuuluneet jo kauan siinä asiaan. Historiaa on siis väärennetty tietoisesti! Tässä tarkastelussani osoitan tämän erittäin selkeästi, kun otan käsittelyyni Sorcha Faal -sivustolta (What Does It Mean? -sivusto) uusimpien artikkeleidensa joukosta tätä maailman historiaa hyvin käsittelevän jutun "Shock World Court Ruling Warned Will Destroy Obama, America" ja vertaan sitä tähän mennessä tästä NWO:sta ja maailman ekonomiasta ja (geo)politiikasta oppimaani.

Käytännössä teen tarkastelun siten, että otan tuosta Sorcha Faal -jutusta lainauksia lähes koko jutun verran. Sitten höystän kutakin lainausta tekemällä strategisesti oivaltavia kysymyksiä ja vastaan niihin itse ymmärrykseni perusteella. Tästä kirjoituksesta tulee siksi erittäin pitkä, joten lukuelämystä kannattaa jakaa useammalle osakerralle, niin paneutuminen sisältöön on helpompaa ---> Lainaukset kysymyksineen ja vastauksineen:

"The independence declaration of Kosovo has long divided the United States and Russia, which have respectively championed Kosovo’s and Serbia’s cause. It has also split several International blocs. Most European Union member-states recognize Kosovo’s independence, but five others – Spain, Cyprus, Slovakia, Greece and Romania do not due to separatist movements in their own Nations that threaten their sovereignty."

---> Miten kansainväliset blokit ja kansalliset separatistiliikkeet liittyvät NWO -projektiin? Vastaus: Brittiläisen imperiumin ydinrakenteen osana olevan oligarkkieliitin / Illuminatin päätavoite geopolitiikassa on aina ollut ottaa vähintään hallintaansa ja mieluiten luoda itsekin sellaisia blokkeja ja separatistiliikkeitä, jotka soveltuvat edesauttamaan heidän intressejä NWO:n toteuttamiseksi. Näiden intressien käytännön tavoite on taata ko. maailman rikkaimmalle eliitille totaalinen valta koko maailman väestön, resurssien ja mammonan yli, jotta tämä valta jatkuisi ikuisesti ja aina kasvavana. Separatistiliikkeet ja blokit Illuminatin työkaluina (Siinä muodossa, miten ne kulloinkin on Illuminatin aseiksi kaapattu) täten tähtäävät yhtäältä ko. eliittiä vastaan olevien intressien tuhoamiseksi siellä missä ne kulloinkin esiintyvät; kansallisvaltion sisällä, eri kansallisvaltioiden välisissä blokeissa / liitoissa jne.

Toisaalta ne voivat tähdätä ko. eliittiä miellyttävän ratkaisun / rakenteen muodostumiseen, jossa lopputulos on esim. Illuminatin taustapiruna olo sodan voittajan puolella sen sanellessa Illuminatin tahdon mukaiset ehdot häviäjälle. Esimerkkinä on myös se, missä Illuminatin tavoittelema rakenne muodostuu nykyään suositulla soluttautumistaktiikalla, missä ko. eliitin käskyläisenä toimivat ns. agentit ja nuket toteuttavat haluttuja agendoja ja skenarioita käytäntöön valtioiden, pankkien, mediatalojen ja korporaatioiden hallinnoissa. Myös hierarkkinen komissioiden, komiteoiden ja instituutioiden verkkomainen sarja eliitin omana näennäisen irrallisena geopoliittisena ideariihitaktiikkana on selvää Illuminatikauraa; Bilderberg -ryhmä, Trilateraalinen komissio, Rooman klubi jne.

"Though this World Court ruling is being supported by the United States now, Russian historical intelligence analysts in a report today on this momentous event are warning that the Americans, more than any other Nation on Earth, stand the most to lose because of it, especially President Obama, who by his administrations support of Kosovo now puts him firmly opposed to the most powerful of the United States “secret” orders, the Society of Cincinnati."

---> Miksi tämä ym. olettamus Yhdysvaltoja kohtaavasta vaarasta ja tuhosta vaikuttaa ristiriitaiselta ja absurdilta pintapuolisen tarkastelun puitteissa? Vastaus: Pintapuolinen tarkastelu pitää Yhdysvaltoja alkuperäisenä pahantekijänä ja kaiken NWO -agendaan liitetyn käyntiin laittavana päämoottorina ja joka tapauksessa saa NWO:sta täysin tietämättömänkin pitämään tilannetta juuri tällaisena, vaikkei osaisi sitä sanoiksi pukea tässä katsannossa. Tällainen alkuperäinen pahuus USA ei kuitenkaan oikeasti ole, vaan Yhdysvallat on nykyään Illuminatin edustaman imperiumin päätyökalu eli välikäsi. Sitä se ei ole suinkaan aina ollut ja Yhdysvallat ei ole myöskään imperiumi eikä mikään muukaan valtio maailmassa ole imperiumi, vaan imperiumi on kaikkien valtioiden yläpuolella oleva pankkiiridiktatuuri eli kansallisvaltioista erillään oleva parasiittinen globaali valtarakenne.

"The Society of the Cincinnati is a historic organization with branches in the United States and France founded in 1783 to preserve the ideals and fellowship of the Revolutionary War officers and to pressure the government to honor pledges it had made to officers who fought for American independence. Now in its third century, the Society purports itself as a nonprofit historical and educational organization that promotes public interest in the American Revolution through its library and museum collections, exhibitions, programs, publications, and other activities."

"The concept of the Society of the Cincinnati was originated from Major General Henry Knox. The first meeting of the Society was held in May 1783 at a dinner at Mount Gulian (Verplanck House) in Fishkill, New York, before the British evacuation from New York City. The meeting was chaired by Lieutenant Colonel Alexander Hamilton..."

"The Society is named after Lucius Quinctius Cincinnatus, who left his farm to accept a term as Roman Consul and then served as Magister Populi (with temporary powers similar to that of a modern era dictator), thereby assuming lawful dictatorial control of Rome to meet a war emergency.

When the battle was won, he returned power to the Senate and went back to plowing his fields. The Society's motto reflects that ethic of selfless service: Omnia Relinquit Servare Republicam (“He relinquished everything to save the Republic”)."

"The Society has from the beginning had three objectives, referred to as the “Immutable Principles”: “To preserve the rights so dearly won; to promote the continuing Union of the States; and to assist members in need, their widows, and their orphans.” "

---> Mikä siis on tai on ollut tuo Society of Cincinnati, kun sijoitamme sen tarkastelukartalle tässä vuosisataisessa NWO -prosessissa? Vastaus: Yhdysvaltain alkuperäistarkoituksellista anti-NWO -sisältöä. Se sisältö on ymmärtänyt tuon ym. globaalin parasiittisen pankkiirivaltarakenteen heikkoudet ja vaarat ihmiskunnan kunnolliselle kehitykselle ja siksi ymmärtänyt vastustaa sitä ja luoda oman filosofisekonomispoliittisen vaihtoehdon sen tilalle lopputuloksenaan Yhdysvaltojen perustaminen. Jatkakaamme alla tämän selvittämistä lisää --->

"Important to note, this report says, is that in all of the United States history only seven of its Presidents have been members of the Society of Cincinnati, four of them following the assassination of their predecessor."

---> Miksi tämän Society of Cincinnati -yhteisön parista tulleita Yhdysvaltain presidenttejä on murhattu näin systemaattisesti? Vastaus: He edustivat Illuminatin näkökulmasta estettä NWO:n toteutumiselle, jotka piti poistaa kaikin mahdollisin keinoin. Tälle globaalille parasiittiselle pankkiirivallalle on luonteenomaista juuri se, että se pakottaa itse itsensä lähtökohtaisesti maailmankatsomuksensa (Voittoa pitää tehdä ikuisesti, aina kasvaen ja mahdollisimman paljon omaksi eduksi muiden eduista viisveisaten ja lopulta ne tarkoituksella tuhoten) säätämänä varmistamaan kasvualustaa itselleen jopa väkivaltaisesti juurtuen ja laajentuen loogiseen ääripisteeseen päästyään. Siinä ahneushurmiossa pienikin vaara on tälle viritykselle niin uhkaava, että se puolustautuu "kaikin mahdollisin keinoin"; käyttäytyy kuin kaiken itselleen haluava narsistinen ja luonnehäiriöinen teini.

"The first Society of Cincinnati member to gain the Presidency was General George Washington (1732-1799) who is credited with being the “Father of the Nation” for winning his Nation’s war of Independence from the British."

---> Mitä tarkoitti Yhdysvaltain itsenäistyminen sodassa Britanniaa vastaan? Vastaus: Ko. sota ei ollut Britanniaa vastaan kansana tai kansakuntana, vaan nimenomaan Lontoon Cityssä ja Britannian monarkiassa pesäänsä pitänyttä oligarkkipahuutta eli Brittiläistä imperiumia eli tuota globaalia parasiittista pankkiirivaltaa vastaan, jonka pauloista Yhdysvaltain itsenäistymisen piti olla ratkaiseva siirto pois omalla maaperällään.

"The second Society of Cincinnati member to become President was General Andrew Jackson (1767-1845). A hero of the War of 1812 for defeating a superior British force at the Battle of New Orleans, Jackson was put into power by the Society of Cincinnati to defeat the establishment of a Central Bank that was supported by President John Quincy Adams (1767-1848) and was feared would split the Nation.

Of the danger facing the United States should a Central Bank be allowed to gain control of the US economy Jackson warned:

“The bold effort the present (central) bank had made to control the government ... are but premonitions of the fate that await the American people should they be deluded into a perpetuation of this institution or the establishment of another like it. I am one of those who do not believe that a national debt is a national blessing, but rather a curse to a republic; inasmuch as it is calculated to raise around the administration a moneyed aristocracy dangerous to the liberties of the country.” "

---> Mikä oli tämä Brittiläisen imperiumin Yhdysvalloille aiheuttama keskuspankkiuhka? Vastaus: Tämän globaalin parasiittisen pankkiirivallan itsensä hyväksi rakentama pankki- ja talousjärjestelmä, joka perustui heti lähtökohtaisesti asetelmaan ko. eliitti vs. alammaiset ja rahan syntymekanismin luomiseen siten, että sen käyttö perustuu mahdollisimman paljon velkavankeuteen ja koronkiskontaan. Tämä asetelma on edelleen olemassa sisällöllisesti täysin samanlaisena tässä globaalin parasiittisen pankkiirivallan nykyversiossakin (Kuitenkin potenssiin sata), jota on nimetty valtavirtamedian orwellilaisella uuskielellä mm. monetarismiksi, globalisaatioksi, vapaakaupaksi ja uusliberalismiksi.

"The third Society of Cincinnati member to become President was General Ulysses S. Grant (1822-1885), who like Jackson before him was put into power to defeat those forces attempting to create a Central Bank said needed due to the United States massive debts incurred from their Civil War (1861-1865) and opposed by President Abraham Lincoln (1809-1865), who said:

“The government should create, issue, and circulate all the currency and credit needed to satisfy the spending power of the government and the buying power of consumers. The privilege of creating and issuing money is not only the supreme prerogative of government, but it is the government's greatest creative opportunity. The financing of all public enterprise, and the conduct of the treasury will become matters of practical administration. Money will cease to be master and will then become servant of humanity.” "

---> Missä järjestelmässä raha on valtias eikä sille kuuluvan oikean osan (Ihmiskunnan palvelija vaihdon välineenä) noudattaja? Vastaus: Sellaisessa järjestelmässä, missä rahaa luodaan tyhjästä velaksi ja sen käytöstä vaaditaan lisäksi korkoa. Eli tämän globaalin parasiittisen pankkiirivallan omassa järjestelmässä, joka on Yhdysvaltain alkuperäistarkoitusta vastaan. Raha valtiaana tarkoittaa siis sen toimimista Illuminatin vallan välikätenä eli työkaluna, jossa velka- ja korkovankeudessa tähän globaaliin parasiittiseen pankkiirivaltaan nähden elävät alammaiset voidaan pitää kurissa ja nuhteessa aina loogiseen päätepisteeseensä saakka; ihmiskunnan ja maapallon tuhokierre ikuisessa voitontavoittelussaan väkivaltajuurtumistaan ja -laajentumistaan toteuttavan Illuminati-järjestelmän kourissa.

Ihmiskunnan palvelijana raha ei olisi työkalu vallan välikätenä, vaan työkaluna luomisen ja hyvinvoinnin tuottamisen prosesseissa ilman ko. vallan taakkaa ja haittaa. Raha ei siinä tuota velkaa, vaan raha on fyysistä ekonomista hyvinvointia tuottavien prosessien välikäsi eli rahalla ei sinänsä ole arvoa, vaan raha on arvoa sisältävien tuotteiden vaihdon väline. Sitä ei luoda ensisijaisena tarkoituksena virtuaalimaailmaan finanssikeinotteluun, vaan fyysisiin yhteiskunnan tarpeisiin.

"Upon President Lincoln’s assassination by those forces advocating a Central Bank he was succeeded by President Andrew Johnson (1808-1875) who, like Lincoln before him, opposed those European forces [the Rothschild’s banking family alone was reported to have lost nearly $50 million in support of the Confederacy.] attempting to take control of the American economy and in further “outrages” against them forgave the Southern States of their debts, granted unconditional amnesty to all Confederate Soldiers, freed all remaining slaves in the United States, and paid back the Russian Empire for its blocking of a North American invasion by British and French forces by purchasing Alaska for $7.2 million."

---> Ketkä tuossa kuviossa siis olivat tätä Brittiläisen imperiumin oligarkki- eli keskuspankkivaltaa vastaan? Vastaus: Valtioiden tasolla puhuttaessa tuolloin 1800 -luvulla nimenomaan Yhdysvallat, Venäjä sekä Saksakin! Tässä tarkoitetaan sitä kehityslinjaa, jossa esim. sekä Lincoln että Jackson pyrkivät toteuttamaan tässä kuvattua anti-NWO -sisältöä Yhdysvaltain pitämiseksi poissa tuon globaalin parasiittisen pankkiirivallan kourista ja onnistuivatkin siinä tällä aikakaudella varsin hyvin. Tärkeää on tässä havaita myös se, että Venäjä tuolloisen tsaarinvallan aikana halusi omaksua vastaavaa anti-NWO -sisältöä omiin tarpeisiinsa ja oli siten Yhdysvalloille tärkeä liittolainen ja täten muodosti hyvin symmetrisen vastavoiman ja uhan ko. Illuminatin Brittiläiselle imperiumille eli tälle globaalille parasiittiselle pankkiirivallalle.

"Note: Contrary to what American school children are taught today, Lincoln did not free all the slaves in the United States, that was done by President Johnson. What Lincoln did do was sign two executive orders under the authority of his position as “Commander in Chief of the Army and Navy" under Article II, section 2 of the United States Constitution”. The first one, issued September 22, 1862, declared the freedom of all slaves in any state of the Confederate States of America that did not return to Union control by January 1, 1863. The second order, issued January 1, 1863, named ten specific states where it would apply. These two executive orders are today known as the “Emancipation Proclamation”.

---> Miksi Yhdysvaltain lapsille ja nuorisolle opetetaan nykyään kuvatulla tavalla vajaata ja vääristelevää historiaa mm. omasta maastaan saatika sitten globaalista geopolitiikasta? Vastaus: Nykyään heidän(kin) koulutussysteeminsä on varsin paljon Illuminatin intressejä hyysäävien tahojen vallassa, mistä johtuen lapsille ja nuorisolle on tärkeää opettaa historiaa ja geopolitiikkaa siten, että opitaan vain sen verran kuin on tähdellistä olla vaarantamasta liialla tiedolla Illuminatin NWO -suunnitelmaa. Tietoa tarjotaan siis siten ulkoluku- ja pirstaletietona, että esim. tässä kirjoituksessa esitettyä syvällistä ymmärrystä maailman geopoliittisesta kokonaisdynamiikasta, vuorovaikutussuhteista ja todellisista kulissien takaisista intresseistä ei pääse syntymään.

Note: Not even told to American schoolchildren about their true history was that Russian Naval squadrons set out towards the coast of North America in the second half of 1863 to protect the United States from British and French invasions. (British Forces landed in Canada, French Forces in Mexico) The Atlantic squadron commanded by rear admiral S.S. Lesovskii (frigate "Aleksandr Nevsky", "Peresvet", "Osliabia", corvettes "Variag", "Vitiaz" and clipper "Almaz") departed from the Russian port of Kronshtadt and went to New York. Another squadron - Pacific - was commanded by rear admiral A.A. Popov (corvettes "Bogatyr", "Kalevala", "Rynda", "Novik", clippers "Abrek" and "Gaidamak"). They went from the ports of the Far East and set out to San Francisco. In September 1863, the squadron of Lesovskii arrived at the port of New York, and the squadron of Popov - to the port of San Francisco. The Russian squadrons stayed in these ports of North America and sailed near its West and East coasts until August 1864."

---> Miksi Venäjä osallistui Yhdysvaltain puolustamiseen sen sisällissodassa Brittien ja Ranskan joukkojen torjumiseksi? Vastaus: Kuten yllä kuvattiin, niin Venäjä jakoi tuolloin Yhdysvaltain kanssa samanlaisen intressin olla ko. Brittiläisen imperiumin globaalia parasiittistä pankkiirivaltaa vastaan. Ranska oli tuolloin saatu ko. pankkiirivallan piiriin Ranskan vallankumouksen ja Brittiläisen imperiumin hyväksikäytetyn agenttinuken Napoleon Bonaparten avulla ja Ranska toimi siten yhdessä Britannian armeijan kanssa kuvatulla tavalla. Yhdysvaltain sisällissota puolestaan oli nimenomaan tämän globaalin parasiittisen pankkiirivallan junailema vastakkainasettelusota Yhdysvaltain tuhoamiseksi (Esimerkki tuosta ym. Illuminatin kaappaamasta valtion sisäisestä separatistiliikkeestä NWO:n hyväksi ja tässä tapauksessa nimenomaan ns. Konfederaatio eli USA:n etelävaltiot Illuminatin ohjaamana valmiina tuhoamaan Yhdysvallat ja saattamaan sen Brittiläisen imperiumin valtaan täydellisesti), missä Venäjä tunnisti vaaran myös itselleen ym. liittolaissyystä ja oli siten valmis sota-apuun Yhdysvalloille (Nimenomaan pohjoisvaltioille). Tässä sodassa ko. globaalille parasiittiselle pankkiirivallalle pystyttiin vielä laittamaan hanttiin onnistuneesti sekä Yhdysvaltain että Venäjän kannalta katsottuna.

"The forth Society of Cincinnati member to become President was Chester A. Arthur (1829-1886) who was also the first non-military member of the order to ascend to the Presidency but did so through the rules of primogeniture (right of first born) granted to him as the direct descendant of maternal grandfather and Revolutionary War leader Uriah Stone and was “established in place” to take power upon the assassination by these European bankers of President James A. Garfield (1831-1881).

President Garfield warned of the dangers to America should these Central Bankers ever gain power by stating shortly before his death in 1881, “Whoever controls the money of a nation, controls that nation and is absolute master of all industry and commerce. When you realize that the entire system is very easily controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not have to be told how periods of inflation and depression originate.”"

---> Miten "se joku" kontrolloi valtiota / valtioita, joka pääsee kontrolloimaan ko. valtion / valtioiden rahaa? Vastaus: Ottamalla haltuunsa rahan luomiseen ja käyttöön liittyvät prosessit niin täydellisesti kuin on mahdollista. Tämä tarkoittaa "sen jonkun" luomaa omaa yksityistä valtiosta riippumatonta pankkijärjestelmää (Keskuspankkeihin perustuva monetarismi). Valtiot tulevat täten alisteisiksi rahan vallalle, missä rahavirroista päättävät juurikin ko. keskuspankit ja tätä tehostamaan luodaan / edesautetaan syntymään sellaisia ylikansallisia korporaatioita, joiden valta kasvaa jopa valtioiden yli ja ne tulevat lopulta osaksi ko. keskuspankkien maailmankuvaa ja käytännön prosesseja, koska niiden intressit ja tavoitteet ovat yhteneviä keskuspankkien intressien kanssa; kasvaa ja tehdä voittoa ikuisesti aina laajentuen ykkösprioriteettina.

Ikuisesti kasvaa ja aina laajentua -asenne kokee lopulta valtion olemassaolon rasitteeksi ja esteeksi ko. tavoitteessaan ja pyrkii siksi luonteensa mukaan pääsemään tästä "haitasta" eroon. Näin päädytään tilanteeseen, missä "se joku" haluaa pitää rahaa vallan välineenä yli kansallisvaltioiden määräämällä globaalisti ja parasiittisesti maailman valtioiden tilasta yhä totalitaarisemmin ja siinä looginen päätepiste tälle kehitykselle on lopulta ko. valtioiden tuhoaminen pois täydellisen pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin tieltä loputtomassa Illuminatin eli "sen jonkun" eli globaalin parasiittisen pankkiirivallan ahneuskierteessä. Tätä kehityslinjaa nimitetään NWO -projektiksi.

"The fifth Society of Cincinnati member to become President of the United States was William McKinley (1843-1901) whose membership in the order was granted under their rules of primogeniture through his grandfather and American Revolutionary War hero David McKinley, and who by his own right had distinguished himself as a hero in the Civil War.

President McKinley began his attack against the Central Bankers with his ally and Secretary of State John Sherman (1823-1900) whose connection with the Society of Cincinnati was through the membership of his older brother and Civil War here General William Tecumseh Sherman (1820-1891). The legal tool used by President McKinley and Sherman against the European bankers was the law known as the “Sherman Antitrust Act” which was first brought to bear against the Rothschild supported and funded JP Morgan financial empire known as the Northern Trust who by the late 1800’s owned nearly all of America’s railroads."

---> Mitä osaa tämä JP Morganin finanssi-imperiumi näyttelee Brittiläisen imperiumin ekonomisessa sodassa Yhdysvaltoja ja vastaan ja miten laajemmin maailmaa vastaan tätä nykyään NWO:na tunnetun maailmanhallituksen pystytysprojektia varten? Vastaus: Tämä globaali parasiittinen pankkiirivalta eli Illuminati eli Brittiläinen imperiumi (Jonka osa tuo Rothschild -dynastia on) havaitsi, että sekä Yhdysvaltojen valloittamisessa ja tuhoamisessa että heidän NWO -systeeminsä sinne istuttamista varten paras ase USA:n maaperällä fyysisesti sotimisen sijaan onkin USA:n valloittaminen sisältä päin salakavalasti ekonomisten kikkailujen avulla, missä JP Morganin kaltaisten kansainvälisten korporaatioiden ja dynastioiden pystytys oli (Ja yrittää olla yhä) oleellinen osa; mitä enemmän Illuminati sai (Ja yrittää saada yhä) valtaa Yhdysvaltain sisäisessä poliittistaloudellisessa elämässä, niin sitä enemmän se pystyi (Ja yrittää pystyä yhä) nakertamaan pois Yhdysvaltain alkuperäistarkoitusta eli anti-NWO -sisältöä nykykielellä ilmaistuna.

"George Peabody, a Massachusetts’s trader, set up a banking house - George Peabody & Co. - in London in 1837. He became regarded as a "financial ambassador in London. Carrol Quigley attributes the use of tax-exempt foundations for manipulation of society to Peabody, seen in his European based Peabody foundation.

Daniel Colt Gilman, a member of the Skull & Bones and first President of the Carnegie Institution, was involved in the establishment of the Peabody foundation. He was in such high regard by the elite that they have erected a statue of him across from the Bank of England. Peabody was getting old and needed a younger partner. Junius Morgan, of Hartford, Connecticut, was recommended to Peabody.

In 1854 Junius and his family arrived in London to join George Peabody & Co. When the elite’s concocted American Civil War broke out, Peabody and Junius Morgan raised loans for the North. It appears Junius played both sides of the war. Ralph Epperson claims Junius was one of the Rothschild agents who shipped supplies to the South.

When Peabody retired in 1864 Junius took over the business. The firm was re-named JS. Morgan & Co. That same year Junius’ son, J.P. Morgan, became a junior partner in the firm. A year later J.P. left for America to represent the firm in the New York. After the end of the Franco-Prussian War, Junius Morgan was called on to help restore the French economy.

Around this time his bank was talked of as a rival to the Rothschild’s New Court, but Junius was a Rothschild agent, when he prospered so prospered the Rothschild’s and the Illuminati. J.S. Morgan & Co. was one of the Rothschild’s great power tools in the United States. In 1869 Junius’ son, J.P. Morgan went to London to met with the Rothschild’s. They laid out the plans to form Northern Securities, a company that would act as an agent for New Court in the US with JP Morgan ruling as a proxy for the family.

In 1871 Junius’ son, J.P. Morgan, made an alliance with Tony Drexel, heir to the powerful Philadelphia bank. Their firm - Drexel, Morgan & Co. -resided in an extravagant new building on Wall St., which is still Morgan headquarters today. After the Europeans got over their lack of confidence at the end of the Civil War, money began to stream across the ocean to the US, providing massive profit for the firm. It set out to finance the growing number of industrial projects in America. The House of Morgan was getting extremely rich and this past week announced a quarterly profit of $1.46 Billion."

---> Mitä tämä kuvaus Rothschildin dynastian osien Yhdysvaltain valloituksesta kertoo meille näiden eliittien omistamien keskuspankkien ja korporaatioiden perusluonteesta ja toiminnasta psykologisessa katsannossa? Vastaus: Ko. Illuminati-maailmankuvan perusta rakentuu sille periaatteelle, että ko. saastuneessa järjestelmässä kukin oman onnensa seppä perustaa onnensa mahdollisimman täydellistetylle oman edun tavoittelulle, johon päästiin aluksi maksimaalisen ahneuden sävyttämällä kilpailulla. Ko. illuminatin ja kätyriensä vallan ja mammonan kasvettua tulee pykologinen ongelma ja sairaus; aina pitäisi saada yhä lisää ja tästä onkin jouduttu juuri siihen ikuisen kasvun ja laajentumisen kierteeseen, missä eliitin psykologia on vähitellen muotoutunut käsittelemään imperiuminsa tilaa ja tulevaisuutta yhä häikäilemättömämmin keinoin ja saastuttanut maailmankuvallaan ympärillä olevaakin samaan mielisairauteen eri versioina; tyranniset, epäempaattiset, narsistiset, vainoharhaiset ja perverssit persoonallisuushäiriöt. Sitä varten psykologinen operaatio tälle käytännön toiminnalle on täytynyt perustaa Illuminatin mielestä yhä kiivaammalle ahneudelle ja itsekkyydelle.

On täten jouduttu sairaalloisten ylilyöntien itsetuhoiseen kierteeseen, joka voimistuu sitä enemmän mitä enemmän ko. eliitti etenee NWO -agendassaan. Ko. ylilyönnit luovat myös tyypillistä vainoharhaisuutta tilanteeseen, missä "vihollisen" näkemistä päädytään havaitsemaan kaikkialla (Kaikki haluavat minun valtaani) ja siten eliitti joutuu myös sellaiseen kierteeseen, jossa mikä vain uhka on eliminoitava oman intressin tieltä mahdollisimman tehokkaasti ja väkivaltaisestikin.

Paradoksaalisesti kukin oman onnensa seppä (Muodostuneet Illuminati-dynastiat) alkaa ajattelemaan itseään kuitenkin myös "saavutuksinensa" yhä enemmän erillään meistä rahvaasta ja perustelee sen omalla "älykkyydellään" ja "taitavuudellaan" päätyen ajattelemaan itseään "yli-ihmisenä", jolla on oikeus hallita muita "alempia ihmisiä" ja loogisessa päätepisteessään vailla omantunnon tuskia hankkiutumaan heistä jopa eroon ns. turhina karjayksilöinä. NWO -prosessi sisältää juuri tätäkin loogista päätepistettä eikä siksi pidä ihmetellä eliitin hyysäämää eugeniikka- ja eutanasiapakkomiellettä!

Kokonaisuus siis kietoutuu sairaaksi vainoharhaisuudeksi ja narsistisiksi persoonallisuushäiriöiksi, missä "yli-ihmisvaltias" kokee kaiken aikaa joka suunnalla paikkaansa horjuttavan "alemman" ihmisen haamun ja hänen oman toimintansa absurdius ikään kuin heijastuu tästä "alemmasta" "yli-ihmisen" silmiin. Nimittäin skitsofreenisenä huipentumana yhden kuvainnollisen esimerkin avulla monista voidaan sanoa --> Yhdelläkin eliittihenkilöllä on 1000 -kertainen fyysinen valta suhteessa kaikkiin alammaisiin, mutta vastassaan hänellä on 1000000 -kertainen henkinen valta kaikkien alempien taholta. Ko. fyysinen valta on eliitin mielestä siis täydellistettävä vähentämällä tuo "alempien" henkinen valta vähäisemmäksi kuin eliitin 1000 -kertainen fyysinen valta, jotta "alempien" henkinen valta ei pääsisi uhkaamaan pienilukuista eliittiä mistään. Seurauksena on tyrannisen poliisivaltiodiktatuurin pystytysyritys ja eugeniikka- / eutanasiapakkomielle, jopa halu kansanmurhakierteen junailuun pahimmillaan.

"Shortly after President McKinley began his attack against the Central Bankers he was assassinated (1901) allowing his Vice President Theodore “Teddy” Roosevelt (1858-1919) to take power. Upon the Rothschild backed “and paid for” President Roosevelt taking office one of Roosevelt’s first acts was to drop the United States government lawsuits against the Northern Trust and accelerate the American age known as “Manifest Destiny” which continues to this day and basically gives these Central Bankers the “power” to plunder the entire World for profit and gain above all else."

---> Miten voimme erottaa hyvän pahasta / oikean väärästä tässä taistelussa Euroopan keskuspankkiirit (Oligarkit / Illuminati / Brittiläinen imperiumi) vs. Yhdysvaltain alkuperäistarkoituksen mukainen keskuspankkivastaisuus? Vastaus: Voimme parhaiten nähdä eron yhtäältä suhtautumisessa rahaan ja toisaalta siinä, miten tarkasteltava henkilö näkee keskuspankkien, globaalien korporaatioiden ja kansallisvaltioiden yms. yhteisöjen / liittoutumien roolit sinänsä ja keskenään vuorovaikutuksessa maailman geopolitiikassa. Paha / väärä kiteytyy juuri siinä, miten raha on otettu äärimmäisen itsekkään voitontavoittelun ja ahneuden työkaluksi niin, että se on luonut keinotekoisen tarpeen NWO -agendalle.

Rahalle on asetettu siis sille kuulumaton taakka olla kuin arvotavaraa itsekin, jossa sellaisen itseisarvoisuus on noussut pörssikeinotteluissa ja keskuspankkiirien juonitteluissa (Kaiken maailman investointipankit ja johdannaismarkkinat) irvokkaan loogiseen päätepisteeseensä; ekonominen varallisuus käsitetään yhä enemmän elämästä ja todellisuudesta irrallisena rahanvaltana ja virtuaalivarallisuutena, vaikka se käytännössä merkitsee oikeasti ääretöntä reaalitaloutta tuhoavaa velkavankeutta ja fyysisen ekonomian heitteillejättöä tämän kaltaisen rahanpalvonnan kustannuksella. Ja kuten sanottua, niin tämä asenne on saatu ujutettua globaaleihin korporaatioihin ja kansallisvaltiot on saatu jo hyvin pitkälle pakotettua olemaan nöyränä pelinappulana tälle sairaudelle, missä ne tuhoavat itseänsä sisältä päin. Niinkuin Illuminati haluaa oman etunsa äärimmäisessä turvaamisessaan.

"The last chance for the Society of Cincinnati to thwart the European plan to establish a Central Bank in the United States ended on April 14, 1912 with the deliberate sinking of the RMS Titanic by British agents that killed one of the orders members named Major Archibald Willingham Butt (1865-1912) along with the American business tycoons John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim and Isidor Straus who were returning to the United States from Great Britain after what they believed was a successful “negotiation” with the Rothschild’s to “leave America alone” under “threat of war”. "

---> Miksi ja miten meidän tulee kyseenalaistaa ns. virallisessa mediassa tarjotut selitykset onnettomuuksina tällaisista monumentaalisista tapahtumista, kuten Titanicin uppoaminen ja viime ajoilta Puolan hallinnon joukkokuolema lento-onnettomuudessa Venäjällä? Vastaus: Kuten yllä on jo todettu, niin tämän monetaristisen järjestelmän luonteeseen kuuluu se, että se haluaa ikuisesti jatkaa yhä ahneempaa voitontavoittelua ja kasvua laajentuen tarpeen mukaan väkivaltaisestikin, missä "kaikki mahdolliset keinot" tulevat kyseeseen sen kokemien esteiden ja uhkien poistamiseksi. Tähän kuuluvat ilman muuta ns. epätoivottujen henkilöiden eliminoimiset, vaikka sitten järjestämällä lavastettuja "onnettomuuksia" ym. tapaan. Luonteenomaistahan näille "onnettomuuksille" on se, että valtavirtamediassa meille tarjottujen tietojen pohjalta emme pääse todistetusti havainnollistamaan, että näin salakavalasti on toimittu tai emme pääse käsiksi konkreettisiin teknisiin ja käytännön tapahtumiin valottaaksemme tilanteen oikeaa luonnetta.

Se puute ei kuitenkaan poissulje vedenpitävästi sitä, että niin salakavalasti ei olisi toimittu. Joka tapauksessa historiasta löytyy niin paljon esimerkkejä tällaisista henkilöiden kuolemista sattuen sopivasti Illuminatin tavoitteisiin heidän suhteensa, mistä esim. juuri nämä Society of Cincinnati -yhteisön parista tulleiden USA:n presidenttien murhaamiset ovat olleet kristallin kirkas osoitus. Miettikääpä juuri sitä, että tuon yhteisön ulkopuolisten eli täten Illuminatin kontrollissa olleiden USA:n presidenttien kohtalona ei ole koskaan ollut moinen eliminointi. Agenda paljastuu käytännössä kiertoteitse, kun ymmärrämme kokonaisuuden ja siihen liittyvän dynamiikan; kuva paljastuu, vaikka emme vielä ole yhdistäneet kaikkia sen pisteitä, kun ymmärrämme kuvan heijastaneen entiteetin sisällön luonteen. Tähden kuvan ymmärrämme tähdeksi, vaikka emme vielä näe sen kaikkia sakaroita.

"Note: Throughout this over 300 year battle between the forces for freedom and independence against these European (and now by extension United States) banking interests many in America, like Germany of last century, are led to believe that powerful Jewish interests control these monolithic institutions.

Nothing could be further from the truth. In fact, even though there are Jewish families involved in these powerful banks they are now, and always have been controlled by European royalty aided and abetted in their crimes against humanity by the Catholic Church. If not for the actions of many of America’s and Europe’s most powerful Jewish families the European and Catholic Church “master plan” to control the entire World would have been accomplished a hundred years ago.

According to Burke's Peerage, the Bible of European aristocratic genealogy, all American Presidents (including Obama) have carried European royal bloodlines into office. 34 have been genetic descendants from just one person, Charlemagne, the brutal eighth century King of the Franks. 19 of them directly descended from King Edward III of England. In fact, the Presidential candidate with the most royal genes has won every single American election. The Society of Cincinnati in knowing that European royal interests would always seek to gain control of America has always managed to “convert” many of these Presidents to their cause too."

---> Tämä "master plan" on siis maailman rikkaimman pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin "valloitusretki" ytimeltään, mutta miksi pääosaa siinä näyttelevät juuri Euroopan monarkia (Pääjehuna brittimonarkia) ja katolinen kirkko eikä esim. Yhdysvallat, kuten monet luulevat? Vastaus: Ensinnäkin meidän pitää huomata, että tämä ns. juutalaiskysymys on ollut tärkeältä osaltaan myös harhautus, jonka avulla on voitu tehdä onnistunutta propagandaa ja totuuden piilottamista. Onhan nimittäin NWO -projektissa ollut tärkeää häivyttää näkyvistä alkuperäisen liikkeelle panevan moottorin olemassaolo ja koostumus. Samassa mielessä Yhdysvaltojen asettaminen ikään kuin pääpahiksen rooliin on ollut vain syntipukin maalaamista tarkaan kohdistetulle paikalle juuri tuon liikkeelle panevan moottorin olemassaolon ja koostumuksen häivyttämiseksi näkyvistä.

Miksi tämän liikkeelle panevan moottorin olemassaolo ja koostumus on juuri Euroopan monarkian ja katolisen kirkon ydintä? --> Illuminatin alkujuuret ovat edenneet ja muotoutuneet historiassa Rooman imperiumin kautta, minkä johdosta ko. eliitin historiallisten sukujuurten ja intressien vaaliminen on onnistunut parhaiten tällaisissa monarkian ja kirkon rakenteissa. Olemmehan nimittäin tietoisia siitä, että nykyiset länsimaiset instituutiot (Kuten kirkot, valtion hallintoelimet, hallitsijakultit ja -rakenteet yms.) ovat rakentuneet antiikin aikojen luomuksista ja siis Rooma imperiumissakin. Niiden parissa on voitu näin ollen suhteellisen rauhassa rakentaa tarvittavia hierarkkisia ja kulisseissa olevia systeemeitä Illuminatin tarpeisiin. Yhdysvaltojen alkuperäistarkoitus lähti juuri siitä, että joukko eurooppalaisia intellektuelleja halusi päästä tästä Euroopan kirouksesta eroon ja Amerikan uusi manner tarjosi heille tällaisen "luvatun maan" kaltaisen mahdollisuuden ottaa pesäero moiseen Illuminati-menoon (Muistutan, että varsinaista Illuminati -sanaa ei ollut vielä kuvaamaan ko. eliittiä tuolloin).

Mutta kuten on nyt havainnollistettu, niin tämä keskuspankkiiridiktatuuri / Illuminati / globaali parasiittinen pankkiirivalta / Brittiläinen imperiumi on sisäänrakennetun maailmankuvansa takia vangittu intressiinsä tuhota tämä pesäeron ottaminen, jolloin Yhdysvaltojen ko. alkuperäistarkoitus on aina ollut heidän tuhoamiskohteensa numero yksi ja sen tekemiseen on käytetty paljon mielikuvitusta ja vaivaa aina siitä lähtien, kun nämä pesäeron ottajat pakenivat Euroopasta Amerikan mantereelle.

"With the last “obstacles” removed from creating a Central Bank in the United States with the sinking of the Titanic the European banking powers forced through the American legal system what is known as the Federal Reserve Act of 1913 which once enacted (and remains to this day) became the sole and complete authority over the United States economy forcing the American people into two World Wars and countless other conflicts during the past 97 years all designed with one single purpose, to create for Europe’s royal families a “New World Order” controlled by them."

---> Miksi Yhdysvaltojen maaperän valloittaminen ja tuhoaminen oli ja on tälle Illuminati -eliitille niin tärkeää ko. NWO -projektiansa varten? Vastaus: Illuminati eli tämä globaali parasiittinen pankkiirivalta havaitsi vuosisatojen mittaan Yhdysvallat oivalliseksi käsikassarakseen, missä yhtäältä se pyrki tuhoamaan tuon ym. pesäeron oton eli Yhdysvaltojen alkuperäistarkoituksen ja toisaalta muuttamaan sitten Yhdysvallat tärkeimmäksi NWO -prosessin toteuttajakseen käytännössä. Eli viimeistään tuon FEDin perustamisen tapahduttua on tapahtunut aivan puhdas Illuminatin vallankaappaus ja näin aikoinaan puhdas ja viaton on raiskattu likaiseksi ja rikkinäiseksi pahuuden työkaluksi.

"After World War II (1939-1945) the sixth Society of Cincinnati member to become President of the United States was General Dwight David “Ike” Eisenhower (1890-1969), who was “appalled” over his Nations defacto surrender to Nazi German forces during World War II in order to obtain the atomic bomb Hitler was ready to use against them, and the deliberate murder of his close friend and fellow Society of Cincinnati member General George S. Patton (1885-1945) who upon his learning that Europe’s royal “powers” had delivered the atomic bombs secrets to the Soviet Union was ready to march against them.

Both Eisenhower and Patton, as members of the Society of Cincinnati and Sons of the American Revolution, were especially enraged over President Harry Truman’s (1884-1972) dropping of two atomic bombs on Japan."

---> Mitä tässä tarkoittaa Yhdysvaltain antautuminen natsi-Saksalle ja mitä osaa Neuvostoliitto (Venäjä) näytteli maailmansotien aikoina ja jälkeen? Vastaus: Aluksi täytyy ymmärtää, että natsi-Saksa oli alunperin tämän Illuminatin oma luomus Euroopan mantereen hajottamiseksi ja valloittamiseksi pois anti-NWO -sisällöistä, joita Saksa oli alkanut harjoittaa Yhdysvaltain alkuperäistarkoituksen mukaisen mallin mukaan 1800 -luvun lopulla Otto von Bismarckin hallinnon aikana. Ensimmäinen maailmansota oli ensimmäinen etappi tässä Illuminatin tihutyössä ja natsi-Saksan oli tarkoitus viimeistellä tätä prosessia.

Samalla meidän täytyy ymmärtää sama syy Venäjän kohdalla, koska samaa anti-NWO -sisältöä alettiin harjoittaa Venäjälläkin 1800 -luvun lopulla ja niinpä sekä Saksa että Venäjä olivat silloin Yhdysvaltain tärkeimmät liittolaiset, kuten jo yllä kuvasin. Niinpä illuminatin eli tämän globaalin parasiittisen pankkiirivallan tärkein prioriteetti oli tuhota tämä heidän näkökulmastaan katsottuna oleva "uhka" pois. Sitä varten junailtiin sekä molemmat maailman sodat että joukkoliikemanipulaatioiden kautta fasismi ja kommunismi Saksaan ja Venjälle, jotta ne saatiin tuhottua sisältä päin myös poliittistaloudellisestikin pois tuosta anti-NWO -sisällöstä. Samalla Toisen maailmansodan lopputuotteena tätä anti-NWO -sisällön lopullista tuhoamista täydentämään Illuminati loi Venäjän (Neuvostoliiton) ja Yhdysvaltain välille ko. tarkoitusta palvelleen Kylmän sodan, jotta moista aikaisempaa USA:n ja Venäjän anti-NWO -sisältöistä liittoa ei enää muodostuisi.

Tämä mielessä voimmekin nyt havainnoida, mitä tuo Yhdysvaltain "antautuminen" natsi-Saksalle tarkoittaa tässä --> Kyse on lähinnä kilpavarustelusta ydinpommin suhteen ja USA tavallaan joutui siinä pakotetuksi kilpailemaan natsi-Saksan kanssa siitä, kumpi saisi atomipommin käyttökuntoon ensimmäisenä ja tämä oli osa Illuminatin juonta tehdä Yhdysvalloista yhä sotaisampi pääsyntipukki maailman poliisiksi, joksi se sittemmin joutuikin yhä totaalisemmin. Tässä ei pidä ihmetellä tuota Neuvostoliiton osuuttakaan, sillä "ydinpommitietojen salakuljettaminen Neuvostoliittoon" sopi hyvin Illuminatin suunnitelmiin juuri tuossa ym. valossa; USA ja Neuvostoliiton asuun pukeutunut Venäjä piti saada toistensa vihollisiksi kilpavarusteluineen kaikkineen, jotta sen seasta ei enää pääsisi anti-NWO -sisältöä Illuminatin kiusaksi.

Tässä kohtaa on myös ymmärrettävä se, mitä Sorcha Faal jättää kertomatta ja verrata sitä siihen, mikä on ollut Lyndon LaRouchen keskeisiä paasaamisen aiheita --> Nimittäin USA:n presidenteistä Franklin Delano Roosevelt jätetään tässä Sorcha Faal -raportissa huomiotta, vaikka hän oli Lyndonin mukaan keskeinen hahmo Yhdysvaltain presidenttinä tuottamaan juurikin Illuminatin päänvaivaksi sitä ns. anti-NWO -sisältöä aina vuodesta 1932 vuoteen 1945. Hän oli kuitenkin ilmeisen vahvasti puun ja kuoren välissä taiteillessaan Illuminatin intressien ja Yhdysvaltain alkuperäistarkoituksen mukaisten intressien välissä ja koska hän ilmeisesti ei siis ollut Society of Cincinnati -yhteisön jäsen. Siksikin häneen varmasti suhtauduttiin ristiriitaisesti monella suunnalla. Hänen hallintonsa aikaansaamat New Deal - ja Glass-Steagall -lait olivat kuitenkin vahvasti juuri sellaista keskuspankkivastaista sisältöä, jotka eivät ole sopineet Illuminatin suunnitelmiin ja siksi Illuminati kätyreineen purkivatkin ja tuhosivat molemmat vähitellen Toisen maailman sodan jälkeen ja tämä on selvä merkki FDR:n ainakin jonkin asteisesta NWO -vastaisuudesta.

Siksi onkin ihmeteltävä tätä Sorcha Faalin puutetta tässä raportissa ja mietityttää onko se ollut tarkoituksellista vai vain inhimillinen erhe... Joka tapauksessa tuo Glass-Steagall -standardi juuri sanelee pankeille ehdot ja säännöt niin, että nykyistäkään Illuminatin juonimaa oligarkkikikkailua ei pystyttäisi tekemään ja siksi Lyndon LaRouche on ollut niin hanakka vaatimaan sen palauttamista tässä nykyisessä talousmanipulaatio- ja taloustuhovaiheessa.

Harry S. Trumanin osallisuus Illuminatin nukkena FDR:n jälkeen on myös helppo havaita, kun hän oli taivutettavissa niin hyvin sekä ydinpommin käyttöön että alkaa purkamaan pois FDR:n New Deal- ja Glass-Steagall -saavutuksia. Näiden purkamisen jälkeen NWO -suunnitelman tärkein ekonominen komponentti pääsikin sitten vauhtiin; virtuaaliseen velkarahaan perustuva johdannaisinstrumenttinen pörssikeinottelu ja muu talouskikkailu korporaatioiden avulla kansallisvaltioiden päänmenoksi ja Illuminatin rahaimperiumin hyväksi.

"Prior to the expiration of President Eisenhower’s second term [American Presidents are only allowed to serve two 4-year terms] the Society of Cincinnati attempted to install another one of their members as President but failed when Texas Senator Lyndon B. Johnson (1908-1973) was defeated by President John F. Kennedy (1917-1963) in the 1960 election.

Johnson was, however, able to gain President Kennedy as a Society of Cincinnati ally to the fight against the European royal powers attempting to destroy America, and they appeared near victory when on June 4, 1963 President Kennedy issued Executive Order 1110 which for the first time since 1913 returned to the United States government the power to issue currency, without going through the Federal Reserve (Central Bank).

Five months later, on November 22, 1963, President Kennedy was brutally assassinated while sitting by the side of his wife in a Dallas, Texas motorcade, an event so shocking to then Vice-President Johnson he was reported to have hid in the Presidential planes bathroom “huddled in the fetal position” and “crying like a baby”.

Upon the death of President Kennedy, President Johnson became the seventh and last Society of Cincinnati leader of America, and one of his first acts was to repeal Kennedy’s Executive Order 1110."


---> John F. Kennedy oli siis alunperin osa Illuminatia, mutta kääntyi heitä vastaan. Miten siis tulee nähdä hänen murhaamisensa? Vastaus: Tämä on kait se kuuluisin Illuminatin toimeenpanema henkilöeliminointi pois häiritsemästä heidän NWO -agendaansa. Olihan nimittäin erittäin selvää ym. valossa juuri se, että JFK:n anti-NWO -sisältöinen kajoaminen tämän globaalin parasiittisen pankkiirivallan omaan monetaristiseen järjestelmään sen ytimessä eli Federal Reservin toimintaan ja hänen vastahakoisuus pitää Yhdysvallat Vietnamin sodassa Illuminatin tahdon vastaisesti toimivat juuri tätä pankkiiri- ja monarkiaeliittiä vastaan.

JFK:n murhasta tuli täten myös selvä varoittava esimerkki myöhemmille USA:n ja jopa muidenkin maiden presidenteille ja johtajille, että Illuminatia vastaan ei pidä hangoitella. Siksi Lyndon B. Johnsonkin taipui Illuminatin nukeksi Society of Cincinnati -jäsenyydestään huolimatta ja näin tämä yhteisö koki käytännössä poliittisen toimintansa lopun ja maailma joutui siksi yhä tiukemmin NWO -eliitin kuristukseen, kuten olemme nyt valitettavasti joutuneet myöhemmistä ajoista näihin päiviin saakka toteamaan.

"Since 1963, to this present day, the United States has remained under the control of the royal European banking elite through their control of the Federal Reserve who during this past nearly 60 years have all but dismantled what was once the great Nation known as the United States of America.

Through their infiltration of all levels of government, corporations and media, they have used their forces to destroy America’s “moral fiber” and reduce this once great power to but a shadow of its former self. Their once great industrial might is now gone, their schools are noted for their shockingly high dropout rates (even those who graduate know less than a child born a century ago), its once great cities are fast falling into ruin as its roads and bridges disintegrate too, and, perhaps worst of all, these once great people have nearly lost all hope."

---> Miksi tällainen kuvattu Yhdysvaltain tuhoaminen on ollut Illuminatille niin tärkeää ja miksi se on pidetty piilossa, vaikka USA:n rooli valtavirtamediassa on haluttu pitää maailman mahtavimpana valtiona näihin päiviin saakka? Vastaus: Kuten todettua, niin Illuminatille on ollut hyvin tärkeää sekä tuhota USA:n heitä vastaan ollut alkuperäistarkoitus että samalla luoda Yhdysvalloista sen tilalle uusi maailmapoliisikäsikassara NWO:n sotaisia ja tyrannisia juonia toteuttamaan. Yhdysvalloista on näin tehty maailman suurin yksittäinen sota-ase, jota Illuminati käyttää häikäilemättä ja nykyään suuri vaara sen käyttämisessä liittyy juuri aikeena olevaan Iranin sotaan ja sitä kautta uhkaavaan Kolmanteen maailman sotaan!

Kun Illuminati haluaa käyttää tällaista maailman isointa asetta, niin toki heitä palvelee samalla se, että kuva sitä edustavasta Yhdysvalloista pidetään valtavirtamedian yleisön silmissä vahvan "imperialistisena", vaikka todellisuus on juuri pinnan alla toista; henkisesti ja kulttuurillisesti kuoleva ja tahallaan ko. globaalin parasiittisen pankkiirivallan alusmaaksi alistettava entinen ihmiskunnan hyväksi rakennettu henkinen suurvalta. R.I.P.; vai onko näin?!...

"But, for good or bad, and as this report continues, the World Court’s ruling on Kosovo may point to what could very well be a revival….but not without America and her people experiencing a “cataclysmic shock” as their Nation faces the certain prospect of outright civil war and could very possibly by destroyed.

The stage for this all occurring is being set now as the most pivotal day in the history of the United States is racing towards us all….December 21, 2012.

For as this date is more well known as the end of the ancient Mayans long count calendar (and ending of the World?), it is also the date the Federal Reserve’s 99-year old charter to control the American economy ends. And, most importantly, for it to be renewed it would require not only a majority vote in both houses [Senate and House of Representatives] of the US Congress, but also a three-quarter majority vote by every one of their 50 States’ legislative bodies."

---> Miksi tuosta joulukuun 21. päivästä vuonna 2012 on tehty niin suuri haloo ja miksi juuri esoteerisessä maailmanloppumielessä (Maya -kalenterit, tuho ulkoavaruudesta yms.)? Vastaus: Yllä kuvatun valossa olemme havainneet sen, että Illuminatin NWO -suunnitelman onnistumiseksi heidän täytyy rajoittaa kansalaisille tulevaa tietoa aivan erityisesti kahdessa eri seikassa: Sekä rahan luonteen että heidän itsensä koostumuksen ja toiminnan pitäminen epäymmärrettävänä ja piilossa kansan silmissä. Olen alkanut tajuamaan homman juonta tämän takia juuri sillä tavalla, että kaikki ns. ylimääräinen esoteerinen sähellys näiden kahden keskeisen seikan piilottamiseksi on Illuminatin toivelistoilla erittäin korkealla ja osa heidän juontaan.

Tämän ei tarvitse kuitenkaan merkitä sitä, että kaikki esoteerinen ja ns. hengellinen tieto / kokemus olisi väärää lähtökohtaisesti, vaan kyse on juuri siitä, että Illuminati käyttää mitä tahansa tietoa ja tiedon vääristelyä jatkuvasti mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla hyväkseen aseena edesauttaakseen NWO -projektiaan. Keskeistä NWO:n ymmärtämisessä näyttää olevan juuri ymmärtää rahan luonne ja heidän itsensä koostumus / luonne, joista meidän rahvaan ei kuuluisi ymmärtää liikaa Illuminatin näkökulmasta ja siinä kaikki harhauttava ja allepiilottava materiaali sopii osaksi heidän NWO -suunnitelmaa.

"Russian diplomatic, historical, financial, and intelligence experts, who have followed this saga for decades, all conclude that the Great Game being played between the Society of Cincinnati and the royal European banking powers amounts to nothing less than the complete reshaping of the entire World for centuries to come, it is that momentous of a moment.

On the side of the Society of Cincinnati are those forces that have, literally, turned on the “money spigot” to force the Federal Reserve into total outright bankruptcy by enlarging the United States debt to stratospheric proportions beyond any hope of it being paid. On the other side are the royal European banking interests who, along with their Vatican allies, are plunging the European Union into the largest monetary contraction known to history by cutting their Nation’s budgets to the “bare bone” in order to have the reserves to prop up what’s left of America when it eventually defaults."

---> Miten tulee yksittäisen kansalaisen suhtautua tähän taisteluun "Euroopan keskuspankkiirit" vs. "Society of Cincinnati -yhteisö"? Vastaus: Meidän tulee ymmärtää lähtökohtaisesti se, että kaikki valtavirtamediassa oleva tieto ei ole totta (On jotain tottakin, mutta on paljon NWO -prosessia edesauttavaa propagandaa) ja sen jälkeen meidän tulee itse ottaa asioista selvää ja opiskella mikä olisi sitä eniten totta. Meidän täytyy samalla ymmärtää se, että meidän ei pidä luottaa henkilökultteihin eli kenenkään valtavirtamediaan päässeen ei pidä antaa kertoa meille, miten maailma makaa etenkin, jos ja kun se merkitsee Illuminatin eli tämän globaalin parasiittisen pankkiirivallan suunnitelmaan vajoamista. Meidän täytyy ymmärtää ottaa itse aikaisempaa enemmän vastuuta paitsi itsestämme niin myös laajemmin eri tasoilla aina naapuriyhteisöstä valtiolliseen tasoon ja maapallon kokonaisuuteen saakka, missä täytyy opetella väistämään ja hylkäämään Illuminatin suunnitelmiin kuuluvia haitallisia osia ja luomaan itse parempia.

Vastuuta "maailman makaamisesta" ei pidä mennä siirtämään kenenkään johtajakulttia viljelevän poliitikon piiriin, koska tässä vaiheessa emme voi olla varmoja siitä, kuka on Illuminatin nukke ja kuka ei; Vaaleja silmällä pitäen onkin oltava tarkkana --> Todennäköisesti lupaamistaan "kaikista maailman hyvistä ratkaisuista" huolimatta henkilö on haitallisesti Illuminatin ohjauksessa / sumutuksessa (On itsekin pihalla NWO:sta kuin lumiukko), mikäli hän ei sanallakaan osaa tuoda ilmi esim. tässä kirjoituksessa kuvailtuja seikkoja rahan ja maailman geopoliittisesta luonteesta tai tekee sen vääristellen / sumentaen tahallisesti.

Entä mitä tarkoittaa tämä "Society of Cincinnati -yhteisön" kahdella sivulla pelattava ekonominen peli ym. FED:n ja Euroopan tapauksissa? Vastaus: Tässä ymmärrämme juuri sen, kuinka tärkeä osa rahalla ja sen luonteella on osana NWO -peliä. Yhdysvallat on siis tuhoamisen kohteena ja keskeinen laitos siinä on juuri Federal Reserve. Euroopassa puolestaan kansallisvaltioiden alistaminen tapahtuu ko. valtioiden toteuttamien niukkuusohjelmien myötä, jotka tämän laman taltuttamiseksi muka vaaditaan (Illuminati vaatii).

Kansoille ei siis kerrota, että paljon parempi vaihtoehto on Glass-Steagall -standardin palauttaminen ja rahan syntymekanismin muuttaminen niin, että se ei ole tyhjästä luotua velkaa korkojen kera, vaan fyysistä ja yhteisöllistä hyvinvointia tuottava vaihdon väline. Kun tätä ei kerrota, niin on selvää se, että tätä meneillään olevaa vaihtoehtoa halutaan pitää yllä Illuminatin vaatimusten mukaan juurikin heidän NWO -projektiaan varten, kun se kätevästi alistaa kansat ja valtiot kasvuaan ja valtaansa ikuisesti havittelevan globaalin parasiittisen pankkiirivallan diktatuuriin.

"Standing on the sidelines, so to speak, is the rest of the World, most notably Russia, China, the Arab World, South America, and Israel…all of whom are arming themselves “to the teeth” as nearly all of them believe this saga will erupt into Total Global Warfare as these most ancient of foes battle to the death."

---> Miksi Venäjä, Kiina, arabimaailma, Etelä-Amerikka ja Isreal ovat tässä "saagassa" sivuosassa odottelemassa seurauksia ja toimintaa? Vastaus: Illuminatille kaikkein tärkein tuhonnan ja manipulaation kohde on ollut ym. valossa siis Yhdysvallat aina siitä lähtien, kun Euroopasta pyrki Amerikan mantereelle Illuminatin ikeestä pois pyrkineitä ihmisiä ja ryhmiä. Vielä tänäänkin tämä Illuminatin ykkösprojekti on vielä kesken ja sitä varten Obaman hallinto on tekemässä edelleen Yhdysvalloille itselleen ja samalla koko maailmalle suunniteltua hallaa.

Entä miten tämä "totaalinen kalistelu sodalla" liittyy tähän kuvioon? Vastaus: NWO:ssa noiden muiden (Venäjä, Kiina, arabimaailma, Etelä-Amerikka ja Isreal) kontollekin Illuminatilla on suunnitelmat ja tarvittaessa siihen kuuluu Kolmannen maailmansodan aloittaminen, jotta maailman geopolitiikka saadaan niidenkin suhteen NWO:n mukaisesti taivutettua mahdollisimman täydellisesti ko. globaalin parasiittisen pankkiirivallan diktatuuriin ydin-Illuminatin hyväksi.

Havaintoni mukaan tällä hetkellä eniten noista muista karkumatkalla Illuminatin käsistä ovat juurikin arabimaailma (Iran etunenässä) ja Venäjä, minkä vuoksi heitä kohtaan on yhä junailtu geopoliittisia juonia ja terrori-iskujakin ja tähdellisin kohde sytytyslankana on siis Iran. Ulkohuomiona Pohjois-Korea on kysymysmerkki, koska yhtäältä se on julkisivulla totaalisesti erillään länsimaista ja vähintäänkin näyttelee sotaisaa ja ydinaseella uhkaavaa "rosvovaltiota", mutta kulissien takaisista seikoista tihkuneiden tietojen mukaan Pohjois-Korean johto olisikin salaa hyvää pataa lännen Illuminatin kanssa. Israel on sen sijaan jo alusta saakka ollut varsin hyvää pataa Illuminatin kanssa (Illuminati suunnitteli Israelin perustamisen Lähi-idän tarpeitaan varten), joskin ilmeisen omapäinenkin, kun olemme havainneet sen liipasinsormen herkkyyttä esim. tämän vuoden keväällä sattuneessa Israelin hyökkäyksessä rauhanomaiseen Gazaan pyrkineeseen avustuslaivaan.

Edelleen; Miksi näitä kahta entiteettiä (Society of Cincinnati -yhteisö) vs. (Illuminati) tulee pitää hyvin kaukaa muinaisuudesta saakka muotoutuneena taisteluparina? Vastaus: Kaikki lähtee oikeastaan jo siitä, kun ihminen ensimmäisen kerran tulen käytön opittuaan alkoi jakaantumaan kahteen leiriin siinä, miten tuota tulta voitiin käyttää suhteessa muihin ihmisiin eli yhteisöön. Joidenkin aivotoiminta päätteli, että tulen käyttöön liittyvä tieto täytyi pitää salassa oman edun tavoittelemiseksi ja toisten alistamiseksi. Toiset taas päättelivät, että tulen käyttöön liittyvä tieto tuli jakaa kaikille, jotta he koko yhteisönä saisivat siitä etua ja sitä kautta kaikki myös yksilöinä. Variaatio tässä on myös se tapaus, jossa tulenkäyttötietoa salassa pitävät muodostavat tähän "oma etu - muiden alistamis" -intressiin perustavan yhteisen hallitsijaryhmän / -ryhmiä.

Näitä kolmea vaihtoehtoa tarkastellessamme havaitsemme saman kivikautisen säännön pätevän nykyäänkin ja tulen sijalla on itse asiassa raha. Tuli ja raha ovat ihan sama asia, kun havainnoimme niiden perusteella tätä psykologista jakoa eri leireihin. Huomaamme siis sen, että Illuminatin esihistorialliset juuret ovat heissä, jotka halusivat aikoinaan pitää yhtenä ryhmänä tulenkäyttötiedon salassa muilta omaksi edukseen ja muiden alistamiseksi. Illuminati itse asiassa tarkoittaa sananmukaisesti "valaistuneet" -ryhmää eli he ovat oppineet "valon eli tulen käytön", mutta haluavat pitää sen salassa ja hallita sillä seikalla muita omaksi edukseen ja tulen tilalla on siis nykyään raha. Me siihen toiseen leiriin kuuluvat haluamme juuri sitä, että tulen (rahan) käyttämisen tieto jaetaan ja nimenomaan opetetaan kaikille ja sitä tietoa käytetään yhteisön hyväksi. Se taas merkitsee tulen käyttötavan muuttamista tähän tarkoitukseen sopivaksi tuon Illuminati-käyttötavan sijaan. Asia on näin yksinkertainen loppupeleissä!

Miettikääpä, kumpi onkaan ihan jopa puhtaasti biologisesta populaatiodynamiikan ymmärtämisestä katsottuna parempi vaihtoehto; se, että pieni joukko salaa hyödykkeen käyttämisen vain itselleen ja asettaa muut siten alttiimmaksi esim. yllättävien ulkopuolisten olosuhteiden muutosten tuomille tuhoille (Tuho voi koitua jopa koko populaation kuolemaksi huolimatta ko. tulenkäyttöeliitistä eli eliittikin voi mennä herkemmin perikatoon) vai se, että koko joukko saa hyödykkeen käyttämisen itselleen ja nostaa siksi kaikki vastustuskykyisemmiksi yllättäviä ulkopuolisia olosuhdemuutoksia vastaan. Yhteisön kannalta katsottuna toinen on hyvyyttä ja toinen pahuutta ja varmaan ymmärrättekin jo kummassa "tulenkäyttöä" koskevassa tapauksessa näin on.

Ja lopuksi; Miksi ko. taisteluparin ottelussa on kysymys elämästä ja kuolemasta? Vastaus: Tämä liittyy osaltaan juuri tähän biologispohjaiseen populaatiodynamiikkaan, joka koskee myös ihmistä edelleenkin, vaikka olisimme muka niin edistynyt laji. Populaatiomme on siis viime aikoina joutunut liiallisen paljon tämän tulenkäyttötietoa salaavan ryhmän näkemysten valtaan, mistä johtuen olemme vaarassa luisuttaa koko populaatiomme alttiiksi vaarallisille olosuhdemuutoksille meidän "alammaisten" elämien kurjistuessa tulenkäyttöeliitin toimien takia. Tätähän tämä tulenkäyttösalaajaryhmä eli Illuminati haluaakin fantasioissaan, koska se kuvittelee sen avulla hallitsevansa muita omien narsististen tarpeidensa alttarille yhä enemmän. Siinä on juuri vaarana koko populaation (Mukaan lukien Illuminati) ajaminen perikadon partaalle yhden suhteellisen pienen ryhmän äärimmäisen yliampuvan itsekkyyden ja tyrannian takia; kysymys on elämästä ja kuolemasta myös ihmiskunnan tapauksessa!

"Most important to remember about everything you’ve read so far is that it was taken nearly verbatim from the files located in Russia’s Foreign Ministry that we were granted unprecedented access to. These are the same reports that Russian academic Igor Panarin, dean of the Russian Foreign Ministry's academy for future diplomats, based his report upon that stated the United States would begin to disintegrate into civil war in 2010 and break apart into a number of separate Nations.

Though Professor Panarin’s grim report on the United States has been derided in the West, especially in America, the “trigger events” he based his analysis upon have all come true….and none more important than the World Court’s Kosovo ruling that gives any US State, or group of US States, Indian Reservations, or as much land that their illegal Mexican population can seize and hold, that declare their independence from the United States Federal Government can now be legally recognized by any country in the World."

---> Miten Yhdysvaltain hajottaminen täten osiin siis liittyy NWO -suunnitelmaan? Vastaus: Yhdysvallat on siis ollut Illuminatille ykköskohde muokata siitä heille sopiva alusmaakokonaisuus ja esim. tuollainen geopoliittinen palasiin hajoamisvaihe voi aivan hyvin olla sille sopiva prosessitilanne. Emme vielä voi nähdä varmasti tämänlaisenkaan skenarion toteutumista, koska peliin on mm. tullut mukaan jo varsin paljon meidän tulenkäyttötiedon kaikille jakamista tähdentävien valveutumista ja kritiikkiä moista Illuminatia vastaan. Ainakin olen itse luottavainen siihen, että riittävän moni jo ihan lähitulevaisuudessakin saattaa ymmärtää tämän lopultakin niin yksinkertaisen seikan: Eli miten "tulenkäyttötietoon" tulee suhtautua!

"For any American reading this report and believing it not true, they are in the greatest danger because they are, and to put it plainly, ignorant fools.

To them we highly suggest they read (Today!) the American Spectator report “America's Ruling Class -- And the Perils of Revolution” written by Boston University’s Professor Emeritus of International Relations at Boston University Angelo M. Codevilla that details how the two classes that exist in America today have less in common culturally, dislike each other more, and embody ways of life more different from one another than did the 19th century's Northerners and Southerners….the ones that started the Civil War"

---> Tulenkäyttötietoa on jo aivan liikaa pidetty salassa yhden sairaan ryhmän omaksi haitalliseksi eduksi ja siksi nyt on aika suosia mahdollisimman paljon sitä toista ryhmää, joka haluaa jakaa tulenkäyttötiedon kaikille koko yhteisön ja sen yksilöiden hyväksi!!

No comments: