Thursday, October 21, 2010

Aktivistibloggaamiseni välikatsaus maailman viime tapahtumien valossa; politiikkaa, ekonomiaa, filosofiaa, biologiaa, taidetta, ...Elämää!

Tässä kuussa on NWO -tutkimuksessani tullut eteeni monta avainasiaa, jotka ovat saaneet minut arvioimaan tätä poliittista aktivistibloggaamistani taas uudessa käänteessä, eli uudessa nosteessa ymmärtää maailmamme tilaa yhä syvemmin, laajemmin ja dynaamisemminkin aiheuttaen mm. hyvyyden ja pahuuden erojen erottamista yhä tarkemmin ja parantavien ratkaisumallien näkemistä yhä varmemmin... Tässä kirjoituksessa haluan tuoda esille näitä avainasioita ja alustavasti niiden herättämiä ajatuksiani, mistä juontuu myös joitakin arvioita siihen, millä tavalla tämä poliittinen bloggaamiseni ja aktivismini tulee lähitulevaisuudessa muotoutumaan. Vähän sellaista välitilinpäätöstä on siis havaittavissa taas kerran :)

Valtavirtamediassa esille tulleet tapahtumat ovat olleet osallisena näissä avainasioissa varsin paljon, mutta myös ystäväpiirissäni käymäni eräs keskustelu on ollut jonkinlaisessa osassa näissä pohdinnoissani; tämä kyseinen keskustelukumppanini on ollut luomassa uutta poliittista keskustelufoorumia (Pikkuparlamentti.fi) Suomeen, jota pidän kyllä hyvänä ideana etenkin, jos sinne uskalletaan tulla näiden keskuspankkikartellilähtöisten seikkojenkin kanssa rohkeasti ja suoraan mukaan. Olen myös palannut erään vanhan nettilähteen tutkimiseen, jota olen tuonut tämän poliittisen aktivismini alussa hieman esille tässä blogissa; Readings from the American Almanac. Netin vaihtoehtomedia on siis muutenkin edelleen tärkeä tietolähde- ja havainnointifoorumi tässä tutkimisessani.

Tuo ystäväpiirini keskustelusaldo tuotti mm. sellaisen väittämän, että onko keskuspankkikartelli (Illuminati) kaiken alkuun panevana voimana vain myytti eli olemmeko me sitä vastoin kaikki sen länsikulttuurin tuotteita, josta ko. keskuspankkikartelli on vain yksi seuraus monista?... Minun mielestäni kumpikin näkökanta on yhtälailla totta. Yhteiskunnallissosiaalinen rakenne on länsimaissa yhtäältä vienyt meidän kollektiivista tietoisuutta massana siihen, jossa ko. massa valitsee ja hyväksyy yhä helpommin itselleen sellaista uusfeodaalista ja totalitaarista kehitystä johtajineen kuin se kuvittelee muka parhaakseen ja mitä nyt on tapahtumassa. Toisaalta tätä keskuspankkivaltaa eniten omaavilla on ollut jo satojen vuosien ajan hyväksikäyttömahdollisuus toteuttaa tätä kehitystä omaksi hyväkseen meidän kansalaisten kustannuksella.

Siinä mielessä ei ollenkaan pidä aliarvioida sitä, että jopa tarkoituksellisia suunnitelmia ylhäältä alaspäin tehdään meidän kansalaisten päänmenoksi ihan vain siksi, että ko. keskuspankkikartellilla olisi kivempaa; dokumentit ja muut todisteet tekevät ko. suunnitelmat ja teot näkyviksi. Rahan ja vallan ahneus ajaa mitä kummallisimpiin suunnitelmiin ja tekoihin niiden tahoilta, jotka eniten ovat tämänlaisen vallanhalun kahleissa ja vietävissä; voimme vain kuvitella, minkälainen se ahneus ja mieli on, joka kuvittelee tämän velkapyramidiponzihuijauksen olevan muka kehityskelpoista hyvyyttä...

Tähän väliin sitten kokoelmana niitä avainasioita maailmanmenostamme, jotka ovat muutamina viime viikkoina hämmästyttäneet ja järkyttäneet minua sekä avanneet silmiäni yhä enemmän näkemään asioiden tilaa ja liikettä. Jokainen näistä ansaitsee itse asiassa oman kirjoituksensa ja tutkielmansa, joten luettelen ne tässä alla vain lyhyin kuvauksin ja palaan asiaan lähiaikoina yksi kerrallaan. Jokainen peilaa omalla tavallaan NWO -agendojen ilmenemistä --->

Homokohu ja -keskustelu vs. kristinuskon dogmit --> Kristinusko vs. homoseksuaalisuus, uskovat vs. ei-uskovat, oikea kristinusko vs. väärä kristinusko, kirkko vs. valtio, hyvyys vs. pahuus, satanismi vs. jumalallisuus... Onko kristinusko niin tärkeä vastavoima NWO -agendalle kuin väitetään? Miten uskonnot ovat olleet osallisena historiassa NWO -agendaa vyöryttävän keskuspankkikartellin aseina kansojen kontrolloimiseksi? Mikä rooli kristinuskolla siinä on ollut? Ovatko homot ja seksuaalisuuden liberalisoituminen osa NWO -agendan salajuonta kansojen psyyken ja kulttuurin turmelemiseksi ja taannuttamiseksi osaksi keskuspankkikartellin toivomaa uusfeodaalista totalitarismin pystytystä? Onko seksuaalisuuden ilmenemismuotojen tarkastelulla tällä tavoin väliä NWO -tutkimuksessa?... Vaikeita kysymyksiä, joihin pääsemme sisään mm. kokoamalla tämän parin viime viikon näyttävän homokohun tarjoamia mielipiteitä tarkasteluun keskenään ja vasten keskuspankkikartellin ilmenneitä ideologioita, teesejä ja toimia NWO -prosessissaan. Näin maailmantilan ja maailmaneliitin sosiologinen ja psykologinen profiili kirkastuu selvemmin esille ja meidän kohtalomme siinä....

Viherfasismi ja ilmastonmuutos --> Eugeniikan, väestönkontrollin, kansanmurhan ja totalitarismin ideoiden syöttö ilmastonmuutospropagandassa mm. näiden viherfasistista maailmankuvaa roiskuvien videoiden avulla --> Greenpeace Video ja How to Cut Carbon Emissions. Tähän liittyen Suomenkin vaihtoehtomediassa on viime aikoina vellonut paljon hyvin mielenkiintoista kirjoittelua ja kommentointia HAARP -teknologiasta ja ns. kemikaalivanoista (chemtrails), mistä on suora yhteys keskuspankkikartellin piiristä löytyvään eugeniikkaan sekä väestönkontrolliin ja -vähennykseen. Tulen käymään ilmennyttä aineistoa läpi omilla huomioillani, joita sävyttävät mm. oma kokemukseni meteorologiasta, sään seurannasta ja toisaalta tämän NWO -tutkimukseni suomat edellytykset arvioida tällaisen väestöön ja ihmisyyteen kohdistuvan pahuuden ulottuvuuksia... Onko siinä väliä sillä, kuinka paljon totta ilmastonmuutos on tai on olematta?!... Mikä on oikeaa ympäristöaktivismia ja mikä on sitä vastoin viherfasismia?

Keskuspankkikartellin rahanvaltaan perustuva monetarismi vs. infrastruktuurilähtöinen ja talousdemokraattinen (talous)ajattelu --> Tapaustutkimuksena Chilen kaivosmiesten kohtalo ja ihmepelastuminen. Tämä elokuun alusta viime viikolle kestänyt inhimillinen draama oli erittäin moniulotteinen episodi, jota hyvin moni ei näytä sen suuresta mediahuomiosta huolimatta vieläkään tajuavan. Siihen liittyviä ekonomian, teknologian, infrastruktuurin, poliittisen toiminnan, sosiologian, psykologian, terveydenhuollon ja lääketieteen elementtejä voidaan peilata erinomaisesti tätä keskuspankkikartellin saastuttamaa maailmanmenoamme vasten. Ko. kokonaisuus on näyttäytynyt siinä niin erikoisella tavalla, että moni on pystynyt havaitsemaan siinä ilmenneet ihmisyyden parhaat puolet lähinnä vain "trendikkäästi" feikkinä teeskentelynä ja huijauksena - Postmodernina teatterina. Totuus on tätä paljon syvempi ja laajempi hyvin valaisevalla tavalla, josta jatkan omassa kirjoituksessaan...

Nobelin rauhanpalkintojen sarjan jatkuminen ideologisesti pahoissa keskuspankkikartellia edesauttavissa merkeissä --> Tapaustutkimuksena mm. tämän vuoden palkinnonsaajan Liu Xiaobon poliittisen taustan fasismiin ja äärikapitalismiin viittaavat ainekset. Martti Ahtisaaren ja Barack Obaman rauhanpalkinnoista alkoi se oikea "trendikkäästi" feikki teeskentely ja huijaus, jossa ko. postmoderni teatteri leipoo sankareita ja pyhimyksiä keskuspankkikartellin (Illuminatin) pahuuden nukeista --> Paha on hyvää, sota on rauhaa, kristus on antikristus jne. Miksi näin on niin monessa tapauksessa, missä haluaisimme uskoa ihmisyyden hyvien puolien voittoon? Miten tällainen pääsee niin salakavalasti etenemään ja sitä salakavalaa pahaa ei sitten haluta uskoa? Pureudun aiheeseen omassa tutkielmassa...

Lady Gagan näyttävät Suomen konsertit viime viikolla --> Musiikkiteollisuus ja koko populaarikulttuuri keskuspankkikartellin (Illuminatin) ohjauksessa kansalaisten aivopesu-, taannuttamis- ja kontrolloimisvälineenä. Onko väitteissä Lady Gagan (Myös Katy Perry, Rihanna jne. tarkasteluun) kuulumisesta Illuminatin tällaisena aivopesunukkena perää? Vai voidaanko hänestä(kin) sittenkin löytää (myös) käänteispsykologista ns. anti-Illuminati operaatiota ja / tai jopa sellaista suoraakin NWO -kritiikkiä kuin mitä olen tuonut musiikkisarjassani (Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia) esille? Mikä popmusiikin merkitys ylipäätään on maailmassamme? Onko ainoaa älyllisesti kehittävää musiikkia vain klassinen musiikki ja popmusiikki olisi vain tuhoavaa saastaa?... Laaja tuntemukseni populaarimusiikista auttaa selvittämään tätäkin mysteerivyyhteä enemmän auki...

On ollut todella oivallinen sattuma, kun löysin näiden ym. avainasioiden esillevyöryssä uudestaan tarkasteluun tuon Readings from the American Almanac -sivuston historia-analyysit keskuspankkikartellin (Illuminatin) ideologisesta sisällöstä ja toiminnasta antiikin ajoista saakka. Ko. sivusto tarjoaa havaintoni perusteella myös noiden ym. avainasioiden tarkastelussa äärimmäisen kirkasta ja vilpitöntä tietoa hahmottaa jyviä akanoista eli hyvää pahasta. Sivuston tieto on erinomaista juuri kartoitettaessa eri historian vaiheiden muodoissa sitä, kuinka tämä hyvyys vs. pahuus -taistelu on edennyt ja rakentunut eri elementtien käytännöissä ja ideologioissa satojen vuosien aikaskaaloissa aina nykypäivään saakka --> Keskuspankkikartellin ja kulttuurimme olemukset tulevat paljon ymmärrettävemmiksi, kun otamme selvää tästä historiaraiteesta aina satojen vuosien taakse. Sivuston anti onkin niin tärkeää, että ajattelen käydä sieltä keskeisiä sisältöjä läpi yksityiskohtaisesti auki analysoiden omassa kirjoitussarjassaan...

Se aukeneva sisältö tuo eteemme mm. vastauksia näihin kysymyksiin: Miten kristinusko muuttui keskuspankkikartellin aseeksi? Mikä osa on ollut roomalaiskatolisella kirkolla (Vatikaanilla) keskuspankkikartellin toimissa? Mitä uskonpuhdistus ja vastauskonpuhdistus olivat keskuspankkikartelliin liittyen? Miten keskuspankkikartellin toiminta eteni Valistuksen ajalla? Ketkä loivat ja miksi kansallisvaltiokäsitteen? Ketkä puolestaan loivat ja miksi vapaamuurariuden? Miksi Yhdysvallat ja Eurooppa olivat alunperin erittäin totaalisesti erilaisia politiikaltaan ja ekonomialtaan? Miksi sitä ei nykyään nähdä? Miksi fasismi ja kommunismi ovat vain saman poliittisekonomisen hirviön kaksi eri päätä samassa ruumiissa edustamassa keskuspankkikartellin intressejä? Mitä kaikkia sotia alkaen esim. jo n. 1000 vuotta sitten syntyi keskuspankkikartellin hyväksi ja heidän manipuloiminaan? Mitkä ovat olleet sotien syitä keskuspankkikartellin intressien kuljettamisessa ja kehittämisessä? Miksi meidän keskuspankkikartellia ja NWO:a vastustavien on ymmärrettävä tätä koko poliittistaloudellisuskonnollista historiaa näin paljon?... Itse keskuspankkikartelli -sanasta on vielä sanottava, että esim. 1000 vuoden tarkastelumittakaavassa "heidän" nimensä ovat tietenkin olleet hyvin erilaisia eri historian vaiheissa; Venetian Party (Venetsian puolue), Brittiläinen imperiumi jne.

Laajassa bloggaamismittakaavassani tuo Readings from the American Almanac -sivuston anti asettuu rinnakkain hienosti käsiteltäväksi näiden muiden pitkällisten kirjoitussarjojeni kanssa; NWO:n sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmenemismuotoja Francesco Alberonin ajatusten avulla arvioituna, Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia sekä alkava Rupert Sheldrake (Morfogeneettiset kentät ja siitä versoen pimeään aineeseen ja ns. säieteorioihinkin saakka --> Universumimme ja olemisemme totuus / olemus) -tutkielma...

Tätä kaikkea ja muitakin kiinnostuksen kohteitani sekä ihan omaa elämäänikin haluan kontrastoida toisiaan vasten uuttaakseni lisää ymmärrystä ja sisältöä esiin maailman tilastamme ja kohtalostamme tulevaisuudessa. Siinä myös uudet nousevat poliittisekonomiset teesit etenkin Lyndon LaRouchelta ja talousdemokratia -liikkeen ja vastaavien aktiiveilta ovat oma oivallinen raiteensa tähän tarkastelukimppuun. Sivuraiteita löydän varmaan muihinkin uusiin ilmiöihin, kuten Zeitgeist -liike ja Bahai -uskonto (Ylipäätään monien eri uskontojen dogmien kunnollinen tutkiminen olisi myös hyväksi; kuten Raamatun sisältö), joiden epäilyttävät piirteet täytyy tutkia ja maalata esille eri tilanteissa --> NWO -tutkimuksessa on ymmärrettävä, että samaa (uutta) asiaa täytyy kuljettaa eri ympäristöihin ja tilanteisiin tarkasteltavaksi ajan kanssa, jotta sen ymmärtäisi kunnolla.

Tutkittavaa siis on toki erittäin paljon, joten tässä blogissa riittää näiden tiimoilta varmaan moneksi vuodeksi vertailtavaa, yhteenvedettävää, analysoitavaa ja havainnollistettavaa. Hyvä niin, sillä uskon realistina menevän vielä selvästi yli 10 vuotta, ennen kuin meidän NWO- kriitikoiden hyvät siemenet alkavat kunnolla ja todenteolla itää ja kasvaa nopeakasvuisiksi taimiksi.... Tai mistä sitä tietää, mitä jo 2 vuoden kuluttua olisi sattunut ja kehittynyt...

No comments: