Wednesday, December 29, 2010

Hälyyttävää lisätietoa BP:n aiheuttaman öljykatastrofin tilanteesta ja tulevaisuudesta!

Olen ollut hyvin huolestunut tänä päättyvänä vuonna Meksikonlahden öljykatastrofista ja siitä syyllistäminen British Petroleum (BP) -yhtiön aiheuttamana vivuttuu maailmamme pääpaholaiseen eli Brittiläisen imperiumin eli keskuspankkikartellin vääristyneeseen maailmankuvasairauteen. Tässä hiljattain tekemässäni kirjoituksessa (Laaja ilmasto ja sää NWO:n pelinappulana -yhteenveto: Oikean ja väärän orientoitumisen metodeja suhteessa elinympäristöömme) jo pohdin tämän hetken tilannetta Meksikonlahdella näin:

"Nyttemminhän valtavirtamedia on kokonaan vaientanut kuoliaaksi tämän koko episodin, vaikka se todellakaan ei ole vielä ohi sen raamatullisen suuren koon huomioon ottaen; mm. vuotoa ei todennäköisesti ole saatu kokonaan tukittua tähänkään päivään mennessä ja öljyn ns. hajottamiseen käytettyjen kemikaalien vaikutukset ovat oma vaarallinen yhä vaikuttava lukunsa kokonaisuudessa, mistä lisätietoja olisi hyvä saada. Öljyä on myös todennäköisesti paljon sanottua enemmän jäänyt vellomaan meriveteen pinnankin alle, jolla on suurta vaikutusta alueen ekosysteemeihin edelleenkin. Kuinka laajalle öljy lopulta levisi? Sekin on epäselvää, mutta voi olla paljon isompi vaara kuin meille on valtavirtamediassa uskoteltu...

Vaarallisena jo viime kesänä esillä olleena seikkana BP - katasrofissa oli se, että Meksikonlahden ns. silmukkavirta osana Golfvirtaa olisi vaarassa tuhoutua massiivisten öljylauttojen vaikutuksesta ja nyttemmin tästä vaaran toteutumisesta olisi selviä merkkejä (Youtube video; URGENT - BRITAIN TO FREEZE DUE TO DEATH OF THE GULF STREAM via Suomen talousdemokraattinen puolue -blogi; Pakkassään syy: Onko golfvirta hidastunut tai pysähtynyt ?). Ko. silmukan tuhoutuminen olisi heikentänyt tai jopa katkaissut Golfvirran, mistä olisi nyt seurauksena Euroopan ilmaston huomattava kylmeneminen ja nämä viime aikaiset huippukylmyydet johtuisivat jo osaltaan siitä! Kuinka kauan tällainen Golfvirran tuhoutuminen jatkuisi; voiko virta uusiutua ja korjata itseään? Onko edessä kylmää ilmastoa pari vuotta vai pari sukupolvea?... Haastavia kysymyksiä...".

Nyt käsiini on sattunut paljon tilannetta valaisevaa tietoa tästä raportista: The Gulf of Mexico is Dying! Se on tähän mennessä uskottavin ja valitettavasti myös huolta edelleen lisäävä raportti tämän hetken tilanteesta; öljyä vuotaa edelleen ja ko. lahden tuho täydellistyy koko ajan aiheuttaen raamatullista tuhoa! - Lopulta globaalisti, jos ei mitään voida tehdä...?! Tämä paljastaa raakana ja symbolisen pelkistetysti keskuspankkikartellin ahneus- ja omaneduntavoittelupahuuden konkreettisten seurausten ilmenemisen! Lainaan raportista pari keskeistä osaa -->

"It is with deep regret that we publish this report. We do not take this responsibility lightly, as the consequences of the following observations are of such great import and have such far-reaching ramifications for the entire planet. Truly, the fate of the oceans of the world hangs in the balance, as does the future of humankind.

The Gulf of Mexico (GOM) does not exist in isolation and is, in fact, connected to the Seven Seas. Hence, we publish these findings in order that the world community will come together to further contemplate this dire and demanding predicament. We also do so with the hope that an appropriate global response will be formulated, and acted upon, for the sake of future generations. It is the most basic responsibility for every civilization to leave their world in a better condition than that which they inherited from their forbears.


After conducting the Gulf Oil Spill Remediation Conference for over seven months, we can now disseminate the following information with the authority and confidence of those who have thoroughly investigated a crime scene. There are many research articles, investigative reports and penetrating exposes archived at the following website. Particularly those posted from August through November provide a unique body of evidence, many with compelling photo-documentaries, which portray the true state of affairs at the Macondo Prospect in the GOM.

http://phoenixrisingfromthegulf.wordpress.com/"


"Especially that the BP narrative is nothing but a corporate-created illusion – a web of fabrication spun in collaboration with the US Federal Government and Mainstream Media. Big Oil, as well as the Military-Industrial Complex, have aided and abetted this whole scheme and info blackout because the very future of the Oil & Gas Industry is at stake, as is the future of the US Empire (Oma tarkennukseni, jota täytyy aina tähdentää --> EI USA -imperiumi, vaan Brittiläinen imperiumi. Historiallinen jatkumo on ymmärrettävä!) which sprawls around the world and requires vast amounts of hydrocarbon fuel.

Should the truth seep out and into the mass consciousness – that the GOM is slowly but surely filling up with oil and gas – certainly many would rightly question the integrity, and sanity, of the whole venture, as well as the entire industry itself. And then perhaps the process would begin of transitioning the planet away from the hydrocarbon fuel paradigm altogether."

"The various pictures, photos and diagrams that fill the many articles at the aforementioned website represent photo-evidence about the true state of affairs on the seafloor surrounding the Macondo Prospect in the Mississippi Canyon, which is located in the Central Planning Area of the northern Gulf of Mexico. The very dynamics of the dramatic changes and continuous evolution of the seafloor have been captured in ways that very few have ever seen. These snapshots have given us a window of understanding into the true state of the underlying geological formations around the various wells drilled in the Macondo Prospect.

Although our many deductions may be difficult for the layperson to apprehend at first, to the trained eye these are but obvious conclusions which are simply the result of cause and effect. In other words there is no dispute around the most serious geological changes which have occurred, and continue to occur, in the region around the Macondo wells. The original predicament (an 87 day gushing well) was extremely serious, as grasped by the entire world, and the existing situation is only going to get progressively worse.

So, just what does this current picture look like. Please click on the link below to view the relevant diagrams and read the commentary:

http://phoenixrisingfromthegulf.wordpress.com/2010/08/03/an-autopsy-of-the-bp-gulf-oil-well-at-the-macondo-prospect/".

Tuo viimeinen linkki tarjoaa hyvin tärkeän havainnetyökalun (Kaaviosarjan) ymmärtää tilanteiden etenemisen luonteita ko. katastrofissa. Valitettavaa ko. havainnekuvien annissa on juuri se, että sen mukaan tämä painajainen ei ole vielä läheskään ohi, vaan on aiheuttamassa paljon lisää haittaa elämäämme vielä pitkään tulevaisuudessakin... Tämä siis olkoon tässä merkittynä muistiin jatkokirjoitteluani varten ja lainausreserviksi!

No comments: