Saturday, January 22, 2011

Arvioita Zeitgeist: Moving Forward -elokuvasta ja Zeitgeist -liikkeestä: Haitat hyötyjä suuremmat aikamme kriisissä

Olen nyt muutaman päivän sulatellut Zeitgeist: Moving Forward -dokumentin antia ja nyt on aika sanoa muutama sana siitä; tässä on juuri ennen leffan ensi-iltaa kirjoittamani juttu; Zeitgeist: Moving Forward -elokuvan maailmanlaajuinen ensi-ilta tänään!. Huomautettakoon tarkennuksena tässä vielä, että Suomen Z -liikkeen oma dokumentti ilmestyy vasta myöhemmin tänä vuonna, vaikkakin sen trailereita / traileri on jo olemassa. Kävin heti tuoreeltaan leffan katsottuani Facebookissa keskustelua talousdemokratialiikkeen aktiivien, kuten Lars Östermanin (Ko. liikkeen perustajaisä) kanssa ko. dokumentin sisällöstä ja se on auttanut nyt asettamaan myös koko Zeitgeist -liikettä oikeisiin uomiin ja luonnearvion asettamiseksi siitä.

Zeitgeist: Moving Forward -dokumentista tuli heti katsottuani kaksijakoinen olo, missä sen alkupuoli tuntui erittäin tarkkanäköiseltä ja tiedostavalta annilta. Siinä käytiin ongelmavyyhti ja sen esittely läpi oikein hyvin sekä raha- että talousjärjestelmien puitteissa ja huomiota kiinnitettiin kiinnostavasti myös ihmisen ja ihmisyyden luonteiden sosiologisiin - psykologisiin rooleihin, ominaisuuksiin ja ilmenemismuotoihin suhteessa kulttuuriin ja yhteiskuntaan, jotka ovat olleet rapautumassa tämän kuuluisan keskuspankkikartellin vallanhimon ja sen aiheuttaman tuhonnan käsissä. Dokumentin loppuosa puolestaan keskittyi Z -liikkeeseen sisällytetyn ns. Venus Project -nimisen utopian läpikäyntiin muka lopullisena ratkaisuna ko. ongelmiin ja tämä utopia tunnetaan myös ns. resurssipohjaisena talousjärjestelmänä. Tämä loppuosa on leffan ongelmakohta ja se vaikuttikin heti kuin täysin toisesta maailmasta revityltä dokumentin alkuosaan verrattuna.

Lars Österman huomauttikin minulle dokumentin ja Z -liikkeen ongelmista kahdessa kommentissaan Facebookissa ja osaltaan siten jo kahden ensimmäisen Zeitgeist -dokumentin kohdalla herännyt epäilykseni ko. liikettä kohtaa siis vahvistui edelleen tämän kolmannen dokumentin katsomisen jälkeen. Vaikuttaa hyvin vahvasti siltä, että Z -liikkeen kohtalona on olla harhauttava pseudoprojekti maailman tilanteemme keskellä. Ko. liikkeeseen on kohdistettukin kritiikkiä; se on salajuoni kansoja vastaan eliitin hyväksi ja näyttääkin valitettavasti siltä, että se on erinomaisen nerokkaasti suunniteltu juuri näin: Ongelmat kuvataan hyvin paljon oikealla tavalla ja varsin luontevasti yhteiskunnan eri elementteihin liittyen (Koska niistä ei tarvitse enää valehdella... Ainakaan paljoa). Kuitenkin ne ratkaisut niihin ongelmiin on vedetty irti reaalimaailmasta juuri siten ja juuri sen verran, että monesta niistä ei ole välittömästi apua juuri tämän hetken hätäämme.

Se on erittäin iso ongelma tässä ja se on vaarallista, koska Zeitgeist -liikkeen näihin utooppisimpiin ratkaisumalleihin uppoutuvat ihmiset ovat ensinnäkin liikaa poissa "reservistä" ratkaista näitä päivänpolttavia tämän hetken ongelmiamme. Heidän aivonsa on siirretty pois tästä hetkestä kauas mahdottomaan tulevaisuuteen. Toisekseen Z -liikkeeseen ns. hurahtaneita voidaan vaarallisesti käyttää pelinappuloina haitantekoonkin. Tämä Z -liikeongelma tulee taas kerran erittäin selväksi myös verratessa Z -liikkeen ratkaisuteesejä mm. juuri toisiin paljon esillä olleisiin talousdemokratian ja Lyndon LaRouchen ratkaisuteeseihin (Tässä havainnollistamiseksi Lyndonin tämän päivän webcast -seminaari; State Of The Union).

Tosin myönnytyksenä voidaan todeta, että lievennettyinä ja sopivasti annosteltuina - sovellettuina sekä hyvin pitkällä aikaskaalalla käytettyinä Zeitgeist -liikkeen ratkaisuteesit voisivat toimiakin, mutta muutoin liian pitkälle vietynä ja liian ehdottomasti toteutettuna Z -liike on hyvin haitallinen totalitarismiliike, joka menee pahimmassa tapauksessa jopa älyttömimpien fasismin ja kommunismin teesien tuolle puolen!

Lisäksi Z -liikkeen jotkut kaupunkisuunnittelua koskevat teesinsä ovat aivan liian yksioikoista kömpelyyttä niin esteettisessä kuin käytännöllisessäkin mielessä; kukaan järkevä ihminen mm. ei ala sijoittamaan totaaliympyrän muotoisia kaupunkeja maastoon kuin maastoon, vaan kapunkisuunnittelukin lähtee myös rakenteellisesti aina maastonkin asettamista ehdoista ja lähtökohdista, joista seuraa orgaanisiakin muotoja kaupunkirakenteeseen. Ehdottomat geometriset muodot ovat tarpeettoman haitallisia luonnon moninaisuuden, kerroksellisuuden, kryptisyyden ja fraktaalisuuden keskelle laitettuna sekä fyysisesti että henkisen ja sielullisen metafyysisessä ulottuvuudessa. Ehdottomat ja totalitaarisesti rajatut muodot liikaa käytettyinä raiskaavat myös henkeä ja sielua! Luonnon omistakin esimerkeistä voimme havaita ja ymmärtää, että esim. täydellinen ympyrä ei aina välttämättä ole se tehokkain / optimaalisin ratkaisu. Siksi esim. täydellisen ympyrän totaalinen käyttö yhteiskuntarakenteen luomisessa ko. tavalla on väkisin ja keinotekoisesti tehtyä konformismia. Tätäkin olen jo aikaisemmin tähdentänyt.

Siksi loppujohtopäätöksenä tässä vaiheessa jää selvennettäväksi tilanne näin --> Z -liikkeen ongelmankuvausta yhteiskunnastamme ja kulttuuristamme voidaan aivan hyvin käyttää apuna maailmamme tilanteen oppimisessa, mutta Z -liikkeen tarjoamiin ratkaisumalleihin on suhtauduttava suurelta osin vaarallisen epäilyttävinä harhautuksina ja haitallisina utopioina, joista on pysyttävä erossa tai niiden parissa ei tule liikaa tuhlata aikaa ja sen sijaan on suunnattava energiaa muihin paremmin tämän hetken ja lähitulevaisuuden olosuhteita ja tilanteita korjaaviin teeseihin.

Ne käyttökelpoiset osat Z -liikkeen ratkaisumalleista ovat silti oman aiheensa väärti, mutta en nyt paneudu niihin tätä mainintaa enempää; todennäköisesti ko. asiat voivat kuitenkin pullahtaa esille tämän vuoden mittaan eri kirjoituksissani... Z -liikkeellä on toki se hyvä puoli, että se pistää kyseenalaistamaan ja ajattelemaan asioita uudella tavalla, mutta siinä on paljon ym. ongelmia. Z -liike näyttää tarjoavan raaka-ainetta yhteiskuntarakentamiseen vasta sitten, kun nykyhetken kriisiongelmat on pystytty selvittämään kunnolla pois päiväjärjestyksestä. Siihen voi kulua aikaa useitakin vuosikymmeniä...

Lopuksi mainitsen Hesarin toimittajan Ville Similän kritiikin ko. kolmannesta Z -dokumentista; juttunsa Z – hän hourailee. Arviossaan hän aivan oikeutetusti luonnehtii Z -liikkeen ko. ratkaisumalleja haitallisen ja houruisen utooppisiksi, mutta hänellä sattuu kuitenkin suuri virhe siinä kohtaa, missä hän kuvittelee ko. ongelmien kuvaustenkin olevan muka huuhaata ja toisaalta muka itsestään selvääkin. Hän syyllistyy siis siinä kohtaa yksioikoiseen mollaamiseen vastoin parempaa tietoa jopa niin radikaalisti, että hänen kritiikistään syntyy selkeä kuva asioiden tilan peittämisestä piiloon kansalta.

Se taas puolestaan kielii loogisesti ainoastaan kahdesta --> Hän tekee kuvatulla tavalla joko hyväuskoista hölmöyttään vajaatietoisena tai tahallisen tarkoituksellisesti aivan hyvin ongelmien luonteista tietoisena ja siten näyttelee muka hämmästynyttä "oikeita" asioita puolustavaa kriitikkoa. Tämähän on se jako, joka jatkuvasti on tullut tässä NWO -tutkimuksessani esille. Keskuspankkikartellin tihutöitä ja haittavaikutuksia vähättelevä tai kieltävä sekä NWO -kritiikkiä esittävää mustamaalaava on lähes aina joko tyhmän tietämätön tai tarkoituksellisesti valehteleva juonittelija! Näin radikaalisti on asia tähdennettävä, sillä tänä aikanamme on pistettävä kova kovaa vasten yhteiskuntamme yhteishyväintressien kallistuessa vaarallisen jyrkästi eturyhmän nimeltä keskuspankkikartelli- ja sen harhaanjohtajahännystelijät -piiriin!

No comments: