Monday, January 24, 2011

Lyndon LaRouchen webcast -seminaari ja superkattava informaatiopaketti keskuspankkikartellin haitallisuudesta ja renessanssi 2.0. lääkkeistä

Toissapäivänä lauantaina oli jälleen Lyndon LaRouchen webcast -seminaari, jonka nimi oli raflaavasti State Of The Union. Sen innoittamana kokoan tähän laajan ja monilähteisen "Maailman tila" -koosteen, mikä toimii hyvänä vertailuna tuolle Lyndonin paasauksen sisällölle. Siten avara ja ennakkoluuloton kokonaisnäkemys maailmamme tilasta välittyy teille lukijoille erinomaisesti ja mikään ei jää enää katveeseen siltä tosiasialta, että maailmamme on vajoamassa väärin ja rikollisesti keskuspankkikartellin luoman pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin pahuudelliseen dystopiaan kulttuurimme rapautuessa moisia eliitin NWO -teesejä synnyttävässä maailmankuvavankilassa! Vallankumouksellista uutta näkemystä renessanssi 2.0. aikaan saamiseksi on silti jo lupaavasti esillä monella taholla, kuten tämä koosteeni osoittaa :)

Ensimmäisenä laitan joitakin
LaRouche PAC -sivuston omia tukisisältöjä tuolle Lyndonin puheelle:

The Extended Sensorium: Tieteellinen tarkastelusarja LaRouche -liikkeen tähdentämän ns. fyysisen ekonomian psykologiseksi, sosiologiseksi, yhteiskunnalliseksi, kulttuurilliseksi sekä infrastruktuuritieteiden ja -teknologioiden perustaksi. Keskeinen julistus tämän mukaan: Ihmisen kapasiteetti tahdonalaisena luojana ilmenee, syntyy ja työskentelee yli aistihavaintomaailman ohjeenaan universaalit periaatteet humaanin ja hyvyydellisen ihmistoiminnan viljelemiseksi -->

Research Report
1.
Synesthesia: Beyond the Five Senses • Oyang Teng
2.
Helen Keller: Mind over Instrumentation • Meghan Rouillard
3.
Following the Beat of a Different Drummer • Peter Martinson
4.
Polarization Sensitivity: a Strong and Weak Sense • Meghan Rouillard
5.
What is Polarized Light? • Jason Ross
6.
Insects and Infrared • Oyang Teng
7.
Magnetoreception • Benjamin Deniston
8.
Unheard Melodies: Electric and Magnetic Senses in Humans • Sky Shields
9.
The Sounds of a Cosmic Chorus • Aaron Halevy.

Tukisisältönä ym. renessanssista näkemystä tuhoavan keskuspankkikartellin yhteiskuntiimme kohdistamiaan tihutyötilanteita sekä tuhoprosesseja kuvaavia LaRouche -liikkeen vanhoja kirjoituksia sivustolta Readings from THE AMERICAN A L M A N A C: How The Dead Souls of Venice Corrupted Science ja Giammaria Ortes and the Venetian Hoax of "Carrying Capacity" ja The Enlightenment's Crusade Against Reason.

LaRouche -liikkeen käytännön sovellutusten kaksi tärkeintä komponenttia yhteiskuntarakentamisen ohjaamiseksi pois keskuspankkikartellin haitallisista käsistä sisältökuvauksineen (Linkitys ko. sivuston erittäin laajaan antiin) sekä tukisisältömateriaaleja -->

Glass-Steagall --> Pankki- ja taloustoiminnan ohjaaminen pois keskuspankkikartellin käsistä perustuu Yhdysvaltain perustuslakiin kirjattuun periaatteeseen (Jota ei tällä hetkellä noudateta siellä eikä muuallakaan ollenkaan!), joka on pitkälti Alexander Hamiltonin muotoilemaa ja jota USA:n presidentti Franklin D. Roosevelt pyrki tuolla Glass-Steagall -lailla 1930 -luvulla palauttamaan niin hyvin kuin silloisessa maailman myllerryksessä oli mahdollista. Tätä uudestaan kirjoitettu historia on pyrkinyt vääristämään ja piilottamaan erittäin säntillisesti!

Tukisisältöinä ensimmäisenä on kuvaukset nykyisen keskuspankkikartellin muodostumisen historiasta, missä havainnollistetaan perinpohjin myös se, miten ko. keskuspankkikartellin pääkallopaikaksi muodostuivat Lontoon City ja Brittimonarkia. Viimeisenä on kuvaus Alexander Hamiltonin silloista keskuspankkikartellin inkarnaatiota (Brittiläinen imperiumi) vastaan luomistaan teeseistä, joita voitaisiin soveltaa yhä tänäänkin esim. yhdistettynä talousdemokratian teeseihin: Venice’s War Against Western Civilization (Webster Tarpleyn kirjoitus), HOW THE VENETIAN SYSTEM WAS TRANSPLANTED INTO ENGLAND (Webster Tarpleyn kirjoitus), (Readings from THE AMERICAN A L M A N A C); Venice: The Methodology of Evil, Part III-- The Case of Henry VIII, How the Venetians Took Over England and Created Freemasonry ja Alexander Hamilton's Economics Created Our Constitution (Executive Intelligence Review -kirjoitus).

NAWAPA --> Alexander Hamiltonin ohella Benjamin Franklin oli erittäin tärkeä hahmo Yhdysvaltain alkuvaiheissa muotoillessaan politiikkaa ja yhteiskuntarakentamisen käytäntöjä silloista keskuspankkikartellin inkarnaatiota (Brittiläinen imperiumi) vastaan ja pois sen vaikutuspiiristä kohti renessanssista ja humaania ihmiselämän orientaatiota. Tukisisällöt kertovat mm. siitä, kuinka Franklin oli nerokkaan ovela strategisti tieteen ja infrastruktuuriteesiensä implementoijana ja kuinka hänen käytännön toimet olivat yhtä Alexander Hamiltonin raha- ja ekonomiateesien kanssa.

Tukisisällöt antavat tässä historiallisen perustan arvioida LaRouche -liikkeen NAWAPA -projektia, joka on nykyversio siitä, kuinka esim. juuri Abraham Lincolnin hallinnon yhteiskuntavisioiden perusta juontui Hamiltonin ja Franklinin keskuspankkikartellin maailmankuvan hylkäävistä tieteen, taiteen sekä insinooritaidon ja -teknologioiden toteutuksista sovellettuna mm. infrastruktuurin luomiseen. Kuten Lyndon LaRouche huomauttaa, niin infrastruktuuri on ihmiskuntaa palvelevan ja hyödyttävän ekonomiasysteemin verisuonisto; ns. fyysisen ekonomian peruskivi. Ekonomia on ensisijaisesti yhteiskunnan fyysisen toiminnan alustan turvaamista ja järjestelemistä. Ekonomia ei ole rahajärjestelmän virtuaalista pyörittämistä! Readings from THE AMERICAN A L M A N A C; The Franklin School Starts Modern England, Abraham Lincoln's "Space Program" -- The National Railroad System, Abraham Lincoln's Imposes Science on American Agriculture, Why Lincoln Built The Railroads, How Lincoln Made Farmers Scientific, What Is Economic Infrastructure?

David Icke: They Dare Not Speak Its Name ... Rothschild Zionism -->

Lainaus Davidin kirjoituksesta: "I have written and spoken extensively about the agenda behind the unfolding global financial crisis and here I will expose the coordinating force, or at least the prime one, behind that agenda and so much else, including 9/11.

Most conspiracy researchers either don't realise the fundamental significance of this network or are too frightened to say so if they do. Sod that.

It is widely known as Zionism or, as I call it, more accurately, I suggest ... Rothschild Zionism. I add the 'Rothschild' to constantly emphasise the true creators of Zionism and its controllers to this day (see Human Race Get Off Your Knees).

I'll explain the connection later to the gathering economic catastrophe, but some background is necessary to put it all in the context that it needs to be seen.

Ask most people about Zionism and they will say 'that's the Jews', but while this is the impression the Rothschild networks in politics and the media have sought very successfully to 'sell' as 'common knowledge', it is not true. It represents only a minority of them and many others who are not Jewish.".

Tuo Davidin kirjoitus on erinomaisen suorasanainen, tarkka, rohkea ja näkemyksellinen kuvaus tästä keskuspankkikartellin ja heidän erilaisten harhaanjohtajahännystelijöidensä koostumuksesta ja luonteesta. Kirjoitus sisältää erittäin paljon nimiä ja ryhmittymien paljastamisia, joten kyseessä on myös hieno käsikirjaluettelo ihmiskunnan vastaisista vihollisista ja heidän suosijoistaan! Kirjoitus lisää myös keskuspankkikartellista käytettävien synonyymien sarjaan taas yhden termin / nimen; Rothschild siionismi, Inter Alpha group, Brittiläinen imperiumi, Venetian Party, oligarkkieliitti, Illuminati, Anglo-Dutch liberal system, globalistit, NWO -eliitti jne.

Talousdemokratialiikkeen
erilaisia esilletuomiaan sisältöjä löytyy hyvin mm. Facebookin Paljastetaan rahan valhe -sivuilta, joista tässä poimintoja tarkasteluun:

Innovative Strategies for Financing Full Employment (Bernard Lietaerin luennosta pdf-tiedosto). Tässä Bernardin videoita; The Future of Money. Bernard Lietaer 2012 Time for Change Presents; osat 1, 2 ja 3. -->

Bernard Lietaer on entinen keskuspankkikartellin ns. sisäpiiriläinen, joka on kääntänyt kelkkansa keskuspankkikartellin maailmankuvaa vastaan. Itse en ole vielä ehtinyt kovin tarkkaan tutustua hänen teeseihinsä, mutta tässä vaiheessa vaikuttaa olevan kyseessä taas yksi hyvä esimerkki humaanimman ja oikeudenmukaisemman ekonomian ja talousjärjestelmän puolestapuhujasta...

Damon Vrabelin teesejä ja analyysejä: Max Keiser 1 On the Edge with Damon Vrabel - Increasing US Debt [05-Nov-10]; Osat
1, 2 ja 3 sekä Renaissance 2.0: Osat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 -->

Viime vuoden lopussa kävin perinpohjin läpi Damon Vrabelin videosarjan rahan ja ekonomian luonteesta (Damon Vrabelin vakuuttava opetusvideosarja keskuspankkikartellin ja monetarismin haittaluonteesta: Pitkä analyysi-yhteenveto; Päivitys 25.1.2011 klo. 19:55: Osa Damonin ko. videoista on löytynyt toisesta paikasta. Lisähuomiona myös, että se videosarja on ollut jatkoa tuolle yllä olevalle.). Heti tähän perään on valitettavasti todettava, että Damon on poistanut ko. videot palvelusta ja siksi hänen niistä analyyseistään on jäljellä ainoastaan minun tekemäni referaatit omien arvioideni sävyttämänä. Onneksi sentään edes niin. Tuossa yllä olevassa uudessa Damonin materiaalissa huomionarvoinen on tuo Renaissance 2.0 -opetusvideosarja. Se on läpikäymäni perusteella tuttuun Damonin tapaan erittäin havainnollisesti, tarkkanäköisesti ja johdonmukaisesti koostettu. Kohdistan tällä kertaa kuitenkin kritiikkiä yhteen asiaan:

Nimittäin Damon harhautuu luonnehtimaan em. Alexander Hamiltonia jopa osaltaan keskuspankkikartellin kätyriksi. Tämä on oppimani mukaan virheellinen käsitys! Perustan arvioni sille laajalle geopolitiikan historian tuntemukselleni, jonka olen onnistunut tähän mennessä sisäistämään LaRouche -liikkeen perinpohjaisista tutkimuksista. Ne tutkimukset ovat niin paljon vakuuttavamman perinpohjaisemmat ja näkemyksellisemmät Damonin materiaaliin verrattuna, että johtopäätös on selvä.

Meidän on ymmärrettävä, että geopolitiikan historian tuntemus ei ole pelkästään politiikan ja ekonomian elementtien ymmärtämistä. Se on hyvin paljon myös psykologiaa, sosiologiaa, filosofiaa sekä jopa sielun ja hengen ymmärtämistä. Myös pahuuden olemusten ja ilmenemisten suhteen! LaRouche -liikkeen aktiivit ymmärtävät tämän erinomaisesti ja ovat siksi maailman pätevimpiä geopolitiikan historian ja siten sen nykytilankin havainnollistajia. Siitä havaintoni mukaan johtuukin pikantit erot joissain muissakin näkemyksissä LaRouche -liikkeen ja muiden NWO:n vastaisten aktivistien välillä.

Niinpä Hamiltonin ja FDR:n teesien mustamaalaaminen ja piilottaminen yleisessä historian katsannossa niin runsaasti (Kuten olen havainnut) kielii jostain tärkeästä: Juuri siitä, että joku ei halua niiden tulevan oikealla tavalla esille ja se joku on viimekädessä mitä todennäköisimmin juuri keskuspankkikartelli! En väitä tässä vaiheessa Damonin olevan mikään keskuspankkikartellin agentti tämän takia, vaan yleisesti luonnehdin tilannetta siltä kannalta, että meistä varmasti kaikki ovat tutkimuksissaan silloin tällöin harhapoluillakin ihan silkkaa asioiden runsautta ja monimutkaisuutta etenkin NWO:n ollessa kyseessä.

Pääsääntöisesti Damonin informaatio on kuitenkin erittäin tärkeää ja erinomaista maailman tilanteemme opiskeluun! Ja on toki hyvä, että mielipide- ja näkemyseroja syntyy täyttämään rikkaudellaan NWO:n vastaista aktivismiakin; on oltava laaja ja syvällinen pohja informaatioissa ja havainnoissa aktivismiteesejä varten NWO:n ja keskuspankkikartellin selättämisessä!

Seuraavaksi talouteen ja ekonomiaan hyvin perehtyneiden suomalaisten blogistien erinomaisia kiteytyksiä (Annan pelkästään niiden puhua puolestaan):

Kaninkolo -blogin juttuja: Vasta nyt Herra Kani ymmärtää, Herra Kani ei edes jaksa hämmästellä, Se on kuin syöpä, Paljon oli Herra Rehn:llä asiaa, Kiinalaisilla säännöillä, Ällistyttävät yhteneväisyydet, Velka = Ostovoima = Työpaikka, Lopputuloksena on uhkaus korkojen nostosta, Voi tätä ironiaa!, Odotellaanpas Virallisen Totuuden (TM) vastausta ja Meidän on lainattava 100 biljoonaa dollaria, että kykenemme ylläpitämään taloutta.

Lainaus keskustelupalstan anonyymiltä: "Kansa kärsii Tukholmasyndromasta. Siis puoluselemme ja kumarramme orjuuttajaa eli kaappaajaamme pankkijärjestelmää. Velkaan perustuva rahajärjestelmä on se, joka meitä juoksuttaa yhä kiihtyvällä vauhdilla kohti henkistä ja fyysistä nääntymispistettä. Kiire ja stressi on vain puettu nykyisen kiireellisen elämän menon kaapuun. Vaikka kiire johtuu rahan perässä juoksemisesta jota ei voida saavuttaa, koska rahan ja juoksijan välissä on korko joka estää päämäärän."

Lainaus keskustelupalstan anonyymiltä: "Psykiatria tuntee mielen mekanismin, jossa uhri samastuu pahoinpitelijäänsä, liittyy tähän ja alkaa puolustaa tämän tekoja. Kun järkytys on tarpeeksi suuri, se torjutaan alitajuntaan. Näin aikaa voitetaan mielen toipumiseen, vaikkakin tästä joudutaan maksamaan se hinta, että todellisuus havaitaan vääristyneesti. Parisuhdeväkivallan uhrien auttaminen on epäkiitollista, koska on hyväksyttävä uhrin järjenvastainen käytös. Uhri puolustaa lyöjää ja vähättelee hengenvaaraa.

Ääriliberalistinen talouspolitiikka ja velkaan perustuva rahajärjestelmä voivat jatkua, koska uhrien psyyken monet puolustusmekanismit (aggressoriin samastumisen lisäksi) suojelevat tajuamasta todellisuutta oikein. Media ja poliitikot auttavat todellisuuden vääristämisessä. Uhriksi tunnustautuminen ja harhoista vapautuminen vaatisivat aikaa, hoivaa ja oikeaa informaatiota.

Sellaisesta ei ole juuri merkkejä. Tukholman-syndroomaa vahvistetaan mediassa monipuolisella pelottelupropagandalla, joka korostaa aggressorin uhkaavuutta. Harhoihin pakeneminen saa jatkua."

Lainaus Ebolakanilta: "Itse asiassa vasta nyt Herra Kani ymmärtää, miksi harhaanjohtajat (uskonnosta, ihonväristä saatikka puolueesta riippumatta) vastustavat protektionismia. Mitä enemmän lainattua rahaa saadaan poistettua valuutta-alueelta, sitä nopeammin talous taantuu ja kaatuu omaan mahdottomuuteensa."

Lainaus Ebolakanilta: "Pankit luovat vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman. Näin luotu velka on kuin syöpä, sillä korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta rahasta."

Lainaus Ebolakanilta: "Ensinnäkin, 90% veroista on 100% turhia. Toiseksi, tämän hetkinen taloudellinen kriisi on täysin, toistan täysin, pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen ansiota. Rahan "syntymekanismi" on nyt se ongelma. Mitään muuta ongelmaa ei ole. Kaikki muut (taloudelliset) ongelmat ovat vain seurausta tästä."

Lainaus Ebolakanilta: "Englanti, Saksa, Suomi, Italia, Portugali... ei voi ikinä, eikä koskaan, "toipua" tästä taloudellisesta kriisistä leikkauslistojen avulla. Tämä on yksinkertaisesti mahdotonta! Tästä asiasta pitää yksi asia huolen: Kaikki raha on velkaa, ja se täytyy palauttaa sinne mistä se alunperin tuli: pankkiin.

Meillä on kaksi vaihtoehtoa: Neofeodalismi tai velaton raha."

Lainaus Ebolakanilta: "Ja veronmaksukyky riippuu täsmälleen siitä kuinka paljon velkaa otetaan ja kiertoon kulutetaan. Velka = Ostovoima = Työpaikka."

Lainaus Ebolakanilta: "CIA:n faktakirjan mukaan 199 maan ulkomainen bruttovelka on noin 73 biljoonaa dollaria (katsoinkohan oikein?). Nyt nämä kaverit, täysin vilpittömästi ja hyvää tarkoittavasti, kertovat meille että nykyinen velkataakka on kaksinkertaistettava talouskasvun ylläpitämiseksi.

Meidän on lainattava 100 biljoonaa dollaria, että kykenemme ylläpitämään taloutta.

Saa nauraa.".

Jutussa lainaus: Lumedemokratia - velka valtapolitiikan perustana (Jani Laasosen sanomaa) --> "Olemme oman mielemme synnyttämän ja ylläpitämän taloudellisen pelin vankeja. Olemme rahajärjestelmämme vankeja. Rahan, joka yhä enenevässä määrin on abstraktia ja näkymätöntä ja joka haitallisuudessaan ja taantumuksellisuudessaan on jopa keskiaikaista kirkkoa tuhoisampi. Rahajärjestelmä synnyttää työpakkoon perustuvan orjayhteiskunnan, kääntää ihmiset toinen toisiaan vastaan, tuhoaa ympäristön ja sysää ihmiset henkiseen pahoinvoinnin ja ahdistuksen kautta planetaariseen itsetuhoon.".

Tämän perään voimmekin hienosti palauttaa mieliimme viime syksynä ylöskirjaamani Jani Laasosen slogansarjan: Jani Laasosen ytimekkäät ajatukset keskuspankkikartellin pahuuden kiteyttäjinä.

Suomen Talousdemokraattinen Puolue -blogi: USA:n virallinen ja epävirallinen (valtion)velka, Kolme kysymystä eduskunnalle ja äänestäjille, Irlannin keskuspankin toimista epäselvyyttä, Outo video Iso-Britannian ylähuoneesta ja Alkuvuoden tilannekatsaus ja talousdemokratian eduskuntavaaliehdokkaat.

Lars Österman kysyy: "1. Valtionvelka on ennätystasolla. Velka on vuodessa kasvanut 15 mrd:lla eurolla. Onko Suomen velkaantuminen kansanlaisten etujen mukaista?

2. Suomalaisille annettiin kaikenlaisia lupauksia kun Suomi, pienenpienellä enemmistöllä saatiin ängettyä mukaan Euroopan Unioniin. Nämä lupaukset eivät ole pitäneet. Oliko tämä poliittisen vallan siirtäminen Suomesta Brysseliin kansalaisten etujen mukaista?

3. Uutiset kertovat myös että yritys- ja elinkeinoelämän lobbarit paraikaa, nyt tammikuussa 2011, tapailevat suurten puolueiden johtoa ja "kirjoittavat jo nyt tulevan, vaalien jälkeisen uuden hallituksen hallitusohjelmaa". Onko tämä lobbareiden, kohtuuton ennen kuulumaton vaikutusvalta kansalaisten etujen mukaista?".

Voittekin sitten mennä katsomaan Larsin blogista lisäluonnehdinnat asioista kuhunkin kysymykseen. Lars on ottanut myös hyvin tärkeänä esille ensi keväänä tulevat eduskuntavaalimme. Nythän on erittäin tärkeää osata hahmottaa ko. vaaleissa ehdokkaiden asema ja osallisuus suhteessa keskuspankkikartelliin ja heidän maailmankuvavankilaansa. Toivon mukaan me aktivistit osaamme auttaa havainnollistamaan näitä seikkoja. Itsekin olen pyöritellyt päässäni aloittaa havainnollistamissarjaa tässä blogissa juuri siinä mielessä; haluan tuoda esille sekä hyviä ehdokkaita että paljastaa niitä huonoja ehdokkaita, joiden ei kuuluisi olla lähelläkään yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita. Valitettava asia on kuitenkin se, että omaa talousdemokraattista puoluetta ei näemmä ehditä perustamaan näitä vaaleja varten kannattajakorttien vähyyden vuoksi. Palannen asiaan... Tässä on heti maistiaisiksi yksi erinomainen esimerkki hyvästä vaaliehdokkaasta: Aki Järvinen ja hänen vaaliohjelmansa (vaatii Facebook -kirjautumisen)!

KissanKulmasta -blogi: Pankkien suuri puhallus + Petolliset pankit, EKP on roskapankki + muuta seminaarin antia ja Omavaraisuuden ylistys.

Riikka Söyring suomentaa L.Randall Wrayn jutusta Pankkien Suuri puhallus: "Talouskasvun hidastuessa amerikkalaisille yrityksille kävi vaikeaksi tehdä voittoa. Silloin fokus siirtyi tavaran ja palvelujen tuottamisesta finanssi-instrumentteihin. Nykyään moni iso yritys valmistaa tuotteita siinä sivussa: General Motors valmistaa autoja, kyllä, mutta GM:n pääasiallinen tulolähde on autolainat. Siitä GM laajensi sujuvasti muuhun luototustoimintaan, kuten kiinteistöluottoihin, ja tästä GM:n toiminnan haarasta oli myös autoteollisuudelle annetussa "auto bail-outissa" kyse."

Riikka Söyring suomentaa L.Randall Wrayn jutusta Pankkien Suuri puhallus: "Taloudesta tuli "finansoitua", finanssi-instituutit ulottivat lonkeronsa elämän joka alueelle, ja vakuutuksista tuli iso bisnes. Terveydenhuolto muuttui rahoitetuksi terveydenhuoltovakuutukseksi. Obamacare määrää käytännössä lakisääteisesti amerikkalaiset antamaan rahansa yksityisille finanssiyrityksille. Jopa kuolemalla rahastetaan: työnantajat ottavat vakuutuksia työntekijöilleen, jolloin työnantajat saavat korvauksia työntekijän kuollessa. Työntekijälle tai hänen perheelleen ei otetusta vakuutuksesta tarvitse kertoa. Tuotteillekin myydään vakuutuksia: kaikki televisioista leivänpaahtimiin valmistetaan niin surkeiksi, että vakuutus on välttämätön suojaamaan kuluttajan tekemään hankintaa."

Riikka Söyring suomentaa L.Randall Wrayn jutusta Pankkien Suuri puhallus: "Lainoista tuli entistä helpommin markkinoitavia. Sen jälkeen CDS:t muuttuivat vedonlyönnin kohteiksi: oli mahdollisuus ansaita "kriisikapitaalia" lyömällä vetoja siitä, että jokin vakuus muuttuu arvottomaksi, yhtiö lopettaa, kansakunnan talous romahtaa.

Riikka Söyring huomauttaa: "suom.huom. Meksikonlahden öljykatastrofin yhteydessä lyötiin vetoa sen puolesta, että tällainen katastrofi tapahtuu. Lyömällä vetoa katastrofin tapahtumisen puolesta BP ansaitsi enemmän kuin mitä se olisi tienannut öljyä pumppaamalla. BP osti myös öljyvahinkojen hoitamiseen erikoistuneen yrityksen kaksi viikkoa ennen katastrofia. Monenlainen aineisto osto- ja myyntitapahtumista mm. pörssissä viittaa siihen, että myös WTC:n tornien väitetyn terrori-iskun yhteydessä oli olemassa ennakkotietoa."

Riikka Söyring suomentaa L.Randall Wrayn jutusta Pankkien Suuri puhallus: "Pankeista tuli jättimäisiä kasinoita. He lainasivat sinulle rahaa mutta samalla myivät lainasi sijoittajalle JA löivät vetoa sen puolesta, ettet kykene maksamaan velkaasi. Pankit antoivat rahastonhoitajien valita riskialtteimmat lainat paketoitaviksi ja myivät paketit edelleen omille asiakkailleen. Mitä enemmän pankit lainasivat, sen enemmän palkkioita ne kykenivät keräämään, sen enemmän joukossa oli riskialttiita lainoja joista lyödä vetoa: maksamaton laina tuottaa pankille enemmän kuin hoidettu laina."

Riikka Söyring suomentaa L.Randall Wrayn jutusta Pankkien Suuri puhallus: "Pankit olivat hitusen liian ovelia junaillessaan kuplan: pankit eivät aavistaneet, että niille jäisi kasoittain taloja joita ei saa myytyä. Pankit halusivat talot, kyllä, voidakseen jälleenmyydä ne: talon entinen omistaja lyhentäisi yhä lainaa ulosmitatusta talostaan samalla kun talon uusi omistaja maksaisi samasta talosta.

Vuoden 2008 likviditeetti-ongelma kuitenkin pilasi pankkien laskelmia. Pankit eivät saaneetkaan tuloja sijoitettaviksi. Pankit eivät myöskään arvanneet, että seurauksena juuri kukaan ei halua luottoa. Tai että sijoittajat kävisivät vastarintaan -kuten PIMCO ja NY Fed tekevät. Tai että asuntonsa menettäneet ihmiset taistelisivat takaisin.

Ei ole niin kuin tutkinnan alussa luulimme: että ongelma olisi vakuuksien monimutkaisuus. Ei, kyse on suunnitelmallisesta petoksesta, jonka tarkoitus oli päättyä ulosottoihin. Ulosotot ovat tarpeen, jotta pankit kykenisivät peittämään petoksensa jäljet. Petoksentekijän menestys vaatii petetyn tuhoamista.

Ja se taas tarkoittaa sitä, että petettyjen lainanottajien pelastaminen vaatii pettäjä-pankkien tuhoamista. Se on se epämukava tosiasia, jota Washington ei halua tunnustaa.".

Riikka Söyring selventää: "Mikä on MERS?

MERS eli Mortgage Electronic Registering System on otettujen kiinteistölainojen sähköinen rekisteröintijärjestelmä. MERS on kaupallinen järjestelmä, jonka mainostetaan yksinkertaistavan kiinteistölainojen omistussuhteiden seurantaa; kuka on lainan alkuperäinen ottaja ja myöntäjä, kenelle laina on myyty. MERSin sanottiin eliminoivan tarpeen valmistella ja rekisteröidä asiakirjoja, kun asuntolainaluotoilla tehtiin kauppaa.

MERSin kehitti kiinteistölainojen rahoitusteollisuus, ja se oli tärkeä väline petoksen suorittamisessa.

MERSin avulla huijattiin kunnilta ja kaupungeilta tuhansia miljardeja dollareita. MERS oli välineenä kun asunnon omistajien asiakirjoja "kadotettiin" vaikka nämä olisivat olleet oleellisia omistussuhteiden ketjun selvittämisessä. MERSin avulla huijattiin myös sijoittajia: PSAt( pooling and servicing agreements) "kadotetettiin" nekin jolloin sijoittajilla ei ollut turvatakuita.

Tällä hetkellä pankit pyrkivät ulosmittaamaan ja myymään niin paljon luotottamiaan asuntoja kuin ikinä kykenevät peittääkseen jälkensä MERSin avulla suoritetuista petoksista. Samalla kiinteistöjen arvo romahtaa, ja talouden syöksy kohti suurta lamaa nopeutuu.".

Ulkolinja: Velkataakka --> Erittäin harvinainen Suomen TV YLE:n dokumentti, joka kyseenalaistaa keskuspankkikartellin teesejä ja käytäntöjä. Ehdottomasti katsomisen arvoinen ja kyseessä on oivallinen läpileikkaus Afrikan (Kongon) tilanteesta esim. juuri IMF:n sanelussa ja tuhonnassa. Katsokaa pian ennen kuin dokumentti poistuu Areenan palvelusta! Lisäpainoarvoa dokumentin annille tulee LaRouche -liikkeen sivuston Readings from THE AMERICAN A L M A N A C kirjoituksesta: London's Warlords Launch War To Grab Congo -- Again.

Lopuksi jää tehtäväksi havainnollistaa osuvasti keskuspankkikartellin maailmankuvavankilan syövereihin jääneiden ihmisten esittämien pähkähullujen teesien ja ideoiden kelpaamattomuus aikamme kriisissä -->

YLE:n juttu; Kokoomusnuoret: Julkiselle sektorille 20-40 prosentin leikkaukset

Lainaus: "Kokoomusnuoret vaatii, että kaikilla julkisen sektorin osa-alueilla aloitetaan 20-40 prosentin leikkaus- ja säästötoimenpiteet, ja valtion velanotto pysäytetään. Erityisiksi leikkauskohteiksi esitetään muun muassa kuntien valtionosuuksia, turvapaikanhakijoiden sosiaalietuuksia, kehitysapua ja korkovähennyksiä .... Esityslistalla on myös valtionyhtiöiden, esimerkiksi Yleisradion ja VR:n, yksityistäminen ja kilpailuttaminen." --> Edellä mainitun perusteella voimme haudata mahdottomana tällaiset teesit, jotka kuvaavat selkeästi intellektuaalista vääristymää ja rapautumista, olemisen orientaation virheellisyyttä sekä siitä johtuvaa ihmiskunnan vastaista universaalia arkkivihollisuutta!

Turun Sanomien juttu Björn Wahlroosin puheesta: Juttu kuvina Paljastetaan rahan valhe Facebook -ryhmästä; A ja B (vaativat Facebook -kirjautumisen)

Lainaus: "Talousguru ja Turun Kauppakorkeakouluseuran hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos julisti perjantaina seuran 40 -vuotisjuhlissa, että maailma on siirtymässä aikaan, jossa talouden realiteetit tekevät rajaa poliittiselle päätöksenteolle" --> Edellä mainitun perusteella voimme haudata mahdottomana tällaiset teesit, jotka kuvaavat selkeästi intellektuaalista vääristymää ja rapautumista, olemisen orientaation virheellisyyttä sekä siitä johtuvaa ihmiskunnan vastaista universaalia arkkivihollisuutta!

Havaintoja Uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin juttu: Eduskunta vaijentaa kansalaisten sanavapautta pääportaiden mielenosoituksissa

Lainaus: "Eduskunta on vuokraamassa Helsingin kaupungilta Eduskuntatalon pääportaiden edessä olevan katualueen. Tällä pyritään varmistamaan, että eduskunta voi tarvittaessa puuttua heille epämiellytäviin ja pitkäkestoisiin mielenosoituksiin, joiden on koettu häiritsevän kansanedustajia sekä suomen kasvotonta eliittiä. Sillä pystytään nyt estämään mm. asuntovaunussa järjestettävät mielenilmaukset sekä muut pitkäkestoisen mielenosoitukset ja näin kansan sanavapaus ollaan estetty.

Yksi mielenosoitus (Marko Sihvosen nälkälakko pohjavesien yksityistämistä ja Suomen hallituksen korruptiota vastaan), joka kesti viime-keväänä yli kuukauden oli tähän eduskunnan ratkaisuun pääsyy ja motiivi.

Eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion mukaan kyse on turvallisuus- ja järjestysnäkökohtien selkeyttämisestä. Mutta totuus on, että tällä turvallisuudella ei tarkoiteta Suomen kansan turvallisuutta vaan Suomen eliitin turvallisuutta koska he kokevat koko poliittisesti heränneen Suomen kansan itselleen suureksi uhaksi." --> Edellä mainitun perusteella voimme haudata mahdottomana tällaiset teesit, jotka kuvaavat selkeästi intellektuaalista vääristymää ja rapautumista, olemisen orientaation virheellisyyttä sekä siitä johtuvaa ihmiskunnan vastaista universaalia arkkivihollisuutta!

Havaintoja Uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin juttu: Kansalaisuuslaki meni läpi (Kiittäkää kokoomusta, että ulkomaalaiset rikollisetkin saavat nyt Suomen kansalaisuuden sen halutessaan)

Lainaus: "Suomen kansalaisuus voi irrota jatkossa helpommin kuin oleskelulupa. Vakavakaan rikos ei estä kansalaisuuden saamista – toisin kuin monessa muussa EU-maassa.

Kansalaisuuslaki meni läpi ja äänestyksessä aktiivisimmat lain kannattajat löytyivät Kokoomuksesta koska Kokoomuksen rahoittajat (suuryritykset jne.) sekä rikollinen maailmaneliitti (Bilderberg-ryhmä, 300:n komitea, Rooman Klubi, CFR, Trilateraalinen Komissio jne.) vaativat, että tämä laki tulee lyödä läpi Suomen osalta.

Suomen ihmisten tulisi vihdoin tajuta, että tämän koko maahanmuuton jatkuvan tukemisen takana ei suinkaan ole humanitaarinen agenda. Vaan sen sijaan se kuuluu osana nollakasvua ja sillä on täysin määrätietoinen tarkoitus tuoda Suomeen elintasopakolaisia ja tällä on hyvin laajasti Suomessa massatyöttömyyttä aiheuttavia seurauksia, joka näkyy esim. siivousalalla, missä työskentelee entistäkin enemmän tummaihoisia joille maksetaan niin pieniä palkkoja, että kyseessä on järjestelmällinen nollakasvuhanke Suomalaisen työttömyyden ja henkisen pahoinvoinnin lisäämiseksi." --> Edellä mainitun perusteella voimme haudata mahdottomana tällaiset teesit, jotka kuvaavat selkeästi intellektuaalista vääristymää ja rapautumista, olemisen orientaation virheellisyyttä sekä siitä johtuvaa ihmiskunnan vastaista universaalia arkkivihollisuutta!

Havaintoja Uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin juttu: FSM act tulossa kohta eurooppaan

Lainaus: "Yhdysvaltojen senaatissa meni läpi Food Safety Modernization Act 30. Marraskuuta 2010 ja nyt se vaatii enää presidentti Barack Obaman allekirjoituksen.

Kyseistä aloitetta on kutsuttu kaikkien aikojen vaarallisimmaksi lakialoitteeksi Yhdysvaltojen historiassa. Tästäkään huolimatta Suomen valtavirtamedia ei ole asiasta mitään maininnut. Mitä laki siis pitääkään sisällään?

- Poistaa oikeuden puhdistaa, varastoida ja näin omistaa siemeniä Yhdysvalloissa laittaen siemenet täysin Monsanton ja muiden multikansallisten yhtiöiden käsiin näin uhaten Yhdysvaltojen turvaa.

- Antaa hallitukselle oikeuden pakollistaa antibioottien ja hormoonien syöttämisen karjalle, teurastamo jätteen, torjunta-aineiden ja GMO:n käytön.

- Lopettaa Yhdysvaltojen hallinto oikeuden sen ruoka varastoista vaatien alistumista WTO:lle(World Trade Organization) näin uhaten kansallista turvaa.

- Voimauttaa Codex Alimentariuksen USA:ssa sekä Euroopassa, joka on globaali ruuan kontrollointi system. CA antaa oikeuden YK:lle, WHO:lle, YK:n ruoka ja maanviljelys organisaatiolle (FAO) ja WTO:lle ottaa haltuunsa kaiken ruuan maapallolla ja poistaa saatavilta luonnonmukaiset lisäravinteet kuten vitamiinit.

- Käyttää ruoka rikoksia ponnahduslautana poliisivaltiomaiselle vallan ja voimankäytölle. Se poistaa perustavanlaatuisia perustuslaillisia suojia kaikilta kansalaisilta maassa, tehden heistä alttiita korporaatio tuomioistuimelle jossa on rajaton valta ja rangaistukset ilman lainopillista katsantoa. Se on loppu "lain hallinnolle" Yhdysvalloissa.

Aloite olennaisesti vahvistaa kaikkia tahoja jotka ovat johtaneet kaiken ruuan tuotannon siirtymistä muutamille valtaville yrityksille samalla tehden paljon hallaa pienille tuottajille, jotka antavat kuluttajille vaihtoehdon ostaa tuoretta ja terveellistä lähiruokaa." --> Edellä mainitun perusteella voimme haudata mahdottomana tällaiset teesit, jotka kuvaavat selkeästi intellektuaalista vääristymää ja rapautumista, olemisen orientaation virheellisyyttä sekä siitä johtuvaa ihmiskunnan vastaista universaalia arkkivihollisuutta!

Havaintoja Uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin juttu: Suomeen kehitellään kodinturvajoukot (NWO:n käskyrit)

Lainaus: "Kari Häkämies (kok) esitti, että Suomeen tulisi perustaa kodinturvajoukot. Toiminta säilyisi vapaaehtoisena mutta suhde puolustusvoimiin olisi nykyistä tiiviimpi.

Tässä on nyt sitten rakenteilla juuri ne sotilasjoukot jotka valmistellaan turvaamaan uuden maailmanjärjestyksen syntymistä Suomessa. Mutta myöhemmin näistä joukoista on tarkoitus vielä perustaa skandinavian sisällä omat eliittijoukot joiden toiminta tulee olemaan kuin suoraan Natsi-Saksan gestapon oppikirjoista.

Tämä tulee vaikeuttamaan jokaisen meidän perusoikeuksia, jokamiehenoiksuksia, mielenilmaisuvapautta jne.

Jossain vaiheessa suomen valtio joutuu vielä mitä todennäköisemmin turvautumaan ns. poikkeustilaan jos tilanne riistäytyy käsistä mm. valuutan arvon heikkenemisen johdosta, milloin ihmiset ryntäävät pankkeihin nostamaan viimeisimmätkin talletuksena ja pankit kaatuvat vararikkoon." --> Edellä mainitun perusteella voimme haudata mahdottomana tällaiset teesit, jotka kuvaavat selkeästi intellektuaalista vääristymää ja rapautumista, olemisen orientaation virheellisyyttä sekä siitä johtuvaa ihmiskunnan vastaista universaalia arkkivihollisuutta!

Oma kirjoitukseni viime joulukuulta; Koulutusjärjestelmä ja NWO: Eliitin rahanvaltavisiot kulttuurin tuhoajina

Lainaus: "Viime kuussa alkoi Britanniassa opiskelijoiden valtava mielenosoitusaalto sikäläisen hallituksen rajuja koulutuksen säästöleikkauksia ja opintomaksukorotuksia vastaan. Tällä viikolla tilanne kärjistyi Britannian hallituksen päätettyä jopa kolminkertaistettavista opintomaksuista! Tämän johdosta brittinuoret kiihdyttivät Lontoossa mielenosoituksia ja mellakointiahan siitä myös syntyi. Merkille pantavinta oli se, kuinka prinssi Charles vaimonsa Camillan kanssa joutui näiden mellakoijien keskelle ja seurauksena oli mm. heitä kuljettaneen auton tärveltyminen." --> Edellä mainitun perusteella voimme haudata mahdottomana tällaiset teesit, jotka kuvaavat selkeästi intellektuaalista vääristymää ja rapautumista, olemisen orientaation virheellisyyttä sekä siitä johtuvaa ihmiskunnan vastaista universaalia arkkivihollisuutta!

Loppukevennys -->

LaRouche PAC -sivuston video: Recent Mafia Bust

Youtube -video: David Rockefeller confronted at Chilean Airport during vacations (ENG/SPA):

HOHHOHHOOO, LOL, ROFLMAO! :D

No comments: