Sunday, March 13, 2011

Japanin maanjäristys-tsunamikatastrofin tuottama kahtiajako vaihtoehtomediaan: Ydinvoima energiantuotannon äärimmäiseksi kiistakapulaksi

Paljon on kertynyt kirjoittamisen aiheita parin viime viikon aikana maailmanmenon havainnollistamiseksi ja tutkimiseksi; itse asiassa kiihtyvällä tahdilla, joten olen joutunut äimistymään bloggaamiseni kohtaloa... Niin paljon olisi tähdennettävää, mutta aika- ja resurssiraja kaiken esilletuomisen suhteen on ylittynyt rutkasti.

Viime päivien kaamea Japanin maanjäristys-, tsunami- ja ydinvoimalakatastrofi on täyttänyt lähes kaiken tärkeän palstatilan kaikissa mahdollisissa medioissa (Joten en erikseen edes lainaa mitään medioita ko. aiheeseen liittyen) ja välillä on tuntunut mahdottomalta löytää sieltä seasta mitään punaista lankaa liittyen mm. siihen, miten globaali eliitti ja sen NWO -projekti suhtautuu tähän tuhopainajaiseen; on mm. kuulunut jo joitakin heittoja jopa siitä, että ko. järistys olisi laukaistu HAARP -teknologialla...

Tuo ydinvoimalakatastrofi järistyksen ja tsunamin aiheuttamana toi kuitenkin hyvin oleellisen tarkkailupisteen esille, jota on syytä tutkia ja havainnollistaa lähiaikoina paljon lisää! Sitä ennen tarvitsen vielä muutamia päiviä aikaa perehtyä muutamiin asioihin ja kerätä lisää materiaalia sekä ymmärrystä jatkoa varten. Niinpä tämä kirjoitukseni olkoon tässä vaiheessa vasta ns. "traileri" esittämään tutkittavan tilanteen kokonaisluonnetta.

Huomaamme keskeisesti tuossa oleellisessa tarkkailupisteessa sen, että NWO -prosessia ja sitä junailevaa globaalia eliittiä tutkiva ja kritisoiva vaihtoehtomedia on jakautunut tietyssä kohdassa erittäin radikaalisti ja ristiriitaisesti kahtia suhteessa ydinvoimaan tämän Japanin tilanteen takia. Sitä kuvaa esim. tämä vastakkainasetelmallinen juttupari --->

Infowars: Media Coverup of Massive Chernobyl Event Underway in Japan vs. LaRouche PAC: Academician Velikhov: This Is Not Chernobyl

Poimin niistä lainaukseksi vertailuun nämä:

"A nuclear accident like the one at Chernobyl in Ukraine will not happen in Japan, Russian Academician Yevgeni Velikhov, president of the Kurchatov Institute National Research Center said Saturday in a brief but widely distributed statement. "There is no graphite there, nothing to burn up," referring to the graphite-moderated reactor design involved in the 1986 accident.", sanoo LaRouche PAC

VS.

"Chernobyl has been blamed for thousands of deaths due to radiation-linked illness.
“If the pressure vessel, which is the thing that actually holds all the nuclear fuel … if that was to explode — that’s basically what happened at Chernobyl — you get an enormous release of radioactive material,” said
Prof. Paddy Regan, nuclear physicist from Britain’s Surrey University.", sanoo Infowars.

Eli --> jo pitkäänhän LaRouche PAC -väki on tunnettu erittäin pontevana ydinvoiman kannattajana, mutta nyt tämän Japanin tapauksen takia moni muu vaihtoehtomedia (Kuten tuo Infowars) on profiloitunut hyvin jyrkästi ydinvoiman vastaisena väkenä. Tämä ilmenee tietenkin paljon laajemmin ja syvällisemminkin kuin vain tuon ym. jutun puitteissa ja se on havaintoni mukaan ilmennyt jossain määrin jo ennen tätä Japanin katastrofiakin.

Minun mielestäni tämä on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta katsottuna kaikki maailman poliittisekonomiset seikat huomioiden ilman Japanin tilannettakin kaikkein keskeisimpiin eksistentiaalisiin dilemmoihin kuuluva aihe tällä hetkellä ja siksi yksi kaikkein tärkeimmistä tutkittavista ja selvitettävistä ristiriitakohdista!

Suurina kysymyksinä siinä on tietenkin se, että ajetaanko ydinvoiman käyttö alas vai jatketaanko sen suosimista yhä enemmän?! Onko kyseessä joko tai -tilanne ylipäätään?! Meidän on sitä varten kartoitettava mm. globaalin eliitin (Brittiläisen imperiumin) suhtautuminen energiapolittiikkaan ja siinä seikat suhteessa meihin kansalaisiin ja suhteessa heidän NWO -projektiinsa. Meidän on siten kartoitettava ydinvoiman hyöty- ja haittapuolia hyvin monissa eri tapauksissa. Myös muiden energiamuotojen suhteen on tehtävä sama. Se ei kuitenkaan läheskään riitä! -->

Meidän on lisäksi huomioitava mm.: Kuka / ketkä hyötyvät siitä, että ydinvoima joko lakkautetaan tai että sitä jatketaan? Mitä seurauksia on yhtäältä ydinvoiman lakkauttamisesta ja toisaalta sen suosimisen kohentamisesta edelleen? Minkälaista ydinvoima itse asiassa on luonteeltaan verrattuna muihin energiantuottotapoihin? Onko eri medioissa ollut valheellista vai oikeaa tietoa ydinvoimasta?... Onko meidän oltava riippumattomia valtiosta energiantuotannossa vai ei? Entä mikä rooli energiantuotannolla on ja pitäisi olla ekonomispoliittisessa järjestelmässä ylipäätään? Miten energiaa ja energiantuotantoa pitäisi ajatella ja arvioida? Mitä on energia? Mikä on energian rooli osana Maapallon eri sfäärejä; litosfääri, biosfääri ja noosfääri? Miten energia toimii niissä ja niiden välillä? Mikä on ihmisen osallisuus siinä kokonaisuudessa? Voiko ihminen ohjata rooliaan ja energiaa siinä systeemissä ja miten? Mikä on siinä optimaalia ja mikä haitallista?...

Lopuksi jatkoa varten laitan tänään Facebookissa sanomiani asioita täkyiksi:

"Toisaalta ei kannata mennä toiseenkaan ääripäähän eli panikoida kuin kaikki maailman ydinvoimalat olisi lopetettava nyt ja heti; hyvin epärealistista utopiahaahuilua. Kokonaiskuva kuulkaa kokonaiskuva!"

"Ns. uusiutuva energiahan on nimenomaan ollut tärkeä osa viime aikoina globaalin eliitin promotoimaa viherfasismia. Se viherfasismihan perustuu juuri siihen, että alasajetaan yhteiskunnat ja vähennetään ihmispopulaatiota mm. yhdeltä osaltaan juuri energiamahdollisuuksia alasajamalla ja rajaamalla."

"...mitä ydinvoiman tilalle, jolla olisi uskottava korvaava energiatuotanto? Miettikääpä aikuisten oikeasti esim., kuinka monta tuulivoimalaa tarvittaisiin korvaamaan yhden ydinvoimalan kapasiteetti? Suhde-ero on mielettömän iso.".

Nämä ovatkin sopivan provokatiivisia johdattamaan meidät peilaamaan jatkossa mm. niitä vasten ydinvoiman ja muiden energiamuotojen ominaisuuksia ja rooleja. Ja koska LaRouche -liike on tällä erää ainoa selkeä ydinvoiman puolustaja vaihtoehtomediapiireissä, niin esim. heidän näitä aineistoja vasten on myös hyvä tarkkailla tilanteita ja vaihtoehtoja:
http://www.larouchepac.com/node/9787
http://www.larouchepac.com/node/9296
http://www.larouchepac.com/node/17721
http://www.larouchepac.com/node/17712.

No comments: