Sunday, March 20, 2011

Kaikkien aikojen vallankumousaalto rakentumassa kansannousumentaliteetin ja uusfeodaalistavan monetarismin eskaloimina

Maailman tapahtumissa kaksi ylivoimaisesti näkyvintä ja dramaattisinta prosessia suorilta vaikutuksiltaan ovat olleet tässä kuussa tietenkin Japanin maanjäristys-tsunami -katastrofi sekä Pohjois-Afrikassa - Lähi-Idässä kansannousuprosessin ja imperiumin "order out of chaos" -manipulaation sekasortoinen yhteisvyöryntä ottamassa mittaa toisistaan viime päivien huipentumanaan länsiliittouman (Imperiumin!) hyökkäys sotavoimin Libyaan.

Näiden kahden lisäksi maailmassa on menossa kaksi muutakin näkymättömämpää prosessia, missä sekä meidän kansalaisten elämisen mahdollisuuksien tahallinen ja pahuudellinen alasajo että imperiumin oman etunsa manipulaatiot vaikuttavat toinen toisiaan samalla kertaa hyvin dramaattisesti eskaloiden sekasortoiseen myllerrykseen. Tämän koosteen tarkoitus on palauttaa mieliimme näihinkin liittyviä seikkoja ja yrittää sitäkin kautta mieltää reittiä pois tästä kaaoksesta ja tuhonkierteestä etenkin länsimaiden ja Afrikan - Lähi-Idän vaihtelevilla tavoilla rapautuneissa kulttuureissa - yhteiskunnissa. Muutoin tilanne pahenee jatkuvasti!

Ne kaksi ns. näkymätöntä voimaa, jotka maailmassa voimakkaasti vaikuttavat ovat tietenkin kansalaisten kansannousumentaliteetti globaalisti ja ekonomian tilanne globaalin eliitin kuristavassa monetarismiotteessa. Tilanne on lopulta hyvin yksinkertainen --> Monetarismia pyörittäneen keskuspankkiiri-, monarkki- ja oligarkki-imperiumin aiheuttama ekonominen ja yhteiskunnallinen alasajo ja sitä kautta tulevaisuuden tuhonta on selvästi ruokkimassa kansalaisia ympäri maailmaa protestoimaan ja syvällä sisämmässään astumaan ns. vallankumousmielentilaan eli olemaan altis osallistumaan kollektiiviseen joukkoliikkeeseen näiden elinolosuhteiden alasajon kautta syntyneiden edellytysten astuttua kuvioon. Nämä edellytykset ovat vääjäämättömästi radikalisoitumassa sitä enemmän, mitä enemmän globaali eliitti haluaa pitää kiinni pahuudenpelistään! Lopullinen konfrontaatio kansakuntien ja imperiumin välillä on siis tulossa joka tapauksessa!

Siinä ei ole yksiselitteistä se, että ko. joukkoliikeprosessi tuottaisi selkeää ja toivottua lopputulosta, vaan kyse on hyvin monimutkaisesta ja vaarallisesta mittelöstä eli tarkkuutta, analyyttisyyttä, rationaalisuutta, mutta toisaalta päättäväistä asennetta tarvitaan; emme saa jäädä tuleen makaamaan, vaan on osattava tiukasti vaatia parempaa ja pahan ulosheittämistä!

Siinä juuri vihollisen täsmällinen tunteminen koostumuksineen ja tekoineen on hyvin tärkeää, jotta ko. joukkoliikeprosessin tuottama energia suuntautuu mahdollisimman oikeanlaisena lääkkeenä vihollisen poistamiseen järjestelmästä. ... Ja lääkkeen ei tule olla haitallisempaa kuin sen, mitä sillä tullaan parantamaan pois! Tämä on filosofinen asetelma tässä tilanteessa hyvin vääjäämättömästi ja kohtalokkaasti tosi.

Globaali eliitti eli täsmällisimmin ilmaistuna Brittiläinen imperiumi haluaa ottaa tästä tilanteesta täyden hyödyn säilyttääkseen pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurinsa sekä siirtääkseen sen havittelemaansa totalitaarisempaan uusfeodaalisysteemiin globaalisti; NWO. Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän kaoottinen tilanne kuvaa tällä hetkellä kristallisoiduimmin tätä kehitystä ko. imperiumin aiheuttamassa ikeessä, missä sekä varallisuuden (Pääosin kuitenkin monetaristista fiktiorahaa ja johdannaispaskaa mukanaan öljy) että geopoliittisten uudelleenjärjestelyjen manipulaationäyttämö eliitin varsin vahvasti orkestroimana yhdistyy kansalaisten vallankumousnousuun orjuuttajaansa ja alistajaansa vastaan.

Epäselvyydet tietenkin vaivaavat tällaista tilannetta; kuten tietävätkö kansalaiset pohjimmaisimpia seikkoja orjuuttajastansa ja alistajastansa; viimekädessä imperiumi ja "vain" välikäsinä kansakuntien diktaattorit ym. "viskaalit"? Ja voiko eliitti enää hallita tilannetta haluamallaan tavalla vai onko jo hyvin paljon peruuttamattomasti yhtäältä kansannousuprosessi jo viemässä peliä täysin odottamattomaan suuntaan ja toisaalta onko eliitin tieto-taidon määrä kohdannut rajansa vääjäämättömän häviönsä lukkoon lyöden... vai onko tässä syntynyt tarkasti operoitu pohja Kolmannelle maailmansodalle?!

Voidaankin siten sanoa paradoksaalisesti, että ko. imperiumi oli vain hetkeä aikaisemmin hyvää pataa Gaddafin kanssa, mutta imperiumi oli jo alunperin globalisaatio- ja keskuspankkiiripahuudellaan aiheuttanut pohjan tälle Libyan(kin!) epävakaistumiselle ja kansannousulle. Imperiumi ylläpiti monsteriaan (Gaddafi), kunnes hän alkoi livetä liikaa sen hallinnasta; kuka / mikä onkaan siis alkuperäinen syyllinen?!... Se on aiheellinen kysymys, johon tämä kirjoitus linkkisisältöineen antaa kyllä varsin täsmällisen vastauksen. Sen ansiosta on hyvin selvää Libyan alkaneessa sodassa länsiliittouman (Imperiumin) harrastama tekopyhyyden nousu ennätysmäiselle tasolle.

Seuraavaksi tarkastelkaamme näitä seikkoja linkkisisällöillä, jotka olen poiminut enimmäkseen juuri LaRouche -liikkeen sivuilta. Tähän on hyvä syy, sillä LaRouche -liikkeen ajattelu ja teesit ovat osoittaneet tässäkin maailman tilanteessa taas kerran ylivertaisen kykynsä moniin muihin verrattuna tajuta mm. eri pituisia aikaskaaloja historiasta tulevaisuuteen tarkasteluristeyksenään nykyisyyden olemuksissa vaikuttavat eri kerrokset, prosessit ja dynamiikat; imperiumi vs. ihmiskunta. Puhumattakaan siitä, että LaRouche -liikkeen näkemykset tarjoavat vakuuttavan selkeästi perusteltuja ja OPTIMISTISIA ratkaisuja ongelmiin, mikä monilla muilla on siihen nähden hyvin vajaata; Esim. Alex Jones on enemmän negatiivisista asioista meuhkaava eikä kunnollinen antientrooppinen suunnannäyttäjä! Itseäni miellyttää myös LaRouche -liikkeen tapa ajatella asioita abstraktin tieteellisestikin ja siitä huolimatta osata johtaa siitä konkreettisia käytännön sovellutuksia :)

Kansannousumentaliteetti -->

Global Protests & Uprisings Maps Time-Lapse ja tässä tarkennus Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään; Middle East & North Africa Protests & Uprisings Map Time-lapse. --> Molemmat karttaesitykset kattavat ajan joulukuun 18. päivästä tämän maaliskuun 7. päivään saakka. Eli aivan viime aikojen tilanteet puuttuvat. Lisätietoja voi bongailla nämä karttaesitykset tehneen blogissa, mutta se ei näytä päivittyneen kovin usein. Joka tapauksessa huomaamme kansannousuaktiviteetin lisääntyneen erittäin paljon tuossa ajassa globaalisti; kaikkien aikojen vallankumousaalto on kehkeytymässä ja todennäköisesti emme ole nähneet siitä vielä kunnolla edes alkua!

March 26 TAKE ACTION NOW! YOU need to demonstrate against government cuts ja Charlie Veitch (The Love Police): Emergency Broadcast - Revolution Imminent - Europe --> Esimerkki kansannousumentaliteetin vahvistumisesta ja leviämisestä myös Euroopassa. Alkavan viikon lauantaina 26. päivänä Lontoossa on tulossa todennäköisesti sen historian suurimpiin kuuluva mielenosoitus; meitä kaikkia on kehotettu solidaarisuuteen sen tiimoilta, sillä meidän vihollisemme keskuspankkiiri-, monarkki- ja oligarkki-imperiumi on hulluudessaan, tahallisessa pahuudessaan ja osaamattomuudessaan tuottamassa meille kaikille tarpeetonta ja hyvin ankaraa hallaa!

LaRouche PAC: Ireland's "Fianna Fowl" Join the Gadaffy Ducks ja Irish Elections Tomorrow --> Hiljattaiset vaalit Irlannissa olivat jo selkeä esimerkki siitä, kuinka vallassa aikaisemmin olleet ko. imperiumin eliittiagendoja hyysänneet saivat pahasti näpeilleen ja uutta eliitinvastaista ja kansalaisia kuuntelevaa näkemystä edesauttavat tahot ovat saaneet isoa nostetta, kuten juuri Irlannissa Sinn Féin. Asia ei ole kuitenkaan yksioikoisen helppo, vaan esim. ensi kuun eduskuntavaalit täällä Suomessa ovat erittäin hankala tapaus mm. Perussuomalaisten takia; palaankin siihen omassa kirjoituksessaan vielä ennen vaaleja...

Syventävään opiskeluun kansannousuaiheeseen liittyviä LaRouche PAC -videoita:

Ireland & America Vs. The New Venetian Empire; "Ever since as early as 1689, when both the citizens of Massachusetts Bay and of Ireland waged parallel and simultaneous revolutions against William of Orange and his "New Venetian Empire", Irish and Americans have found ourselves in solidarity in an unbroken struggle which continues to the present day. The long arm of this history is now acting to shape the present."

Attack On Collective Bargaining: The Nazi Precedent; "Protest signs are popping up in Madison, Wisconsin, and elsewhere, showing Wisconsin Governor Scott Walker with a Hitler/Obama-style mustache. This is not only appropriate, but historically accurate, as the assault on the collective bargaining rights of public employees, is a replay of Hitler's destruction of the union movement in 1933.".

Teachers and the Mass Strike; "Today, a mass strike is sweeping the across the planet as both the future and present living conditions of citizens everywhere remain at the mercy of the bankrupt global monetary system. As it moves, to the extent political leaders refuse to overwhelm the crisis with solutions like Glass Steagall, they are being stripped of their credibility and authority." sekä uusimpiä käänteitä --> Candidate Bill Roberts Reports from Lansing, MI; "U.S. Congressional Candidate Bill Roberts reports from the state house in Lansing, MI where organizers report a shift in leadership into the hands of a younger, student population."

A Generation to Win; "The younger generations of 25-45 are in the front lines of a historic battle, while the older generation tries to compromise with the enemy. We bring you reports from the LaRouche Democratic campaigns across the country on the advance of the mass strike movement.".

Talous ja ekonomia (Monetarismipahuus) -->

What Is Wrong With The U.S. Economy? Here Are 10 Economic Charts That Will Blow Your Mind --> Huikean uhkaavasti ekonomian tilannetta kuvaavia käppyröitä yms., mistä meidän tulee tajuta nykyisen talousjärjestelmän mielipuolisuus ja kokonaan uudenlaisen ajattelun tarve! Meidän on siirryttävä "Imperiumi vs. ihmiskunta" -tilanteesta mahdollisimman pian ja tehokkaasti pois neorenessanssin humaaneihin ja luoviin teeseihin!

Hesari: Hallitus esittää Liikaselle jatkokautta Suomen Pankissa --> Yksi esimerkki monista, kuinka globaali eliitti eli ko. keskuspankkiiri-, monarkki- ja oligarkkitihutyöskentelijät sisältävä Brittiläinen imperiumi haluaa pitää kiinni myös agenteistaan ja juoksupojistaan vieläkin huolimatta radikaalista ekonomian ja yhteiskuntien rapautumisesta, mitä he ovat osaltaan saaneet aikaan!

LaRouche PAC: Stefan Tolksdorf: Schäuble's endorsement of Angelides --> Jotain valoa on sentään ollut ilmassa, mutta ei vielä lähimainkaan riittävästi!

Soros: China Must Be Part Of The New World Order -video ja LaRouche PAC; George Soros; Your Enemy --> Tämä videopari kuvaa hyvin sitä, minkälaisia pahuuspiruja ällöttävimmillään tämä globaali eliitti-imperiumi sisältää. Ensimmäisessä videossa George Soros on niin muka "asiantuntijana" selittämässä mm. Kiinan tulevaa nousua ja maailmanvaluuttaa muka tosi hyvinä juttuina. Jälkimmäinen video paljastaa taustalla vaikuttavan pahuudenvisvan; siinä käydään läpi G. Soroksen vuonna 2008 harrastamaa manipulaatiota Barack Obaman vaalikamppanjan rahoittamiseksi ja tukemiseksi, jotta ko. presidenttimarionetti saatiin globaalin eliitin pääjuoksupojaksi.

Syventävään opiskeluun talous- ja ekonomia-aiheeseen liittyviä LaRouche PAC -videoita:


Economic Science: 4 Billion BC to 2011; "Basement Team member, Sky Shields, delivered the following presentation to the March 5th NAWAPA Conference in Houston, TX. Concepts of LaRouche's science of physical economy and the fight to implement Glass-Steagall and NAWAPA are demonstrated as inseparable from the ongoing upward evolution of planet Earth."

Interview with John Hoefle: the Inter-Alpha Banks, part 1 of 2; "Part one of a two part interview on the British Empire's juggernaut known as the Inter-Alpha group of banks. It hasn't just been 40 years of poor policy decisions, as cataloged in the FCIC report, which has brought us to the point of collapse; it has been the intentional policy of the British Monetary Empire to undermine the sovereignty of all nations, the U.S.A. in particular."

Interview with John Hoefle: the Inter-Alpha Banks, part 2 of 2; "Part two of a two part interview on the British Empire's juggernaut known as the Inter-Alpha group of banks. It hasn't just been 40 years of poor policy decisions, as cataloged in the FCIC report, which has brought us to the point of collapse; it has been the intentional policy of the British Monetary Empire to undermine the sovereignty of all nations, the U.S.A. in particular."

Financial Crisis, or Physical Crisis?; "John Hoefle, interviewed by Chris Landry on Thursday, counterposes the true Physical crisis- typified by the Pacific Ring of Fire- against the financial monetary crisis, typified by insane budget cuts and bailouts. Will mankind's creativity prevail, or will the monetary system continue to kill us?".

No comments: