Thursday, April 14, 2011

Kasvukauden aloittavaa poutalämpöä viikonloppuna; ensi viikolla vähän viileämpää ja epävakaisempaa (Päivitys!)Skandinavian pohjoisosissa, Suomessa ja Venäjällä kevät on edennyt vain kohtalaista tahtia tavanomaisissa - viileissä säissä, kun taas Länsi- ja Keski-Euroopassa sekä ajoittain Etelä-Norjassa, Etelä-Ruotissa ja Tanskassa on ollut hyvin lämmintä. Tosin näilläkin alueilla muutamana viime päivänä lännen ja pohjoisen väliltä pienen matalapaineen myötä aikaisempaa selvästi viileämpää ilmamassaa on päässyt melko laajasti vaikuttamaan ja hallanvaaraa on palannut paikoin. Itä-Euroopassa ja osin Välimeren itäosissakin on ollut viileämpää ja Venäjällä koleissa matalapainesäissä on saatu ajoittain jopa räntää - luntakin ainakin pohjoisosissa ja heikkoja yöpakkasia on ollut Puolaa ja Mustanmeren pohjoisreunaa myöten. Espanjan suunnalla on kuitenkin jatkunut yhä jopa melko helteinenkin sää.

Jatkossa pitkulainen korkeapaine alkaa poutasäänsä kera lämmittää jälleen Länsi- ja Keski-Eurooppaa ja kesäiset säät palaavat jo viikonloppuna; alkuviikolla voidaan mitata jo monin paikoin helteisiäkin päivälämpötiloja; puolivälissä viikkoa voi pohjoisosissa vähän viiletä. Lämmintä ulottuu myös Skandinavian eteläosiin ja Etelä-Suomeenkin hyvin viikonlopun aikana, mikä aloittaa kasvukauden mm. Etelä-Suomessa. Ensi viikolla Skandinavia ja Suomi viilenee taas hieman ja epävakaistuu lännestä Jäämerelle tulevien matalapaineiden takia. Ei siis toteudukaan niin lämmin sää kuin tämän viikon alussa vielä näytti. Etelä-Skandinavia ja Tanska säilynevät melko lämpiminä. Venäjälläkin lämpenee viikonloppuna ja lumiraja siirtyy nopeasti koilliseen - pohjoiseen, mutta vain Mustanmeren pohjoispuolisella alueella tulee ajoittain kesäisiä lämpötiloja. Pohjoisosissa ja Lapissa viilenee ensi viikolla selvästi viikonlopun leudon suojasään jälkeen ja lumikuurot sekä yöpakkaset sävyttävät silloin tilannetta. Välimerellä lämmin sää jatkuu lännessä ja idässäkin lämpenee, mutta ensi viikolla kuurosateista epävakautta voi kehittyä niin idässä kuin lännessä.

Kasvukausi etenee pienen jähmeentymisen jälkeen Skotlannista Tanskan kautta Mustallemerelle ulottuvan linjan etelä-lounaispuolella viikonlopusta alkaen yhä kesäisemmäksi ja monet puustot alkavatkin olla jo lähes täysilehdessä ko. alueella selvästi etuajassa tavanomaiseen verrattuna. Myös Mustanmeren pohjoispuoliselta alueelta Etelä-Skandinaviaan ulottuvalla vyöhykkeellä kevään vihertyminen etenee hyvin. Pohjoisempana Skandinaviassa, Etelä-Suomessa ja siitä Moskovan tienoille - pohjoispuolelle ulottuvalla vyöhykkeellä kasvukauden alkaminen on jo käsillä ja lumet sulavat kokonaan pois. Lumista kevätalvea jää vielä Lappiin ja Pohjois-Venäjälle.

Edellisen ennusteen jälkeistä toteutumista Etelä-Suomessa (Voitte itse lukea näistä sääkartta-arkistoista suursäätilan luonteet ja muun Euroopan säät; Wetter3 sääarkisto - Wetter3 weather archive ja Wetter3 sääarkisto 2 - Wetter3 weather archive 2) -->

Pe 8.4. - Skandinaviassa kehittynyt matalapaineen osakeskus liikkui voimistuvana Etelä-Suomen päälle edellispäivän puolelta ja alkuyöllä jatkuivat vielä vesisateesta rännäksi - lumeksi muuttuneet sateet voimistuvissa pohjoistuulissa. Aamuksi matalapaine oli siirtynyt jo Suomen kaakkoispuolelle. Yölämpötila oli 0 ja +2 asteen välillä. Myöhemmin päivällä pieni osakeskus liikkui lounaiskulmaa hipoen sateineen etelään sulautuen em. isonevaan kaakon matalapaineeseen; runsas pilvisyys jatkui iltaan saakka, mutta sateita ei tullut. Tilapäisesti tyyntyneiden luoteistuulien jälkeen pohjoistuuli voimistui illalla kohtalaiseksi pilvisyyden rakoillessa. Päivälämpötila oli +5 asteen vaiheilla.

La 9.4. - Kaakkoon pyörimään jäänyt laaja matalapaine ylläpiti kohtalaista - ajoittain navakkaa pohjois-luoteistuulta. Yöllä ja aamulla pilvisyys oli enimmäkseen vähäistä, mutta iltapäiväksi muodostui rakoilevan runsasta kumpu- ja kumpukerrospilvisyyttä. Illalla pilvisyys hieman väheni. Yölämpötila oli 0 vaiheilla ja päivälämpötila kohosti lännessä +5 ja +10 asteen välille ja jäi idässä +5 asteen vaiheille.

Su 10.4. - Kaakon matalapaine alkoi heiketä ja siirtyä hitaasti idemmäksi. Heikko lämmin rintama alkoi samalla lähestyä lännestä; pohjoistuuli heikkeni päivän mittaan lännestä käsin vähitellen ja illalla oli jo lähes tyyntä. Yöllä ja aamulla oli taas lähes selkeää. Iltapäivällä kumpupilviä oli itäpainotteisesti vähän ja illalla lännestä levittäytyi hitaasti ko. lämpimän rintaman etureunan yläpilviharsoa. Yölämpötila oli 0 vaiheilla ja päivälämpötila oli +5 ja +10 asteen välillä.

Ma 11.4. - Lännestä lähestynyt lämmin rintama saapui hitaasti ja lopulta jumittui heikkeneväksi ja stationaariseksi rintamasysteemiksi etelä-pohjoissuuntaisena Suomen päälle. Länsi-luoteistuulia virisi ajoittain, mutta enimmäkseen oli tyyntä. Rintaman ylä- ja keskipilviharso oli runsasta, mutta ajoittain läpikuultavaa. Heikkoja vesi-ja tihkusateita tuli lähinnä lännessä paikoin. Yölämpötila oli 0 vaiheilla; idässä aste pari pakkasta. Päivälämpötila oli +5 asteen vaiheilla.

Ti 12.4. - Suomen lounais-eteläpuolelle kehittyi heikko matalapaine ja em. rintamasysteemi hajosi sijoilleen Suomen yllä. Tyynen ja runsaspilvisen yön jälkeen heikot itätuulet virisivät ajoittain ja sää oli enimmäkseen selkeää. Yölämpötila oli 0 ja +3 asteen välillä ja päivälämpötila sisämaassa paikoin n. +10 astetta ja muutoin +5 ja +8 asteen välillä. Illalla lännestä alkoi lähestymää uusi heikko rintamasysteemi pilvisyyttä runsastuttaen.

Ke 13.4. - Hyvin pieni ja heikko matalapaine vaikutti vielä Suomen eteläpuolella ja siitä pohjoiseen ulottuneen heikon rintaman ylä- ja keskipilvisyyttä tuli runsaahkona alueelle lännestä. Lounais-koillissuuntainen korkeapaineen selänne alkoi muodostua alueen ylle, mutta pilvisyys pysyi rakoilevan runsaana illallakin. Tuulet olivat enimmäkseen tyyniä, mutta idän ja pohjoisen välistä viriämistä oli ajoittain. Yölämpötila oli 0 ja +3 asteen välillä; idässä paikoin aste pari pakkasta. Päivälämpötila oli +5 asteen vaiheilla; paikoin pari astetta ylitse.

To 14.4. - Lounais-koillissuuntainen korkeapaineen selänne on vallinnut tänään alueen yllä; yö ja aamu olivat tyyniä ja rakoilevasti runsaspilvisiä, paikoin oli utua - sumua ja yölämpötila oli 0 vaiheilla. Paikoin oli aste pari pakkasta. Myöhemmin päivällä pilvisyys on ollut vaihtelevaa ja ajoittain melko selkeääkin heikkojen länsi-luoteistuulten virittyä. Päivälämpötila oli sisämaassa n. +10 astetta ja muutoin +5 ja +10 asteen välillä. Illan tyynessä ja lähes selkeässä säässä on alkanut lievästi pakastaa.

Tuo kuva on otettu tänään torstaina 14.4.2011 Espoon Tapiolassa ja siinä nähdään lumen ja jään nopean kevätsulamisen loppuvaiheen tyypillistä sulamisvaahtoa sulamisvesilammikossa erään nurmikon notkossa. Sulamisvesilammikoita on ollut runsaasti ja tulvaisesti tällä viikolla, mutta marraskuusta saakka paksulumisena ollut tämä alue on jäänyt talviroudataan vähäiseksi ja roudan sulettua jo hankien alla ja nyt maan päältäkin ovat vedet imeytyneet osittain sulaneeseen maahan tavanomaista paremmin, mutta kuitenkin pitäen nurmikkoalueet vielä vellimäisen märkinä monin paikoin.

Ennuste tuleville päiville (Päivitys vihreällä sunnuntaina 17.4.2011 klo. 21:05) Etelä-Suomessa (Voitte itse lukea esim. näistä sääkartoista ennusteen luonnetta suursäätilan ja muun Euroopan sään suhteen; Weatheronline Expert Charts) -->

Pe 15.4. - Pitkulainen korkeapaine alkaa ulottua lännestä Suomen eteläpuolelle ja Pohjois-Atlantilta alkaa venymään voimakasta matalapainetoimintaa Jäämerelle; tyynen ja vähäpilvisen yön jälkeen lämmin länsilounainen virtaus alkaa vähitellen voimistua ja pilvisyys on vaihtelevaa; mm. lämpimän rintaman ylä- ja keskipilvilauttoja. Yölämpötila laskee 0 ja -5 asteen välille, mutta päivälämpötila nousee sisämaassa jo +10 ja +13 asteen välille. Etelärannikolla jäädään hieman alle +10 asteen.

La 16.4. - Lämmin länsi-lounainen virtaus jatkuu matalapaineen siirtyessä Jäämerelle; pilvisyys on vaihtelevaa. Yölämpötila on 0 vaiheilla tai paikoin +2 asteen vaiheilla ja päivälämpötila on +10 asteen vaiheilla etelärannikolla sekä sisämaassa +10 ja +15 asteen välillä.

Su 17.4. - Jäämerelle siirtynyt matalapaine tuottaa ns. aaltohäiriön, jonka myötä länsituulet voimistuvat ajoittain navakoiksi ja illalla kylmä rintama ylittää alueen luoteesta. Pilvisyys on vaihtelevaa ja ko. rintaman ylityksen kohdalla runsaampaa vesikuurojen sävyttäessä voimakkaiden puuskien kera tilannetta. Yölämpötila on 0 ja +5 asteen välillä ja päivälämpötila +10 ja +15 asteen välillä siten, että sisämaassa voidaan paikoin rikkoa jopa +15 astetta. Päivä on ollut ennustetun lämmin ja kylmän rintaman ylitys siirtyy maanantain puolelle.

Ma 18.4. - Matalapaineen painopiste siirtyy Suomen itä-koillispuolelle ja korkeapaine siirtyy idemmäksi lähellä lounaassa; alkuyöllä em. kylmän rintaman ylitys etenee loppuun ja sen jälkipuolella viileämpi ja kuivempi luoteistuuli valtaa alan navakan puuskaisena. Alkuyön vesikuurojen jälkeen pilvisyys on vähäistä, mutta iltapäivällä voi olla kumpupilviä. Illaksi selkenee jälleen ja luoteistuulet heikkenevät. Yölämpötila on 0 ja +5 asteen välillä, mutta päivälämpötila jää pari kolme astetta edellipäivästä; +10 tienoilla. Kylmä rintama ylittää alueen kaakkoon yöllä, mutta sateettomana. Päivällä navakan - kovan puuskainen pohjois-luoteistuuli (Kovimmat tuulet aamupäivällä) ja kumpupilvinen sää vallitsee ennustettuun tapaan samoine lämpötiloineen.

Ti 19.4. - Yöksi ja aamuksi Suomen eteläpuolelle siirtyvän korkeapaineen myötä lännestä tulee tuulet tyynnyttävä ja sään selkeänä pitävä korkeapaineen selänne; yölämpötila laskee 0 vaiheille ja kasvukauden alettua hallaa on varsin yleisesti. Päivällä lounaistuulet alkavat taas voimistua Norjanmerelle tulevan voimakkaan matalapaineen takia; pilvisyys vaihtelee ja päivälämpötila nousee +10 asteen vaiheille, paikoin pari astetta yli. Yöllä pohjois-luoteistuulet vaikuttavat vielä ja hillitsevät pakastumista ja halloja. Iltapäiväksi tulee tuo korkeapaineen selänne ja tyynessä sekä aurinkoisessa säässä sisämaassa mitataan taas reilun +10 asteen lämpötiloja. Illalla lounaistuulet viriävät ja pilvisyys lisääntyy.

Ke 20.4. - Norjanmeren tienoille jäävä voimakas matalapaine voimistaa länsivirtausta ja lännestä tulee rintamasysteemi Suomen ylitse. Sen vesisadealue kastelee etenkin alkupäivällä ja loppupäivällä navakan voimakkaassa länsituulessa sää poutaantuu vaihtelevapilviseksi. Yölämpötila jää sadealueen tultua plussalle +2 ja +5 asteen välille ja päivälämpötila on poutatilanteessa +10 asteen vaiheilla ja sateessa vähän alle. Pieni matalapaine liikkuu Keski- ja Pohjois-Suomen yli itään; aluksi länsi-lounaistuulia ja heikkoja vesisateita runsaassa pilvisyydessä. Illalla poutaantuu lännestä ja heikot tuulet kääntyvät luoteeseen. Lämpötilat ym. kaltaiset.

To 21.4. - Matalapaineen painopiste siirtynee Norjanmereltä Jäämerelle ja Suomessa vallitsee yhä voimakas länsivirtaus; alueella navakan puuskaisessa länsituulessa ilmamassa viilenee vähän ja vaihtelevapilvisessä säässä kuurosateita tulisi ainakin iltapäivällä ja ajankohdalle jo tyypillistyen etenkin sisämaassa. Yölämpötila on 0 ja +5 asteen välillä ja päivälämpötila n. +10 astetta. Pieni matalapaine siirtyy Suomen itäreunalle, lännestä lähestyy hitaasti korkeapaine ja heikot luoteistuulet vallitsevat vaihtelevapilvisessä säässä; illalla selkenevää. Yölämpötila pysyy 0 ja +3 asteen välillä (Hallaa) ja päivälämpötila on +10 ja +13 asteen välillä.

Pe 22.4. - Matalapaineen painopiste näyttäisikin siirtyvän Suomen itä-koillispuolelle, jonka takia luoteis-pohjoistuulet alkaisivat vaikuttaa ja sää viilenisi iltapäiväkuurojen sävyttämässä säässä ainakin pariksi päiväksi... Korkeapaine näyttäisi vahvistuvan Suomen länsireunalla ja se tulisi lopulta päälle. Pohjois-luoteistuulet olisivat heikkoja ja loppupäivänä tyyntyisi kokonaankin; rannikolla iltapäivällä merituulta. Yölämpötila olisi 0 vaiheilla - pari astetta plussalla (Hallaa) ja päivälämpötila alkaisi taas lähestymään +15 astetta.

La 23.4. - Korkeapaineen keskus näyttäisi siirtyvän Etelä-Suomen päälle - vähän eteläpuolelle ja sen länsipuolitse kiertyisi vähitellen lämpimämpää ilmamassaa. La alkaen olisi siksi muodostumassa lämpöaalto, missä aurinkoisessa poutasäässä päivälämpötilat kohoaisivat vähitellen sisämaassa jopa lähelle +20 astetta ja yötkin lämpenisivät lopulta hallattomiksi... Lisää seuraavassa ennusteessa.

Etelä-Suomen lumipeite on sulanut tällä viikolla varsin nopeasti ja tähän päivään mennessä avoimet alueet (Kuten pellot) ovat paljastuneet lumesta jo lähes kokonaan. Idässä vähän vähemmän. Lunta on enää selvemmin vain metsissä, pohjoisrinteillä, varjoisilla pellonreunoilla, pohjoisseinustoilla sekä auratuissa kasoissa; idässä vielä paikoin yhtenäisemminkin. Viikonlopun lämmin sää sulattaa loputkin lumet erittäin nopeasti ja siten koko Etelä-Suomessa vain paikoin ja yksittäin lumikasoihin, varjopaikoille ja metsiin jää lumilaikkuja sulamaan ensi viikolle. Routa on sulanut jo laajasti aurinkoisimmilta paikoilta ja viikonlopun lämpöaallon jälkeen routaa jää enää varjoisimmille paikoille.

Myös vesistöjäät ovat sulaneet kohtuullisesti ja jäljellä on enää haurasta - loskaista jäätä pääosin 0 ja 30 sentin välillä. Virtapaikat ovat jo kokonaan - lähes kokonaan sulat, mutta monin paikoin muuten on vielä yhtenäistäkin jäätä järvissä ja paikoin Suomenlahden sisälahdissa sekä itäosan ulapallakin. Meren länsiosat ovat laajasti jo avoimet. Viikonlopun lämmin sää sulattaa järvi- ja merijäitä nopeasti, mutta ensi viikollekin jää vielä runsaahkosti sulettavaa. Sulat alueet alkavat lämmetä jo kohti +5 asteen rajaa. Joissa on jatkunut tällä viikolla jäidenlähtö ja sulamistulvat; viikonlopun lämmin sää saattaa vielä voimistaa hetkeksi sulamistulvia, mutta ensi viikolla tulvat alkavat jo laskea ja ensi viikolle tultaessa jokijäiden lähtökin on viimeistään kokonaan valmis.

Tällä viikolla jo parina päivänä kasvukauden alkua ilmentävä +5 asteen vuorokausikeskilämpötilan ylitys on ollut hilkulla tapahtua paikoin lännessä - lounaassa. Perjantaista tai viimeistään lauantaista alkaen 2 - 5 päivän ajan tämä raja ylittynee selvästi ja tätä on pidettävä kasvukauden alkuna ensi viikon viilenemisestä huolimatta, koska luonto herää tyypillisesti kasvuun tämän lämmön myötä --> Lämpimimmillä paikoilla haavan (Populus tremula) ja monien pajujen, kuten raidan (Salix caprea) kukinta alkaa ainakin lounaassa - lännessä. Sipulikasvien kasvu ja ensimmäinen kukinta-aalto voimistuu; mm. lumikellojen (Galathus nivalis) ja krookusten (Crocus sp.) kukinta alkaa huipentua ja lämpimimmillä seinustoilla jopa narsissitkin (Narcissus sp.) alkavat kukkia. Myös luonnossa leskenlehtien (Tussilago farfara) ja sinivuokkojen (Hepatica nobilis) kukinta on voimistumassa. Lämpimillä paikoilla nurmikotkin alkavat jo vihertää ja äskettäin lumesta sulaneet nurmikohdat kuivua kävelykuntoon. Leppien (Alnus sp.) kukinta huipentuu, mutta pähkinäpensas (Corylus avellana) on kokenut talven ankarissa pakkasissa laajaa hedenorkkojen tuhoa, mikä jättää sen kukinnan hyvin heikoksi. Varhaisimmat lehteentulijat alkavat myös avata silmujaan viikonlopun lämmön myötä; mm. terttuselja (Sambucus racemosa), taikinamarja (Ribes alpinum), viitapihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia) ja monet kuusamalajit (Lonicera sp.). Ensi viikon viileämmässä säässä kasvukauden alku jähmeytyy joksikin aikaa...

No comments: