Sunday, August 28, 2011

LaRouche -liikkeen maailmanparannusteesit esittelyssä syväanalyyttisenä noosfääri - fyysinen ekonomia -konseptina

Runsas inspiraatioelämykseni jatkuu ja sen tuotoksena otan esille LaRouche -liikkeen äskettäin julkaiseman videon, jossa esitellään maailmanparannussuunnitelma 7 -kohtaisen teesitiekartan avulla eli LaRouche -liikkeen teesit maailman pelastamiseksi pankkiirioligarkian ja sen aiheuttaman tuhon kynsistä sekä keinot aloittaa neorenessanssi ihmiskunnan hyväksi.

Päätin ottaa tämän videon sisällön käsittelyyn kohta kohdalta, missä osoitan syvennettynä informaationa sekä LaRouche -liikkeen ideamaailman luonteen että esittelen omien ajatusteni avulla sen pohjalta avautuvaa maailmanparantajan ymmärrystä olla ko. sairautta parantava ja neorenessanssia aloittava kanssaluoja Universumin rinnalla. Tässä samalla tulee hyvin esiteltyä myös kukin LaRouche -liikkeen yksittäinen pääteesi ominaisuuksineen ja osineen, kuten käy esim. Glass-Steagall -lain uudelleen pystyttämisen kohdalla. Seuraavaksi videon seitsemän teesikohtaa analyyseineen ja sitä kuorruttavien muiden LaRouche -sisältöjen kera. -->

LaRouche PAC -video The Seven Necessary Steps: "Mr. LaRouche outlined in the August 24th Weekly Report that NAWAPA is a crucial part of the program to deal with the imminent global breakdown crisis. There are seven necessary steps involved in creating the global economic recovery that in now urgently needed." -->

1. FORCED RESIGNATION OF BARACK OBAMA & IMMEDIATE PASSAGE OF GLASS-STEAGALL --> You Are a Failure, Barack; It's Time to Go: Sisältökuvaus englanniksi; "Mr. President, do you realize that every day you remain in office, you personally vindicate LaRouche's warning that you were nothing more than a British-owned failed personality? It's time to go.". <--- Ainakin pahimmat pankkiirioligarkian kätyreinä toimivat on poistettava mahdollisimman pian vallankahvasta ja sen perään pankkiirioligarkian vallankäyttömuodot on eliminoitava! Tämä on ensimmäinen lähtökohta ymmärtää tilanne lännen ajatusvääristymien sairastuttamassa maailmassamme. Meidän on aloitettava itse sairauden poishoitaminen, joka on aluksi lääkitsemistä oireiden aiheuttajaan fyysisellä tasolla; siinä poislääkittävä sairaus toteutuu mm. Barack Obaman kaltaisten kätyritoimijoiden kautta, jotka ovat taustalla vaikuttavien sairauden kokonaisolemuksien (Pankkiirioligarkian pääpukarit) yhtäältä levittäjiä ja toisaalta ko. sairautta estävien - torjuvien olemusten eliminoijia.

Lännen politiikka ja ekonomia on erittäin täynnä esimerkkejä tämänlaisesta kulttuurisaastumisesta, joten heidän (Kätyrien ja pääpukarien) valtansa poistaminen on prioriteettilistalla hyvin korkealla päästäksemme eteen päin sairaudesta paranemisessa. Sen jälkeen sairauden aiheuttajaan on osattava puuttua, mikä onkin hyvin monimutkainen ja pitkällinen prosessi ns. henkisessä ja sielullisessa ulottuvuudessa, lännen metafyysisissä ajatusvääristymissä eli sanalla sanoen noosfääriä kohdanneen "bakteerin" poistamiseksi. Tällä kertaa pyrin luomaan näkymää tämän LaRouche -liikkeen hyvin johdonmukaisen ja vahvan "lääkereseptin" kera juuri tästä, kuinka meidän olisi ihmiskuntana meneteltävä asiassa!

2. DIVISION OF FICTITIOUS FROM REAL LIABILITIES ACCORDING TO GLASS-STEAGALL STANDARD --> Restore Glass-Steagall: Sisältökuvaus englanniksi; "The Banking Act of 1933, or Glass-Steagall Act, was crucial in enabling Franklin Roosevelt to reign in the usurious powers of Wall Street and establish a sound foundation upon which a sovereign economic recovery could be brought about. The act formally and legally split commercial and deposit banking from so-called investment banking, in order to protect legitimate and productive functions of banking, from, among other things, speculation.

HR1489, titled the "Return to Prudent Banking Act" states its intent to "repeal certain provisions of the Gramm-Leach-Bliley Act and revive the separation between commercial banking and the securities business, in the manner provided in the Banking Act of 1933, the so-called "Glass-Steagall Act", and for other purposes."

If we want to save the Nation, we MUST pass this Bill now. Below you will find educational material on the history of Glass-Steagall, and our plans for its immediate deployment.

"Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness" honors President Abraham Lincoln and brings forth the Glass Steagall as a principle which is both historical and relevant at this present moment in history.". <--- Pankkiirioligarkian vallankäyttömuodoista pääasiallisin on monetaristinen raha ja sen kaksi oleellisen väärää ominaisuutta osana monetaristista taloususkontoa: Velka- ja korkoaseeseen perustuva yksityinen raha, joka kasaa velkaa ja roskasitoumuksia kertautuvasti ko. rahan lainaajien ja käyttäjien niskaan ko. pyramidihuijausta pyörittävien pankkien ns. vähimmäisvarantojärjestelmän ja finanssilaitosten pyörittämien johdannaismarkkinoiden yhteisvaikutuksella.


Glass-Steagall -lain ensimmäinen toiminto perustuu tämän perustavaa laatua olevan järjestelmävaluvian korvaamiseen paremmalla järjestelmällä: Vähimmäisvarantojärjestelmä ja johdannaismarkkinat pakotetaan eroon reaalitaloutta palvelevasta talletuspankkitoiminnasta, missä samalla tämän valuvikaisen systeemin luoma haittaava ja virtuaalinen varallisuus määrätään näin laittomaksi ja vararikkoon. Seurauksena on fyysisen ekonomian vapautuminen ko. yksityisen monetaristisen rahan aiheuttamasta tuhoisasta velkakierteestä paremman järjestelmän käytettäväksi.

3. FOR LACK OF REAL ASSETS REMAINING, ISSUE HAMILTONIAN CREDIT FOR NATIONAL PROJECTS --> Alexander Hamilton's Economics Created Our Constitution: Sisältökuvaus englanniksi; "Contrary to the views of nearly all economic experts, there is a simple reality which thinking Americans must face in the midst of this unprecedented breakdown of the financial and physical economy: First, that the key to reversing this global crisis, which threatens civilization itself, can be found in the principle behind the economic measures of America's first Treasury Secretary, Alexander Hamilton. Second, that that principle is firmly embedded in the U.S. Constitution itself.". <--- Glass-Steagall -lain tuon ensimmäisen vaiheen astuttua voimaan voidaan aloittaa fyysistä ekonomiaa palvelevan julkisen rahan ja rahajärjestelmän käyttöönotto. Yhdysvaltain tapauksessa ja esikuvana muillekin maille sen pohjana on jo USA:n perustuslakiin kirjattu maan ensimmäisen valtiovarainministerin Alexander Hamiltonin luoma pohjatyö itsenäisen valtion ekonomian järjestämiseksi suvereenisti pankkiirioligarkkinen parasiitti poistettuna.

Sen mukaan luottoa annetaan valtion liikkeelle laskeman julkisen rahan avulla fyysisen ekonomian rakentamiseen ja ylläpitämiseen, missä maatalous, teollisuus, koulutus ja terveydenhuolto muodostavat tärkeimmän yhteiskuntakokonaisuuden ja toimintaympäristön, jonka varassa ihmisyhdyskunta elää ja kehittyy luoden hyvinvointinsa merkkinä mm. kulttuuria.

4. THE ONLY BAILOUTS WILL BE HONEST BAILOUTS FOR THE BANKRUPT CITIES AND STATES --> It's Time To Pull The Plug On Monetarism: Sisältökuvaus englanniksi; "LPACTV's Matthew Ogden and EIR's Nancy Spannaus discuss the ominous anniversary the 1971 takedown of FDR’s Bretton Woods system. The only way we will survive the ramifications of the attack on the United States that this takedown represents is to cancel the monetarist system now, and void the last 40 years of Baby Boomer policy and culture.". <--- Valtiot ja kaupungit / kunnat tulee nähdä fyysisen ekonomian piirissä toimivina osayksikköinä eli fyysisen ekonomian järjestäminen sopivalla tavalla hierarkkisesti on oleellinen rakenne luoda olosuhteet kulttuurin ja hyvinvoinnin kehittymiselle paikallistasolta alkaen ilman parasiittisia valtarakenteita (EU nykyajan räikeimpänä esimerkkinä), jotka vain imisivät paikallistasolle tulevaa ekonomista hyötyä rapauttavin seurauksin, kuten erittäin radikaalisti on lännessä parhaillaan käymässä pankkiirioligarkian parasiittisen olemuksen takia kuvattuna jo niin monilla tavoilla.

5. IMMEDIATE NATIONAL MOBILIZATION FOR THE CONSTRUCTION OF THE NAWAPA PROJECT --> NAWAPA, A New Concept Of Infrastructure; Project Overview: Sisältökuvaus englanniksi; "The implementation of NAWAPA means making the bold decision to solve the long term needs of mankind for the next 50 years in the management of water and other presently known and new resources. It means a civilization taking its destiny into its own hands, by managing continental and global characteristics instead of local ones.".

National Candidates Slate: The Program: Sisältökuvaus englanniksi; "This video, narrated by Sky Shields, defines an overview of what the LaRouche Democratic national congressional slate, with the flagship project NAWAPA as its platform, is presenting as the leadership program for the nation.".

LaRouche Candidates Roundtable With Sky Shields: Sisältökuvaus englanniksi; "Four members of the national LaRouche Democratic Congressional slate sat down with Basement Project leader Sky Shields to discuss the next economic and scientific platform which mankind must achieve, including the implications of NAWAPA as a concept which, if initiated, will integrate the entire nation, and affirm the immortal potential inherent in the human species.". <--- Fyysisen ekonomian toimintaulottuvuus on globaalin litos- ja biosfäärin luoma alusta ja sen vuorovaikutteisena käyttövoimana on noosfäärin edustama kollektiivisen ihmismielen kerros. Tämän kerroksen edustaman energian valjastaminen ko. fyysisen ekonomian alustan ylläpitämiseksi ja rakentamiseksi - kehittämiseksi edellyttää globaalin mission laajuista projekti- ja ajattelutietoisuutta, jota edustaa LaRouche -liikkeen eteenpäin viemä NAWAPA -missio.

Siinä yhtäältä ymmärretään noosfäärin tarvitseman "ravinnon" rooli, jotta energiaa riittää ko. kollektiivisen tietoisuuden kerroksen luomaksi työksi järjestää fyysisen ekonomian sisältöä ja rakennetta em. tavoitteen mukaan. Toisaalta ymmärretään tämän prosessin onnistumisen riippuvan oleellisesti Glass-Steagall -standardin luomasta pankkiirioligarkiavapaasta riittävän suvereenista poliittisekonomisesta elinympäristöstä ja sen vapauttamasta julkisen rahan toimintamahdollisuudesta energian tärkeänä organisoijakomponenttina, missä energian järjestäminen ja ohjaaminen mm. työksi, ajatteluksi, taiteeksi ja rakentamiseksi mahdollistuu optimaalia tavoitellen noosfäärin ja fyysisen ekonomian alustan vuorovaikutteisena fyysishenkisenä kehitysprosessina, kanssaluojana Universumin rinnalla.

6. ENGAGE LATENT LABOUR FORCE FOR SUBSIDIARY PROJECTS SUCH AS TRANSPORT AND NUCLEAR --> Latest NAWAPA interviews ja Educating a Renaissance: Sisältökuvaus englanniksi jälkimmäisestä; "Transforming the current death spiral of civilization into a Renaissance requires not just political action, such as the immediate passage of Glass-Steagall and the removal of President Obama from office, but also requires a deep change in how the population thinks. This cognitive transformation, which should be what is termed "Educating a Renaissance," begins by training a cadre of young people to rediscover the principles that led to the heights of human power, and thus to understand the process of increasing Man's power over the universe by further discoveries of principle. The LaRouche Movement embodies this process, in both its current slate of six congressional candidates nationwide, and in studying the "Narrow Path" of crucial scientific discoveries, from Plato, through Kepler, Leibniz, Bach, Gauss, Riemann, Einstein, and Vernadsky.

This video was produced for presentation on June 16, 2011, at a conference in Sevastopol, Crimea (Ukraine), called "The First Heraclean Futurological Congress - Justifying the Future." ". <--- Noosfäärin ja fyysisen ekonomian alustan vuorovaikutteinen kehitysprosessi ihmisyhdyskuntien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vaatii oleellisesti energiaa ohjaavia ns. piileviä tukijärjestelmiä, joiden tehtävä on pitää tuo em. vuorovaikutusprosessi käynnissä ja antientrooppisesti edistyvänä. Tätä varten infrastruktuuri ja sitä tukevat energian tuotannon, teollisuuden ja liikennejärjestelyiden muodot pitää järjestää optimaalisuuteen pyrkivällä tavalla osaksi kokonaisjärjestelmää: Tukijärjestelmän kanavoimaa ja generoimaa energiaa muodostetaan energiavuon tiheydeltään korkeampiin arvoihin pyrkien, missä noosfäärin ja fyysisen ekonomian alustan välinen vuorovaikutusprosessi on sitä hedelmällisempi ja tuottavampi, mitä korkeampaa energiavuon tiheyttä tukijärjestelmä pystyy kokonaisjärjestelmässä edustamaan.

Nykyään tämän kokonaisuuden toimivuutta uhkaavat vakavasti kaksi asiaa. Yksi: Pankkiirioligarkkinen monetarismi, jonka velka- ja korkoaseinen vähimmäisvarantojärjestelmä ja johdannaismarkkinat imevät parasiittisesti energiaa sekä noosfääristä ja fyysisen ekonomian alustoista että niiden välistä vuorovaikutusta ylläpitävästä tukijärjestelmästä tuhlaten imemäänsä energiaa virtuaalisen taloususkonnon mustaan aukkoon irrallaan ihmisyhdyskuntien ko. reaalisesta olemuksesta.

Tämä tapahtuu noosfäärin rapauttamisessa käytännössä koulutuksen ja terveydenhuollon sekä sisällön (Pankkiirioligarkiamaailmankuvan hyväksi kallistuvat periaatteet ja sisällöt) että konkreettisen toiminnan alasajona (Toiminnan rahoituksen ja työntekijöiden vähentäminen sekä niiden alkuun laittajana kumuloituva velkaantuminen), mikä aiheuttaa ihmismielen heikkenemistä henkisesti (tiedonsaannin väheneminen ja ajattelun rapautuminen) ja fyysisesti (Ihmismieltä kantavan fyysisen ruumiin kohtaamat sairauksien lisääntyminen mm. hoidon laadun vähetessä ja elinolosuhteiden heikkeneminen). Fyysisen ekonomian alustalla rapauttaminen tapahtuu teollisuuden ja maatalouden toimintaedellytysten heikentämisenä toteutumisprosesseinaan sekä järjestelmien ja rakenteiden fyysinen rapautuminen että tässäkin pyramidihuijauslähtöisen velkaantumiskierteen aiheuttama rahoituksen jäätyminen.

Kaksi: Tunnustukselliset ja totalitaariset liikkeet imaginaaristen ryhmäsisältöjen mukaisesti, joista haitallisimmat esimerkit tässä katsannossa ovat viherfasistiset ja eugeniikkaan perustuvat liikkeet sekä niitä tukevat poliisivaltiomenetelmät. Niiden perustavaa laatua olevina toimintatarkoituksina on aiheuttaa tahallista alasajoa ja tuhoa sekä noosfääri - fyysinen ekonomia -vuorovaikutusprosessiin että sitä ylläpitävään tukijärjestelmään. Viherfasismi keskittyy tuottamaan ideologiansa mukaista haittaa fyysisen ekonomian alustaan ja em. vuorovaikutusta ylläpitävään tukijärjestelmään, kun taas eugeniikka keskittyy aiheuttamaan ideologiansa mukaista tuhoa noosfääriin sekä fyysisesti että henkisesti.

Viherfasismi-ideologian tuhoperusta koostuu entrooppisesta maailmakäsityksestä, jossa se uskoo imaginaarisesti maailman / Universumin olevan todellisuutta pahemmin termodynamiikan toisen pääsäännön mukaisessa rapautumiskierteessä, lämmön eli energian hajeessa, jonka se uskoo / antaa ymmärtää olevan ympäristöongelmien alkuperä. Tätä hillitäkseen se kuvittelee liikaa sitä prosessia hillitseviä metodeja toteuttamalla fyysisen ekonomian ja yhdyskuntarakenteen radikaaliakin leikkausta ja rajoittamista, joissa tähdennetään siis energian liikkeen ja muokkaamisen minimoimista äärimmäisen paljon.

Täten entrooppinen maailmankäsitys kuvittelee energian toteutumismahdollisuuksia näin rajaamalla ja jopa pysäyttämälläkin olevansa energian muka ko. lämpöhäviön eli fyysisen olevaisen muka itsenäisen rapautumiskierteen ehkäisijä ja näin muka ihmisyhdyskuntien energiataloutta rajoittamalla ja tuhoamalla poistettaisiin muka siitä rapautumisolemuksen periaatteesta johtuvia ympäristöongelmia. Tätä varten tai siitä johtuen se myös kuvittelee / valehtelee esille mielikuvitusongelmia; mm. antropologinen ilmastonmuutos hiilidioksidin aiheuttamana kasvihuoneilmiön radikaalina voimistumisena.

Todellisuudessa antientrooppinen maailmankäsitys on paljon parempi ympäristöongelmienkin ratkaisija, koska Universumin energia on pikemminkin juuri lähtökohtaisesti antientrooppista luonteeltaan, jossa mm. noosfäärin synty on ollut sen mukaisesti universaali periaate ja ko. antientrooppisen evoluution yksi askellus korkeammalle kehityksen asteelle. Ihmiskunnan tahdonalaisessa käytössä noosfääri sisältää juuri kollektiivisella tasolla luotua ajattelua ja tietoa sekä niiden kautta toteutettavaa työtä, jotka ovat energian järjestämisen muotoja ja keinoja antientrooppisesti universaalien periaatteiden mukaisesti; mm. pyörän ja tulen käytön keksiminen ovat olleet ihmiskunnan historian merkittävimpiin universaaleihin periaatteisiin kuuluvia. Tulevaisuudessa merkittävimpiin sellaisiin tulevat kuulumaan mm. kylmäfuusio- ja materia - antimateria-energian käyttöön valjastaminen...

Niinpä jopa suoraan verrannollista on juuri tämä: Mitä suuremman energiamäärän noosfääri kykenee järjestämään ja jalostamaan em. periaatteiden kaltaisesti käyttöönsä, niin sitä paremmin se pystyy fyysisen ekonomian alustaa muokkaamaan ja sitä kautta ottamaan käsittelyynsä myös ympäristöongelmat yhä tehokkaammin ja jopa itse parantamaan ympäristöä entistäkin paremmaksi; mm. aavikoiden vihreyttäminen maatalouskäyttöön ja metsien luominen ilmasto-olojen muokkaamiseksi vähemmän haitalliseksi. Tieto ja ajattelu ovat energiaa, joita voidaan jalostaa hyvin tehokkaaseenkin "maailmanparantamiseen" ja se takia noosfääri itsekin tarvitsee energiaa tuottaa takaisin sitä ihmisten jalostamassa muodossa toiseen käyttöön. Viherfasistinen ideologia eliminoi ja tuhoaa tätä mahdollisuutta em. tavalla.

Samoin tekee myös eugeniikka, kun se kohdistaa tuhoperiaatteensa ihmiskunnan noosfääritoteutumisessa ihmisiin itseensä. Keinoina sillä on siinä ajattelun ja tiedon vähentäminen noosfääristä haittaamalla ja rajoittamalla ihmisen sekä yksilöllistä että kollektiivista terveyttä, älyllistä kapasiteettia ja elinolosuhteita. Eugeniikan tarkoitus ei siis ole oikeasti yhä "jalomman" ihmisrodun / ihmisen kehittäminen, vaan valtaväestön tyhmentäminen, vähentäminen ja rajoittaminen pois käyttämästä ns. liikaa noosfäärin suomia mahdollisuuksia. Energian liikkeen ja muokkaamisen mahdollisuudet vähenevät sitä enemmän, mitä kovemmalla kurilla ja pahuudellisemmalla mielikuvituksella eugeniikkaa harjoitetaan.

Myös koulutuksen rajaaminen eliitille on eugeniikka-keino, jota hallitaan ekonomisella sodalla ko. monetaristisen taloususkonnon puitteissa. Kovimmat keinot ovat tappaminen, jota voidaan harjoittaa tahallisilla imperiaalisilla sodilla, jotka tuhoavat ihmisiä sekä suoraan että välillisesti elinolosuhteita heikentämällä. Viime aikojen räikein esimerkki tästä on ollut Libyan sota.

Eugeniikka on kaikkein mystisin ja kavahduttavin osa noosfäärin heikentämistä, koska sen pahuus ja suorasukaisuus on hämmentävää ja epäselvää hyvin monipolvisenakin kieroutumana. NWO -agendojen tutkijat ovat kartoittaneet maailmalla jo vuosikausia erilaisia hyvin utopistiselta ja epäuskottavaltakin vaikuttavia eugeniikan keinoja, joista viime vuosina on ollut esimerkkeinä mm. "kokeellinen" lääketiede esim. rokotusten muodossa, kuten hiljattainen H1N1 -episodi sen rokotushoidosta aiheutuneen narkolepsiakohun kera ilmensi. Toisaalta viime vuosina on ollut kohun kohteena samassa tahallisen eugeniikkapahuuden toteuttamisessa myös ruoantuotanto ja sen parissa etenkin haitalliset lisäaineet. Myös hyvin mystiseltä kuulostavat ns. kemikaalivanat ovat olleet ihmettelyn alla, joiden haitta näyttää olevan piilevämpää ja yhteisvaikutuksellista muiden eugeniikkakeinojen kanssa...

Tässä vaiheessa huomaammekin siis sen, kuinka viherfasismi ja eugeniikka pelaavat yhteen tuottaen tietä kohti samaa tavoitetta. Kummassakaan ei ole kyse siitä, mistä ne itseään muka mainostavat eli ympäristön muka parantamisesta ja ihmisen muka jalostamisesta paremmaksi. Ei, kyse on tyystin päinvastaisesta eli ko. metodeja käyttävä eliittikartelli eri osineen em. tavalla noosfääri - fyysisen ekonomian alustan vuorovaikutustoimintaa tuhoamalla yrittää luoda puitteet oman maailmankuvavankilansa säilymiselle ennallaan ja toiminnaltaan jopa kehittyvänä!

Edellisessä kirjoituksessani (Lännen yhteiskuntaperikadon piirteitä tarkastelussa kollektiivisten ajatusvääristymien ja pankkiirioligarkkiuden valoissa) tämän tausta tulikin jo erittäin hyvin perusteltua, missä eliitti uskoo ajatusvääristymänsä mukaisesti ultraindividuaalin "minä" -subjektin kaiken keskipisteenä olemiseen, mutta kyvyttömänä nähdä itse sen ympärille luomansa imaginaarisen ryhmäsosiaalisisällön eli tähdellisimmin taloususkonnon seinähulluuden: "Heille (Pankkiirioligarkeille ja kätyreilleen) todellisuus on siis tällainen sairas maailmankuvalaatikko, jossa he yrittävät kaikenlaisin manipulointikeinoinkin säilyttää harhansa tämän laatikon muka autuaasta olemassaolosta näkemättä sen tuhotodellisuutta. Tämän saavuttamiseksi tehty manipulointi on sitä eliittilähtöistä "salaliittoteoria" -sisältöä.".

Poliisivaltiomenetelmät ovat tässä kokonaisuudessa kuin näitä haitallisia ryhmäsosiaalisuuden sisältöjä ylläpitäviä tukijärjestelmiä, mitkä kuvainnollisesti muodostavat tehokkaampaa ja ohjaavampaa rakennetta paskan lentää tuulettimeen yhä "paremmin" alistamalla ihmisyhdyskunnat näin keinotekoisen haittaaviin toimintamuotoihinsa.

Monetaristinen taloususkonto on puolestaan se parasiittinen kokonaisolemus eli maailmankuvavankila, joka pyrkii perustelemaan ja tukemaan omaan mahdottomuuteensa kaatuvaa olemassaoloaan hyvin traagisesti näiden haittaelementtien kautta. Entropia tyrannisen rajoittamisen ja energian toteutumisen heikentämisen pohjana on siis yritys pitää pystyssä oma paradoksaalisesti antientrooppisen kehityksen vastainen järjestelmä eli tähdellisimmin kollektiivisen parasiittinen taloususkonto, pankkiirioligarkia. Siksi tähän vyyhtisotkuun tulee suhtautua hyvin vakavasti!

7. EXTEND COOPERATION INTERNATIONALLY TO MEXICO, CANADA, RUSSIA, CHINA AND OTHERS --> The Extended NAWAPA Project: A Eurasian Case-Study: Sisältökuvaus englanniksi; "A discussion of the implications for the USA's NAWAPA project for greater Eurasia
"Implementing NAWAPA in the United States can catalyze a planet-wide era of biospheric engineering. A project similar in principle to NAWAPA for Central Asia, referenced by Helga Zepp-LaRouche, is the central case study presented here."
".


The Extended NAWAPA Project: The Possibilities of Africa: Sisältökuvaus englanniksi; "Africa is full of potential, but only mankind attaining political and moral maturity, can allow it to come fourth. This video introduces a few key infrastructure projects for Africa, which are ready to be built along side the NAWAPA and the Eurasian Landbridge. And it will be good.

See also, The Urgency of Transaqua for African and World Development.".

The Extended NAWAPA: Arctic Development: Sisältökuvaus englanniksi; "As was presented elsewhere on this website, the NAWAPA program, if seen correctly, represents the choice to take responsibility for the destiny of all life on Earth, and it is a foretaste of what is yet to come, the managed extension of life into the rest of our solar system and beyond, a future that can only be ushered in by man. This relationship of man to nature was known to Vernadsky as the Noosphere. On this occasion, we shall investigate further this relationship, as it is expressed in the development of the Arctic.".

Can Man Control Hurricanes? Globally Extended NAWAPA and Weather Modification: Sisältökuvaus englanniksi; "LPACTV's Natalie Lovegren elaborates how the tempering of climates through a globally extended NAWAPA program, including the greening of the Sahara, could potentially minimize or even eliminate the occurrence of violent hurricanes.". <--- Noosfäärin ja fyysisen ekonomian alustan välinen vuorovaikutusprosessi sekä sitä ylläpitävä tukijärjestelmä toimii siis parhaiten, kun seuraavat oleelliset elementit toteutuvat: Pankkiirioligarkian valta yksityisen monetaristisen rahansa kera on eliminoitu fyysistä ekonomiaa palvelevan julkisen rahasysteemin tieltä, missä pankit ja kauppa toteuttavat hamiltonialaista talousjärjestelmää.


Energiaa aletaan sen puitteissa tuottamaan, ohjaamaan ja muokkaamaan ko. julkisen rahan luotottamilla projekteilla siten, että ensinnäkin noosfäärissä toteutuu yhä korkeampi tiedon ja ajattelun energia (Koulutus, tiede ja taide). Toisekseen fyysisen ekonomian alustassa tapahtuu yhä korkeampiasteisesti muokattu ja ohjattu energia maatalouden, teollisuuden ja terveydenhuollon tuotteina ja palveluina. Kolmanneksi noosfäärin ja fyysisen ekonomian alustan välistä vuorovaikutusprosessia ylläpitävän tukjärjestelmän energiavuon tiheyttä parannetaan sekä ympäristön että ihmisyhdyskuntien kehittämiseen nähden yhä korkea-asteisemmilla infrastruktuurin, energiantuotannon ja liikennejärjestelyiden muodoilla ja keksinnöillä. Neljänneksi ymmärretään tämän kokonaisuuden toteutumishierarkia lähtien paikallistason yksiköistä ja päätyen kansainväliseen yhteistyöhön ja osaksi Universumin antientrooppisen kehityksen harmoniaa.

Tämän kokonaisuuden tähdentämänä onkin siis lopulta ymmärrettävä se, mitä ihmiskunnan oikea globalisaatio, monikulttuurillisuus ja moniarvoisuus ovat ihmismielen ja yhteiskuntien konstruktioina ko. uutta järjestelmää tukien! Niinpä edellä soveltaen kuvattu LaRouche -liikkeen fyysisen ekonomian ja noosfäärin kehittämiseen tähtäävä missio toteutuu monitasoisesti, jossa vaaditaan yhdyskuntien sosiologisilta ominaisuuksilta globaalisti ja paikallisesti seuraavaa -->


Yksi: On ymmärrettävä ihmismielen osallisuus Universumissa antientrooppisena kollektiivisena rakenteena eli noosfäärinä. Ihmismielikin on energiaa, jonka käyttämisessä ihmisellä on muihin Maapallon eläimiin verrattuna ylivertaisen omavaltainen ja omaehtoinen tahdonalainen kyky. Se toteutuu parhaimmillaan kahdella tavalla; ensinnäkin ko. energia siirtyy tulevaisuuteen sukupolvien yli universaaleina periaatteina ja keksintöinä, joita voidaan käyttää hyväksi kuvattussa noosfäärin - fyysisen ekonomian vuorovaikutusprosessissa. Toiseksi ko. noeettinen energia mahdollistaa Maapallon olosuhteiden muokkaamisen ja muuttamisen tahdonalaisesti, jossa periaatteeksi valittava antientrooppinen kehittäminen on yhtä Universumin luonteen kanssa. Se luo harmonian Universumin ja ihmiskunnan kehitttymiselle, jossa mm. ns. ympäristöongelmat muodostuvat tuntemattomiksi - olemattomiksi.

Uskonnollisessa mielessä tällaista voisi kuvata näin: "Ihmismieli on kuin työkalu, jota Jumala käyttää". Mutta oikeampi totuus kuuluu: Ihmismieli on kanssaluoja Universumin meressä. Ensin mainittuun liittyy liikaa tunnustukselliseen imaginaariseen ryhmäsosiaalisuuteen liittyvää haitallista ja vääristävää totalitarismia, josta keskiaikainen kollektiivinen mieli oli tehnyt koko olemisen totuuden. Sen sijaan jälkimmäinen kuvaa tavoiteltavaa tasapainoa optimaalisen yksilösosiaalisuuden ja ryhmäsosiaalisuuden välillä; "minä" osallistuu "ryhmän me" kanssa luovaan prosessiin, jonka tulisi olla leikkisä, aktivoiva, avarakatseinen ja innovatiivinen elämäperformanssi persoonallisen "minän" ollessa sekä vastaanotin että lähetin osaluojana ja "ryhmän me" ollessa kollektiivisesti organisoiva ja organisoituva väliaine kokonaisluojan eli Universumin ja yksilön välillä. Näin ollen olenkin tyytyväinen, kun LaRouche -liike on tähdentänyt nimenomaan tuota termiä "kanssaluoja". Ihmisen tehtävä ei siis ole olla Jumalan orjallinen työkalu, vaan monipuolisesti tietoinen ja persoonallinen yhteistyökumppani!

Kaksi: Johtopäätöksenä osaluojan ja kokonaisluojan välisistä hyvin monenlaisista toteutumismahdollisuuksista, voimme siirtyä tarkastelemaan sitä, kuinka tämä "elämänpelin" rakenne ja hierarkkia toteutuu ja tulisi toteutua mm. juuri tarkastelemalla sitä sosiaalisten ilmentymien valossa termein "globalisaatio", "monikulttuurillisuus" ja "moniarvoisuus". Alkuasetelmana olemme havainneet tässä vaiheessa sen, että fyysisen ekonomian järjestäminen em. tavalla noosfäärin ja molempien tukirakenteen kanssa vaatii sekä paikallistasolta lähtevää hierarkkiaa että globaalia yhteistyötä.

Optimaali em. valossa tulisi olla paikallistasolla sellainen, että riittävän vahva kulttuuri syntyy ylläpitämään luovasti, ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti kehittyvää elämänpeliä noosfäärin ja fyysisen ekonomian vuorovaikutusprosessin luomiseksi energialtaan ja siten elämän ylläpito- ja kehittämispotentiaaliltaan mahdollisimman suureksi ja jalostuneeksi. Tässä mielessä on ymmärrettävää, että tällaisen yhteiskunnan on sisällettävä ominaisuuksiltaan runsaita "minä" -toimijoita, jotta ko. osaluojat sisältävät sisällöllisesti laajaa ja syvää laatua olla sekä vastaanotin että lähetin ym. tavalla. Tämä luo pohjaa tuon väliaineen eli "me ryhmän" organisoitumiselle sitä runsaammilla ja vaihtelevimmilla tavoilla eli sitä vahvemmaksi mitä runsaampi ominaisuuspaletti sisältyy "minä" -toimijoiden keskuuteen.

Eli suora johtopäätös tässä on se, että yksilön osallistuminen Universumin väliaineen eli "me ryhmän" organisoitumisprosessiin voisi luoda olosuhteet sitä hedelmällisemmiksi juuri tuon fyysisen ekonomian ja noosfäärin vuorovaikutusprosessissa mitä suurempi runsaus olisi ominaisuuksissa yksilöiden kesken. Kuinka monikulttuurillisuus, moniarvoisuus ja globalisaatio liittyisivät juuri tähän ja mitä ongelmia tässä ilmenisi?...

Tämä on hyvin laaja ja monitahoinen puitava, joten laitan tähän pohdintaa vain alustavaksi tarkasteluksi myöhempää tutkimista varten. Selvää ainakin on se, että moniarvoisuuden vahvuus ja runsaus on kussakin yhteiskunnassa oleellista yksilöiden kesken tuottaa sekä "antennina" että "lähettimenä" oloon riittävää voimaa ja sisältöä, jotta sen olemus siirtyisi myös "me ryhmän" organisoitumiseen riittävää vahvuutta tavoitellen. Sen sijaan optimaalin hakeminen tässä katsannossa ei tarkoita suoraan verrannollisesti sitä, että mitä runsaampaa monikulttuurillisuutta yksittäisessä yhteiskunnassa olisi, niin sitä enemmän yhteiskunnassa olisi pohjaa vahvalle "ryhmän me" organisoitumiselle.

Ongelma piilee tässä juuri siinä, että kulttuurit ovat kollektiivisia järjestelmiä kokonaisina elämänmuotoina, joiden toiminnoissa voi olla pahojakin yhteensovittamisen ongelmia keskenään eli saman yhteiskunnan sisällä ei voida itsestään selvästi harjoittaa montaa erilaista kollektiivista elämänmuotoa, jos niissä on toisilleen yhteensovittamattomia piirteitä. Lisäksi kussakin kulttuurissa voi olla itsessäänkin pahoja vikoja, joiden levittäminen on vaarallista ja tuhoisaa, kuten länsimaiden pankkiirioligarkialla saastuneista ilmiöistä voidaan havaita. Toinen toisensa poissulkevat kulttuurit eivät siis voi elää optimaalisesti rinnakkain samassa yhteiskunnassa, mutta toisaalta yhteneviä piirteitä sisältävät kulttuurit voivat elää samassa yhteiskunnassa tuottaen jopa korkea-asteisempaa harmonista kulttuuriristeymää, mutta pitkän ajan kanssa. Maahanmuuttopolitiikka tulee siis käsittää harmonian luomisena hallitusti ja rakentavasti.

Yhteiskunnan toimintaa voi siis haitata oleellisesti yhteensovittamattomat kulttuurierot, mikä ilmenee sosiaalisten ongelmien kärjistymisen kautta ennen kaikkea noosfäärin toiminnan jumittamisena. On siis löydettävä lopulta jokin yhdistämisen ja rajaamisen optimi kollektiivisella tasolla olevien kulttuurierojen ja yksilötasolla olevan moniarvoisuusrunsauden välillä: Yhteiskunnan on oltava yhtäältä riittävän kompakti ja jouhevasti toimiva kulttuurikokonaisuudeltaan ja toisaalta sisällettävä riittävän monipuolista yksilötason sisällöllistä runsautta.


Noosfääri - fyysinen ekonomia -vuorovaikutusprosessin käyttöön organisoituva "ryhmä me" -väliaine yksilön ja Universumin välillä on sitä toimivampi mitä enemmän se sisältää yksilötason runsautta (moniarvoisuutta) ja toisaalta mitä luontevammin se sulautuu kunkin kyseessä olevan yhteiskunnan kulttuurimuotoon ja niiden välisiin vuorovaikutuksiin (Sekä paikallistasolla että globaalisti hallittu monikulttuurillisuus). Energian toteutuminen ihmisyhdyskunnissa ja niiden välillä on optimaalista, jos riittävän monipuolinen valikoima "eliöitä" on kanssaluojana sopivan johdonmukaisesti ja harmonisesti luodulla "eliön" ja Universumin "väliainealustalla". Johdonmukaisuus ja harmonisuus on Universumissa aina mm. hierarkkista, jonka takia on tuhon tie vaatia esim. valtiotonta hierarkkittomuutta...

Tässä vaiheessa te lukijat huomaattekin jo, kuinka valtava määrä erilaisia vaihtoehtoja on toteuttaa tätä optimia! Näinhän se on ja siinä se haaste jo lähtökohtaisesti on erittäin suuri rakentaa tulevaisuuden maailmaa ja maailmanparantamista. Siksi meidän tuleekin ymmärtää vaalia mm. juuri kansallisvaltiokonseptia, koska se on oleellinen komponentti muodostaa kulttuurille kompaktia ja harmonista olemusalustaa pohjaksi tuottaa optimaalia "väliainealustaa" yksilön ja Universumin kanssaluojaprosessiin; yksittäisten kulttuurien kasvu lähtee aina paikallistasolta ja sisältää sisäkkäisiä ja vuorovaikutteisia kerroksia hierarkkisesti. Fyysinen ekonomia ja noosfääri sekä niiden tukirakenne ovat toimiessaan tämän konkreettisia ilmenemismuotoja käytännössä. Eri valtiot toteuttavat tätä omalla tavallaan ja sitä on kunnioitettava, mutta tässä vaiheessa on tähdennettävä todellisen globalisaation merkitystä laajempana toiminta-alustana.

Olemme nimittäin tällä samalla Maapallolla kaikki tavallaan yhtä ja samoja maailmankansalaisia siinä mielessä, että kanssaluojana toimimisen ja olemisen hierarkkisuus ulottuu samana antientrooppisena tavoitteena myös seuraaville ulottuvuustasoille: Tästä havaitsemme myös sen totuuden, että Universumi on nimenomaan hierarkkisesti orgaaninen kokonaisuus, jossa eri tasojen toiminnat ovat hyvin monenlaisessa vuorovaikutuksessa keskenään suurimmasta pienimpään, mutta toteuttavat samaa Universumin tahtoa antientrooppisina kanssaluojina. Ihmismielen edustama noosfääri on olemukseltaan se taso tässä kokonaisuudessa, jolla on kyky tajuta tämä universaali olemisen ja toimimisen luonne ja sen pohjalta mahdollisuus osallistua em. kaltaisena tahdonalaisena kanssaluojana Universumin elämänpeliin.


Eri kulttuurien em. yhteensulautuvat ominaisuudet ovat siksi ainesta valjastaa maailmaa harmonisen yhteiselon tuottamiseksi ja globaalien haasteiden voittamiseksi. Hierarkkisesti paikallistasolta alkavana eri ulottuvuuksien välisenä kanssaluojaprosessina tämä tulee käsittää sinä oikeana globalisaationa. Pankkiirioligarkkinen maailmankuvavankila tähdentää tämän hajottamista dystooppiseksi "yhdeksi maailmaksi" eli maailmanhallitukseksi, jolla on keskitettyjä parasiittisen energiatuhlaamisen keinotekoisia luonnollisen ja universaalin rakenteen hajottavia liittoja ja unioneita. Se on ehdottoman väärää globalisaatiota!

Oikeassa globalisaatiossa tapahtuu siis hierarkkinen kanssaluojaprosessi, missä yksilöt ovat organisoituvia palasia "ryhmän me" tarpeisiin yhden kulttuurin / yhteiskunnan sisällä ja vastaavasti seuraavan ulottuvuuden tasolla eri kansallisvaltiot ovat samalla periaatteella, mutta käytännössä eri tavoilla organisoituvia palasia saman Maapallon sisällä. Eli em. ideasta jatkaen; mitä vaihtelevampia ja sisällöltään runsaampia, mutta harmonisempia eri valtiot ovat keskenään, niin sitä suurempi hyöty tulee koko Maapallon mittakaavassa ilmenevään tarpeeseen olla kanssaluoja Universumiin nähden. Tietenkin sisällöt organisoitumisessa ovat erilaisia verrattuna alemman tason hierarkkiaan, kuten on alustalla ihmiset valtiossa. Ihmiset ovat kuin perusyksikkö, josta valtiot muodostuvat ja valtiot ovat perusyksikköjä planetaariselle organisoitumiselle. Ihmisyhdyskuntien kulttuuria ei voida viljellä ihan miten tahansa, vaan on osattava planetaarinen "puutarhurius"; geopolitiikka ja yhteiskuntaprosessit fyysisen ekonomian ja noosfäärin järjestämisenä ovat parhaimmillaan planetaarista "puutarhataidetta".

Tähän opetukseen onkin hyvä päättää tämä taas melkoisen pitkäksi venynyt analyysini, mutta huomaamme myöhempää tutkimista varten avautuneen tästä hyvin monia jatkopohdinnan linjoja ja kysymyksiä, kuten miten käytännössä ja konkreettisin esimerkein voidaan tarkastella esille tulleita ajatuksia. Hyvin mielenkiintoisen ja hedelmällisen alustan olen kuitenkin mielestäni osannut avata tässä kirjoituksessa maailman ja elämisen mysteerien oppimiseen. Valitettavaahan lännen nykytilanteessa on juuri se, että niin kovin monet vallankahvassa olevat poliitikot, asiantuntijat ja virkamiehet mukaan lukien monet kansalaisetkin eivät halua / osaa / huomaa pohtia maailmaa ja olemista näissä merkeissä ja siksi minulla onkin ollut ajoittain niin skeptinen olo maailmanparantumisen toiveen kanssa; meneekö vielä kovinkin kauan, ennen kuin ihmiskunta pääsee kirouksistaan edes jonkinlaiseen tapaan alkaa toteuttamaan kuvatunlaista tosihumaanisuuttaan Pääluojan (Jumalan - Universumin) kanssaluojina...?!

No comments: