Saturday, September 10, 2011

Fasismin kolme muotoa pankkiirioligarkkisen maailmankuvavankilan vääristyneessä pakana- ja kultti-ikeessä

Tässä lyhyessä luonnehdinnassani esitän kolme erilaista nykyisessä länsimaiden perikatoprosessissa vaikuttavaa fasismin muotoa (Vihreä, ruskea ja musta), joita tulen käyttämään termeinä tulevien kirjoitusteni seassa tähdentämään niiden ilmentämiä alla selittämiäni eri seikkoja osana pankkiirioligarkian piirissä ja piiristä tapahtuvaa maailman tilanteen muokkaamista ja väärentämistä. Tätä tapahtuu ihmiskunnan ja universaalien periaatteiden vastaisuudellaan tavallaan symbolisesti jopa planeetan ja galaksinkin vastaisesti, kuten tässäkin blogissa on uutterasti pyritty havainnollistamaan eri näkökulmista. Pidemmittä alustuksitta asiaan:

Nykyfasismin eri muotojen selitykset -->

Vihreä: Luonnonsuojelun varjolla harjoitettava eugeniikka sekä väestönkontrolli ja -vähentäminen eli viherfasismi. Tämän "viherliikkeen" käyttäminen ekonomian ja yhteiskuntarakenteen muokkaamiseksi haluttuun pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurimuottiin.


Samaan aikaan paradoksaalisesti pankkiirioligarkkisen taloususkonnon tuottaman saastuttavan ja ylimitoitetun kuluttamisen ja tuhlaamisen salliminen enenevässä määrin vain eliitille ultra-kaksinaismoraalisesti. Uhkakuvien maalaaminen ensin mainitussa tarkoituksessa väestön pelottamiseksi toteuttamaan viherfasismin ilmentämiä piirteitä vapaaehtoisesti, kuten tähdellisimmin ilmastonmuutos- ja liikakansoituspropagandan avuilla.

Lisäksi ns. tavallisen rahvaan ihmismielien alistaminen uskomaan omaa yhteiskunnallista ja maailmanparannuksellista potentiaaliaan vastoin tyrannisiin, vankilamaisen kaventaviin ja vääristävän entrooppisiin pseudorakennelmiin yhteiskuntien alistamiseksi näinkin fyysisesti uusfeodalismiin tavoiteltavaa globalistieliitin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuria varten.

Ruskea: Poliisivaltiomenetelmät ja militaristinen imperialismi kansallisvaltioiden ja kansojen taivuttamiseksi hallinnollisesti haluttuun globaaliin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuriin. False-flag iskuilla perustellut NATOn ja voimakkaimpien länsivaltojen (USA, UK, Ranska) sotaretket ko. alistamismuokkaamisen tehostamiseksi; tärkein viimeaikainen kohde Libya.


Geo- ja sisäpoliittisten rakennelmien muokkaaminen (Suomessa mm. tulevat kuntien pakkoliitokset...) sekä kulisseissa että julkisuudessa ajan kanssa toteuttamaan hierarkkisesti ja parasiittisesti keskusjohtoista globalistieliitin ylhäältä alaspäin toteutuvaa pyramidimuotoista diktatuurityranniaa talous- ja eliittiuskonnon "kehittämiseksi" ja palvomiseksi.

Pankkiirioligarkkisen yksityisen rahanvallan integroiminen siinä elimelliseksi osaksi valtiovaltaa, missä valtiovalta alistetaan ko. yksityisen rahanvallan "ideoiden" ja agendojen toteuttajaksi esikuvanaan yhtäältä 1900 -luvun alkupuolen fasistisen Italian ja kansallissosialistisen natsi-Saksan valtiomuodot (Ns. Brown Shirts -liikkeestä alkaneet) ja toisaalta kommunismin hallinnolliset ideat muodostaa tyrannisen kollektiivista ja diktatuurillista keskusvaltaa parasiittisen imperialismin vahvistamiseksi, josta varoittavimmat esimerkit tähän mennessä ovat USA:n ns. superkongressi ja EU:n ns. väliaikainen ja pysyvä vakausmekanismi.

Musta: Länsimaisen (eliitti)mielen romahtaminen ryhmäsosiaalisuutta ja noosfääriä sairastuttaviin imaginaarisiin ajatusrakennelmiin minä-subjektin muodostuessa haittaaviksi behaviorismin ja utilitarismin työkaluiksi tuottaa ultra-ahneutta ja hyper-eläimellistä antihumaani-käyttäytymistä.


Imaginaaristen ajatusrakennelmien muodostuminen täten periaatteessa ns. mustaksi magiaksi (Em. "eliittiuskonto"), joka ammentaa ihmismielen pimeistä ja humaania luovuutta tukahduttavista sopukoista tärkeimpinä operatiivisina ilmenemismuotoinaan rahanvaltavisiot pakanallisen kulttimaisena taloususkontona, mistä kautta terveiden sosiaalisten konstruktioiden mitätöiminen, fyysisen ekonomian rakenteiden tuhonta ja Universumin antientrooppiseen tahtoon nähden vääristynyt entropia maailman ymmärtämisessä.

Musta fasismi on täten mielenmuotopohjana ja siten käynnistävänä tekijänä tuottaa kahta ylempää fasismin laatua käytännön prosesseiksi ja teoiksi. Mustan fasismin pakanallinen ja kulttimainen ominaisluonne on siten selkeä manifestaatio ihmismielen sairastumisesta entrooppiseen maailmankäsitykseen, jossa sekä ajattelumuodot että tunne- ja tahtotoimintamekanismit sulkevat minä-subjektin toiset poissulkevaan ja vastakkainasetelmalliseen itsekkyysjumalan paisuttamiseen; Universumin terveen kanssaluojaluonteen vastaisesti muodostuu täten narsistinen Minä-jumala -entiteetti ja siitä syntyvät käytännön eliitti vs. alammaiset -rakenteet!

No comments: