Saturday, September 10, 2011

Leutoa syyskesää; sunnuntain poutahetken jälkeen runsassateista ja hyvin tuulista (Päivitys!)Suomen säätä on sävyttänyt tällä viikolla ajoittainen epävakaisuus, mutta tavanomaista selvästi lämpimämpi sää, joka on pitkittänyt kesäisiä olosuhteita jopa Lappia myöten. Jatkossa huomisen sunnuntain poutavaiheen jälkeen sateet palaavat runsaana voimakkaiden tuulten kera, mutta sää viilenee vain hitaasti pysyen tavanomaista leudompana ja eväten Etelä-Suomessa edelleen termisen syksyn alkamisen.

Euroopan mittakaavassa tämän viikon tapahtumia leimasi viikon puolivälin paikkeille Länsi-Euroopassa ja Skandinaviassa vaikuttanut laaja matalapaine, joka tuotti laajasti sateita kuuroista yhtenäisempiinkin rintamasateisiin sekä yhtäältä syksyisehkön viileää ilmaa Skandinaviaan, Britanniaan ja osaan Länsi-Eurooppaa edellään aluksi etelästä Pohjois-Saksan - Puolan tasalle noussutta helleilmamassaa. Itä-Eurooppa oli täten ajoittain hyvinkin kesäinen Mustanmeren ympäristön helteineen ja sieltä etelätuulilla pääsi lämpöaaltoa myös aluksi Skandinavian kautta lopulta myös Suomeen.

Sittemmin ko. laaja matalapaine on heikentynyt Skandinavian ja Suomen yllä leudossa ilmamassassa synnyttäen Länsi-Venäjän eteläosiin oman paikalleen pyörimään jääneen matalapaineen; Länsi-Venäjällä oli aluksi toinenkin pieni matalapaine, joka alkoi kierrättämään kaakosta hyvin leutoa ja ajankohtaan nähden melko kesäistäkin ilmaa koko alueelle. Tuo uusi matalapaine on jatkanut Länsi-Venäjällä samaa lämpöä Jäämeren rantaa myöten, jolloin yöhallojen jatkuva poissaolo sielläkin on ollut erikoista aina Uralille saakka. Matalapaineen sateissa on ollut toki vähän viileämpää päivisin. Tästä Venäjänkin lämpöaallosta Lappi on saanut osansa ja halloja ei ole ollut koko viikkona. Välimerellä ovat jatkuneet jo ajankohtaan nähden melko voimakkaaksikin muotoutuneet helteet paikoin +30 asteen ylityksineen enimmäkseen poutasäässä. Sieltä on noussut viime päivinä uudestaan hellettä Pohjois-Ranskan - Saksan tasalle Britanniaa lännestä lähestyneen uuden voimakkaan matalapaineen etupuolella.

Jatkossa tapahtuu hurjan myrskyinen käänne säässä Länsi-Euroopassa, kun tuon em. Britanniaa lähestyneeseen voimakkaaseen matalapaineeseen sulautuu hirmumyrsky Katia tuottaen ajankohtaan nähden erikoisen myrskyisän matalapaineen, joka jäänee vellomaan lähes sijoilleen Britannian pohjoispuolelle ja tehnee ehkä runsaastikin tuhojaan etenkin Irlannissa ja Skotlannissa su - ti aikana sekä pitää koko Britannian ajoittain rankkasateisen syksyisenä. Tämä voimakas matalapainetoiminta tuo Länsi- ja Keski-Eurooppaan viileähköä ja epävakaista ilmaa lännestä syrjäyttäen helteet ja epävakaistaa Skandinavian ja Suomenkin huomisen korkeapaineen selänteen jälkeen ajoittain runsassateiseksi ja voimakastuuliseksi ilmamassan viiletessä hitaasti, mutta eniten Lapissa.

Länsi-Venäjällä pyörii lähes sijoillaan aluksi tuo oma matalapaineensa, mutta sen heikennyttyä pois alkaa Skandinaviasta ja Suomesta käsin vaikuttaa tuo su - ti aikana Britanniassa myrskynnyt matalapaineen jäänne; sen jälkipuolella alkavan viikon lopulla Skandinaviaan ja Suomeen pääsisi luoteesta tilapäisesti ensimmäinen suht syksyinen ilma-annos, mutta Länsi-Venäjällä jatkuisivat vielä ajankohtaan nähden erittäin leudot Jäämeren rantaa myöten hallattomat olosuhteet etelän ja lännen välisissä tuulissa ja Mustanmeren lähellä yhä paikoin helteetkin. Samalla Länsi- ja Keski-Eurooppa poutaantuisivat ainakin osaksi (Britannian länsipuolella vaikuttaisi pian uusi matalapaine) uudestaan korkeapaineen myötä ja kesäisempää lämpöä olisi taas muodostumassa sinne Välimereltä käsin, missä ensi viikollakin jatkunee päivittäin ajankohtaan nähden kesäiset helteet vain paikoin ajoittaisten sade- ja ukkoskuurojen kera.

Ruska on edennyt huippuvaiheisiinsa pohjoisimmassa Lapissa ja Länsi-Venäjän pohjoisosissa monin paikoin, mutta viimeaikainen leutous on myös pitkittänyt ja siten samentanut ruskaa ko. alueilla. Ruska on päässyt jo paikoin kirkasväriseen alkuunsa Keski-Skandinaviaa, Etelä-Suomea ja Moskovan pohjoispuoleisia alueita myöten, mutta etelämpänä ja Länsi-Euroopassa paikallinen "ruska" koostuu vieläkin vasta lähinnä vain kasvitautien, ruostesienien ja tuhohyönteisten aiheuttamista vaihtelevista valeruskatilanteista. Välimerellä etenkin keski- ja itäosissa kuivuusongelmat ovat monin paikoin pahentuneet entisestään ja kuivuuskellastuminen voi olla paikoin "runsasruskaisaa".

Jatkossa Lapin ja Länsi-Venäjän pohjoisosien ruskahuippu etenee edelleen melko valjuna ja pitkittyvänä johtuen Lapin osalta etenkin runsaista sateista ja Venäjän osalta erikoisesta leutoudesta ilman halloja. Ruskahuippu kuitenkin laajenee etelään hitaasti. Keski-Skandinaviasta Etelä-Suomen kautta Moskovan pohjoispuolisille alueille ulottuvalla vyöhykkeellä ruskan eteneminen on hidasta samoista syistä johtuen, mutta kirkkaat värit yleistyvät vääjäämättä ja paikoin ainakin Suomessa ruostesieniruska on hyvinkin runsasta.

Edellisen ennusteen jälkeistä toteutumista Etelä-Suomessa (Voitte itse lukea näistä sääkartta-arkistoista suursäätilan luonteet ja muun Euroopan säät; Wetter3 sääarkisto - Wetter3 weather archive ja Wetter3 sääarkisto 2 - Wetter3 weather archive 2) -->

Su 4.9. - Kapea korkeapaine jäi lähes sijoilleen Etelä- ja Keski-Suomen ylle ulottuen Jäämereltä Itä-Eurooppaan. Lännessä laaja matalapaine pysyi lähes sijoillaan tuottaen osakeskuksia, joista yksi saapui Britanniaan. Tarkastelualueella tuulet tyyntyivät aamuun mennessä siten, että läntisimmissä osissa etelä-lounaistuulet virisivät hieman ja itäosissa pohjoistuulet jäivät vielä vaikuttamaan alkupäiväksi. Hyvin lämmintä ilmamassaa alkoi tulla silti Skandinavian kautta myös Suomeen ja pilvisyys oli vaihtelevaa sään pysyttyä poutaisena; illalla selkeni lähes kokonaan. Yöllä ja aamulla sisämaassa oli paikoin usvaa - sumua / sumupilviä. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla; sisämaassa vähän alle. Päivälämpötila kohosi +17 ja +20 asteen välille; lounaassa paikoin +20 asteen ylityksiä.

Ma 5.9. - Korkeapaine siirtyi Suomen yltä vähän idemmäksi ja Pohjois-Atlantin laaja matalapaine velloi yhä lahes sijoillaan useine osakeskuksineen, joista Britanniaan saapunut siirtyi tässä vaiheessa kohti Etelä-Skandinaviaa yrittäen työntää etelä-pohjoissuuntaista rintamasysteemiä sateineen Skandinaviasta Suomeen. Tarkastelualueella ko. rintamasysteemin ja em. korkeapaineen välillä hyvin lämmin etelävirtaus voimistui etenkin lännessä ollen ajoittain jo kohtalaista - navakkaa iltaan mennessä. Pilvisyys oli aluksi hyvin vähäistä utuisuuden lievästi lisäännyttyä, mutta loppupäivällä em. rintaman etummaisia ylä- ja keskipilvilauttoja alkoi saapumaan lännestä alkaen. Yölämpötila oli pääosin +10 ja +15 asteen välillä; leudointa lännessä, missä lounaiskolkassa oli reilun +15 asteen lukemiakin. Päivälämpötila nousi monin paikoin vähän +20 asteen yläpuolelle.

Ti 6.9. - Lännen laaja matalapaine voimistui rajuimman osakeskuksen muodostuessa Skotlannin länsi - pohjoispuolella. Tämän voimistumisen myötä Skandinavian rintamasysteemi alkoi viimein siirtyä Suomen yli hitaasti kylmänä rintamana syrjäyttäen itäreunan korkeapainetta kaakkoon. Tämän myötä paikoin rankkojakin rintamasateita siirtyi kuurottaisena kapeana nauhana tarkastelualueen yli. Ennen sadetta vallitsi selkeä - lähes selkeä sää, mutta utuinen lämmin ilmamassa. Rintaman jälkeen kuivempi ja vähän viileämpi polaari-ilmamassa saapui udun vähetessä ja sään seljetessä hajanaisiksi ylä- ja keskipilvilautoiksi. Tuulet olivat rintaman ylityksen yhteydessä aluksi navakan puuskaisia; ennen rintamaa etelästä ja sen jälkeen heikenneinä lounaasta. Yölämpötila oli hyvin korkea ollen +15 asteen vaiheilla; etelärannikolla - lounaassa jopa vähän sen yläpuolella! Päivälämpötila jäi lännessä +16 ja +20 asteen välille, mutta idässä ennen rintamaa oli vielä +20 asteen pieniä ylityksiä. Illalla lännessä viileni itää vähän nopeammin ja paikoin vuorokauden minimilukemiin reiluun +10 asteeseen.

Ke 7.9. - Lännen laaja ja voimakas matalapaine jäi vellomaan edelleen lähes sijoilleen asettuen painopisteeltään suunnilleen Islannin - Norjanmeren tienoille. Tässä yhteydessä edellisen päivän rintama jäi Suomen itäreunalle etelä-pohjoissuuntaisena sijoilleen heikkenemään. Toisaalta länsilounaasta alkoi syöttymään uusi voimakas okluusiorintama ja sen runsaat kuurottaiset sateet saapuivat länteen jo alkuiltapäivällä siirtyen hitaasti idemmäksi; illalla rintaman etenemisen pysähdyttyä harvenevat rintamasateet jäivät sijoilleen suunnilleen kaakonkulma - Pohjanmaa -linjalle. Ennen rintamaa alkupäivällä oli osittain selkeää; idässä runsaampaa pilvisyyttä. Etelä-lounaistuulet olivat aluksi heikkoja - kohtalaisia, mutta ko. uuden rintaman saapuessa navakoita - puuskissa paikoin koviakin; illalla etelätuulet alkoivat taas heikkenemään. Yölämpötila oli sisämaassa +8 ja +12 asteen välillä (Viileintä lännessä) ja etelärannikolla - paikoin idässä +12 ja +15 asteen välillä. Päivälämpötila oli +16 ja +19 asteen välillä.

To 8.9. - Matalapaine lännessä pysyi edelleen melkein sijoillaan heikkenevänä Norjanmeren tienoilla; sen kaakkoispuolella Keski-Skandinaviassa kehittyi heikko matalapaineen osakeskus, joka alkoi venymään Etelä-Suomen päälle ja yli päivän aikana. Samalla edellispäivänä saapunut rintamasysteemi jäi sijoilleen vellomaan suunnilleen kaakonkulma - Pohjanmaa -linjalle. Tarkastelualueella pilvisyys pysyi runsaan vaihtelevana ja etenkin ko. rintamavyöhykkeen kohdalla tuli kuurosateita; eniten ja rankimmin iltapäivällä ja yksittäisten heikkojen ukkosten kera. Utuisuus lisääntyi paikoin. Tuulet heikkenivät ja osittain tyyntyivät ajoittain; suunniltaan ne muotoutuivat em. rintamasysteemin ja matalapaineen osakeskuksen mukaan niin, että rintaman koillispuolella alkoivat vallita idän ja etelän väliset tuulet ja lounaispuolella lounaiskolkassa lounais-länsituulet. Rintaman kohdalla oli tyynintä. Yölämpötila oli +11 ja +15 asteen välillä; leudointa lounaassa - etelärannikolla. Päivälämpötila oli runsaan pilvisyyden vuoksi vain muutaman asteen yötä korkeampi vähän reilussa +15 asteessa.

Pe 9.9. - Tuo em. matalapaineen osakeskus jatkoi venymistään itään-kaakkoon, jolloin Etelä-Suomeen jäi tyynituulinen matalapaineen sola ulottuen Keski-Skandinaviasta Venäjälle. Oma matalapaineensa syntyi ja asettui pyörimään Länsi-Venäjän eteläosiin korkeapaineen vahvistuessa kaukana koillisessa. Britanniaa lähestyi uusi voimakas matalapaine lännestä. Tarkastelualueella kaakonkulmalta Pohjanmaalle jäi edelleen vellomaan heikkenevä rintamasysteemi ja tuulet olivat hyvin heikkoja, suunnaltaan vaihtelevia ja ajoittain oli tyyntä; rintaman koillispuolella tuulet itäkaakosta ja lounaispuolella lännestä - luoteesta. Pilvisyys pysyi runsaahkon vaihtelevana, ilma oli paikoin utuista ja yöllä - aamulla oli paikoin sisämaapainotteisia sumuja. Kuurosateita tuli ajoittain; eniten iltapäivällä ja lähinnä vain ko. rintaman tienoilla. Illalla poutaantui ja sää selkeni osaksi. Yölämpötilat pysyivät pääasiassa +10 ja +15 asteen välillä ja päivälämpötilat olivat +15 asteen tienoilla - vähän yli; viileintä ko. rintamavyöhykkeen sateisimmalla linjalla.

La 10.9. - Tänään Britannian tienoille on saapunut uusi voimakas matalapaine ja Etelä-Venäjälle pyörimään jääneestä matalapaineesta on ulottunut vielä matalapaineen sola Etelä-Suomen ylle, missä vieläkin em. rintamasysteemi on jäänyt vellomaan heikkenevänä luode-kaakkosuuntaisena vyöhykkeenä; pilvisyys on ollut vaihtelevaa ja kuurosateita on muodostunut iltapäivällä hajanaisesti. Nyt illalla matalapaineen sola on alkanut vetäytymään idemmäksi antaen tilaa lännestä tulevalle etelä-pohjoissuuntaiselle korkeapaineen selänteelle; sää on poutaantunut ja alkanut selkenemään lähes kokonaan. Tuulet ovat olleet hyvin heikkoja ja ajoittain on yhä ollut tyyntä; tuulensuunnat ovat olleet aluksi koillisessa yhä idästä ja lounaassa luoteesta, mutta illalla koko alueella on alkanut vakiintumaan heikko luoteis-pohjoisvirtaus. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla; etelärannikolla +11 ja +14 asteen välillä. Päivälämpötila kohosi +15 ja +19 asteen välille.

Tuo kuva on otettu torstaina 8.9.2011 Espoon Tapiolassa ja siinä nähdään erään taajamakallion pintaa sammalineen ja jäkälineen. Viime aikoinahan etelärannikolla ja etenkin juuri pääkaupunkiseudulla on saatu tavanomaista runsaampia sateita, mistä johtuen sammalet ovat olleet tämän vuoden ylivoimaisesti vetreimmässä kasvussa jopa paahteisimpina tunnettuja kallioitakin myöten, kuten kuvastakin nähdään. Myös tavanomaista lämpimämmät säät ovat alkaneet olla hyödyksi sammalille, kun auringonsäteilyn kuivattava teho on jo sen verran heikentynyt ja yökosteus joka tapauksessa lisääntynyt keskikesään nähden. Ensi viikollakin sammalien superjuhlat jatkuvat leutojen ja runsassateistenkin säiden ansiosta.

Ennuste tuleville päiville (Päivitys vihreällä maanantaina 12.9.2011 klo. 23:55) Etelä-Suomessa (Voitte itse lukea esim. näistä sääkartoista ennusteen luonnetta suursäätilan ja muun Euroopan sään suhteen; Weatheronline Expert Charts) -->

Su 11.9. - Etelä-Venäjälle jää edelleen pyörimään matalapaine heikkenevänä etelä-pohjoissuuntaisen korkeapaineen selänteen siirtyessä Suomen yllä hitaasti itään. Britannian luoteispuolella velloo voimakkaan matalapaineen keskus, jonka seuraksi saapuu lännestä nopeasti hirmumyrsky Katia. Se sulautuu em. voimakkaaseen matalapaineeseen päivän aikana ja tuloksena syntyy yksi laaja ja erittäin voimakas myrskymatalapaine, jonka keskus jää aluksi Britannian luoteispuolelle. Tarkastelualueella vallitsee osittain selkeä sää lukuun ottamatta yön ja aamun sisämaapainotteisia paikallisia sumuja - sumupilviä. Lännen ja pohjoisen väliset tuulet tyyntyvät yön jälkeen ajoittain kokonaan. Illalla lännestä alkaa lähestymään rintamasysteemi runsastuttaen pilvisyyttä ja voimistaen etelä-lounaistuulia. Yölämpötila laskee sisämaassa +5 ja +10 asteen välille; etelärannikolla pysytään paikoin +10 asteen yläpuolella. Päivälämpötila nousee +16 ja +20 asteen välille; paikoin mahdollisuuksia +20 asteen tienoille selkeimmillä paikoilla.

Ma 12.9. - Erittäin rajun myrskymatalapaineen keskus (Ex-Katiasta syntynyt) siirtyy hitaasti koilliseen Britannian pohjoispuolella aiheuttaen myrskytuhoja Irlannissa ja Skotlannissa. Sen edellä pieni matalapaineen osakeskus siirtyy lounaasta Lapin tienoille mukanaan koko Suomen lännestä itään ylittävä etelä-pohjoissuuntainen rintamasysteemi; tarkastelualueella rintamasateet saapuvat yöllä - aamulla länteen ja siirtyvät hitaasti päivän aikana itään. Sateet ovat kuurottaisia ja etenkin meren läheisyydessä paikoin rankkoja heikon ukkosen kera. Illalla poutaantuu ja selkenee osittain lännessä. Tuulet ovat enimmäkseen kohtalaisia; ennen rintamaa etelästä ja sen jälkeen lounaasta. Yölämpötila vaihtelee vähän +10 asteen molemmin puolin; leudointa lännessä ja etelärannikolla. Päivälämpötila jää sateisimmilla paikoilla +15 asteen vaiheille; ennen sadetta idässä voi olla lähes +20 astetta. Ennuste on pitänyt suunnilleen paikkaansa; tuuli on ollut hieman ennustettua voimakkaampaa tarkastelualueella.

Ti 13.9. - Myrskymatalapaine näyttää jäävän edelleen hyvin hitaasti itään liikkuvana Britannian pohjoispuolelle aiheuttaen vielä aluksi myrskyisiä tuulia etenkin Skotlantiin ja myöhemmin Norjan eteläosiin. Toinen heikompi osakeskus jää myös lähes sijoilleen Lapin tienoille. Tämän myötä tarkastelualueella vallitsee ajoittain navakaksi - ehkä puuskissa kovaksikin voimistuva leuto lounaisvirtaus, jossa runsaan vaihtelevassa pilvisyydessä liikkuu runsaita kuurottaisia sateita koilliseen; eniten ja rankimmin iltapäivällä ehkä paikoin heikon ukkosen kera etenkin meren lähellä. Yölämpötila on +10 ja +15 asteen välillä; etelärannikolla +15 asteen vaiheilla. Päivälämpötila on +16 ja +19 asteen välillä. Ko. hirmumyrsky Katian rippeet sisältävä myrskymatalapaineen liike koilliseen on uusimpien ennusteiden mukaan selvästi nopeampaa ja muotoutuu selkeämmin yhtenä matalapaineena. Ko. päivänä sen keskus liikkuu Pohjanmereltä Keski-Skandinavian yli kohti Selkämerta - Perämerta; tässä yhteydessä lounaistuulet voimistuvat huomattavan rajuiksi tarkastelualueella iltaan mennessä ja voivat saavuttaa merellä keskituulenakin myrskyn voiman. Etenkin etelärannikolla voi olla puuskissa myrskyisiä lukemia: Tuulivahinkojen todennäköisyys on kasvanutta! Myös runsaita rintamasateita tulee lounaasta jo aamulla ja pitkin päivää vähintään rankan kuurottaisesti ehkä paikoin heikon ukkosen kera. Yölämpötila on leuto kuten yllä, mutta runsaassa pilvisyydessä ja sateissa päivälämpötila ei juuri yöstä nouse.

Ke 14.9. - Nuo em. kaksi matalapainetta näyttävät muodostavan tässä vaiheessa yhtenäisen laajahkon noin etelä-pohjoissuuntaisesti pitkulaisen matalapaineen painopisteeltään Skandinavian ylle siten, että tuo myrskymatalapaineen osa heikkenisi viimein selvästi. Tarkastelualueella jatkuu edelleen ainakin navakkapuuskainen lounaisvirtaus, jossa runsaan vaihtelevassa pilvisyydessä paikoin rankkasateisiakin kuurosadealueita liikkuu koilliseen; meren läheisyydessä ukkosenkin mahdollisuutta. Yölämpötila on +10 ja +15 asteen välillä; leudointa etelärannikolla - lounaassa. Päivälämpötila on hitaasti viilenevässä ilmamassassa +14 ja +17 asteen välillä. Tuo myrskymatalapaine näyttää jäävän tässä vaiheessa hidasliikkeisenä keskukseltaan Keski-Suomen tienoille; tarkastelualueella jatkuu aluksi hyvin voimakas länsi-lounaispuhuri, jossa myrskyvahinkoja tekevät rajut puuskat ovat mahdollisia etenkin etelärannikolla! Myöhemmin illalla tuulet alkavat kääntyä luoteeseen ja heiketä vähitellen. Edelleen länsilounaasta vyöryy etenkin alkupäivän aikana rankkaa kuurottaista sadetta, mutta illalla alkanee poutaantumaan ainakin osaksi. Lämpötila pyörii koko päivän enimmäkseen +11 ja +16 asteen välillä; leudointa meren läheisyydessä.

To 15.9. - Tässä vaiheessa Länsi-Eurooppaan muodostuu korkeapaine ja tuo etelä-pohjoissuuntaisesti pitkulainen matalapaine näyttää siirtyvän vähitellen Skandinaviasta Suomen päälle, missä tuon entisen myrskymatalapaineen heikentynyt osakeskus siirtynee Etelä-Suomen päälle rintamasateineen. Tarkastelualueella on aluksi vaihtelevapilvistä ja vain paikoin kuurosateita, mutta loppupäivällä runsasta pilvisyyttä ja jatkuvampia sateita paikoin runsaana. Illalla lännestä - luoteesta poutaantuvaa. Ennen rintamaa tuulee navakan - kovan puuskaisesti etelälounaasta ja rintaman jälkeen vähän heikommat tuulet alkavat käydä luoteesta. Yölämpötila on +10 asteen vaiheilla - etelärannikolla +11 ja +15 asteen välillä. Päivälämpötila jäänee +15 asteen vaiheille; etelärannikolla leudointa. Myrskymatalapaine alkaa heiketä selvästi ja siirtynee keskukseltaan vähitellen Kuolanniemimaan / Vienanmeren tienoille; tarkastelualueella vähän viileämpi luoteisvirtaus käy aluksi navakan puuskaisena, mutta heikkenee vähitellen. Pilvisyys rakoilee ja on vaihtelevaa, mutta kuurosateita voi yhä tulla etenkin iltapäivällä. Yölämpötila on +10 ja +14 asteen välillä ja päivälämpötila on vain parisen astetta korkeampi; leudointa etelärannikolla. Illalla viilenee alle +10 asteen etenkin sisämaassa.

Pe 16.9. - Tuo em. Länsi-Euroopan uusi korkeapaine siirtyisi vähän idemmäksi ja muotoutuisi kohti Skandinaviaa ja tuo em. etelä-pohjoissuuntainen matalapaine siirtyisi tässä vaiheessa heikkenevänä Suomen itäpuolelle, mutta jättäisi jälkeensä aluksi ns. häntää etelärannikon tienoille; tarkastelualueella runsaspilvistä ja kuurosateista vyöhykettä jää eteläisimmän Suomen päälle ja sisämaassa olisi poutaantumassa ensimmäisenä etelärannikkoa voimakkaampien pohjois-luoteistuulien kera. Ilmamassa säilyisi vielä melko leutona; yölämpötila olisi vähän +10 asteen molemmin puolin; leudointa etelärannikolla. Päivälämpötila olisi +15 asteen tienoilla - vähän yli; leudointa etelärannikolla. Matalapaine näyttäisi jäävän keskukseltaan Vienanmeren tienoille hitaasti heikkenevänä ja em. korkeapaineen selänne lähestyy Skandinaviassa. Tarkastelualueella jatkuu edelleen luoteis-pohjoisvirtaus vähitellen entisestään heikkenevänä pilvisyyden ollessa vaihtelevaa ja kuurosateita tulisi edellispäivää vähemmän. Yölämpötila olisi sisämaassa +5 ja +10 asteen välillä; etelärannikolla n. +10 astetta. Päivälämpötila olisi +15 asteen tienoilla; leudointa etelärannikolla.

La 17.9. - Ennustettavuus on jo heikkoa tätä vaihetta arvioitaessa, mutta nyt näyttää seuraavalta: Tuo em. uusi lounaan korkeapaine alkaisi ulottamaan korkeapaineen selännettä etelästä - lounaasta Suomeen itäpuolisen matalapaineen heiketessä yhä enemmän; tarkastelualueella vallitsisi aluksi vaihtelevapilvisen poutainen heikohko pohjoisvirtaus, mutta loppupäivällä selkenisi ja tyyntyisi. Ilmamassa olisi kuivempaa ja vähän lisää viilenevää; yölämpötila laskisi sisämaassa jo paikoin vain +5 asteen vaiheille ja etelärannikollakin paikoin +10 asteen alle. Päivälämpötila olisi +13 ja +16 asteen välillä; viileintä sisämaassa. Korkeapaine siirtyy Suomen eteläpuolella itään mukanaan korkeapaineen selänne Skandinaviasta Suomen päälle. Britannian - Pohjanmeren tienoilla näyttäisi muhivan uusi matalapaine. Tarkastelualueella luoteis-pohjoistuulet tyyntyvät yön jälkeen ja sää on enimmäkseen selkeää. Illalla lounaan uusi matalapaine alkaisi vaikuttamaan... Yölämpötila olisi sisämaassa +5 asteen vaiheilla (Mahdollisesti alavilla mailla hallanvaara); etelärannikolla +10 asteen vaiheilla - vähän alle. Päivälämpötila olisi +12 ja +15 asteen välillä; leudointa etelärannikolla.

Tässä vaiheessa näyttää nopeasti elävien tilanteiden valossa siltä, että joudun tekemään vielä toisenkin päivityksen parin päivän kuluttua tähän ennusteeseen ennen seuraavaa varsinaista ennustettani...

Etelä-Suomen kasvukausi on ollut ennätyksellisessä kehityksen etuajassa tällä viikolla edelleen jatkuneiden tavanomaista lämpimämpien säiden ansiosta. Tästä tein äskettäin valokuvallisen seurantaraportin (Kasvukauden 2011 huomattavan etumatkan ilmenemisiä ja vaikutuksia luonnosta puistoihin ja puutarhoihin; syyskuun 1. - 2. viikko) kuvaamaan juuri tämänkin viikon ennätystilanteita. Siksi en nyt mainitsekaan muuta kuin vain sen, että kasvukauden etumatkan määrä tavanomaiseen on ollut nyt peräti n. kuukauden luokkaa ja ensi viikollakin sama jatkuu säiden pysyessä voimakkaasta epävakaistumisesta huolimatta edelleen melko leutoina. Lisäksi on huomattava, että etelärannikolla kehityksen aste alkaa olla yhä enemmän sisämaata edellä lämpimän meren ansiosta, jota korostaa tänä vuonna hyvin lämpimän kesän jälkeen meressä viipyvä ekstralämpö.
Muita erikoishuomioita: Elokuun lopulla suoraan vihreästä kuivan ruskeaan kuihtuneiden sananjalan (Pteridium aquilinum) ja maitohorsman (Epilobium angustifolium) tapauksissa vähemmistöön on vielä jäänyt osittain vihreitä yksilöitä, joissa mm. maitohorsmalla kirkkaat oranssinpunaiset ruskavärit ovat nyt mahdollistuneet. Koivuilla, lepillä, haavalla (poppeleilla) ja pajuilla vetreimpien taimien ja nuorten puiden viimeisenä vielä kasvua yrittäneet yksittäiset pää- ja latvaversot alkavat viimein päättää nekin kasvuaan ensi viikon mittaan; koivuilla ja pajuilla näin etenkin ruostesieniruskan iskettyä.

Ruostesieniruska onkin itse asiassa runsastunut tällä viikolla erittäin paljonkin lisää maaseudulla kellastuttaen koivikoita monin paikoin lähes ruskahuippuisen paljon. Tämä vuosi on siis jälleen erittäin runsasta ruostesienien mellastusta ja ruostesieniruskaisia koivuja on ilmaantunut jo myös taajamissa monin paikoin. On oletettavaa, että tämä valeruska jatkaa voimakasta voittokulkuaan ensi viikollakin ja silloin osasta pahimmista ko. sienitaudin käsittelemistä koivuista ja joistakin pajuistakin tulee jo ajankohtaan nähden poikkeuksellisen varistuneita ensi viikon voimakkaiden tuulten avustaessa sitä huomattavasti.

Varsinainen ruskakin on siis alkamassa etenemään kirkkaiden värien maailmaan Etelä-Suomessa, mutta vasta paikoin ja yksittäin suunnilleen tavanomaisessa aikataulussa. Elokuussa etuaikaista ruskaa paikoin ilmentäneet varhaisimmin ruskaantuvat lajit ovat alkaneet huipentumaan ruskaltaan osaksi ja tämä yleistyy ensi viikolla suunnilleen normaalissa aikataulussa leutojen ja sateisten säiden jarruttaessa edelleen etuaikaisuutta ainakin laikuttain (osassa ko. yksilöitä); näitä ovat esim. tuomet (Prunus padus), punasaarnit (Fraxinus pennsylvanica), jotkut kotipihlajat (Sorbus aucuparia) ja pikkuherukat (Ribes glandulosum). Yksittäisiä kirkkaita syysvärejä alkaa ilmaantumaan mm. rusokirsikassa (Prunus sargentii) sekä varhaisimmin ruskaantuvissa metsävaahteroissa (Acer platanoides) ja haavoissa (Populus tremula). Pensaista ruskaantuvimpia alkavat olemaan osa pensasangervoista (Spiraea sp.) ja viitapihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia).

Maanviljelyssä rypsi- / rapsisatojen puintikorjuu näyttää viimein käynnistyneen viimeistenkin peltotilkkujen osalta, mutta vieläkin on jäänyt ilmeisesti pilaantunutta satoa sijoilleen. Muutoin sänkivaiheiset pellot tuottavat edelleen poikkeuksellisen runsasta uutta rikkakasvikasvua leutojen ja runsassateisten säiden ansiosta. Syysviljaoraat jatkavat viriiliä kasvuaan, mutta toisaalta runsaista sateista saattaa alkaa olemaan paikoin liikamärkyyshaittaa. Puutarhaviljelyssäkin liikamärkyys voi myös alkaa haittaamaan ajoittain. Leutous ja runsas kosteus koituvat silti edelleen sienten, sammalien ja nurmikoiden erinomaiseksi hyväksi. Runsaat sateet myös nostavat jokien virtaamia ensi viikolla, mutta selviltä tulvilta vältyttäneen vielä mahdollisia taajamatulvatilanteita lukuun ottamatta etenkin meren läheisyydessä...

Vesistöjen pintavesien lämpötilat ovat pysyneet Etelä-Suomessa edelleen reilussa +15 asteessa sekä järvissä että Suomenlahdella. Edelleen jatkuvat leudot säät pitävät viilenemisen yhä erittäin hitaana, joskin tässä vaiheessa vuotta vesistöjen viilenemisessä on jo huomattava auringon säteilytehon nopean heikkenemisen vaikutus, jota tehostaa huomista sunnuntaita lukuun ottamatta ensi viikon runsas pilvisyyskin. Poikkeuksellisen lämpimän kesän takia syvään lämmenneet vesimassat hidastavat toisaalta yhä viilenemistä, josta johtuen suurten vesistöjen äärellä ilmastoa lämmittävä vaikutus on jatkossakin tavanomaista suurempi. Joka tapauksessa ensi viikon mittaan ensimmäiset +15 asteen alitukset voivat viimein olla mahdollisia paikoin ainakin järvissä.

No comments: