Wednesday, September 28, 2011

Globalistiekonomian systeemiromahdus ja kansannousu pankkiirioligarkiaa vastaan: Syyskuun 2011 lopun tilannekatsaus

Pankkiirioligarkian vastainen kritiikkini saakoot nyt jatkoa kärjistyvässä tilanteessa, joka on kiteytymässä yhä voimakkaammin hyvän ja pahan välisenä globaalina taisteluna ja siten yhä konkreettisemmin osoittamassa yhtäältä globaalin talousjärjestelmän romahtamisen todellisuutta ja toisaalta lännen yhteiskunnissa sen takia yhä enemmän voimistuvaa kansannousumentaliteettia. Onneksi myös oivallisia ratkaisukeinoja on alettu esittää painokkaammin ja runsaammin tämän kaaoksen ja tuhoprosessin kääntämiseksi neorenessanssia kohti, mutta kuitenkin edelleen lähinnä vain valtamediakonsernien ulottumattomissa olevissa vaihtoehtomedioissa.

Valitsen tähän havainnollistukseeni aluksi omia Facebook-statuskirjoituksiani linkkeineen tältä ja viime viikolta. Niiden parissa ilmenee juuri tuo em. kaksidraamainen tilanne: Pankkiirioligarkia jatkaa tuhotöitään, mutta kansalaisten parista nousee yhä kärkevämpää kritiikkiä. Erikoisena ja positiivisena yllätyksenä on kuitenkin tarkasteltava myös Venäjän ns. kaksoisjohdon (Vladimir Putin ja Dmitri Medvedev) viime viikonloppuna julistamaansa polittista ohjelmaa varsin havaittavasti pankkiirioligarkiaa mitätöivänä strategisena liikkeenä kohti neorenessanssisia pyrkimyksiä ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamista!

Loppupuolelle kokoan runsaan määrän Facebookin Paljastetaan rahan valhe! -ryhmän (Poistin linkityksen, koska se ei toimi) keräämää hienon havainnollista materiaalia tämän kertaiseen aiheeseen liittyen. Moni ko. materiaalista on peräisin aktiivisella tavalla kunnostautuneesta Verkkomedia -sivustolta. Kunkin jutun kohdalla olen lainannut kuvaukset kursiivilla ko. Facebook-merkinnöistä. Keräämäni jutut ovat aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan muutamilta viime päiviltä.

Omia Facebook-statusmerkintöjäni tältä ja viime viikolta --->

Vladimir Putin Outflanks the British --> Hienoa, miten hyväksi uutiseksi tämä on muodostunut!! :) Vladimir Putin on ajan hermolla ja osoittaa sekä geopoliittista että ekonomista ymmärrystä havaita neorenessanssisia edellytyksiä ja toisaalta niiden esteenä olevan Brittiläisen imperiumin pankkiirioligarkkiset vihollisuudet!

Eilen (la 24.9.2011) jo kiersi täällä Facebookissa tämä video Putinin ko. puheesta: 'Nothing can stop us' - Putin addresses United Russia congress.

Ylimmäisessä videossa on myös historiallisten juurten selostusta mm. siitä, miksi Venäjällä ja USA:lla on perinteisesti ollut jo 1800 -luvullakin side vastustaa ko. pankkiirioligarkian ydintä, Brittiläistä imperiumia. Siksi osaltaan nyt edelleen on hyvin suuri ongelma siinä, kuinka USA on Barack Obaman hallinnon kautta vielä katastrofaalisessa Brittiläisen imperiumin eli pankkiirioligarkian ikeessä.

Eurooppa on näissä maailman melskeissä nyt sivustakatsoja, jonka EU- ja eurosysteemi on tuhoutumassa osana ko. transatlanttista pankkiirioligarkian parasiittista tuhohegemoniaa. Kuten todettua: USA:n on täten otettava samanlainen strateginen askel kohti pankkiirioligarkian tuhoamista, kuten Putin on nyt ilmoittanut Venäjän tekevän osana myöskin Venäjän ja Kiinan yhteistyötä. Mutta ottaako USA onkeensa, vai luisuuko se Obaman mukana perikatoon ja vie Euroopan mukanaan ja mitätöi samalla Venäjänkin neorenessanssista pyrkimystä?!......

"En ole koskaan nähnyt Euroopan päättäjiä näin pelokkaina" - Talouselämä ---> Sitä saa mitä tilaa, kun on osallistunut sokeana kätyrinä pankkiirioligarkian juonitteluihin ja tihutöihin! Oma vikansa koko kätyrilaumalla ja pääsyyllisenä hirsipuuta vailla sopan keittänyt oligarkiapaska!

Trader on the BBC says Eurozone Market will crash ---> Harvinaisen ja yllättävän suorapuheista ja oikeaa tilannetta havainnollistavaa sisältöä moisessa valtamediakonsernissa (BBC), mutta ko. treideri tietenkin neuvoo tyylipuhtaana pankkiirioligarkian kätyrinä täysin perseestä ja helvetistä siinneitä tekoja: Usuttaa ajattelemaan vain hyperitsekkäästi ja unohtamaan kollektiiviset totuudet, joissa oikeasti piilee ratkaisun avaimia ongelmaan --> mm. Glass-Steagall.

Osa valtamediasta vaikenee Wall Streetin protesteista ---> Valtamediat ovat hyvin kierrellen ja kaarrellen yrittäneet välttää uutisointia tällaisista oikeaan osoitteeseen menevistä protesteista ja kuinka poliisivaltiotyrannia yrittää runnella niitä pois. Tämän systeemisen talousjärjestelmän romahduksen edetessä tämä on vasta alkua ja protestit tulevat yleistymään erittäin paljon ja ne tulevat menemään yhä enemmän oikeaan osoitteeseen!

Protesteista ei ole kuitenkaan mitään hyötyä pidemmän päälle, jos ne vain jäävät vaille mahdollisimman rauhanomaista poliittista ohjelmaa kohti pankkiirioligarkian kukistamista ja neorenessanssin alkuun laittamista. Esim. juuri sellaista, mitä LaRouche -liike on tähdentänyt ja juuri siihen valtiomiestyyliin, mitä Vladimir Putin ja Dmitri Medvedev ovat äskettäin osoittaneet. Kriisitietoisuuden täytyy olla myös kollektiivisten ja metafyysisten ominaisuuksien ja prosessien ymmärrystä strategisesti tärkeimmän vihollisen näkemiseksi ja sen vihollisuuksien eliminoimiseksi. Pelkät protestit eivät sitä vielä ole!

Systeemikriisi ---> Aki Järvisen oivallisesti pankkiirioligarkian ominaisuuksia ja tekoja havainnollistava analyysi. Akin videossa tarjotut vihjeet ongelmanratkaisusta ovat myös hyvä sekoitus sekä kollektiivista että paikallista ajattelua...

Oma kiteytykseni: Pankkiirioligarkian ojentaminen on yhtäältä sen imperialismin pysäyttämistä kollektiivisin menetelmin ja toisaalta ko. oligarkiasta syntyneiden tuhojen korjaamista paikallistasoilta alkaen! Systeemikriisi on näin eri tasoille ulottuva vihollissyöpä, joka ei poistu yksiulotteisella lääkitsemisellä! Ultraindividualistinen ja hyperobjektiiviseen aistimaailmaan rajoittunut pankkiirioligarkian saastuttama hyperbehavioristinen ja superutilitaristinen mieli ei tuollaiseen oikeaan lääkitsemiseen kykene ollenkaan, mikä on nyt nähty jo monta kertaa erittäin selkeästi. Siksi sellaiseen maailmankuvavankilaan ei ole enää mitään oikeutusta ja syytä jäädä, vaan on todellakin siirryttävä tekemään ongelman ratkaisua kokonaan "laatikon ulkopuolelle"!

Juuri siksi esim. Glass-Steagall -lain ymmärtäminen tässä valossa on myös tähdellistä; se on työkalu juuri tuon pankkiirioligarkian imperiaalisen olemuksen eliminoimiseksi. Akin ja yleisemmin talousdemokratialiikkeen tähdentämät paikallisrahan ja muuhun julkiseen velattomaan rahaan perustuvat teesit ovat puolestaan tähdellisiä juuri paikallistasoilta alkavien ongelmanratkaisujen toteuttamisissa, joita on hyvä olla olemassa runsaasti eri kulttuureihin ja maantieteellisiin olosuhteisiin soveltuen.

LaRouche -liikkeen versio tästä paikallistasolta alkavaksi neorenessanssimissioksi on Yhdysvaltain alkuperäistarkoituksen mukaiseen pankkiirioligarkian vastaisuuteensa sovellettuna yhtäältä ns. hamiltonialainen julkinen raha ja sen käyttäminen reaalitalouden hyväksi NAWAPA-projektin avulla eli infra-, energiantuotanto- ja ihmispoluaatiota kehittävän rakentamisen toteuttamiseksi. Tällä on myös globaalit yhteishyvää kehittävät sovellusmahdollisuudet.

Venäjän äskettäinen poliittisen ohjelman julistus on yksi askel juuri tällaiseen oikeaan suuntaan, mutta näemme edelleen USA:n itsensä ja EU:n jumittavan wanhassa pankkiirioligarkkisessa ajattelussa, mikä on aiheuttava tällä menolla vain pelkästään tuhoa ja kärsimystä! Miten tästä pahuuden ansasta maailma makaa eteen päin: Luoja tietää... Tiedämme kuitenkin sen, että pankkiirioligarkian piirissä on vuosisataisen perinteen mukaisesti niin itsepäistä omaan taloususkontoiseen ajatteluunsa jumittunutta sairasmielistä porukkaa, että he ovat ns. joka tapauksessa "menetettyjä sieluja"...

Talouskriisi Taloussanomat ---> Taloussanomissa on ollut viime päivinä erittäin laaja analyysi talouskriisistä: Täytyypä tutustua siihen jossain välissä paremmin ja verrata muuhun oppimaani aineistoon... Nopealla vilkaisulla TS:n matsku sisältää paljon hyviä huomioita, mutta yhä tiettyä salailua ja ymmärtämättömyyttä on myös havaittavissa...

Paljastetaan rahan valhe! -sivuston (Poistin linkityksen toimimattomana) materiaalia Facebookista --->

Sijoittaja BBC:n haastattelussa: 'Goldman Sachs johtaa maailmaa': "Maanantaina BBC teki kohua aiheuttaneen haastattelun: sijoittaja Alessio Rastani totesi investointipankki Goldman Sachsin johtavan maailmaa - eivät hallitukset. Euroalue on lopussa eikä markkinoita kiinnosta mitkään pelastusyritykset. Varoitus on selvä: valmistaudu rajuun talousromahdukseen.".

Raju ulostulo: ”Pahin kriisi historiassa”: "Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso on uutistoimistojen mukaan sanonut puheessaan, että Euroopan unioni on historiansa pahimmassa kriisissä. Barroso pitää parhaillaan EU:n tilaa käsittelevää puhetta.".

Mauri Pekkarinen täysistunnossa: 'aukko paperissa': "ERVV-lakiesityksestä puuttuvat kokonaan vakuudet, jotka olivat mukana vielä 18.8.2011 suurelle valiokunnalle jaetussa luonnoksessa. Näyttää kiistattomalta että kun Suomen eduskunta keskiviikkona 28.9. äänestää vakausvälineestä, suuri osa kansanedustajista ei edes ymmärrä, mistä äänestävät.".

Vallataan Helsingin Pörssi / Occupy Wall Street Helsinki: "Pankkiirit ja porssimeklarit luovat kuplia ja talouskriiseja keinotekoisesti, hankkiakseen itselleen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusvaltaa veronmaksajien kustannuksella. Pankit rahoittavat ja valmistelevat konflikteja, ja rahoittavat sitten sen molempia osapuolia, vain tehdakseen voittoa ja tukeakseen omaa valta-asemaansa sodankaynnilla. Pankkiirit suunnittelevat tietoisesti koyhyytta, velkaantuneita kansalaisia, kriiseja ja nalanhataa. Pankkiirit valmistelevat lainsaadantoa, luuserihallituksen juoksupoikiensa valityksella. Pankkiirit kontrolloivat mediaa, ja paattavat mita TV Uutiset seka sanomalehdet kansalaisille kertovat. Pankkiirit ohjailevat koulutusjarjestelmaa. Mutta me kansalaiset voimme muuttaa taman kaiken. Me kansalaiset tiedamme, etta meita on kaytetty hyvaksi. Kreikkalainat ovat jaavuoren huippu. Olemme syntyneet vapaina, mutta jarjestelma ymparillamme on suunniteltu siten, etta me vapaaehtoisesti luovumme meille kuuluvista oikeuksistamme, vallanpitajien hyvaksi. Me olemme tietoisia, etta moderni yhteiskunta teeskentelee lisaavansa kansalaisten hyvinvointia, vain tehdakseen heista taysin riippuvaisia keskushallinnosta, ja pankkiirien tarjoamasta velasta. Jarjestelma synnyttaa velkaorjuutta. Me tiedamme taman tosiasian, eika mikaan maara viihdetta saa meita unohtamaan, etta me olemme hyvaksikaytettyja. Aikamme on koittanut. Aikamme on koittanut muuttaa taloutemme demokraattiseksi. Aikamme on koittanut lopettaa korporaatiobyrokratian ahneus ja julma epainhimillisyys. Me, kansalaiset, yhdessa voimme rakentaa uuden, paremman, ihmislaheisen yhteiskunnan. Jos sina et pysty tulemaan paikan paalle Helsingin porssin edustalle, Fabianinkatu 14:aan, voit kayttaa Internetia, aantasi, ja suhteitasi ilmaisemaan kantasi ystavapiirissasi, ja kertoa ihmisille sinun mielipiteesi. Ole muutos, jonka haluat nahda ymparillasi. Jaa ajatuksesi, kykysi, mielipiteesi ja tyopanoksesi, seka ratkaisusi. Perusta vaihtopiiri, tai paikallinen krediitti, tue luomutuotantoa kuluttamalla sita, ja boikotoi suuria yrityksia. Sijoita kultaan ja hopeaan. Tee mita sinusta tuntuu parhaalta. He, jotka eivat ole mitaan mielta, ovat helposti toisten ohjailtavissa. Kenen joukoissa Sina seisot?".

Occupy Wall Street: Police brutality, media blackout: "As Occupy Wall Street demonstrations enter their second week, over 80 people were arrested over the weekend and police brutality surges on the streets.­".

Michael Moore: "Occupy Wall Street" is an "Uprising" That will Spread: "Michael Moore appeared on Piers Morgan tonight and decried the economic injustice in America.".

Yhdysvaltain keskuspankki pyrkii vakoilemaan kansalaisten keskustelut: "Amerikkalaisten pankkien sietokyky finanssikriisistä kirjoittelulle on loppunut. FED (USA:n keskuspankki) ehdottaa nyt keskusteluryhmien viestien seulontaa, jotta nähtäisisiin, miten yleinen mielipide liikkuu.".

Talouskriisi eduskunnassa: Ylivelkaantumista tarkoitus hoitaa lisävelalla: "Eduskunta käsittelee tänään tiistaina ja äänestää huomenna keskiviikkona ERVV:n toimivaltuuksien kasvattamisesta. Talouskriisin varjolla toimi- ja päätäntävaltaa siirretään ulos Suomesta. Seuraukset näyttäisivät olevan kansalaisten kannalta katastrofaaliset.".

Vallankumouksellinen pankkihanke etenee Kaliforniassa: "Kalifornian paikallishallinnon ylä- ja alahuoneet hyväksyivät hiljattain esityksen nimeltään Assembly Bill 750. Esitys koskee osavaltion omistaman julkisen pankin perustamista Kaliforniaan ja prosessi on nyt kuvernöörin allekirjoitusta vaille valmis. - Tässä olisi myös Suomelle vaihtoehto!".

Tiistaina äänestetään suomalaisten rahojen siirtämisestä Italialle: "Tiistaina 27.9. kansanedustajat ovat äänestämässä siitä, maksavatko suomalaiset esimerkiksi italialaisten eläkkeet tulevina vuosina. - Nyt on viimeinen aika pahoittaa mielensä EU:n rahatalouden vedätyksestä, sanoo Arhi Kuittinen talousblogillaan.".

Katainen pitää poliittisen ilmapiirin muutosta uhkana Kotimaan uutiset Iltalehti.fi: "Pääministeri Jyrki Katainen (kok) on huolestunut Suomen poliittisen ilmapiirin muuttumisesta.".

Eurooppa konkurssiin - pesänjakajaksi yksityinen yritys? (Luento Youtube-videoina): "Osat 1, 2, 3, 4 ja 5.".

Islanti taistelee pankkikartellia vastaan - menestyy, ja valtamedia vaikenee: "Kooltaan pieni mutta sielultaan suuri Islanti on kieltäytynyt antautumasta kansainväliselle pankkikartellille. NewsNetScotland aloittaa saagansa Islannista toteamalla "On hämmästyttävää, kuinka vähän valtamedia kertoo meille siitä, mitä maailmalla tapahtuu". ".

Uskomaton grafiikka - näin Euroopan velkapommi paisui - Talouselämä: "Kansainvälisen valuuttarahaston raportissa on havainnollinen grafiikka, joka kuvaa dramaattista muutosta Euroopan velkamarkkinoilla.".

Myönteistä maailmalta: palavien pankkien maalaaja edelleen vapaana: "Losangelesilainen Alex Schaefer maalaa palavia pankkeja ja mellakoita, ja on joutunut siksi poliisin ja terrorinvastaisen toiminnan mielenkiinnon kohteeksi.".

Miksi valtion pitäisi painaa rahaa?: "Kulttuurissamme tai sanoisinko kollektiivisessa tajunnassamme elää hyvin syvään juurtunut harhaluulo, että rahamme on valtion luomaa. Jopa maamme johtavat poliitikot vakuuttavat, että näin se on. Rahamme ei kuitenkaan ole julkisen vallan luomaa, ei vaikka meille kuinka niin uskoteltaisiin.".

No comments: