Thursday, September 29, 2011

Eduskunnan maanpetoksellinen ERVV-äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta

Eilen täällä Suomessa tapahtui maanpetoksellinen antautuminen globaalin pankkiirioligarkian ikeeseen yhä pahemmin! Se tapahtui Euroopan rahoitusvakausvälineen takausmäärän korottamisen hyväksymisenä eduskunnan äänestyksessä. Tähän liittyvät kansanedustajakohtaiset äänestystulosten yhteenvedot löytyvät hienosti näistä linkeistä: Miten kansanedustajat äänestivät aiheesta Euroopan rahoitusvakausvälineen takausmäärän korottaminen? ja Äänestystulos: "Hallituksen esitys eduskunnalle Belgian, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta.".

Tämä äänestystulos on erityisen maanpetoksellinen ja siten erittäin paljon yhtäältä pankkiirioligarkiaa myötäilevä sekä toisaalta kansalaisten olosuhteita sen kautta väheksyvä, koska kyseinen ERVV on hyvin häikäilemättömästi suunniteltu juuri globalistieliitin NWO -agendan eteenpäin viemiseksi pankkiirioligarkian ylläpitoa ja "kehittämistä" varten. Tätä havainnollistaa hyvin mm. Aki Järvisen video (Mikä Euroopan vakau(tu)smekanismi?) sekä ko. äänestystulosta kommentoivan Riikka Söyringin (KissanKulmasta -blogi) kirjoitus (Eduskunta sitoutti suomalaisen veronmaksajan elättämään pankit: ERVV-äänestys (Kyllä mua nyt kiroiluttaa!) ).

ERVV-äänestystulos ilmentää hyvin myös uuden eduskuntamme ja sen kansanedustajien pankkiirioligarkian myötäilemisen astetta. Jo ennen eduskunnan virkaanastumista keväällä - kesällä tänä vuonna jouduimme katselemaan ennen näkemätöntä kiistelyä tämän eduskunnan hallitusohjelman muodostamisessa, missä vastakkainasettelua juuri pankkiirioligarkian myötäilemisen ja kyseenalaistamisen puitteissa ilmeni rajusti. Samalla havaittiin myös se, kuinka yhteiskunnallisen tilanteemme ymmärtämättömyys on ollut suuri osa tätä kiistelyä kansanedustajien keskuudessa. Tästä uudesta eduskunnasta ja heidän kiistelyistään kirjoitin blogiini mm. nämä aineistot: Facebook -statuskoostetta: Suomen hallituksen muodostuminen kriisifarssin kautta globalistiagendoja toteuttavaksi kätyriteatteriksi..., Suomen ekonomia ja politiikka sekavassa alasajossa globalistien NWO -projektin takia, Talousdemokratia -liikkeen ratkaisevan tärkeä osallisuus NWO:n kaatamisessa huonosta 2011 vaalimenestyksestä huolimatta ja Eduskuntavaalien 2011 jälkeisen viikon runsas pohdinta-, kritiikki- ja oivalluskooste poliittisekonomisyhteiskunnallisesta tilanteesta.

Hallitusohjelma saatiin kuitenkin ihmeen kaupalla kasaan viime kesäkuussa ja nyt sen ohjelman ensimmäinen todella merkittävä käytännön ilmentymä on juuri tämä äänestystulos! Niinpä tarkastelen sen avulla tässä hyvin analyyttisesti isona selvityksenä eduskuntamme nykytilaa, missä otan tarkkaan ja rohkeasti selvää kunkin kansanedustajan pankkiirioligarkian myötäilemisen tai kyseenalastamisen asteista. Teen tämän ko. äänestystuloksen avulla siten, että jaan kansanedustajat Jaa- ja Ei -äänien perusteella kahteen vastakkaiseen ryhmään ja sijoitan kunkin ryhmän jokaisen kansanedustajan kohdalle erilaisia ryhmän luonteeseen sopivia parametreja ko. pankkiirioligarkian myötäilemisen tai kyseenalastamisen asteiden selvittämiseksi.

Itse äänestystulokseen liittyvien parametrien, arvioiden ja jaotteluiden määrittämiseen käytin lähteenä noita em. linkkejä (Miten kansanedustajat äänestivät aiheesta Euroopan rahoitusvakausvälineen takausmäärän korottaminen? ja Äänestystulos). Muita parametrien, arvioiden ja jaotteluiden määrittämisiä loin oman yhteiskunnallispoliittisen oppimiseni ja ymmärrykseni pohjalta. Myös wikipedia-artikkelit eduskunnista vuodesta 2007 alkaen olivat tutkittavina lähtöaineistoina.

Kaikki tämä on selitetty johdonmukaisesti ja tarkasti alla olevassa analyysiosassa, joten pidemmittä alustuksitta voitte tutkia ko. listausten erittäin laajaa ja monipuolista sisältöä. Itse asiassa ko. sisältö luo puitteita arvioida uuden eduskuntamme luonnetta paljon enemmänkin kuin vain tämän äänestystuloksen piirissä. Jätän sellaiset lisäluonnehdinnat kuitenkin mahdolliseen toiseen kertaan ja varmasti saatte itsekin paljon lisää irti ko. aineistosta myös pitkälle tulevaisuuteen... Tähän lopuksi kerrottakoon vielä se, että tyhjää tai poissa "äänestäneet" kansanedustajat eivät ole analyysissäni mukana. Noista em. linkeistä pääsette katsomaan, keitä he olivat.


SUOMEN UUDEN EDUSKUNNAN PANKKIIRIOLIGARKKISEN ASTEEN SELVITYS

ERVV-äänestys: Jaa -ääniryhmän analyysikomponentit selityksineen --->

Boldaus - Tunnettu henkilö valtamediassa viime aikoina ja siten vahva mielipidevaikuttaja; jokainen miinus- tai pluspisteiden yhteenlaskettu summa - 2 tai yksinään kaksi miinuspistettä. Perusteita: Henkilön tunnettuvuudella on melkoisen suora vaikutus siihen, kuinka hänen äänestyskäyttäytyminen vaikuttaa lisäävästi annetun äänen painoarvoon negatiivisesti. Tässä Jaa -äänen tapauksessa vaikutus on nimenomaan huomattavan negatiivinen sen perustuessa haitallisen pankkiirioligarkian imperialismin ja neofeodalismin voimistamiseen.

Tumma punainen - Nykyinen ministeri hallituksessa; yksi miinuspiste. Perusteita: Uuden eduskunnan hallitusohjelma on kasattu hyvin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten sellaisen hallinnon ministerinä oleminen aiheuttaa negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle.

Kirkas punainen - Nykyinen pääministeri hallituksessa; kaksi miinuspistettä. Perusteita: Uuden eduskunnan hallitusohjelma on kasattu hyvin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten sellaisen hallinnon pääministerinä oleminen aiheuttaa erityisen raskauttavasti negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle.

XX-merkki - Edellisen hallituksen ministeri; yksi miinuspiste. Perusteita: Myös edellisen eduskunnan hallitusohjelma oli kasattu niin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten senkin hallinnon entisenä ministerinä oleminen aiheuttaa nykytilanteeseen negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle.

X-merkki - Antanut antiporvarillisena tunnetun puolueen (Vas ja SDP) riveissä Jaa -äänen; yksi miinuspiste. Perusteita: Pankkiirioligarkian tukeminen porvarillisena tunnettujen puolueiden ulkopuolelta on eräänlaista yhteiskunnallista maanpetturuutta, jolla on raskauttava haitallinen ominaisuus myös tässä äänestyksessä.

Z-merkki - Antanut nykyisen oppositiopuolueen (Ps ja Kesk) riveissä Jaa -äänen; kaksi miinuspistettä. Perusteita: Pankkiirioligarkian tukeminen porvarillisena tunnettujen puolueiden ulkopuolelta on eräänlaista yhteiskunnallista maanpetturuutta, jolla on raskauttava haitallinen ominaisuus myös tässä äänestyksessä. Uuden eduskunnan oppositiosta käsin tehtynä se on erityisen merkittävää negatiiviselta painoarvoltaan (Ei esiintynyt tällä äänestyskerralla!).

O-merkki - Antanut keväällä ennen eduskuntavaaleja vastakkaisen äänen vaalikonekyselyssä eli muuttanut mielipidettään negatiiviseksi; yksi miinuspiste. Perusteita: Ennen vaaleja henkilön esittämien mielipiteiden täyskäännös tukemaan pankkiirioligarkiaa on raskauttavan haitallinen seikka ja siten myös vaalilupausten pettäminen.

OX-merkki - Ollut keväällä ennen eduskuntavaaleja vaalikonekyselyssäkin voimakkaasti Jaa -äänen kannalla; eli yksi miinuspiste. Perusteita: Kaikkein johdonmukaisimmin ja jääräpäisimmin pankkiirioligarkiaa tukevalla tiellä pysyminen jo vaaleja edeltäneeltä ajalta saakka on myös yhteiskunnalliselta haitaltaan raskauttavaa.

! -merkki - Puolue (Vas ja Kd) toimi edellisessä eduskunnassa oppositiossa pankkiirioligarkiaa vastaan, mutta antoi nyt Jaa -äänen; eli yksi miinuspiste. Nykyisen eduskunnan ensikertalaiselle ei miinuspistettä. Perusteita: Tämäkin on esimerkki takinkäännöstä pankkiirioligarkiaa tukevalle tielle, mikä on sekä yhteiskunnallisesti haitallinen elementti että petturuutta kansalaisia kohtaan. Ensikertaa uudessa eduskunnassa istuva tällainen henkilö saa vielä synninpäästön tällä kertaa.

Boldattu kursiivi - Pankkiirioligarkiaa eniten tukeva porvaripuolue (Kok); kaksi miinuspistettä. Perusteita: Puolueohjelman rakentuminen jo historiallisista syistä johtuen pankkiirioligarkian kannalle aiheuttaa kokonaispolitiikan taustalle raskauttavan varjonsa. Suuri puolue on tässä tapauksessa painoarvoltaan merkittävä.

Kursiivi - Pankkiirioligarkiaa toiseksi eniten tukeva porvaripuolue (r); yksi miinuspiste. Perusteita: Puolueohjelman rakentuminen jo historiallisista syistä johtuen pankkiirioligarkian kannalle aiheuttaa kokonaispolitiikan taustalle raskauttavan varjonsa; pieni puolue on tässä tapauksessa painoarvoltaan vähäisempi.

Yhteispistesymbolit selityksineen eniten miinuspisteitä saaneille ----- A - Ilmiselvin - voimakkaasti vaarallinen pankkiirioligarkian kätyri / hyväuskoinen hölmö, B - Kohtalaisen vaarallinen pankkiirioligarkian kätyri / hyväuskoinen hölmö ja C - Lievästi vaarallinen pankkiirioligarkian kätyri / hyväuskoinen hölmö. Ei yhteispistemerkintää (Yhteispistemäärät 0 ja -2 välillä) - Neutraalihko pankkiirioligarkian kätyri / hyväuskoinen hölmö.

ERVV-äänestys: Ei -ääniryhmän analyysikomponentit selityksineen --->

Boldaus - Tunnettu henkilö valtamediassa viime aikoina ja siten vahva mielipidevaikuttaja; jokainen miinus- tai pluspisteiden yhteenlaskettu summa + 2 tai yksinään kaksi pluspistettä. Perusteita: Henkilön tunnettuvuudella on melkoisen suora vaikutus siihen, kuinka hänen äänestyskäyttäytyminen vaikuttaa lisäävästi annetun äänen painoarvoon joko negatiivisesti tai positiivisesti. Tässä Ei -äänen tapauksessa vaikutus on nimenomaan huomattavan positiivinen sen perustuessa haitallisen pankkiirioligarkian imperialismin ja neofeodalismin kyseenalaistamiseen.

Vihreä - Nykyinen ministeri hallituksessa; yksi miinuspiste. Perusteita: Uuden eduskunnan hallitusohjelma on kasattu hyvin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten sellaisen hallinnon ministerinä oleminen aiheuttaa negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle huolimatta valitusta Ei -äänestä (Ei esiintynyt tällä äänestyskerralla!).

Sininen - Edellisen hallituksen ministeri; yksi miinuspiste. Perusteita: Myös edellisen eduskunnan hallitusohjelma oli kasattu niin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten senkin hallinnon entisenä ministerinä oleminen aiheuttaa nykytilanteeseen negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle.

Violetti - Edellisen hallituksen pääministeri; kaksi miinuspistettä. Perusteita: Myös edellisen eduskunnan hallitusohjelma oli kasattu niin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten senkin hallinnon entisenä pääministerinä oleminen aiheuttaa nykytilanteeseen erityisen raskauttavaa negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle.

H-merkki - Antanut porvarillisena tunnetun puolueen (Kok, r) riveissä Ei -äänen; yksi pluspiste. Perusteita: Pankkiirioligarkian kyseenalaistaminen porvarillisena tunnetun puolueen ohjelman vastaisesti on merkittävästi hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa (Ei esiintynyt tällä äänestyskerralla!).

Y-merkki - Antanut nykyisen hallituspuolueen riveissä Ei -äänen; kaksi pluspistettä. Perusteita: Pankkiirioligarkian kyseenalaistaminen pankkiirioligarkiaa tukemaan ja ylläpitämään rakennetun uuden eduskunnan hallitusohjelman vastaisesti on erityisen merkittävästi hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa (Ei esiintynyt tällä äänestyskerralla!).

W-merkki - Antanut keväällä ennen eduskuntavaaleja vaalikonekyselyssä vastakkaisen äänen eli muuttanut mielipidettään positiiviseksi; yksi pluspiste. Perusteita: Takinkääntö pankkiirioligarkiaa kyseenalaistavalle tielle on myös hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa.

WO-merkki - Ollut keväällä ennen eduskuntavaaleja vaalikonekyselyssäkin voimakkaasti Ei -äänen kannalla; eli kaksi pluspistettä. Perusteita: Kaikkein johdonmukaisimmin ja jääräpäisimmin pankkiirioligarkiaa kyseenalaistavalla tiellä pysyminen jo vaaleja edeltäneeltä ajalta saakka on erityisen hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa.

! -merkki - Puolue (Kesk) toimi edellisessä eduskunnassa hallituksessa pankkiirioligarkian hyväksi, mutta antoi nyt Ei -äänen; eli yksi pluspiste. Nykyisen eduskunnan ensikertalaiselle ei yhtä pluspistettä lisää. Perusteita: Takinkääntö pankkiirioligarkiaa kyseenalaistavalle tielle edellisen eduskunnan hallituksesta on toki tässäkin tapauksessa hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa, mutta uudessa eduskunnassa ensikertaa istuvan kontolle ei tämä mielipiteen muutoksen hyväksikatsominen tietenkään ulotu.

Boldattu kursiivi - Eniten pankkiirioligarkiavastaisena profiloitunut puolue (Ps); kaksi pluspistettä. Perusteita: Suureksi puolueeksi kasvanut tällainen ryhmä omaa erityisen merkittävästi hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää puolueohjelmallista ainesta yhteiskunnan kokonaispolitiikan taustalle.

Kursiivi - Toiseksi eniten pankkiirioligarkiavastaisena profiloitunut eduskuntaryhmä (Vr); yksi pluspiste. Perusteita: Kevään - kesän hallitusneuvotteluissa periksiantamattomuutta pankkiirioligarkian kyseenalaistamisessa ilmentäneet Vasemmiston kaksi edustajaa ovat sen verran merkittävä ilmiö, että heille tulee tässäkin tapauksessa hyväksikatsominen yhteiskunnallisessa omassatunnossaan ja ymmärryksessään.

? -merkki - Mediassa eniten ryvettynyt; äärinationalistista / fasistista kommentointia tai korruptioepäilyjä ilmentänyt kansanedustaja; kolme miinuspistettä. Perusteita: Yhteiskunnallisen omantunnon ja ymmärryksen puute on merkittävimmillään tässä pankkiirioligarkian hegemoniassa joko räikeää korruptiota ko. hegemonian puitteissa tai sen hegemonian (muka) vastustamista yhteiskunnallisesti haitallisilla äärikeinoilla / hyödyttömillä lumetoimilla.

Yhteispistesymbolit selityksineen eniten pluspisteitä saaneille ----- A - Eniten - hyvin pankkiirioligarkiaa kyseenalaistava / Alkanut ymmärtää talousasioita hyvin, B - Kohtalaisesti pankkiirioligarkiaa kyseenalaistava / Alkanut ymmärtämään talousasioita kohtalaisesti ja C - Vähän pankkiirioligarkiaa kyseenalaistava / Alkanut ymmärtämään talousasioita vähän. Ei yhteispistemerkintää (Yhteispistemäärät 0 ja +2 välillä) - Neutraalihkosti pankkiirioligarkiaa kyseenalaistava - Liian vähän kyseenalaistava / Ymmärtää vielä liian puutteellisesti talousasioita.

Äänestystulos kansanedustajittain ja jako ko. äänestyksen vastapuolitarkasteluihin analyyttisenä tutkimuksena, missä luonnehditaan joko pankkiirioligarkian myötäilemisen tai kyseenalaistamisen astetta kunkin nykykansanedustajan kohdalla:

Jaa -ääniä ko. äänestyksessä antaneet: Henkilö, puolue, äänityyppi ja parametrimääritykset --->

Ahvenjärvi Sauli /kd -Jaa !
Myller Riitta /sd -Jaa x
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr -Jaa
Mäkelä Outi /kok -Jaa -- -2
Mäkinen Tapani /kok -Jaa ox -- -3 ----> C
Arhinmäki Paavo /vas -Jaa x o ! -- -6 ----> A
Mäkisalo-Ropponen Merja /sd -Jaa x
Backman Jouni /sd -Jaa x
Männistö Lasse /kok -Jaa -- -2
Blomqvist Thomas /r -Jaa
Brax Tuija /vihr -Jaa xx -- -3 ----> C
Mäntymaa Markku /kok -Jaa -- -2
Nauclér Elisabeth /r -Jaa
Feldt-Ranta Maarit /sd -Jaa x
Niinistö Ville /vihr -Jaa -- -3 ----> C
Filatov Tarja /sd -Jaa x o -- -4 ----> B
Nylander Mikaela /r -Jaa
Gestrin Christina /r -Jaa
Grahn-Laasonen Sanni /kok -Jaa -- -2
Gustafsson Jukka /sd -Jaa x -- -2
Ojala-Niemelä Johanna /sd -Jaa x
Guzenina-Richardson Maria /sd -Jaa x -- -4 ----> B
Orpo Petteri /kok -Jaa -- -2
Gästgivars Lars Erik /r -Jaa
Paasio Heli /sd -Jaa x
Paatero Sirpa /sd -Jaa x
Harkimo Leena /kok -Jaa -- -4 ----> B
Pekonen Aino-Kaisa /vas -Jaa x ! -- -1
Pelkonen Jaana /kok -Jaa -- -4 ----> B
Heinonen Timo /kok -Jaa -- -2
Peltonen Tuula /sd -Jaa x
Piirainen Raimo /sd -Jaa x o -- -2
Henriksson Anna-Maja /r -Jaa -- -2
Hiltunen Rakel /sd -Jaa x o -- -2
Rajamäki Kari /sd -Jaa x -- -3 ----> C
Holmlund Anne /kok -Jaa xx -- -3 ----> C
Huovinen Susanna /sd -Jaa x
Ravi Pekka /kok -Jaa -- -2
Risikko Paula /kok -Jaa xx -- -6 ----> A
Jaskari Harri /kok -Jaa -- -2
Jokinen Kalle /kok -Jaa -- -2
Räsänen Päivi /kd -Jaa o ! -- -5 ----> B
Jungner Mikael /sd -Jaa x -- -3 ----> C
Saarinen Matti /sd -Jaa x
Jääskeläinen Jouko /kd -Jaa !
Salolainen Pertti /kok -Jaa -- -4 ----> B
Salonen Kristiina /sd -Jaa x
Sankelo Janne /kok -Jaa -- -2
Sarkomaa Sari /kok -Jaa xx -- -5 ----> B
Kalliorinne Risto /vas -Jaa x ! -- -1
Sasi Kimmo /kok -Jaa -- -4 ----> B
Satonen Arto /kok -Jaa -- -2
Kanerva Ilkka /kok -Jaa xx -- -5 ----> B
Kantola Ilkka /sd -Jaa x
Sinnemäki Anni /vihr -Jaa xx -- -3 ----> C
Karhu Saara /sd -Jaa x o -- -4 ----> B
Kari Mika /sd -Jaa x
Karimäki Johanna /vihr -Jaa
Soininvaara Osmo /vihr -Jaa -- -2
Katainen Jyrki /kok -Jaa xx -- -7 ----> A
Kataja Sampsa /kok -Jaa -- -2
Stubb Alexander /kok -Jaa xx -- -6 ----> A
Kauma Pia /kok -Jaa -- -2
Suutari Eero /kok -Jaa -- -2
Tainio Hanna /sd -Jaa x
Kiljunen Anneli /sd -Jaa x
Thors Astrid /r -Jaa xx ox -- -5 ----> B
Kiuru Krista /sd -Jaa x -- -3 ----> C
Tiainen Eila /vas -Jaa x ! -- -1
Kiuru Pauli /kok -Jaa o -- -3 ----> C
Toivola Jani /vihr -Jaa -- -2
Tolvanen Kari /kok -Jaa -- -2
Kontula Anna /vas -Jaa x ! -- -4 ----> B
Tuomioja Erkki /sd -Jaa x -- -4 ----> B
Korhonen Martti /vas -Jaa x o ! -- -3 ----> C
Tuppurainen Tytti /sd -Jaa x
Koskinen Johannes /sd -Jaa x
Tynkkynen Oras /vihr -Jaa -- -2
Kumpula-Natri Miapetra /sd -Jaa x
Kuusisto Merja /sd -Jaa x
Urpilainen Jutta /sd -Jaa x -- -4 ----> B
Kyllönen Merja /vas -Jaa x o ! -- -4 ----> B
Vahasalo Raija /kok -Jaa -- -2
Kymäläinen Suna /sd -Jaa x
Wallin Stefan /r -Jaa xx ox -- -6 ----> A
Kärnä Jukka /sd -Jaa x
Wallinheimo Sinuhe /kok -Jaa -- -2
Vapaavuori Jan /kok -Jaa xx -- -5 ----> B
Lapintie Annika /vas -Jaa x ! -- -2
Lehti Eero /kok -Jaa -- -2
Wideroos Ulla-Maj /r -Jaa
Viitamies Pauliina /sd -Jaa x
Viitanen Pia /sd -Jaa x o -- -2
Vikman Sofia /kok -Jaa -- -2
Lindtman Antti /sd -Jaa x o -- -2
Virkkunen Henna /kok -Jaa xx -- -6 ----> A
Virolainen Anne-Mari /kok -Jaa -- -2
Lipponen Päivi /sd -Jaa x -- -3 ----> C
Virtanen Erkki /vas -Jaa x o ! -- -3 ----> C
Väätäinen Tuula /sd -Jaa x
Zyskowicz Ben /kok -Jaa -- -4 ----> B
Modig Silvia /vas -Jaa x ! -- -3 ----> C
Östman Peter /kd -Jaa o ! -- -1.

Yhteenveto pankkiirioligarkian myötäilevyyden korkeimmista asteista: A (Yhteispistein -6 tai -7) --> Arhinmäki Paavo, Risikko Paula, Katainen Jyrki, Stubb Alexander, Wallin Stefan ja Virkkunen Henna. B (Yhteispistein -4 tai -5) --> Filatov Tarja, Guzenina-Richardson Maria, Harkimo Leena, Pelkonen Jaana, Räsänen Päivi, Salolainen Pertti, Sarkomaa Sari, Sasi Kimmo, Kanerva Ilkka, Karhu Saara, Thors Astrid, Kontula Anna, Tuomioja Erkki, Urpilainen Jutta, Kyllönen Merja, Vapaavuori Jan ja Zyskowicz Ben. C (Yhteispistein -3) --> Mäkinen Tapani, Brax Tuija, Niinistö Ville, Rajamäki Kari, Holmlund Anne, Jungner Mikael, Sinnemäki Anni, Kiuru Krista, Kiuru Pauli, Korhonen Martti, Lipponen Päivi, Virtanen Erkki ja Modig Silvia.


Ei -ääniä ko. äänestyksessä antaneet: Henkilö, puolue, äänityyppi ja parametrimääritykset --->

Alatalo Mikko /kesk -Ei ! -- +3 ----> C
Anttila Sirkka-Liisa
/kesk -Ei ! -- +2
Mäkipää Lea /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Mäntylä Hanna /ps -Ei wo -- +3 ----> C
Eerola Juho /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Mölsä Martti /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Elomaa Ritva /ps -Ei wo -- +6 ----> A
Niikko Mika /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Niinistö Jussi /ps -Ei wo ? -- +3 ----> C
Packalén Tom /ps -Ei -- +2
Hakkarainen Teuvo /ps -Ei wo ? -- +3 ----> C
Halla-aho Jussi /ps -Ei wo ? -- +3 ----> C
Paloniemi Aila /kesk -Ei !
Pekkarinen Mauri /kesk -Ei ! -- +2
Hautala Lasse /kesk -Ei !
Pirttilahti Arto /kesk -Ei !
Puumala Tuomo /kesk -Ei !
Hirvisaari James /ps -Ei wo -- +6 ----> A
Hongisto Reijo /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Rehula Juha /kesk -Ei !
Reijonen Eero /kesk -Ei !
Immonen Olli /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Jalonen Ari /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Rossi Markku /kesk -Ei !
Ruohonen-Lerner Pirkko /ps -Ei wo -- +6 ----> A
Joutsenlahti Anssi /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Saarakkala Vesa-Matti /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Jurva Johanna /ps -Ei -- +2
Saarikko Annika /kesk -Ei !
Juvonen Arja /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Jääskeläinen Pietari /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Kaikkonen Antti /kesk -Ei ! ? -- 0 (PS.: Tätä henkilöä uhkaa jopa syyte; Iltasanomien juttu)
Kalli Timo /kesk -Ei ! ? -- 0
Kalmari Anne /kesk -Ei wo ! -- +3 ----> C
Savola Mikko /kesk -Ei !
Sipilä Juha /kesk -Ei wo ! -- +3 ----> C
Soini Timo /ps -Ei wo -- +6 ----> A
Katainen Elsi /kesk -Ei !
Soukola Ismo /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Kerola Inkeri /kesk -Ei wo ! -- +3 ----> C
Kettunen Pentti /ps -Ei -- +2
Tiilikainen Kimmo /kesk -Ei ! -- 0
Kivelä Kimmo /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Kiviniemi Mari /kesk -Ei ! -- +1
Kiviranta Esko /kesk -Ei !
Tolppanen Maria /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Kokko Osmo /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Torniainen Ari /kesk -Ei !
Tossavainen Reijo /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Korhonen Timo V. /kesk -Ei !
Turunen Kaj /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Tuupainen Kauko /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Tölli Tapani /kesk -Ei !
Kääriäinen Seppo /kesk -Ei ! -- +3 ----> C
Vehkaperä Mirja /kesk -Ei !
Vehviläinen Anu /kesk -Ei ! -- +2
Lindström Jari /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Lintilä Mika /kesk -Ei !
Lohela Maria /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Lohi Markus /kesk -Ei !
Vähämäki Ville /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Louhelainen Anne /ps -Ei wo -- +4 ----> B
Väätäinen Juha /ps -Ei wo -- +6 ----> A
Maijala Eeva Maria /kesk -Ei !
Yrttiaho Jyrki /vr -Ei wo -- +5 ----> A
Mustajärvi Markus /vr -Ei wo -- +5 ----> A.

Yhteenveto pankkiirioligarkian kyseenalaistavuuden korkeimmista asteista: A (Yhteispistein +5 tai +6) --> Elomaa Ritva, Hirvisaari James, Ruohonen-Lerner Pirkko, Soini Timo, Väätäinen Juha, Yrttiaho Jyrki ja Mustajärvi Markus. B (Yhteispistein +4) --> Mäkipää Lea, Eerola Juho, Mölsä Martti, Niikko Mika, Hongisto Reijo, Immonen Olli, Jalonen Ari, Joutsenlahti Anssi, Saarakkala Vesa-Matti, Juvonen Arja, Jääskeläinen Pietari, Soukola Ismo, Kivelä Kimmo, Tolppanen Maria, Kokko Osmo, Tossavainen Reijo, Turunen Kaj, Tuupainen Kauko, Lindström Jari, Lohela Maria, Vähämäki Ville ja Louhelainen Anne. C (Yhteispistein +3) --> Alatalo Mikko, Mäntylä Hanna, Niinistö Jussi, Hakkarainen Teuvo, Halla-aho Jussi, Kalmari Anne, Sipilä Juha, Kerola Inkeri ja Kääriäinen Seppo.

No comments: