Tuesday, December 06, 2011

Anti-oligarkkinen Itsenäisyyspäivän julistus päästäksemme neofeodalismivirheestä kohti humaania neorenessanssia!

Mitä meidän suomalaisten(kin) on muistettava ja hyvin ymmärrettävä tänä Itsenäisyyspäivänä! --> Valtion itsenäisyyden tulee olla riippumattomuutta oligarkkisesta periaatteesta, mikä tarkoittaa: Rahatalouden tulee olla fyysisen ekonomian palvelija eikä päin vastoin, kuten nyt on tapahtunut traagisesti ja rikollisesti!

Tämä tragiikka ja rikollisuus on sitä, että oligarkkinen periaate rahanluontioikeuden itsellään pitävänä imperiaalisena ja parasiittisena yksityiskartellina rahataloudessa on aina lopulta tuhoava voima moraalittoman ja ahneen itsekkyytensä ja siitä johtuvien yli-ihmis- ja uskonnollisluonteisten maailmankuvaharhojensa takia. Rahatalouden ollessa sen mukaisesti saastunut on se aina aiheuttava fyysiseen ekonomiaan tuhoa ja sitä kautta yhteiskuntien väestöihin ja toimintoihin.

Valtioiden(kin) nykyriippuvuus tämän oligarkkikartellin korolla lainaamasta ja johdannaismarkkinoillaan vivuttamasta rahasta kiteyttää tämän virheen tällä hetkellä kohtalokkaan dramaattisesti, minkä poistaminen maailmasta on tällä hetkellä kiireellisempää ja tähdellisempää kuin koskaan aikaisemmin!

Meitä on huijattu sanomalla tätä oligarkkista yksityiskartellia ja rahatalouttaan hämärtävän abstraktisti "markkinoiksi". Nämä ns. "markkinat" ovat muka se, jolle valtioidenkin kuuluu viime aikoina paljon sanotusti muka olla rangaistuksenkin uhalla kuuliaisia. Tälle ei kuitenkaan siis ole mitään oikeutusta, vaan täydellisesti päin vastoin kuuluu olla, mikäli mielimme välttää sivilisaation tuhoutumisen!

On täten syytä palauttaa itsemääräämisoikeus rahanluontikäytäntöihin tältä oligarkkiselta yksityiskartellilta humaaneihin periaatteisiin nojaaville valtioille rahatalouden muokkaamiseksi fyysisen ekonomian palvelijaksi! Sen mukana tulee poistaa rahatalouden olemuksesta ko. yksityiskartellin siihen istuttama taloususkonnollinen tauti viralliselta nimeltään velkaviljelyllinen monetarismi!

Oligarkkinen rahatalous ei kuulu sivistyneen yhteiskunnan toimintoihin ollenkaan, ei ollenkaan! Sivilisaation kuuluu olla vapaa oligarkkisesta periaatteesta, sillä oligarkia on aina itsekästä barbarismia periaatteisiin ja toimintoihin synnyttävää idiotismia ja rikollisuutta! Ensimmäisiä askeleita tähän oligarkkivapaaseen tavoitteeseen on ko. yksityiskartellin toimintakentän ja rahallapeluumahdollisuuden poistavan Glass-Steagall -standardin voimaan julistaminen globaalisti.

Pankkitoiminnat muokkaantuvat sen myötä monetaristisen rahallapeluumahdollisuuden ko. oligarkkiselta yksityiskartellilta poistavaksi ja fyysisen ekonomian toiminnat turvaaviksi periaatteellisiksi talouskäytännöiksi. Samalla talousdemokraattiset teesit on otettava ohjeeksi muodostaa fyysisen ekonomian eri paikallis- ja hierarkiatasojen talousjärjestelmiä valtiolähtöisessä rahanluontioikeudessa ja globaaliksi yhteishyväksi.

Meidän tulee ehdottomasti ja tiiviisti ymmärtää, että ihmiskunnan elämisen mahdollistava ja eteen päin vievä taso on nimenomaan fyysinen ekonomia, jossa varsinainen aito arvo lähtökohtaisesti piilee ja syntyy. Rahatalouden tulee olla sille tukitoimintajärjestelmä. Lisäksi on ymmärrettävä, että fyysinen ekonomia voi toimia riittävällä kapasiteetilla ainoastaan riittävän hyvin toimivan noosfäärin kanssa vuorovaikutuksessa keskenään ollen. Elämisen fyysinen taso noudattaa antientrooppista evoluutiota, jossa korkeammille energiavuontiheyden tasoille pyrkimistä, tuottamista ja rakentamista noudattavat periaatteet ja toiminnat ovat oleellinen osa tuota vuorovaikutusta.

Sitä varten on havaittava ja tuomittava myös viherfasististen ja malthusilaisten ideologioiden rapauttavat ja ko. oligarkian niitä antihumaanisti hyväksikäyttöönsä soveltamat sudenkuopat. Aito uhka maapallolle on se, että ko. oligarkkinen yksityiskartelli luo rahatalouden moraalittomalla uskonnollisuudellaan puitteet parasiittisen tuhontansa kautta hajoavalle fyysiselle ekonomialle, joka on esim. liikakansoitusta paljon haitallisempi ympäristöongelmakin. Liikakansoitusongelmaa ei itse asiassa edes ole olemassa: Overpopulation is a Myth!

Oligarkkisen periaatteen käytännöt aiheuttavat siis tuho-, tyrannia-, neofeodaali- ja barbaaritoimintojensa kautta heikosti sekä ihmiskuntaa että ympäristöä ylläpitävää fyysistä ekonomiaa ja on antientrooppisen evoluution vihollinen sitä alistavasti ja tuhoavasti. Sen antihumaanisuus ja ympäristövastaisuus kiteytyy taloususkontona, joka ei osaa vastata reaalitodellisuuden haasteisiin kunnolla fyysisen elämän tasoilla.

Juuri siksi olemme nykyään menneet tuhon ja perikadon partaalle, koska nämä kaikki oligarkkiset taloususkonnolliset harhat ovat uskotelleet varsinaisen arvon piilevän muka rahataloudessa eli itse rahassa. Näin toimimalla uskotaan vaaralliseen epäjumalaan, joka ei voi enää todellisuudessa tuoda arvoa ja elämän mahdollisuuksia yhteiskuntiimme, koska se hylkää reaalitalouden eli fyysisen ekonomian ylläpitämisen ja kehittämisen oleellisilla virheillään. Ainoastaan oligarkkivapaa rahatalous fyysisen ekonomian palvelijana on tie kestävään ja parempaan sekä ihmiskunnan että ympäristön hoitoon!

Päivitys 6.12.2011 klo. 15:15: Sain Facebookissa Lars Östermanilta kommenttina oleellisen lisäyksen, jonka lainaan vielä tähän loppuun: "Linnanjuhlia odotellessa voisi pohtia tätäkin: Illan juhlissa näkee pitkälti niitä, jotka tieten tahtoen ovat velkaannuttaneet kotimaansa - vaikka muita vaihtoehtoja olisi ollut. Olemme joutuneet maksamaan valtiovelasta pelkästään korkoina yli 70 mrd (vuosina 1990-2010). Nyt nämä mitaleilla koristellut hymistelevät Linnassa ja kättelevät toisiaan....".

No comments: