Wednesday, November 30, 2011

Pientä pohdintaa ymmärtää globalistieliitin pahuutta ja oligarkkista periaatettaan

Seuraavassa on myös näiden (SUURHÄLYTYS!! --> Kolmannen maailmansodan sytyttäminen oligarkkisen periaatteen geopolitiikkamanipulaationa! ja SUURHÄLYTYS!! --> Ekonominen sota ja systeemiromahdus oligarkkisen periaatteen geopolitiikkamanipulaationa!) äsken lataamieni varoitusten pohjustavaksi ymmärtämiseksi päättyneenä keskiviikkona 30.11.2011 Facebookissa alkunsa saanutta pohdintaani globalistikartellin / oligarkkieliitin / Brittiläisen imperiumin ja sen oligarkkisen periaatteensa luonteesta. Jatkoa varmasti seuraa tämän alle laittamani lisäksi myöhemminkin... Tällä kertaa inspiraationa toimi Youtube -video Sauli Niinistön "Uusi maailmanjärjestys" -sutkautuksesta:

Sauli Niinistö ja uusi maailmanjärjestys ---> Presidenttiehdokkaista juuri Niinistö on kenties juuri eniten globaalin pankkiirioligarkkikartellin kätyri nro. yksi Suomessa ja puhuu tietenkin jo avoimesti vittuillen Uudesta maailmanjärjestyksestä eli NWO:sta!

Sain tälläisen kommentin: "meitsi mietti kyllä tuota..kans. Tuntuu siltä kuin hän viittaisi siihen, että Kiina, Intia ..BRIC ja SCO-maat tulevat vaatimaan ja saamaan enemmän sanottavaa YK:ssa ja etenkin Turvallisuusneuvostossa. Puhumattakaan näiden kehittyvien talouksien tulevasta talousvallasta. Tässä mielessä maailmanjärjestys muuttuu...kuten se aina on muuttunut yleensä sotien kautta. Nyt se muuttuu kauppasotien kautta." ... ja jatkoin -->

Niin, mikä on lopulta tarkka tällaisen termin kuin "uusi maailmanjärjestys" merkitys sen tullessa esille valtapoliitikkojen suusta valtamediassa?... Ns. kauppasota on tosiaan ollut käynnissä jo vuosikausia ja nyt yritetään sitä tukevaa "oikeaakin" sotaa saada sytytettyä. Transatlanttinen osa haluaa alistaa Aasian valtaansa ilmeisesti keinolla millä hyvänsä...

Täytyy muistaa myös, että taloususkonnossaan pankkiirioligarkkisen piirin henkilöt eivät välttämättä osaa ajatella rationaalisesti politiikkaa ja ekonomiaa, kun maailmankuvansa on niin kiinteästi vallan ja rahanvallan muovaamaa. Ovatkin jo havaintoni mukaan seonneet mm. valheidensa määrän ja luonteen laskuissa, joten puhuvat jo enenevässä määrin puutaheinää ihan lämpimikseenkin...

... Mikä ei toisaalta ole yhtään sen vaarattomampaa kuin veitsenterävällä älyllä tehty tarkka manipulaatio. Itse asiassa voi olla maailman tilanteen kannalta jopa paljon vaarallisempaakin, kun vallassaolevat ajattelevat ns. hihhulimaisesti vailla sidettä reaalitodellisuuteen.

Vielä tuosta taloususkontohihhuliudesta: Nythän tilanne on nimittäin se, että ko. eliittipankkiirikartellin käsissä oleva systeemi on siis luhistumassa omaan mahdottomuuteensa ja siten näitä hihhuleita kiinnostaa vain se, miten he saisivat pidettyä globaalista vallastaan ja sen mukana kulkevasta maailmankuvastaan kiinni hinnalla millä hyvänsä. Siten ei ole ollenkaan ihme se, kuinka he pyrkivät mitätöimään minkä tahansa heidän tätä maailmankuvaansa haastavan vaihtoehdon vaikka jopa ydinsodan avulla eikä sillä tarvitse olla mitään yhteyttä reaalimaailmaan.

Me ns. tavalliset ihmiset emme välttämättä osaa heti ajatella sitä, kuinka nämä globalisti-ihmiset ajattelevat niin rajusti eri tavalla esim. geopolitiikasta kuin me muut. Heillä on ollut maailman suurin valta sukupolvesta toiseen osaltaan jopa vuosisatoja ns. annettuna ja nyt he ovat vaarassa menettää sen näissä ratkaisevissa käänteissä tässä systeemiromahdustilanteessa.

Siksi he ajattelevat juuri siten, että sitä valtaa ei saa koskaan käyttää kukaan muu kuin he ja sen varmistamiseksi he pyrkivät vaikka tosiaan Kolmannen maailmansodan avulla sen ja monista muista realiteeteista välittämättä uhraamaan suurimman osan ihmiskunnasta, jotta vain heillä säilyy heidän taloususkonnollisten periaatteidensa mukainen ylin verilinjavalta.

Luova tuhonta on yksi heidän periaatteistaan ja taloususkonnolliseen maailmankuvaansa liitettynä se tunnustaa hyvin vähän reaalitodellisuuden tilanteita. Juuri siksi näemmekin maailman menevän tällä hetkellä lisääntyvässä määrin sekaisin, koska heidän tätä hullua ja hihhulimaista maailmankuvaa eri osineen on jo niin kauan pyritty ujuttamaan kaikkeen ekonomiaamme ja politiikkaamme.

Seurauksena ei voi siten olla loppupeleissä mikään muu kuin sekasorto ja järjestelmätason romahdus yhteistuloksenaan moraalin perikatorappio ja sitä kautta lopulta sivilisaation tuho. Siitä huolimatta he eivät osaa tunnistaa tätä itselähtöistä tuhoajan rooliaan, vaan siitä huolimatta he kuvittelevat ulkomaailman olevan heidän uhkansa ja he vastaavat siihen juuri omaan olemukseensa sopivasti eli luoden hihhulimaisiin mielikuviinsa perustuvia imaginaarisia "käytännön" projekteja.

Tämän vuoksi --> Nyt tässä heidän imaginaaristen hihhuliprojektiensa virrassa olemme saavuttamassa vaarallisen käännekohdan: Heidän oligarkkiseen periaatteeseensa perustuva monetaristinen velkaviljelymenetelmänsä pitää kiinni taloususkonnollisista maailmanherruuskuvitelmistaan on menettämässä toimivuutensa tyystin!

Siksi he kuvittelevat ainoina jatkokeinoina sen sijaan säilyttää tämä maailmanherruuskuvitelmansa seuraavasti: Väestönvähennykseen perustuvat tyrannian muodot, kuten viherfasistiset manipulaatiot ja terveydenhuollon sabotaashit eri muodoissaan sekä sodat globaaliksi luovaksi tuhonnaksi pyrkien, kuten heidän geopoliittiset Kolmannen maailmansodan sytyttämisen manipulaatiot tällä hetkellä sitä varten Lähi-Idässä.

Lopuksi: Lars Östermanilta sain tämän mielenkiintoisen linkin (A Transmission from the Kingdom of the Meat Puppets ) tähän liittyen ja hänen lainauksensa siitä -->

"As it stands, the whole thing needs to crash, meaning turmoil and all sorts of unpleasant things are required to happen, in order to restore balance, unless a collective awakening brings about personal transformation and fractal, usurious, banker eradication.".

Siihen minä: Muutos tosiaan tulee, mutta millä ja kenen ehdoilla?!...

No comments: