Sunday, March 11, 2012

AKT:n henkilöstö- ja johtajisto-ongelmat lännen moraali- ja yhteiskuntarappion symbolina: Rappion kuvauksia ja ongelmanratkaisujani

Tällä viikolla erittäin kohistu ja päivitelty vyyhti on ollut Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n parissa väitetyt työpaikkakiusaamistapahtumat ja siinä erittäin pahaksi kärjistynyt AKT:n viestintäpäällikkö Hilkka Ahteen ja AKT:n pääjohtaja Timo Rädyn keskinäinen välirikko sekä sen seurauksena Ahteen laittomaksi nimetty erottaminen ko. organisaatiosta. Tässä on Helsingin Sanomien seurantasivusto ko. aihepiiristä.

Tämä farssivyyhti on ihmetyttänyt minuakin, mutta toisaalta se ei ole ollut mikään yllätys, kun olen tässä yhteiskunta-aktivismini vuosina pannut hälyyttävästi merkille transatlanttisen maailman hyvin pelottavaa ja rajua moraalikatoa ja maailmankuvavääristymiä sekä niiden seurauksena muodostunutta ennen näkemättömän vakavaa yhteiskuntarappiota sitten antiikin aikojen. Sitä tämä AKT -farssi symboloi osaltaan hyvin pikantisti ko. organisaation johtajuuden rumuudella ja moraalittomuudella.

Niinpä tämän innoittamana päätin katsoa tarkemmin tämän länsimaiden rapautumis- / romahdusprosessin luonnetta tarkemmin tässä yhteenvetoanalyysissäni. Sitä varten sopivasti löytyi tarkasteluun seuraavat erinomaiset artikkelit, joista poimin avainlainauksia ko. ongelmavyyhdin havainnollistamiseksi sekä luonnehdin sen mukaan ongelmanratkaisumalleja omaan tähän mennessä kertyneeseen ymmärtämykseeni perustuen.

Taloussanomien juttu viime sunnuntailta:
Näinkö on - Köyhyys on tyhmyyttä, pelurit pärjää ---> Lainauksia ja ongelmanratkaisuehdotuksiani:

"Ovatko menestymättömät mielestäsi tyhmiä? Kuljetko leuka pystyssä, kyynärpäät ojossa ja toitotat, että sinulla on oikeus, koska sinulla on rahaa? Sosiaalipsykologi Katriina Järvisen mielestä eliitin ylimielisyys on lisääntynyt ja asenne on levinnyt muihinkin. Professori Jukka Kemppinen epäilee, että meihin on iskenyt kullankaivajasyndrooma ja sanoo, että ylimielisyys on jalostettu itsepetoksen muoto." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Ylimielisyyden valuminen eliitin suunnasta torpedoidaan murtamalla eliitin päätyökalun eli oligarkkisen periaatteen toimintakyky mm. Glass-Steagall -reformin avulla! Sen myötä "jalostettua itsepetosta" ei voida tartuttaa niin helposti yhteiskuntaan eliitin rahatalouden parasiittisen olemuksen kautta fyysisen ekonomian ja kansantalouden turmioksi. Tämä periaatteellinen rahatalouden toimintamallin täyskäännös oligarkiasta ja plutokratiasta kansallisvaltioperiaatteiden valvontaan puolestaan sallii muidenkin humaanien talous- ja yhteiskuntauudistusten luomista paremmin.

"Suomi on muuttumassa kovaksi pelureiden yhteiskunnaksi. Näin arvioi sosiaalipsykologi ja antropologi, Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa opettava Katriina Järvinen. Hänen mukaansa nyt pärjäävät ne, joilla on pelisilmää niin kauppoihin, raha-asioihin kuin ihmissuhteisiinkin." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Mitätöidään ko. oligarkkiseen periaatteeseen perustuvan "pelisilmän" toimintakenttää korostamalla edellä mainitun lisäksi humaaneja periaatteita oikean tien valitsemisessa ja osoittamalla pitkäjänteisesti sen vastaiset teesit aina ja kaikkialla ihmiskunnan vastaisina ajatus- ja toimintavirheinä; on ylläpidettävä ahkeraa ja jatkuvaa tiedon jakamista ko. ongelmista ja lääkkeistä niihin.

" – Enää ei toimi se, että käyt koulua ja ahkeroit ja sinut palkitaan. Yhteiskunta on muuttunut arvaamattomaksi." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Poistetaan yhteiskuntaan pesiytynyt taloususkontoon ja yli-individuaalisuuteen perustuva "arvaamattomuus" korostamalla säntillisesti ihmismielen kapasiteettien voimaa ja syvyyttä eli tervehdytetään kollektiivisen tietoisuuden kenttää - noosfääriä. Lisäksi hyvätasoisen ja humaanisti toimivan fyysisen ekonomian keskeisyyttä kansantalouden perustana tähdennetään ja opetellaan sekä suitsitaan rahatalous em. tyyliin. Näin oikeudenmukaisempi palkitseminen ja yhteishyvähyödyllisempi ahkerointi mahdollistuvat.

"Helsingin Sanomissa oli kolmisen viikkoa sitten
Sammon suuromistajan Björn Wahlroosin haastattelu. Wahlroos otti kantaa presidentti Tarja Halosen uudenvuodenpuheeseen, jossa tämä sanoi, että tuloerojen kasvun myötä myös terveyserot ovat kasvaneet.

Wahlroosin mielestä on roskaa väittää, että Suomesta olisi tulossa taas luokkayhteiskunta. Hänestä syrjäytyneiksi joutuvat eivät panosta terveytensä hoitamiseen.

– Syy heikkenevälle terveydelle ei ole tulonjaon muuttuminen. Taustalla on yhteinen muuttuja, joka on joko yksilöiden piittaamattomuus tai syrjäytyminen, hän lisäsi." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Sysätään oligarkkiseen periaatteeseen ja taloususkonnollisiin dogmeihin perustuvia lausuntoja antavat "asiantuntijat" ja "auktoriteetit" heille kuuluvaan paikkaan eli varoittaviksi esimerkeiksi marginaaliin osoittaen heidän epähumaaneja harhaluuloja! Näin kavennetaan myös oligarkkista periaatetta tukevien eugeniikkateesien kasvualustaa. --> Tuore tutkimus ei tue Wahlroosin ihmiskäsitystä Kauppalehti.fi!

"Ylimielisyys sisältää Kemppisen mukaan usein annoksen asioitten mieletöntä yksinkertaistamista ja on jalostettu itsepetoksen muoto. Siihen sorrutaan, koska puhuja haluaa korostaa asiantuntijuuttaan, tietämistään tai itseään.

Eliitin tavoilla on Järvisen mukaan taipumus siirtyä muidenkin tavoiksi. Hänestä ilmapiiri on viime aikoina yhä enemmän jakautunut kahtia.

Kovuus on lisääntynyt, mutta moni tuntee myös vastuuta ja kauhistuu tilannetta." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: On pikkutarkasti opeteltava erottelemaan epähumaani ja taloususkonnollinen asiantuntijuus, tietämys tai yksilöolemus aitohumaanista ihmis - yhteiskuntaelämästä, joka tulee asettaa ekonomian ja politiikan tekemisen keskeiseen promootioon. Vastuun on oltava siinä sopivan humaanisti jakautunutta ympäristön, kansantalouden ja ihmiskulttuurin kesken koostavia ja luovia ihmismielen eli noosfäärin voimia tähdentäen.

" – Vaikuttaa siltä, että on ilmaantunut uusi hämmentävä ihmistyyppi, hän sanoo. Kun opettaja soittaa kotiin kertoakseen lapsen empaattisen kehityksen ongelmista, mikä Kemppisen mukaan tarkoittaa, että lapsi hakkaa vastaantulijoita vasaralla, koulutettu nuori vanhempi karjuu puhelimeen: ”V...ttuaks tänne soitat, opettakaa sille empatiaa, siitä saatte palkkanne”." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Meidän on tunnistettava ja tuomittava tämä "uusi hämmentävä ihmistyyppi", joka käyttää toimintamenetelminään oligarkkista periaatetta, eugeniikan teesejä, taloususkonnollista maailmankuvaa ja yli-individualismissaan utilitarismin ja eläimellisen behaviorismin haitallisimpia muotoja yli-objektivoituvasti tähdentäen itsekkäitä intressejä yhteisöjen ja toisten kustannuksella - Rahatalouden parasiittisuutta fyysisen ekonomian turmioksi.

" – On ikävää, että joudumme luopumaan hyväuskoisuudesta, Järvinen sanoo. Hänen mielestään on oikein, että mediassa tuodaan esiin eliittiä koskevia asioita kuten liian hyvä asuntoetu tai se, että organisaation varoja käytetään omiin ja perheen matkoihin. Jos eliitin käytös tuntuu väärältä, koko kansan moraali haperoituu.

– Me kaikki vastaamme seurauksista, Järvinen sanoo.
Hänen mukaansa vallalle voi nousta viidakon laki. Yhteiskuntaan pettyneet etsivät hyvitystä lain toiselta puolelta ja varakkaat joutuvat vartioimaan omaisuuttaan ja lapsiaan ympärivuorokautisesti.
" --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Meidän on tarkkaan ja kaukaa historiasta saakka opeteltava havaitsemaan näiden epähumaanien yksilö- ja epäyhteisömallien erittäin haitallinen vaikutus koko yhteiskuntaan ja kansantalouteen, jotta voimme kohdistaa sopivat lääkitsemis- ja ehkäisytoimet ihmis- ja yhteiskuntaelämän eri tasoille ja eri vuorovaikutusdynamiikkoihin.

Meidän on siinä havaittava rahatalouden nykyinen taloususkonnollinen parasiittihaitta, fyysisen ekonomian tarjoama ihmiskulttuurin kasvualustaolemus, kansantalouden olemus elävänä organismina biosfäärin ja noosfäärin kokonaisuudessa osatoimijana sekä ihmismielen luonteen omaehtoiset kapasiteetit vaikuttaa kaikkeen em. koostavan ja luovan evolutiivisesti ihmisyyden ja ympäristön vuorovaikutushyödyksi.

Johanna Korhosen kolumni Sivistyksen tunarit ---> Lainauksia ja ongelmanratkaisuehdotuksiani:

"Miksi kolumnistit työntävät nokkansa asioihin, jotka eivät heille kuulu, opiskelija kysyi minulta taannoin, vilpittömästi. Hän piti "yhteiskunnallista keskustelua" ajantuhlauksena ja neuvoi, että kunkin on paras keskittyä omiin asioihinsa.

Samaa sanoi nuori aikuinen, joka mesosi, miksei äänestä. Hän vastusti myös kielten opiskelua. Viidessä vuodessa hän tuntui oppineen ruotsia noin viisi sanaa." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Länsimaisen koulutusjärjestelmän olemus on rakennettava uudelta pohjalta ilman taloususkonnollisia ja oligarkkisia vaikutteita siten, että painoa siirretään keskeisesti humaanien ja antientrooppisesti luovien tieteiden suuntaan; rahatalouteen yliperustuva nykytaloustiede mitätöidään ja alistetaan fyysisen ekonomian kautta kansataloutta parantavan tiedeajattelun alle. Taide ja tiede yhdistetään toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi; ihmismielen kentän eli noosfäärin hyötykäyttöön yhteiskuntasisällön parantavaksi tuottajaksi. Humanistiset ja luonnontieteelliset alat valjastetaan siinä kiinteään yhteistyöhön palauttamalla ne haitallisesta ja vuosisataisesta erostaan tieteen koherentiksi kuvaksi ja ymmärrykseksi maailmasta.

"Tuntemani talousmies jaottelee lastensa kouluaineet hyödyllisiin ja hyödyttömiin. Hyödyttömintä on musiikki, paitsi jos siitä saa vientituotteen.

Oikeus sivistymättömyyteen on nykyään yleisesti hyväksytty arvo. Kaikista suomalaisista ei millään uskoisi, että he ovat viettäneet koulussa vähintään yhdeksän vuotta." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Em. sisäistäen karsitaan tieteen, asiantuntijuuden, taiteen ja humaanien alojen piiristä pois ne henkilöt, jotka eivät ajattelullaan ja toiminnallaan kykene täyttämään em. koulutuksen ja koulujärjestelmän uudistamisvaatimusta antitaloususkonnollisena ja antioligarkkisena neohumanismin palauttamisen projektina. Tämä on prosessi, johon kuuluu pitkäjänteisiä kasvattamis-, sopeuttamis- ja järjestelytoimia useita vuosikymmeniä.

"Eliitin tapa keskustella taloudesta ei ole järin tasokas. Kaiken tietävät setämiehet jyrähtelevät, että "talouskasvua tarvitaan". Presidenttiehdokkaiden piti ottaa kantaa, kannattavatko vai vastustavatko he talouskasvua. Tämä on suunnilleen yhtä fiksua kuin kysyä, kannattavatko vai vastustavatko he syömistä. Talouskasvu tarkoittaa sitä, että ihmiset tekevät jotain, jolla on rahallinen arvo. Kannatatko leipomoalaa? Vastustatko parturiasi? Entä lumenpudottajaa?" --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Ekonomiaan liittyviä käsitteitä on arvioitava ja määriteltävä jopa kokonaankin uusiksi; on karsittava pois nykyiseen taloususkontoon ja oligarkiaan perustuvat epätäsmällisyydet ja harhaanjohtavuudet sekä sen jälkeen kristallisoitava keskeiset sisällölliset ja toiminnalliset erot entiteettien; rahatalous, fyysinen ekonomia ja kansantalous väleillä tavoitteena muokata niistä käytännön palvelijat ihmiskulttuurin ylläpitoon ja nimenomaan kehittämiseen noosfäärin (ihmismielen) ja luonnon rakentavassa vuorovaikutuksessa.

"Amerikkalainen filosofi Martha Nussbaum näkee yhteyden koulutuspolitiikan ja talouskasvusta kohkaavan eliitin välillä. Länsimainen koulu on yhä useammin alistettu kasvutalouden palvelukseen. Koulusta on kiire tuottamaan – ja on ihan sama, mitä tuotetaan, kunhan tuotetaan!" --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Em. tavoitetta varten onkin katkaistava yhteys koululaitosten - koulutuksen ja taloususkonnon - oligarkian välillä; rahatalous tulee käsittää fyysistä ekonomiaa ja kansantaloutta palvelevana kansallisvaltion säätelemänä energianohjaajana eli luoton antajana reaalitalouden toimintojen ja tuotannon parantamiseksi, mitä kautta ihmisyys saa elin- ja toiminta-alustansa ympäristöön sopivasti sovellettuna. Koulusta pitää voida päästä tuottamaan hyvinvointia sekä ihmisyyden että ympäristön näkökulmiin koherenttina kokonaisuutena.

Siinä koulutuksen ei pidä olla rahatalouden pönkittämiseen tähtäävä tukituote, vaan kokonaissivistävästi opettava peruspilari fyysisen ekonomian ja kansantalouden toimintakentälle osana humaanin ihmisyyden ja ympäristön - avaruuden vuorovaikutuskokonaisuutta. Oligarkia ja taloususkonto sotkee erittäin pahasti tämän hierarkkisen systeemin koherenssin keskittämällä luonnottomia intressejä todellisuudesta irtaantuneeseen rahatalouteen kaiken muun kustannuksella.

"Demokratia on vaativa järjestelmä, koska se edellyttää aktiivisia, kriittisiä, tietäviä ja välittäviä kansalaisia. Demokratia edellyttää sivistystä. Jos sitä ei ole, demokratia hapertuu. Tuotantokoneiston osaksi kasvatettu ihminen ei osaa kritikoida valtaa, ei kyseenalaistaa, ei eläytyä toisen osaan eikä ottaa vastuuta yhteisöistä. Sitä vastoin hän pitää ahneutta normaalina, vieroksuu erilaisuutta ja ajattelee, että elämän tarkoitus on uusi auto." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Aktiivisia, kriittisiä, tietäviä ja välittäviä ihmisiä halutaan karsia paraikaa radikaalisti pois yhteiskunnasta taloususkonnollisten ja oligarkkisten periaatteiden tieltä, joka on ihmiskunnan tärkein pysäytettävä tuhoprosessi tällä hetkellä! Sen torpedoinnin onnistuessa pystytään palauttamaan aikaisempaa paljon paremmin tervehdyttävät ja kehittävät voimat sekä ihmiskulttuurin että ympäristön intressipiireihin, koska aktiivisten, kriittisten, tietävien ja välittävien ihmisten määrää voidaan nostaa sekä paremman laadullistamisen (em. koulutusuudistaminen ja humaanien arvojen palauttaminen keskeiseksi noosfäärirakentamisen malleiksi) että kohoavien väestömäärien ansiosta ilman rahatalouden tuhoavan parasiittista ja siihen liittyvien malthusilaisten ja viherfasististen rapautusvoimien haittaa.

"Tärkeimmät kouluaineet ovat kriittinen ajattelu, myötätunto, mielikuvitus ja henkilökohtainen vastuunotto. Mistä niitä saa: humanistisista aineista ja taiteista.

Jos koulutus tekee meistä palikoita, edessä on demokratian perusteita horjuttava ongelma, jonka rinnalla eurokriisi ja muut pikku tunaroinnit ovat mukavia muistoja." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Humanistiset aineet ja taiteet ovat siis tähdellisesti korostettavia aikaisempaan verrattuna, mutta on muistettava se, että ne kuuluvat oikeasti ja tiiviisti luonnontieteellisten aineiden yhteyteen toisiaan tukevaksi sivistyskokonaisuudeksi. Niitä ei pidä käsittää erillisinä ollenkaan! Historiassa hyviä esikuvia tästä tieteen, taiteen ja humaanien sisältöjen yhdistämisestä koherentiksi kokonaisuudeksi ovat mm. Albert Einstein, Johannes Kepler, Vladimir Vernadsky ja nykyään Lyndon LaRouche.

Iltasanomien juttu: Tutkijat pamauttavat: Demokratian ongelmana ihmisten älyn puute ---> Lainauksia ja ongelmanratkaisuehdotuksiani:

"Demokratian kukoistus perustuu oletukseen, että ihmisten enemmistö tunnistaa parhaan ehdokkaan tai poliittisen idean sen kohdatessaan. Tuoreiden tutkimusten mukaan ihmiset eivät tähän kuitenkaan pysty." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Ko. tutkimukset osoittavatkin vedenpitävästi sen, kuinka nykyisen länsikulttuurin rappio on alistanut piirissään ihmismieltä paljon alle sen kapasiteettien ja mahdollisuuksien. Tilanteen korjaaminen vaatii keskeistä tietämystä ekonomiasta ja sen ongelmista osiinsa purettuna; rahatalous, fyysinen ekonomia ja kansantalous osana mm. kansallisvaltiokonseptia ja ympäristöä. Ihmismielen luonteen ymmärtäminen antientrooppisesti evolutiivisena ja omatahtoisena osana biosfäärin (luonnon ja ympäristön) ja noosfäärin toimintakokonaisuutta on keskeistä, jotta elin- ja toiminta-alustamme parantamiseksi tähtäävää em. kaltaista humanismin ja koulutuksen uudistamista kyetään tekemään.

"Yhdysvaltalaisen Cornellin yliopiston tutkijoiden johtaman tutkimuksen mukaan itse ”epäpätevät” ihmiset eivät pysty arvioimaan myöskään muiden pätevyyttä oikein.

Tästä seuraa se, että vaikka ihmiset tai äänestäjät saisivat kuinka paljon lisätietoa ehdokkaista, se ei paranna päätöksentekoa.

-Ihmisten on vaikea hyväksyä ja ymmärtää todella fiksuja ideoita, koska suurimalla osalla ei ole kykyä tunnistaa todella hyvää ajatusta, tutkija David Dunning toteaa LiveScience- sivuston mukaan." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Nykyajan poliittiset ongelmat länsimaissa johtuvat pitkälti tästä ihmismielen rappiosta, missä rappion alkuunpanevat ajatushistorialliset ominaisuudet löytyvät taloususkonnoksi dogmatisoituneesta ja totalitarisoituneesta rahataloudesta sekä yli-individuaaliksi sokeutuneesta yksilöpsykologiasta yhteishyvällisen ryhmäpsykologian ja yhteisöstruktuurien kustannuksella. Yksilöillä ei tämän takia ole ollut enenevässä määrin tietoa keskeisistä ihmiskulttuurin elinehdoista ja toimintamalleista elin- ja toiminta-alustallaan, joita em. ekonomian kolme osaa ja ihmismielen antientrooppiset potentiaalit kuvaavat keskeisesti.

Yksilöiden - yksilöpsykologian parantaminen tästä ikeestä alkaa hedelmällisen tasapainon etsimisellä yksilö- ja ryhmäpsykologisten olemisen muotojen välillä, missä ohjaavina kenttinä toimivat em. ekonomian ja ihmismielen parantamiseen tähtäävät käytännön uudistukset ja mallit. Ihmismielen sekä kollektiivisia että yksilöllisiä muotoja ja laatuja voidaan ohjata / muokata yhteiskuntamuutoksien kautta pitkäjänteisinä uudistamisprojekteina sekä hyvässä että pahassa tarkoituksessa; nykyinen taloususkonto ja oligarkia ovat yhtenä se selkeästi pahaksi osoittautunut malli. Siksi sen eliminoiminen ja sille antiteesin muodostaminen on keskeinen poliittinen teko tuleviksi vuosikymmeniksi!

"Silmiinpistävää oli, että testeissä ihmiset pystyivät kuitenkin järjestelmällisesti erottamaan kaikkein huonoimmat suoritukset, mutta eivät parhaita. Simuloiduissa vaaleissa voittajiksi selviytyvät yleensä vain aavistuksen keskivertoa kyvykkäämmät henkilöt." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Ihmismielen potentiaalien heikko hyödyntäminen nykylännen rapautumistilanteessa aiheuttaa mm. epävarmaa, haparoivaa ja ymmärtämätöntä vaalikäyttäytymistäkin, missä em. ideaaliparannusten olemusta ei ymmärretä tai ei edes nähdä. Tämä vaaliongelmakin paranee kuitenkin perustavanlaatuisesti vasta sitten, kun yhteiskuntaolemista on voitu saattaa kunnolla em. tavoilla parantuvalle uralle. Prosessi kestää useita vuosikymmeniä, kunnes voidaan havaita selvää kokonaisyhteiskunnallista parantumista maailmankuvissa ja asenteissa - aikalaisajattelun muotoutumisessa.

"Tutkijoiden mukaan tämä johtaa siihen, että demokratiassa parhaimmat henkilöt tulevat harvoin valituksi. Järjestelmän etu diktatuuriin tai muihin järjestelmiin on kuitenkin siinä, että se karsii keskimääräistä heikommat ehdokkaat pois." --> Ratkaisuehdotukseni ongelmaan: Tässä kohtaa kirjoittaja on väärässä; nykyjärjestelmä lännessä ei karsi uskonnoista pahinta diktatuuria eli taloususkontoa ja sen seurannaisvaikutuksia pois, koska juuri parhaita ihmisiä (antioligarkkisia ja taloususkonnosta vapaita) ei tule valituiksi vaaleissa ja koska niin paljon keskinkertaista massaa valikoituu taloususkonnon ja oligarkian ikeisiin ymmärtämättä niiden pauloissa em. keskeisiä yhteiskuntatotuuksia.

Lisäksi yhteiskuntarapautuminen on jo edennyt transatlanttisessa piirissä havaittuun tapaan niin syvään rappioon, että on hyvällä syyllä todettava aivan liikaa keskimääräistä heikompienkin vaaliehdokkaiden saavan aivan liian keskeisen osan yhteiskunnissamme. Meidän on opeteltava tunnistamaan tämänlainen keskimääräistä heikompi aines ja ryhdyttävä promotoimaan heidän sijaan parhaimpia ajattelijoita ja toimijoita. Heidätkin meidän on opittava tunnistamaan ja paljolti jopa kasvattamaankin, koska heistä on nyt huutava pula. Siinäkin auttaa lopulta kestävimmin perustuvaa laatua oleva sellainen maailmankuvanmuutos, jonka synnyttäminen perustuu em. parannusperiaatteisiin ja -malleihin.

Arhi Kuittisen viime aikaiset ajatukset sopivat lisätähdennykseksi tähän: kirjoituksensa SDP:n ruohonjuuritaso, vaihtakaa pelon lähde ---> Lainauksia:

"Nyt luojan tähden, SDP:n ruohonjuuritaso, vaihtakaa korruption ja pelon lähde.

Teidän on pelättävä epätasa-arvoa ja kasvavaa köhyyskuilua, humaanin ideologian hajoamista - ei johtajianne!

Teidän on pelättävä ideologianne korruptiota, ei johtajien uran jatkuvuutta ja puolueen imagopeliä eliitin osana.

Ei riitä, että uhkailee salista poistumisella vaan on poistuttava salista ja sitten poistettava johtajat kansan ja jäsenten vallalla.

Poliittisen ryhmän tehtävä ei ole tehdä johtajien oloa helpoksi. Se ei ole polittisen toiminnan funktio tehdä johtajuudesta keisarikulttia ja despoottien päiväkotia.".

"Johtajat ovat vaihdettavia.

Kaiken demokratian perusta on se, että nimenomaan johtajat ovat vaihdettavia, eivät pelotellut ja jänistävät jäsenet.

Johtajien on pelättävä demokratiassa jäseniä eikä jäsenten johtajia.

Koettakaa nyt ymmärtää demokratian perusteet. Johtajat palvelevat yhteistöä eikä yhteisö palvele johtajia.".

Arhi Kuittisen Euroopan kiusaajat -kirjoituksesta hyvä kiteytys: "Ranskan vallankumous ei ollut hallittu mutta välttämätön. I ja II maailmansota sekä nyt tahallaan yliammuttu pankkikriisi keskiaikaisine velka-ansoineen ovat taas vanhan aateliston ja pankkiirisukujen epätoivoinen ja organisoitu hyökkäys keskushallinnosta pois avautuvaa kulttuuria, Jumalasta vapautuvaa antipatriarkaalista sekä anti-yhtenäiskulttuurista humanismia vastaan.".

Meidän on nyt joka tapauksessa suhtauduttava erityisen vakavasti tähän länsikulttuurimme rappioon, koska se on elin- ja toiminta-alustaamme niin monilla tavoilla vaarantava kokonaistuhonnan tila! Siksi muistutukseksi tähän loppuun iso sarja viimeaikaisia moraalin, humaanien periaatteiden ja ihmismielen perimmäisyyden rappiota kuvaavia tapahtumia, prosesseja ja agendoja. Huom.; nämä vain parin viime viikon ajalta!:


Verkkomedian juttu
Yhdysvaltojen 40 häpeällistä tilastollista kärkisijaa (Lähteet: presstv.com ja endoftheamericandream.com) ---> Lainaus:

(Yhdysvaltojen henkisen ja toiminnallisen sisällön tuhoaminen transatlanttisen eliitin pääkätyrialusmaaksi - Brittiläisen monetaristi-imperiumin siirtomaaksi)

"Proud to say USA" – 40 x NR 1:

1. Yhdysvallat kuluttaa armeijaan enemmän rahaa kuin 12 seuraavaa yhteensä
2. Armeijalla on eniten sotilastukikohtia maansa ulkopuolella
3. Yhdysvallat on myös maailman suurin aseiden viejä
4. Joka vuosi USA:n ulkomaankaupan alijäämä on maailman suurin
5. Velkaa on eniten koko maailmanhistoriassa
6. Yhdysvalloilla on eniten kirjattuja rikoksia maailmassa
7. Maassa on suurin vankisuhdemäärä ja maailman suurin yhteenlaskettu vankimäärä
8. Avioeroja tapahtuu suhteuteutetusti kaikkein eniten
9. Kiinteistöluottojen määrä on kaikkein suurin
10. Amerikassa käytetään vaaleihin enemmän rahaa kuin missään muualla
11. Naisten mielialalääkkeiden syönti on korkeimmalla tasolla maailmassa
12. Autovarkauksia tapahtuu kaikkein eniten
13. Väestön ylipaino on suurinta Amerikassa (Meksiko on sijalla 2.)
14. Yhdysvallat on pornografian ykköstuottaja
15. Virvokejuomia juodaan eniten: 600 pulloa vuodessa per henkilö
16. Huumeiden käyttö on yleisintä maailmassa
17. Amerikkalaiset konsernit myyvät eniten pikaruokaa ja virvokkeita
18. Luottorikosten määrässä ollaan kärkisijalla
19. Opiskelijoilla on eniten opintolainaa
20. Yhdysvalloissa syödään eniten reseptipohjaisia mielenterveyslääkkeitä
21. Reseptilääkkeitä ei mainosteta missään muualla niin paljon
22. Koululaitos on kallein ylläpitää koko maailmassa
23. Koulusurmatilastossa kärkisija on varmistettu
24. Luottokorttivelkaa on eniten
25. 28 tuntia viikossa televisiota – missään muualla paitsi Briteissä ei katsota yhtä paljon töllöä
26. Yksinäisyys on ykkössijalla, missään ei ole yhden hengen talouksia niin paljon
27. Teiniraskaus on yleisintä
28. Lasten kuolemaan johtavaa väkivaltaa esiintyy eniten
29. Noh, ihmisiä kuolee käärmeiden pistoihinkin aivan liikaa
30. Missään ei ole asukaslukuun suhteutettuna niin paljon lakimiehiä
31. Mielisairaiksi luokiteltujen määrä on suurin
32. Koska USA:n kansalaiset viettävät koulussa eniten aikaa maailmassa, miksi ihmeessä he ovat kuitenkin niin tyhmiä?
33. Plastiikkakirurgia on suosituinta maailmassa
34. Syömishäiriöt johtavat kuolemaan useimmin
35. Missään lentokenttähenkilökunta ei hipelöi naisia ja lapsia kuten jenkkilässä
36. Maan terveydenhuoltojärjestelmä on asukaslukuun suhteutettuna maailman kallein
37. Mikään kansa ei istu autossa liikenteessä kuten amerikkalaiset
38. Verotusjärjestelmän hankaluus ja monimutkaisuus on omaa luokkaansa
39. Yhdysvaltojen hallinnon taloustappiot/alaskirjaukset/tuhlaus on suurinta maailmassa
40. Maassa on säädetty enemmän lakeja kuin missään muualla.".

Lisäksi:

--> (Imperiaalinen militarismi pahuudellisena taloususkonnon levittämisen osana) CNN jäänyt kiinni lavastetuista Syyria-raporteista, Mossad, CIA ja Blackwater operoivat Syyriassa, U.S. use of Nuclear Weapons in Iraq is causing devastating genetic defects, Libyan rebels cage black Africans in zoo, force feed them flags (SHOCK VIDEO) — RT, Gunmen executing people in the streets – Homs eyewitness — RT, Kapinalliset surmasivat länsimaiset toimittajat, ei Syyrian armeija ja Syyrian hallituksen joukot pidättivät ranskalaisia Homsissa.

--> (Sokeuden asteelle kärjistyneen individualismin likavaikutukset ihmisyyteen ja seksuaalisuuteen moraalikatona ja tavarallistamisjuopana) Tyttö joutui kahden opettajan seksileluksi Kotimaan uutiset Iltalehti.fi ja Jättimäinen pedofiliavyyhti paljastui Etelä-Suomessa: Joukossa perheenisiä.

--> (Korruptio osana taloususkonnon ja oligarkian toimintamalleja) Finnair sitoutti johtoa huikeilla lisäbonuksilla Talous Iltalehti.fi, Finnairin röyhkeys on aivan uskomatonta ja Näkökulma: "Voiko enempää sisäpiirin touhuilua olla?" Kotimaan uutiset Iltalehti.fi.

--> (Eugeniikan totalitaarinen ja tyranninen korostaminen taloususkonnon ja oligarkian toimintojen tehostamiseksi) Kova linja: ”Jos työ ei kelpaa, sosiaaliturva pois”.

--> (Moraalin kato keskeisissä yhteiskunnan päätöksissä ja toiminnoissa taloususkonnollisen rahatalouden pönkittämiseksi) EU-maat vaativat Kreikalta yli miljardin euron asehankintoja.

--> (Kansallisvaltiotoimintojen alistaminen oligarkkisen periaatteen ja rahatalouden uskonnollisten dogmien ikeeseen - Fasismin pystytys humaanin oikeusvaltion tilalle) Ryhtilinjan jatkuttava: 'Hallitus ei saa pettää markkinoita'.

--> (Kansallisvaltioperiaatteiden alistaminen oligarkkisen periaatteen ja rahatalouden uskonnollisten dogmien ikeeseen - Plutokratian promotointi valtiomoraalin tuhoamiseksi) Perussuomalaiset vaatii kopiota vakuussopimuksesta FT: Suomella on salaisuus –, Vain muutama kansanedustaja luki salaisen vakuussopimuksen Kauppalehti.fi ja Vakuussopimus kuin kylmän sodan valtiosalaisuus.

--> (Epäoikeudenmukaisuuden korostaminen oligarkkisen taloususkonnon hyväksi) Kreikka-paperit nähnyt Soininvaara ymmärtää salaamisen.

--> (Ihmisarvon ja ihmiselämän alistaminen taloususkonnollisten teesien ja niiden aiheuttamien "realiteettien" eli neofeodaalistavien pahuusdogmien ikeeseen) Lääkäreillä mitta täynnä: Perusterveydenhuolto romahtamassa.

--> (Tyrannian kiinteyttäminen osaksi yhteiskunnan kaikkia toimintoja taloususkonnollisten dogmien ja toimintojen totalitarisoimiseksi peruskäytännöiksi) VR:n turvayksikkö kävi kotikäynnillä, vei koneen ja kertoi potkuista.

--> (Terveydenhuollon alistaminen taloususkonnon ja oligarkian pelikentäksi muodostamalla lääketeollisuus rahatalouden pönkittäjäksi) Making a Killing: The Untold Story of Psychotropic Drugging.

--> (Yhteiskuntaturvallisuuden ja kansallisvaltioperiaatteiden tuhoaminen ja alistaminen taloususkontoa tukeviksi poliisivaltiomenetelmiksi) Brittihallitus haluaa yksityistää poliisin - miljardien tarjouskilpailu jo käynnissä.

--> (Rahatalouden taloususkontodogmien hyväksikäyttö kaikkeen eliitti-intressipönkittämiseen ilman mitään moraalista jakoa hyvään ja pahaan) Pankit sijoittavat ydinasevarusteluun.

--> (Ihmiselämän valjastaminen eugeniikkateesien välineeksi yhteiskunnan totalitarisoimiseksi yhä uskonnollisemmin oligarkkisen periaatteen ideologiatoteutukseen) Aamulehti Asiantuntijat: Vanhempien pitäisi saada surmata vauvansa.

--> (Poliisivaltiototalitarismin kiristyminen USA:n perustuslain mitätöiväksi ja Brittiläisen taloususkontoimperiumin alusmaaksi sementoimiseksi) Yhdysvalloissa astui voimaan totalitaarinen poliisilaki NDAA ja Obama issues new guidelines for indefinite detention and torture — RT.

--> (Ihmisoikeuksien kaventaminen syrjään poliisivaltiomenetelmin yhteiskunnan alistamiseksi taloususkonnollisten ja oligarkkisten sisältöjen edistämiseen) Yhdysvallat: mielenosoituksesta vankilaan.

--> (Ihmismielen raadollisimpien ja vääristyneimpien eläinvaistojen promotointi - esiin kiroaminen taloususkonnollisen imperialismin ja oligarkkisen periaatteen sivutuotteina) USA:n sotilas kiersi talosta taloon - Ampui naisia ja lapsia Ulkomaan uutiset Iltalehti.fi.

--> (Kansallisvaltion puolustuskyvyn ja sisällön mitätöinti taloususkonnollisten imperiaalivoimien hyväksikäytettäväksi) Puolustuskyky - kustannustehokkuus, kustannustehokkuus, kustannustehokkuus! ja Eduskunta kiistelee puolustusvoimien säästöistä - samaan aikaan jättisumma ohjuksiin! Kotimaan uutiset.

Ja edelleen:

Vanhanen: Suomessa on hyvää lobbausta --> Todellisuuden vääristäminen taloususkontointressien ja -dogmien saattamiseksi hyvään valoon yhteiskunnassa.

Van Rompuy Jyrki Kataisen vieraana tänään --> Diktaruurillisesti valittu taloususkontovallan virkamies Rompuy, jota tulee verrata Venäjän vastavalittuun uuteen presidenttiin Vladimir Putiniin ja hänen valintansa väitettyihin epäkohtiin --> Putin on puutteistaan huolimatta verrannossa Pyhimys ja Rompuy on Saatana.

Luottamus lehdistöön nousi Suomessa Euroopan kovimmaksi --> Taloususkontoklaanin hallinnoima valtamedia kääntää todellisuuden ylösalaisin mairitellakseen itseään; vaihtoehtoisesti tämä kuvaa suomalaisten syvää yhteiskunnallista unta taloususkontodiktatuurin ikeessä.

50,000 GERMANS NOW SUFFER FROM NARCOLEPSY – SWINE FLU JAB LINK PROVEN IN FINLAND ja Kaleva: Uusi epäilys H1N1-rokotteesta - laajat tutkimukset --> Paluu sikainfluenssan hirvittäviin syövereihin lännen taloususkontoklaanin käsittelyssä rahataloutensa pönkittämiseksi ihmisyyden sikasairaalla kustannuksella!

No comments: