Sunday, March 11, 2012

Japanin maanjäristys-tsunamikatastrofin vuosipäivä: Pohdintaa energiantuotannosta ja ihmisyyden roolista osana luontoa - Universumia

Japania viime vuonna koetelleesta maanjäristys- ja tsunamikatastrofista sekä siihen liittyneestä Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudesta tuli tänään sunnuntaina 11.3.2012 kuluneeksi tasan vuosi. Tämä katastrofi toi esille kriisinsä paljastamana monia oleellisia seikkoja ihmiskulttuurista osana maapalloamme - Universumia. Tärkeimpinä siinä tuli käsittelyyn energiantuotannon laatuja ja olemuksia ongelmineen ja mahdollisuuksineen sekä ihmisyyden roolia yhtäältä luonnonvoimien armoilla ja toisaalta osana luontoa.

Poimin tämän vuosipäivän takia näihin teemoihin liittyen uusintakierrokselle sisältöjä pohdittavaksi yhä pidemmälle, mutta aloitan ensin tilanteeseen sopivasti kuvaparikavalkadilla Suomen valtamedian tarjoamana, mistä pääsemme näkemään Japanin tsunamituhoalueen toipumisen luonnetta pintapuolisesti tähän päivään mennessä ko. näkymistä havainnoimalla -->

Helsingin Sanomien kuvaparisarja: Japani vuosi katastrofin jälkeen.

Iltalehden kuvaparisarja: Vuosi Fukushimasta - näin alue on muuttunut Ulkomaan uutiset Iltalehti.fi.

LaRouche -liikkeen kannanotot olivat hyvin pikantteja viime vuonna em. teemoihin liittyen ja he ovat ottaneet tänään uusintaesittelyyn vuosipäivän takia nämä videot:

Japan Quake Precursors: "Was the March 11 Japan quake forecastable? A team of scientists involved in research on earthquake precursors has released a pre-publication copy of a paper analyzing distinct precursor signals in the atmosphere and ionosphere in the days preceding the disaster. As we have presented on this website, the science behind earthquake precursors has been definitively established, while the official government position in the United States has been to ignore or suppress such work, and to eliminate necessary monitoring programs, as has been most recently carried out by Presidential dictat under Obama. Oyang Teng reviews the argument made by the authors of the recent paper, a link to which can be found here.

*Correction: At this time, the affiliation for Dimitar Ouzounov, a co-author of the paper, should be listed as Chapman University, rather than Goddard Space Flight Center.
".


FROM THE ARCHIVES: The Rim of Fire: "The Japanese Earthquake must serve as a wake-up call for mankind. We are behind in our scientific understanding of the Universe, specifically the relationship between our Earth, our active Sun, and our galaxy. Lyndon LaRouche introduces a discussion between LPAC researchers Peter Martinson and Natalie Lovegren on the coincidence between the recent solar flares and the associated tectonic activity, and the implications for our near future. The "Japanese Nuclear Scare" propaganda is a dangerous diversion from such real science, and we urge viewers to re-post this video wherever such slop is encountered.".

Niissä pohditaan mm. juuri sitä, että voidaanko maanjäristyksiä ennustaa ja miten sitä voitaisiin tehdä. Havainnollistuksena on myös se, miten nykyinen valtatiede on oligarkkisen periaatteen ikeessä alistettua ja kehnoa tuottaen siksi mm. poliittisesti värittynyttä tietoa malthusilaisia ja viherfasistisia näkemyksiä varten enemmän kuin lääkäri määrää.

Siksi oivallista taustatietoa niiden maailmankuvavääristymien osoittamiseksi ja parempien esittelemiseksi niiden sijalle onkin tarjolla LaRouche -liikeen taholta mm. tässä:

The LaRouche Show -arkistosta radioshow otsikolla "Destroying the Second `Law' of Thermodynamics." --> Siinä osoitetaan mm. se, kuinka nykyistä transatlanttista valtatiedettä on vääristelty poliittisiin tarkoituksiin eli taloususkonnon ja oligarkkisen imperialismin intressien hyväksi uskottelemalla maailmassa esiintyvän hajeen ehkäisyn (entropia) olevan muka tärkeämpi / jopa ainoa maailmankatsomus kuin Universumiin oleellisena osana kuuluvien koostavien ja luovien voimien (antientropia).

Maailmamme kehitys perustuu antientropian mukaan korkealaatuisemmiksi ja tuotantotehokkaammiksi järjestelmiksi suuntautuvalle evoluutiolle, missä ihmisyyden rooli korostuu tahdonalaiseksi antientropian hyväksikäyttäjäksi sekä omaksi että ympäristönsä parantamiseksi. Malthusilaiset ja viherfasistiset näkemykset kieltävät tämän faktan juuri alistaakseen ihmiskunnan paradoksaalisen luonnonvastaisesti neofeodalismiin eli sivilisaation alasajoon; meidän täytyy muistaa, että vain riittävän valveutunut, sivistynyt ja kehittynyt sivilisaatio kykenee vastaamaan sekä omiin että elin- ja toiminta-alustansa ongelmiin. Neofeodalismissa ei ole olemassa valveutumista, sivistystä eikä kehitystä - ainakaan hyvään suuntaan.

Oivallista tausta-aineistoa tähän kokonaisuuteen tuovat laajemmin nämä viimeaikaiset LaRouche -liikkeen viikkoraportit:

LPAC Weekly Report (March 7th): "Ei kuvausta.",

LPAC Weekly Report (February 29th): "This edition of the Weekly Report continues to develop the absolute difference between the human species and all other life. Human culture can only be compared to life as a whole, not any individual species.",

LPAC Weekly Report (February 22nd): "A continuation of last week's report. Themes include, anti-matter, the mastery of the biological domain, continued threat of Nuclear WW3, and the satanic quality of the oligarchical principle.",

LPAC Weekly Report (February 16th): "Today's discussion centers heavily on anti-matter and the Van Allen radiation belt, while reflecting on the fact that it is a future intention, which determines the present state of reality, not a previous, past state.".

Itse olin jo viime vuonna hyvin perillä tästä entropia vs. antientropia -näkemysristiriidasta ja huijauksesta energiantuotannon kohdalla ja nimenomaan ydinvoimaan liittyen --> Omia vuoden takaisia kirjoituksiani: Japanin maanjäristys-tsunamikatastrofin tuottama kahtiajako vaihtoehtomediaan: Ydinvoima energiantuotannon äärimmäiseksi kiistakapulaksi ja Japanin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus globaalia eliittiä tukevana ydinvoiman demonisoimisaseena.

Ydinvoimasta voin mainita lopuksi päivitettyä käsitystäni tällä tavalla: Kokonaisuutena ydinvoima on oivallinen sivistyneen, valveutuneen ja kehittyneen yhteiskunnan - sivilisaation energiantuotantomuoto, mutta huonosti ja vaarallisesti sopiva eri tavoilla vääristyneen, sivistymättömän, valveutumattoman ja kehittymättömän yhteiskunnan käyttöön; nykytilanteessa ongelmana on nimenomaan oligarkia- ja taloususkontoperusteisen rahatalouden fyysistä ekonomiaa hajottava haitta, missä ydinvoimaa ei siksi voida toteuttaa niin turvallisesti kuin olisi syytä eikä kehittää sitä kunnolla fissioreaktioista turvallisempaan fuusiomuotoon.

Mutta! --> Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi täten hankkiutua kokonaan ydinvoimasta eroon yhteiskuntatilanteemme takia. Tämähän tietenkin sopisi malthusilaisia ja viherfasistisia näkemyksiä kantaville neofeodaalistajille ja sivilisaation alasajajille. Sen sijaan pitää ajatella ylhaaltä alaspäin eli yhteiskuntaa on muutettava pois oligarkiasta ja rahatalouden diktatuurista; se pätee energiantuotannon toimivuuden ja tehokkuuden parantamiseksi hyvin keskeisesti.

Ydinvoimastahan on jo hyvin pitkälle kehitteillä aikaisempaa paljon turvallisempi ja paljon energiatehokkaampi muoto; fuusioreaktioon perustuva energianlähde (Iteristä ensimmäinen fuusioreaktori). Niinpä ydinvoiman kieltäminen kokonaan ja sivilisaation uudelle kehityksen tasolle vievän fuusioenergian kehittämisen katkaisu sen mukana olisi paljon samaa kuin rautateiden kieltäminen infrastruktuurin rakentamisessa. Sellainen olisi pikantti osoitus alistumisesta entrooppisen maailmankuvan vankilaan hapuilemaan hajekeskeisen sokeuden rajoittamaan olemiseen näkemästä oikein tai ollenkaan Universumin todellinen mahdollisuuksien luonne antientrooppisena evoluutiona.

Mielenkiintoisia toiveita herättääkin tämä: Free Energy Reality - The SEG! Ja on huomattava myös se, että LaRouche -liike promotoi jo täysin uskottavasti ns. materia-antimateria -energian tuotantoa, joka olisi toimiessaan juuri totaalisen ehtymätön, äärimmäisen tehokas ja nimenomaan vapaa energiantuotannon muoto! Eli ihmissivilisaation lopullinen ratkaisu itsensä ja ympäristönsä ongelmiin; ydinvoiman säilyttäminen ja kehittäminen on yksi välivaihe sinne pääsemisessä...

No comments: