Saturday, March 10, 2012

David Meyerin yhteiskuntaromahduksen askelmalli ja LaRouche -liikkeen yhteiskuntaeheyttämisen neorenessanssi-teesit

Verkkomedia on tarjonnut viime tiistaina 6.3.2012 David Meyerin artikkelista Janus Putkosen tekemän suomennoksen ja analyysin, missä käsitellään yhteiskunnan romahduksen viittä eri askelmaa "Uuteen pimeään aikaan" sovellettuna nykyiseen transatlanttiseen maailman tilanteeseen. Se paljastaa yhden vakavasti otettavan skenarion, mikä voi olla kohtalona transatlanttisen maailman piirissä tai piiristä alkaen nykyisen taloususkonnollisen ajatteluvääristymän edetessä siinä pahimpien mallien mukaan...

Poiminkin ko. suomennetun jutun tähän esittelyyn siten, että lainaan siitä ko. romahdusmallin askelmakuvaukset kokonaisena myöhempää tutkimusta ja käytännön ihmettelyä varten. Laitan oheen sekä syventäväksi että ongelmanratkaisukeskeisyyttä korostavaksi (vasta-)aineistoksi LaRouche -liikkeen keskeiset teesit osa-alueittain, jotka yhtäältä kuvaavat omalla tavallaan tuollaisen romahdusprosessin alkusyitä ja toteutumista dynaamisesti ja prosesseina sekä toisaalta malleja saavuttaa ko. ongelmavyyhdin ratkaisemisessa oligarkkisesta periaatteesta vapaa neorenessanssi moisen romahduksen sijaan.

Verkkomedia - Yhteiskunnan romahduksen viisi askelmaa --> Lainaus:

"1. Askelma: "Illuusio"

Kaikki on hyvin ja talous vetää. Korkea elämänstandardi
on tavoitettu. Näinhän sen pitäisikin mennä: tarvikkeet elämään ovat edullisia ja hyvin saatavilla. Kaikki tuntuu olevan kunnossa. Kaupat ovat täynnä tuotteita ja valmiina käyttöön. Elämä kokonaisuudessaan on kunnossa. Yhteiskunnan infrastruktuuri on rakennettu ja toimii. Tästä huolimatta ajatus kaikilla liikkuu lähinnä siinä mitä toisilla on, ja mitä itseltä vielä puuttuu. Ahneus valtaa alaa. Omistaminen keskittyy, tuloerot nousevat ja kansanterveyden heikennykset astuvat voimaan huomaamatta luoden keinotekoista todellisuutta. Epätasa-arvo ja epäoikeudenmukaisuus lisääntyvät hiljakseen – tuottavuus laskee ja riippuvuus yhteiskunnallisiin etuisuuksiin lisääntyy.


Pääasialliset arvot:


Ura ja työ
Kodin arvo (hinta)
Säästöt
Sijoitukset - osakkeet ja arvopaperit
Terveys, vakuutukset
Kuva elämäntavasta
Luottokelpoisuus.2. Askelma: "Illuusio romahtamassa"

Kansantalous luisuu hitaaseen mutta tasaisesti kiihtyvään laskuvauhtiin. Työttömyys kasvaa. Entistä suuremmat määrät ihmisiä saavat valtionavustusta tavalla tai toisella. Ihmisille maksetaan, jotta he eivät tekisi työtä. Hallinnon kustannukset ovat nousseet dramaattisesti. Kullan, hopean ja muiden arvometallien hinnat ovat nousseet ennenkuulumattomalle tasolle vain muutamassa vuodessa. Inflaatio kasvaa kaksinumeroisille tasoille.


Pääasialliset arvot:


Käteinen
Jalometallit, kulta ja hopeakolikot
Varma työpaikka
Velkojen maksaminen
Terveydenhuolto, vakuutukset
Kodin antama pääoma
Pieniruokainen ajoneuvo
Unelma suojaisesta paikasta maaseudulla.3. Askelma: "Romahdus pahenee"

Todellinen romahdus taloudessa alkaa merkittävän ja pitemmän laskun jälkeen. Hallinto asetaa hintasääntelyä, Saatavuus välttämättömyyksissä alkaa ja leviää. Konkursseissa tyhjilleen jääneet talot seisovat tyhjillään - luku kasvaa. Ennen keskiluokkaiset alueet alkavat näyttämään slummimaisilta. Hallinto alkaa painamaan maksuvälineitä maksaakseen kulujaan ja avustaa yhä suurempaa kansanosaa selviämisessä. Inflaatio kiihtyy yhä enemmän ja työttämyys ylittää 25% tason. Pankit ja yritysmaailma kyykähtävät kasvavien hintojen paineessa. Kenelläkään ei tunnu olevan rahaa.

Monet jäävät asunnottomiksi. Ammattiliitot järjestävät lakkoja. Levottomuutta ja mielemosoituksia. Hallinnon tarjoamat palvelut keskeytyvät ja ovat epäluotettavia. Paikallinen ja kansallinen infrastruktuuri ovat heikkenemässä. Väkivaltaiset rikollisjoukot ilmaantuvat katukuvaan. Hallinto koittaa hillitä aselupien määrää. Väkivalta kasvaa kaikkialla. Kaupungeista ja varsinkin lähiöistä tulee vaarallisia paikkoja asua.

Tässä vaiheessa maa tuntuu olevan jo ylittänyt tason, jolta ei ole paluuta. Kuitenkin, asiat voidaan korjata jos oikeat henkilöt / henkilö korkeassa asemassa yhä uskovat perusoikeuksiin, itsenäisyyteen ja vapauteen. Hän / he joutuvat arvostelun kohteeksi ja tulevat vihatuiksi, koska kannattavat asennetta yksilöjen vastuun merkityksestä, etuoikeuksien leikkauksesta ja sosiaalihuollon lopettamisesta. Tietenkin, jos oikea ihminen tai ihmiset olisivat olleet vallassa jo alusta alkaen, koko tilannettakaan ei olisi syntynyt.

Pääasialliset arvot:

Kulta- ja hopearahat
Käteinen
Työ
Ajoneuvo
Koti
Lyhyen ajan ruokavarasto
Lyhyen ajan polttoainevarasto
Tuliase ja ammukset
Suunnitelmia pakenemisesta piilopaikkaan
Kotieläimiä: kanoja, lempaita, kaloja...
Kontaktiverkko läheisiin ja samankaltaisesti ajatteleviin
Selviämistiedot ja -taidot.Askelma 4: "Elämä illuusion raunioilla"

Askelmalle neljä voi ajautua edelliseltä tasolta missä tahansa vaiheessa.Suurin osa keskiluokasta on menettänyt kaiken. Alueet jotka ennen olivat hyvin hoidettuja keskiluokan asuinalueita ovat täynnä tyhjillään olevia taloja, jotka vandaalit ovat rikkoneet ja sotkeneet. Valtion infrastruktuuri on pahoin vahingoittunut ja kaipaa peruskorjausta. Sähköverkko on epävakaa. Sähkökatkoksista tulee päivittäisiä. Et pysty enää ostamaan tai myymään kultaa tai omistamaan ulkomaista valuuttaa. Inflaatio on lähtenyt käsistä. Nyt kaatuu talous.

Kaiken saamiselle tulee kiire ja varastot tyhjenevät tunneissa. Yhteisö luisuu kaaokseen. Kaupunkialueiden kontrolli ja turvallisuus on siirtymässä väkivaltaisille jengeille. Hallinto asettaa voimakkaita säädöksiä koittaessaan säilyttää kontrollin. Kaikesta alkaa olla pulaa ja kysyntä ylittää tarjonnan. Ruoka ja polttoaine on erittäin kallista ja niiden saamiseksi on jonotettava. Varmaa ja toimivaa terveydenhuoltoa tai vakuutuksia sellaisista ei ole saatavissa. Työttömyys on vallitsevaa. Ihmiset tekevät mitä pystyvät hankkiakseen tarvitsemansa. Nyt tiedät millaista on elää kehitysmaassa.

Pääasialliset arvot:

Asettuminen piilopaikaan
Tuliase ja ammuksia
Ruokaa pitkäksi aikaa (vuoden tarpeisiin)
Riittävä polttoainevarasto
Turvallisuussuunnitelma ryhmälle ja sen tarpeille
Koulutettu vartiokoira
Tietotaito ylläpitää omaa puutarhaa ja ruuankasvatusta
Selviämistiedot ja -taidot.Askelma 5: "Illuusion ojanpohja"

Hallitus määrää poikkeustilan. Taisteluja siviilien ja hallituksen joukkojen välillä puhkeaa eripuolilla maata. Yli 30 päivän tarpeisiin laskettavien elintarvikkeiden varastointia pidetään rikollisena. Ankaraa köyhyyttä ja nälkiintymistä, josta tulee yhä tutumpaa kaikille. Hallinto tarjoaa vain vaivoin hyväksyttävää ruokaa, vettä ja suojaa, kun vaihdossa siitä on valmis luopumaan vapauksistaan, oikeuksistaam ja itsenäisyydestään. Demokratia loppuu ja sosialismia mukaileva hallintovalta astuu voimaan tarjouksella korjata tilanne valheellisilla lupauksilla siitä, että rauha ja hyvinvointi tulevat olemaan vielä paremmalla tasolla kuin muutamia vuosia aiemmin. Totalitaarinen hallinto suhtautuu valtaan itseoikeutuksella, ja yksilönvapaus sekä oikeudet, joita joskus nautittiin, tulevat täysin tuhotuiksi.

Pääasialliset arvot:

Piilopaikka
Turvallisuussuunnitelma ryhmälle ja sen tarpeille
Eläminen huomaamattomasti yhteisössä joka koostuu samanmielisistä
Tuliaseet ja kyky käyttää niitä
Vartiokoirat
Selviämistiedot ja -taidot
Työskentely ruokatuotannossa joka riittää 150% ryhmän tarpeisiin
Puhtaan veden turvaaminen
Pitkäaikaisten ruokakasvien, kuten hedelmäpuiden istutus ja hoito
Halu elää ja selvitä kovassa yhteiskunnassa.
".


LaRouche -liikkeen syventäväksi tausta- ja vastalääkeaineistoksi soveltuvia ongelmankuvausten ja ongelmanratkaisujen keskeisiä sisältöjä -->

Imperiumi: "The Natural state of man is to be creative, and monetarism, the empire's tool for global dominance since ancient times, has sought to destroy it. From the ancient Persian Empire, to the Delphic cult of Apollo, Rome, Venice and then the British, a policy of monetarism and a devout hatred and destruction of human creativity, has been the only way that those empires could survive. The founding of the United States of America created for the first time in world history, a nation, that rejected monetarism, placing in its federal constitution the idea of a credit system instead. The role of the United States as declared in the preamble of our U.S. constitution, is to establish a government that seeks to protect, nourish, and develop the creative powers of the human individual mind for the sake of posterity. That policy can only be secured once the empire, (in the case of today, the British monetarist empire) is virtually wiped out of existence. Thus, to secure humanity's future, know who your real enemy is.".

Historiallinen ekonomisgeopoliittinen kuvaus transatlanttisessa maailmassa yhteiskuntarapautumisen piirteistä ja vaiheista antiikista nykyhetkeen ko. imperiumin ja sen ihannoiman oligarkkisen periaatteen ikeessä ja tuhonnassa. Tähdellisesti myös humaanin vastavoiman kehittymisen kuvausta ko. historian jatkumossa ko. monetaristisen ja oligarkkisen periaatteen tuhoamiseksi pois haittaamasta ihmiskuntaa: The New Dark Age.

Kolmannen maailmansodan uhka tänä vuonna osana ko. imperiumin kuolin - selviytymiskamppailua: Crisis Map.

Ongelmavyydin osia transatlanttisen maailman romahdusprosessissa --> Green Fascism ja Narco-Terrorism.

Ko. ydinongelmien ratkaiseminen - Rahatalous: Restore Glass Steagall - Info-Graphics.

Ko. ydinongelmien ratkaiseminen - Fyysinen ekonomia: NAWAPA - Project Overview.

Ko. ydinongelmien ratkaiseminen - Tiede: The Basement Project -->

----- Avaruus, ilmasto ja biosfääri: Mastering Forces Of Nature.

Ko. ydinongelmien ratkaiseminen - Politiikka, LaRouche -aktivismi: LaRouche National Slate -->

----- Geopolitiikka - Trans-tyynenmerellinen orientaatio: The Pacific Orientation.

----- USA:n sisäpolitiikka: Impeach Obama.

No comments: