Sunday, March 18, 2012

Edustajainhuoneen Walter Jonesin ponsi Barack Obaman militaristista ulkopolitiikkaa vastaan: Obama viraltapanon ja maanpetossyytteen uhan alle

Toisena merkittävänä tässä kuussa ilmenneenä virstanpylväänä transatlanttista eliittiä ja varsinkin heidän pääkätyriään Barack Obamaa vastaan otan esille Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneessa edustaja Walter Jonesin alulle paneman ja senaattiakin koskevan ponnen, joka vaatii toimintaohjeena presidentti Barack Obaman hallintoa tilille sen hyökkäyssotaisasta ulkopolitiikasta ja väärinkäytöksistä siihen liittyen.

Sen mukaan USA:n perustuslakiin nojaten Obamaa voidaan syyttää tarvittaessa (Etenkin mahdolliset uudet hyökkäyssodat Iraniin / Syyriaan tai molempiin tai minne tahansa muuallekin...) vakavasta maanpetoksesta - virkarikoksesta, minkä perusteella Obama voidaan panna viralta. LaRouche -liike (LaRouche PAC, Executive Intelligence Review ja Readings from the American Almanac) on tarkkaavaisena pannut tämän käänteen merkille ja lainaan heidän aihetta koskevasta jutusta ko. ponnen sisällön:

LaRouche -teksti: Obama Put on Notice; Lainaus ko. ponnesta suorana tekstinä -->

"Expressing the sense of Congress that the use of offensive military force by a President without prior and clear authorization of an Act of Congress constitutes an impeachable high crime and misdemeanor under article II, section 4 of the Constitution.

Whereas the cornerstone of the Republic is honoring Congress's exclusive power to declare war under article I, section 8, clause 11 of the Constitution: Now, therefore, be it


Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring), That it is the sense of Congress that, except in response to an actual or imminent attack against the territory of the United States, the use of offensive military force by a President without prior and clear authorization of an Act of Congress violates Congress's exclusive power to declare war under article I, section 8, clause 11 of the Constitution and therefore constitutes an impeachable high crime and misdemeanor under article II, section 4 of the Constitution.".

Lyndon LaRouchen välitön kommentti tähän kuului: "Commenting on this resolution, Lyndon LaRouche said that this is "urgent" and that we should go "full steam ahead" with organizing around it. This comes from a member of Congress with military credentials, which is extremely important in this case. It is to be highly welcomed. "This bill could save the United States from destruction."

So, let's go. It should be realized that Congress is leaving Washington TODAY, midday, and will be in their districts next week, allegedly for a "work week." Therefore, congressmen should be immediately sought out in their districts, and be told to put their names on this resolution.
".


Aika näyttää sen, onko tästä ponnesta toimivaksi... Loppuun laitan vielä toisen LaRouche -liikkeen teeseihin perustuvan kongressialoitteen tilanteen eli Glass-Steagall -lain uudelleenasettamiseen tähtäävän Marcy Kapturin H.R. 1489 -lain sponsoroijien ja tukijoiden listauksen uusimman version: Updated List of CoSponsors for Glass-Steagall. Se julkaistiin viime kuun lopulla.

Viime vuonnahan tein kahteen otteeseen silloisista H.R. 1489 -lain kannattajalistaustilanteista koosteet: Glass-Steagall -lain uudelleen pystyttämisen sponsoroijat ja tukijat Yhdysvalloissa: Elokuun 2011 tilanne ja Glass-Steagall -lain uudelleen pystyttämisen sponsoroijat ja tukijat Yhdysvalloissa: Lokakuun 2011 tilanne.

No comments: