Sunday, April 15, 2012

Perussuomalaisten konservatismi vs. "sivistyneistön" liberalismi: Helena Erosen hihamerkkisatiiri Suomen oligarkkisessa yhteiskuntarappiossa

Tämä päättyvä viikko on tuonut taas hurjan annoksen esimerkkejä länsimaisesta rappiosta, missä Suomikin on hyvin vakavasti osallisena. Jopa niin paljon on taas aihetta kritiikkiin, että rajallisen aikaresurssini puitteissa on yhä vaikeuksia poimia tästä rappiovyyhdistä asioita ruodintaani. Mutta katsotaanpa tähän alkuun lyhyesti viikon "saldoa" -->

Perussuomalaiset pilaavat mahdollisuutensa leikittelemällä äärinationalistisella ajattelulla ajattelemattomasti (Perussuomalaisten kansanedustaja James Hirvisaaren eduskunta-avustaja Helena Erosen hihamerkit; Helena Eronen: Ratkaisu poliisin ulkomaalaisratsioihin - James Hirvisaaren omasta blogista löytyy kuvakaappauksena ja Helenan oma kokemuksensa ko. kohusta; H*lvetinmoinen sokora).

Lisää oligarkkisen periaatteen ja taloususkonnon uhreja ja propagandaa; Hallitus kaunistelee talouspäätöstensä lukuja (Keskusta: Hallitus kaunistelee lukuja), Nokia(kin) taantuu (KL: Nokialta tulosvaroitus), lisää irtisanomisia (Finnair irtisanoo - henkilöstöä marssi ulos) ja kansalaisia aivopestään fyysisen ekonomian romahduttavaan viherfasistiseen reduktionismiin (Tuulivoiman esteet jyrän alle Tarastin reseptillä).

Venäläis-suomalaisia lapsiperheitä kehotetaan pakenemaan Suomesta (Venäjän lapsivaltuutettu: Paetkaa Suomesta, sekaperheet!) ja perhesurmien suma kasvaa Suomessa (Poliisi selvittää surmatun perheen taustaa laajasti).......

Eikä tämänkään keskellä ole julkisessa keskustelussa vieläkään mitään oligarkkisen periaatteen ja transatlanttisen pankkiiri- ja eliitti-imperiumin kyseenalaistamista! --> Pelastaakohan Suomea(kaan) enää mikään?!...

Päätin sitten valita tämän kertaisen kritiikkini pohjaksi tuon Helena Erosen hihamerkki -gaten. Luettuani itse ko. "satiirin", vertailtuani siitä syntyneen tappeluksen eri osapuolinäkemyksiä sekä tähän liittyen pohdittuani mm. Seppo Oikkosen uusimpia tekstejä (Parodia on vakava asia, Totalitarismia kohti ja Yhteiskunnallisen keskustelun toivottomuus) totean heti alkuun ykskantaan, että suomalaiset eivät ole oikeastaan koskaan ymmärtäneet kunnolla kansallisvaltioperiaatetta (Tätä periaatetta täytyykin avata lisää joku toinen kerta...). Ei rahvas eikä sivistyneistö! Erosen kirjoitus paljasti, että sama pätee edelleen; rahvas saa kiksejä äärinationalismista ja ylilyövästä konservatiivisuudesta. Ns. sivistyneistö puolestaan saa liberalismihuumassaan kiksinsä sellaisen tuomitsemisesta ja on kärkäs osoittamaan olevansa muita parempi ja alistamaan heitä sen perusteella.

Ydinongelman yksi piirre monista kuitenkin sattuu olemaan se, että Suomessa ei ole vallassa oikeaa sivistyneistöä, joka mm. pitäisi kiinni kansallisvaltioperiaatteesta mahdollisimman oikealla tavalla; mahdollisimman humaanisti ja edistyksellisesti. Jos tällainen sivistyneistö olisi täällä Suomessa olemassa, niin silloinhan olisi juuri nyt havaittavissa jatkuvaa ja rajua vastustusta niille imperiaalisille ja oligarkkisille voimille - agendoille, joita Katainen ja kumppanit pääsevät transatlanttisen taloususkonnon nimiin nyt vyöryttämään suvereenisti jopa ilman esteitäkin kansallisvaltioperiaatetta alistavalla ja tuhoavalla tavalla.

Suomessa ei siis ole oikeanlaista sivistyneistöä siellä, missä ehdottomasti nyt pitäisi olla --> Julkisessa keskustelussa, valtapuolueissa (Etenkin vasemmisto), koulutusjärjestelmän pää- ja johtajaviroissa, virkamieskunnassa, lehdistössä etenkin päätoimittajistossa, asiantuntijoiden joukossa ja ylipäätään valtamedian yhteiskunnallispoliittisissa ohjelmissa, kuten uutisissa, dokumenteissa ja ajankohtaisohjelmissa. Tämän sijaan Suomessa "sivistyneistöä" näyttelee aivopesty ja valveutumaton armeija taloususkonnon ja yhteiskuntarappion arkkityypillisiä kätyreitä ja hyväuskoisia hölmöjä aivan liikaa.

Eipä tässä sopassa ole apua Helena Erosen ilmentämällä äärinationalistisella satiirillakaan, koska sekin kiinnittyy liikaa tuijottamaan ongelmanratkaisussa oireisiin ja näennäismenetelmiin; tässä tapauksessa maahanmuuttopolitiikassa ja ns. monikulttuurisuuden ilmenemismuodoissa, joissa on toki selviä ongelmia. Ongelmat eivät ole siinä kuitenkaan luonteeltaan sellaisia, että niitä pitäisi ratkaista umpimielisen rajoittavasti, luokittelevasti ja karsinoivasti eli äärinationalistisesti. Tällainen sosiaalipolitiikkahan on sukua eugeniikalle, joka on osa äärinationalistista keinoarsenaalia sulkeutua liialliseen ryhmän - ryhmäpsykologiseen totalitarismiin; eli muodostaa irrationaalisista ja epähumaaneista dogmeista yhteiskunnan tyyppi liikaa omavaltaiseksi ja tyranniseksi ihmisiä alistavaksi valtiopersoonaksi.

Maahanmuutto- ja monikulttuurisuusongelmat ovat minun ymmärrykseni mukaan liitettävissä nimenomaan hyvin paljon nykyiseen taloususkonnolliseen hegemoniaan ja sen piirissä harjoittettaviin oligarkkiseen periaatteeseen ja väestönkontrolliin; länsivaltiot ovat tällä hetkellä esim. Suomen tapauksessa alasajettavina humaanin kansallisvaltioperiaatteen osalta syvään rappioon, jotta valtiomme olisi sen turvin paremmin sovitettavissa transatlanttisen eliitin taloususkonnolliseen imperialismiin fasistisena alusmaana --> Yllätys yllätys, tässä voi äärinationalistisilla teeseilläkin olla paradoksaalisesti salakavala edesauttamisominaisuus, kun rajoitukset ja tyrannia sopii hyvin ko. imperiaalisten agendojen asettamisen tueksi oikeastaan muodossa kuin muodossa. Ei siksi olekaan ihme, miksi myös transatlanttisen eliitin piirissä on innokkaita eugeniikan kannattajia ja promotoijia nykyäänkin!

Joka tapauksessa maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta on hyväksikäytetty kansallisvaltioperiaatteen alasajoon, missä vallitsevalle yhteiskunnan kansallistunnolle ja kansallisvaltioperiaatteelle vieraita ryhmäpsykologisia entiteettejä (maahanmuuttajien edustamia "epälänsimaalaisia" kulttuurisisältöjä) on käytetty / tuotu harkitsemattomasti ja leväperäisesti mm. halpatyövoiman haalimisen muodossa oligarkkista periaatetta edesauttamaan, jolla on ollut taipumusta aiheuttaa sosiaalipoliittisia ongelmia.

Siitä syntyy myös eliittipankkiirillisten imperiaaliagendojen edesauttavuutta yhteiskunnan neofeodaalistamisen muodossa, kun halpatyövoima toimii manipuloituna oikeutuksena niukentamiselle ja kurjistamiselle yhteiskuntatoiminnoissa. Kuitenkin me tiedämme, että humaaniin kansallisvaltioperiaatteeseen kuuluu myös moniarvoisuus ja siitä ponnistava väestön laaja, kirjava ja vahva perusta muodostaa edistyksellistä ihmiskulttuuria. Halpatyövoima ja sen avulla väestön kurjistaminen eivät kuulu hyvään kansallisvaltioperiaatteeseen eikä se ole edistyksellistä ihmiskulttuuria.

Seppo Oikkonen on kirjoituksissaan aivan oikeassa siinä, kun hän erottaa tuollaisen "moniarvoisuuden" ja "monikulttuurisuuden" eri asioiksi: Moniarvoinen valtio (Jossa voi olla myös eri kulttuureista eli ns. ulkomailta kotoisin olevia ihmisiä, kuten Yhdysvallat alkuperäistarkoituksessaan osoittaa) kertoo sen asuttamiensa ihmisten kyvystä tuottaa monipuolisen edistyksellistä toimintaa ja ajattelua yhteiskuntaan, jota humaani kansallisvaltioperiaate suojaa ja ruokkii ihmiselämän organisoinnissa eräänä keskeisenä perusyksikkönä. Joidenkin Perussuomalaisten liian jyrkät kannanotot tässä ovat tukahduttavia ja liian konformistisia vailla tarpeellista humaanisuutta.

Monikulttuurisuus on kuitenkin jopa mahdottomuus toteuttaa kansallisvaltioperiaatteen alla, koska toisiaan hylkiviä ja / tai yhteensopimattomia kulttuurisisältöjä eli ryhmäpsykologisia täysin eri kansallistuntoihin ja jopa eri sivilisaatiotasoihin perustuvia laajoja ja syvällisiä kokonaisuuksia ei voida laittaa elämään saman ja etenkin nyt tilanteessamme länsimaisittain degeneroituvan valtioillisen järjestyksen alle aiheuttamatta suuria ongelmia ja epäjatkuvuuskohtia; sosiaalista degeneraatiota ja kaaosta, kuten olemme nähneet etenkin slummiutuneissa Euroopan suurkaupunkien lähiöissä jne. Ns. sivistyneistön liian sallivat kannanotot ovat tässä tilanteessa irrationaalisia ja liian hajallaan ilman tarpeellista ymmärrystä.

Perussuomalaisten kritiikillä maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta kohtaan on siis jotain asiallista pohjaa, mutta heidän ko. ongelmien joistakin ratkaisuista ei voidakaan olla enää hyväksyvää mieltä: Sen sijaan, että ratkaistaisiin ko. ongelma muuttamalla ongelmien ydinsyynä paljon olevaa antikansallisvaltiollista ja oligarkkisen periaatteen sairastuttamaa "globalisaatiollista" imperiaalisysteemiä ja hegemoniaa humaanimmaksi, niin Perussuomalaisten leiristä kuulemme sen sijaan liian yksioikoista ja pelkistettyä vaatimusta puuttua ko. systeemin - hegemonian uhreina oleviin "pelinappuloihin" (Maahanmuuttajiin, seksuaalivähemmistöihin jne.) mm. eugeniikan ja sisäänpäin - tukahtumiseen kääntyvän konservatismin keinoin.

Näiden "pelinappuloiden" - uhrien haitallinen toiminta yhteiskuntarappiossamme on osaltaan oirehtimista väärästä globaalista ekonomispoliittisesta systeemistä johtuen ja sitä ei voida korjata vain puuttumalla ko. oireisiin äärinationalistisen korostetusti. Vihollisemme ei ole perimmältään oire (Ihmisten huono käytös, jota olisi muka kahlittava ja poistettava dogmaattisen tunnustuksellisesti), vaan syy (Haitallisen hegemonian ylläpitämät väärät periaatteet ja huono ymmärrys käytöksen takana).

Eli: Väärä ja korjaamista tähdellisimmin vaativa olemisen muoto on hegemonia, joka on tällä erää tunnusomaisimmillaan taloususkonnollinen ja yli-individualismissaan liian vähän tällaisiakin ryhmäpsykologiaan perustuvia joukkoilmiöitä ymmärtävä. Ei siis ymmärretä mm. taloususkonnon luomaan oligarkkiseen periaatteeseen perustuvaa imperialistista joukkoilmiötä perustavaa laatua olevaksi ydinongelmaksi suorastaan lähes kaiken rappioittamisessa ja irrationaalisten yksilö- ja ryhmätoimintamuotojen edistämisessä humaanien sellaisten sijaan niin monessa katsannossa ja kokonaisuudessa. Oppikaamme siis kunnolla hegemonian virheet ja siinä yksilö- ja ryhmäpsykologiset ominaisuudet ongelmien ratkaisemiseksi!

Seppo Oikkonen ja moni muukin on ottanut tässä kohussa esille Helena Erosen ja yleensä Perussuomalaisten puolustukseksi sen, että nauraminen - huumori tulee sallia ehdoitta, koska sen kieltäminen / tukahduttaminen olisi merkki totalitarismista; merkki siitä, että tietyille asioille nauramisen pelkkä paheksuminenkin synnyttää alistajien ja alistavan systeemin arvostelemisen vaarallista, taannuttavaa ja totalitarismia edistävää tukahduttamista, joka on toki tunnusomaista syntyville diktatuureille eli olen samaa mieltä siinä. Olen tässä kohtaa kuitenkin yhdellä tavalla pettynyt muutoin erinomaisen hienoja ajatuksia tarjoavaan Oikkoseen, koska hän ei ole mennyt eräässä kohtaa ajattelussaan riittävän pitkälle -->

Meidän tulee hyvin tarkkaan näet ymmärtää naurun ja huumorin eri ilmenemismuotojen kohdalla se, kenelle / mille nauretaan; kenen kustannuksella pilailemme ja millä tavalla pila kohdistuu eri näkökulmista. Minkälaisesta yhteiskunnallisesta asemasta pila / huumori lätkäistään. Totalitarismia ja diktatuuria aiheuttaville tahoille nauraminen on toki mitä tervein ja aiheellisin teko, jotta heidät / ne voidaan turvallisesti saattaa naurunalaistamisen kautta vaarattomiksi ja kykenemättömiksi aiheuttamaan pahuuttaan dogmiensa ja virheajattelujensa kautta. Voimme nauraa siten aivan hyvin vaikkapa "sivistyneistölle", mutta myös äärinationalisteille.

Sen sijaan jos nauramme pikemmin esim. juuri totalitarismitoimijoiden uhreina oleville asianosaisille, niin syyllistymme siinä humaanin huumorin sijaan parjaamiseen, rienaamiseen ja jopa päistikkaa loukkaamiseen. On hyvä nauraa epäinhimillisille alistajille / alistavalle systeemille, mutta ei ole hyvä nauraa alistettujen kustannuksella, vaikka siinä olisi mukana myös ensin mainittuakin huumorilaatua. Onko se ensinmainittu silloin vain lumetta? Ja minkälaista huumoria Helena Eronen siis kokonaisvaltaisesti arvioiden tällöin ko. kirjoituksellaan tarjosi?

... Aivan, eipä ole ollut aivan puhtaat jauhot siinä pussissa, mutta sananvapaus toki sallii sellaisenkin mokaamisen ja tavallaan tarpeeseen se tulikin havainnollistamaan yhteiskuntamme kokonaistilaa. Poliittinen huumori vaatii kuitenkin suurta ymmärrystä mm. yhteiskuntatilanteesta, jotta pilkka osuu oikeaan; mm. juuri alistajiin - alistavaan systeemiin. Itsensäkin kustannuksella lienee välillä hyvä tehdä pilaa, sanoo tämä hillitön hörhö ;)

Mutta jatkakaamme vielä vatvomista: Nimittäin palataan siihen, kuinka Helena Erosen tuomitsi erityisesti tämä ns. sivistyneistöksi laskettava väestönosa, jonka piirissä on ollut viime vuosina tunnettua olla globalisaation sävyttämiin asioihin eli liberalismiin - uusliberalismiin kallellaan; siinä on siis juuri maahanmuuton suosimista hyvin "avarakatseisesti", joten siinä kohtaa "sivistyneistö" älähti hyvin herkästi ja rajusti.

Kuten olen tässäkin kirjoituksessa jo tuonut esille, niin tätä "sivistyneistöä" voidaan kuitenkin itseään syyttää tässä tekopyhyydestä aivan hyvin, koska hekään eivät ole ymmärtäneet ydinongelmia yhteiskuntatilanteessamme läheskään riittävästi sekä liittyen maahanmuuttoon - monikulttuurisuuteen että laajemmin jo paljon havainnollistetun taloususkonnon ja sen mukana kulkevien yhteiskuntarappiomuotojen ikeeseen. Hekin edesauttavat haitallisia yhteiskuntailmiöitä ja etenkin siis juuri imperiaalisia yhteiskuntavihollisia.

Onko siis edistystä ja hauskaa naureskella erilaisten totalitarismimuotojen avulla? Onko edistystä tapella sellaista "huumoria" vastaan mm. toteuttamalla sananvapauden rajoittamista liian hätiköidysti, kun samalla eliitin kulisseissa puuhaillaan kaikkien aikojen talous- ja tyranniarikoksia, joita ei huomata?!... Pahasti näyttää siltä, että Suomi on jo pitkällä totalitarisoitumassa diktatuuriksi, kun eniten kiinnostaa haltioitua, provosoitua ja vastakkainasetuttua oireista ja uhreista tunnistamatta kunnolla syitä ja alistajia - Taloususkonnollista hegemoniaa, ryhmäpsykologista rappiota ja yli-individualismia kaikkine ilmenemismuotoineen.

Tähän yhtälöön on mahdoton sovittaa humaania kansallisvaltioperiaatetta, koska yhteiskunta on jakaantunut kahteen yhteiskuntatilannetta ymmärtämättömään irrationaaliseen ja dogmaattiseen leiriin, jossa tapellaan liikaa yhtäältä harhaanjohtavien näennäisyyksien kanssa ja toisaalta ongelmia entisestään pahentavien tunnustuksellisten ideologioiden - ryhmäpsykologisten rappioharhojen vallassa. Globaali oligarkkikartelli nauraa matkalla pankkiin tämänkin turvin. ...Mutta vain toistaiseksi, sillä ko. monetarismilla ei ole enää todellista pohjaa, jonka romahdus uhkaa viedä kansallisvaltiot mukanaan "Uuteen pimeään aikaan"....

Perussuomalaisten hyvät puolet (mm. käsitys jotensakin kohdilleen ko. taloustotalitarismista) ryvettyvät tässä yhtälössä niin, että heidän viime eduskuntavaaleihin kanavoimansa kansan vastavoima ja kritiikki ko. imperiaaliselle pankkiiri- ja eliittiagendalle mitätöityy orastavalla ymmärtämyksen polullaan valitettavalla tavalla tällaisiin äärinationalistisiin ylilyönteihin. Lisäksi apua tähän on ilmeisesti edelleen turha toivoa riittävästi myös ns. sivistyneistön taholtakaan, koska heidän havaittu valveutumattomuutensa ja välinpitämättömyytensä edesauttaa yhteiskunnan taantumusta entisestään.

Tämä estää haitallisesti yhteiskunnan kokonaistilan kriisillistä havaitsemista: Voidaan toistaa, että Perussuomalaisten piiristä löytyy liiallista konservatismia ja "sivistyneistön" puolelta taas liiallista liberalismia; ko. konservatismi sisältää liikaa rajoittavia ja totalitaarisia menetelmiä ja ko. liberalismi pitää liian leväperäisistä ja rajattomista menetelmistä. Ko. liberalismi tuomitsee siinä liiaksi kaikkia rajoittavia menetelmiä ko. konservatismin taholta heittäen ns. myös lapsen pesuveden mukana.

Niinpä aiheellisetkin Perussuomalaisten kritiikit - teesit mitätöidään tällä tavalla liian herkästi --> Kas, aiheellinenkin osa kapinasta / muutosvaatimuksesta pankkiiri-eliittisysteemiä vastaan on tukahdutettu kohtalokkaasti ja vaarallisesti. Systeemin kuvattu ydinongelma nimittäin kuitenkin jää yhä pahenevana voimaan ja sen uhan eliminoimiseksi on pakko löytyä joka tapauksessa myös täällä Suomessa riittävä vastavoima ja kansanliike! Mikä se on, jos Perussuomalaisten piiristä ei sitä enää voi syntyä?!...

Tätä asiaa voisin puida vielä lisääkin, mutta olkoon tämä riittävästi tällä kertaa. Lopuksi otan vielä paljon lainauksia Arhi Kuittisen ko. kohua käsittelevästä ansiokkaasta kirjoituksestaan tätä yhteiskuntatilaamme alleviivaamaan:

Arhi Kuittinen:
Jättäkää natsihuumorin revittely ja katsokaa kokoomuksen vallankaappausta -->

"Lähestymme järkyttävää katastrofia, johon suomalaiset eivät ole heränneet.

Katainen on johdattanut meitä uusliberlismin teurastustalkoisiin, joissa pankit ovat valmiina suolestamaan Suomen. Kuin Kreikan.


Pelkästään Kataisen
toimenpiteillä ja perusteettomalla EU-velanotolla, "kriisitakauksilla Kreikan puolesta" eli todellisuudessa europankkien keinottelun rahottamiseksi, ilman aikaisempaa aitoa velkaa.",


"Unohtakaa poliittinen komedia ja herätkää, mihin sosiaalidemokraatit ovat suomalaisia taivutelleet kokoomuksen "talous"uhkailuja myötäillen. Eero Heinäluoman narri Urpilainen ja EU-eliitin sisäpiirivirkaa itselleen kirkuva Katainen ovat jopa valehdelleet takausten miljardimäärät ja maksutaakat meille - ja silti he ovat yhä ministereinä. Epäpätevä, hyväuskoinen narri tai valehtelija, yksi ja sama.

Suomea ajetaan nyt noin
100 miljardin eli 100000 miljoonan maksajiksi keinottelupankkien pelastamiseksi.",


"EU on pelkkä kasinopörssin vedätyskulissi.

Äärioikeistolaiset perussuomalaiset ovat nyt lapsellisella natsihuumorillaan vuoden ajan peittäneet kokoomuksen rajua valtion tuhoamistalkoota ja antaneet sosiaalidemokraattienkin olla ottamatta vastuuta oikeistolaisesta katastrofi-uusliberalismista europankkien rahoittajina veronmaksajien rahoilla. Miksi terveet perussuomalaiset suvaitsevat äärioikeiston heilumista joukoissaan?
",


"Vahva valtio on tasa-arvon ehto.

Se ei ole nationalismia vaan ideologista solidaarisuutta systeemitasolla ilman topeliaanisia valheita rodusta ja sooloilevista propagandasankareista.Tasa-arvon demokraattinen ihanne käytännön rajoituksiin sovellettuna.
",


"Sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenten olisi nyt herättävä vauhdilla ja shokilla, kuinka heidän puoluejohtonsa on valheilla ja salailulla saanut kansanedustajansa äänestämään peluripankkien rahoittamisen eli "Kreikan" kriisirahaston puolesta. Sen lisäksi, että hyvinvointivaltiota ajettiin alas Paavo Lipposen kylmissä käsissä kaksi kautta ilman mitään sosiaalidemokraattista ideologiaa, vain kokoomuksen suuryritysten verohelpotusten "talouspolitiikkaan" nojaten. Harmaa talous ja pahoinvointi vain kasvoi sosiaalidemokraattien "vallan" aikana.",

"Nykyisessä EU-kriisissä kaikki Suomesta luvattu "takaus"raha menisi vain pankkien uuteen kasinopeliin,romahtaneen kasinopörssisysteemin uudelleenlavastamiseen.

Suomen on erottava EU:sta välittömästi sillä Saksakin ajaa vain omien velkaisten pankkiensa vastuuttomia etuja.


On nähtävä EU-virkamiesten selkeä salaliitto liike- ja pörssispekulanttipankkien kanssa. EU:n operatiivinen johto ei ole haastanut pankkeja ja luokitusfirmoja oikeuteen riskien ja lainoitusperiaatteiden vääristelystä.
",


"Pörssisysteemi ja pörssi-ideologia on jo romahtanut ja uhreiksi etsitään valtioita ja veronmaksajia. Verovapaita paratiisipankkeja, rikollisjärjestöjen tlletuksia ja rikkaiden sekä pankkien veronkiertoa ei jahdata tässä tuhansien miljardien rallissa.",

"EU:n tuhon arkkitehdit eivät aijokaan ratkaista talousideologiaa vahvistamalla valtioita ja suojautumalla riskejä siirtäviltä pankeilta vaan antamalla pankeille lisää joukkotuhoaseita.

Tilanne on katastrofaalinen ja väärillä valheilla kansanedustajille pakotettu pelkotila. EU on esitetty kokoomusliturgiassa ja Helsingin Sanomien käsittämättömässä propagandasodassa Suomen olemassaolon ainoana takaajana vaikka asia on aivan päinvastoin. Katsokaa Ruotsia ja Tanskaa, jotka eivät ole sitoneet rahasysteeminään EU:n valuuttaan ja vastuuttomien pankkien voitonteon vedätykseen.",

"Pankit julistetaan valtioiden olemassaolon ehdoksi vaikka valtiot voivat säätää helposti lakeja, joilla katteettoman spekulaation ja rahan painamisen kautta rikastuneiden varat voidaan sievästi kansallistaa.

Valtiot eivät ole olemassa pankkeja varten vaan pankit ovat valtioita, ihmisiä, varten. Tämä on yksinkertaisin mutta nyt dramaattisin ideologinen rajanveto. Joka pitäisi olla vasemmistolle selvyys mutta ei ole.",

"On aika hajottaa hallitus ja heittää kansan äänestämän enemmistön voimin kokoomus syrjään ja ravistaa valheellinen pelottelu ja uusi suomettuminen syrjään. Talouspolitiikka poliittisen komedian edelle ja puolueet unohtamaan ihmiskuvaongelmaansa suurta talouskatastrofia estämään.

Kekkonen ja Katainen ajoivat Suomen lukkoon suomettumisella, toinen Neuvostoliitolla ja Katainen perintönä Kekkosen ja Koiviston räikeillä periaatteilla katteettomalla EU:lla ja valheunelmilla eliitin EU:sta. Kekkonen esti Suomen itsenäistymisen ja aiheutti poliitisen halvaantumisen uskottelemalla kansalle, että kansalla ei voi olla poliittista valtaa vaan kansan on aina luotettava poliitikkoihin.


Pörssikapitalismin ja liikepankkien salatun keinottelubisneksen romahtamisen kieltäminen ja sen tekohengittäminen ei ole ratkaisu.
",

"Valtio on ihmisten elämän sydän, eivät pankit.

Valtion velka on elvyttävää ja sillä ei ole mitään tekemistä nyt Kataisen ottamilla takauksilla europankkien puolesta. EU:sta eroaminen on ainoa keino peruuttaa Kataisien mielipuolinen ja ideologinen superkapitalismin rahoittaminen suomalaisten verorahoilla.",

"Urpilainen ja Arhinmäki ovat pettäneet ideologiansa, poliittiset lähtökohtnsa, Suomen perustuslain ja solidaarisuuden kansalaisille, täydellisesti suomalaisen eliitin pelissä eurooppalaisen pienen eliitin ruman pelin puolesta.",

"Urpilaisen on aloitettavan neuvottelut perussuomalaisten kanssa enemmistön voimannäytöksi yhden pienen kokoomuksen uusliberalismia vastaan. Soinin on myös nieltävä oma vasemmistolaisvihansa, mikä on hänen tehokkain "ironinen" aseensa perusoikeistolaisille, jotka eivät ikinä ole edes ottaneet selvää vasemmistolaisten suuresta vaikutuksesta mukavan isänmaallisen ja tasa-arvoisen Suomen kehityksessä.

Tai ehkä puolueiden on heitettävä johtajansa roskikseen ja vaihdettava johtajia tilalle, jotka ymmärtävät politiikan todellisen tilanteen kamppailussa talouspolitiikan äärioikeiston, kokoomuksen, kanssa. Soini on keskittynyt talouspolitiikan ja primääriasioiden sijasta hajota-ja-hallitse -puoluepeliin oman pienen johtajuus-imago/valtapelinsä osana ja antaa kainalossaan äärioikeistolaisten häsätä mitä sattuu.


Puolueen tavoite on aina tärkeämpi kuin harhautunut, valtaa vaativa johtaja. Johtaja on aina vaihdettava, jos puolue ei osaa sanoa ensisijaisia tavoitteitaan eikä toimi niiden puolesta.
".

---> Lisään itse vielä loppuun, että johtajankaan vaihto ei välttämättä auta, jos koko puolue väkineen kaikkineen on jumittunut / likaantunut liikaa vääränlaisiin poliittisiin dogmeihin; nythän monet valtapuolueet ovat sisällyttäneet ohjelmiinsa liikaa yhteiskuntarappiomme sävyttämää sisältöä ja niinpä on vaikeaa löytää sellaista johtajaa, joka ei olisi kelvoton oligarkkisen periaatteen, taloususkonnon ja yhteiskuntarappion olento... Toivoa sopii kuitenkin valistuksen ja oppimisen - valveutumisen etenemisen auttavan jossain vaiheessa hyvin konkreettisesti!

Arhin kirjoituksessa esille otettuun Paul Krugmaniin liittyen on myös todettava, että hän löytyy transatlanttisen pankkiiri- ja eliittikartellin valtaliitoista, kuten Kolmensadan komiteasta (Transatlanttinen eliittihierarkia: Kolmensadan komitean rakenne, luonne ja jäsenistö) ja vastikään hän oli osa kohua, missä hänet pistettiin koville siitä, että ymmärtääkö hän rahan syntymekanismia ollenkaan --> Talousnobelisti Krugman ei ymmärrä mistä raha tulee.


Päivitys maanantaina 16.4.2012 klo. 12:10: Facebookista löytyi vielä Tuomas Murajan raju kannanotto (Soini avasi äärioikeistolle oven eduskuntaan) hihamerkkikohuun, josta voimme havaita sen, että Perussuomalaisten joukossa ei kaikki tosiaankaan ole hyvin ja kansan systeemin vastaista mentaliteettia on siten tavallaan käytetty ilkeästikin hyväksi, kun se oli niin paljon kanavoituna viime eduskuntavaaleissa Perusuomalaisten piiriin, jossa on ollut mukana tätä äärioikeistolaista virheajattelua. Nyt on nahtävä kokonaisuutta, eikä pidä leiriytyä ko. riidan / tappeluksen osapuolten mielipidedogmeihin puolesta tai vastaan liian sokeasti! Perussuomalaisten piirissä on toki hyvääkin, mutta myös selkeästi noita kelvottomia äärinationalistejakin. Keinoja vastustaa ko. eurolandiatyranniaa ja kansallisvaltiomme tuhoamista taloususkonnollisen hegemonian vakavimpiin kuuluvana prosessina on ajateltava sen verran harkiten joka tapauksessa, ettemme joudu ojasta allikkoon! Tässä aivan lopuksi Tuomaksen kannanotto kokonaisena lainauksena -->

"Kansanedustaja James Hirvisaaren (ps) avustajan Helena Erosen tapauksessa ei ole kysymys toimittajien väärinymmärryksestä, tyylikeinojen hallitsemattomuuden ruotimisesta eikä siitä, oliko vitsi tai siitä tehty lehtijuttu hyvä vai huono.

Erosen kannanotossa kyse ei ollut satiirista vaan natsiperformanssista, jossa huumorin varjolla tuotiin oikeat mielipiteet esille muka vitsin varjolla. Eronen myönsi radiossa pointikseen sen, että poliisin pitäisi pystyä erottamaan rikolliset selkeämmin. Natsiperformanssin ydin on ajatusleikki, jossa oma aate puetaan vitsiksi, ja esitetään marttyyriä, kun jäädään tarkoituksella kiinni oman ideologisen sanomansa levittämisestä. Erilaiset fasististen, natsihenkisten ja rasististen "vitsien" järjestelmällinen levittely ei ole uutta. Ne on tarkoitettu ensisijaisesti omalle sisäpiirille, vaikka niitä netissä julkaistaankin.

Moni äänestäjä ei ole kuitenkaan tästä tiennyt. Siksi on perusteltua tehdä uutisia, jotka kertovat, kuinka paljon luultua enemmän valtaa Suomen Sisulla on perussuomalaisissa. Kysymys tässä jupakassa on siitä, että Erosta ei eroteta, vaikka eduskuntaryhmä niin on vaatinut, mikä taas kertoo paljon äärioikeiston vallasta puolueen sisällä.

Kotkalainen kunnallispoliitikko Freddy van Wonterghem saa sanoa olevansa iloinen muslimitytön kuolemasta, koska tämä ei siten ainakaan pääse synnyttämään lisää muslimeja. Suomensisulaisen kansanedustajan Juho Eerolan avustaja Ulla Pyysalo pysyy myös tehtävässään, vaikka haki natsijärjestön jäseneksi, koska "ei tajunnut sen olevan natsihenkinen". Tuomas Okkonen haki samaiseen järjestöön, "koska oli kännissä". Kansanedustajat Jussi Halla-aho ja James Hirvisaari ovat saaneet jopa tuomion rikoksesta, mutta pysyvät silti vallassa.

Viranomaiset ovat todenneet Suomen Sisun fasistiseksi järjestöksi, jonka rasistisia jäseniä on suomalaisen vallan korkeimmalla huipulla. Timo Soini perussuomalaisten puheenjohtajana jää jytkyn lisäksi historiaan miehenä, joka päästi aggressiivisen äärioikeiston eduskuntaan. Nyt näyttää siltä, että Soini ei enää pysty kontrolloimaan alaistensa tekemisiä, millä on arvaamattomat seuraukset.".

No comments: