Saturday, May 19, 2012

Nigel Faragen EU- ja euro-vastainen puhe humaanin renessanssin puolesta Eurooppa-päivän innoittamana

Viime viikolta on alkanut rappion ja tuhon syventymisessään uusi vaihe transatlanttisen pankkiiri-oligarkkieliitin saastuttaman ja tuhoaman talousjärjestelmänsä systeemiromahduksessa. Sen syitä ja seurauksia puki heti tuoreeltaan hyvin sanoiksi Nigel Farage, joka on EU -parlamentin ainoita humaaneja ja asioista oikealla tavalla perillä olevia edustajia. Hänen EU- ja euro-vastaisuutensa on ollut paljon esillä vaihtoehtomedioissa jo vuosia, mutta hän on ollut jatkuvasti hyvin tarkkaan sensuroitu / vähätelty eliittiohjasteisissa valtamedioissa. Aivan suotta, mutta ymmärrettävästi, koska EU- ja europuuharit transatlanttisen eliitin ohjauksessa eivät halua aiheuttamansa tuhon laajuuden paljastuvan vieläkään. Sorry, se on asioista perillä olleille jo paljastunut aikaa sitten!

Tästä ihmiskunnan vastaisesta prosessista on täten suoraan ja piilottelematta puhuttava ja epäkohdat - rikokset tuotava esille järkähtämättä. Niinpä julkaisen alla Faragen viime viikolla EU -parlamentissa Brysselissä pitämänsä Eurooppa-päivään liittyneen hyvin kiihkeän, sisältörikkaan ja asioita hienosti kiteyttävän puheensa. Linkitän ko. puheen YouTube -videoon, poimin siitä tekstitetyn version ja suomennan sen tähän seuraavaksi punaisella.

Farage: We face the prospect of mass civil unrest, even revolution (Suomentamani versio Faragen puheesta):

No, hyvää Schuman -päivää tai Eurooppa-päivää, kuten te sitä nyt kutsutte, vaikka ajattelin juhlinnan olleen melko hiljaista. Saimme ainoan siivun todellista intohimoa, kun herra Schulz mollasi englantilaisia, mutta se vaikuttaa olevan nyt eräänlaista suosittua urheilua tässä parlamentissa.

Ja kun ihmiset nousevat seisomaan ja puhumaan, kuinka suuri menestys EU on ollut en ole varma, että jokainen niin sanova todella uskoo siihen enää itsekään. Uskon, että juhlimme väärää päivää.

Meidän ei pitäisi juhlia 9. toukokuuta, vaan meidän pitäisi juhlia 8. toukokuuta, voittoa Euroopassa -päivää. Meidän pitäisi juhlia sitä, kuinka viime kerralla saksalaiset yrittivät tuhota mantereen, mutta he upposivat ja vähintään puolet maanosasta sai demokratian takaisin.

Se mitä juhlimme toukokuun 9. päivänä, on taas yksi keino murskata toisella tavalla demokratia Euroopassa. En epäile hetkeäkään, että
Jean Monnet oli aikeiltaan hyvä alusta lähtien. Hän ajatteli, että poistettaessa kansallisvaltiot voisimme pysäyttää sodan syttymisen ikiajoiksi. Hänellä ei tietenkään ollut silloin mahdollisuutta nähdä sitä teoriaa käytännössä, kuten se ilmeni Jugoslaviassa.

Mutta kuten kommunismi, niin tämä kaikki on mennyt pahasti vikaan. Ja EU -Titanic on nyt iskeytynyt jäävuoreen. Kyseessä on Euroopan Unionin ekonominen epäonnistuminen, massatyöttömyys, hidas kasvu ja mikä pahinta, se on EU euron ekonomisena vankilana. Ja tämä aiheuttaa nyt valtavia vaaroja mantereelle. Edessämme on mahdollisuus massalevottomuuksiin ja mahdollisesti jopa vallankumouksiin joissakin maissa, jotka ajetaan totaaliseen ja silkkaan epätoivoon. Mutta on ehkä mahdollisuus. On ehkä hyviä uutisia.

Nimittäin, että demokraattinen kapina on nyt alkanut, ja se alkoi Suomessa viime vuonna Perussuomalaisten saatua lähes 20% äänistä. Ja me näemme useammassa maassa uusia poliittisia liikkeitä oikealla ja vasemmalla tehden suuria tuloksia.

Mutta kaikki eivät ole hyviä uutisia. Koska se mitä näimme Kreikassa viime sunnuntaina (Oma huomioni; Kreikan parlamenttivaalit), muistutti melkoisesti Saksan vaaleja vuonna 1932. Näimme status quo -keskustan romahtavan ja ääripäissä oikeiston ja vasemmiston nousun. Tiedättehän, että tämä projekti voi jopa aiheuttaa nationalistisen sosialismin uudelleen synnyn Eurooppaan. Olemme menossa väärään suuntaan. Meidän on hajoitettava euroalue. Meidän on vapautettava nuo Välimeren maat. Meidän on yritettävä rakentaa Eurooppaa, Minä haluan Euroopan - Mutta Euroopan perustuen kauppaan. Euroopan perustuen yhteistyöhön. Euroopan perustuen meidän istua pöydässä sopien järkeviä sääntöjä rikosten ja ympäristön varalle. Voimme tehdä kaikki nämä asiat. Mutta me emme voi tehdä niitä, jos meitä pyydetään kokoontumaan tämän lipun (Oma huomioni; EU:n lippu) taakse. En ilmaise kuuliaisuutta tuolle lipulle eivätkä suurin osa Euroopan ihmisistäkään tee sitä!


Englanninkielinen lähde: Farage: We face the prospect of mass civil unrest, even revolution -->

"Transcript:

Well, happy Schuman Day, or Europe Day, as you now call it, although I thought the celebrations were rather muted. The only bit of real passion we had was Mr Schulz slagging off the English but that now appears to be the sort of popular sport in this parliament.

And when people stand up and talk about the great success that the EU has been I'm not sure that anybody saying it really believes it themselves anymore. I think we are celebrating the wrong day.

We shouldn't be celebrating the 9th of May, we should be celebrating the 8th of May, Victory in Europe Day. We should celebrate the last time the Germans tried to smash the continent and they foundered and at least half the continent got its democracy back.

What we are celebrating on the 9th of May is another attempt through different means, to smash democracy across Europe. I don't doubt for a minute that Jean Monnet was well intentioned from the start. He thought that if you abolish nation states you would stop there ever being another war. He didn't at the time of course have the benefit of seeing that theory as it played out in Yugoslavia.

But like Communism, this has all gone badly wrong. And the EU Titanic has now hit the iceberg. It is a European Union of economic failure, of mass unemployment, of low growth, but worst of all, it's an EU with the economic prison of the Euro. And this now poses huge dangers to the continent. We face the prospect of mass civil unrest possibly even revolution in some countries that are being driven into total and utter desperation. But there is perhaps an opportunity. There is perhaps some good news.

That now a democratic rebellion has begun, and it began in Finland last year, with the True Finns getting nearly 20% of the vote. And we're seeing in country after country new political movements on the right and the left making big scores.

But that may not all be good news. Because in Greece what we saw, last Sunday, was rather reminiscent of the German election of 1932. We saw the status quo centre collapse the extremes of right and left rise. You know this project could even cause the rebirth of national socialism in Europe. We are headed the wrong way. We must break up the Euro zone. We must set those Mediterranean countries free. We must try to build a Europe, I want a Europe - but a Europe based on trade. A Europe based on co-operation. A Europe based on us sitting around the table and agreeing sensible rules on crime and the environment. We can do all of those things. But we cannot do it if we are asked to rally behind that flag. I owe no allegiance to that flag and nor do most of the people in Europe either!".

No comments: