Wednesday, June 20, 2012

LaRouche -liikkeen vetoomus transatlanttisen alueen hallituksille ja parlamenteille: Glass-Steagall -laki voimaan heti!

LaRouche -liike on tehnyt suoran vetoomuksen transatlanttisen alueen hallituksille ja parlamenteille, jotta vuodelta 1933 peräisin oleva Glass-Steagall -laki saadaan kaikkialla ko. alueella uudestaan voimaan pankkitoiminnan periaatteeksi estämään ja päättämään eskaloitumassa oleva velkakriisi sekä palauttamaan ekonominen toiminta pankkiirieliittipiirien paisuttamasta ja kestämättömäksi pilaamastaan monetaristisesta rahataloudesta reaalitalouden ja kansantalouksien hyödyksi toimivaksi luotolliseksi talousjärjestelmäksi.

Glass-Steagall -lakialoite on odottanut hyväksymistä kongressiedustaja Marcy Kapturin alullepanemana jo yli vuoden verran Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneessa. Sen hyväksymistä kannattamaan on lupautunut jo yli 65 kongressiedustajaa. Sen sijaan pankkiirieliitin intressejä turvaten entinen Federal Reserven johtokunnan puheenjohtaja Paul Volcker pyrkii parhaillaan vesittämään tämän lakialoitteen omalla vastakampanjallaan, missä alkuperäisen Glass-Steagall -lain vaatimaa pankkiirivastuuta ei ole ja "vastuu" olisi siten taas veronmaksajilla. Tätä ei tule hyväksyä, vaan on promotoitava täyttä Glass-Steagall -lakia!

Helga Zepp-LaRouche julkaisi tämän Glass-Steagall -vetoomuksen tämän kuun 17. päivänä ja lainaan sen sisällön alle suomentamanani. Jälkimmäisenä on alkuperäinen vetoomus englanniksi.


Helga Zepp-LaRouche: Vetoomus hallituksille ja parlamenteille - Glass-Steagall Nyt!

1. Kaikkien transatlanttisen alueen valtioiden on säädettävä laki, joka erottaisi talletuspankit investointi- / spekulatiivisista pankkitoiminnoista perustuen Franklin D. Rooseveltin Glass-Steagall -lakiin 16. kesäkuuta 1933. Rooseveltin periaatteet olivat voimassa eurooppalaisissa valtioissa aina 1980 -luvun alkuun tiukan sääntelyn muodossa merkiten sitä, että pankkisektori perusti toimintansa pääasiassa talletuspankkeihin ja pääsy yksityisiin rahastoihin riskialttiita spekulatiivisia operaatioita varten oli mahdotonta. 

On palattava tilanteeseen ennen Glass-Steagallin mitätöintiä Gramm-Leach-Bliley -lain kautta vuonna 1999, jossa talletuspankit on taas kerran erotettava kokonaan sekä investointipankeista että vakuutussektorista.

2. Talletuspankit on laitettava valtiollisen suojelun piiriin ja samalla investointipankit on jätettävä hoitamaan heidän kirjanpitonsa kuntoon ilman veronmaksajien rahojen apua, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että myrkyllisiä arvopapereita on mitätöitävä biljoonien edestä ja vaikka se johtaa itse ko. pankkien vararikkoon.

3. Alexander Hamiltonin tradition mukaisen valtiollisen pankkisysteemin on tarjottava  luotollisen talousjärjestelmän kehyksessä pitkäaikaista luottoa matalilla koroilla tuottaviin investointeihin, jotka puolestaan kasvattaisivat ekonomian tuottavuutta promotoimalla energiavuon tiheyden kasvua sekä tieteen ja teknologian kehityksessä.

4. Tätä reaalitalouden uudelleenjärjestelyä pitää helpottaa pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla itsenäisten kansallisvaltioiden välillä, mikä lanseeraisi hyvin täsmennettyjä infrastruktuuri- ja kehitysprojekteja mallinaan "Mediterranean plan for an Economic Miracle" -suunnitelma, joka nähdään välttämättömänä jatkeena "Eurasian Land-Bridge" -projektille. Nämä sopimukset edustavat tosiasiassa uutta luotollista talousjärjestelmää, uutta Bretton Woods -järjestelmää Franklin D. Rooseveltin traditiossa.

Glass-Steagall -lain uudelleen hyväksymisen ja luotottavan talousjärjestelmän toteuttamisen tarkoituksena ei ole pelkästään keinot parantaa pankkitoiminnan teknisiä yksityiskohtia, vaan pikemminkin se, kuinka ekonomia pystyy takaamaan ihmiskunnan selviytymisen useita sukupolvia tulevaisuuteen kasvattaen tuotannollisia voimia sukupolvesta toiseen. Ihmisten on oltava taas ekonomian ja sen tarkoituksen keskiössä.

Me allekirjoittaneet osoitamme kiireellisen vetoomuksen hallituksille ja parlamenteille, että he täyttävät perustuslaillisen velvollisuutensa ja suojelevat edustamansa väestön yleistä hyvinvointia hyväksymällä välittömästi Glass-Steagall -pankkierottelun laiksi.


Alkuperäinen Helga Zepp-LaRouchen vetoomus englanniksi:

"Appeal to Governments and Parliaments - Glass-Steagall Now!

1. All nations of the Trans-Atlantic region must enact a law which would separate commercial banks from investment/speculative banking entities, based upon Franklin D. Roosevelt's Glass-Steagall bill of June 16th, 1933. Up until the beginning of the 1980's, the principles of Roosevelt's reform were in place in European nations, in the form of strict regulation, and ensured that the banking sector mainly took on the character of commercial banks, and access to private accounts for risky speculative operations was impossible.

As things stood before Glass-Steagall was dismantled in 1999 through the Gramm-Leach-Bliley Act, commercial banks must once again be completely separated from both investment banks and the insurance sector.

2. Commercial banks must be put under government protection, whilst the investment banks put their books in order without any help from taxpayers' money, which in practice means that toxic paper must be written off in the trillions, even if this leads to the insolvency of the banks themselves.

3. A National Banking system in the tradition of Alexander Hamilton, within the framework of a new Credit System, must provide long-term credit with low interest rates for productive investments, which would in turn increase the productivity of the economy by promoting an increase in energy-flux density, and in scientific and technological progress.

4. The reconstruction of the real economy should be facilitated through long-term treaties of cooperation between sovereign nation-states, which would launch well-defined infrastructure and development projects in the context of the Mediterranean plan for an Economic Miracle, seen as a necessary extension of the Eurasian Land-Bridge. These contracts represent a de facto new credit system, a New Bretton Woods system, in the tradition of Franklin D. Roosevelt.

The purpose of re-enacting Glass-Steagall and implementing a Credit System is by no means only an improvement of technical details in banking, but rather, how the economy can ensure the survival of humanity over a period spanning many generations into the future, whilst increasing the productive powers from one generation to another. Human beings must once again be at the center, and the very purpose, of economics.

We, the undersigned, direct our urgent appeal to governments and parliaments, that they fulfill their constitutional duty and protect the general welfare of the populations they represent, by immediately enacting Glass-Steagall banking separation into law.".


Täydentävää taustatietoa:

The Economic System • June 18, 2012 · Glass-Steagall or Die

There Is Life After the Euro, Program for an Economic Miracle In Southern Europe, The Mediterranean Region, And Africa


The Alternative to Hyperinflation

Discussion: NAWAPA XXI & Public Credit

An Interview with Dennis Small : There is Life After the Euro!

Leaflet: Volcker's Fraud ja Volcker Confesses to $2 Trillion Swindle Against the American People

Monetary vs Credit Systems

Rep. Capuano Puts HR 1489 on the Table.

No comments: