Sunday, July 15, 2012

Libor-gate transatlanttisen oligarkiamafian ja järjestelmätuhon paljastajana: Glass-Steagall-reformi yhä tärkeämpään asemaan!

Tällä viikolla transatlanttinen talousjärjestelmä on kouristellut yhä vakavammin kuolinvuoteellaan. Sitä on valottanut viisi sensaatiota - antihumaania kohtaloa, jotka läntinen valtamedia on pyrkinyt piilottamaan / vähättelemään mahdollisimman olemattomiksi:

1. Ns. Libor -gate eli maailman laajuinen korkohuijausvyyhti on paljastanut transatlanttisen talousjärjestelmän olevan läpeensä korruptoitunut rikollisten pyörittämä mafiakartelli, missä rahatalouseliitti poliitikko-asiantuntija-lobbarikätyreineen on käskyttänyt moisen ihmiskuntavihamielisen rikollisuutensa taloususkonnollisista hallusinaatioista käsin toimintaan jo vuosikymmeniä.

2. Ko. mafian laittomuuksien ja antihumaanisuuksien takia kansantaloudet ja fyysinen ekonomia ovat kärsineet transatlanttisessa piirissä erittäin laajat vahingot etenkin ennen näkemättömän velkataakan kasvun kautta, missä mikään monetaristinen velkajärjestely - tukipakettikikkailu ei voi koskaan selvittää syntynyttä järjestelmävikaista umpisolmua.

3. Ko. umpisolmusta huolimatta ko. mafian kätyreinä toimivat "papukaijat" ovat edelleen yhtäältä promotoimassa kelvottomia ja tuhoa pahentavia toimiaan kuin mitään kovin kummallista ei olisi muka tapahtumassa ja toisaalta peittämässä näkyvistä valheiden ja propagandan kera moisen järjestelmävian todellista luonnetta huolimatta siitä, että se pakosti aiheuttaa järjestelmän "kiinni leikkaamisen" lähitulevaisuudessa.

4. Ko. ongelmaan ainoaa toimivaa alkuhätäratkaisua pantataan piilossa kuin ruttoa, joka on Glass-Steagall -standardin mukainen vararikkojärjestely ko. laittomien ja erittäin haitallisten velkasitoumusten mitätöimisineen, pankkitoiminnan kahtiajakamisjärjestelyineen poistamalla oligarkkisen pelaamisen mahdollisuus ja humaanilla tavalla luotottavan talousjärjestelmän korvaava pystytys ko. mafiakartellin tilalle.

5. Sensaatioista suurin onkin ollut viime aikoina se, että ko. mafian pääkallopaikalla eli Lontoon Cityssä osa eliittikartellista on päätynyt itsensä pelastamisen nimissä vaatimaan juurikin ko. Glass-Steagall -standardia! Valtamedia on kuitenkin täällä Suomessa pyrkinyt pitämään tämän salassa erittäin tiukalla sensuurilla, vaikka GS -reformia vaativa ko. valuvikasysteemi pitää lähtökohtaisesti sisäänkirjoitettunaan sen omaan mahdottomuuteensa kaatuvan perikadon ja sitä piilottelevien ko. pukareiden ja kätyreiden paljastumisen "alastomiksi keisareiksi".

Seuraavaksi LaRouche -liikkeen analyysi Libor-gatesta sekä ko. liikkeen Rachel Brownin ja Dave Christien luonnehdinnat tästä vyyhdistä -->

LIBOR: Not a Scandal, but a Funeral: "The real story surrounding the news that the London Interbank Offering Rate was manipulated is that the financial system that mechanism is a part has died, and a return to the Glass-Steagall Act in both London and the United States is the first step to replacing that system.".

LIBOR Tells Us: Restore Glass-Steagall Now!: "Recently, an entire section of the British oligarchical elite have faced the fact that the world financial system is crashing at a rate which is faster than any capacity of governments or citizens to bail it out. They are calling urgently for the immediate implementation of Glass-Steagall before the entire system collapses in chaos resulting in untold deaths. At the same time, the fact that the City of London-Wall Street banking axis has been rigging the LIBOR rate, the rate by which every interest rate on financial instruments throughout the world is derived on a daily basis, has exploded into the headlines -- signaling that the only way the system has survived is through the most massive financial fraud ever conducted in human history -- a fraud in which Tim Geitner and Ben Bernanke have played a significant role."

"We believed in "hedging our bets" instead of investing in physical projects that would guarantee not only a higher rate of return, but a better quality of life for the generations to come. We paid bankers for their gambling losses, instead of defending the foundations of our society. We believed that if the statistics told us things would get better, they would.

Now we must realize, that believing those lines was the biggest scam of all, and the cost for doing so was not only the loss of a functioning economy, but our societal compassion and defense of human life."

"Glass-Steagall is not just a banking law, it's the first step in a full change of our economic and social thinking. There are many threats to human existence, both economic and otherwise, but these threats are solvable if we choose not to deny the creative powers of mankind which can solve them. Southwestern fires, record droughts, large storms, and threats to our planet such as asteroids and cosmic radiation, can all be approached with a higher method of science, and projects like NAWAPA. This type of scientific orientation and physical approach to economy, are paired with a more truthful thinking that must begin with Glass-Steagall.".

The British Join the American Revolution: Glass- Steagall Now!: "The LIBOR (London InterBank Offer Rate) criminal scandal is about to hit Barack Obama, and is playing into the LaRouche Slate-led drive to get him out before the Democratic Party National Convention on September 3rd. Tim Geithner and Ben Bernanke are already up to their necks in this criminal operation to murder our citizens, where major international banks conspired to manipulate key interest rates used by cities and states, bilking them for trillions and forcing budget cuts and austerity that is killing our citizens."

"While the war danger still looms, saner heads in the British establishment are now moving with the LaRouche-led initiative to pull the world out of collapse with an FDR style New Deal, starting with the immediate restoration of Glass-Steagall. This powerful faction of the British Establishment has also called for a new Pecora Commission to get the “heads rolling” of the most criminal banksters. What better way to start the criminal proceedings than by exposing the unfolding LIBOR scandal?"

"We must be blunt about this “scandal.” This is not just a case where the “bankers have screwed us over yet one more time.” This is systematic murder in the tradition of Adolf Hitler. Hitler will look like a mere piker compared to those who created this swindle and the resulting murderous budget cuts. We must put these criminals behind bars, including those in and around the Obama administration. They cannot be allowed to claim ignorance of the consequences of the austerity demanded by their swindle."

"However, we aren’t going to wait for the conclusion of this new Pecora Commission to pass Glass-Steagall. Glass-Steagall must be implemented now, so that we can initiate today’s modern New Deal, beginning with the construction of NAWAPA XXI to employ 6 million people over the next 30 years. This requires the implementation of an American credit system, where credit is generated based on the credibility of the future wealth that it produces, and circulated through a regulated national banking system as Alexander Hamilton had designed.".

Viikon mittaan ilmenneitä ajatuksiani aiheeseen liittyen -->

Kun ko. totaalikatastrofista on varoittanut jo vuosikausia perinpohjin siihen liittyviä valtaliittoja ja rahatalousvaluvikaa perustellen ja humaania lääkettä siihen koko ajan tarjoten esim. Lyndon LaRouche, niin sitä on pidetty muka "harhaisena salaliittoteoretisointina". Kun Suomessa vastaavasta on vuosikausia varoitellut Timo Soini, niin se on ollut muka "halpaa, epäpätevää ja tökeröä populismia". Kun Katainen siitä nyt viimein varoittaa, vaikka on itse osallistunut rahatalouseliitin kätyrinä sen luomiseen salaillen, valehdellen ja korruptoituen jo vuosikausia, niin se on sitten muka ilmeisesti "vastuullista valtiomiestoimintaa" (Katainen HS:lle: Totaalikatastrofin vaara hirmuinen).

Libor-kikkailut muidenkin vastaavien ohella ovat todellakin kattaneet pahoilta vaikutuksiltaan suorastaan koko transatlanttisen piirin ja siinä mm. kunnat ja muut ns. viattomat osapuolet ovat huijattuina ja ryöstettyinä kärsineet ennen näkemätöntä tuhoa; itse asiassa nyt tämä paljastuva hypervyyhti kertoo karua kieltään juuri siitä, mistä ollaan varoitettu jo monta vuotta oligarkki-imperialisti-monarkkien valtaliittojuonina ihmiskuntaa vastaan! Niinpä moraalin palauttamiseksi Glass-Steagall -laki, uusi humaani talousjärjestelmä ym. tarpeelliset täyskääntöuudistukset vaativat täten seurakseen ennen näkemättömän perusteellisen ja jämptin rikostutkinnan ja lopulta rangaistukset sen mukaan laajana rintamana!

Sosiopaattinen, taloususkonnollinen ja moraaliton geopolitiikan ja ekonomian manipulointi on lähtökohtaisesti omaan mahdottomuuteensa ennen pitkää tuhoutuvaa. Siksi on syntynyt nykyinen lännen perikatovaara ja siksi osa moisen maailmankuvavääristymän pääkallopaikalla Lontoon Cityssä olevista eliittikasteista on hätääntynyt taipumaan itsensä pelastamiseen ottamalla omalle itselleen vihollisen Glass-Steagall -periaatteen promotointiin. Äskettäin mm. Financial Times -lehti oli pullollaan tätä vaatimusta.

Suomen valtamediassa siitä ei ole ollut mitään ja mm. kun Sauli Niinistö peittää täydellisesti sen humaanin vaihtoehdon vastakkaisen monetaristisen velkapyramidiponzin jatkamisen promoamisen alle (Niinistön ennuste: EKP painaa lisää rahaa) ja kun Urpilais-Katais -keskeinen vakuus- ja EVM -kikkailu on yksipuolinen vääristynyt "totuus", niin se nimenomaan kertoo Suomen yhteiskunnan olevan nyt todella kohtalokkaasti kankkulan kaivossa ymmärryksessään :/ ...

Mielenkiintoista tämän ekonomisen hulluuden filosofisissa ja maailmankuvallisissa taustoissa on esim. se, kuinka LaRouche -liike laittaa niin jyrkästi vastakkain Aristoteleen ja Platonin, missä ensin mainittu on oligarkkien eräs suosikkifilosofi, koska sen avulla he pystyvät perustelemaan velkaviljelyn, utilitaristisen ja materialistisen yli-individualismin sekä koostavasti taloususkonnollisen tunnustuksellisuuden "oikeina yhteiskuntavisioina". Samaan joukkoon kuuluvat LaRouchen mukaan myös mm. Descartes, Hume ja Bertrand Russell. Valistus oli myös LaRouchen mukaan sisällöltään ihmismielen pohjustamista (eli alistamista tiettyjen edistysaskeleiden varjolla) hyväksymään oligarkkinen "järkeen" perustunut maailmankuva "humaanien ideoiden" eli varsinkin Platonin teesien sijaan...

Seppo Oikkonen puhuu blogissaan "Kuinka Karl Marx tavataan" usein siitä, kuinka Valistuksen ajalla länsimaisen yhteiskunnan ihanteet syntyivät vähitellen kukoistamaan, mutta ovat osaltaan viime vuosikymmeninä eskaloituneet haitallisen sokeuden asteelle; yli-individualismi, ryhmäpsykologisten ja -sosiologisten ominaisuuksien ymmärtämättömyys, taloususkonnollinen tunnustuksellisuus, ryhmäsidonnaiset hallusinaatiot (ismit) jne.

Siinä kuvastuu osaltaan se, kuinka humaani ja oligarkkinen tendenssi ovat olleet maailmankuvataistelijoina "vuosisataisesti" ja nyt siinä on ns. end game -vaihe käsillä kuvatuilla uhkaavilla tavoilla, mikäli emme osaa nousta näkemään tätä yhteiskuntiamme nakertavaa aikalaisajatteluvääristymää seurauksineen ja osaamaan luoda sille sopivasti kollektiivisella tavalla kohdennettua lääkettä. Oman oppimani mukaan yksi keskeinen kohdentamisen muoto siinä on juuri tarttua oligarkkisen periaatteen ilmiöihin ne mitätöivästi, jossa Glass-Steagall -standardi on teknisten osiensa lisäksi myös ohjaava sosiaalisen konstruktion muokkaaja periaatteellisena lääkkeenä...

Seuraavaksi otankin esille Verkkomediassa kesäkuussa julkaistun ensimmäisen blogikirjoitukseni, jonka on toimittanut Vesa Raiskila. Kirjoituksen sisältö on juurikin koko ajan yhä ajankohtaisempi Glass-Steagall -vetoomus -->

Vetoomus hallituksille ja parlamenteille - Glass-Steagall nyt!: Keskeinen lainaus eli Helga Zepp-LaRouchen Glass-Steagall -vetoomus suomennettuna;

"1. Kaikkien transatlanttisen alueen valtioiden on säädettävä laki, joka erottaisi talletuspankit investointi-/spekulatiivista liiketoimintaa harjoittavista pankeista perustuen Franklin D. Rooseveltin 16. kesäkuuta 1933 hyväksymään Glass–Steagall-lakiin. Rooseveltin periaatteet olivat voimassa eurooppalaisissa valtioissa tiukan sääntelyn muodossa aina 1980-luvun alkuun merkiten sitä, että pankkisektori perusti toimintansa pääasiassa talletuspankkeihin ja pääsy yksityisiin rahastoihin riskialttiita spekulatiivisia operaatioita varten oli mahdotonta.

On palattava tilanteeseen, joka edelsi Glass–Steagallin mitätöintiä Gramm-Leach-Bliley -lain kautta vuonna 1999. Talletuspankit on jälleen kerran erotettava kokonaan sekä investointipankeista että vakuutussektorista.

2. Talletuspankit on asetettava valtiollisen suojelun piiriin ja samalla investointipankit on jätettävä hoitamaan kirjanpitonsa kuntoon ilman veronmaksajien rahojen apua, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että myrkyllisiä arvopapereita on mitätöitävä biljoonien edestä, vaikka se johtaisi ko. pankkien vararikkoon.

3. Alexander Hamiltonin tradition mukaisen kansallisen pankkijärjestelmän on tarjottava luotollisen talousjärjestelmän kehyksessä pitkäaikaista luottoa matalilla koroilla tuottaviin investointeihin, jotka puolestaan kasvattavat talouden tuottavuutta edistämällä energiavuon tiheyden kasvua sekä tieteen ja teknologian kehitystä.

4. Tätä reaalitalouden uudelleenjärjestelyä pitäisi helpottaa pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla itsenäisten kansallisvaltioiden välillä, mikä tuottaisi tarkasti määriteltyjä infrastruktuuri- ja kehitysprojekteja mallinaan "Mediterranean plan for an Economic Miracle" -suunnitelma, joka nähdään välttämättömänä jatkeena "Eurasian Land-Bridge" -projektille. Nämä sopimukset edustavat tosiasiassa uutta luotollista talousjärjestelmää, uutta Bretton Woods -järjestelmää Franklin D. Rooseveltin traditiossa.

Glass–Steagall-lain uudelleen hyväksymisen ja luotottavan talousjärjestelmän toteuttamisen tarkoituksena ei ole pelkästään pankkitoiminnan tekninen parantaminen, vaan pikemminkin se, että talous pystyy takaamaan ihmiskunnan selviytymisen useita sukupolvia tulevaisuuteen kasvattaen tuotannollisia voimia sukupolvesta toiseen. Ihmisten on oltava jälleen taloustieteen ja sen tarkoituksen keskiössä.

Me allekirjoittaneet osoitamme kiireellisen vetoomuksen hallituksille ja parlamenteille, että he täyttävät perustuslaillisen velvollisuutensa ja suojelevat edustamansa väestön yleistä hyvinvointia hyväksymällä välittömästi Glass–Steagall-pankkierottelun laiksi.".

Syventäväksi aineistoksi Lyndon LaRouchen analyysi -->

The End of an Imperial System.

Verkkomedian juttu Libor-gaten sisällöstä -->

Yhdysvaltain valtionvarainministeri mukana Libor-korkohuijauksessa.

Suomen hallitussovun rakoilua ko. järjestelmävian eskaloitumisen ikeessä -->

Vapaavuori HS:lle: Ei vakuuksia Espanjalta

Soini: Hallitus on kriisissä.

Transatlanttinen oligarkiamafia hamuaa syntipukkeja peittääkseen syyllisyytensä aiheuttamiinsa tuhoihin -->

Business Insider-lehti listasi maailmantaloudelle vaarallisimmat henkilöt - Soini sijalla 7.

Tukipakettihulluus jatkuu enää vain vähän aikaa ennen järjestelmävian kiinnileikkuuta -->

Espanjalle 30 miljardia euroa jo tässä kuussa.

Transatlanttisen oligarkiamafian huijausagendat ovat perua vuosikymmenten takaa EU:n kohdalla; tässä näyte vuodelta 1998 -->

Euroon vai ei? Kiihkeää sanavaihtoa vuonna 1998: Kommenttini; "Paavo Lipposen ukaasi euron vastustajille / epäilijöille vuonna 1998: "Onpa pimeää pelottelua, te joudutte itse pyyhkimään nuo möröt seinältä" yms... Pavelle kumppaneineen pitäisi sen sijaan nyt antaa TOSI iso harja käteen, koska möröt läikkyy tsunameina kaikkialle! Tässä on huomattava Eskon Ahon tuolloinen oppositiopolitiikka aivan oikeanlaisena, mutta muistettava hänen olleen myös moneen otteeseen hallituksessa oligarkkisena kätyrinä.".

EU- ja euro-uskoiset vielä yrittävät ylläpitää hyväuskoista hölmöyttään muka oikeina mielipiteinä -->

"Suomi täynnä EU-pelkoa – apokalyptisiin puheisiin vastattava": Kommenttini; "Vai on Jaakonsaaren mielestä "eurooppalainen idea" tämän mukaan pankkiiri-oligarkki-monarkki -satanismin viljely rahatalous-, imperialismi- ja moraalittomuuspahuutena väestöjen raiskaamiseksi.".

Lukijakommentti: "Apokalypsi (kreik. ἀπōκάλυψις, apokálypsis; kirjaimellisesti "verhon nostaminen tai poistaminen") [1] tarkoittaa varhaisen juutalaisen ja kristillisen kirjallisuuden terminologiassa salattujen asioiden ilmestystä, jonka Jumala on antanut valitsemalleen profeetalle; tavallisesti termiä käytetään kuvaamaan tällaisen ilmestyksen kirjoitettua muotoa. - Liisa Jaakonsaari rohkaisee tällaisella puheella suomalaisia osallistumaan Espanjalaispankkien ongelmaluottojen, maksimissaan 3.300 miljardin euron takaamiseen (Suomen osuus n. 60 miljardia euroa = 10.000 euroa/suomalainen, vauvasta vaariin).".

Oligarkian kätyrit yltävät yhä tragikoomisempiin itsepetos- ja maanpetossuorituksiin -->

Olli Rehn tiukassa paikassa: Euromaiden saatava nyt rivinsä suoriksi: Kommenttini; "Samaan aikaan pimeimpien oligarkkisten voimien vallassa vielä olevat kätyrit, (kuten Olli Rehn tässä) ovat pihalla kaivelemassa vararikkotunkiota löytääkseen neofeodaaliset aseet taikoa kuollut monetaristinen järjestelmä takaisin eloon.

Saas nähdä, kuinka kauan kestää, että Suomessa alkaisi julkisessa valtavirtakeskustelussa olemaan esillä Glass-Steagall.... Siinä voi mennä kauankin, koska ko. reformi mitätöisi suorastaan kaikki Kataisen - Urpilaisen - Vanhasen - Liikasen - Rehnin jne. valheet ja visiot oligarkkisesta luokkayhteiskunnasta...".

Oligarkkisen periaatteen mukaista ongelman vähättelyä ja piilottelua -->

AL: Heinäluoma sanoo muidenkin maiden neuvottelevan vakuuksista.

Lopuksi EU-kriisiä hienosti ja vakuuttavan kyseenalaistavasti pakettiin laittavat oligarkiakriittiset analyysit -->

Pauli Vahtera: Pankkivalvontapuheet täyttä luikuria ja Tiku-Taku-takuutukset.

Risto Pennanen: Suuri puhallus EU:ssa.

No comments: