Saturday, March 23, 2013

Earth Hour ja ilmastonmuutosalarmismi rappiollisena osana länsimaiden ajatteluvääristymiä: Agenda 21 ja taloususkonto

Tänään illalla oli taas kerran Earth Hour eli viherfasistinen propaganda- ja aivopesutapahtuma, jonka pääasialliset tarkoitukset on edistää ihmiskunnan taantumista neofeodaaliseen rappioon ja transatlanttisen eliitin maailmanhallituksellisen taloususkontovallan alle diktatuurillisesti. Käytännön ilmentyminä siinä ovat kansallisvaltioiden, ihmisarvon, edistyksen, moraalin ja ymmärryksen tuhoaminen käyttäen verhona "luonnonsuojelua", joka oikeasti on siis läntisen taloususkonto- ja imperiaalieliitin promotoimaa poliittista manipulointia eli viherfasismia. 

Earth Hour -tapahtuman ideologisena periaatteena onkin tuottaa väestöjen keskuuteen vahvaa syyllisyyden tunnetta teollista hyvinvointia ja valtiollisia infrastruktuurirakenteita kohtaan sekä luoda epäluuloa hyvinvointiperiaatteita ja demokratiaa vastaan, jotta näin aivopesty länsimainen ihminen olisi helpompi taannuttaa tarkoituksella ja epädemokraattisesti, mutta tarpeettomasti takaisin takapajuiseen sivilisaatioperikatoon lännen imperialististen tavoitteiden täyttämiseksi.

Teollinen hyvinvointi ja valtiolliset infrastruktuurirakenteet ovatkin tehty tällaisten eliittiperiaatteiden taholta hyökkäystuhonnan kohteeksi Agenda 21 -nimisen projektin osana vaivihkaa, mutta vääjäämätön ko. taka-ajatus sisältönään.

Ilmastonmuutos ilmeisen liioiteltuna sekä katalan valheellisesti luotuna pelotteena on otettu tässä kokonaisuudessa aseeksi tarkoituksella. Vuosikymmenien mittaisen tarkan ja perinpohjaisen eliittikartellisuunnittelun tuloksena siitä onkin saatu aikaan kollektiivinen uskomuskoneisto ja toiminta-arsenaali väestöjen itse hyväuskoisesti ko. antihumaania operaatiotaan toteuttamaan.

Ihmismieliä saastuttavana sumuna ja myrkkynä sen luoma kokonaisuus on perikadollisella tavalla vaarallinen kollektiivinen ajatusvääristymä! Edelleenkin tätä harva uskaltaa / osaa nähdä ja muut toimivatkin hyväuskoisesti moisesta tietämättöminä ja ymmärtämättöminä "agentteina" antihumaaneille taantumuksen intresseille.

Tuollaista poliittiseen propagandaan perustuvaa ilmastonmuutosalarmismia ei kuitenkaan enää niellä protestoimatta kasvavien valveutuneiden ihmisjoukkojen parissa, mikä ilmenee alarmistien uskontunnustuksellisuudessaan pitäytymisestä johtuen yhä koventuvana ilmastonmuutosdebattina ja -kyseenalaistuksena. Kahtiajaot ja vastakkainasettelut eivät mitä ilmeisimmin ole ohi vielä pitkään aikaan tässä sopassa... 

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa on kuitenkin oikeita ongelmia, koska teollinen hyvinvointi ja demokratia eli fyysisen ekonomian evoluutio ei ole päässyt etenemään optimaalisesti johtuen juuri oligarkkisen periaatteen käytöstä talousjärjestelmässämme perustuen rahan kaikkivoivaan magiaan sokeasti luottamiseen ja taloususkonnon imperiaaliharhoihin ilmentyminään mm. EU ja euro; seurauksena on ollut mm. tarpeetonta saastumista ja luontotuhoa tavara- ja markkinatotalitarismien hegemoniavaikutuksista käsin. 

Ilmastonmuutosalarmismi ja viherfasismi ovat pahentaneet asioita entisestään tuhoisalla taantumuksellaan, kun samalla talousjärjestelmään on syntynyt koko ajan eskaloituva systeemikriisi em. taloususkonto- ja imperiaalisyistä johtuen >> Energiaa menee entisestään haaskuun ko. fyysisen ekonomian evoluution optimikehityksestä. Tuloksena on monisyinen kokonaiskriisi, jonka kääntämiseksi parannukseen on eliminoitava sekä rahataloustotalitaristinen haitta ekonomisen systeemin sisältä että viherfasistiset ajatusvääristymät. 

Tätä tämä kirjoitukseni pyrkii tekemään valveuttavana potkuna persauksiin!

Mutta pääsemmekö tarkkaan selvyyteen siitä, mitä lopulta pitää pian tehdä ihmiskunnan ja luonnon vuorovaikutuksessa, koska lännen talousjärjestelmä on systeemikriisissä ja ei tarjoa enää hyvää pohjaa joka tapauksessa sivilisaation kehittymiseen ja ihmiskuntaa ylläpitävään fyysiseen ekonomiaan välittäjäsysteeminä ihmisen ja luonnon välissä?!... Ymmärrämmekö ajoissa, että on esim. tehtävä tarkka ja dynaaminen ero rahatalouden ja reaalitalouden välillä ratkaistaksemme näitä ongelmia?!... 

Transatlanttinen talousjärjestelmä on vääristynyt pelastamaan eskaloituvasti imaginaarisia rahataloususkomuksiaan ja niiden oheen liitettyjä imperiaali-intressejä, mikä ei auta asiaa yhtään! 

Samoin viherfasistiset yms. vääristyneesti ideologiset ja tunnustukselliset opit ja liikkeet eivät tuota myöskään ymmärrystä koherenteista kokonaisuuksista sekä metafyysiikasta ja dynamiikasta koherenssien eri osien välillä näissä maailman tilan puitteissa!

Niinpä minua suututtaa suunnattomasti ilmastonmuutosalarmismissa sen totalitaristisimmat piirteet, kuten Richard Parncuttin kuolemantuomioilla maalailut, jonka tarkoitus on vain tappaa myös keskustelu ja kritiikki aiheesta; juuri moiset totalitarismitaktiikat sopivat antihumaanien imperialistisisältöjen yhteyteen eikä mihinkään luontoa ja ihmiskuntaa yhdessä hyödyttäviin edistysprosesseihin. Tällaiset jätkät ja myöskin naikkoset tulen kritisoimaan maanrakoon ja lujaa! >> Death threats anyone? Austrian Prof: global warming deniers should be sentenced to death.

Ilmastonmuutosalarmismiin liittyvä propaganda on ollut viime aikoina valtaisaa ja tässä alla olen poiminut siitä joitakin esimerkkejä tämän vuoden ajalta mm. sosiaalisessa mediassa löytäminäni. Kunkin linkin yhteyteen kirjoittamani kommentit ovat peräisin taas kerran Facebook -luonnosteluistani >> 

Tällaista lämpöpiikkiä ei ole ollut 11 000 vuoteen ja Voimakkaat hurrikaanit yleistyvät ilmaston lämmetessä --> Jaahas, taas väännetään propagandaa siitä, että teollinen hyvinvointi pitäisi muka ajaa alas ja ihmiskunnan pitäisi muka alistua aahh niin muka viisaan rahatalous- ja imperiaalieliitin "kaitseman" neofeodaalisen maailmanhallituksen ikeeseen seuraavaksi 1000 vuodeksi sivilisaation lakkauttaen.

Reaalitalouden ja hyvinvointivaltioperiaatteiden mustamaalaamisen sijaan pitäisi ajatella antientrooppisesti ja vapauttaa ihmismielen luovat potentiaalit maksimaalisesti turvallisessa kansallisvaltioperiaatteellisessa hyvinvointivaltiomallissa eikä suunnitella mitään Agenda 21 kaltaisia totalitaristisia ja imperialistisia vankiloita, joiden puitteissa mikään kunnollinen luova kyky ei pääse esille edes luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen optimaalia parantamaan. Juuri siksi nykyinen rahatalousimperialismin ja sen tuki-ideologioiden liitto ajatusvääristymineen on niin huippuvaarallinen.

Tuki-ideologioita ja ajatteluvääristymiä >> Viherfasismi, kokoomuspolitiikka, monikulttuurisuuden promotointi moniarvoisuuden sijaan, globalisaatio kansallisvaltioperiaatteiden sijaan, ääriliikkeiden opilliset vastakkainasettelut, kuten äärioikeisto vs. äärivasemmisto sekä yli-individuaaliin sokeuteen taantuminen, ryhmäpsykologisten ajatuskoherenssien ymmärtämättömyys jne., jne...

Talouskulttuurin tutkija Paavo Järvensivu: Kasvua ei tarvita ---> Ilmastonmuutosalarmismin ohella tässä on joitakin hyviä pointteja >> Kulutus- ja tavarakulttuuri on mennyt överiksi, tasapäistävä kaupallinen viihde haittana, elämän sitoutuminen liikaa markkinoiden valtaan jne. - Ns. "markkinat" muuten on erityisesti rahataloustotalitarismia tarkoittavaa parasiittitoimintaa reaalitalouden päällä. 

Lisäksi "Valtio voi rahoittaa suoralla keskuspankkiluototuksella ne palvelut, jotka yhteiskunnassa koetaan tarpeellisiksi" on Paavolta hyvin sanottu. 

Mutta koherentin kokonaiskuvan ymmärtämistä siis hyvin tähdellisesti helpottaisi, jos kiinnitettäisiin huomiota siihen mekanismivyyhtiin, jossa rahatalous on nykysysteemissä irtoamassa reaalitodellisuudesta omaksi uskonnolliseksi parasiitiksi reaalitalouden haitaksi. Reaalitaloudessa on siksi kiinnitetty haitallisesti huomiota vääriin asioihin, joista Järvensivun huomiotkin ovat toki yksi indikaattori. 

Talouskasvu on ollut nimenomaan rahatalouden intressien palvelemiseen tähdännyttä kasvua, joka tuottaa vääristyneen käsityksen ekonomian hoidosta. Ekonomian hoidon on oltava tähdellisesti reaalitalouden kehittämistä ja parantamista, jossa "kasvu" tuleekin käsittää yhä paremman energiavuontiheyden edesauttamisena ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen mm. infrastruktuurina, teollisena hyvinvointina sekä demokratian ja moraalin edistyksenä. 

Tilanteen korjaamiseksi on muutettava rahatalouden ja reaalitalouden em. ristiriita ottamalla ensin käyttöön Glass-Steagall -reformi ja sitten palautettava rahan luominen valtiollisen suvereeniteetin huomaan Paavonkin mainitsemaan tapaan palvelemaan reaalitaloudellista kehitystä tulevaisuuteen suuntautuvana luottona. Vain ihmisellä on mahdollisuus luoda uutta nykyisyyttä tulevaisuutta muokkaamalla luovan mielensä ja antientrooppisen kapasiteettinsa turvin.

Degrowth -ideologia onkin osaltaan huuhaata, koska se kuvittelee taloutta erottelematta sitä em. tapaan dynaamisesti raha- ja reaalitalouteen. Lisäksi ihmiskulttuurin kehitystä ei voi niin vain pysäyttää tietylle kuolleelle tasolle, koska sellainen kulttuuri ei ole pysyvä eikä kestävä.

Nimittäin jos haluaa säilyttää ns. hyvinvointivaltioperiaatteen ja edistyksen, niin se vaatii perustakseen jatkuvasti ja hallitusti energiavuon tiheyttä korottavaa luovaa työtä, mihin koko luonnon evoluutiokin pohjaa. Nyt energiaa sen sijaan tuhlaantuu juuri rahatalouden intressien kasvavan magian "hoitoon", joka on sivilisaation tuhoutumisen yksi päämekanismi energiavuon tiheyttä heikentävänä taantumisena ja rappiona.

Hyvin omituinen tilanne Suomessa - MT: Metsiemme puut kasvavat väärään suuntaan – jättilasku tulossa ---> Tämäkin pinta-aloilla puuhastelu osoittaa sen, kuinka moinen päästökauppa on epätieteellistä rahataloustotalitarismia palvelevaa neofeodaalistamista, koska tällaiset yksinkertaistetut ja reaalitodellisuudesta irrotetut pinta-ala -manipulaatiot on helpompi muuttaa numeeriseksi dataksi kaikkivoivan rahan ja taloususkonnon tarpeisiin välittämättä reaaliongelmista niiden takana.

Ilmastonmuutos on siis kytketty mukaan ihmiskunnan taloususkonnolliseen orjuuttamisprosessiin mm. Agenda 21 -piirien myötä, joka näitä hiilipinta-alojakin (Hiilijalanjäljet) käyttää propaganda-aseena tuputtaessaan infrastruktuurin ja kaavoituksen muuttamista totalitaristiseen suuntaan hyödyntämään näitä mainittuja imperiaalisia ja kapitalistisia intressejä "luonnonsuojelun" varjossa.

Ei siksi pidä yhtään ihmetellä, miksi Suomen kuntauudistushankekin on olemassa ja mitkä sen kytkökset kaikkeen em. liittyenkin ovat >> Vallankeskittäminen on tärkeä osa tätä vyyhtiä, joka on kirjattu hyvin monenlaisin tavoittein myös Agenda 21 -projektin eri osiin; siinä määrätään maankäytön sääntöjä juurikin vallan keskittämistä ja taloususkonnollista maaperää kasvattavina manipulaatioina.

Toimintaa ohjaa ja organisoi yllättävän totaalisesti juuri rahatalouseliitti jopa suorastaan kaikessa maapallon ja ihmiselämän puitteissa; siksi jopa luonnonsuojelusta on väännetty sitä varten keppihevonen. Eipä sitä sellainen totaalisen antiluonnonsuojelullinen tyyppi kuin Al Gore muutoin mistään ilmastonmuutoksesta paasaisikaan.

Tämä on ollut myös tarkkaa geopoliittista peliä, jotta ihmiskunta ei heräisi kyseenalaistamaan "talouskasvua" oikein eikä promotoimaan oikeanlaista yhteiskuntakehitystä, jossa ekonomia toimisi reaalitalouden kehityksen kautta ihmiskunnan hyväksi myös luonnon kanssa jotensakin harmoniassa...

Katsokaammekin tietoja syventääksemme nyt tarkemmin niitä eliitti- ja imperiaalitaustoja, jotka näiden antihumaanien manipulaatioiden moottoreina ovat häärineet >>

The Empire is Always Greener ---> LaRouche -liikkeen pitkäaikainen ekonomisti - tutkija John Hoefle osaa kiteyttää tässä artikkelissaan erinomaisesti transatlanttisen eliitin (Brittiläisen imperiumin) koko agenda-arsenaalin viherfasismista korporatismin ja fasismin kautta rahataloususkontoon! Myös sosiaalispsykologista ko. eliitin supertekopyhyyttä, psykopaattisuutta ja tuhoisaa murhaavuutta ilmenee moisen imperiaalikeitoksen kuvauksesta hyvin.

Vanhat tutut, kuten Bilderberg ryhmä, Trilateraalinen komissio, Goldman Sachs jne. ovat hyvin esillä osana pankkiiri- ja imperiaalidiktatuurin näitä manipulaatioita.

Lainauksia: 

"For the British Empire, environmentalism is more of a tactic than a belief; it is a means to an end. The Empire may preach "green," but it is the worst polluter on the planet. One need look no further than what BP did in the Gulf of Mexico and what Shell is doing in Nigeria to see the utter hypocrisy of its pro-green posture, but there are lots of other examples."

"The Empire launched the green fascism movement as a cover for its policy of destroying nation-states through deindustrialization and stopping, even reversing, the development of infrastructure."

"In 1968, at the Bilderberg annual meeting, a then-member of the Bilderberg steering committee, Lehman Brothers' George Ball, outlined a strategy for replacing "outmoded" nation-states with a corporate structure--that is, replacing government with governance. Corporations, he said, would be more efficient at managing scarce resources in an overpopulated world, as nations too often views the resources within their borders as theirs, to be used for the benefit of the people (or the local elite).  This was a thinly disguised statement of intent to smash the nation-states, steal their resources, and rule the world through corporatism."

"The Bilderberg Group was founded by fascists to push fascism, of which the greenie movement is an element. Goldman Sachs has been a leading element of this policy in the U.S., both through its power on Wall Street and the deployment of its alumni in key positions in our government."

"Now consider privatization. When you destroy government--national and local--you destroy government's ability to provide necessary services, which opens the door to the private sector."

"The Empire's model for the future is to control the necessities of life through their global corporate cartels, and charge high prices for those necessities. People who can't pay will die, and the people who can will pay out the ass--until they can no longer pay, and then they die, too. For an oligarch, it's a win-win. They get their profits, while they cull the herd. .... You figure out what you want to do, then you engineer a crisis which creates the conditions under which you can implement your original plan under the guise of "solving" the crisis. It's an old game which works very well as long as people are too stupid to see through it or too cowardly to stop you.".

Lisäksi >> Global warming, the tool of the West ---> 

Lainauksia: "For years, the Elites of the West have cranked up the myth of Man Made Global Warming as a means first and foremost to control the lives and behaviors of their populations. Knowing full well that their produce in China and sell in the West model and its consequent spiral downward in wages and thus standards of living, was unsustainable, the elites moved to use this new "science" to guilt trip and scare monger their populations into smaller and more conservatives forms of living. In other words, they coasted them into the poverty that the greed and treason of those said same elites was already creating in their native lands."

"What better way to staunch protests at worsening economic and life conditions than to make it feel like an honourable job/duty of the people to save "Gia". At the same time, they used this "science" as new pagan religion to further push out the Christianity they hate and despise and most of all, fear?"

"Now, with their economies in a spiral of debt laden, non-manufacturing recession (if not out and out depression), the Elites, who sense they are loosing their grip or toe hold on key economic regions outside their home regions, are once again calling out their inquisitors of Global Warming and sending them towards the developing world."

"The first salvo has been fired by a British Warming dandy named Lord Nicholas Stern of Brantford, who as an academic at Whitehall, has made a career and quite a bit of money off of this scam. Lord Stern, a former World Bank chief economist and author of the landmark Stern review of the economics of climate change, was a close associate of Gordon Brown and the Leftists, who with the Tory counterparts and in parallel to the American Democrats/Republicans set up the grand and self destructive economic schemes that have plunged their own nations and many many others into the abyss of poverty.". 

Katsaus Agenda 21 luonteeseen >>

Agenda 21's Globalist Death Plan for Humanity --->

UN Agenda 21 is almost operational --->


What Is Agenda 21? After Watching This, You May Not Want to Know ---> Glenn Beck on näemmä kunnostautunut paljastamaan tätä; hyvä! Hän haastattelee mm. Agenda 21 -pahuutta paljastanutta asiantuntijaa Rosa Koirea (DEMOCRATS  AGAINST  U. N.  AGENDA  21).

Agenda 21 = Rahataloustotalitarististen imperiaalitavoitteiden ja viherfasismin yhteennaittaminen ihmiskunnan vastaiseksi kokonaishegemoniaksi. Tavoitteena ei niinkään ole ympäristön suojelu, vaan tyhmän, ymmärtämättömän ja moraalittoman vallan sekä uskonnollisten eliitti-intressien eteen päin vieminen uutena systeeminä vanhan tuhoprosessissa olevan tilalle. 

Juuri tämän takia sitä vanhaa kansallisvaltioiden ja hyvinvointiperiaatteiden kera ollaankin juuri tahallaan tuhoamassa rahatalousasein ja mm. kokoomuslaisella politiikalla apupuolueineen täällä Suomessakin. Sitä kuorrutetaan hämäykseksi kauniilla sanoilla paremmasta tulevaisuudesta, jota ehdottomasti ei ole ollenkaan olemassa tässä pahuudellisessa eliittiskenariossa!

Ilmastonmuutosalarmismia kyseenalaistavaa tietoa >>

Climate Change in 12 Minutes - The Skeptic's Case ---> Erittäin vahva argumentti ilmastonmuutosalarmismia vastaan; havainnot n. 20 viime vuodelta jo ovat osoittaneet ilmastonmuutosmallien epäpätevyyden niiden liioitellessa huomattavan paljon ns. ylimääräisen / antropologisen hiilidioksidin lämmitysvaikutusta mm. ilman lämpötilojen, merien lämpötilojen ja yläilmakehän lämpötilojen suhteen. 

Poliittiselta kannalta moisten mallien luoman sisältöjankuttamisen jatkaminen valtamediassa ja yhteiskuntapolitiikan valjastamisessa ns. hiilijalanjälkien pakkopienentämiseen paljastaa tämänlaisen "tieteen" käytön juuri em. valtapoliittisena propaganda-aseena, jossa keskeinen alusta on siis Agenda 21 ja sen kytkeytyminen transatlanttisten oligarkki-pankkiirivaltaliittojen yhteyteen imperiaalisen maailmanhallinnon luomiseksi.

Suomenkaan valtamediassa / julkisessa keskustelussa ei ole tällaista selkeiden esimerkkien mukaista kyseenalaistusta ollenkaan, tarkoituksella ja / tai sokeana...

Maailmanloppu peruttu: Luonnonvarat eivät ole loppumassa ---> Hmmm., Jouni Flemmingillä on tässä kyllä osaksi hyvää pointtia, paitsi viimeisessä kappaleessaan, joka on lepsua taloususkonnollista höttöä >> Lainaus: "Kaikki tämä - myös kierräyts - on tapahtunut puhtaasti markkinatalouden ansiosta. Ei siksi, että joku poliitikko tai virkamies olisi määrännyt ihmiset toimimaan näin, vaan koska ihmiset ovat ajaneet omaa taloudellista etuaan. Markkinataloudessa omaa etuaan ajavien ihmisten keskinäinen yhteistyö ja kilpailu saa aikaa teknologista kehitystä, pääomien syntymistä ja niiden leviämistä huomattavan tasaisesti erittäin laajoille ihmisjoukoille.". 

Tässä "oman edun ja markkinoiden vapauden" -ajattelussa on juuri se vääristymä, että ei ensinnäkään osata ajatella rahatalouden ja reaalitalouden dynaamisia ja metafyysisiä eroja eikä toisekseen ymmärretä reaalitalouden oikeaksi arvo- ja luontipohjaksi ihmismielen yksilöllisen kapasiteetin lisäksi kollektiivisen dynamiikan moraalista perustaa olla tuottamassa tulevaisuutta kehittävää luottoa ja luovaa suunnitelmallisuutta antientrooppisesti. 

Flemmingin luonnonvarojen ehtymisalarmismia toppuutteleva sisältö on viherfasismin vastainen asenne. Asiaa valottaa se, kun miettii mitä tarkoittaa LaRouche -liikkeen lanseeraama fyysisen ekonomian käyttöä ja luomista kuvaava termi "energiavuon tiheys" tai heidän väitteensä termodynamiikan toisesta pääsäännöstä harhaanjohtavana, kun sitä tarkastellaan osana noosfäärin ohjaamia konteksteja ja kuinka em. tapaan Agenda 21 tapainen imperialismi tuhoaa tämänlaista ymmärrystä.

>> Luovuus ja edistys on aina tulevaisuuden muokkaamista siihen verrannollisesta menneisyydestä käsin niin, että tavoite muodostuu olemassaolevaa parantavasta periaatteesta kokonaisvaltaisena systeemimuutoksena. Systeemimuutoksen kantava voima on sen käsittäminen energiavuon tiheyttä kasvattavana evoluutiona, joka on universaali kehityksen periaate. Maailman kehitys on perustunut luontaisesti myös maapallolla antientropiaan; esim. eläinkunnan kehitysaskeleet ovat noudattaneet kasvavan energiamäärän evoluutiota osana samanaikaista systeemitason verrannollista kokonaiskehitystä.

Arvokasta kritiikkiä ilmastonmuutosalarmismia vastaan tarjoavat >>

Lämpeneekö vai ei? --->

Aiheellista kritiikkiä ilmastonmuutosalarmismia kohtaan tuo kommentoija Kari Kalevi Arvola >> 

Lainaus: "Tutkimuksia julkaistaan valtavat määrät. Jo vuosia IPCC-vetoinen "ilmastopolitiikka" on suosinut katastrofitiedotusta ja ilmaston katastrofaalista muuttumista osoittavaa julkaisupolitiikkaa - ja valtavilla rahasummilla. On tietenkin hienoa, että Satu Hassilla on yhteiskunnan turvaama mahdollisuus valita valtavasta tarjonnasta omiin tarkoituksiinsa sopivaa tavaraa.

Pidemmässä tarkastelussa lämpötilat ovat olleet alenemaan päin, ainakin jos uskotaan viimeiset vuosituhannet käsittäviä lustotutkimuksia. Ja varmasti edessä on myös jääkausi, jonka varalta olemme aika huonosti valmistautuneet.

Vuoden 1998 nousun jälkeen ilmakehä ei ole lämmennyt. On ihan turhaa spekuloida meriveden lämpötilan muutoksilla. Pitkässä juoksussa sinne varastoitunut lämpö näkyy ilmakehässä, jossa kuitenkin esimerkiksi pilvisyyden muutokset vaikuttavat suoraan lämpötiloihin. Kaikkineen satelliittiajan kesto on niin lyhyt, ettei sen perusteella kyetä suuria ja kohtalokkaita ennustuksia laatimaan.

Potsdamin ilmastonseurausinstituutti PIK tunnetaan kautta maailman aktiivisena katastrofihälyttäjänä. Sen yhteistyö suurten vakuutuslaitosten kanssa on myös tunnettua. Samaisesta instituutista on lähtenyt liikkeelle Saksan entisen ilmasto-, nykyisen pankkien pelastamiskanslerin ystävällisellä tuella kuvitelma 2 lämpenemisasteen kohtalokkuudesta.
Jotenkin oireellista on, että kyseisen instituutin vierailevaksi tutkijaksi taannoin tullut Bill Hare oli se henkilö, joka toi kahden asteen poliittisen dogman PIK-instuuttiin. Tämä Hare on entinen Greenpeacen ilmastovastaava ja kuuluu myös IPCC:n raporttien luottokirjoittajiin, eikä syyttä.

Ilmasto kylläkin muuttuu, mutta se miten se tapahtuu ja mihin ollaan menossa on ns. herrassa. Täydellistä utopiaa on uskotella, että ihmiskunta kykenisi hiilidioksidia kuristamalla ohjaamaan sääjärjestelmiä haluamaansa suuntaan. Tällaiselta tavoitteelta puuttuvat sekä fysikaaliset, että taloudellis-poliittiset perusteet.

Mutta nähtävästi poliitikoilla pitää aina olla jokin uskonnollisluontoinen dogmi, jotta pystyvät oman toimintansa jollakin tavalla perustelemaan.

Ympäristöä, siinä luvussa ilmakehää pitää suojella. Se ei tapahdu hiilidioksidin saatanallistamisen avulla, vaan kehittämällä sellaisia energiaratkaisuja, joissa polttaminen tapahtuu mahdollisimman puhtaasti. Ilman fossiilisia polttoaineita ihmiskunta ei tule toimeen, ei ainakaan vielä tulevan vuosisadan aikana.".

Masentava Earth Hour - Maan Tunti takapajulan suuntaan (Suomennos kanadalaisen taloustieteiden professori Ross MacKitrickin tekstistä) --->

Siitä muutama lainaus: "Kammoan Maan Tuntia. Runsaalla ja halvalla sähköllä on suurin ansio ihmisen vapautumiseen 1900-luvulla. Jokainen materiaalinen ja sosiaalinen kehitysaskel 1900-luvulla riippui halvan ja luotettavan sähkön käytön leviämisestä."

"Naisille mahdollisuus työskennellä kodin ulkopuolella riippui sellaisten sähkölaitteiden saatavuudesta, jotka vapauttivat aikaa kotitöistä. Lasten saaminen pois palkollisten töistä ja kouluihin riippui samoista asioista kuin myös mahdollisuus tarjota turvallista sisävalaistusta lukemista varten."

"Nykyaikaisen terveydenhuollon kehittäminen ja tarjoaminen ilman sähköä on täysin mahdotonta. Elintarvikkeiden tarjonnan laajentaminen sekä hygienian ja ravinnon edistäminen  riippuivat kyvystä kastella peltoja, keittää ja pakastaa ruokaa sekä tasaisesta kuuman veden saannista sisätiloihin."

"Maan Tunnin mielikuvan ydin on sähkön demonisointi. En voi osallistua siihen, vaan juhlin sähköä ja kaikkea sitä, mitä se on antanut ihmiskunnalle.

Maan Tunti juhlii tietämättömyyttä, köyhyyttä ja takapajuisuutta. Torjumalla vapautumisen suurinta moottoria siitä tulee anti-humanismille omistettu tunti.".

Tutkija: Ilmastonmuutoksen liioiteltu uhka saanut tekemään pahoja virheitä --->

Lainauksia: "Professori Antero Järvinen pudottelee näkemyksiä, jotka asettavat hänet pahaan paitsioasemaan tiedeyhteisössä ja julkisessa keskustelussa. Hänestä ilmastonmuutoksen uhkaa on vuosikaudet liioiteltu.

Järvisen mukaan yleinen käsitys ilmastonmuutoksesta on liian dramaattinen. Maapallo ei näytä lämpenevän niin voimakkaasti kuin pelätään, eikä lämpenemisen suurin syy välttämättä ole ihminen."

"Järvinen kannattaa luonnonvarojen säästämistä ja hän pelkää, että ilmastonmuutoksen nimissä tehdään pahoja virheitä.

– Esimerkiksi biopolttoaineiden valmistuksessa on tuhottu paljon sademetsiä.". 

Lopuksi huomautan, että aikaisempi kirjoitteluni sisältää jo kattavaa aineistoa näistä länsi-imperialismin sisällöistä ja rakenteista >> Tunnisteen Ilmastonmuutospetos alla löytyy paljon aiheeseen liittyviä kirjoituksiani ja koosteitani vuosien varrelta.

Omat tutkimukseni tulevat jatkumaan tänäkin vuonna lisää myös näiden aiheiden parissa ja varsinkin Agenda 21 -asioihin haluan kiinnittää tarkkaa huomiota, koska ne ovat alkaneet vaikuttamaan jo mm. kaavoitukseen ja maankäyttöön vahvasti...

No comments: