Sunday, August 04, 2013

The Twilight Zone -televisiosarja 80-luvulta länsimaiden nykyrappiosta varoittaneena enteenä ja hyvien vaihtoehtojen valistajana

Tuon nyt esille teini-iässäni minuun suuresti vaikuttaneen yhdysvaltalaisen televisiosarjan, jota tuotettiin vuosina 1985 - 89 ja esitettiin täällä Suomessakin lähes reaaliajassa tuolloin 80-luvun lopussa. Kyseessä on The Twilight Zone -sarja, jonka ko. 80-luvun tuotantoa esitettiin Suomen TV:ssä nimellä Pelon rajalla. Sarjan alkuperäistuotanto tapahtui kuitenkin jo 1950 - 60 -luvuilla ja oli suomalaiselta nimeltään Hämärän rajamailla. Uusin tuotanto tehtiin vuosina 2002 - 2003 ja näillä näkymin aivan lähitulevaisuudessa olisi tulossa neljäskin tuotanto...

Sarjan pilottituotanto oli tuolloin 1950-luvun lopussa alunperin Rod Serlingin luomana draamaa, fantasiaa, scifiä ja kauhua älykkään nerokkaasti ja uraauurtavasti yhdistellyt viihdesarja, missä sen toiminnallisena sisältönä oli tavallaan olla shokkiefektimäinen valistaja - opettaja sekä toisaalta myös kyseenalaistaja ja varoittaja. Tavallaan siis yhteiskunnallis-poliittis-sosiologinen kommentoija ja kritisoija. Sekä tuo 80-luvun että viimeisin 10 vuotta sitten tehty tuotanto jatkoivat samalla tiellä; ensin mainittu menestyneimmin.

Muistan hyvin, kuinka tykkäsin katsella tämän sarjan osia joka kerta hyvin intensiivisesti tuolloin teini-iässäni ja jokainen jakso antoi minun mielikuvitukseni laukkaamiselle materiaalia yllin kyllin. Varmaankin voidaan sanoa myös se, että tämä nykyinen tässä elokuussa tasan 5 vuotta kestänyt yhteiskunnallispoliittinen aktivismini sai yhden pohjansa tavallaan jo tuolloin 80-luvulla juuri tästä sarjasta.

Niinpä minut on vallannut viime päivinä oudon voimakas nostalgia ja tunnemaailma näitä sarjan osia mieleeni palauttaessani. Olen havainnut nyt sen puitteissa omassa persoonani jatkumossa linjan teinistä tänne 40-kymppisen aikuisikään, joka valaa uskoani edelleen jatkaa valitsemallani vaikealla ja varsin yksinäiselläkin tiellä tänään ja huomenna...

Olen tässä heinä-elokuun vaihteen tienoilla parin viime viikon aikana katsellut Youtubesta uudestaan kaikki saatavilla olevat etenkin tuon 80-luvun tuotannon osat ja havaitsin niiden monista sisällöistä, kuinka ne sopivat erinomaisesti kuvaamaan länsimaiden nykykriisin eri puolia ja sisältöjä, vaikka ko. tuotannosta on jo lähes 30 vuotta. 

Voidaan hyvin havaita, kuinka ko. osat ovat olleetkin osaltaan varoituksia nykyhetkeemme; menneisyydessä oivallettuja tulevaisuusvaaroja - dilemmoja vaatimassa ratkaisuja. Näitä osia voidaankin tarkastella kuin suorina kommentteina tämän päivän tilanteista siinä mielessä. Toisaalta niitä voidaan pohtia myös kriittisesti useilta muilta kanteilta, mistä voidaan havaita niissä myös ns. disinformaation osuutta nykytilamme puitteistuksiin verrattuna.

Parhaimmillaan ne ovat olleet kuitenkin jopa hyvin kauaskantoisen näkemyksellisiä ja monitasoisia enteitä tulevasta ja toisaalta yleispäteviä valistajia ikuisina totuuksina; esim. seuraavanlaisia teemoja ja dilemmoja tuo 80-luvun tuotanto tarjoaa >> 

Mielenterveyden vievä esoteerinen tieto,

liiallinen älykkyys suhteessa valtion intresseihin,

tuhoisa ja tappava ahneus,

keinotodellisuudessa eli matriksissa eläminen,

pankkiirin / lainoittajan kyky nähdä tulevaisuuteen hyvässä ja pahassa,

luoton väärinkäyttö ja sen seuraukset suhteessa systeemiin ja itseen,

sosiaalinen eristäminen rangaistuksena epäsosiaalisuudesta,

huijaavat mystikot / manaajat tai "vain" kulttihahmot poliitikkoina yms. julkisuuden hahmoina itsekkäiden tarkoitusperien ajamisessa,

julkisen vallan ja median aivopesu,

isoveliyhteiskunta tosi-TV:n kautta toteutuen,

sotien ja eritoten maailmansotien roolit ihmisyyden pahuuden katsannossa,

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja aktivismiin kohtalokkaasti puuttuminen - tärkeiden äänien vaientaminen / kuoliaaksi mitätöiminen,

historian ja nykyisyyden välisen yhteyden paljastuminen kriisin kautta,

ihmisen luovuuden käyttö hyvään vs. pahaan,

(ydin)sota humaanin tulevaisuuden toteutumisen lopettavana uhkana,

Yhdysvaltain (sotapolitiikan) tuhoaminen ydinsodan uhan poistamiseksi, 

tuhoisasti ja tappavasti rajoittavat toimintamenetelmät matemaattisten mallien ja tiukkojen oppien orjallisena noudattamisena,

uskonto vs. tiede ja niiden yllättävät yhtäläisyydet samojen tarkastelukohteiden kautta,

sosiaalinen eristyneisyys ja yksinäisyyden päättämisen vaikeus yhteiskuntatilanteen konstruktioissa,

syyllisyys ym. sosiaalista epälineaarisuutta aiheuttavat seikat ihmissuhteissa,

koulukiusaaminen ja epäsosiaalisuus jne...

Itse asiassa valitsin nyt alle kaikista noista seikoista puhuttelevasti eri näkökulmista kertovat parhaimmat osat erityisesittelyyn, joita huolellisesti katsomalla päästään ajatuksen kanssa itse toteamaan omia johtopäätöksiä ja havaitsemaan niiden erittäin pikantti ajankohtaisuus tässä nykyaikamme kriisissä 2010 -luvulla!

Noista alla olevista 18 The Twilight Zone -osan juonista kerron vielä lopuksi >> Niissä oli tyypillisesti ja useimmiten kaavana se, että kunkin osan teema / juoni ajettiin sisään alkukohtauksella, jossa mystisen matala mieskertojaääni antoi samalla pohdittavaksi pari - kolme filosofista ongelmaa / pohdintaa / kysymystä juonen alkutilanteena. Sitten kukin tarina jatkui juonta kehitellen kohti jokakertaista loppukliimaksia; juonen kerronnallinen kehittely oli useimmiten jotenkin symbolista allegorisesti tai metaforisesti.

Loppukliimaksissa esiteltiin kunkin tarinan moraalinen opetus koko juoni useimmiten jotenkin päälaelleen kääntäen tai muutoin yllättävästi osoitellen - toiseen asentoon vääntäen. Siinä kohdassa loppukaneettina em. kertojaääni sitten veti yhteen ko. opetuksen / loppukliimaksin joko avaamalla alussa esitetyn filosofisen pohdinnan laajempaan kontekstiin muutamalla osuvalla sanalla tai vastaamalla alussa esitettyyn kysymykseen tarinan juonen vaatimalla tavalla. Joissakin osissa kertojaääntä ei lopussa käytetty, vaan juonen loppukliimaksi sai osoittaa tarinan opetuksen - johtopäätöksen omillaan. Monesti loppujohtopäätös jätettiin myös avoimeksi katsojien itse eteen päin pohdittavaksi.

The Twilight Zone -tuotantoa 80-luvulta 18 osan verran >>

>>> Tietoon, älykkyyteen ja oppimiseen liittyviä teemoja:

The Twilight Zone: Season 1, Episode 52 Need to Know: "Government investigator Edward Sayers visits a small rural community where insanity is spreading among the residents.".

The Twilight Zone: Season 1, Episode 14 Examination Day: "Ei kuvausta saatavilla.".

>>> Rahaan ja vaurauteen liittyviä teemoja:

The Twilight Zone: Season 1, Episode 50 Button, Button: "A couple receives a box with a button -- and an unusual offer.".

The Twilight Zone: Season 3, Episode 12 20/20 Vision
: "A pair of damaged glasses allows a loan officer at a rural bank to see into the future and consider the consequences of his actions.".

The Twilight Zone: Season 2, Episode 13 The Card: "Severe penalties await shopper Linda Wolfe when she fails to pay her credit card bills in a timely fashion.".

 
>>> Mediaan ja julkiseen valtaan sekä niiden puitteissa tapahtuvaan aivopesuun liittyviä teemoja:

The Twilight Zone: Season 3, Episode 10 The Trance: "A phony trance-channeler gets an unexpected message from the beyond.".

The Twilight Zone: Season 3, Episode 29 Special Service: "A man and his wife discover that their lives are secretly being videotaped and is a huge hit on a network television show.".

The Twilight Zone: Season 1, Episode 4 Dreams for Sale: "A woman finds that her idyllic picnic may not be what it seems.".

>>> Sotaan ja vihaan liittyviä teemoja:

The Twilight Zone: Season 1, Episode 37 A Small Talent for War: "An alien ambassador attends a meeting of the United Nations.".

The Twilight Zone: Season 1, Episode 2 A Little Peace and Quiet: "A housewife struggling with rambunctious children, a demanding husband, and the stress of modern life, finds relief from an unusual source that brings both power and responsibility.". 

The Twilight Zone: Season 1, Episode 42 Quarantine: "A weapons engineer is awakened from suspended animation to deal with an imminent threat from space.".

>>> Tieteen eri ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin liittyviä teemoja:

The Twilight Zone: Season 3, Episode 16 The Cold Equations: "Marilyn Lee Cross may not survive after she stows away on board a spacecraft.".

The Twilight Zone: Season 1, Episode 15 Message from Charity: "Puritan Charity Payne and 1980's teenager Peter Wood are psychically connected due to delirium induced by a bacterial infection, and can see the world through each others eyes.".

The Twilight Zone: Season 1, Episode 31 The Star: "Space archaeologists stumble upon a planet whose civilization died about two thousand years ago when its star went super nova.".

>>> Ihmisyyden sosiaalisuuden ominaisuuksiin liittyviä teemoja:

The Twilight Zone: Season 1, Episode 40 To See the Invisible Man: "Emotionally cold Mitchell Chaplin is sentenced to one year of social invisibility as punishment.".

The Twilight Zone: Season 3, Episode 9 The Call: "A telephone number dialed in error could spell the end of loneliness for lonely Norman Blaine.".

The Twilight Zone: Season 1, Episode 28 Her Pilgrim Soul: "Two scientists must discover why the spirit of a woman is reliving a previous life within their holographic computer.".

The Twilight Zone: Season 1, Episode 23 The Shadow Man: "A teenager discovers that a supernatural being lives underneath his bed.".
 

PS.: Blogikirjoitteluni jatkuu nyt toistaiseksi poikkeuksellisella tavalla luovan ajankäytön merkeissä, missä takautuvasti kokoan aikaisemmin jumittanutta bloggaamistani takaisin raiteilleen lähipäivinä; tässä ensimmäisenä tämä The Twilight Zone -kooste oli aikeissani julkaista jo viime sunnuntaina, joten se sijoittuu nyt sinne huolimatta siitä, että oikeasti julkaisen sen nyt vasta tänään perjantaina 9.8.2013 klo. 04:00 yöllä pikkutunneilla kuluvan kesän voimakkaimman ukkosen jälkilöylyissä kuin sopivasti kauhu-tieteisteemaan liittyen :)

No comments: