Saturday, December 07, 2013

Tampereen Itsenäisyyspäivän mellakat ryhmäilmiönä yhteiskuntarappiomme neofeodaalistettavasta ahdingosta osana länsitotalitarismin ja -perikadon prosessia

Eilen illalla Tampereella mellakaksi ja tuhonnaksi yltynyt "kiakkovieraiden" mielenosoitus eliitin Itsenäisyyspäiväjuhlien yhteydessä on tullut vihaiseksi puheenaiheeksi ja julkisessa keskustelussa erittäin kiistanalaiseksi väittelyn tantereeksi. Tuomioita ja syyttelyä rähinöitsijöiden kontolle on viuhunut erittäin rajuun ja kärkevään tapaan (Kuten; "hirteen", "pamppua", "Siperiaan", "piiskaa", "elinkautinen", "rosvojoukko" jne....), mutta usein ilman kunnollista ymmärrystä yhteiskuntatilanteestamme ja tuijottaen kiinteästi pelkästään ko. huligaanijoukkoa.

Syytely ja päivittelyreagointi tähän mellakkaan kuvastaakin ensisijassa suomalaisten perisynnillistä projektiivista pahan olon kohdistamista sokeasti ulos itsestä ja kollektiivisesta kriisitajunnastamme ottamalla ko. mellakasta sijaissyyttelyn syntipukki ja vihan kaatopaikka. Mellakasta tuli ilmirikollinen, mutta sen synnyttämiseen tärkeänä osallisena ollut syvin pahuus länsieliitti- ja taloususkontohegemoniana on yhä jäänyt varjoon naureskelemaan ilkikurista mörinäänsä. 

Niin tuomittavaa kuin tämä väkivalta tietenkin on ollut, niin sen tuomitsemisesta on tullut itsetarkoituksellisesti itsepetoksen jatkamistyökalu yhteiskuntatilanteessamme olevan kriisin ydinsyiden häivyttämiseksi tajunnasta, koska niitä ei osata, ei uskalleta, ei haluta eikä ymmärretä käsitellä sekä tunteen että tiedon tasoilla. 

Tämä kertoo myös juuri siitä, kuinka vähän valveutunut ja kuinka syvällä itsepetoksen, propagandan ja yleisen mielipiteen harhaehdollistamisten sumussa Suomen väestö edelleenkin on länsimaiden nykykriisissä.

On siis selvää, kuinka tämän aiheen käsittelyssä on hukattu hyvin pahasti kokonaiskuvan ja kontekstien ymmärtäminen osana länsirappion prosesseja. 

Tuon itsepetoksen ilmentymänä jopa yleensä fiksuja ja valveutuneita mielipiteitä kirjoittavat ihmiset esim. tällä Uuden Suomen suosituimmat puheenvuorot -palstalla ovat nyt hukanneet ymmärrystään liikaa ismimaailman vastakkainasetteluihin sokeutumalla; peistä taitellaan pinnallisesti mm. siitä, kuinka viherpunaista tms. poliittista ismiä tämä ryhmäilmiö on ollut tai kuinka irrallinen huligaanijoukko se oli ilman tärkeää yhteiskuntailmiötä taustanaan jne. 

Toisaalta on oletettavaa toki myös se, että itse rähinöitsijätkin identifioituvat ryhmävahvistautumisen kautta liikaa ismien maailmaan valveutuneiden kontekstien ja koherenssien kustannuksella. Sen kautta tulee osaltaan tämä tarpeeton ja tuomittava väkivalta, mutta tässä on silti ymmärrettävä juuri se pohjasyyvyyhti, mistä tämä väkivaltainen reaktio on nyt tullut pintaan kollektiivisen ahdingon ryhmäilmiönä! 

Se ei valkene kunnolla tutkimalla ismi-pinnallisuuksien ominaisuuksia ja toimintamuotoja osasirpaleina eli yliobjektiivisina erillisilmiöinä! Eikä varsinkaan asettautumalla itse tutkijana - ymmärtämään pyrkijänä ismi-pinnallisuuksien sisällä vastakkainasettelun - itsepetossyyttelyn jollekin puolelle!

Seppo Oikkosen analysoima ymmärryksen puute koherensseista ja syiden dynaamisista pohjista - yhteyksistä mm. ryhmäpsykologiana länsimaiden sokeassa ja harhaisessa ajattelussa ilmenee joka tapauksessa pikantisti juuri tässä! - Ajaudutaan herkästi ymmärryksen kustannuksella pintatasojen vastakkainasettelu- ja ismi-tappeluihin sekä yksioikoisiin tuomitsemisiin vain oireita tuijottamalla ja siten vailla tietoa - kokemusta syistä. 

Siinä vastakkainasettelut syvenevät ja leiriytyvät totuudellisuuden ja kokonaisparantumisen haitaksi >> Lännen ja Suomen kriisien ymmärtäminen kaventuu ja lääkkeet niiden selättämiseksi pakenevat yhä kauemmaksi. Sokeus mustenee.

Tämän takia yhdeksi tilanteen taustoittajaksi otan osaltaan myös eilen tekemäni kirjoituksen - koosteen >> Suomen itsenäisyys tuhottavana taloususkonnolliseen länsitotalitarismiin! - Vastuussa nykyhallintomme asiamiehet toteuttamassa sen mukaisia imperiaali- ja neofeodaaliohjelmia

Jo sanotun lisäksi ei lopuksi tarvita kuin enää nämä kaksi alla olevaa uutisjuttua, joiden kautta päästään lisää kiinni tähän ryhmäilmiöön ja länsimaiden kriisin yhteiskuntakokonaiskuvaan sekä Suomen erikoistilanteeseen sen raameissa. Kommenttini ko. juttujen ohessa pureutuvat tähän ytimeen lyhyen osuvasti >>

Professori: Rähinä oli kritiikkiä eliitin juhlaa kohtaan >> Tämä professori on valehtelija ja itsepetossumussa, mitä tulee yhteiskuntatilanteeseemme! 

Hän on eliitin asiamies, joka piilottaa yhteiskuntamme luhistumisprosessin neofeodaaliseen kahtiajakoon ja turvaa alastomina keisareina liikkuvien länsieliitin asiamiestemme olosuhteet kasvojen menettämiseltä ja totaalikyseenalaistamiselta - Eliitti turvaa itseään yhä kieroutuneemmilla naamareillaan. 

Tuo "eliitin juhlia kohtaan kritiikiksi mainitseminen" on oireen ottamista esille hämäyksenä ja sen takana yhä pahemmaksi muhivien syiden piilottamista tyypilliseen valtamedian propagandan tyyliin. Tämä on julkisen keskustelun itsepetoksen perikadollista jatkamista, joka kaatuu konsensuksen repeämiseen avoimeksi katastrofiksi ennen pitkää... 

Nämä rähinöitsijät puolestaan ovat esimerkki siitä, kuinka yhteiskunnan neofeodaalisessa luhistumisessa keinot ja ymmärrys rauhanomaisesta vaikuttamisesta katoavat hälyyttävästi! 

Historiallisten prosessien humaani jatkumo demokratian ylläpitona vähenee ja alkaa kuolla neofeodaaliseen systeemivikaromahdukseen taloususkonnon ja imperialismin toimiessa siinä päävastuullisena pahuutena.

Kansa antoi välitodistuksen Niinistölle - tällainen todistus tuli >> Lainaus: "Hyvän keskiarvon lisäksi Niinistö-kyselystä nousee esiin myös toinen ilmiö: Niinistö on erityisesti hyvätuloisten, johtavassa asemassa olevien, koulutettujen ja eläkeläisten mieleen.

Sen sijaan kaikkein vähiten Niinistöön ovat tyytyväisiä työttömät, pienituloiset sekä koululaiset ja opiskelijat.

>> Neofeodaalistettavan Suomen valveutumattomien väestönosien takia juuri näin pälkähästä yli-ihailun paistatteluun presidenttimme pääsee, kun ei ymmärretä mm. hänenkin taustaa länsieliitin antihumaanien agendojen asiamiehenä alkaen hänenkin jo 1990-luvulla EU:n hyväksi tekemistään valtio- ja maanpetoksista. 

Yhtäällä eliittiä ihaileva muka-sivistyneistö ja nämä asiamiehet sekä toisaalla näiden asiamiesten poliittisten ohjelmien takia kurjistuva muu väestö erkaantuvat toisistaan entistä pahemmin suomalaisten kahtiajakoon, kunnes tiettyjä vaarallisia rajakohtia ylitetään ja yhteiskunnan luhistumisen fyysiset manifestaatiot ilmenevät. 

Viime iltainen Tampereella on vasta esimakua...

3 comments:

Unknown said...

Projektiivinen, kollektiivinen, kriisitajunta, taloususkontohegemonia, konteksti, koherenssi ja dynaamisuus.
Mutta lopuksi "Viime iltainen".

Mikä tekstistä oikeastaan oli omaasi?

Mika said...

Minä olen valveutumista edistävä viestintuoja ja opettaja. Samalla myös itsekin yhä ja aina opiskelija. Siinä teksteissäni on aina myös jotain omaa, mutta sisältö liittyy myös aina osaksi yhteistä tajuntaa, kuten aina kaikilla kirjoittajilla / puhujilla. Valveutumisen edetessä "oma" täsmentyy ja laajenee todennäköisesti yhä enemmän. Sen tarkemmin en ala tarkkaan määrittelemään kenellekään kirjoittamiseni tällaisia muotoseikkoja.

Mika said...

Ai niin, piti sanomani vielä, että en myöskään ns. pureskele kaikkea itse valmiiksi, vaan jätän välillä myös tahallani pohdintojen langanpäitä auki / vajaiksi muiden tykönään edelleen pohdittavaksi. Siksi myös koostan paljon muiden teksteistä lainauskollaaseja, joista voi silläkin tavalla kukin löytää oppimiselleen uusia teitä ja haastaa ajatteluansa...