Monday, January 27, 2014

Lumi- ja jääestetiikkaa talvella 2013 - 2014 - Tilannevalokuvia viikon 4 lopussa: Maisemakuvat (Näkymiä Hämeenlinnassa)

Jatkan "Lumi- ja jääestetiikkaa talvella 2013 - 2014" -valokuvasarjaani toistaiseksi edelleen ja tässä tulee viikolta 4 maisemakuvien kavalkadi Hämeenlinnasta. Se on laitettu tähän maanantain paikalle takautuvasti perjantaina 31.1.2014.

Ko. viikon aikana talven tähän mennessä kylmin pakkasjakso huipentui: Talven 2013 - 2014 kylmin yö - Osa 3. Samalla tuulet olivat useana päivänä sen verran heikkoja, että viimein kuura pääsi yleistymään myös puustossa sekä kaupungeissa että etelärannikolla sisämaan jo edeltäneen viikon maaseutupuustokuuran lisäksi. Niinpä näissä tämän viikon 4 valokuvissa korostuu juuri kuura. Paikoin kuura paksuuntuikin sisämaan puustoissa jopa lähelle tammikuun 2010 ennätysrunsasta kuuratilannetta, mutta etelärannikon tuntumassa jäätiin edelleen sisämaata paljon vähemmille kuuramäärille. 

Tuolloinhan vuonna 2010 se ennätyskuura kattoi yleisesti myös etelärannikon puuston. Tässä on sitä koskeneet runsaat valokuvasarjani viikoilta 1 ja 2 vuonna 2010 >> Viikon 2 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 7 (Huurrepuita arkkitehtuurin kera pimeässä)Viikon 2 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 6 (Huurrepuut pääosassa pimeässä ja hämärässä)Viikon 2 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 5 (Huurremaisemaa pimeässä ja hämärässä)Viikon 2 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 4 (Meilahden arboretum)Viikon 2 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 3 (Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, päivä 2)Viikon 2 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 2 (Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, päivä 1)Viikon 2 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 1Viikon 1 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 5 (Puuston ennätyskuuraa lähikuvin valoisassa ja pimeässä)Viikon 1 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 4 (Ennätyskuuraisia puita vasten taivasta) ja Viikon 1 tunnelmakuvat vuonna 2010 - Osa 3 (Sunnuntain ennätyshuurre ja maisema).

Tässä alla olevat Hämeenlinnan maisemakuvat sisältävät runsaasti juuri kuuratilanteita, koska em. tapaan sisämaassa etelärannikkoa tyynituulisemmat ja osin jääsumuisemmat tilanteet tuottivat kuuranmuodostukselle erinomaiset olosuhteet edellisviikkoa paremminkin. Lunta sen sijaan ei tälläkään sisämaapaikalla satanut oikeastaan ollenkaan koko viikkona, joten lumipeite paksuni vain lisääntyneen kuuran ansiosta paikoin parisen senttiä ollen paksuudeltaan 5 cm:n tienoilla - vähän yli. Toisaalta puustokuura kohtasi nopeasti tiensä päätä jo ko. viikon lauantaina, kun se oli juuri ennen sitä to-pe huipentunut runsaudeltaan >> Nopea lauhtuminen pikkupakkaselle ja voimistuneet etelän ja lännen väliset tuulet olivat syynä ja alla on kuvaparivertailuja tästä olosuhdemuutoksesta. Lisäksi alla on kuvia parista erikoistilanteesta järvijäällä sekä tutkielmia ihmisten järvijääliikkumisesta ja varjo-valoleikkejä. 

Alla olevat kuvat on järjestetty osittain kronologisesti ja toiselta osin sekä taiteellisten seikkojen että kuvapariverrantojen mukaan.


Hämeenlinnan maisemavalokuvat viikolta 4 / 2014 >>


Erikoistilanteita Vanajaveden jääkannella:
Näkymää Paasikiventien etelälaidalta järvenselälle eteläkaakkoon. Kuvattu lauantaina 25.1.2014 klo. 14:13 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; edellispäivän -20 astetta kylmempiin lämpötiloihin nähden tapahtui tähän mennessä lauhtuminen -6 asteen paikkeille nopeasti, joka aiheutti äkkinäisiä tilavuusmuutoksia järvijäässä ja sen takia paikoin syntyi kuvan kaltaisia railorepeämiä jäähän päästäen pursuamaan vettä pinnalle tummentaen kuurapeitettä.

Näkymää Paasikiventien etelälaidalta järvenselälle etelään. Kuvattu perjantaina 24.1.2014 klo. 14:51 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; maan ja roudan alta viikkojen 3 ja 4 aikana tulleet sulat hulevedet purkautuivat jokien ja ojien lisäksi myös järvijäiden päälle muodostaen myös hyydekansia, jotka tässä Vanajaveden tapauksessa tekivät tällaista deltamaista kuviotaidetta. Tässä vesi tuli Paasikiventien alta.

Näkymää Vanajaveden rannalta kaakkoon Paasikiven tien eteläpuoliselle järvenselälle kuvattuna perjantaina 24.1.2014 klo. 14:42 Hämeenlinnassa; tässä on toisenlainen sulan veden purkautumiskohta maanalaisesta viemäristä järvijään pinnalle, missä siitä johtunut hyydekansi oli ylempää kuvaa selvästi laajempi. Erikoiseksi nämä hyydekannet teki se seikka, että normaalisti lumisateet olisivat jo peittäneet järvijäät paksun hangen alle ja nämä sulavesien purkautumiskohdat olisivat jo piilossa. Kuvassa havaitaan myös hienosti ko. hetken hieno kuurahuipentuma sekä noissa lähikoivuissa että kaukaisessa vastarannan puustossa.


Ihmisten jalankulun lisääntyminen Vanajaveden jäällä:
Näkymää Paasikiventien etelälaidalta lounaaseen järvenselälle. Kuvattu perjantaina 24.1.2014 klo. 14:50 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; kuten jo yhdessä ylemmässä kuvassa nähtiin, niin järvijään pinnalla ollut kuurapinnoite oli tasaantunut kuvioiltaan edellisviikosta tasaisemman mattamaiseksi, kun kuura oli paksuuntunut. Tässä havaitaan ihmisten alkaneen liikkumaan jäällä sen oltua jo hyvin kestävää, mutta tällä paikalla laajan avoimelta järvenselältä heikkoinakin puhaltaneet purevat viimat olivat hyytävyydessään ilmeisesti hillinneet liikkumista.

Näkymää Citymarketin takana järvenselän yli eteläkaakkoon. Kuvattu perjantaina 24.1.2014 klo. 14:27 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; ylempään kuvaan verrattuna tällä suojaisemman poukaman paikalla hyytävät viimat olivat hieman vähemmässä osassa, jolloin liikkumista ilmeni paljon enemmän. Lisäksi tämä oli "liikenteellisesti" keskeinen paikka. Toisaalta tämä paikka jo aikaisemmin mainittuna on aina ensimmäisenä jäässä ja jää siten ensimmäisenä kantavaa liikkumiseen. Erikoisena puutteena tällä(kin) järvellä havaitaan moottorikelkkailun täydellinen puute edelleenkin >> Sen syynä on ollut lumenpuute maa-alueilla.

Näkymää Citymarketin takana itäkaakkoon järvenselälle. Kuvattu perjantaina 24.1.2014 klo. 14:33 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; näistä kolmesta jalanjälkikuvasta tässä laaja järvenselkä mahdollisti hyytävimmät viimat, jolloin tässä ei jalanjälkiä ollut yksittäisiä lukuun ottamatta. Muutoin kuurapinnoite olikin koskematon ja muuttunut melko vähän edellisviikon tilanteeseen verrattuna; paksuuntunut se oli toki tässäkin. Järvijäiden kasvu näiden paksuuntuneiden kuurapinnoitteiden alla oli siis aikaisempaa hitaampaa, mutta tässäkin paksuudet olivat todennäköisesti pääasiassa jo 20 ja 30 cm:n välillä saavuttaen jo melkein ajankohdan normaaliarvoja.


Valo-varjoleikkejä ja kuuraa Vanajaveden äärellä:
Näkymää Teemu- ja Tyyne-ravintolalaivojen viereiseltä venelaiturilta länsilounaaseen Paasikiventien eteläpuolella. Kuvattu perjantaina 24.1.2014 klo. 14:47 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; päivän pituus ja auringon aseman kohoaminen olivat jo paljon edistyneet talvipäivänseisauksesta (päivän pituus oli jo yli 1,5 tuntia pidentynyt), mutta iltapäivällä laskevan auringon myötä erityisen hienoja valo-varjoleikkejä syntyi edelleen selkeässä säässä ja vahva kuura säesti tilannetta tässäkin upeasti.

Näkymää Citymarketin lounaispuolisen ojan suulta etelälounaaseen järvenselälle. Kuvattu perjantaina 24.1.2014 klo. 14:25 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; edelliskertaan verrattuna tässä on melkein samanlainen varjotilannekuva, mutta tässä havaitaan paljon runsastuneen kuuran tilannetta edellisviikkoa tyynempien tuulien ja pakkashuipentuman ansiosta.


Kolme kuvaparivertailua kuurahuipentuman ja kuuravarisemisen välillä:
Näkymää pohjoiseen Hämeen linnalle pääkirjaston vierestä. Kuvattu lauantaina 25.1.2014 klo. 14:37 Hämeenlinnassa; alempaan kuvaan verrattuna kuuran havaitaan varistuneen Linnanpuiston rannan hopeasalavista (Salix alba "Sibirica") lähes kokonaan tuuliläpäisevän harvapuustoisuutensa takia, mutta kaukana linnan oikealla puolella tiheämmässä puustossa oli vielä runsaampaa kuuraa.

Näkymää pohjoiseen Hämeen linnalle pääkirjaston vierestä. Kuvattu perjantaina 24.1.2014 klo. 15:13 Hämeenlinnassa; kuurahuipentuman tilannetta.

Näkymää Ystävyydenpuistoon Vanajaveden rannalla kaupungin ydinkeskustan itälaidalla. Kuvattu lauantaina 25.1.2014 klo. 14:25 Hämeenlinnassa; alempaan kuvaan verrattuna kuura oli varistunut kokonaan puista, mutta maan pinnan läheiset kasvustot säilyttivät vielä koko kuurakomeutensa. Niiden kuuraa säilytti alkaneissa lounaistuulissa myös se, kun kuvassa vasemman reunan vieressä ydinkeskustan itäreunan kerrostalot ovat suojana.

Näkymää Ystävyydenpuistoon Vanajaveden rannalla kaupungin ydinkeskustan itälaidalla. Kuvattu perjantaina 24.1.2014 klo. 15:02 Hämeenlinnassa; kuurahuipentuman tilannetta.

Näkymää uimahallin itälaidalla pohjoiseen kevyenliikenteen väylän varrella. Kuvattu lauantaina 25.1.2014 klo. 14:00 Hämeenlinnassa; alempaan kuvaan verrattuna puusto oli lähes kokonaan varistunut kuurasta. Tämä paikka on varistaville tuulille hyvin altis, kun laajaa järvenselkää on sekä kuvaan nähden oikealla että laajasti kuvaajan selän takana.

Näkymää uimahallin itälaidalla pohjoiseen kevyenliikenteen väylän varrella. Kuvattu perjantaina 24.1.2014 klo. 14:37 Hämeenlinnassa; kuurahuipentuman tilannetta.

No comments: