Monday, February 10, 2014

Lumi- ja jääestetiikkaa talvella 2013 - 2014 - Tilannevalokuvia viikon 6 lopussa: Maisemakuvat (Näkymiä Hämeenlinnassa)

Tämän viikon 6 säätä hallitsivat edeltäneisiin kolmeen viikkoon nähden paljon leudommat lämpötilat; suojasäätä oli yhtäältä lievänä ma-ti aikana ja voimakkaammin perjantaista lähtien koko loppuviikon. Näiden välissä ke-to oli heikkoa pakkasta auringonkin pilkahdeltua ajoittain kunnolla. Viikkoa sävyttivät myös runsaat sumut, mistä tein jo erillisen jutun: Poikkeuksellisia / erikoisia säätilanteita valokuvin: Runsaat ja sakeat sumut viikolla 6 / 2014. Niinpä näiden mukana lumi- ja jääestetiikkaan alkoi tulla uudenlaista sisältöä, mistä tässä niistä tarjoutuu maisemakuvieni satoa Hämeenlinnasta.

Näissä maisemakuvissa havainnollistuu viikonlopun alkuviikkoa voimakkaamman suojasäävaiheen lumia ja järvijäitä sulattanut luonne. Siksi tässä osassa keskitynkin havainnollistamaan sitä 7 eri paikasta ympäri Hämeenlinnaa ja Vanajavettä, missä kustakin kohteesta on kolmen kuvan kuvasarjat samoilla kuvasommitelmilla kattaen perjantain, lauantain ja sunnuntain. 

Lisäksi näiden kolmen päivän ajoilta havainnollistuu jo tuossa erillisessä sumubloggauksessa esiintyneen sankan sumun tilanne perjantaina sekä sumujen asteittainen lieveneminen lauantain tilanteen kautta sunnuntain vain lievästi utuiseen ilmamassaan >> Kokonaisuutena tämä on siis sekä lumitilannemuutosten että ilman näkyvyysasteiden tutkielma. Tämä osa on julkaistu takautuvasti tähän maanantain 10.2.2014 kohdalle maanantaina 17.2.2014 klo. 21:15.


Hämeenlinnan maisemavalokuvat viikon 6 lopusta / 2014 >>


Lumi- ja jääsulamisvaiheita pe - su aikana ympäri Hämeenlinnaa; näkymää Hämeen linnalle:


Näkymää pohjoiseen Hämeen linnalle pääkirjaston vierestä. Kuvattu sunnuntaina 9.2.2014 klo. 12:05 Hämeenlinnassa; muutoksena havaitaan mm. sulavetisen loskatummuuden levinneen entisestään muodostaen jo aallokkoakin mahdollistaneita vapaita lammikoita teräsjään päälle.


Näkymää pohjoiseen Hämeen linnalle pääkirjaston vierestä. Kuvattu lauantaina 8.2.2014 klo. 14:52 Hämeenlinnassa; muutoksena havaitaan mm. sulavetisen loskatummuuden alkaneen levitä virtaavauomaiselta keskikohdalta laajemmaksi ja jo vähän vapaavetisiksi lammikoiksi.


Näkymää pohjoiseen Hämeen linnalle pääkirjaston vierestä. Kuvattu perjantaina 7.2.2014 klo. 15:08 Hämeenlinnassa; alkutilanteena tässä seurantasarjassa on mm. virtaavavetisen keskiuoman vain lievästi loskatummunut vyöhyke.


Lumi- ja jääsulamisvaiheita pe - su aikana ympäri Hämeenlinnaa; näkymää Paasikiventien eteläpuoliselle järvenselälle:


Näkymää Paasikiventien etelälaidalta lounaaseen järvenselälle. Kuvattu sunnuntaina 9.2.2014 klo. 11:44 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. sulavetisen loskatummuuden alkaneen näkyä viimein tällä melko seisovavetiselläkin kohdalla. Normaalia vain vähän ohuempi teräsjää pysyi silti vielä lähes ennallaan loskan alla.


Näkymää Paasikiventien etelälaidalta lounaaseen järvenselälle. Kuvattu lauantaina 8.2.2014 klo. 14:24 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. vasta vain hyvin lieviä sulavetisen loskatummuuden ensimmäisiä merkkejä.


Näkymää Paasikiventien etelälaidalta lounaaseen järvenselälle. Kuvattu perjantaina 7.2.2014 klo. 14:49 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; alkutilanteena tässä seurantasarjassa on mm. yhä selvästi lumipeitteinen jään pinta. Tällaisella melko seisovavetisellä paikalla jään paksuus pysyi jatkon jään päällisestä loskaantumisesta huolimatta siis yhä jopa reilun 30 cm:n paksuisena koko viikon.


Lumi- ja jääsulamisvaiheita pe - su aikana ympäri Hämeenlinnaa; näkymää Citymarketin takaiselle järvenpoukamalle:


Näkymää Citymarketin takana järvenselän yli eteläkaakkoon. Kuvattu sunnuntaina 9.2.2014 klo. 11:21 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. jään notkon nousua vähän takaisin, jolloin sen ja lisäsulamisen takia sulavesilammikko oli levinnyt laajemmalle ja toisaalta madaltunut alkuperäiseltä kohdaltaan. Moottorikelkkailun jäljet tulivat selvästi esille loskatummuudessa ja kertoivat sen aktiviteetin tylystä lopusta vain viikon sen aloittamisen jälkeen.


Näkymää Citymarketin takana järvenselän yli eteläkaakkoon. Kuvattu lauantaina 8.2.2014 klo. 13:57 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. vasemmalta maan alta virranneen huleveden runsas tulo teräsjään päälle muodostaen aallokkoa mahdollistaneen ison lammikon ja painaen jään siltä kohdalta notkolle veden painon takia. Päivä oli voimakastuulinen.


Näkymää Citymarketin takana järvenselän yli eteläkaakkoon. Kuvattu perjantaina 7.2.2014 klo. 14:29 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; alkutilanteena tässä seurantasarjassa on mm. yhä loskaantumatta säilynyt jään pinta lumipeitteisenä jalankulkijoiden ja viimein moottorikelkkailijoidenkin jälkien kera. Moottorikelkkailu pääsi alkamaan vasta edeltäneenä viikonloppuna kunnolla.


Lumi- ja jääsulamisvaiheita pe - su aikana ympäri Hämeenlinnaa; näkymää järvenselälle rantakaislikon yli Citymarketin takana:


Näkymää Citymarketin takana itäkaakkoon järvenselälle. Kuvattu sunnuntaina 9.2.2014 klo. 11:28 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. sulavetisen loskatummuuden alkaneen tulla selvästi esille. Samalla rantakaislikkoa oli jo aikaisempaa vähän enemmän näkyvissä.


Näkymää Citymarketin takana itäkaakkoon järvenselälle. Kuvattu lauantaina 8.2.2014 klo. 14:03 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. puustokuuran poistuminen, mutta järvijään päällinen lumi oli jäänyt vielä loskaantumatta näkyvästi.


Näkymää Citymarketin takana itäkaakkoon järvenselälle. Kuvattu perjantaina 7.2.2014 klo. 14:35 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; alkutilanteena tässä seurantasarjassa on mm. lumen loskaantumattomuus myös tässä. Poikkeuksena etelärannikon saman päivän jo suojasäistyneeseen tilanteeseen havaitaan vielä hetken lievässä sisämaapakkasessa sumun takia kuuraantunutta koivikkoa vasemmassa reunassa.


Lumi- ja jääsulamisvaiheita pe - su aikana ympäri Hämeenlinnaa; näkymää jokimaisen kapealle ja virtaavalle järviuomalle:


Näkymää Ystävyydenpuistolta järvelle itäkoilliseen. Kuvattu sunnuntaina 9.2.2014 klo. 11:35 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. loskatummuuden levinneen edelleen, mutta virtaavin kohta pysyi silti vielä teräsjäässä ohuelti. Vapaat sulavesilammikot olivat voimakkaassa tuulessa aaltokareisia ja siten mattaisia tässä tilanteessa. Moottorikelkkailu oli etenkin tässä tullut vain viikon jälkeen jo päätökseen!


Näkymää Ystävyydenpuistolta järvelle itäkoilliseen. Kuvattu lauantaina 8.2.2014 klo. 14:32 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. sekä loskatummuuden levinneen näistä järvipaikoista eniten jo tässä vaiheessa että aallokkoa mahdollistaneiden vapaiden lammikoiden syntyneen runsaasti.


Näkymää Ystävyydenpuistolta järvelle itäkoilliseen. Kuvattu perjantaina 7.2.2014 klo. 14:56 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; alkutilanteena tässä seurantasarjassa on mm. virtaavimman kohdan loskatummuus ilman vapaita ja aallokkoa mahdollistavia lammikoita. Edeltäneenä viikonloppuna viimein mahdollistunut moottorikelkkailu oli jättänyt selvät jäljet tähänkin.


Lumi- ja jääsulamisvaiheita pe - su aikana ympäri Hämeenlinnaa; näkymää Paasikiventien viereisellä rantapromenadilla:


Näkymää Paasikiventien etelälaidan kevyenliikenteen väylältä itäkaakkoon. Kuvattu sunnuntaina 9.2.2014 klo. 11:38 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. väylän sulaminen jo jääpinnaltaankin vapaaksi ja rantapenkan sulaminen selvästi esille paikan muuta kaupunkialuetta ohuemman lumipeitteen ansiosta. Routaisen maan takia sulavesi jäi lillumaan imeytymättöminä lätäköinä.


Näkymää Paasikiventien etelälaidan kevyenliikenteen väylältä itäkaakkoon. Kuvattu lauantaina 8.2.2014 klo. 14:17 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; muutoksena havaitaan mm. väylän sulaminen jääpinnaltaan vetiseksi ja hyvin liukkaaksi. Puustokuura suli pois jo edellispäivän iltana suojasään vallattua viimein sisämaankin.


Näkymää Paasikiventien etelälaidan kevyenliikenteen väylältä itäkaakkoon. Kuvattu perjantaina 7.2.2014 klo. 14:44 Hämeenlinnassa Vanajaveden äärellä; alkutilanteena tässä seurantasarjassa on mm. vielä tamppaantuneen jäinen väylä ohuelti lumisena ja lumipeitteinen rantapenkka. Puustokuuraa ilmenee näissä puistolehmuksissakin (Tilia X vulgaris), kuten yllä siinä rantakaislikkokuvassa koivuissa.


Lumi- ja jääsulamisvaiheita pe - su aikana ympäri Hämeenlinnaa; näkymää rakennettuun puistoon:


Näkymää Ystävyydenpuistoon Vanajaveden rannalla kaupungin ydinkeskustan itälaidalla. Kuvattu sunnuntaina 9.2.2014 klo. 11:54 Hämeenlinnassa; muutoksena havaitaan mm. vasemman reunan seppelvarpukasvuston (Stephanandra incisa) lumipeitteen nopeutunut väheneminen ja lumihangen jälkien vettyminen yhä enemmän loskatummiksi.


Näkymää Ystävyydenpuistoon Vanajaveden rannalla kaupungin ydinkeskustan itälaidalla. Kuvattu lauantaina 8.2.2014 klo. 14:42 Hämeenlinnassa; muutoksena havaitaan mm. sulavetisen loskatummuuden alkaneen muodostua lumihangen jälkiin.


Näkymää Ystävyydenpuistoon Vanajaveden rannalla kaupungin ydinkeskustan itälaidalla. Kuvattu perjantaina 7.2.2014 klo. 14:57 Hämeenlinnassa; alkutilanteena tässä seurantasarjassa on mm. vasemman reunan seppelvarpupensaikon (Stephanandra incisa) runsaslumisuus ja lumihangen jälkien loskatummumattomuus

Kokonaisuutena sekä tällä alueella että etelärannikolla (Espoon Tapiolassa) lumipeite lähes / noin puolittui sunnuntain loppuun mennessä tämän pe - su suojasään aikana.

No comments: