Monday, May 19, 2014

Kesän 2014 ukkosseuranta; maanantai 19.5.2014 (Baltiasta ajankohtaan nähden rajua ukkostelua kostean ja erittäin helteisen ilmamassan länsireunalla)

Tänään on ollut toukokuun 19. päiväksi eli ajankohtaan nähden erittäin poikkeuksellinen ukkostilanne! Eteläkaakosta virrannut ajankohtaan nähden lähes ennätyskuuma ja erittäin kostea helleilmamassa pääsi valtaamaan Etelä- ja Keski-Suomen maanantaiksi ja sen länsireunalla oli etelästä nousevien ukkosten nauhaa kaukaa Baltiasta Keski-Suomeen saakka kaartaen liikesuunnaltaan etelästä hieman koilliseen Suomen alueella. Ukkostelu on ollut tällä Suomen alueella länsipainotteista.

Käytännön syistä en ehtinyt tekemään tästä ukkostelusta reaaliaikaista seurantaa. Niinpä tässä on takautuvaa selostusta episodin vaiheista ja omakohtaisia säähavaintoja episodin aikaisista tilanteista. Varmaankin jatkossa saatan noudattaa vastaavaa tapaa... 

Episodin alussa siirryin bongailemaan Hämeenlinnasta Espoon Tapiolaan ja näistä kahdesta parhaat ukkostelutilanteet sattuivatkin onneksi loppupäivällä juuri pääkaupunkiseudulla. Tosin ukkonen ei ollut tämän episodin kovinta sillä alueella eikä ukkonen tullut aivan päälle.

Lyhyt kokonaiskuvaus maanantain 19.5.2014 tilanteesta: .

Myrskyvaroitus.com -sivuston rajuilmaennuste tälle päivälle / episodille oli seuraavanlainen >> Rajuilmaennuste 19.5.2014. Kaksi lyhyttä lainausta ennusteesta:

"Maanantain aikana instabiilisuus, kosteus ja voimakkaat ukkospilviä ohjaavat virtaukset kohtaavat toisensa toukokuuksi varsin harvinaisella tavalla. Päivän asetelma mahdollistaa erityisesti maan länsiosassa runsaan salamoinnin, suuret rakeet ja syöksyvirtaukset. Iltapäivän ja illan aikana saattaa esiintyä myös supersoluja, joiden yhteydessä voi sataa yli 4 cm kokoisia rakeita ja esiintyä jopa trombeja. Illan aikana ukkospilvet saattavat ryhmittyä laajaksi ukkospilvijärjestelmäksi, joka voi "sylkeä" yleisesti vahinkoa aiheuttavia ukkospuuskia. Syntyessään järjestelmä liikkuu maan länsiosasta kaartaen koilliseen ja kestänee pitkälle tiistain puolelle. Asetelma on ukkospilvikehitystä estävän yläinversion vuoksi vahvasti patoava, joten tilanteen käynnistyminen voi kestää jopa iltaan saakka. Tällöin erilliset supersolut jäävät muodostumatta ja tapahtumat rajoittuvat ukkospilvijärjestelmän yhteyteen.".

"Kävi lopulta niin tai näin, maanantain synoptinen ja mesomittakaavan asetelma on Suomessa harvinainen. Lapse rate - vesihöyryn sekoitussuhde - paksun kerroksen tuuliväänne -combo ei yllä läheskään joka kesä lukusarjaan 7 - 11 - 20. Erityiseksi tilanteen tekee se, että nyt tämä tapahtuu jo toukokuussa. Jo yksinomaan kosteuslukema 11 g/kg hipoo ajankohdan ennätystasoa. Edellistä vastaavaa asetelmaa joudutaan hakemaan heinä-elokuulta 2010, joskin tuolloin lukemat olivat vielä astetta rajumpia.

Tunnuslukuja riskialueille
MLCAPE 500...1500 J/kg, Shear1km 7...15 m/s, Shear6km 15...20 m/s, MIXR500m 9...11 g/kg, PW 30-40 mm
".
 


Seuraavaksi omaa selostustani 19.5. -päivän ukkosvaiheista >>

Klo. 11:00 - 13:00: Tässä vaiheessa laaja ja voimakas monisoluinen ukkosrykelmä iski salamoita runsaasti Viron länsipuolella Pohjois-Itämerellä ja se lähestyi lounaissaaristoa ja Turun seutua.

- Olin Hämeenlinnassa ja taivas oli lähes täysin selkeä lukuun ottamatta pieniä pallero- ja hahtuvapilvilauttoja, jotka olivat ajoittain vallinharjamaisia. Ilma oli hyvin utuinen ja siten taivaan sinisyys samentunut lähes pois. Kaakkoistuuli oli heikkoa. Lämpötila oli kohoamassa jo ennen puoltapäivää yli +25 asteen.

Klo. 13:00 - 14:00: Pohjois-Itämerellä ukkostanut laaja ja monisoluinen systeemi saapui lounaissaaristoon ja Turun seudulle jylläten tietään pohjoiseen; saaristoon ja Ahvenanmaalle systeemistä tuli kuitenkin lähinnä vain tasaiseksi sateeksi mössääntynyttä osaa. Sen sijaan systeemin itäreunalla Turun yli pohjoiseen meni uutta rajua ukkossolukkoa jonossa.

- Olin vielä Hämeenlinnassa ja tilanne jatkui säätilan osalta siellä muutoin samanlaisena paitsi lämpötila jatkoi kohoamistaan jo +28 asteen tienoilla.

Klo. 14:00 - 16:00: Turun ylittänyt ukkossolukko siirtyi edelleen pohjoiseen Tampereen ja Porin välistä laajeten samalla; Poria ylitti samalla tasaisemmaksi sateeksi mössääntynyttä osaa. Tässä vaiheessa Turun - Hangon eteläpuolella merellä oli syntynyt nopeasti uusi ukkossolukko, joka edellistä laajempana ja voimakkaampana alkoi ylittää lounaissaaristoa, Turun seutua sekä Hangon tienoita pohjoiseen.

- Tällä aikajaksolla siirryin Hämeenlinnasta Espoon Tapiolaan ja matkan varrella säässä ei ollut havaittavissa pilvitilanteen osalta merkittäviä muutoksia, mutta perillä hahtuva- ja palleropilvilauttailu oli ajoittain runsaampaa ja ne lautat olivat osaksi muodoiltaan linssimäisiä - aaltomaisia - mantelimaisia merkkinä tuuliväänteestä. Samalla länsitaivaanrannalla alkoi näkyä ukkospilvien yläosakilpiä ja uutta kukkakaalimaista ukkostornikehitystä samean udun läpi. Kaakkoistuulet olivat ajoittain kohtalaisia. Tässä vaiheessa Hämeenlinnassa saavutettiin +29 astetta ja meren äärellä Helsingin Kaisaniemessäkin +24 astetta.

Klo. 16:00 - 17:00: Tuon toisen ukkossolukon rankimmaksi voimistunut osa ylitti tässä vaiheessa Salon seutua pohjoiseen. Muu ko. systeemin osa poistui lounaissaaristosta Selkämerelle ja Poria kohti alkoi myös tulla ukkostelevaa solukkoa. Ensimmäinen ukkossolukko lähestyi jo Etelä-Pohjanmaata. Samalla pienessä etelä-pohjoissuuntaisessa pilvijonossa Tallinnan kohdalta Suomenlahdelle syntyi lievästi ukkostelevia kuuroja.

- Espoon Tapiolassa länsitaivaalla tuli lähemmäksi tuoreista kukkakaalimaisista ukkostornialuista koostunut pitkä pilvivalli. Muutoin lähes selkeä taivas paljasti pilvivallin hienosti, mutta samean udun läpi. Tämän lisäksi ei ollut merkittäviä muutoksia säätilassa.

Klo. 17:00 - 18:00: Salon tienoota ylittänyt ukkosrykelmä venyi etelä-pohjoissuuntaiseksi rajusti salamoineeksi jonoksi Hämeenlinnan ja Tampereen länsipuolelle alkaen liikkua pohjoisen sijaan enemmän koilliseen; ukkostelu heikkeni siinä kuitenkin itään siirryttyään. Samalla sen jonon jatkeeksi asettui em. Suomenlahden heikompi kuurojono, joka alkoi rantautua pääkaupunkiseudun yli länsipainotteisesti pohjoiseen. Laajoja kuurottaisen ja mössääntyneen sateen alueita ukkosineen eteni yhä Porin seudulla ja Selkämerellä pohjoiseen sekä Etelä-Pohjanmaalla mm. Seinäjoen yli pohjoiseen.

- Ukkoskuurojonon pilvet saapuivat tarkkailupaikkani ylle Espoon Tapiolaan, missä pilvien kulkusuunta oli suunnilleen etelästä pohjoiseen; kuuropilvet olivat pienialaisia kukkakaalimaisine uusine konvektiotorneineen ja vanhoja kuituisia rakenteita oli myös sekä matalampaa kumpukerrospilvilauttaa. Sadejuovia erottui samean udun takia heikosti. Yhtäkään pisaraa ei satanut tarkastelupisteessäni, mutta siellä täällä kuului hajanaista jyrinää. Tuuli oli voimakkuudeltaan ja suunnaltaan vaihtelevaa, mutta korkeintaan kohtalaista. Lämpötila laski pilvijonon tultua +20 asteen vaiheille.

Klo. 18:00 - 19:00: Ukkosteleva kuurojono oli tässä vaiheessa muodostunut pitkäksi etelä-pohjoissuunnassa sijoittuneena Virosta Tallinnan itäpuolitse pääkaupunkiseudun yli ja siitä Hämeenlinnan ja Tampereen seudulle; ukkostelu oli jonossa hajanaista ja pienisoluista, missä yksittäisten solujen elinikä oli melko lyhyt, mutta uutta solukkoa syntyi jatkuvasti. Tampereen seudulta luoteeseen oli laajempaa kuurottaisen sateen aluetta ja edelleen Poria ylitti viimeiset ukkostelevat solut ja laaja kuurottaisen ukkossateen alue levisi Pohjanmaalla yhä pohjoisemmaksi.

- Kuurojonon pilvet alkoivat asettua Tapiolassa itäpuoliskolle taivasta ja länsitaivas alkoi olla lähes selkeä vain pienten pallero- ja hahtuvapilvilauttojen kera. Edelleen kuuropilvet olivat jatkuvasti uusiutuvia voimakkaine kukkakaalimaisine konvektiotorneineen ja kuituisia yläosia oli vanhemmissa kuurosysteemeissä. Ajoittain kuuropilvien mukana oli kumpukerrospilviä osin kukkakaalikokkareisina. Ilman utu alkoi hieman hälvetä. Tuuli kävi heikommin kääntyen etelän ja lännen välille ja lämpötila nousi takaisin +24 asteen vaiheille.

Klo. 19:00 - 21:00: Etelä-pohjoissuuntainen kuurojono paikallisine ukkosineen venyi yhä kuurosolujen liikuttua siinä noin pohjoiseen-koilliseen ja itse jonon sijainti siirtyi hitaasti idemmäksi; tämän aikajakson loppuun mennessä jonon sijainti kulki Helsingin ja Porvoon välimailta Hämeenlinnan ja Lahden välistä Päijänteen ja Jyväskylän länsipuolelle ja päätepisteenään oli Pohjanmaalla laajana vellova kuurottaisen sateen ja ukkosen alue. Tässä vaiheessa lisäksi aikaisempaa voimakkaammin ukkosti kuurojonon eteläpäässä Porvoota ylittäneissä soluissa ja samalla Imatran seutua alkoi ylittämään itäiseltä Suomenlahdelta saapunut erillinen kuurorykelmä ukkosineen.

- Pian iltaseitsemän jälkeen Espoon Tapiolan tarkkailupaikkaani hipoi ukkostava kuurosolu lähimmillään, kun se meni Helsingin yli; tilanteessa itätaivaalla lipui mm. hienosti näkynyttä sadejuovaseinää ja muutamia salamoita näkyi myös reippaan jyrinän kera. Silti tarkkailupisteeni ei vieläkään saanut sadetta. Sittemmin tänä aikajaksona ukkospilvet olivat etäämmällä itätaivaalla, mutta kehittyivät päivän näyttävimmiksi upeine kuitumaisine yläosakilpineen ja uusine kukkakaalimaisine tornimuotoineen. Ne loistivat hienon ja vaihtelevan valkokelmeästi ja kellertävästi ilta-auringossa ja vähän hälventynyt utu samensi niitä lievästi hunnun taakse. Etäistä jyrinää kuului ajoittain. Enimmäkseen etelän ja lännen välillä vaihdellut tuuli oli heikkoa - kohtalaista. Lämpötila vaihteli +20 ja +23 asteen välillä; viileintä oli tuon lähimmän kuurosolun aikana.

Klo. 21:00 - 22:00: Päivän rajuimman ukkosen alue alkoi jyllätä tässä vaiheessa Jyväskylän länsireunalta pohjoiseen olleessa paksussa jonossa, missä salamatiheydet, sateen rankkuudet ja puuskat olivat todennäköisesti monin paikoin erittäin rajuja; systeemiin liittyi Keski-Pohjanmaalla pohjoiseen edennyt laaja tasaisemman ukkossateen alue ja rajuimman ukkosen etureunassa eteni kaarikaikuna laajentunut derecho-rintama koilliseen. Samaan aikaan eteläisempi kuurojono hajosi osiin niin, että ukkostelevaa solukkoa siirtyi enää vain Porvoon seudulta kohti Kouvolaa ja Lahden itäreunaa. Heikosti ukkostellut uusi kuurojono siirtyi Tallinnan länsireunalta pääkaupunkiseudun länsireunalle. Imatraa ylittänyt ukkossolukko siirtyi hajanaisena Saimaan yli pohjoiskoilliseen.

- Itätaivaalla etääntyi koilliseen vielä viimeinen ukkospilven yläosakilpi, mutta pian iltayhdeksän jälkeen länsitaivaalle tuli lounaasta pienempiä ukkoskuurotorneja, jotka loistivat upeasti oranssisina laskevan auringon valossa. Etäistä jyrinää kuului niistä silloin tällöin. Samalla muulla taivaalla nähtiin taas aaltomaista - linssimäistä hahtuvapilvilauttaa. Tuulet vallitsivat lounaasta-lännestä heikkoina ja lämpötila laski +20 asteen vaiheilla.

Klo. 22:00 - 24:00: Tuo Jyväskylän pohjoispuolelle siirtynyt päivän rajuimman ukkosen alue alkoi heiketä, mutta sen lähellä syntyi monin paikoin uutta pienempää ukkossolukkoa. Samalla Pohjanmaalta mössääntyneemmän ukkossateen alue alkoi ylittää mm. Oulun seutua. Aluksi uusi kuurojono asettui venyvänä pääkaupunkiseudun länsireunalta Hämeenlinnan tienoon yli kohti Jyväskylää, mutta siinä ukkosi vain paikoin lyhyitä aikoja ja nyttemmin kaikki ukkostavat kuurosateet ovat siirtyneet Etelä-Suomen alueelta pois Keski-Suomeen. Kouvolaa ylittänyt ukkosrypäs siirtyi Mikkelin yli heikentyneenä ja Saimaata ylittäneet kuurot siirtyivät hajanaisina koilliseen kohti Pohjois-Karjalaa.

- Tuo em. länsitaivaan uusi kuuropilvivalli mössääntyi hahtuva- ja kumpukerrospilviksi ja verhopilvilautoiksi ja lopulta taivas oli hetken lähes selkeä puoleenyöhön mennessä. Lämpötila laski aikajakson päätteeksi +17 asteeseen. Tuuli lähes tyyntyi.

PS.: Virosta on tullut puolenyön jälkeen uutta ukkostavaa kuurorypästä Helsingin itäreunalle ja klo. 03:00 maissa se siirtyy ylittämään Mäntsälää. Uutta ukkoskuurojonoa on ollut myös yhä uudestaan Päijänteen ja Jyväskylän länsireunoilla. Virossa on ukkostanut myös laajassa kuurottaisen sateen alueessa, joka on muotoutunut sadetutkassa erikoiseen spiraalimuotoon! Se on siirtymässä keskiselle Suomenlahdelle....

Päivitys tiistaina 20.5.2014 klo. 12:35: Viime yönä tuo puolenyön jälkeinen ukkostelu heikkeni sittemmin melko nopeasti pois ja tuo "spiraalisade" rantautui tasaiseksi ja ukkosettomaksi sateeksi mössääntyneenä Porvoon ja Kotkan väliltä pohjoiskoilliseen heiketen myös pian pois. Viime tunteina Espoon Tapiolassa on ollut vähäpilvistä pienine pallero- ja hahtuvapilvilauttoineen ja yön +13 asteen minimilämpötilasta on jo noustu yli +20 asteen. Ukkoskuuroriski on kuitenkin sen verran pieni tällä seudulla tänään, että uutta ukkoseurantaa en taida tehdä... Tänään ukkostaa lähinnä itäosissa.

Tässä on vielä lopuksi niitä lupaamiani ukkosjuttuja mediasta listauksena >>

Iltalehti: Eilen välähti yli 13 000 salamaa, Lukija kuvasi hurjan hiekkamyrskyn:"Näki vain metrin eteenpäin", Ukkospuuskat aiheuttivat erikoisia luonnonilmiöitä ja Auts, näitä rakeita et halua niskaasi.

Ilta Sanomat: Ilmatieteen laitos: Kuukauden salamat yhdessä päivässä, Ukkosmyrskystä outoja ilmiöitä: Vihreä pilvi, paha haju, jättirakeet, Salamat kurittivat Suomea yöllä - katso lukijoiden kuvat, Taivas varjele, mitä tuli maahan Imatralla! ja Maanantaimyrsky lennätti trampoliinia - katso kuva.

YLE: Salamoita päivässä koko toukokuun tarpeiksi, Mies kuvasi poikkeuksellisen tiheän siitepölypilven Suomessa – video, Ukkosmyrsky teki tuhoja – sytytti talon ja kippasi kumoon peltihallinUkkosmyrskyn jälkiä on korjattu Pirkanmaalla, Näin ukkosmyrsky saapui Poriin – katso video!, Poriin annettu varoitus rajusta ukonilmasta ja Mies kuvasi poikkeuksellisen tiheän siitepölypilven Suomessa – video.

MTV: Ukkosvaroitus – tänään jyrisee: Kovia ukkospuuskia, kaupunkitulvat mahdollisia, Ukkonen ja myrsky tekevät tuhojaan Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla ja KUVAT: Ukkosmyräkät riepotelleet – jopa nelisenttisiä rakeita niskaan.

No comments: