Sunday, November 16, 2014

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 17.3.2013; kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen ja pysäköintihallin rakentamisvaiheet etenemässä vauhdikkaasti

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheiden valokuvaseurantaosien tekeminen on valitettavasti harventunut entisestään, mutta jatketaan nyt seuraavalla vaiheella, jonka valokuvasin vuoden 2013 maaliskuun 17. päivänä.

Tuolloin talvi 2012-13 oli jatkunut yhä vahvana maaliskuulle ja siitä kuusta muodostuikin jopa poikkeuksellisen kylmä; siksi alla olevissa 15 valokuvassa nähdään vielä paksut lähes kokonaan sulamattomat lumihanget ja kevät pääsikin alkamaan kunnolla vasta seuranneen huhtikuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tosin silloin jo hyvin nopeasti.

Rakennusvaiheet olivat edenneet koko työmaa-alueella edelliseen esittelyosaan verrattuna eli reilussa kahdessa kuukaudessa hyvin näkyvästi - Itse kauppakeskus alkoi olla rungoltaan suurimmaksi osaksi pystytetty, mutta eteläpäässään mm. seinäelementtien ja kantavien rakenteiden laittaminen oli eniten kesken. Eri puolilla rakennuksen runkoa havaittiin erivaiheisia seinien eristys- ja rakennekerroksien laittoa. Kaivokadun pohjoispäässä asuinkerrostaloalue alkoi olla jo siinä vaiheessa, että pihaterassitasot oli valettu valmiiksi ja pisimmälle rakennettu talo oli saanut jo kaksi kerrosta seinäelementtejä. Kauppakeskusta varten muodostettava maanalainen pysäköintihalli alkoi myös jo osaksi peittymään maatasojen alle työmaan itäpuoliskolla. Sen sijaan työmaata rajaavat tiet: Paasikiventie, Eureninkatu ja Turuntie kevyenliikenteen väylineen olivat vieläkin kierto- / poikkeusreiteillä uudestaan luomistaan vailla. Paasikiventielle oli kuitenkin jo pystytetty uusia katuvalaisimia.

Tässä on tutusti avuksi Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie. Kuvat ovat tuttuun tapaan kuvaamisreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä; ylinnä on viimeiseksi otettu kuva.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat puolestaan tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 13.1.2013; kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen, pysäköintihallin ja infran rakentamisvaiheita,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 22.9.2012; katerakenteen valut valmiit, Turuntien silta uudestaan rakennettavana ja asuinkerrostalojen rakennus alussa,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 18.3. ja 22.4.2012; katerakenteen teräsbetonien valua sekä Paasikiventien sillan purku,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 17.3.2013 asuinkerrostalojen, kauppakeskuksen ja pysäköintihallin rakennuttua vauhdikkaasti edelleen >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 15

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Paasikiventien varrelta työmaa-alueen kaakkoiskulmalta pohjoiseen; nämä kolme ylintä kuvaa on otettu samasta pisteestä ja tässä näkymässä havaitaan taustalla ensimmäistä kertaa uusien asuinkerrostalojen alkuhahmot.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 14

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Paasikiventien varrelta työmaa-alueen kaakkoiskulmalta luoteeseen; nämä kolme ylintä kuvaa on otettu samasta pisteestä ja tässä näkymässä havaitaan kauppakeskuksen pisimmälle valmistunutta pohjoispään osaa. Etualalla pysäköintihalli oli jo paljon maaelementtien peittämä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 13

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Paasikiventien varrelta työmaa-alueen kaakkoiskulmalta länsiluoteeseen; nämä kolme ylintä kuvaa on otettu samasta pisteestä ja tässä näkymässä nähdään vielä paljon keskeneräisenä ollutta kauppakeskuksen eteläpäätä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos edelliseen kuvaan nähden lähempää Paasikiventien varrelta kohti kauppakeskuksen keskeneräistä eteläpäätä; kevyenliikenteen väylä oli vielä poikkeusreitillä ja kauppakeskuksen vaatima infraputkisto oli vielä paljaana näkyvissä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Paasikiventien siltaosan itäpäästä pohjoiseen pitkin moottoritiekatteen itäreunaa; kuvan keskelle oli tuleva kauppakeskuksen sisätilojen keskiaulat kahdessa kerroksessa. Kuvan oikeassa reunassa nähdäänkin vielä valmisteilla kauppakeskuksen itäpuoliskon kantavia rakenteita peittäen alleen jatkossa em. pysäköintihallia.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos edelliseen kuvaan nähden samasta pisteestä itäkoilliseen työmaan kaakkoiskulman yli; kauppakeskuksen itäpuoliskon kantavien rakenteiden laittoa oli menossa kuvan vasemmassa reunassa ja oikeassa reunassa nähdään uusia Paasikiventien katuvalaisimia.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Paasikiventien ja Eureninkadun risteyksen läheltä itäkoilliseen; tämä kuva on otettu n. samasta kohtaa kuin edellisen kuvasarjaosan se kuva, jossa myös näkyy tuo betoniharkon "Jimmy"-teksti. Kauppakeskuksen eteläpään kantavien rakenteiden, lattioiden, portaikkojen ja ensimmäisten seinäelementtien laittovaiheet olivat hienosti näkyvissä. Kuvan keskellä näkyy myös uusi katuvalaisinpylväs.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Eureninkadun varrelta kaakkoon yli kauppakeskuksen eteläpään; myös tässä kuvassa näkyy hienosti rakennuksen kantavien rakenteiden ja lattioiden betonivaluisia ja -pylväisiä laittovaiheita. Eureninkatu oli yhä vain yksikaistainen ja epäsiistinä tavallaan työmaan osa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksen läheltä eteläkaakkoon pitkin Eureninkatua ja kauppakeskuksen länsilaitaa; kauppakeskus hallitsi tällä puolella jo vahvana näkymää, mutta itse kadun keskeneräisyys oli vielä myös keskeinen elementti tilapäisine katuvalaisimineen ja suojattuine lehmuksineen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksestä kaakkoon kohti kauppakeskuksen pohjoispäätä; ko. rakennuksen lopullinen muoto oli tässä kohdassa jo valmis, vaikka seinäelementit olivat vielä ilman julkisivumateriaaleja.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Turuntien siltaosan itäpäästä etelään pitkin moottoritiekatteen itäreunaa; kauppakeskuksen pisimmälle valmistunut pohjoispään osa varjosti jo selvästi työmaata iltapäiväauringossa ja etualalla epäsiisti ja aidattu työmaaosa paljasti Turuntienkin olleen vielä vailla lopullista uutta asuaan.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Turuntien varrelta etelään yli työnmaan itäpuoliskon; asuinkerrostaloalueen pisimmälle rakentuneen talon kahden kerroksen veroiset seinäelementit olivat tulleet jo osaksi maisemaa. Etualalle lähemmäksi oli myöhemmin rakentumassa alueen koilliskulman hotellirakennus, mutta nyt siinä oli vasta iso työmaamonttu.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Kaivokadun varrelta kohti pisimmälle rakentunutta asuinkerrostaloa; alimpana näkyvä pihaterassitason seinä oli jo osaksi koristeltu lopulliseen kuviolliseen rappausasuun. Koko rakennukseen heijastui hauskasti auringonvaloa Kaivokadun vastakkaisen puolen asuinkerrostalojen ikkunoista.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos Kaivokadun eteläpäästä pohjoisluoteeseen kohti asuinkerrostaloaluetta; etummaiset kaksi pihaterassitasoa olivat jo betonivalultaan lähes valmiit. Niiden välistä kuvan keskellä oli tuleva liikennöinti terassitasojen alle jäävään pysäköintihalliin. Sääolot ilmenivät tässä hyvin; poikkeuksellisen kylmästä pakkassäästä huolimatta kevättalviaurinko sulatti jo hieman tummien asfalttipintojen lumia ja jäitä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 17.3.2013 - Otos kauppakeskus Tavastilan länsipään edustalta länteen kohti kauppakeskus Goodmanin eteläpäätä; uuden rakennuksen hahmo hallitsi jo kauempaakin katsottuna keskeneräisyydestään huolimatta.

No comments: