Sunday, February 08, 2015

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 13.10.2013; kauppakeskuksen ja asuinkerrostalojen julkisivujen pintamateriaalilaittoa ja katu-uudistus valmis

Hämeenlinnan kauppakeskus Goodmanin sisältävän moottoritiekatteen työmaavaiheiden valokuvallinen esittelyni on edennyt vaiheeseen, jossa oli oleva aikaa enää parisen viikkoa yli vuoden verran ko. kauppakeskuksen avajaisiin. Edellisen osan tapaan tämä kuvakavalkadini sisältää 16 valokuvaa poimittuna ympäri katetyömaan. 

Tässä vaiheessa elettiin leutoa lokakuuta 2013, jolloin lähes kaikki työmaan rakennukset oli saatu pystytettyä massoitteluiltaan ja seiniltään valmiiksi. Itse asiassa seuraavassa kuussa oli jo työmaan / kauppakeskuksen harjakaiset, jonka yhteydessä kauppakeskus nimettiin Goodmaniksi; lähde.

Muita merkittäviä työmaavaiheita sitten edellisen kesäkuun esittelyvaiheen olivat olleet mm.: julkisivumateriaaleissa maalaamisen edistyminen sekä kaikkien työmaa-aluetta ympäröivien liikennealueiden valmistuminen - Sekä Turuntien että Paasikiventien moottoritiesillat oli saatu valmiiksi ja liikenteelle avatuiksi. Lisäksi Kaivokatua lukuun ottamatta kaikki uudet katuvalaisimet oli pystytetty ja muutkin liikennealueiden osat, kuten luiskat, viherkaistat, katupuut ja muut istutusalueet olivat valmiit. Katteen moottoritietunnelin valmistuminen oli itse asiassa ajoittunut jo edellisen seurantaosan aikaan kesäkuussa 2013, mutta unohdin siitä silloin mainita.

Täten rakentamisessa oli tässä vaiheessa jäljellä ulkoisesti mm. juuri julkisivujen pintamateriaalien viimeistelyä, mutta kauppakeskuksen sisätilat olivat eniten kesken, ja niiden työstämisessä olikin menevä vielä tuo n. vuosi aikaa. Lisäksi Kaivokadun varren asuinkerrostaloissa oli osittain paljonkin sisätilarakentamista jäljellä, vaikka kaikki ne talot olivat jo saavuttaneet harjakorkeuden. Työmaa-alueen koilliskulmassa hotelli oli vasta kivijalkakorkeudessa rakenteilla.

Tässä taas avuksi Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie. Kuvat ovat tuttuun tapaan kuvaamisreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä; ylinnä on viimeiseksi otettu kuva.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat puolestaan tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 23.6.2013; kauppakeskuksen ja asuinkerrostalojen rungot-seinät saavuttamassa lopullisia muotojaan,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 17.3.2013; kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen ja pysäköintihallin rakentamisvaiheet etenemässä vauhdikkaasti,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 13.1.2013; kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen, pysäköintihallin ja infran rakentamisvaiheita,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 22.9.2012; katerakenteen valut valmiit, Turuntien silta uudestaan rakennettavana ja asuinkerrostalojen rakennus alussa,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 18.3. ja 22.4.2012; katerakenteen teräsbetonien valua sekä Paasikiventien sillan purku,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 13.10.2013 - asuinkerrostalojen ja kauppakeskuksen julkisivut pintamateriaaliviimeistelyssä ja katualueiden uusiminen valmistunut >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 16

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos kauppakeskus Tavastilan eteläpuolelta länteen kohti katetyömaan eteläpäätä; matala iltapäivän syysaurinko dramatisoi kauppakeskuksen varjoisaa itäpuolta, missä julkisivujen laitossa oli maalausvaiheet kesken. Tuon itäreunansa kaakkoisen pääsisäänkäynnin edessä oleva aukio oli vielä varattuna työmaan varasto- ja lastausalueeksi.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 15

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Paasikiventien eteläreunalta luoteeseen kohti työmaan keskiosia; laajempi näkymä, missä yhdessä oikealla olevan Tavastilan kauppakeskuksen kanssa uusi rakennusalue alkoi jo muodostaa varsin yhtenäistä kaupunkikuvaa. Paasikiventien tällä kohdalla on länteen nousevaa maastoa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 14

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Paasikiventien ja itäisen moottoritieliittymän risteyksestä länsiluoteeseen kohti työmaan eteläpäätyä; kauppakeskuksen eteläpääty hahmottui jo melkein kokonaan muodoltaan valmiina, mutta keskeneräisen maalaamisen lisäksi kaikki mainoskyltit ja -valot yms. yksityiskohdat puuttuivat vielä. Kohdan uusittu Paasikiventie oli nyt aikaisempaa hieman nousevampi länteen päin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 13

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Paasikiventien eteläreunalta ja moottoritiesillan itäpuolelta pohjoiseen pitkin kauppakeskuksen itäreunaa; Paasikiventien tämä uusittu siltaosuus valmistui ko. syksyksi liikenteelle ja niinpä ko. näkymää oli mahdollista ensimmäistä kertaa sitten työmaan aloituksen valokuvata tien tältä reunalta ilman työmaarajoituksia. Tien länteen sillalle nouseva luonne ilmenee tässäkin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Paasikiventien eteläreunalta ja moottoritiesillan itäpäästä kaakkoon kohti Citymarketia ja valmistuneen uuden viheralueen yli; katu- ja siltauusimisen yhteydessä uusittu ko. viheralue sisälsi ennen työmaata isohkoja koivuja (Betula sp.), serbiankuusia (Picea omorica) sekä kookkaan tervaleppämetsikön (Alnus glutinosa) ja märkää niittyä joka vuotisine jättibalsameineen (Impatiens glandulifera). Uusi istutusalue on mielestäni lajivalikoimiltaan hyvin tylsä ja äärivarman päälle pelaava koivuineen, vuorimäntyineen (Pinus mugo) ja pensasangervoineen (Spiraea cv.).


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Lahdensivuntieltä itään pitkin Paasikiventien moottoritiesillan eteläpuolta ja yli moottoritien; ylemmässä kuvassa esitelty uusi viheralue on tässä kauempaa nähtynä. Moottoritien rakenteitakin uusittiin alueella ja tässä nekin olivat jo valmiit. Katetunneli valmistui siis edellisen seurantaosan aikoihin kesäkuussa 2013; tunnelin suuaukko näkyy nipin napin kuvan vasemmassa reunassa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Lahdensivuntieltä itäkoilliseen yli Paasikiventien ja Eureninkadun risteyksen kohti työmaan eteläpäätyä; kauppakeskusta etäämpää nähtynä, missä värikästä julkisivumateriaalia saaneet seinät olivat jo loistokkaita maisemaelementtejä etenkin auringonpaisteessa. Lahdensivuntien tämä loppupääkin oli myös uusittu.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Selkäsuonkadulta itäkoilliseen yli Eureninkadun ja kohti työmaan keskiosia; ko. näkymässä oli ennen työmaata taustana tiheä lehtipuusto estämässä näkymää moottoritielle, mutta nyt ilmeni pastellisesti loistavat kauppakeskuksen länsireunan julkisivuvärit, jotka sointuvat Eureninkadun länsipuolen vanhojen puutalojen ja tässä tuon tammen (Quercus robur) ruskan kanssa aivan hienosti.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Eureninkadun varrelta pohjoiskoilliseen pitkin työmaan länsireunaa; kauppakeskuksen länsireunan muurimainen habitus lievenee inhimillisemmäksi näiden hienosti loistokkaiden pastellivärien ansiosta. Lisäksi länsipuolen puustosta heijastuu ko. seinään syksyjen ja keväiden iltapäivinä upeita puiden varjoja lisäämään estetiikkaelämystä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Eureninkadun pohjoispäästä eteläkaakkoon pitkin työmaan länsireunaa; myös Eureninkadun uusiminen oli saatu tähän syksyyn mennessä valmiiksi ja katu oli nyt avattu kaksiajorataiselle liikenteelle, missä keskikaista on kivetty ja puistolehmuksilla (Tilia X vulgaris) istutettu.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksestä yläviistosti kaakkoon työmaan pohjoispäässä; kauppakeskusjulkisivun pastellisen kirkkaat värit loistivat hienosti syysauringossa vielä ilman mainoskylttejä ja -valoja, mutta etenkin talviaikaiseen harmauteen ja värittömyyteen tällaisesta värimaailmasta oli tuleva iloa jatkossa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Turuntien varrelta ja moottoritiesillan itäpuolelta eteläkaakkoon työmaan pohjoispäässä; tässä kauppakeskuksen pohjoinen pääsisäänkäynti oli eniten kesken oleva, missä kaikkia seinärakenteitakaan ei oltu saatu vielä paikoilleen. Lisäksi ko. aukio oli vielä myös työmaan varasto- ja lastausaluetta. Vasemmalla oleva asuinkerrostalo oli jo lähes valmis vastaan ottamaan ensimmäiset asukkaat.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksen läheltä lounaaseen työmaan pohjoispäässä; kauppakeskuksen pohjoista pääsisäänkäyntiä toisesta suunnasta, missä havaitaan keskeneräisyydestä huolimatta jo ko. päädyn tavaramerkiksi muodostettua kaarevaa julkisivua.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksestä etelälounaaseen pitkin työmaan itäreunaa; ko. reunalla asuinkerrostalojen eniten valmis talo oli tämä pohjoisin ruskea, mutta sen edessä vielä pohjoisempana oli vasta rakentumassa kivijalkavaiheessa tuleva hotellirakennus.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos Kaivokadun varrelta pohjoisluoteeseen yli työmaan koilliskulman; rakentamisen viimeistelyissään erivaiheiset asuinkerrostalot, missä tuo ruskeasävyinen oli ottava ensimmäiset asukkaansa jo seuranneen vuoden 2014 alussa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.10.2013 - Otos läheltä Paasikiventien ja Kaivokadun risteystä pohjoisluoteeseen pitkin työmaan itäreunaa; myös Kaivokatu oli saatu uusittuna liikenteelle valmiiksi, mutta tässä nuo katuvalaisimet olivat vielä vaihtamatta uusiin, kun muilla uusituilla teillä se työ oli jo tehty. Tuolle vasemman etualan terassitasolle on varattu alue vielä yhdelle asuinkerrostalolle, jota ei ole alettu rakentamaan vielä tänäkään päivänä helmikuussa 2015...

No comments: