Monday, September 28, 2015

Sipilän hallituksen talouspoliittinen diktatuuri hajottamassa Suomea länsieliitin imperialistisen hyväksikäytön syliin

Sipilän keväällä valtaan äänestetty SSS-hallitus on ryhtynyt tämän kuun alussa toimiinsa kesätauon jälkeen ja siinä kyyti on ollut ennen näkemättömän hurjaa ja huolestuttavaa! 

Edes tämän päiväinen hallituksen näennäinen lievennys talouspolitiikassaan (Sipilä: Hallitus peruu sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaukset - lomarahoista säädetään laki) ei onnistu hämäämään minua muuttamaan käsitystäni siitä, kuinka Sipilän hallitus ei ole kansan, vaan tarkoin varjellun ja hyysätyn eliitin asialla.

Tässä kirjoituksessani koostan yhteen vain yhden kuukauden aikana kertyneestä valtavasta aineistosta havainnollistuksen, kuinka Sipilän hallitus on perinpohjaisesti ja sokeasti valjastettu toteuttamaan länsieliitin pakkomiellettä globaalista imperialismista ja neofeodaalisesta tyranniasta. Keskeisenä näkökulmana on talousasiat ja siinä Suomen alasajaminen sopimusyhteiskunnan, yhteishyvän, moraalin ja sosiaalisen konstruktion hajottamiseksi tapahtuu hallituksen taholta tahallisen päättäväisesti.

Se merkitsee toisin sanoen mm. seuraavia asioita >> 

1. Sipilän hallituksella ei ole aikomustakaan saati ymmärrystä toimia väestön parhaaksi.

2. Sipilän hallitus aiheuttaa täten koko ajan jyrkkenevää vastakkainasettelua väestön pääosan ja itsensä / eliitin välille.

3. Se vastakkainasettelu horjuttaa yhteiskuntarauhaa koko ajan kohti kaaosta ja systeemiluhistumista.

4. Kaaoksen ja systeemiluhistumisen varjolla Suomea muokataan "yhteensopivaksi" länsieliitin kaavailemaan valtiottomaan ja yhteishyvättömään plutokraattien, oligarkkien, monarkkien ja imperialistien hallitsemaan maailmanvaltarakenteeseen.

5. Moinen toiminta on tuomittu epäonnistumaan jo lähtökohtaisesti, mutta vaarana on silti tai juuri siksi yhteiskunnan hajoaminen!...

Jne.....

Alla on täten pitkä ja moniosainen analyysi-kooste, jossa osoitan kaikki em. pointit täydellisesti paikkansa pitäviksi > Se on erittäin vakava varoitus ja kehotus alkaa toimimaan vahvasti Suomen ja pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin pelastamisen ja jatkokehittämisen puolesta ilman ko. eliittihaittaa ja -rappiota!

Teen tämän analyysin-koosteen 8 eri osaan jaettuna, mitkä ovat kronologisessa järjestyksessä seuraavat:

-- SIPILÄN HALLITUKSEN JATKAMA RAHATALOUSPARASIITTINEN YHTEISKUNTARAPPION PAHENTAMINEN ERI ILMENEMISMUOTOINEEN >> Tässä olen koostanut n. koko syyskuun 2015 ajalta valtamediasta ja sosiaalisesta mediasta muiden asiantuntijoiden ja aktivistien kommentteja, analyysejä ja uutisia niistä seikoista, joita Sipilän hallituksen viime aikainen toiminta on alkanut vyöryttämään esille tai joita vasten yhteiskuntamme rappio peilautuu osuvasti; seikat ilmenevät mm. pakkolakien junttaamisena, yhteishyvän murenemisena ja reaalitalouden syvenevänä ahdinkona. Näitä olen ryydittänyt omilla täydentävillä kommenteillani.

-- LÄNSIMAISEN TALOUSUSKONNON ALISTAMIS- JA NEOFEODAALISTAMISROOLI SIPILÄN HALLITUKSEN TEESIEN POHJANA >> Muutamien talousaiheisten analyysien ja Sipilän hallituksen talouspolitiikkaa kritisoivien kirjoitusten avulla havainnollistan kokonaiskuvaa, jossa Sipilän hallituksen sokeus ja pakkomielle on lukittuna länsieliitin taloususkonnollis-imperiaalisen mission tavoitteisiin hyvinvointivaltion tuhoamiseksi.

-- LAROUCHE-LIIKKEEN GEOPOLIITTINEN JA REAALITALOUDELLINEN YMMÄRRYS GLOBAALINA LÄÄKKEENÄ TALOUSUSKONNON JA IMPERIALISMIN PYSÄYTTÄMISEKSI NEORENESSANSSIA VARTEN >> Suomen kuvattu tila Sipilän hallituksen ko. pakkomielteissä yhteiskunnan rapauttamiseksi on osattava nähdä myös laajemmassa globaalissa kontekstissa ongelmien ytimien havaitsemiseksi oikein ja vaadittavien lääkkeiden valitsemisessa sopivasti. Tässä auttaa LaRouche-liikkeen vuosikymmenien mittaisesta länsieliitin hegemonian kyseenalaistamisesta jalostunut ekonominen, tieteellinen ja yhteiskunnallispoliittinen vaihtoehtotieto ja -menetelmät.

-- SUOMEN AKTIVISTIEN YHTEISKUNNALLISPOLIITTISTA KRITIIKKIÄ JA LÄÄKKEITÄ SIPILÄN HALLITUKSEN DIKTATUURIA JA LÄNSIHEGEMONIAN SAIRAUTTA VASTAAN >> Suomessa on onneksi noussut viime vuosina esille hyvin asioista perillä olevaa yhteiskunnallispoliittista aktivismia; valitsen tähän analyysi-koosteeseen esille muutamien aktiivisimpien henkilöiden kritiikkiä Sipilän hallituksen viime aikaisia toimia vastaan ja heillä on myös tarjota vaihtoehtoista politiikkaa Suomen palauttamiseksi yhteishyvän ja moraalisesti parantavan projektin pariin.

-- PÄÄMINISTERI JUHA SIPILÄN KOHUTTU JA PROPAGANDISTINEN TV-PUHE KRITIIKIN KOHTEENA >> Edeltäneenä iltana ennen perjantaina 18.9. pidettyä lakkoa ja mielenosoitusta Sipilä pyrki pitämään väestöä "informoineen" ja "rauhoittaneen" puheen Suomen talouden tilasta ja hallituksen mielestä sitä varten tarvittavien toimien pakollisuudesta - Puhe kääntyi itseään vastaan, koska sen kaavamainen propagandistisuus hallituksen länsieliittisidonnaisten pakkomielteiden toteuttamiseksi paistoi jo valveutuneen väestönosan parissa niin selvästi esille.

-- PERJANTAINA 18.9.2015 OLLUT LAKKO JA MIELENOSOITUS SIPILÄN HALLITUKSEN POLITIIKKAA VASTAAN >> En itse päässyt tällä kertaa osallistumaan ko. lakon yhteydessä Helsingin Rautatientorilla pidettyyn hallituksen talouspolitiikan vastaiseen mielenilmaukseen, mutta totean siitä muutaman sanan ja otan sen tiimoilla ilmenneitä tapauksia-kirjoituksia esille.

-- POSITIIVISIA ILMIÖITÄ LÄNSIRAPPION JA SUOMEN SYNKKYYDEN MERESSÄ >> Vaikka transatlanttinen piiri on kokenut jo useiden vuosien ajan jatkunutta rappioprosessia länsieliitin ja taloususkonnon ikeessä, niin viime aikoina on ilahduttanut muutama positiivinen tapaus yhteiskunnallispoliittisena vastavoimana ja lääkkeenä kaikelle tässäkin mainitulle pahuudelle-rappiolle.

-- SUOMEN HALLINNON KÄSITYS TALOUSTILANTEEN ONGELMISTA SEKÄ SEN ONTTOUS JA PETOLLISUUS EDELLÄ ANALYSOITUUN VERRATTUNA >> Otan käsittelyyn tuoreen uutisen, jossa on koottu valtiovarainministeriön mukaan paljastettuja Suomen taloustilanteen uhkia ja ongelmia. Vertaan sen sisältöä tähän kaikkeen tässä kirjoituksessa esille tulleeseen ja analysoituun, ja teen syntyneen kokonaiskuvan perusteella loppujohtopäätöksen Sipilän hallituksen kelvollisuudesta ja roolista.


1. SIPILÄN HALLITUKSEN JATKAMA RAHATALOUSPARASIITTINEN YHTEISKUNTARAPPION PAHENTAMINEN ERI ILMENEMISMUOTOINEEN

Hallitus pääsi sopuun yhteiskuntasopimuksen korvaavista toimista - Sipilä: "Lyhyt lista" >> Hallitus pääsi sovittamaan toimet länsimafian agendan mukaan.

Suomea odottaa kaotisoituva syksy >> Akava: ”Hallitus on vaarassa romuttaa hyvinvointiyhteiskunnan selkärangan”

-- Sitä saa mitä tilaa

-- Ensi kevät lupaa hurjia osinkotuottoja.

<< Huomatkaa taas, kuinka rahaa on enemmän kuin koskaan, mutta samaan aikaan rahaa ei muka millään riitä väestöjen ylläpitoon ja yhteishyvän turvaamiseen! - Herättää miettimään hätkähdyttävästi, vai mitä?

Seppo Oikkonenhan on kiteyttänyt moisen taloustilanteen hyvin >> "Talous on sitä, että rikkaat rikastuvat ja köyhiä eliminoidaan." - Itse olen kutsunut sitä neofeodalismiksi.

HS: Hallitus haluaa lyhentää lomia – näitä ryhmiä uhkaa leikkuri >> Neofeodaalistajat ja alistajat aina vaan vauhdissa länsieliitin pakottamassa missiossa.

---> Lindström: Työstä kieltäytyminen vaikeammaksi, uusia ehtoja vuorotteluvapaaseen.

Pari virkamiestä ja salaiset keskustelut – tällaiseksi paljastui hallituksen ”huolellinen tutkinta” >> 

Lainaus hyvät ihmiset suuren suurten hälytyskellosoittojen kera!! >> 

"Vedetäänpä vielä yhteen.

Hallituksen ideoita on valmistellut kaksi työ- ja elinkeinoministeriön virkamiestä. He ovat kuulleet epävirallisesti perustuslakiasiantuntijoita, joiden nimiä eivät kerro. Tunnetuista perustuslakiasiantuntijoista yksi on todistettavasti osallistunut yhteen keskustelutilaisuuteen. Kukaan heistä ei sano, että paketti on varmasti lain ja sopimusten mukainen.


Ehkä tällä perusteella voi todeta, että hallitus on yrittänyt kysyä joltakulta jotakin ehdotustensa perustuslainmukaisuudesta. Mutta ei, niitä ei ole ”huolellisesti tutkittu perustuslakiasiantuntijoiden kanssa”. Niin ei ole tehty.".

Eli muutaman viikon oman tutkinnan perusteella on selvää, että aivan kaikki on Sipilän hallituksen kohdalla väärin ja pielessä!

Tästä hallituksesta on päästävä eroon!!

Kaikkein mieluiten sen lisäksi optimaalia olisi mahdollisimman pian hankkiutua eroon taustalla olevista perusongelmista eli EU ja euro on jätettävä.

Sitten kansainvälisen tervehdyttämisohjelman mukaan on alettava promotoimaan länsieliitin rahatalouden aisoihin laittoa, joka lähtee Glass Steagall -reformista ja jatkuu Lontoon Cityn ja Wall Streetin sekä muiden veroparatiisien ja keinottelutahojen vararikkoproseduureilla. 

Sitten reaalitalous on laitettava kuntoon hyvinvointivaltioperiaatteilla ja kansallisilla pankeilla ilman yksityisen pääoman haittavaikutuksia sekä edistyksellisiä investointeja luomalla.

Pääministeri Sipilän pelastuskertomus | Politiikasta.fi >> 

Lainaus: "Pääministerimme puhe on suhteellisen perinteinen pelastuskertomus. Siinä reetori vie yleisönsä ja itsensä helvetistä kiirastulen kautta kohti pelastusta. Kyseessä on yhteinen matka, jonka päässä odottavat uusi toivo ja parempi tulevaisuus.

Useimmiten pelastuskertomuksessa on kolme pääkohtaa, eli helvetti, kiirastuli ja pelastus.".

>> Eli länsieliitin ohjaamasta "problem>reaction>solution" -kaavasta on kyse, jonka Sipilä muotoili puheessaan tuolla tavalla > silkkaa eksoteerista teatteria!

Seurauksena on tullut ko. kirjoituksesta sensuuri ja se tarkoittaa suurta hälytystä!! >> Jyväskylän yliopiston huolestuttava sensuuripäätös | Politiikasta.fi.

Lainaus: "Vaikuttaakin siltä, että eniten poliittista tässä on Jyväskylän yliopiston sensuuripäätös.".

Näkökulma: Sipilä pelottelee suomalaisia väärillä faktoilla >> iltalehteen on tullut ihan asiaakin - vahingossako! >> 

Lainaus: "Ja näillä omilla totuuksillaan pääministeri on puolustellut koulutussäästöjä, naisvaltaisten matalapalkka-alojen kurjuuttamista sekä muita miljardileikkauksia, joiden hyöty valuu pitkälti suuryrityksille ja niiden osakkeenomistajille.

Sillä, että eikö pääministeri oikeasti tiedä faktoja vai huijaako hän tietoisesti kansaa, ei sinällään ole suurta merkityseroa.


Molemmat ovat yhtä huolestuttavia vaihtoehtoja.".

Lehti: Sipilä-uutinen toi potkut toimittajalle >> Suomen yhteiskunnallinen hajoaminen etenee.

Sande Parkkosen kiteytys aiheesta >> "Kansalainen, mieti tätä: Jyväskylän yliopisto sensuroi Sipilä-kritiikkiä, toimittajat saavat potkuja kun kirjoittavat väärin Sipilästä, Sipilä laatii pakkolakeja jne. Diktatuuriahan tämä on, eikä edes kovin häveliästäkään.".

Mitä voi odottaa tällaiselta "pääministeriltä", jonka jo fundamentalistinen uskontotausta tuo mieleen sokeita pakkomielteitä ja autoritaarista hymistelyä; ja tämä on sitten valjastettu länsieliitin hullujen agendojen ajamiseen!

Sipilä: En jää odottelemaan SAK:ta >> Sipilä osoittaa jatkuvasti ja yhä enemmän olevansa sivistymätön ja empatiakyvytön idioottimoukka, joka on lisäksi aivopesty länsieliitin agendoja sokeasti toteuttavaksi robotiksi.

HS: Työttömyysturvasta saattaa lähteä puolet tai viidennes >> Neofeodaalistaminen länsieliitin seinähullujen ja väärien teesien pohjalta jatkuu vieläkin, vaikka yhä useampi on huomannut Suomen hallinnon olevan moisessa pakkomielteessä aivan kujalla ja tekemässä pahuutta.

---> Taustaa toukokuisesta Esko Seppäsen kirjoituksesta >> Pankkimafia, kansainvälinen rikollisjärjestö.

Sipilä ja EK torjuivat kylmästi nämä 10 keinoa >> Hyvin kuvaavaa hallituksen osallisuudesta transatlanttisen neofeodaalistamisen pakkomielteeseen.

Nyt tuli EK:n lakkojyrähdys: ”Menkää töihin” >> EK toistaa todellisten isäntiensä (länsieliitin rahatalousparasiitti ja sen pakottamiin teeseihin aivopestyt) jargonia, missä syyllistetään väestöä siitä, mitä ko. isännät tekevät 100 kertaa pahemmin yhteiskuntaa vaarantaen. Syytetään väestöä myös siitä, että se havahtuu pitämään huolta yhteishyvästä ja havahtuu siinä vastustamaan ko. isäntien kohtuutonta, sairasta ja moraalitonta toimintaa.

---> Näin myös EK paljastaa todellisen karvansa länsieliitin kontrollissa olevana haittana!

Sipilän Messias-kompleksi tulee kalliiksi Suomelle >> Oikein hyvä analyysi katastrofista nimeltään Sipilä - Hän on tosiaan täysin aivopesty länsieliitin rahatalousdiktatuurin teeseillä, mitä nyt koko hallitus koko SSS:n voimalla käyttää häikäilemättä suomalaisia vastaan.

Nyt ei, eikä tulevaisuudessa tarvita mitään ekonomisteja tai yritysjohtajia valtaan maassamme, vaan erittäin huutava pula on nimen omaan ymmärtävistä V A L T I O miehistä!

Aikamme pahimpien ongelmien ratkaisijoiksi eivät ollenkaan sovi talousihmiset, joiden aivokapasiteetista on viety aivan liian suuri osa haitallisten ja sairaiden länsi-imperialismin ja taloususkonnon "ideoiden" käsittelyyn ja yhteiskuntien turmioksi junttaamiseen.

Lisäksi tuo uskonnollinen tausta jo alunperin oli itselleni Sipilässä myös huolestuttava seikka > Sellainen lisää todennäköisyyttä ismilliseen putkiaivoajatteluun. 

Nythän länsirappiossa myös ismillinen ajattelu on vain haitaksi!

Hallituksen leikkauksia on pakko vastustaa >> hesariin eksynyt oleellista asiaa! - Lainaus: "Jokainen, joka on joskus rakastanut puolisoaan, tietää, ettei tällaista voi sallia. Siksi minä ja avovaimoni seisomme ammattiyhdistysliikkeen rinnalla vastustamassa leikkauksia ja vaatimassa yleislakkoa. Me emme tee tätä luullen, että se on helppo tie, että se onnistuu tai että sillä ei ole lieveilmiöitä. Me vaadimme yleislakkoa, sillä meidän on pakko.".

---> Paavo Väyrynen: Leikkauksille on vaihtoehto.

Oikeusoppineelta ankaraa kritiikkiä sakkojen korottamiselle: ”Ei voi pitää hyväksyttävänä” >> 

Lainaus: "– Vaikuttaa siltä, että se on toteutettu yksinomaan taloudellisia seikkoja silmälläpitäen. Sakkorangaistuksen ankaroittamista yksinomaan valtion tulojen lisäämiseksi ei voida pitää hyväksyttävänä, Melander sanoo.".

>> Suomessa tehdään niin paljon maanpetos- ja muita rikoksia länsieliitin ja taloususkonnon aiheuttaman hegemonian ja sen takia eskaloituvan moraalirappion takia; tämä vain yksi esimerkki hyvin monista.

>> Tämä on myös selkeästi haitallista alistamismetodia väestöä kohtaan, kun se tapahtuu em. tavalla moraalittomasti ja väärin perustein.

Rajut haukut Björn Wahlroosille: ”Jos finanssinerot ovat tällaisia, kuka tarvitsee idiootteja?” >> Wau, aivan oikeaan osunut haukku! - Mutta länsieliitin piirissä on vielä pahempaa. Wahlroos on vasta pikkutekijä ja "vain vähän" sairas talousmieleltään.

---> Wahlroos: Miljardi ihmistä valmiina tekemään työtä eurooppalaisia halvemmalla.

Tutkijalta tyly arvio Sipilän puheista: "Vedotaan yhteiseen etuun, mutta todellisuudessa..." >> 

Lainaus: "Myös silloin vedottiin kaikenlaiseen yhteistyöhön, yhdessä tekemisen meininkiin ja yhteiseen etuun. Todellisuudessa keskusteltiin siitä, miten saadaan tehtyä enemmän työtä pienemmällä palkalla ja hallittua työtä ylhäältä käsin.".

Eli tämänlainen seniili idiotismi sopii länsieliitin neofeodaalistamismissioon täydellisesti.

Yhtä täydellisesti se on merkki Sipilän hallituksen kelvottomuudesta mihinkään arvokkaaseen ja humaaniin toimintaan!

Vaikea myöntää: ilman euroa tämä olisi jo ohi >> 

Lainaus: "Muista viime vuosisadan myllerryksistä ja lamakausista Suomen talous toipui nopeammin kuin nyt. Silloin valuutta jousti ja auttoi taloutta. Nyt on päinvastoin: euro ei jousta vaan pitkittää piinaa.".

>> Tämä joustamattomuushan on fakta ja tarkoituskin, koska eliitin rahatalous on totalitarismi ja diktatuuri, joka pakottaa vain kaikki muut "joustamaan". Senhän tiedämme, mitä siitä ennen pitkää seuraa - Sivilisaatioperikato!

IL-kysely: Osa kansasta kaipaa lisäkiristyksiä - "Yllättävää" >> Vaikka gallupit tiedetään pääsääntöisesti propagandaksi, niin toki tässä maassa riittää vielä niitä, jotka ovat täysin pihalla maailman todellisten ja oleellisten tapahtumien ja sisältöjen suhteen.

Sipilä selittää takinkääntöään: Tuskin tuon perusteella kukaan minua on äänestänyt >> Nämä ihmiset vittuilunsa lisäksi aliarvioivat ja alistavat ihmisiä jo aivan päin naamaa ja ihan pokkana. Lisäksi valehtelevat koko ajan - Näiden pitäisi nyt heti tulla julkisuudesta ja politiikasta loppuiäksi pois, koska vain nolaavat itsensä ja tekevät vain tuhoa!

Skottijätin varainhoitaja: Suomen uudistuksilla on kiire >> Tyypillinen taloususkonnon harjoittaja on tässä kyseessä länsieliitin antihumaanien dystopioiden hyväksi > Juuri tällaiset rahataloudesta käsin ajattelijat pitää pyyhkiä pois Glass Steagall -standardin avulla heti ensi alkuun haittaamasta reaalitalouden toimintaa ja yhteishyvän toteutumista.

Kansanedustajat osallistuvat talkoisiin: viikon palkka pidätetään tänä ja ensi vuonna >> Kuten moni on jo todennut >> Saatanallista vittuilua hallitukselta!

Helsingin yliopistolta yt-pommi: Jopa 1 200 saa lähteä >> Sipilän hallituksen suoranainen vittuilu ja eilisen tv-puheen (alempana siitä puheesta kritiikkiä) sairas valehtelu tulee hyvin ilmi, kun esim. tässä kohtaa muistellaan mm. Sipilän sanomisista, kuinka muka "koulutus on hallituksen tärkeimpiä tukikohteita ja kuinka huippuosaaminen on Suomessa tärkeää.".

Sairausloman palkaton karenssipäivä ei koske kansanedustajia >> Ylimielisyys on kasvanut huippuunsa! > Seuraukset yhteiskunnalle ovat hurjat myös sen takia.

Suomen hallitus on taas tehnyt päätöksiä sellaisen arsenaalin pohjalta, kuin joku olisi vaihtanut tarvittavien toimenpiteiden etiketit keskenään myrkkyjen ja lääkkeiden kesken.

Veteraanikansanedustaja: Kokoomus haluaa romuttaa koko sosiaaliturvan >> 

Lainaus: "- Talousnobelisti Stiglitz sanoi, ettei hän ole koskaan kuullut analyysia, jonka mukaan työnhakijoiden määrän lisääminen parantaa työllisyyttä. Suomi on ainoa maa, jossa tällaista höpötystä kuulee.".

Suomessa onkin maailman tyhmimmät johtajat ja hallitsijat, lisäksi ovat ylikuuliaisia tyhmimmille länsieliitin suggestioille ja pakkomielteille. Valitettavasti eräs suuri syy tähän on myös valitettavan traumaattisessa ja tyhmässä kansassa kokonaisuutenakin - Vain 10% valveutuneita koko väestöstä ei vielä riitä poliittiseksi vastavoimaksi transatlanttiselle rappioprosessille!

Tshekki haluaa ulos EU:sta, Suomi Euroalueesta >> Kyllä! - EU:sta ja eurosta eroon mahdollisimman nopeasti ja hallitusti!


2. LÄNSIMAISEN TALOUSUSKONNON ALISTAMIS- JA NEOFEODAALISTAMISROOLI SIPILÄN HALLITUKSEN TEESIEN POHJANA

Niin, joko te kaikki olette ymmärtäneet, miten rahatalouden ja reaalitalouden ero ilmenee nykyään? Tässä alempanakin linkkaamassani tekstissä se paljastuu osaltaan hyvin selkeästi. Otan siitä kiteyttävän lainauksen heti tämän osion alkuun >>

Lainaus: "Miksi näin käy? Mikseivät yritykset investoi? Yksi välitön syy on, että kysyntä yritysten tuotteille on vähäistä. Täällä kotimaassa on jo vuosia ollut lama, eikä ihmisillä juuri ole varaa kuluttaa. Tähän iskevät kipeästi hallituksen kaavailemat leikkaukset ja palkanalennukset: ne tarkoittavat entistä vähemmän tehtyjä työtunteja ja etenkin entistä vähemmän työstä maksettua palkkaa. Toinen syy on paljon perustavanlaatuisempi: on nopeampaa ja helpompaa tuottaa rahaa rahalla – siis keinotella pörssissä. Oikean tuotannon perustaminen on hidasta ja työlästä. Kasinopelit ovat nopeampia, ja niistä saa suuremmat voitot.".

Seppo Oikkonen kahdessa eri blogissaan (Alkon kassalla ja Kuinka Karl Marx tavataan) on ollut tämän reaalitalous vs. rahatalous -konfliktin ja transatlanttisen taloususkonnon parhaimpia kuvaajia ja analysoijia; hiljattain hänellä oli aiheeseen liittyen jopa runollisesti koostettu kirjoitus, jossa osaltaan kuvattiin ko. "talouden" luonnetta >


Mikä on mitäkin | Alkon kassalla >> Lainaus: 

"Talous" on sitä että päätellään määristä laatuihin päin. 
"Talous" on sitä että ensin numerot muuttuvat adjektiiveiksi. 
"Talous" on sitä että adjektiivit muuttuvat substansseiksi. 
"Talous" on sitä että sanaluokkajako muuttuu sosiaaliluokkajaoksi. 
"Talous" on pohjimmiltaan numeromagiaa, sanamagiaa, Faktoja ja Tabuja. 
"Talous" on sitä että rikkaiden on rikastuttava. 
"Taloudelle" köyhät ovat rasite. 
"Taloudelle" köyhien suuri määrä on suuri rasite. 
"Taloudelle" lisääntyvä köyhyys on sietämätön rasite. 
"Talous" tuotti leipäjonot, joita sosiaaliministeri Jorma Huuhtanen ei sietänyt silmissään. 
"Talous" vaati ettei leipäjonoja saanut valokuvata kansainvälisiin sanomalehtiin.
"Talous" oli tämän maan "monikulttuurisuuskehityksen" vieraskorea alku. 
"Talous" ei ole sen jälkeen koskaan pystynyt lyhentämään leipäjonoja.  
"Talous" tarkoittaa vain rikkaiden rikastumista ja leipäjonojen pitenemistä.".

Talouden kriittisten toimintojen harvainvalta ja pyhyys >> Tämä otsikkolainaus vain sinälläänkin kiteyttää koko länsieliitin rahatalousparasiitin toiminnan valitettavan kauhistuttavasti > "Rikos jatkuu, koska rosvot ovat korvaamattomia.".

Havaintoni on juuri sama; länsieliitin asiamiesten roolit ja aivopesutoimintansa on levinnyt länsikulttuurien "vartaloon" niin pahana ja kaiken kattavana "syöpänä", että syövän irti leikkaaminen tappaisi koko ruumiin...

Lohduton ja toivoton lähtökohta, mutta silti on radikaalia maailmanparantamisasennetta kehitettävä; vaikka parantuminen alkaisi vasta esim. 500 vuoden kuluttua "uuden keskiajan" syvimmässä rotkossa - Alkoihan se 1400-luvullakin n. 1000 vuotta jatkuneen mielien pimeyden jälkeen...

--- Suursijoittaja George Soros esseessään: Ukrainan pelastaminen on EU:lle tärkeämpää kuin Kreikan kriisi tai siirtolaistilanne >> Esim. tässä on sellainen "korvaamaton rosvo", joka pakottaa kaikki ja kokonaiset kulttuurit taipumaan omien sijoitustensa pelastajaksi hinnalla millä hyvänsä.

--- HS: Helsingin pörssin omistuksista puolet piilossa >> Salaisuus "korvaamattomien rosvojen" toiminnoista ja rooleista pidetään yhä tiukasti salassa, vaikka niiden vaikutukset reaalitalouden ja kulttuurien alasajoon käyvät päivä päivältä yhä vakavammin ilmi - Rahatalousparasiitti ja mukana kulkevat lapselliset eliittiruhtinaat määräävät kaikesta yhä fundamentalistisemmalla uskontoharhallaan.

--- Si...si...sisäinen devalvaatio! 

>> Lainauksia: "Tämä on valittu linja siitä huolimatta, että taloustiede sekä teoriassa että käytännössä kertoo, että sisäinen devalvaatio on vaikeampi toteuttaa, kestää pitkään ja aiheuttaa useimmiten taloudelle isompaa vahinkoa kuin ulkoinen devalvaatio. Ulkoinen devalvaatiohan edellyttäisi euroeroa ja markan käyttöönottoa, ja siihen ei ole poliittista tahtoa, teknistä osaamista tai suostumusta meitä mahtavammilta mailta. Todennäköisesti ei mitään näistä kolmesta.",

"Meillä on kaksi vaihtoehtoa:

1) Sipilä tai puheen kirjoittaja eivät tiedä, mitä puhuvat. Se ei yllättäisi minua. Olisi valitettavaa, jos kansalle kerrankin suoraan töräytettäessä keskeisin asia sanotaan väärin.

2) Virhe oli tahallinen: ehkä devalvaatio-sanasta on tullut 90-luvun laman myötä niin kamala peikko, että melkein mikä tahansa maistuu yleisölle, jos vaihtoehtona on vain Iso Paha Devalvaatio.",

"Tässä välissä on hyvä muistuttaa, että 90-luvun laman keskeisin syy oli ns. vahvan markan politiikka yhdistettynä rahamarkkinoiden vapauttamiseen, ja markan kurssikytkös, mikä pakotti pitämään korot hyvin korkealla. 90-luvun lama oli eurokriisi. Se vaivasi tuolloin kaikkia ERM-järjestelmään liittyneitä maita.".

Leikkaukset ovat johtaneet lisävelkaantumiseen >> 

Lainauksia: "SUOMEN ja erityisesti valtiovarainministeriön johto on viime aikoina väittänyt, että Suomi on todellisuudessa elvyttänyt miljardimäärillä, kun sen leikkauspolitiikan epäonnistumisen johdosta maamme on joutunut ottamaan lisävelkaa leikkausten johdettuakin mm. ostovoiman heikentymiseen, lisääntyvään työttömyyteen ja laskettua alempiin verotuloihin.",

"Nykyinen Juha Sipilän johtama hallitus pitää itsepäisesti kiinni siitä, että Suomen viennin heikentyminen johtuu liian korkeasta palkkatasostamme. Nyt hänen mukaansa pitää tehdä viiden prosentin ”loikka”.  No, tämän loikan seuraukset ovat samat kuin aikaisemminkin: ostovoiman heikentyminen, työttömyyden lisääntyminen ja verotulojen aleneminen, ja siis lisää velkaa.",

"Amerikkalaiset talousnobelistit Paul Krugman ja Joseph Stiglitz pitävät Suomen leikkauslinjaa täysin vääränä. Itse asiassa viime vuoden kokemukset Suomen talouskehityksestä tukevat Krugmanin ja Stiglitzin oppeja. Krugmanin mukaan leikkauslinja ei todellisuudessa ole onnistunut vielä missään, mutta Suomen hallitus haluaa meidän syöksyvän entistä syvemmälle kuiluun.",

"Kovin hiljaa Suomessa ollaan myös Venäjän kauppamme hiipumisesta. Kun Ukrainan tilanne on rauhoittumassa, Suomen pitäisi olla eturivissä vaatimassa pakotteiden poistamista. Siitä hallituksemme johto ei kuitenkaan sano sanaakaan. Ei hätä ilmeisesti maassamme ole kovin suuri, kun tähänkään ei puututa, tai sitten hallitus haluaa vain ideologisista syistä näyttää Suomen kansalle kaapin paikan. Se näyttö voi kuitenkin koitua kalliiksi niin hallitukselle kuin kansallekin.".

Talousnobelistin neuvo Sipilälle: Mieti kasvua, älä valtion velkaa >> Hyviä huomioita tässäkin, kuten: "Joseph Stiglitz intoutuu esitelmöimään, miten Yhdysvalloissa on sama ongelma kuin Euroopassakin: samalla kun työn tuottavuus on kasvanut, on työläinen jäänyt polkemaan paikalleen.

– Työn tuottavuus on 35 vuodessa tuplaantunut, mutta työläisten saama korvaus on stagnaatiossa, pysähtynyt. Kaikki tuottavuuden lisäys menee voittojen kasvattamiseen ja se on väärin. 


Stiglitz haluaa vielä muistuttaa talouskasvun ja bruttokansantuotteen kasvattamisen perimmäisestä tarkoituksesta.


– Eihän BKT ole mikään arvo sinänsä. On vain yksi syy, miksi BKT:tä pitää kasvattaa, ja se on ihmisten elinolojen parantaminen.


Stiglitz pitää suorastaan käsittämättömänä sitä, että ihmisten elinoloja tai työehtosopimuksia pitäisi heikentää – jotta BKT saataisiin nousemaan.".

Ja perimmäisen syynhän tiedämme, mikä löytyy vertailtaessa rahatalouden ja reaalitalouden eroa ja länsieliitin roolia rahatalouden ohjaksissa tai toisaalta tarkasteltuna rahatalouden rattaisiin hukkuneina suorittajarobotteina. Sosiaalis-psykologisempaa syytä voidaan etsiä myös ajatushistorian nykyisestä kartesiolaisen paradigman hajoamisprosessista, jonka havainnollistamisessa Seppo Oikkonen myös on ollut erittäin pätevä...

Taloustutkija Pantzar: Hallituksen tilannekuva ja reseptit ovat vääriä – leikkaukset hyydyttävät talouden ja kiristysyritys uhkaa yhteiskuntarauhaa >> Pantzar puhuu kyllä paljon oleellista asiaa, mutta eipä näistä neuvoista Sipilän hallitus tai muutkaan länsieliitin asiamiehet ota mitään onkeensa, koska heillä on agenda ja sen noudattamisen pakkomiellettähän on nähty muutamien viime hallituksienkin taholta täysin muuttumattomana - Eli siihen uskotaan vakaan sokeasti, vaikka olosuhteet kuinka pakottaisivat muuttamaan ajattelua.

Vaikka Seppo Oikkonen on pistänyt moisen syyksi ns. ajatushistorian murenemisvaiheen, jossa tietynlaiset ajattelun rappiomuodot täydellistyvät, niin 7 vuoden tutkimusteni perusteella mieltäni itse asiassa kalvaa kauhistuttava epäilys >>

Tämä kaikkia teorioita, tietoja, ymmärrystä ja havaintoja vastaan jatkuvasti toimiminen Suomen päättävissä elimissä olisikin myös kaikkien aikojen kovimman mafiatyylisen kiristyksen tulosta >> Nimittäin taustalla saattaa hyvinkin olla myös se, että korkealta maailman taholta on uhattu tyyliin "pudotamme ydinpommin keskelle Helsinkiä, jos ette tee niin kuin me käsketään".....

Jos tosiaan olisi noin, niin mitään ei olisi enää tehtävissä nykyisten päättäjiemme päiden kääntämiseksi...

Tuollainen selittäisi osaltaan sen, miksi päättäjiemme pakkomielle länsieliitin agendan yksisilmäiseksi toteuttamiseksi on niin vääjäämätöntä ja muuttumatonta kaikkea reaalista ja vaihtoehtoista vastaan.

Freodom: Sipilänomics, or Finland's fake austerity >> 

Lainaus: "There are two conclusions to draw from this. Firstly, for all its pseudo-corporate jargon and pretense of novelty, the Sipilä cabinet is doing exactly what its predecessors did: making sweeping cuts to government spending, only to give the money saved away to big business.".

No, tätä varten ei välttämättä edes olisi tarvinnut sepostella noin ultrapitkää tekstiä. Realiteetti on kirkas > Rahatalous on omillaan omassa mammuttitaudin avaruudessaan ja pyrkii pakottamaan tahtoonsa kaikki ja kaiken uhraamalla.

Eli kerrataan >> Rahaa on länsimaissa enemmän kuin koskaan ennen koko ihmiskunnan historiassa, mutta samaan aikaan rahaa ei riitä ihmisten ja yhteiskuntien käyttöön. Siksi yhteiskuntien muka pitää säästää ennen näkemättömästi ja samaan aikaan talouskasvu jatkuu ennen näkemättömästi pörsseissä ja finanssilaitoksissa > Rahalla on enemmän merkitystä kuin koskaan ennen ja samalla raha on likaisempaa kuin koskaan ennen.

Voitte vielä te tästä epäselvillä olevat miettiä, mitä yhteiskunnallispoliittista moisen taustalla siis on jopa ihan kulttuurihistorian alusta saakka katsottuna, ja miksi sen ei tarvitse enää jatkua tästä hetkestä lähtien.

Talous ei nouse leikkaamalla palkkoja ja palveluita >> 

Lainaus: "Tänä vuonna Helsingin pörssiin listautuneet yritykset maksoivat osakkeenomistajilleen yhteensä 10,5mrd euroa osinkoa viime vuoden liikevoitostaan. Summa on ennätyssuuri. Miten yrityksillä on varaa tällaisiin juhliin keskellä lamaa?

Syy on itse asiassa aika yksinkertainen: vuoden 2014 alusta lukien yritykset saivat todella avokätisen verolahjan: sixpack-hallitus alensi keväällä 2013 yhteisöveroa, mikä toi valtion kassaan uuden, lähes 900 miljoonan euron loven. Yllättäen firmojen maksamat osingot kasvoivat seuraavana vuonna osapuilleen samalla summalla. Kun hallitus verolahjansa antoi, se perusteli tekoaan veronalennuksen luomilla uusilla työpaikoilla. Mutta ei alennus luonutkaan työpaikkoja. Omistajien voitot vain kasvoivat.".

Eli on selvää, että Sipilän hallitus tekee kaiken päin helvettiä ja uskottelee vain julkisivulla puuhaavansa jotain "hyödyllistä" ja "vastuullista" >> Kuvottavan sairas ja pahuudellinen tilanne!!!

Eli julkisivulla valehdellaan todella radikaalisti "vastuullisuuden leikkaustarpeessa" olevan "Suomen ja suomalaisten hyväksi", mutta oikeasti kuliseissa tapahtuu ennen näkemätöntä ihmisyyden vastaista toimintaa.

Kun havaitaan tämän totaliteetti ja kattavuus tällä hetkellä transatlanttisessa piirissä, niin en liioittele yhtään, kun huolestun seurannaisvaikutuksista sivilisaatioperikatovaarana!

Juuri siksi LaRouhe-liike on promotoinut välittömänä parannuskeinona Glass Steagall -standardia, joka lakkauttaa tuo turhan ja haitallisen kasinopelaamisen! Sitten on sen jälkeen muodostettava tarpeellinen vararikkomenettely ja alettava palaamaan hyvinvointivaltioperiaatteisiin, johon kuuluu rahanluontioikeuden palauttaminen yksityisiltä instituutioilta valtioille, joilla on perustuslaeissa ja muissa laeissa tarvittavat yhteishyvää turvaavat ominaisuudet.

Eli vastustajamme on eliitti heidän rahatalous- ja imperiaaliutopiansa kera ja sitä vastaan meidän on mm. lakkoaseella ja em. muilla keinoilla taisteltava erittäin päättäväisesti ja vakaasti!

Ja jos Sipilän hallitus ei yhtään peräänny länsieliitin istuttamista pakkomielteistään, niin tämä maa tulee olemaan tuhon oma ehkä hyvinkin pian! Ja minä alan sitten vakavasti tekemään omia johtopäätöksiäni jatkosta ja roolistani...

Ja on myös muistettava! >> Tämä eliitin ja heidän keinojensa vastainen taistelu ei tule olemaan piknikkiä, vaan se tulee vaatimaan omat haasteensa ja "veronsa". Mutta se taistelu on tehtävä, koska sen tekemättä jättämisen seurauksena tosiaan tulee olemaan pahimmillaan sivilisaatioperikato!

Kaikki meidän rahamme menevät näille kymmenelle yritykselle >> Rahatalousparasiitti kiteytettynä korporaatiotasolla.

---> Venäjä-vaikutus laskettiin – Nytkin Suomi voisi olla selvästi plussalla.

---> Sinun on parasta istua alas, ennen kuin vilkaiset näitä masentavia Suomi-talouskäppyröitä.


3. LAROUCHE-LIIKKEEN GEOPOLIITTINEN JA REAALITALOUDELLINEN YMMÄRRYS GLOBAALINA LÄÄKKEENÄ TALOUSUSKONNON JA IMPERIALISMIN PYSÄYTTÄMISEKSI NEORENESSANSSIA VARTEN

LaRouche PAC >> 

LaRouche-liikkeellä on muutamia keskeisiä teesikokonaisuuksia, joista otan tässä taas esittelyyn nämä >


Credit-system: "Throughout the 226 years since the U.S. constitutional system was ratified, the American people and their government have amazed the world with periods of some of the most unprecedented scientific and technological growth the world has ever seen. In 1789-1801 first Treasury Secretary Alexander Hamilton oversaw the revolutionary transformation of the young republic’s war debt into guaranteed-return internal improvement investments, and later, under the guiding hand of President John Quincy Adams and Nicolas Biddle the rapid construction of new roadways and canals which opened up the North American continent for development was facilitated by the founding of the 2nd National Bank throughout the 1820s.".

Glass Steagall: "The 1999 repeal of the original “Glass-Steagall Act” of 1933 was perhaps the single greatest criminal act committed against the economic welfare of the American people in the 20th Century. Despite all claims to the contrary, the repeal of Glass-Steagall laid the groundwork for the creation of a monstrous derivatives bubble which burst during the financial crisis of 2007-2008. Following that crash, the first act of Congress should have been to correct their folly by restoring Glass-Steagall, thus eliminating the massive bubble of gambling values and erecting a firewall between the uncontrolled speculation on Wall Street and the livelihood of the American people — precisely as Franklin Roosevelt did in 1933 when the Glass-Steagall Act was first enshrined into law. Instead, under the threats and intimidation of the largest financial institutions, Congress passed an unprecedented bailout of the Wall Street banks, on the backs of an already destitute American population. Over the subsequent eight years, our people have suffered the mounting effects of this fraud, to the point that our nation now faces another financial blowout of far-greater magnitude than even that of 2007-2008. The only means of avoiding such a fate is the immediate restoration of Glass-Steagall today as the necessary first step to a full FDR-style recovery program, as has been spelled out in detail by LaRouchePAC.".

Fusion Economy: "China’s successful December 2013 landing of their Yutu rover on the Moon has brought a new focus to the importance of our planetary neighbor for the future of mankind. As has been highlighted by leading Chinese officials, the Moon’s surface is filled with the a special fusion fuel, practically absent from the Earth—Helium-3. With China’s return to the lunar surface, Lyndon LaRouche has emphasized that a program for the economic development of the Moon in conjunction with a crash program for fusion power would be one of the most important scientific driver programs for mankind.".

Energy Flux Density: "The global economic crisis that has paralyzed world development since the end of World War II makes the thoughtful individual ask: does modern-day economic theory really understand what a human economy is? What if it were the metrics we use to measure an economy, like money, or supply and demand that are the problem, and not something inherent to the economy itself?

If we are going to create a functioning and just global economy, more money or mere ‘regulations’ won’t cut it. Only the introduction of a new, higher conception of the physical principles driving economic development can guarantee an economic renaissance. Lyndon LaRouche’s discovery of the concept of Energy-flux density provides a revolutionary step forward in that direction.

While the increase of energy-flux density is familiar to economic practice throughout history, the conscious application of EFD as the measurement subsuming all other economic measurements is a new contribution to economic science. This is not something you will find on a wikipedia page or in an economics textbook. The short video below serves as our introduction to this new and advanced concept.".

Sitten otan heidän nettisivustoiltaan esille viimeaikaisia juttujaan, seminaarejaan ja analyysejään kuvaamaan tämän hetken strategista ja geopoliittista tilannetta globaalilla katsannolla >

---> War or Peace Is On the Line In Manhattan Today.

---> Friday Webcast, September 25, 2015.

---> The Manhattan Project: Town Hall event with Lyndon LaRouche, September 26, 2015.

---> LaRouchePAC Live: EIR Press Conference: 'Climate Change Scare is Population Reduction, Not Science'.

---> Putin's Flank Against Obama's War Plans Will Not Deter Obama from Trying.

---> Now We Have the Opportunity to Restore the Constitution.

---> Goldman Tries To Issue Desperate Orders to Fed, ECB.


4. SUOMEN AKTIVISTIEN YHTEISKUNNALLISPOLIITTISTA KRITIIKKIÄ JA LÄÄKKEITÄ SIPILÄN HALLITUKSEN DIKTATUURIA JA LÄNSIHEGEMONIAN SAIRAUTTA VASTAAN

Antti Pesonen: Itsenäistyminen on yksinkertaista mutta vaikeaa >> Lainauksia: "Näyttää siltä, että vähitellen tapahtuva muutos huonompaan otetaan vastaan helpommin kuin nopea muutos parempaan. Hyvinvointiyhteiskunnan alasajoa on Suomessa jatkunut yli kaksikymmentä vuotta. Samaa EU-vetoista talouskuria korostavaa politiikkaa jatketaan entistä päättäväisemmin ja läpi tuntuu edelleen menevän.",

"Vaikka EU-jäsenyyden ja euron tuomat kielteiset vaikutukset ovat monilta osin selkeästi nähtävissä, ei Suomessa ole vielä muodostunut voimakasta oman rahan ja itsenäisyyden palauttamista ajavaa liikettä. Itsenäistymisen ja / tai oman rahan kannattajia on enemmän kuin äänestäjiä millään eduskuntapuolueella, mutta äänestyspäätökset on tehty pääosin muilla perusteilla.",

"Jyrkkäreunaiselta vaikuttava politiikan muutos pelottaa. Omaan rahaan siirtyminen tarkoittaisi siirtymistä Ruotsin ja Tanskan kanssa samaan asemaan. EU:sta eroaminen tarkoittaisi siirtymistä samanlaiseen asemaan kuin Norja tai Sveitsi.  


Tällaisia itsenäistä ajattelua ja toimintaa vaativia ratkaisuja helpompaa on alistuminen. Erään suuren lehden päätoimittajan sanoin: ”Suomi on eurossa ja pysyy, jos euro pysyy”.",

"Suomi on ainoana Pohjoismaana luopunut omasta rahastaan. Samalla on luovuttu omasta talouspolitiikasta ja paljolti myös yhteiskuntakehityksen ohjaamisesta. Ohjakset ovat niin sanotuilla markkinoilla. Näkyvissä on kasvavia yhteiskunnallisia jännitteitä ja levottomampia aikoja.


Niin kaukaiselta kuin Suomen uudelleen itsenäistyminen nyt tuntuukin, se on kuitenkin vain ajan kysymys. Muutos on suomalaisten itsensä käsissä.".

SANDEN BLOGI: KILPAILUKYKY-KENGURULOIKKA >> Katsokaa ja ymmärtäkää ja ymmärtäkää, kuinka Sipilän hallitus on tarkoituksella pahantahtoinen ja tuhoava - Täysin suunnitellusti ja totaalisesti länsieliitin imperiaalimissioon pakkomielteisesti sidottuna.

Juuri tätä oikea Pahuus on!


En lainaa tästä otteita, koska koko teksti on joka sanaltaan hyvin tärkeä! - Lukekaapa siis, kuinka siinä kuvataan Sipilän hallituksen tarkoituksellista valehtelua, säätämistä ja manipuloimista, missä tavoitteena on tahallisen tuhon ja mitätöinnin toteuttaminen keinolla millä hyvänsä!

Aivan uskomatonta hallituksen tyranniaa ja diktatuuria ihmisarvottomana sotkemisena!

Seuraavista Sanden blogi -kirjoituksista lainaussikermät:

SANDEN BLOGI: TALOUSTALEBANIT TUHOAVAT SUOMEN >> 

Lainaus: "Kun yhdistämme nämä kolme, euron, friedmanilaisuuden ja randilaisuuden, lopputuloksena on juuri se paska, jota meille yritetään nyt pakolla syöttää. Vaihtoehtoja olisi vaikka kuinka, mutta tähän Pyhään kolminaisuuteen hurahtaneet taloustalebanit kiistävät ne kaikki harhaoppina.".

SANDEN BLOGI: SUOMEN TALOUDEN ONGELMA >> 

Lainauksia: "Suomen vienti ei vedä tarpeeksi, koska viennistä huomattava osa menee euro-maihin. Me emme voi kilpailla hinnoilla, koska meillä on euro. Euro on se syy viennin tökkimiseen.",

"Suomalaisten työntekijöiden palkat eivät ole korkeammat kuin muuallakaan. Esimerkiksi Saksassa on paremmat palkat, enemmän lomapäiviä ja halvempi ruoka ja asuminen. EK ja poliitikot valehtelevat väittäessään toisin.",

"90-luvun lamasta ei päästy EU-jäsenyydellä, eikä palkkakilpailulla. Siitä päästiin devalvoimalla markka yli 30%. Sen jälkeen Nokian kännykät hakkasivat maailmalla Ericsonit ja Motorolat. Ne olivat niin paljon halvempia. Nyt me emme voi devalvoida. Olemme jumissa euron kanssa.",

"EU-jäsenyyden myötä valtio ei enää voinut lainata rahaa omalta keskuspankiltaan. Velkaa oli otettava yksityisiltä pankeilta ja nimenomaan ulkomailta. Näiden lainojen korkoja on maksettu viimeisen kahden vuosikymmenen aikana arvioijasta riippuen 30-70 miljardia. Siis 30 000 000 000 viiva 70 000 000 000 euroa.".

KOKOOMUS POHJOIS-KOREAN LINJOILLA >> 

Lainauksia: "En olisi uskonut ihan eilen, että kokoomuspuolue ryhtyy toimimaan Kim Il Jongin viitoittamalla tiellä. Nyt sekin ihme on nähty. Hallitus tekee pohjoiskoreat, eli ryhtyy määräämään ihmisten palkoista ohi yritysten ja normaalien länsimaisten sopimusmenettelyjen.",

"Hallituksen pakkolait ovat vastoin perustuslakia, sopimusvapautta, EU-lakeja, Suomen tekemiä kansainvälisiä sopimuksia, mutta täysin linjassa Pohjois-Koreassa vallitsevan käytännön kanssa.".

---> SANDEN BLOGI: SUOMI NOUSUUN - OIKEASTI.

Jatketaan Arhi Kuittisen kirjoituksilla ja niistä lainaussikermiä:

Finnsanity blog: Eliitin luokkasota vauhdissa käsitteiden vääristelyllä >> 

Lainaus: "Luokkasodassa aktiivisena on eliittijaosto ja sen massamediaprojekti, joka kasaa rahaa ja veronkiertoa ehkä 5% suomalaisten eduksi uusliberalismin politiikassa. 70-luvun veroprogression luoman yhteiskunnan etuja ja käsitteitä kyllä mainitaan mutta nyt päinvastasiesti törkeästi väärinkäytettynä yhteiskunnan purkamiseksi ja valtion toiminnan sekä valvonnan rajaamiseksi. Taloustiedettä  käytetään tahallisesti väärin ja todellisuuden esimerkit onnistuneesta valtiontaloudesta tasapainona ohitetaan.  Mielivaltainen vähemmistön etupolitiikka ja keinottelu on eliitin eetos eliitin "edistyksenä".

Todellinen edistys on terrorin kohteena, jota massamedia rummuttaa taakaski diskurssiterrorissa ja valevasemmisto eliitin antamassa roolissa, eliitin urahississä valevasemmiston eliitti ei kerro täsmällisesti kuinka pohjoismaista mallia on purettu ja kuinka sen voisi palauttaa, markkaa, suojautumista ja valtionyhtiöitä. Eliitin näytelmää nimeltä euro ja eliitin määrittelemä "eurooppalaisuus" pankkiirien sanelemana myös ostettu ja suggestoitu valevasemmisto esittää todellisuuden kehyksiksi, jopa sanalla "turvallisuuspolitiikka" kaaoksen tuottamisen jatkamiseksi.  Suojautuminen hyvinvointivaltiolla ja 70-luvun humanistisen nousun tehokeinoilla esitetään kauheudeksi ja ahneudeksi samalla kun eliitti suojautuu ja kahmii.".

---> Finnsanity blog: Taas työläisten paras lakkoase on Ruotsi.

---> Finnsanity blog: Tsipras jatkaa huijausta - Kreikan laiskat vaalit >> Kreikkalaiset ovat menettäneet toivonsa eikä vaaleilla siellä ole enää merkitystä väestölle.

Finnsanity blog: Miksi Suomi velkaantuu - vastaus on selkeä, eliitti kulkee pummilla >> 

Lainauksia: "Suomen laina kasvaa vain verolakien purkamisesta keskustan, 
RKP-kokoomuksen, demarien, persujen poliittisen terrorin 
ja "talouspuhe"-valheiden alla, 

joten suomalainen eliitti rikastuu kulkemalla pummilla 

ajaen meitä velkakierteeseen, veronkierrolla ja verohelpotuksilla, ajaen Suomea feodaaliterrorin ja fasististen poikkeuslakien aikakauteen - vaatimalla itselleen palvelijoita orjapalkalla, jotta veronkiertounelma jatkuisi. Uusi aatelisto on ajanut pohjoismaisen mallin alas  ja syyttää nyt kansalaisia taakaksi eliitin rikastumisideologiassa, feodaali-eetoksessa, elitismin ihailussa ilman humanismia ja rauhanideaa.",

"Kansantalous ja Suomen oma etu kielletään, joten demokratia kielletään.

Maahanmuuttopuheella kielletään rajat romantisoimalla nato-maiden hyökkäyssotaa syyriassa, libyassa, irakissa, afganistanissa, malissa ym ihaillen tuntemattomia ja rasistisen uskonnon edustajia, joten demokratia ja Suomen perustuslaki suomalaisille kielletään.",

"Pummeja ylistetään, työläisiä alistetaan",

"70-luvun ihmisarvoiset ja edistykselliset demokratian keinot takaisin >> (Arhi on luetellut tässä 14 kohtaa ko. keinoina, joista olen pääpiirteissään aivan samaa mieltä - En lainaa listaa, vaan käykääpä se lukemassa tuosta linkistä).".

Sitten muita hienoja kirjoituksia lainauksineen:

Torkkupeittoalueen ulkopuolelta >> 

Lainauksia: "Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja, jos osuu oikeaan veikatessaan, että hallituksen toimet eivät luo luvattuja työpaikkoja eivätkä liioin edistä vientiä. Sen sijaan leikkauksien vaikutukset tullaan näkemään yhä suurempina osinkoina ja johtajien palkankorotuksina – jotka nekin kohdistuvat vuosi vuodelta yhä vain harvemmille.",

"Hallitus ei edes itse usko omiin lupauksiinsa. Tätä todistaa se, kun sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä valmistelee uutta lainsäädäntöä siltä pohjalta, että työttömyys vain lisääntyy.",

"Toisaalta haluaisin itse esittää kysymyksen, miksi vientiin vaikuttavasta todellisesta ongelmasta – yhteisvaluutasta – puhutaan niin vähän?".

Matalat palkat rapauttavat sosiaaliturvaa >> 

Lainaus: "Pääministeri Sipilän hallitus on julkistanut pyrkimyksensä heikentää palkansaajan asemaa. Kalifornialaisen Berkeleyn yliopiston tutkijat puolestaan ovat onkineet tilastoista selville, että matalapalkkaisuus, ei työttömyys, rapauttaa sosiaaliturvajärjestelmää.".

Siis: Hallituksen agenda > Neofeodaalistaminen länsieliitin pakkomielteitä varten.

Sande Parkkoselta oleellinen kysymys! >> "Miettikääpä tätä: hallitus leikkaa menoja, eli palveluita ja kansalaisten turvaverkkoja, 500 000 000 eurolla. MUTTA lisää velkaa otetaan 5000 000 000 euroa. Siis 4,5 miljardia euroa menee jonnekin aivan muualle kuin suomalaisiin tai Suomeen. Kysymys kuuluu: MIHIN HELVETTIIN NE RAHAT MENEE??".

USA:laiset nauroivat Suomen leikkauslistalle >> Lukijakommenteissa osuttu ytimeen >> "Miksihän näistä eduista on aikaisemmin pitänyt taistella kun nyt selitetään että ne on täysin turhia. Seuraavaksi revitään maanteistä asfaltit ja haastatellaan sitten afrikkalaisen kylän asukkaita: "tiesittekö että Suomessa on tiet täytynyt päällystää, kertokaa kuinka täällä liikutaan ihan sorateillä ja mukavasti." Ja afrikkalaiset nauravat.".

Lopuksi mielenkiintoinen uusi blogituttavuus ja siitä aihepiiriä erinomaisesti selventäviä poimintoja >> Kyseenalaistava blogi:

-- Kuinka hallitus onnistui epäonnistumaan joka suuntaan?

-- Hallituksen nautittava Häkämiehen luottamusta?

-- Stubb innostui Volkswagenin luovuudesta.

-- Sipilällä heittää.

Jne. - Käykääpä tutustumassa!5. PÄÄMINISTERI JUHA SIPILÄN KOHUTTU JA PROPAGANDISTINEN TV-PUHE KRITIIKIN KOHTEENA

SANDEN BLOGI: SIPILÄN PUHE >> Sipilän puhe Sami Parkkosen erinomaisessa kritiikkikäsittelyssä!

Lainauksia: "Kyse ei siis ole tiedosta, totuudesta, tai edes siitä mikä olisi järkevää. Kyse on siitä, että pääministeri Sipilän taloususkonto on niin vahva, että hän tuo esiin kolme maata jotka todistavat hänen olevan väärässä ja väittää päinvastaista.",

"Taloustalebanit kulkevat kohti paratiisiaan suurmullah Wahlroosin johdolla, vaikka kuilu on edessä. He ovat valmiit tuhoamaan kaiken vain siksi, että uskovat olevansa oikeassa.

Pääministeri Sipilän puhe todisti tuon jälleen kerran.".

---> Katso ja lue Sipilän puhe tästä kokonaisuudessaan >> En ollut väärässä, kun ennen puhetta kerroin FB-seinälläni, mitä odottaa siitä. Eksoteerista teatteria ja aivan tismalleen kaavan mukaan.

Mitä Sipilä jätti sanomatta: "porvareille" tuli kiire >> Oiva kulma asiaan tuokin. Mutta reaalitaloudessa tulee olemaan ahdinkoa juuri rahataloustotalitarismin takia, jollei koko kuviota länsirappion taustalla osata havaita ja ymmärtää!

Huumorikevennyksiä:

Mitä Juha Sipilä todella ajattelee? >> Sipilän puheen selvennys kabinettikielestä suomenkielelle.

Juha Sipilä ja seksiesitykset >> Sipilä toi sittenkin julki vaihtoehtoja...

---> Pääministeri #Sipilä n puhe visuaalisina muistiinpanoina.

Janus Putkoselta hieno kommentti aiheeseen FB:n puolelta >> 

Lainaus: " "Suomen tasavallan" pääministeri, siis miljonääri Sipilä, ehkä härskeimmän mahdollisen omaa kansaa vastaan suoritetun taloustappamisen jälkeen aikoo kohdata kansalaiset silmästä silmään - televisiossa ja nauhoitetulla puheella. 

Siis haloo... uuuh, millä vuosikymmenellä nämä pankkiirien pellet neuvonantajineen elävät?


Kuulostaa aivan yhtä tyrannimaiselta kuin mitä ovat olleet tämän 1 % eliitin etuoikeuksia ja EU:n sekä USA:n intressejä ajaneen SSS-hallinnon muutkin toimet. Edeltäjiensä paheneva peilikuva. Vallankäyttö on saneltuja päätöksiä ilman perusteluja, jolle on myös oikea nimitys: mielivalta. 


Mutta mikä onkaan vallitseva todellisuus Lännen globalistiherrojen parjaamissa ja "Lännen demokratiaa uhkaavissa maissa" - koskien viestinvälineitä ja niiden käyttöä kansan kohtaamisessa? 


Omasta kokemuksesta voin kertoa, että täällä Donetskissa vaaleissa valittu johtaja, Alexander Zakharchenko, pitää usein ja säännöllisin väliajoin suoria televisiolähetyksiä keskustan studiosta, joissa hän vastailee kansalaisten ja toimittajien kysymyksiin - "Suora Linja". 


Niin, kuten tiedämme, Vladimir Putin Venäjälläkin tekee näin ja yhteys on avoinna kansalaisiin kaduilla ja kotona.


Lännen pankkiirien nukkehallinnon ja rankasti korruptoidun Thaksinin pääministerivallan suistanut pääministeri, sittemmin vaaleilla ruoriin nostettu kenraali Prayut Chan-o-cha, vetää joka viikon perjantai yhteen kuluneen viikon kokemuksia ja kertoo ilman muistiinpanoja asioista lähes kaikilla kanavilla. Kansa pysyy hyvin kärryillä päätöksistä ja niiden perusteista.


Ja nämä esimerkit ovat vain kolmen itsenäisyyttään kunnioittavan ja patrioottisen valtion päämiehistä vuonna 2015.


Puhkaiskaa kuplat ja samuttakaa se televisio!".


6. PERJANTAINA 18.9.2015 OLLUT LAKKO JA MIELENOSOITUS SIPILÄN HALLITUKSEN POLITIIKKAA VASTAAN

Lakkoaseen käyttö eliitin kohtuuttomuutta, moraalittomuutta, tyranniaa, diktatuurin luomista ja silkan pahuuden edesauttamista vastaan on tärkeimpiä sivistyneen yhteiskunnan keinoja säilyttää hyvinvointivaltioperiaatteet ja yhteishyvän toteutuminen! Siksi kannatin ko. lakkoa ja odotan jatkossa paljon lisää lakkoja, mikäli Sipilän hallitus ei osoita tarvittavia parantumisen merkkejä - Taitaa olla turha toivo odottaa sellaista hallitukselta...

Joka tapauksessa se vähä pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka tänne Suomeen saatiin sotien jälkeen vaivalla rakennettua, pohjautui operaatiolliselta osaltaan hyvin vahvasti päättäväisiin ja hyvin kohdennettuihin lakkoihin!

Nyt lakoilla on ko. hyvinvoinnin säilyttämisen ja jatkokehittämisen kannalta keskeinen rooli muiden keinojen lisäksi!

Eliitin ja asiamiestensä tahoilta tuleva kritiikki ja uhkailu lakkoilua vastaan on siksi kuvatussa eliittihegemonian petoksellisessa vyörytyksessä erittäin selkeä merkki juuri tarkoituksellisesta pahantahtoisuudesta länsieliitin agendojen pakkojunttaamiseksi!

>> Siihen eliitin tahtoon ei pidä alistua!!

Tämä lakko oli siksi jo vähäisyydessäänkin tervetullutta; ilolla seurasin, kuinka haastatteluissa ilmeni lakko- ja mielenosoitusväiltä lisääntynyttä ymmärrystä tätä transatlanttista ja Suomen rappioprosessia sekä sellaisten syitä kohtaan.

Toisaalta joidenkin haastateltujen puheissa vajavainen valveutuminen kuvastui mm. siten, että heillä oli edelleen mielessä kuitenkin se, että pakko on jotenkin leikata ja tehdä "säästö"politiikkaa. Heidän mielestään Sipilän hallitus vain ei olisi osannut kohdistaa niitä oikein ja sopiva "tuolien uudelleen järjestäminen Titanicin kannella" olisi muka ratkaisu.

>> Tämä on harhaluuloa, koska Sipilän hallituksella on tässäkin kirjoituksessa nyt kuvatulla tavalla taustallaan sen laisen politiikan toteuttamiseksi pelkästään vain suunniteltua pahantahtoisuutta ja länsieliitin hullujen intressien pakkototeuttamisen sokeutta. Siksi leikkaus- ja "säästö"politiikalta puuttuu joka tapauksessa oikeus ja syyt eikä ymmärrystä ole siinä mukana nimeksikään.

Päivän lakosta hätääntyvä suomalainen on vakavasti vieraantunut maailmasta >> Riku Rantalalta suhteellisuuden tajun oppitunti.

Mutta kuinka kauan Suomi pysyy "sivistysmaana"??!!...

Nyt puhuvat Pudasjärven mielenilmauksen kaksi ainoaa osallistujaa >> Arvostettavaa!

Arhi Kuittiselta oleellinen huomio Facebookin puolelta! >> " "Professori Noam Chomsky on pohtinut median vaikutuskeinoja. 

Seuraavassa hän esittää kuinka lakkoja alettiin murskata median jo vuonna 1937 lähtien Yhdysvaltojen Länsi-Pennsylvanian kokemusten perusteella:

-- "Ideana oli keksiä keinot miten kääntää yleinen mielipide lakkoilijoita vastaan: miten esittää lakkoilijat kansalle vahingollisina ja yleisestä edusta piittaamattomina häirikköinä. Yleinen etu koskee "meitä", liikemiestä, työläistä, kotirouvaa. Siis kaikkia "meitä". "Me" haluamme olla yhdessä ja "meitä" yhdistävät sellaiset tekijät kuin harmonia, amerikkalaisuus ja yhteistyö. Toisaalla ovat nuo kauheat lakkoilijat, jotka aiheuttavat häiriöitä ja hankaluuksia (....) Suuyritysten toimitusjohtajalla ja lattioita pesevällä kaverilla on samat intressit."

"Viestin läpi saamiseksi ponnisteltiin valtavasti. Elämmehän loppujen lopuksi liiketalouteen perustuvassa yhteiskunnassa; liiketalous kontrolloi mediaa ja sillä on massiiviset resurssit käytettävissään. Viesti siis toimi erittäin tehokkaasti. Myöhemmin siitä alettiin käyttää nimitystä "Mohawk Valleyn kaava" ja sitä käytettiin lukemattomia kertoja lakkojen murtamiseen." (Noam Chomsky, Mediakontrolli, s. 23-24, Sammakko, 2003)".


7. POSITIIVISIA ILMIÖITÄ LÄNSIRAPPION JA SUOMEN SYNKKYYDEN MERESSÄ

Väyrysen kansalaisaloite euroäänestyksestä menossa läpi – eduskunnan lainsäädäntöjohtaja ei näe käsittelylle estettä >> Hienoa!! :) Vaan eipä kannata vielä nuolaista...

Jeremy Corbyn’s victory has already transformed politics | Seumas Milne >> Britanniassa tapahtuu kummia! - Olisiko siellä tarvittava vallankumous viimein alkamassa?... Olisiko siitä malliksi Suomeen? Syytä ainakin on todella paljon!

Perussuomalaiset jättävä valtuutettu: "Kaikki lupaukset on nyt petetty" >> Suomi - Tuo petosten ja petturien maa. Hyvä, että jotkut perussuomalaisissa tekevät oikeita johtopäätöksiä.

Hienoa edistystä ja vallitsevan paradigman kyseenalaistusta suomalaisessa mittakaavassa! On hyvä, että hesari on taipunut ottamaan esittelyyn tämän syksyn tärkeimpiin kirjauutuuksiin kuuluvan Ville Iivarisen kirjan "Raha – mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla (Into)." >> Raha-aktivisti Ville Iivarinen: "Rahanluontioikeus pitäisi siirtää yksityisiltä pankeilta demokraattisille instituutioille".


8. SUOMEN HALLINNON KÄSITYS TALOUSTILANTEEN ONGELMISTA SEKÄ SEN ONTTOUS JA PETOLLISUUS EDELLÄ ANALYSOITUUN VERRATTUNA

Moni asia uhkaa Suomen heikkoa kasvua – VM listaa 5 riskiä >> 

Lainauksia: "– Korkea ja kasvava velkataso yhdistettynä hidastuvaan kasvuun ja talouden rakennemuutokseen saattaa synnyttää shokkeja, jotka Kiinan markkinoiden koon ja globaalien arvoketjujen vuoksi voivat vaikuttaa laajalti erityisesti raaka-aineiden ja investointitavaroiden tarjoajiin, tausta-aineistossa todetaan.

– Ei myöskään ole selvää miten Kiina onnistuu muuttamaan talousmallin, jossa teollisuuden, investointien ja viennin merkitystä korvataan kotimaisella kulutuksella.

– Talouksien toipuminen velka- ja finanssikriisistä saattaa olla ennustettuakin hankalaa, tausta-aineistossa todetaan.

– Geopolittiiset jännitteet mm. Venäjällä ja Lähi-idässä varjostavat edelleen kasvunäkymiä.

– Taantuman jälkeen kasvu tulee olemaan merkittävästi hitaampaa, eikä ole selvää miten maa sopeutuu tähän. Jatkuessaan Ukrainan kriisi pitää epävarmuutta koholla ja saattaa lisätä pääomavirtoja Venäjältä, alentaa investointeja ja syventää Venäjän taantumaa. Geopoliittiset riskit saattavat heijastua luottamukseen ja hidastaa kasvua EU:ssa, budjetin tausta-aineistossa todetaan.

Riskikartoituksessa kiinnitetään viidentenä huomiota myös alhaisen korkotason ja lisääntyneen riskinottohalukkuuden synnyttämään kuplaan.

– (Ne) ovat ohjanneet sijoitusvirtoja mm. asunto- ja osakemarkkinoille, mikä on voinut johtaa yliarvostukseen hinnoittelussa.".

Kun katsomme noita uhkakuvien selittelyitä, niin niistä havaitaan heti yksi keskeinen puute - Nimittäin se, kuinka taloustilanteen "riskit" jäävät ilmaan roikkumaan vaille oikeita ja todellisia yhteiskunnallis- ja geopoliittisia konteksteja ja vaille suhdetta kuvattuun transatlanttiseen rappioprosessiin länsieliitin hullujen intressien ja tuhonnan ikeessä.

Toinen merkittävä seikka on se, kuinka Kiinan ja Venäjän viime vuosien panostaminen reaalitalouden parantamiseksi pyritään mustamaalaamaan "riskiksi" ja liittämään siksi osaksi "geopoliittisia jännitteitä"; ikään kuin ne olisivat syitä katsoa siltäkin kannalta mm. Venäjää vain russofobisin lasein, jotta mm. länsimaissa ja nimen omaan täällä Suomessa ei äkättäisi kiinnittää huomiota reaalitalouden parannettavaksi otettuun rooliin juuri niin kuin mitä mm. Venäjällä ja laajemmin BRICS-maissa tapahtuu ja ainakin selvästi enemmän kuin esim. Suomessa.

Kolmas vakava asia ymmärtää on se, kuinka valtamedia ei tässäkään jutussaan osaa / halua ollenkaan havainnollistaa eroja ja suoranaista sairasta jakoa rahatalouden ja reaalitalouden välillä - Sellaisen jaon ja roolituksen ymmärtäminen ja selittäminen talouden "riskien" havainnollistamisessa olisi äärimmäisen oleellista.

On ainakin yksi keskeinen syy, miksi sellaista ei oteta valtamediassa esille > Se alkaisi muutoin paljastamaan länsieliitin ko. roolia maailmanhistorian pahimpana rikollisjärjestönä ja ihmisyyden vastaisena toimintana!

Niinpä rahatalouteen viitataan tuossa jutussa vain hyvin sumentavaan ja epämääräiseen tapaan "sijoitusvirtoina" ja "yliarvostuksena hinnoittelussa" - Joko osaamattomuutta tai tarkoituksella; todennäköisesti kummastakin on siinä kyse.


LOPPUJOHTOPÄÄTÖS >> Sipilän hallituksella ei ole legitimiteettiä eikä ymmärrystä olla aidosti kansan parhaaksi toimiva hallinto. Siksi toivottavinta on Sipilän hallituksen mahdollisimman pikainen ero ja uudet vaalit.

Toisaalta uusiin vaaleihin suhtaudun toistaiseksi erittäin skeptisesti siksi, koska en usko väestön Suomessa olevan vieläkään yleisesti niin hyvin valveutunutta näihin kaikkiin tässäkin mainittuihin seikkoihin liittyen, jotta aito ja riittävän voimakas yhteiskunnallispoliittinen vastavoima alkaisi kunnolla toteutumaan pysäyttämällä ko. transatlanttisen rappion etenemistä ja luomalla tilalle parempaa maailmankuvaa yhteishyvää ja edistystä varten...

No comments: