Sunday, October 11, 2015

Monikultturismi ja suvaitsevaisuus ismillisinä ajatustaantuma-aseina länsieliitin imperiaalisen mission toteuttamisessa ja siinä länsiväestöjen alistamiseksi rasismijahdin varjolla

Teen nyt ison julkaisun maahanmuutosta / pakolaisuudesta ja etenkin sen ongelmista, joita ovat keskeisesti monikultturismi ja suvaitsevaisuus hyväuskoisena hölmöytenä. Tällaista kirjoitusta en olekaan vielä ennen täällä blogissani kunnolla tehnyt - Nyt sellaisen tekoon on jo todella vahvat syyt! 

Kirjoituksesta tulee taas hyvin pitkä, mutta nyt on vain itse kunkin kahlattava omin voimin hyvin paljon asioita läpi ja nähtävä hyvin paljon vaivaa valveutuakseen kollektiivisena voimana pysäyttämään länsimaiden rappiokierre! - Siinä on opeteltava tekemään suoraa ja rehellistä yhteiskunnallispoliittista analyysiä kriisitietoisuuden oikealla tavalla kirkastamiseksi, vaikka se aiheuttaisi hyvin suuria ongelmia ryhmäpaineiden, kognitiivisen dissonanssin ja stereotyyppisten leimautumisten kanssa.

Olen jo toki pidemmänkin aikaa tutkinut ja "muuten vain" pohtinut, FB-seinälläni luonnostellut ja monien muiden aiheeseen liittyviä kirjoituksia lukenut näiden maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioiden suhteen, joten minulla on jo hyvääkin ymmärrystä koostaa tämä ensimmäinen kunnon havainnollistus ja kritiikki ko. aihepiiristä - Sitä paitsi maahanmuutto ja monikultturismi sekä niiden ongelmat liittyvät oleellisesti myös länsieliitin viime vuosikymmenten aikana esille nousseeseen "uuden maailman järjestyksen" -missioonsa, jota olen tutkinut reilut 7 vuotta.

Yksi oleellinen syy tälle kirjoitukselleni on muutaman viime kuukauden aikana Eurooppaan ja tänne Suomeen velloneessa ennen näkemättömän runsaassa kansainvaelluksessa Lähi-idän ja Afrikan niistä maista, jotka ovat pahiten olleet viimeisen 10 vuoden aikana Yhdysvaltojen ja laajemmin länsieliitin imperiaalisen aggression tuhonnassa > Minkälaisia ovat tämän geopoliittiset ja yhteiskunnalliset sisällöt, merkitykset ja vaikutukset?

Toisaalta vakavaa syytä on tarkastella aiheeseen kiinteästi liittyvää Suomen yhteiskunnan tilaa dualistisena temmellyskenttänä, jossa nimen omaan hyvin voimakkaasti ja eskaloituneesti ovat olleet vastakkain ns. suvaitsevaiset ja ns. rasistit ko. maahanmuuton ja sen nykyeskalaation tilanteisiin liittyen > Minkälaisia ovat puolestaan sen yhteiskunnalliset sisällöt, merkitykset ja vaikutukset? 

Tuossa vastakkainasettelussa on ollut keskeisenä sisältönä vastapuolien ismillinen ajattelu, jossa yhtäältä provosointi ja ulkopuolisen demonisointi ryhmävahvistautumisena on kuulunut puolin ja toisin asiaan. Se on ollut myös alusta disinformaation levittämiselle. Tämä on ollutkin eliitti vs. alammaiset -katsannossa ylhäältä alas päin tapa jakaa väestöä vastakkaisiin leireihin mm. valtamedian ja eliitin hallussa olevan puolueparlamentarismin propaganda- ja lietsontamenetelmissä > Hajoita ja hallitse eliitin pussiin pelaten sopivassa ymmärtämättömyyden sumussa, jossa estetään kokonaiskuvista ja agendojen todellisista rooleista perille pääsy >> Olen havainnut, että selkeästi eniten tämä toteutuu monikultturismia hegemoniana ajavien tahojen kautta.

Tuo vastakkainasettelu onkin vinoutunut korostuneesti seuraavalla tavalla >> Toisen osapuolen ismillisen ajattelun kulmakivenä oleva ns. monikultturismi toimii suoraan länsieliitin imperiaalisen tuhonnan apuvoimana, jonka tarkoitus ei ole kansainvälistyminen ja kansojen harmonia hedelmällisessä katsannossa, vaan keskeisesti kansallisvaltioiden ja yhteishyvän alasajaminen ylikansallisten rahatalous- ja valtapakkomielteiden levittämistä varten > Se johtaa selkeästi väestöjen kurjistumiseen ja yhteiskuntarauhan rikkoontumiseen! - On jo jossain määrin johtanutkin esim. täällä Suomessa, ja monikultturismi edesauttaa sitä monien muiden seikkojen lisäksi.

Irvokasta tässä vastakkainasettelun vääristymässä on se, että juuri tuo monikultturismilla ratsastava taho on saatu vahvasti valjastettua toteuttamaan myös muita länsieliitin maailmanvalta-agendaan liittyviä missioita ja aivopesuohjelmia > Ko. vastakkainasettelusta on tullut täten myös keppihevonen sensuurin kiristämiselle ja muille totalitaristisille metodeille, jotta vastakkainen puoli "rasistit" mitätöitäisiin kuin "lopullisena ratkaisuna" muka sellaisen avulla. 

Monikultturistit ovat siksi se taho, joka keskeisimmin toimii eliitin hyväksi tämän vastakkainasettelun osapuolista - Rahvaan piirissä ilmetessään hyväuskoisen tietämättömästi "suvaitsevaisuutena" ja eliitin piirissä toimiessaan myös tahallisen suunnitellusti imperialistisena tuhontana. 

Tuo ns. "rasistien" osapuoli on sen sijaan tässä vastakkainasettelukuviossa altavastaaja ja "vähemmistövoimaksi" pakotettu sekä tyypillisesti dualistisen yhteiskunnan "hyvien ihmisten" taholta "pahuudeksi" demonisoitu. Sillä osapuolella ei ole olemassa tuollaista eliitin hegemoniatavoitetta ja propagandavalttia valtamediassa, kuten monikultturisteilla on > Peli on julkisuudessa ja julkisessa keskustelussa vääristetty lähes täysin monikultturistien ismijunttaamiseen.

Tuon "rasistien" osapuolen piirissä toki voi olla oikeasti rasisteja, mikä juontaa sekin juurensa ismillisen ajattelun pinnalliseen ja kapeakatseista ryhmävahvistautumista vaativaan tunnustuksellisuuteen. Se on kuitenkin havaintoni mukaan ongelmista vähäisimpiä tällä erää, koska tuo monikultturismin vääristynyt ismillinen ajattelu on paljon laajempi ja tuhoisampi saavutettuaan eliitin valtamediassa ja yhteiskuntamissioissa ko. hegemoniamäärän. 

Lisäksi "rasistien" piirissä oikeasti rasisteja tai laajemmin natsi- / fasismipohjaista ajattelua omaavia on vähemmistö siihen nähden, kuinka itse asiassa väestöstämme valtaosa on monikultturismia vastaan aivan järkiperustein ja asioiden syviä taustoja ainakin aavistaen ja osaksi jopa oikein hyvinkin ymmärtäviä > Valveutuminen on siinä onneksi lisääntymässä edes jotenkin lupaavasti... 

Tästä valveutumislaadusta on ollut valtamedian kyselyissäkin merkkejä, missä esim. tämän parhaillaan eskaloituneen maahanmuuttokriisin haittoja vastustaa selvästi yli 50% kyselyihin vastanneista - Eli monikultturistit näyttävät olevan itse asiassa määrällisesti jopa vähemmistö tässä vastakkainasettelussa, vaikka valtamedia ja eliitin agentit - hyväuskoiset myyrät ovat yrittäneet kaikin keinoin väittää julkisuudessa asian olevan muka aivan päin vastoin.

Monikultturistien ihmisarvo- ja yhteisöllisyysjulistuksessa keskeinen mittari on ollut ns. "suvaitsevaisuus" > on toki hyvä, että ihmisillä on eettistä ja moraalista tietoisuutta hädänalaisten ja heikompien auttamiseksi ja huomioimiseksi. Tässäkin piilee silti vaaraa yliasenteeseen ja tukahduttavaan ylireagoimiseen sekä tietenkin harhaisesti hyväuskoisiin kuvitelmiin >>

Suvaitsevaisuus onkin monikultturismissa yhteiskunnallispoliittisesti kieroutuneen abstrakti ja ihmisten reaalitodellisuuksista pahasti ilmaan roikkumaan jäänyt ismillinen termi. Sitä käytetään monikultturismissa siten, että jätetään huomiotta eurooppalaisen sivistyksen kulttuurihistorialliset ja ajatushistorialliset puitteet; siinä ei ymmärretä mm. sitä, kuinka ihmisoikeudet ja demokratia ovat syntyneet hyvin kulttuurisidonnaisesti eurooppalaisen tietoisuuskehityksen piirissä eli historiallisena yksilöidentiteettikehityksen projektioina yhteisötasoilla. 

Suvaitsevaisuus eli siis käytännössä ihmisoikeudet ja demokratia eivät ole mitään universaalia ihmisyyttä ilman historiaa, vaan aivan tietynlaisen kulttuurikehityksen ilmiöitä, jota on ollut alkuperäisesti vain Euroopassa ja tuontitavarana Yhdysvalloissa. Ja tämän kulttuurikehityksen historia on vain muutama sata vuotta koko ihmiskunnan historian mittakaavassa!

Siksi vääristyneesti "suvaitsevaisuuden" avulla monikultturistit ovat yrittäneet mm. väittää olevansa "kaikkein hyvimpiä ihmisiä", joka on oikeasti em. mukaan kapeakatseista ja typerää narsismia ja myös siksikin juuri niin, kun se on viime vuosina kohdistunut ihmisluokitteluaseena tässä monikultturismi vs. "rasisti" -vastakkainasettelussa niiden "rasistien" mustamaalaamiseksi "huonoiksi ja pahoiksi ihmisiksi".

Suvaitsevat / monikultturistit ovatkin yrittäneet aivan liian yleistävästi ja stereotypisoivasti luokitella sellaiset "ei suvaitsevat" mm. junteiksi (impivaaralaisuus), mutta itse asiassa he ovat itse ne pahimmat juntit - Koska ilmeisesti näitä "suvaitsevia" on eniten juuri kaupunkien (pääkaupunkiseudun) ns. koulutetuissa, liberaaleissa ja "tiedostavissa" ihmisissä, niin se on myös ns. cityjunttiutta tässä koko länsieliitin agendojen saastuttamassa yhteiskunnallispoliittisessa kokonaisuudessa. "Suvaitsevaisuus" sellaisena harhana ei ole siis valveutumista ensinkään, vaan taantuneen ajattelun eräs muoto tässä länsirappion koko prosessissa.

Suomessa aikamme suvaitsevaisuuden / monikultturismin suurin paradigmaattinen ongelma onkin havaintoni mukaan seuraava huomioiden tuo koko em. alustus

-- Vaikka lähimmäisen rakkaus (suvaitsevaisuus) on kannatettava ja oleellinen humaani arvo, niin suvaitsevat / monikultturistit eivät ymmärrä sitä, kuinka länsimaissa on niin äärimmäisen pahoja eliittivoimia, joille lähimmäisen rakkaus ei merkitse mitään muuta kuin totaalista hyväksikäyttöalustaa mm. juuri tässäkin blogissa pitkään havainnollistettuja imperiaalisia ja muita ääri-itsekkäitä pakkomielteitä varten > Ihmisten sinisilmäisyyttä ja hyväuskoisuutta käytetään äärimmäisen radikaalisti ja kekseliäästi hyväksi mahdollisimman monilla keinoilla ilman mitään empatiaa. Aivan pidäkkeettä ja erittäin suunnitellusti. 

Siinä "suvaitsevaisuudella" ei ole muuta kuin pahantahtoisen työkalun rooli > Se on ihmisoikeuskatsannossa valeopposition yksi täydellistymä.

-- Lisäksi suvaitsevat / monikultturistit eivät ymmärrä, kuinka lähimmäisen rakkaus eli "suvaitsevaisuus" ei aina voita kaikkea; se ei esim. itsestään selvästi voi ylittää saati päihittää riittävän yhteen sopimattomia kulttuuri- ja kehityseroja eri yhteisöjen kesken > Eurooppalaisen sivistyksen historia ei ole sovitettavissa harmonisesti esim. islamilaisen kulttuurin kesken.

"Rakkaus voittaa kaiken" onkin lapsellisen hölmö ja ääriutopistinen asenne, joka ilmenee siis pahantahtoisten poliittisten voimien käsittelyssä mm. "suvaitsevaisuuden" irvikuvana.

Ja ongelman ydin on siis pahuuden koko kuvan ja kehittymättömyyteen liittyvien seikkojen näkemättä ja ymmärtämättä jättäminen.

Paras maailmanparantaminen tunnustaa pahuuden ja kehittymättömyysongelmat realistisesti ja oppii sen kautta tuottamaan hedelmällistä hyvyyttä lääkkeiksi ja parantuvaksi kehitykseksi.

Ja kuten kanssa-aktivistien suusta on kuultu, niin joskus pahuus vain on niin radikaalia, että se lakkaa vain pysäyttämällä.

Laajemman kuvan havainnollistaminen on siis tässäkin oleellista > Katsotaanpa sitä seuraavaksi myös näin:

Mistä tietää, että väestön aivopesu (mm. juuri monikultturismiin) on saatu vietyä jo vahvasti loppuun saakka?

-- Siitä, kun todellisuutta kuvaamaan pyrkivät termit, käsitteet ja adjektiivit on saatu käännettyä ihmisten mielissä merkityksiltään joko ylösalaisin tai vääristettyä niin, että niiden takaa ei tule varsinaista todellisuutta esille, vaan vain tarkoituksella rakennettu korviketodellisuus, eksoteerinen teatteri > "Suvaitsevaisuus" yms. normaalisti hyvinä tunnetut arvot ja sisällöt käytettynä aseena ja alistamismetodien oikeutuksena käänteispsykologisesti.

Kuka tarvitsee moisia ylösalaisin käännettyjä termejä ja korviketodellisuutta?

-- Eliitti tarvitsee niitä, jotta se voi hallita ja johtaa harhaan väestöä mahdollisimman totaalisesti tarkoitusperiinsä. Todellisuutta muokataan eksoteeriseksi teatteriksi tai simulaatioksi, jonka kyseenalaistaminen vaatii aivopestyn väestön ryhmäpaineesta radikaalisti irrottautumista ja koko korviketodellisuuden tajuamista valheeksi.

Mitkä ovat väestön aivopesun / alistamisen vaiheet?

-- Erään mallin mukaan: demoralisointi > epävakauttaminen > kriisin luominen > normalisointi.

Suomi on tällä tiellä jo pitkällä eikä pelkästään vain tässä monikultturismikatsannossa > suunnilleen epävakauttamisen ja kriisin luomisen vaiheessa kiihtyvästi. Normalisointi tarkoittaa lopulta länsieliitin imperiaalisen tavoitesisällön täydellistä sisäistämistä > yhteisötilaksi palautuu eliitin vanha keskiaikainen feodaalimalli "nykyaikaan" päivitettynä...

Normalisoinnin jälkeen väestö on siis täydellisesti alistettu pois hyvinvointivaltioperiaatteista, yhteishyvästä ja demokratian - ihmisoikeuksien edellytyksistä.

Mitkä ovat tärkeimmät tämän aivopesun työkalut tällä hetkellä "normalisoinnin" saavuttamiseksi länsimaissa ja Suomessa?

-- Ne ovat taloususkonto ja monikultturismi yhteisötasoilla sekä yksilötasoilla sokea individuaalisuus ja ismiajattelu.

Lisätietoja ---> How To Brainwash A Nation - Ex-KGB - Dprogram.net.

Tuo video on jo monta vuotta sitten ensimmäisen kerran esille tuomani ja siinä oleva haastattelu on 80-luvulta, jossa käytetään vielä vanhoja termejä tyyliin "kommunismi" ja "marxismi". Silti siinä havainnollistettu väestöjen aivopesumalli on relevantti ja parhaillaan länsimaissa ja Suomessa uutterasti käytetty ase väestöjä vastaan!

-- "Demoralization, destabilization, crisis, normalization".

-- Monikultturismin pelkääminen on rikos, sota on rauhaa, välinpitämättömyys voimaa jne.

Länsieliitin geopoliittisiin tavoitteisiin liittyen ko. aiheen ja kokonaiskuvan tutkimista on jatkettava seuraavallakin tavalla:

Länsieliitti on todella pistänyt hihat heilumaan viime vuosina geopolitiikassa saadakseen aikaan Uuden maailmanjärjestyksen äärimmäisenä "luovana tuhona"! >> Ensin on pommitettu ja tuhottu eri verukkeilla Lähi-itää ja Afrikkaa, jonka myötä on saatu aikaan ennen näkemätön pakolaisaalto. Samalla on aivopesty länsimaiset ihmiset pelkäämään rasismia yli kaiken ja muuttamaan siihen liittyvät asiat tabuiksi ja myyteiksi, jonka pohjalta on nyt saatu aikaan siihen kuuluvan maahanmuuttokritiikin kieltämisen ja demonisoimisen kera varsin vapaa ja kontrolloimaton invaasio länsimaihin islamilaisista kulttuureista. Se puolestaan on kulttuurikonflikti aidosti, kuten Seppo Oikkonen on selittänyt. 

Yhä lisäksi länsieliitti on muodostanut geopolitiikan manipuloinnillaan ISIS- ja muita ääri-islamvallankumousliikkeitä Lähi-itään ja Afrikkaan, joita on käytetty sekä valtamediassa propagandana vihanlietsonnassa korostamaan em. kulttuurikonfliktin voimistamista että on ujutettu proxysotavoimina toimimaan siellä sun täällä (Kuten juuri keskeisesti Syyriassa) länsieliitin hyödyllisinä idiootteina ko. imperiaalisessa geopolitiikan manipuloinneissa.

Huomatkaa korostuneena vihjeenä!: ISIS ei ole koskaan hyökännyt Israelia, Saudeja eikä jenkkitukikohtia vastaan.

Johtopäätös siis tässäkin on hyvin inhorealistisesti, että länsieliitille tämänlainen geopolitiikka on vain leikkiä, hauskanpitoa ja "älykästä" kieroilua kulttuureilla, ihmisillä ja arvoilla sekä jopa koko olemisella.

Ei siinä tosiaankaan oikeasti ole kyse ollenkaan politiikasta saati "länsimaisista arvoista", vaan hyvin hyvin hyvin mielisairaiden ihmisten tavoista toteuttaa itseään niillä manipulointi- ja tuhoamiskeinoilla, mitkä heillä on ollut maailman suurimpien raha- ja valtakeskittymiensä ansiosta saatavillaan. 

Voi olla vaikeaa hyväksyä, mutta asia vain on hyvin valitettavasti ja yksinkertaisesti niin, että länsimaailmaa ovat olleet "johtamassa" potilaat, rikolliset ja idiootit, joilla on ollut vakavia pakkomielteitä ja harhoja sekä maailmankuvassaan että käsityksessään heistä itsestään.

Suomalaisista varsinkin johtajat ja hallitsijat sekä monikultturistit on aivopesty suorittamaan sellaisen pohjalta yhden asian agendaa sokeasti ja pakkomielteisesti erilaisine näennäisine nyansseineen - Länsieliitin hegemoniatavoite NWO-totalitarismin aikaan saamiseksi on saatu ilmenemään monilla tavoilla humanismin ja hyvyyden valekaapuun puettuna, mikä siis "suvaitsevaisuuden" ja "monikultturismin" kohdilla ilmenee kaikkein räikeimmin ja kieroimmin.

Kaikkein valitettavin asia siinä on ollut se, kuinka monilla ihmisillä ei ole ollut psykologisia ominaisuuksia vastustaa joutumasta sen illuusion valtaan ja he ovat alkaneet toimimaan väärän kriisitietoisuuden mukaan kuin robotteina ismiajattelussaan.

Tuo em. sensuurimentaliteetti "rasismin" ja siihen liitetyn "vihapuheen" lopettamiseksi Suomen valtamediassa on myös vakava esilleoton paikka tämän aihepiirin liitteenä; tässä esimerkki hiljattain sattuneena:

Suljemme kommenttiosiomme, koska jotainhan tässä on tehtävä >> Tämä on ehkä typerimpiä tekoja, mitä valtamedia on maassamme koskaan tehnyt! - Se on symbolisen täydellisesti sitä, kuinka sensuuria perustellaan virheellisesti oireiden kautta (em. tapaan manipuloidut) ja samalla jätetään oleelliset syyseuraussuhteet oireiden takana (mm. juuri eliitin pahantahtoisuus) kokonaan käsittelemättä. Näin jokainen totalitarismi Maapallolla on aina tehnyt agendojensa suojelemiseksi koko ihmiskunnan historiassa eikä tämä ole siihen mikään poikkeus. Ei mikään!

Ihmisillä on Suomessa paha olo, ja eliitin jatkuvista ja törkeistä keinotteluista - alistamisesta seurannutta patoutunutta ahdistusta ja vihaa on hyvin monissa asioissa ja hyvin monella tavalla, kuten juuri näissä maahanmuutto- ja pakolaiskriisin sekä monikultturismiharhan ilmentymissä. 

Tämänlainen sensuurireaktio vain lisää ongelmia ja yhteiskuntarauhan vaarantumista eikä paranna ollenkaan asioita. Ei ollenkaan!

Paha olo ja alistettuna olo kollektiivisena tilana aiheuttavat toki rajustikin purkautuvaa sanailua ja suuttumusta, joka ei ole tietenkään suoranaisesti hyvää yhteiskunnallispoliittista valveutumista / osallistumista > Viha ja voimakkaat sanat ovat kuitenkin tarpeellisia juuri siksi, koska niiden oikeanlainen tuottaminen päästää pinnanalaisia patoutumia ulos siten, että väkivalta voidaan välttää. 

Tukahduttaminen sensuuri- ja mitätöimisaseella tuottaa pinnanalaisten paineiden ja pahan olon kasautumista ja niiden hyvinkin väkivaltaista purkautumisvaaraa! 

Ei siis ole hyviä syitä asetella sensurointi- ja rajoituskeinoja. Kaikkein oikein tapa on pureutua pahaa oloa ja alistettuna oloa aiheuttaneisiin syihin ja purkaa niistä esille ratkaisukeinoja tervehdyttämisasenteena ja koherenttisena ymmärryksenä hyvää yhteisöelämää varten.

Nyt sitä ei tapahdu lähimainkaan riittävästi, vaan valtamedian valehtelu ja sensuuri keskeisistä asioista eliitin puhetorvena on ollut jo vuosia eskaloitunut paha kierre muissakin asioissa kuin vain tässä monikultturismikatsannossa. Niinpä on hyvin oletettavaa, että tämäkin sensuurireaktio monikultturismin kieron sädekehän säilyttämiseksi on osaltaan vahvasti tahallista Suomen saattamiseksi suunnitellusti kaaostilaan juuri yhteiskuntamme alistamiseksi länsieliitin vallankäyttöalustaksi entistäkin pahemmin: Problem>reaction>solution.

Tuossa jutussa Jussi Pullinen leimaa moisessa sokeudessa kaiken kansalaiskeskustelun "vain kohinaksi ja mölinäksi", ja siten mustamaalaa samalla kokonaan senkin osan keskusteluista, joka on oleellista kritiikkiä ja vaihtoehtojen tarjoamista eliitin harjoittaman pahan olon ja alistamisen politiikkaa vastaan, vaikka se tulisi esille suuttumuksen kera. 

>> Suuttuminen onkin oikeastaan jopa hyvinkin tervettä tässä sairaassa yhteiskunnassa, koska se paljastaa eliitin ja valtamedian äärettömän tekopyhyyden ja sisältöjensä hyvin monenlaisen sairauden länsirappion eliittihegemoniassa.

Tämä sensuurireaktio on sen paljastumisen paniikinomaista rajoittamista ja piilottamista, jolloin se on myös selkeää eliittiä palvelevaa muun väestön mustamaalaamista virheellisellä moralisoinnilla ja sananvapausmitätöintiä totalitarismeista periytyvällä oirekeskeisen ymmärtämättömyyden asenteella!

Loppuun listaan valikoiman tässä aihepiirissä parhainta ajattelua tuottaneiden ihmisten viimeaikaisia kirjoituksia lainauksineen - Heistä varsinkin Seppo Oikkonen on tämän(kin) aihepiirin merkittävimpiä ajattelijoita, jonka kirjoituksia jo muutaman vuoden ajan lukeneena olen niistä hyvin paljon oppinut; hänen kirjoituksensa otan etusijalle ja lainaan niistä otteita runsaasti >>

Pelkääminen on rasistinen rikos | Alkon kassalla >> 

Lainauksia: "Opastustesktejä ovat varmaan laatineet hienot ihmiset. Vain hienoilla ihmisillä voi olla olematta minkäänlaista käsitystä siitä, ettei ole ollenkaan mahdollista palauttaa meille ominaista eurooppalaista yksilölähtöistä, omaa tahtoa edellyttävää omantunnonetiikkaamme  -- ei siis pienimmissäkään määrin, ei miltään osin -- kokonaan eri pohjalle  rakentuneeseen normimoraalistiseen järjestelmään, joka perustuu yhteisölähtöisyyteen, sosiaaliseen sidonnaisuuteen, ryhmäpaineisiin ja kunnian- ja häpeäntuntoihin. Sisältö katoaa kulttuurirajalla, katoaa käännöksessä."

"Yhteisöilmiöiden ja yksilöilmiöiden raja on ylikäymätön. Palautumista ei ole suuntaan eikä toiseen. Normimoraalisesta yhteisöstä ei hypätä omantunnonetiikan vallitsemaan yhteisöön yhtä liukkaasti kuin Ruotsista lipsahdetaan Suomen puolelle. Omantunnonetiikkaan pohjaava järjestelmä ei pysty sen enempää sulattamaan ulkopuolista normistoa piiriinsä kuin millään lailla "opettamaan" sitä "maan tavoille". Vastakohtaiselle dynamiikalle perustuvien moraalilaatujen rajan yli mitkään "kulttuurit" eivät valitettavasti koskaan voi "rikastuttaa" toisiaan."

"Tällaisissa yhteyksissä en ole koskaan lakannut hämmästelemästä sitä, miten monta sataa prosenttia päättäjistämme, asiantuntijoistamme, asperger-jukolanjussia muistuttavista yliaktiivisista tv-toimittajatytöistä, kriittisyytensä ammatin narsistisiin statuksiin vaihtaneista toimittajista, järjestöjen hyväntahtoisista kukkahattutädeistä, ynnä muista omia ongelmiaan yleishumanististen harrastusten kautta ratkovista henkilöistä ei ymmärrä durkheimilaisen sosiologian perusteitakaan. Sen täytyy olla aivan epätodellinen imaginaariluku, koska todellisuudesta on näissä yhteyksissä liuettu täydellisesti makeisiin uniin.".

Projektiivisuudesta | Alkon kassalla >> Seppo Oikkoselta "lisäselvitystä".

Lainaus: "Vaikka romahdukselle ei mahda mitään, on hyvä tietää mitä tapahtuu kun täydellisiä mielettömyyksiä tapahtuu. Siksi sellaiset käsitteet kuin "yhteisöilmiö", "ryhmävahvistautuminen", "projektio", "viholliskuvan vahvistaminen", "ideologinen identiteetti", "tunnustuksellinen ajattelu", "todellisuusefekti", "tabu", jne -- eli siis kaikki sellaiset durkheimilaisen sosiologian, joukkopsykologian ja psykoanalyysin pohjalta nousevat käsitteet, joita toistaiseksi et löydä ainoastakaan maahanmuuttoaiheisesta uutisesta, tai kuule ainoankaan puoluepukarin suusta, ovat kuitenkin aivan välttämättömiä, jos haluaa saada oikean kuvan siitä mitä todella tapahtuu.".

-- No, minun kirjoituksissani tulee tuollaisia käsitteitä esille; lupaan!... :)

Journalismin laatuongelmista | Alkon kassalla >> Aikamme tärkeimpiä kirjoituksia!! >> Muutama lainaus ja lopuksi oma kommenttini:

"Mitä enemmän Eurooppa suvaitsee ja yrittää auttaa, sitä vahvempia viholliskuvia ei-eurooppalaiset kulttuurit omaa sisäistä eheyttään eli omaa "hyvyyttään" ylläpitääkseen tarvitsevat. Konflikti länsimaisen ajatteluperinteen ja esimerkiksi kuvakiellon kulttuuriseksi pohjaratkaisukseen omaksuneen ei-eurooppalaisen maailman välillä on sovittamaton."

"Näkisin MV-lehden eräänlaisena suomalaiskansallisena junttiversiona räävittömyyksissäänkin kultturellista Charlie Hebdo-julkaisusta. Siinä kantimessa sitä voidaan arvioida. ...... Se suunta, jota MV-lehden "journalismi" edustaa, on joka tapauksessa paljon paljon paljon terveempi vaihtoehto kuin se länsimaisen ajatteluperinteen vapaaehtoinen amputoiminen, joka meille on helpoin ratkaisu, koska emme pysty käsittelemään maailman tosiasiallista pahuutta."

"Länsimaisessa "hyvyydessämme" on se heikkous että kun omassa piirissämme hyvyyteen vastataan hyvyydellä emme mitenkään voi ymmärtää, etteivät samat sisällöt päde yli kulttuurirajojen. Se ei vain kaikissa tilanteissa pidä paikkaansa. Mutta oma "hyvyytemme" ei pysty käsittelemään tätä tosiasiaa, ei mitään niin kielteistä todellisuutta. Meille ei kerta kaikkiaan jää käteen muuta kuin yritys nostaa pintaan omaa "hyvyyttämme" -- ja lopulta hyvyytemme kääntöpuolena oleva kyvyttömyytemme, kyvyttömyys käsitellä itsessämme mitään kielteistä, syö meidät sisältä ontoiksi.

Niinpä kuvaaja poimii tuhannen karkeanoloisen nuoren miehen joukosta sen yhden huivipäisen naisen ja hänen kaksi lastaan. Se on se kuva, se eidos ja idea, jonka haluamme ottaa vastaan näitä "pakolaisia" koskien. Koska koemme että se on moraalisesti hyvä kuva, emme häiriinny siitä että kokonaiskuva on ruma. Me haluamme vain sellaisia meihin vaikuttavia todellisuusefektejä joita voimme käyttää totuudellisuusefekteinä."

"Journalismin suhteen valtamedian moraalinen tekopyhyys ja korruptio alkavat internetin myötä paljastua kaikelle kansalle. Olemme eläneet omassa suojatussa todellisuudessamme, ja kun meille vastakohtaisia arvoja tarvitsevat "kulttuurit" tekevät nyt invaasiota omaan keskuuteemme, olemme pahemman kerran eksyksissä. Ei auta että käytämme kiertoilmauksia, ei auta että aamu-TV:n toimittajat hymyilevät, hymyilevät, hymyilevät. Tai vakavoituvat, vakavoituvat, vakavoituvat.

Maailma ei ole se "hyvä" jonka haluamme nähdä, eikä sitä tee hyväksi se, että vaadimme itseämme Dostojevskin kuvaamalla tavalla osoittamaan lähimmäisenrakkautemme "suutelemalla jonkin hirvittävän taudin mädättämää suuta".".

>> Eli länsimaissa ja varsinkin Suomessa ei osata havaita saati ymmärtää eikä käsitellä sekä kokonaiskuvassa että meissä itsessämme olevaa pahuutta (ihmisyyden tuhoa ja haittaa aiheuttavia epäjatkuvuus-, sairaus- ja epäharmoniaprosesseja). 

Se ilmenee käytännössä mm. siten, että yhtäältä itsemme ulkopuolelta tulevassa informaatiossa olevaa jakoa eksoteeriseen ja esoteeriseen länsimaiden eliittihegemonian ilmentymänä ei havaita eikä ymmärretä >> Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla - Eliitin kontrolli ja valta tiedon jakautumisessa eksoteerisiin ja esoteerisiin tasoihin.

Toisaalta meissä itsessämme olevat historialliset-kollektiiviset ja yksilölliset traumat, valveutumattomuudet ja vajavaisuudet eivät tule myöskään havaituiksi eivätkä käsitellyiksi, vaan sekä projisoimme pahuutta ulkopuolisiin karikatyyreihin ja syntipukkeihin että luomme sen mustan aukkomme tilkkeeksi korvaavia hyvyyskäsityksiä em. vajavaisten tietojen ja ymmärrysten varassa pinnallisina ismiharhoina ja antautumisina eliitin eksoteeriseen teatteriin.

Mamut ja matut vallankumousaseina | Alkon kassalla >> Seppo Oikkoselta taas valaisevaa viisautta yhteiskuntamme tilasta. Ja kappas, onpa hänellä jonkin verran aikaisempaan nähden positiivisempaakin ajattelua >>

Lainaus: "Omien kokemusteni pohjalta olen aikalailla vakuuttunut siitä, että juuri ne inhimilliset tunnot ja tarpeet, jotka nyt saavat ilmauksensa niin sanotussa "maahanmuuttokritiikissä" ja myös tässä niin sanotussa "rasismissa" tulevat parhaassa tapauksessa muutamassa vuosikymmenessä tässä yhteiskunnassa muuttumaan valtavirran ajatteluksi. Ne nimittäin edustavat kaikkein inhimillisimpiä, terveitä elämän perusvoimia, kun taas kaikki vuosikymmenien varrella kehittyneet ideologiset jätekasat edustavat enää vain vääristyneitä ja jäljellejääneillä vihaprojektioilla ylläpidettyjä viholliskuvia.".

"Kotiryssistä" "kotipakolaisiin" | Alkon kassalla >> 

Lainauksia: "Sillä mitään muuta ei tämä uusi, "ihmisoikeuskysymyksissä" tunnustamamme "humanismi" ole kuin pohjatonta pelkoa tunnistaa itsessämme saati sitten tunnustaa todellisia "rasistisia" tuntemuksiamme avoimesti. Kuten aikanaan neuvostovastaisuuden pienikin paljastuminen merkitsi itsensä irtisanomista yhteisesti tunnustetun suuren valheen suojasta, samoin nyt pienikin "maahanmuuttokriittinen" vihjaus, ele tai kannanotto johtaa armottomaan "rasistiksi" leimautumiseen. 

Niinpä ei suinkaan ole mikään ihme, että omassa poliittisen puheen perinteessämme nimenomaan ne aatesuunnat, jotka taannoin varjelivat neuvostoystävyyttä, ovat nyt niitä, jotka yhtä suurella aatteellisella palolla julistavat yleismaailmallista solidaarisuutta niin kehitysmaapakolaisille kuin kaikensorttisille maahanmuuttajille. Laitavasemmisto, kekkoskeskustalaiset, luonteettomin ja liukaskielisin osa liikemiesoikeistoa. Itse asiassa taustalla vaikuttaa aivan sama ryhmäpsykologinen kuvio, suuren yhteisen valheen tunnustaminen."

....

"Näiden kysymysten käsittelyssä meiltä puuttuu itseymmärrys täysin. Suurimmat väärinkäsitykset koskevat suuria kulttuurisia perusasioita, sellaisia kuin oma eurooppalainen ajatteluperinteemme, jossa vaikuttaa vain meille ominainen eurooppalaisen uuden ajan individualismi ja sen yhteisöprojektio eli kansallisvaltio. Emme ymmärrä sitä että vain eurooppalaisen individualismi on mahdollistanut sen itserefleksion, jonka ajatuksellisena laajentumana ovat syntyneet yleiset ihmisoikeuskäsitteet, yksilöoikeudet ja -vapaudet sekä edustuksellinen demokratia, jne.".

Maahanmuutto vs. kansainvaellus | Alkon kassalla >> 

Lainauksia: "Nyt vaietaan, kun muuta konstia hillitä yhteiskunnassa yhä yltyvää vihapuhetta ei enää keksitä. Viimeinen konsti tulee vetävän käteen kuin itsestään, sillä yltyvä vihapuhe ei tietenkään ole mitään muuta kuin lopputulema samasta vaiennuspolitiikasta ja mielipidemanipulaatiosta jota valtakunnan ykkösmediat ovat "maahanmuuttokysymyksiä" käsitellessään noudattaneet aina tiukkenevin normein jo reilut kaksi vuosikymmentä. 

Sitä saa mitä tilaa, vai kuinka se sanonta meni. Joka tapauksessa se meni, nyt ollaan sitten auttamattomasti myöhässä. Epätoivoinen reagointi tehdään sitten tietenkin vielä täysin päinvastaiseen suuntaan kuin mitä pitäisi. Nämäkin sensuuritoimet vain kasvattavat pinnanalaisia paineita."

"Ongelmista on puhuttu käsitteillä, jotka eivät ollenkaan kuvaa sitä mistä nyt on kyse. Kun kansalaiskeskustelua on vuosikaudet median toimesta yritetty täysin tietoisesti pakottaa sellaisiin kielenkäytöllisiin uomiin, jossa manipulaatiolla olisi parhaat mahdollisuudet onnistua ja jossa edes jotain hyvää pystyttäisiin yleiskäsitteen "maahanmuutto" piiriin sisällyttämään, nyt sitten ollaan tosipaikan edessä.

Mikään siitä sepitteestä, jota suurten mediatalojen mielipidemanipulaattorit ovat parhaalla ammattitaidollaan opilliseksi doktriiniksi muotoilleet ja kansalaisille "tositietona" jakaneet, ei enää olekaan minkään väärtiä.".

Tuhoamistarpeista, kuvakieltokulttuureista | Alkon kassalla >> Taas sekä poikkeuksellisen tärkeää että poikkeuksellisen hyvin ajateltua asiaa Seppo Oikkoselta.

Otetaanpa nyt kaksi erittäin oivaltavaa lainausta ja selostanpa samalla omakohtaista rooliani ja persoonaani ihan julkisesti omakohtaisena esimerkkinä muille aktivismiin ja maailmanparantamiseen: 

Lainaus 1: " "Opillisuus" on oman ajattelulaatumme heikko kohta. Emme hallitse tapaa jolla yleiskäsitteet noituvat ymmärryksemme.".

Lainaus 2: "Niin oudolta kuin se jostakusta saattaakin tuntua, visuaalinen kognitio on se jonka varassa voimme hahmottaa ajallisia kerroksia ja koherensseja, jotka jotakin kehityksellistä vaihetta sisäisesti hallitsevat.".

--- Visuaalinen kognitio onkin ollut juuri se perusta, jota olen n. kaksi vuotiaasta saakka erityisen vahvasti alkanut "harjoittamaan", kun aloin melkein heti silmät aukaistuani kiinnostumaan melkeinpä kaikesta ympäristöön liittyvästä hyvin intensiivisesti, tarkasti ja syvällisesti.

Yksi käytännön esimerkki > Opin kellon ja ajan hahmottamisen täydellisesti jo ennen päiväkoti-ikää.

Lisäksi äskettäin kohtaamani oivallus omasta "erityisherkästä" persoonalaadustani on ollut ilmeisesti syynä siihen, miten olen ns. varustettu ja tottunutkin käsittelemään "koherensseja" ja "ajallisia kerroksia" monipuolisesti, jopa jo kauan ennen yhteiskunnallispoliittista valveutumistanikin 

> Siksi olenkin em. kognition kehitysastetta ja laajennuksia soveltamalla ja edelleen kehittämällä onnistunut vain 7 vuodessa pääsemään niin hyvin perille yhteiskunnallispoliittisistakin asioista ohi valtamedian ja koulusysteemin kaventavasti sokeuttavan raajarikkomaailmankuvan ja alistamishegemonian tässä sairaassa eliitti- ja statushegemoniassa.

Eli siksi olen ilmeisesti niitä harvoja, jotka pystyvät Oikkosenkin ko. ajattelua hyvin tulkitsemaan ja ymmärtämään - Näkemään kauas yli totunnaisen ylipäätään. Oikkosen hyvin vähäisen arvostuksen perusteella näinkin voin väittää. Siinä ei ole yhtään ylimielisyyttä, vaan vain realistista havaintoa roolistani tässä yhteisössä > Mutta mielestäni meissä kaikissa on potentiaalia riittävästi kehittyä ymmärtämään jopa Oikkosenkin kaltaisesti; se vaatii vain paljon vaivaa, kuten edellä huomautin. 

Toisaalta olen juuri em. takia ollutkin etenkin viime vuosien aikana oivalluksineni ja herkkyyksineni myös niin hukassa ja maailmalle suuttunut tässä yhteiskunnassa, kun se on sallinut vain joten kuten välttävää ja nyttemmin lähinnä kriisiytyvää persoona- ja ymmärryskehitystä ihmisille - Oikkosen sanoin optimi olisi sen sijaan tullakseen parhaimmillaan > "autonomiseksi aikuiseksi yksilön hyvänä eriytymisenä omantunnon etiikkaan ja asioiden syvädynamiikkaa näkeväksi". 

Joka tapauksessa minunkin on kyettävä kalibroimaan itseni jotenkin tähän sairaaseen maailmaan yhä uudistuvalla ja jotenkin sopivalla tavalla, jotta pystyisin toimimaan jopa yhteishyvän eteen jotenkin. Tiedän kuitenkin nyt, että minulla tulee säilymään hyljeksivää ja vastakkainasetelmallista asennetta tätä yhteiskuntatilaamme kohtaan elämäni loppuun saakka - Koska vaistoan, että asioiden korjaantuminen tässä monikultturismissa ja muissa rappiomme katsannoissa edes joten kuten tyydyttävällä saati hyvällä tavalla tulee ehkä viemään todella kauan enkä halua liikaa sopeutua mihinkään puolivillaiseen / kieroon...

> Ainakin elämme nyt aikoja, jolloin itsensä voimakkaasti likoon laittaminen kuuluu aika monellakin tavalla varmasti ja tarpeellisesti asiaan - Jotkut kestää sitä katsella ja jotkut ei. Jotkut toiset puolestaan oppivat kumuloituvasti.

Kuoleman kokokuva >> Kas! - Seppo Oikkonen on päivittänyt myös vanhaa blogiaan hiljattain.

Hyvin tärkeä, mutta myös hyvin pessimistinen kirjoitus - Joka sana on valitettavasti totta.

Lainauksia: " "Kaikki eivät ole tajunneet tilanteen hirveyttä ennen tätä kuvaa", Pelkonen kirjoittaa. "Selvästi se on herättänyt ajatuksia ja tunteita, jotka olisi muuten ollut helppo sysätä syrjään. Siksi tarvitaan koskettavia kuvia."

Luulen, että toimittajan reaktio on mitä tyypillisin. Se on niin yleinen, että se muodostaa median koko markkinan. Juuri muunlaista kuin sokeeraavaa tietoa emme meneillään olevasta "pakolaiskriisistä" nykyään mistään saa. Sokeeraaminen riittää, ja se on sitä että "ajatukset" ja "tunteet" muuttuvat yhdeksi ja samaksi asiaksi.


Olen toimittajan ja sensaatiomediaksi institutionalisoituneen journalismin kanssa totaalisesti eri mieltä siitä, mitä arvoa noilla median nostattamilla "ajatuksilla ja tunteilla" on -- miltä pohjalta ne nousevat, tai kuka niitä tarvitsee ja mihin." ......

"Kannattaa tosiaan kysyä miksi ajassamme todellisuusefektit ovat yhä enemmän muuttumassa totuudellisuusefekteiksi. Mitä järkyttävämpi elämys, sitä enemmän se edustaa totuutta. Kuolema muuttuu mediassa kauppatavaraksi.

Ei se suinkaan kerro siitä että olisimme jotenkin "heräämässä" parempaan tietoisuuteen, vaan se kertoo jostain pikemminkin päinvastaisesta. Kykymme kokonaisvaltaiseen ajatteluun ja asiahallintaan ovat katoamassa, ja jäljelle jää vain samanlaista efektihakuista hedonismia joka eurooppalaisessa historiassa oli elämänmenolle ja sirkushuveille leimaa-antavaa Rooman valtakunnan hajoamisen aikoina." ......

"Eurooppalaista uutta aikaa hallinnut historiallinen dynamiikka on nyt hajoamassa. Näemme ympärillämme tämän hajoamisen tuottamia ilmiöitä. Esimerkiksi EU itsessään -- noin niinkuin eurooppalaisen uuden ajan historiallisen dynamiikan kannalta -- on hajoamisilmiö.

Uudella ajalla syntyneen ja vahvistuneen individualismin yhteisöprojektioina syntyneet kansallisvaltiot ja niissä hallitusmuotona toiminut edustuksellinen demokratia merkitsivät huippua ja lakipistettä niille paradigmaattisille tekijöille, jotka eurooppalaisesta ajattelusta tekivät jotain ainutlaatuista. Nyt nuo voimat ovat auttamattomasti hajoamassa.


EU kasvavine demokratiavajeineen ja yhteisvaluutta euro täysin reaalimaailmasta irronneine imaginaarisine raha-arvonmuodostusfantasioineen ovat tämän hajoamisen oheisilmiöitä." ......

"Se mitä nyt näemme on vasta alkusoittoa. Afrikassa on nyt yli miljardi ihmistä ja yhä räjähdysmäisesti kasvava väestö. Tämän vuosisadan mittaan sen on pelätty kasvavan yli neljään miljardiin, joista ihmisvirrat Eurooppaan kasvavat tällä vuosisadalla miljardiluokkaan.

......

"Eurooppa ei tule tästä vuosisadasta selviämään. Euroopan edellytykset nimittäin ovat monella tavalla aivan erityisen heikot -- takanamme on oma kehittyneisyytemme, josta emme pystyneet pitämään kiinni. Kaikessa vahvuudessaan eurooppalainen sivistys on hyvin hienojen, ohuiden ajattelulankojen varaan ripustettua.

Hajoavissa kansallisvaltioissa yhteisyydentuntojen sidoslangat ovat yhtä heikot kuin mitä eurooppalainen ajattelu on nimenomaan todellisuus- ja asiahallinnallisena ajatteluna ollut vahvaa ja vaikuttavaa. Vanhat eurooppalaiset yhteiskunnat hajoavat sosiaalisesti, ja sosiaalisen hajoamisen tulee täydentämään täysin ryhmädynamiikaltaan vastakkaisten kulttuurien maahantunkeutuminen.


Sitä kulttuurista hajoamista emme tule kestämään. Aineellinen vauraus ei tee Euroopasta yhtään vahvempaa, päinvastoin. Tämä meidän pitäisi ajatella läpi ja ymmärtää: koko aineellinen vaurautemme perustuu tiedolliseen ajatteluun, jolla on ollut omat historialliset ehtonsa. Ne ehdot olemme nyt menettämässä, ja kansainvaellukset kehittymättömistä kulttuureista tulevat vain täydellistämään tämän häviön.".

Seuraavaksi listaan muidenkin erinomaisten ajattelijoiden ja aktivistien ko. aihepiiriä koskevia kirjoituksia >>

Arhi Kuittinen

---> Finnsanity blog: Punahilkka rajojen avaajana pakolaisille.

---> Finnsanity blog: Vaikka sinun hyvä tahtosi olisi hyvä, eliitin tahto on paha.


---> Finnsanity blog: YLE lavasti pakolaisperheen edistääkseen Amerikan hyökkäyssotia.


Arhi Kuittinen FB-seinällään hiljattain: "Terrorismin pelkoon vetoava eliitti roudaa tänne nyt aktiiviselta terrorialueelta miehiä ja valahtelee heidän olevan alaikäisiä.
Onko tässä mitään epäselvää? 
Terrorismin pelkoon vetoava eliitti haluaa vakoilua STAS:in tyyliin, Terrorismin pelkoon vetoava eliitti antaa rahaa armeijalle hyödyttömiin aseisiin, Terrorismin pelkoon vetoava eliitti pitää Suomen sodassa 3-8 maassa ilman median ja älykköjen mitään mielenkiintoa. Terrorismin pelkoon vetoava eliitti on luovuttanut ammattisotilaita Amerikan palkkasotilaiksi. Terrorismin pelkoon ja rasismin pelkoon vetoava eliitti pitää Suomen valheilla natossa ja naton sekä Amerikan sotaharjoituksissa, Terrorismin pelkoon vetoava eliitti haluaa jokaiseen autoon jäljittimen ja roudaa terroristeja Irakista, Turkista, Syyriasta. Onko tässä mitään epäselvää?".

Janne Nummela aka Sven Laakso:

Käymälä: PERVERSSI VAIHTO >> Erittäin pitkälle oivallettuja ja oleellisia huomioita länsimaiden ja varsinkin Suomen tilasta sekä maahanmuuttokriisin luonteesta. 

Tämä sisältö olisi jokaisen hyvä ymmärtää, mutta valitettavasti olen alkanut itse ymmärtämään sen, että ymmärryksen eli "kontemplaatiokyvyn" lasku on se joka länsimaissa ja varsinkin Suomessa on ollut vakava kasvava epidemia > Suomessa on siis ollut menossa hyvin vakava joukkopsykoosi, jonka seuraukset voivat olla erittäin kohtalokkaita tässä Käymälän kirjoituksessa varoitettuun tapaan!!...??

Sami "Sande" Parkkonen:

---> SANDEN BLOGI: ISIS JA SYYRIA - KOKO JUTTU.

---> MAAHANMUUTTOVASTAISUUDEN SYNTY

---> PAKOLAISKOHUN TAKANA.

Miko Salomaa:

Miko kiteyttää tähän yhteyteen sopivasti FB-seinällään >> "Näinhän se on, keinotekoisesti luotu ja ylläpidetty 'hyvän ihmisen'-illuusio vai pitäisikö sanoa syndrooma. Todella lyhytnäköinen ja itsekritiikitön kupla. Ne ihmiset jotka mielellään esiintyvät suurina altruistisina humanisteina ja empaattisina hyväntekijöinä ovat ajautuneet oman egonsa ja narsistisen illuusionsa vangeiksi kaikkein syvimmin, ja mitä kauemmas he omassa erinomaisuutensa kuplassa todellisuudesta ajautuvat, sitä vaikeampaa heidän on palata tavallisten ihmisten konkreettiseen todellisuuteen joka ei ole rakkausenergiaa sykkivää vaaleanpunaista sateenkaarimössöä. Heidän on vaikeaa tai joillekin jopa mahdotonta ajatella mitään 'kyynistä', 'pessimististä', 'ikävää', 'pahaa' eli elämää ja todellisuutta kokonaisuutena kaikkine puolineen. He luulevat että ikävät asiat voi lakaista maton alle ja maagisesti muuttaa satuilulla toiseksi. Kyllä se kupla jossain vaiheessa puhkeaa.".

Miko Salomaa FB-seinällään: "Rasistinen neekerihuutelu on toki matalamielistä ja tyhmää, sitäkin toki on valitettavasti olemassa, mutta itsetuhoisten massaväestönsiirtojen ja yhteiskuntajärjestyksemme romahduttamisen kritisointi on tervettä järkeä, lisäksi älykkäimmät kykenevät tiedostamaan myös agendan takana olevat motiivit mikä entisestään lisää nykyisen politiikan vastustusta. Sen sijaan kritiikitön liittyminen mediamanipuloituun massaan vainoamaan kriittisesti ajattelevia intellektuelleja ja hysteerinen tai jopa psykoottinen into rientää mustamaalaamaan kaikki järkevä ajattelu rasismiksi, kertoo heikosta psyykestä eikä älystä.".

Miko Salomaa FB-seinällään osa 2: "Ns. "Suvakit" usein pitävät itseään kulturelleina sivistyneistön edustajina, mutta ovat tosiasiassa yksisilmäisiä ja yksinkertaisia perustallaajia joilla on vain suuret kuvitelmat omasta erinomaisuudestaan ja toisinajattelevien huonommudesta. He ovat median ja yleisen sosiaalisen paineen ohjailemia, usein varsin sinisilmäisiä, kilttejä ja helposti manipuloitavia ressukoita. Toki he osaavat irrationaalisesti vihata, itseään ja kaltaisiaan, siihen heidät on ohjelmoitu, mutteivät huomaa eivätkä tunnista irrationaalista ja itsetuhoista ambitiotaan ja toimintaansa itse. Vuosikymmenien massahypnoosilla on iskostettu alamaiskansaan kollektiivinen syyllisyys joka edellyttää jatkuvaa ja loputonta sovitustyötä menneiden sukupolvien kuvitteellisista synneistä. Kaikki ulkopuolella näyttäytyy hyvänä, puhtaana, kauniina, kiehtovana ja tavoiteltavana ja omassa alkuperässä ja kulttuuripiirin sisäpuolella kaikki taas on kelvotonta, rumaa, alkukantaista ja kartettavaa. Näin tämä manipuloitu vähäjärkinen massa on valmis hylkäämään ja torjumaan keskuudestaan ne jotka muistuttavat heitä tästä syyllisyyden ja huonommuuden tunteestaan ja haluamaan tilalle jotain uutta ja eksoottista. Tämä ajattelu on varsin rasistista, mutta projisoidessaan kaiken pahan ulkopuollleen, nämä hyvät ihmiset eivät tunnista omaa todellista rasismiaan joka kohdistuu heihin itseensä. Todellisuus ei kuitenkaan vastaa tätä hypnoottista illuusiota ja jossain vaiheessa paljastuu että himoittu eksoottinen multikulttuuriunelma ei olekaan täydellinen paratiisi, vaan täynnä ristiriitoja ja väkivaltaa oleva taistelutanner, eikä sitä voi unelmoida miksikään muuksi. Valitettavasti suurina massoina tällä manipulaatioalttiilla massalla on huolestuttavan paljon vaikutusvaltaa, ja he onnistuvat kaivamaan maata paitsi itsensä, myös koko muun kansakunnan ja suomen jalkojen alta hyvin tehokkaasti ja nopeaan tahtiin. Neuvostodiktatuurissa näitä pölkkypäitä kutsuttiin nimellä "hyödyllinen idiootti". Aito avomielisyys ja laaja-alainen ajattelu ei ilmene tomppelimaisena massakäyttäytymisenä jossa rynnätään toteuttamaan jokaikistä hallinnon esittämää hanketta, vaan kriittisenä ja analyyttisenä otteena jossa asioita harkitaan vertaillen sen kaikkia eri puolia, rauhassa ja hitaasti, ei hysteerisessä emotionaalisessa kiihkossa ja kiireessä.".

Vastavalkea -sivusto:

---> Pakolaisten viesti voi herättää meidät unohduksen unesta.

---> Tuhoaako jokin taho Suomea?

---> Unelmointi ei riitä.

---> Sotahullut ja pakolaiset.


Aivan lopuksi otankin Venäjän presidentti Vladimir Putinin kommentin esille pakolaiskriisiin liittyen. Viimeisten parin viikon aikanahan Putin yllätti kaikki ryhtymällä pakolaiskriisin ydinsyiden erääseen tarvittavaan käsittelyyn eli Syyriassa voimakkaisiin sotilaallisiin toimiin ISIS-terrorin pois kitkemiseksi. Länsimaissa siihen reagointi on ollut hyvin paljastavaa juuri länsieliitin älyllisesti ja moraalisesti ääriköyhän NWO-missionsa luonteesta. Näihin liittyvä pohdinta tuleekin todennäköisesti olemaan seuraava laajan ruodintani kohde täällä blogissani....

---> Putin pakolaiskriisistä: Mitäs minä sanoin >> Minäkin voin sanoa aivan samaa: Mitäs minä sanoin! - Yhdessä katsannossa tämä pakolaisinvaasio on oikeastaan hyvä kosto länsimaille, koska ovat hyysänneet valveutumattomina ja suggestoituina sellaista eliittiä piirissään, joka on ollut moisen ilmiön aiheuttaja ja ovat katsoneet ylimielisen tyhminä näistä eliitin kaikista manipuloinneista ja toimista varoittaneita. Siitäs saamme kaikki tyhmyyden takia! - Vai?...


Päivitys sunnuntaina 11.10.2015 klo. 18:40: Jaahas, tällaista reaktiota on tullut tähän blogikirjoitukseeni FB:n Joukkovoima Pääkaupunkiseutu -ryhmässä: "Eli en nyt ottais vakavasti tätä pseudotieteellista riipaisua, kun on noi perus jututkin aika hakusessa kirjoittajalla. Ei jatkoon.".

Tuo on tyypillistä kognitiivista dissonanssia, jossa reagoija on joutunut liian voimakkaasti vastakkain sen uhan kanssa, että joutuisi kyseenalaistamaan oman maailmankuvansa virheet - Hän ei ilmeisesti pysty ohittamaan saati käsittelemään tätä dilemmaansa...

Ymmärrettävää, mutta tuollaisesta kognitiivisen dissonanssin sokeudesta ja tukkeesta on päästävä eteen päin näiden länsimaailman melskeiden ymmärtämiseksi koherentisti, jotta kokonaiskuvien ja syvien syy-seuraussuhteiden hahmottaminen paranee ismillisen yleiskäsitetajuamisen ja kaventavasti opillisen normitiedon sijaan!

Päivitys tiistaina 13.10.2015 klo. 16:05: Olen nyt eronnut Joukkovoima Pääkaupunkiseutu -ryhmästä, koska siellä ei ole ymmärretty tätä bloggaustani monikultturismiin liittyen - Huomautankin täten, että sen ja emoryhmänsä (Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan) kanssa ei kannata olla tekemisissä muidenkaan, koska siellä oleva kapeakatseisuus sekä ideologinen leimaaminen ja sokeus on hyvin selkeästi valveutumisen ja yhteishyvän toteutumisen vastaista ja pistän sen sellaisena molempien ryhmien kohdalla merkille. Niissä ei näemmä ole kykyä eikä osaamista käsitellä vaikeita ja oleellisia asioita kokonaisvaltaisesti, vaan toimintaa leimaa vahva ismillinen ja joukkopsykoottinen ajattelutapa.

Huomautan myös, että kanssani ei kannata ryhtyä ideologisille kilpasille tai ryhtyä ns. vihamiehekseni, koska sanallinen kykyni kyseenalaistaa yhtä sun toista on jo sen verran rautainen - Minulla on jo varaa sanoa näin joutuessani tekemisiin typeryyksien ja idiotismien kanssa, kuten tässä tapauksessa!

PS.: Noissa ryhmissä on ollut vahvaa sensuroimisasennetta kirjoitustani kohtaan - Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan -ryhmässä poistivatkin kirjoitukseni tai eivät edes julkaisseet sitä.

PS. - osa 2: Kirjoittamiseni on toki raskassoutuista ja vaikeasti hahmotettavaa, mikä tietenkin on yksi syy sille, että se voidaan ohittaa helposti ideologisesti, kun sitä ei ymmärretä - Käsittämättömät ja vaikeatulkintaiset asiat ovat helposti leimattavissa pinnallisesti. Mutta niin kuin sanoin, niin aikamme kriisi on niin syvä ja monimuotoinen, että sen ymmärtämiseksi kokonaisvaltaisesti ja kunnolla täytyy nähdä vaivaa niin ajatuksellisesti kuin sosiaalis-psykologisestikin.

PS. - osa 3: Valistaja toki olen ja vaikeakin sellainen, mutta ns. valistettavilta odottaisin kyllä myös osallistumista ja rakentavaa itsensä haastamista ja siinä itse asiassa paljon enemmän kuin mitä olen saanut näinä 7 vuotena kokea mm. kuoliaaksi vaientamisineen ja fb-ystävien poistumisineen. 

No comments: