Sunday, November 08, 2015

Sipilän hallituksen Sote-show eugeniikkaisen terveydenhuoltouudistuksen läpijunttaamisena länsieliitin neofeodalismia ja taloususkontoa vaativissa raameissa

Suomea kohtasi tällä viikolla 45/2015 torstain ja lauantain välisenä aikana vakavalta näyttänyt hallituskriisi, kun hallituksen Keskusta ja Kokoomus ajautuivat ilmiriitaan Sote-uudistuksen täytäntöön panosta ja sopimuksista - Meille annettiin ymmärtää, että hallitus oli siksi hilkulla kaatua. 

Eilen aamuyöllä kuitenkin ilmoitettiin, että "riitapukarit" olivat päässeet sopuun ja Sote-uudistus tullaan lähivuosina runnomaan voimaan Sipilän hallituksen ilmoittamaan tapaan ja Ruotsin mallia mukaellen. Hallitus onkin nyt hehkuttanut uutta Sote-sopimusta kuin se olisi "useiksi vuosikymmeniksi erinomainen päätös", joka "luo valinnanvapautta ennen näkemättömästi", "tekee säästöjä" ja "tehostaa toimintaa".

Tähän koko showhun ja itse Sote-sopimukseen on tullut koko ajan jyrkkiä vastalauseita ja ankaraa kritiikkiä - Hyvin valveutuneet yhteiskunnallispoliittiset aktivistit etunenässä, mutta heräämistä tosiasioiden pariin on viimein näkynyt hyvin myös eduskunnan oppositiossa sekä jopa yksittäisesti ihan massamediassakin.

Silti kritiikissä on ollut edelleen myös tyypillisiä puutteita havaita eliitin agendojen hegemoniaa, ja varsinkin massamedian puolella > On nimittäin myös syytä valaista tätä Sote-sopankin osallisuutta laajempaan transatlanttiseen rappioprosessiin eliitin taloususkonnon ja imperialismin missiossaan, joka on ollut viimeisen 10 - 15 vuoden aikana merkittävin poliittinen voima länsimaissa hyvin monessa katsannossa.

Kokoan tässä yhteen muutamia mietteitäni tilanteesta ja arvioin joitakin mahdollisia skenaarioita alustavasti. Samalla linkitän aihetta hyvin valaiseviin muiden kirjoituksiin ja kritiikkeihin.

Katsotaanpa heti seuraavaksi muiden esittämää Sote- ja "hallituskriisi"-kritiikkiä, josta paljastuu konkreettisesti niitä oireita, jotka Sipilän hallituksessa ovat korostuneet länsieliitin ajatustaantumaan ja missiopakkomielteeseen osallistumisen ilmiöinä. 

Näistä jo paljastuu erinomaisesti se, kuinka Sote-sopimus itsessään on huijaus ja NWO-agendaan kuuluvan poliittisen mission osa. Sen taustalla olevaa maailmankuvaa voidaan havaita myös siitä, kuinka sen puitteissa tapahtuu transatlanttista ko. mission koordinointia samoilla metodeilla ja samoilla sisällöillä yleisesti - Se todistaa keskusjohtoisen luonteen NWO-agendassa:

Sote-sopimukseen itseensä pureutuvaa kritiikkiä (Päivitetty 9.11.2015 kahdella jutulla) >> 

--- SOTE-SHOKKI.

--- Vasemmistoliitto sote-terrorin ja TTIP:n allekirjoittajana.

--- Sote, Ruotsin malli ja valhe valinnanvapaudesta.

--- Kova reaktio leviää: ”Suomi hävisi”, ”Hallintohämmeli”. 

--- Sotessa edelleen kaikki katastrofin ainekset

--- Valinnanvapauden illuusio ja kaikkein huonoin sotevaihtoehto

--- Professori: Sote-aluetta ei ole olemassa – "Se on joulupukki".

--- Raha seuraa varakasta potilasta.

Sote-sopimukseen liittyvien ideologioiden ja maailmankuvan kritiikkiä >> 

--- Johtajaylilääkäri: Sote-sotkussa riidellään vallasta, maantieteestä ja eduista, viis potilaista. 

--- Näkökulma: Sipilä petti kaikki aiemmat puheensa - puolueet voittivat, Suomi hävisi

--- Näkökulma: Kokoomus ryssiKun tunne ohitti järjen | Kauppalehti.

--- Kokoomus, rikollisten asianajaja.

--- "Hallitus kaatui – Sipilä empii".

--- Oy Suomi Ab.

--- Pisteitä noukkien

--- Hallitus”kriisin” taustalla shokkidoktriini.

Kokonaiskuvallinen kritiikki maailman tilanteesta mm. ko. Sote-sopimuksen mahdollistajana >> 

--- Back to basics | Alkon kassalla

--- Yle ja HS salaseurojen pauloissa

--- Kolumni: Olemmeko menossa ajassa taaksepäin? 

--- SOTE Yhteinen Suomi tuhotaan eliitin toimesta.

--- Professori: Tehokkuustempoilu mennyt överiksi kaikilla elämänalueilla.

Kokonaiskuvaa voidaan täten alkaa hahmottamaan eteen päin siitä, kuinka "riitapukarit" Kokoomus ja Keskusta olivat "hallituskriisissä" yhtäältä sidottu länsieliitin taloususkonnollisiin raameihin toteuttamaan eksoteerisella pinnalla "säästöjä" eli uskomaan rahatalousparasiitin vaatimuksia reaalitalouden haitasta sille. Kulissien takana esoteerisessa maailmassa "säästöt" tarkoittavat siis eliitin pörssi- ja keinottelupeleissä valta-asemien vankentamista.

Toisaalta sellaisissa ääriahtaissa NWO-raameissa nämä "pukarit" halusivat sisällyttää myös omia puoluepoliittisia intressejään valta-asemiensa turvaamiseksi omien puoluedoktriiniensa mukaan, jotta molempien tapauksessa heidän Suomeen vuosikymmenien mittaan rakentamansa hyväveliverkostot pysyisivät ennallaan.

Tämä kaikki tapahtuu tietenkin yhteiskunnan, kansallisvaltioperiaatteiden ja ihmisten kustannuksella. 

Kokoomus paljastui "hallituskriisissä" aluksi inttävimmäksi päsmäriksi ja rikaksi rokassa, kun he näyttivät julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan vastustaneen ainoana kärkevästi Sipilän ns. maakuntamallia Sote-sopimuksessa > Ei mikään yllätys, koska Kokoomus Stubbin ja aikaisemmin Kataisen kera on ollut pakkomielteisimmin vaatimassa politiikan taivuttamista transatlanttisen taloususkonnon vaatimiin puitteisiin. 

Tämä on tullut ilmi Sote:n mallintamisessa sellaiseksi NWO-mission osaksi jo Kataisenkin hallituksen aikana, jolloin silloinen Sote-sopimuksen täytäntöön panon yritys osaltaan kariutui juuri liian hanakoihin tällaisiin taloususkonnollisiin mallintamisiin. 

Nyt Sipilän hallituksen aikana puolestaan Keskusta ei osaa ajatella riittävästi kannatusalueidensa vaatimusten ulkopuolella olevaa kokonaiskuvaa ja ongelmia. Sipilän ehdottomuus Sote-uudistuksessa puolueensa vaatimustensa takana pitäytymisessä ilmenikin tässä katsannossa varsin pikantisti, ja se oli tietenkin Kokoomukselle iso kynnyskysymys ko. "riidassa". 

Tämä "riitapukarius" toisaalta kuvaa yleisemminkin suomalaisen puolueparlamentarismin hyvin kapeakatseista ja pysähtyneisyyden tilaan jumittunutta luonnetta, jota määrittää entistäkin konformistisemmaksi ja pakkomielteisemmäksi tuo transatlanttisen NWO-mission hegemoniallinen kapeakatseisuutensa ja aggressiivinen luonteensa ihmisyyttä ja yhteiskuntarakenteita kohtaan.

Sopan täydentää tällä hetkellä siis se, että itse Sote-uudistuskin on ollut jo lähtökohtaisesti kyllästetty transatlanttisen taloususkonnon intresseillä monen muun talouteen liittyvän asian kanssa yhdessä jo monen vuoden ajan. 

Kuten yllä olevista Sote-sopimukseen itseensä pureutuvista muiden kritiikeistä voidaan havaita, niin tämä "uudistus" tulee merkitsemään yksityiselle suurpääomalle ja transatlanttiselle keinotteluhuumalle ja plutokratialle pelin yhä voimakkaampaa avaamista, mikä on tietenkin pois kansallisvaltioperiaatteisiin oleellisesti kuuluvista yhteishyvän ja reaalitalouden fyysisten toimintojen ylläpidoista ja kehittämisistä. 

On syytä muistaa, että terveydenhuolto on yksi keskeisimmistä yhteishyvän ja reaalitalouden mekanismeja ylläpitävistä elementeistä osana hyvinvointivaltioperiaatteita, jota ei saa alistaa suurpääoman ja kansainvälisen korporaatiohegemonian pörssi- ja plutokratiakeinotteluille! 

Tästä hyvinvointivaltioperiaatteesta luistaminen tämän Sote-sopimuksen kaltaisesti merkitsee siksi sitä, että sen mukaiset toimet joutuvat jatkossa vakavaan ristiriitaan ihmisten tarpeiden ja demokraattisten yhteiskuntarakenteiden kanssa.

Yksityiselle suurpääomalle ja transatlanttiselle plutokratialle pelin avaaminen on puolestaan vain yksi osa länsieliitin maailmanvallan kokonaismissiota, jossa tämä Sote-sopimus on toki tärkeä osa kokonaisuudessa.

Terveydenhuollon alasajossa NWO-mission sisällöt vaativat, että yhtäältä sekin sitoutetaan yhä voimakkaammin rahatalousparasiitin intressien palvelemiseen, mutta sen lisäksi asiaan kuuluu väestönkontrollia eugeniikkaa ja neofeodaalista kurjistamista lisäämällä.

Tämä tällä viikolla juntattu Sote-sopimus on sitä selkeästi, kuten yllä olevat muiden kritiikit jo havainnollistavat > Rikkaat ja "menestyvät" ihmiset alkavat toimimaan osana terveyspalvelujen muuttamiseksi yksityisen rahan vallan puitteisiin, ja siinä yhä selkeämmin vähäosaiset ja "epätoivotut" ihmiset alkavat saamaan yhä vähemmän ja yhä huonompaa palvelua myös terveydenhuollon piirissä.

Tämä on suunniteltua eliitin toteutusta ja linjanvalintaa!

Nimittäin jo vuosien takaa on ilmennyt seuraavaa, missä havaitaan ettei tässä Suomen Sote-sopimuksessakaan ole kyse pelkästään Ruotsin mallin kopioinnista, vaan tämän terveydenhuollon NWO-muokkaamisen juuret ovat jo olleet Yhdysvalloissa ja sitä ennen Britanniassakin jo vuosia sitten alkuperäisesti

---> Ns. NICE-sopimus > LaRouche PAC: British NICE: Who Gets Medical Care, Who Dies.  

Tämän Sote:n junttaamisessa ja muotoilemisessa havaitaan siksi selkeät yhteneväisyydet esim. juuri Yhdysvaltain ns. Obama care -uudistukseen, jota alettiin tekemään jo Barack Obaman ensimmäisen presidenttikauden heti alussa. Siitä jo vuonna 2009 LaRouche-liike tekikin tuoreeltaan oleellista kritiikkiä, kuten esim. tässä videossa nähdään > LaRouche PACYou've got more than a besmirched reputation Mr. Emanuel.

Itsekin huomioin tuon prosessin jo tuolloin hyvin suuttuneena ja huolissani, ja siitä löytyy mm. blogikirjoituksiani, kuten nämä > Väestönvähennystoimia tehostetaan USA:ssa - Maailmanfasismiin vajoamisen hälyytys! ja Fasismi-kommunismi -tyrannian vyörytystä Obaman hallinnon terveydenhuoltouudistuksessa Illuminatin NWO -prosessin vaatimalla tavalla. Sekä muutenkin aiheeseen liittyvää asiaa blogissani tunnisteiden eugeniikka ja terveydenhuolto piiristä.

Tuolla LaRouche-videolla Anton Chaitkin selostaa tuon Obaman terveydenhuoltouudistuksen sisällön > Se on ollut siis sitä, että Obaman hallinto otti silloiset finanssikriisin luomat kriisiolosuhteet tekosyyksi kyseenalaistaa terveydenhuoltokin monen muun reaalitalouden, yhteishyvän ja kansallisvaltioperiaatteiden toimintojen kera muka "liian kalliina". Eli siinä piti alkaa muka "säästämään", ja sen toimintamuodoksi alettiin vaatia yhteishyvän ja valtion resurssien - toimintojen leikkaamista ja supistamista radikaalisti. Julkisuudessa sitä nimitettiin jo tuolloin "tehostamiseksi" ja "palveluiden parantamiseksi".

Kuulostaako tutulta? - No, Sipilän hallitushan noudattaa tätä transatlanttisesti koordinoitua NWO-missiota propagandaltaan sanatarkasti ja sisällöltään erittäin kurinalaisesti.

No, eipä siinä vielä kaikki! > Kuten tuossa videolla Anton Chaitkin lisäksi osoittaa, niin tällaisen yhteishyvän huononnuksen taustalla on myös eugeniikka ja väestön kurjistamisen kautta suoritettava "epätoivottujen" eli "liian kalliiden" ihmisten eliminointi metodeinaan mm. vaivihkaa juuri terveydenhuollon alasajo rahanvallan käyttöön ja sisältöjen neofeodaalistaminen. 

Kyse ei siis ole pelkästään vain rahanvallan visioista ja maailman hallitsemisen valtapeleistä, vaan agendalla on myös väestönkontrollia! - Kaikki nämä ovat olleet oleellisesti jo esim. keskiajalta saakka transatlanttisen (eurooppalaisen) eliitin himoja ja pakkomielteitä eri tavoin, eikä tilanne ole oleellisesti muuttunut nytkään huolimatta 1900-luvun lopulla ihmeen kautta muodostuneista hyvinvointivaltiokehityksistä eliitin intressejä vastaan (mm. pohjoismainen hyvinvointivaltioperiaate).

Nyt Sipilän hallituksen junttaamana on siis etenemässä sellainen Sote-sopimus, jonka periaate on ollut koordinoidusti mallinnuksessa viimeiset 10-15 vuotta etenkin juuri länsieliitin pahiten valtaansa kaappaamissa länsimaissa yhtämatkaa! - Ja Suomen Sote-uudistusta perustellaan massamediassa itse pukarien (Sipilä ja Stubb) suulla tismalleen samoin sanoin "tehokkuutta, valinnanvapautta ja säästöjä lisääväksi" sekä "palveluita parantavaksi", kuten Obama care -uudistuksessakin on tapahtunut jo pitkään. 

Ns. "uudistuksen" sisältö on yksinkertaisesti sekä kaappaaminen länsieliitin suurpääomien ja keinottelusysteemeiden hyötykäyttöön että ottaminen aseeksi väestöjen neofeodaalistamiseksi eliitin vallan alle! 

Tämäkin on siis merkki siitä, kuinka transatlanttisessa piirissä jokaisessa kohdemaassa yhteistoiminallisesti koordinoituu samoja poliittisia toimenpiteitä aivan samoilla propaganda- ja lobbausmetodeilla höystettynä. 

Se on vedenpitävä todiste juuri siitä, kuinka kulissien takaa keskusjohtoisesti tietyt eliittipiirit (NWO-mission toteuttajat ja suunnittelijat) orkestroivat yhteiskuntaprosesseja kaikkialle valta-alueillensa saman maailmankuvansa ja saman missiosisältönsä mukaisesti.

Eikä tähän soppaan ole tulossa parannusta itsestään, kun länsieliitti ei luovu näistä taloususkonnollisista ja imperialistisista ajatusvirheistään, ja aivan liikaa koko ajan löytyy sekä tietoisia että hyväuskoisen hölmöjä asiamiehiä toteuttamaan näitä NWO-mission osia. 

Niinpä lobbaus ja junttaaminen korostuu tässä Sote-sopimuksessakin sitä enemmän rahatalousparasiitin intressien pakkoon, mitä enemmän rahatalous itse erkanee reaalitaloudesta omaksi entistä vaativammaksi utopiakseen tällaisessa transatlanttisessa ajatustaantumassa ja kriisitodellisuudessa.

Syntyy klassinen noidankehä ja pattitilanne, josta ei ole Suomen hallinnossakaan riittävästi tietoa saati näkemystä, kun niin suuri osa toimijoista on aivopesty ja suorastaan myös pakotettu transatlanttisen NWO-mission "edistämiseen".

Tämä Sipilän hallituksen Sote-kriisi oli toki oireena henkilökemiallinen ja metodirajoitteinen em. tapaan myös. Keskeisesti tämä oirehtiminen kertoo kuitenkin kasvavasta kyvyttömyydestä toteuttaa noita eliitin ja rahatalousparasiitin vaatimuksia käytännössä, koska länsieliitin ko. pakkomielteet ovat joutumassa jatkuvasti yhä korostuvampaan ristiriitaan reaalitodellisuuden kanssa.

Niinpä tämä Sote-sopan aiheuttama hallituskriisi ei todennäköisesti jää viimeiseksi Sipilän hallituksessa! Ja Suomessa monessa muussakaan katsannossa!......

Mielestäni tämä Sipilän hallituksen Sote-show oli yhtäältä siis aitoa paniikkia sovittaa suggestoitua agendaa reaalitodellisuuden kanssa yhteen, mutta onpa hyvin todennäköistä myös se, kuinka juuri ns. eksoteerisena teatterina saatiin väestö naulattua paniikin lietsomisella tyytymään siihen, mitä "tarjotaan" eliitin ja asiamiestensä taholta.

Siinä Sote-sopimuksen em. eliittisidonnaisia taustasyitä ei oteta käsittelyyn saati kyseenalaisteta, vaan asiaa "tarjotaan"
 lähinnä luonnonvoiman kaltaisena pakkona > Showta, eksoteerista teatteria, vedätystä ja paistattelua pakkovallan ja pakkomission naamioimiseksi "kompromissiksi" ja "hyvän tuloksen aikaan saamiseksi".

Näin terveydenhuollon muokkaaminen länsieliitin rahatalousparasiitin ja eugeniikkapiirien käyttöön näyttää saavuttaneen Suomessa vaiheen, jossa sen maalaaminen hallituskriisin varjolla väistämättömäksi "luonnonvoimaksi" on nyt määrännyt sen voimaan ilman tehokasta vastarintaa... Onko näin jatkossakin? - Vai?!

Seuraavaksi oleellinen lukijakommentti! >> "Tämä on malliesimerkki siitä, miten käy, kun yritetään sovittaa yksityisen puolen liike-elämän lait julkishallintoon. Yrityksessä Sipilän prosessiajattelu onnistuu nimenomaan siksi, että siellä ei tarvitse ajatella niitä ihmisiä, jotka tekevät työn. Ihmisistä ainoa ryhmä, joita siellä tarvitsee ajatella, ovat omistajat, eli ne jotka hyötyvät yrityksen hedelmistä. Toisin sanoen, ainoastaan raha määrää. Toisin on julkishallinnon puolella. Tosin hyötyjiä löytyy tältäkin puolelta, ainakin jos Kokoomuksen kaikki mielihalut menisivät läpi. Mutta pääasia, mikä pitäisi edelleen päteä, on se, että kaikkien ihmisten olisi pärjättävä. Eli kaikkien suomenkansalaisten pitäisi saada palvelunsa tasapuolisesti. Ihmisistä, suomalaisista pitäisi pitää huolta. Tämän tämä hallitus on prosessoidessaan ja vatuloidessaan deadlineineen totaalisesti unohtanut.". --- Poimittu tästä jutusta > Sipilä: Teen vielä yhden yrityksen.

Omista äskettäisistä kirjoituksistani loppuun tämä kokonaiskuvaa viime ajoilta havainnollistava kooste >> Diktatuuriin ajautumisen merkkejä Suomessa! - Koostehavainnollistus lokakuun 2015 aikaisista tapahtumista, prosesseista ja asenteista.

Sekä juuri Sipilän hallituksen länsieliittisidonnaista talouspolitiikkaa havainnollistava kritiikki >> Sipilän hallituksen talouspoliittinen diktatuuri hajottamassa Suomea länsieliitin imperialistisen hyväksikäytön syliin.

Tästä jo vuosia puuhaillusta Sote-uudistuksesta en ole aikaisemmin juurikaan maininnut tai ainakaan keskeisesti siitä kirjoittanut, koska tunnistelistaltani löytyvä sote-tunniste tarjoaa tämän kirjoituksen lisäksi vain viime kevään kolme kirjoitustani silloisista eduskuntavaalianalyyseistäni, joissa Sote-uudistus oli yhtenä osana monista tarkasteltavista asioista.

No comments: