Sunday, September 11, 2016

Meteorologian (tieteen) taikauskoistamisen yhteiskuntarappiollisista taustoista salaliittoteorioissa - Sosiologinen ja psykologinen analyysi

Syyskuun alku on kulunut säänmuokkaukseen / meteorologian taikauskoistamiseen kuuluvan disinformaation ja vääränlaisen salaliittoteoretisoinnin paljastamisessa ja tutkimisessa, ja päätin tässä vielä analysoida tilannetta lisää yhteiskunnallisesti, psykologisesti ja sosiologisesti jatkojohtopäätöksinä.

Näiden kahden edellisen aihetta käsitelleen kirjoitukseni parissa pääsette ensin perille siitä, mistä on ollut kyse:

>> HAARP-järjestelmä ja säänmuokkaus - Ajatusvirheet ja väärät uskomukset salaliittoteorioiden vaarallisina kompastuskivinä aitoon tietoisuuden ja ymmärryksen kasvuun (Päivitetty!)

>> HAARP-järjestelmä ja säänmuokkaus - Ajatusvirheet ja väärät uskomukset salaliittoteorioiden vaarallisina kompastuskivinä aitoon tietoisuuden ja ymmärryksen kasvuun: Jatko-osa.

On joka tapauksessa hyvä, että tämä meteorologinen ja kuvitellun säänmuokkauksen disinformaatio on nyt paljastanut yleisemminkin ongelman meidän aktivistien piirissä! >> Kuten jo sanoin aikaisemmin, niin aktivismissa on tärkeää osata analysoida sekä kritisoitavan kohteen että kritiikin itsensä osalta sitä mikä niissä on totta ja mikä harhoja ja valehtelua > Jos kuvittelee, että mikä tahansa eliitin, NWO:n ja hegemonian vastainen kritiikki on automaattisesti totta ja promotointikelpoista ilman analyysiä ja itsekritiikkiä, tai että vikoja ja hämäriä toimia sisältävä kritiikin kohde olisi leimallisesti kokonaan pahaa ja virheellistä, niin sekin on väärin.

Olenkin huomannut, että aktivismissa on siinä tullut viime aikoina ylivauhtia liiaksi sokeuden ja agitoinnin puolelle. Se on lopulta enemmän epähedelmällistä ja paniikinomaista sotkemista kuin kunnollisen opposition luomista. Nyt on kuitenkin osattava olla myös hitaan ja johdonmukaisen analyyttinen, jolloin vähenee esim. näihin säänmuokkausfantasioihin haitallisesti vajoamisen riski.

Ja oman tietopohjani ja analyysini mukaan valitettavasti tässä sää-ilmastoaiheessa NWO:n / eliitin vastainen kritiikki ja mahdollisten väärinkäytösten / hämärätoimien havainnointi näyttää olevan erityisen paljon saastunut disinformaatioksi ja harhoiksi; ja ihan ymmärrettävästi, koska meteorologiaa on oikeastaan mahdotonta ymmärtää, jos ei ole ensin opetellut sen perustietoja riittävästi.

Ei ole mahdollista esittää sääaiheista kritiikkiä onnistuneesti vain mututuntumalta tai yhdistelemällä muiden alojen parista hyväksi kokemaansa ajatusprosessia, koska meteorologian sisältö on niin omanlaistaan.


Miksi sitten juuri meteorologian ymmärtämisessä ja sääaiheisissa salaliittoteorioissa esiintyy niin valtavasti ja hurjasti tällaista väärää tietoa ja jopa vainoharhaista käyttäytymistä? - Esitän seuraavaksi kaksi potentiaalista teoriaa sellaisen syiksi >>

Aluksi on kerrattava se seikka, että meteorologia / ilmasto on useimmille ihmisille koulussa opiskelemastaankin maantiedon aineistosta huolimatta hyvin mystinen ja tuntematon sarka; ilmakehäämme tutkivat tieteet kun ovat sen verran nuoria ja ilmakehän prosessien hahmottaminen saati ymmärtäminen vaatii siis paljon erityistietojen hallintaa.

Siksi aihepiiri on ihmisten mielissä hyvin avoin tai koskematon vapaan ja kouluttamattoman mielikuvituksen tulkinnoille, mutta siinä piileekin juuri siksi vaara virhetulkinnoille ja ylivilkkaan mielikuvituksen poukkoilulle jopa ojasta allikkoon - Mitä se puolestaan tarkoittaa?

>> Olen havainnut ihmisten psykologiassa, ja toki myös omassakin elämässäni sen, kuinka hyvin vilkkaan mielikuvituksen (ns. erityisherkät ihmiset / taiteilijasielut - Erityisherkkyys ja yhteiskunnallispoliittinen aktivismi - Persoonani erityisherkkyyden analysointia ja elämäni paljastamista) avulla yhtäältä voidaan toki saavuttaa tavanomaista menestyksellisempää ymmärtämisen ja osaamisen potentiaalia, mutta kääntöpuolena voi olla herkästi se, että se sama mielikuvitus tekeekin tietyissä tilanteissa tepposet ja viskaa ymmärryksen pahasti ns. pöpelikköön - yhdessä mielessä olet "nero", mutta akselin vastapuolella vaanii "hulluus" ...

- Palaan alempana erään vainoharhaisen ihmisen aktivistitoiminnalla havainnollistamaan tätä(kin) asiaa koko aiheeseen liittyen...

Seuraavaksi tästä alustuksesta jatkona otan käsittelyyn esittämäni teorian ensimmäisen osan >>

Teoria liittyy siihen, kuinka länsimaisen ajattelun ja olemisen kokemus ja sisältö on hyvin paljon populaarikulttuurin määrittelemää ja muokkaamaa > Olemme olleet jo monta vuosikymmentä kaikenlaisten elokuvien, tv-sarjojen, videopelien ja nyttemmin myös netti-ilmiöiden vaikutuspiirissä niin hegemoniallisesti ja voimakkaasti, että varsinkin 60-luvun jälkeen syntyneet ovat elimellisesti sisäistäneet sellaisen kulttuurin maailmankuvallista, sosiaalista ja psykologista narratiivia ja elämäntapaa; asioiden tulkinta on alkanut tapahtumaan sellaisen ehdoilla myös alitajuisesti, ja etenkin pari viimeisintä sukupolvea ovat varsin totaalisesti tähän kyllästettyjä.

Tässä vaiheessa sivuhuomautuksena mainitsen myös sen, että tuollaisen populaarikulttuurin ohjaamisessa ja jopa kehittämisessäkin on toki myös ollut vaikuttamassa länsieliitin sosiaalisen ja taloususkonnollisen kontrollin intressit ja mielihalut, josta olen aikaisemminkin jo jotain maininnut. Sivuutetaan silti tällä kertaa tämä seikka tässä analyysissä, vaikka ajatteluamme on jopa tahallaan muokattu ko. ansoihin tuollaisten intressien vuoksi... 

Säänmuokkausfantasioiden ja meteorologian taikauskoistamisen piiriin tässä liittyy se, kuinka tuon populaarikulttuurin sisällöstä kollektiivisen olemisen luonteeseen on vaikuttanut erityisesti tieteisfantasia eli tuttavallisemmin scifi sekä monenlaiset katastrofi-, seikkailu-, sota- ja toimintaelokuvat sekä vastaavat videopelit.

Osajuonne tuossa on myös se, kuinka yhteiskuntamme on teknologistunut hyvin paljon, jossa monenlaiset laitteet ja niiden systeemit ehdollistavat ajattelua ns. laitteellistumisen muotoon, "laitteelliseksi järjeksi" > Niinpä olevaisen, ja tarkemmin aiheeseen kuuluen kritiikin kohteiden tulkintametodeissa on alkanut korostumaan "laitteellinen järki", ja sellaisella on joissakin tapauksissa epäsopivuutta tulkintakohteen analysointiin. Siitä esimerkiksi tulee juurikin meteorologiset prosessit, jotka ovat irrationaalisempia, kerroksellisempia ja sattumanvaraisempia kuin insinöörillinen ja eksakti "laitejärki".

Niinpä kollektiiviseen ajatteluumme on iskostunut vähintään alitajuisesti ajattelun ja toiminnan muotoja siten, että suhteessa reaalimaailman tulkintaan ne hakevat herkästi ja siis epäkelvostikin yhtäläisyyksiä yhtäältä elokuvista ja videopeleistä saatujen / sisäistettyjen scifin, katastrofin, seikkailun, sodan ja toiminnan konteksteista sekä toisaalta "laitteellisen järjen" logiikoista - Ne muodostavat sitten yhdessä tavarallistuneen ihmisen ajattelumuotoja > teknokratia, hedonismi, eskapismi, urbanismi, kuluttajuus sekä ylipäätään ismit ja kultit.

Koska meteorologia ja ilmasto ovat em. tapaan monelle kuin tyhjä / hahmottumaton taulu ja muutenkin valmiiksi mystinen kokonaisuus, niin tässäpä sitten tapahtuu herkästi noiden populaarikulttuurin rappiollistamien ja laitteellisen järjen vääristämien yhtäläisyyksien vetäminen korostuneesti ja kierosti meteorologian ja ilmaston tulkintaan > Salaliittoteoriat ko. aihepiirissä saavat kollektiivisesta tajunnasta scifin, katastrofin, seikkailun, sodan ja toiminnan elokuvallisia-fantasiallisia piirteitä ja lisäksi ne muovautuvat osittain myös laitteellisen järjen liikaeksakteiksi ja liikainsinöörillisiksi tulkinnoiksi.

Niinpä sää-ilmastoaiheinen salaliittoteoretisointi on alkanut sisältämään irrationaalisesti ja harhaisesti "skalaarisäteitä", "kemikaalipilviä", "myrkkyvanoja", "aseistettua säätä", "HAARP-sotaa", "ilmastokatastrofia", "ilmastomuokkaajien radikaalia toimintaa", "salaisia lentokoneita", "typpikehän palamista", "energia-aseiden muokkaamia pilviä", "avaruusaseilla tapettuja poroja ja lehmiä", siksi jopa "maapallon ja ihmisten tuhoskenaarioita" jne.

Eli muuhun tieteeseen / reaalimaailmaan verrattuna suhteellisen tulkintavapaa meteorologinen ja ilmastollinen "tyhjä tila" saa rappioituvan kulttuurin huonoista sisällöistä populaarin manifestaation itseensä tuohon tapaan.

Meteorologian taikauskoistamisessa ja säänmuokkausfantasioissa havaitaan myös siitä, kuinka ihmisyhteisöjen ryhmäpsykologiset ja kollektiiviset ominaisuudet vaikuttavat sosiaalisestikin valtavasti, ja voivat pahimmillaan peitota sivistyksen aikaan saamia edistysaskeleita!

>> Tästä tullaankin teoriani toiseen osaan, jossa analysoin seuraavaksi monelta kannalta sitä, kuinka säänmuokkausfantasioiden eskaloitumista esille em. tavalla edesauttavat myös rappioprosessissamme ilmenevat sosiologiset ja psykologiset puutteet ja vääristymät.

Siihen analyysiin tärkeinä taustoittavina sisältöinä toimivat Seppo Oikkosen monet hienot yhteiskuntaa, sosiologiaa, psykologiaa ja ajatushistoriaa käsittelevät kirjoituksensa >> bloginsa: Alkon Kassalla ja Kuinka Karl Marx tavataan.

Sepon teeseistä yksi tärkeimmistähän on ollut se, kuinka eurooppalaisessa kulttuurissamme iso rappioprosessia aiheuttava syy on ollut kartesiolaisen paradigman kasvaminen kieroon ja siksi jopa sen hajoaminen > Eli iso ongelma on tullut esille siinä, kuinka eurooppalaisessa historiassamme kehittyneessä yksilöllistymisessä ja sen yhteisöprojektioissa tapahtuu tuhoa ja vääristymistä.

On syytä kerrata mitä tarkoittaa tuo yksilöllistyminen ja sen yhteisöprojektiot. Lainaan tätä varten suoraan Sepon tekstistä (Historian ymmärtämisestä) kiteytyksen >> "Eriytyvä Subjekti ja Objektivoituva todellisuus ovat ne vastanavat, joiden välinen jännite on eurooppalaisella uudella ajalla tuottanut Subjektin puolella individualismin, yksilönoikeudet ja -vapaudet sekä demokratian, ja vastaavasti Objektivoituvan todellisuuden puolella empirismin, luonnontieteet, tekniikan ja teollisen hyvinvoinnin.".

Ja tuon perusteella on siis tarkennettava myös, että eriytyneen subjektin yhteisöprojektiona parhaiten länsimaissa on objektivoituvassa todellisuudessa empirismin, luonnontieteen, tekniikan ja teollisen hyvinvoinnin sisältöjä pystynyt tuottamaan konkretiaksi kansallisvaltio ja sen yhteiskuntaperiaatteet!

Nyt tämä sivistyksen huippua edustava rakenne on ollut murenemassa siksi, koska kartesiolaisen paradigman subjektipuoli eli siis oikeastaan ihmisten minuudet ovat keskimäärin kasvaneet ylimittaisiksi sokeuden asteelle.

Siinä "sokeus" tarkoittaa sitä, kuinka yksilöt ovat alkaneet muuttua entistä kyvyttömämmiksi ajattelemaan ja tulkitsemaan tuon objektivoituvan todellisuuden ja yhteisöprojektioiden sisältöjä, prosesseja ja metafysiikkaa, koska ryhmäpsykologiasta ja kollektiivisesta yhä enemmän omaan itseensä keskittynyt ja sulkeutunut minuus muodostaa yhä putkimaisempaa ja etääntyneempää näkymää ulkomaailmaan "itsestään", minuudestaan käsin.

Voidaan yhtenä esimerkkinä siitä havainnollistaa, kuinka kulttuurimme on alkanut tuottaa entistä yksilökeskeisempää olemisen tapaa monissa käytännön toiminnoissa, jossa jopa narsistiset ja sosiopaattiset muodot saavat lisää kasvutilaa. Tähän liittyen havaitsin erinomaisen artikkelin, joka laitan nyt tähän oman kommenttini kera selventämään tilannetta osaltaan paremmin:

--- Elämästä on tullut vaikea urheilusuoritus – Lopeta jatkuva itsesi kehittäminen tai se tuhoaa sinut - Aamulehti. >> Itsekin olen alkanut tiedostamaan yhä enemmän tämän kuvatun haitallisen asian, josta suuri kiitos kuuluu juuri yhteiskunnallispoliittiselle aktivismilleni, joka on siis samalla myös sosiologista, psykologista ja elämän oppimista.

Nykyäänhän tilanne länsimaissa on juuri se, että ajattelussamme ja hegemoniassamme yli-individuaalisti kasvanut narsistinen minäkuva pakottaa tuollaiseen ulkoaohjaavaan ja pinnalliseen itsensäkehittämisen pakkomielteeseen ja statuskulttien luomiseen muiden humaanien arvojen kustannuksella, ja jopa ne muut hylätenkin.


Ja tämän tuloshan näkyy myös nykyisissä haitallisissa poliittisissa ohjelmissa, joista puuttuvat liikaa juuri mm. yhteishyvän, minää syvempien / laajempien prosessien ja yhteiskuntaperiaatteiden ymmärrys, ja tilalla ovat liikaa kapeakatseiset ja ideologisesti kierot narsistien ja sosiopaattien luomat agendat, jotka ovat huippuunsa viritettyjä kuten promotoijansa, mutta ihmisyydeltään vaarallisen onttoja.

Tämä kiteytyy mm. Alexander Stubbin ja toisaalta Johanna Tukiaisen kaltaisissa julkisuuden hahmoissa......

Jatketaanpa siis eteen päin kohteena olevaa analyysiä >> Tällaisessa kartesiolaisen paradigman hajoamisprosessissa on tullut esille monenlaisia yhteiskunnallisia ja sosiologisia ilmiöitä, joita voitte käydä tarkemmin tutkimassa noista Seppo Oikkosen blogeista. Tässä keskityn nyt seuraavaksi kuitenkin selittämään vain tämän sää-ilmastoaiheen parissa tuon prosessin ja tilanteen ilmenemistä >>

Havaitaan siis sellaista, kuinka länsimaisten ihmisten piirissä ko. prosessi on alkanut haittaamaan mm. juuri tieteen ymmärtämistä ja siinä vaikuttaa myös se, kuinka tiede itsessäänkin on ko. prosessissa niin pirstoutunutta, koulukuntaistunutta ja osaksi jopa ismillistynyttä huonoilla tavoilla (Oikkosen analyyseissä on tästäkin lisää > lukekaa sieltä), että jopa luottamuskin tieteeseen on ollut rapautuvaa sorttia.

Tähän toki liittyy myös yleinen epäluottamuksen nousu koko yhteiskuntaa kohtaan, koska rappioprosessimme yksi ilmiö on ollut kansalaisia kohtaan vihamielisten ja haitallisten toimintamuotojen sekä siinä epäluotettavien johtajien, auktoriteettien ja ylimielisen eliitin eskaloitunut vaikutus koko valtiovallan mitalla.

Niinpä on luonnollista, että myös tiedettä kyseenalaistetaan ja kritisoidaan, ja onhan sielläkin ollut ihan selviä ongelmia mm. aiheeseen liittyen juuri ilmastonmuutosalarmismin katalassa promotoinnissa.

Joka tapauksessa merkittävää tässä on kuitenkin huomata se, kuinka tieteen kontolle on tullut yhtäältä ulkoapäin epäluottamusta ja toisaalta sen sisällä itsessäänkin on syntynyt epäluotettavuutta / epäharmoniaa > Tämä on avannut ja pakottanutkin tulkinta- ja käyttömahdollisuuksia tieteen ulkopuolisille ajattelun muodoille; eli tiedettä on alettu haastamaan vaihtoehtoisilla tiedoilla, ja tietenkin se liittyy isona osana sala- ja valtaliittoteorioiden tutkimiseen ja sen mukaiseen aktivistitoimintaan.

Tieteen haastaminen ja vaihtoehtoisten näkemysten promotointi voi olla yhtäältä ihan oikeakin tie hyvällä tavalla uusia, luovia ja edistyksellisiä sisältöjä synnyttämään; mikä olisikaan optimaalisempaa kansalaisaktivismia kuin se, että ns. virallinen tiede voisi saada myös ulkopuoleltaan validia ja rikastavaa sisältöä! Tai ainakin hyväksyttäisiin se, että validia ja hyödyllistä tietoa voisi olla korkealaatuisesti myös akateemisen tai jopa koko koulu- / valtamediamaailman, eli virallisen narratiivin ulkopuolella kansalaisten tuottamana...

Toisaalta toinen osa tuollaisesta tieteen ja virallisen narratiivin ulkopuolisesta ajattelusta-tiedosta on kuitenkin potentiaalisesti haitallista ja väärää vaihtelevilla tavoilla eli jopa ns. taikauskoisuutta, jonka ruotimisesta tässä analyysissäni on kyse. Tämän väärän tiedon rooli on kuitenkin tullut vahvasti esille, ja ilmeisesti kuuluu luonnollisesti tämän hetken yhteiskuntaprosessiin, ja toistaiseksi määräämättömän ajan... 

Joka tapauksessa elämme aikaa, jossa Internet tekee ajattelun / tiedon liikkeestä ja muotoutumisesta paljon nopeampaa kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa! Se tekee tietenkin näistä ajattelun ja tiedon prosesseista sosiaalisesti hurjempia ja ennakoimattomampia kuin voidaan aavistaakaan, ja nykyisessä rappioituvassa yhteiskuntatilanteessa siihen tietenkin liittyy potentiaalista vaaraa > Vajoaminen taikauskon ja irrationaalisuuden maailmaan....

Niinpä oikeastaan voidaan sanoa silti niin, että tieteen ulkopuolista tietoa-ajattelua-sisältöä haittaa kokonaisvaltaisesti tuo kartesiolaisen paradigman hajoamisilmiö, koska siinä objektivoituvan maailman havainnointi ja ymmärtäminen on tullut puutteelliseksi, vääristyneeksi ja siten jopa haitalliseksi > Yksilöillä on keskimäärin alkanut olla entistä huonommat ajatustyökalut käsitellä oleellisia yhteishyvän elementtejä; eli empirismiä, luonnontieteitä, tekniikkaa ja teollista hyvinvointia!

Tällä on siis myös ilmeinen vaikutuksensa meteorologisten ja ilmastollisten prosessien ja sisältöjen käsittelyyn ja ymmärtämiseen tieteen ulkopuolelta > Siksi olemme osaltaan nähneet taikauskon ja harhojen tulevan osaksi myös meteorologian tulkintaa, jonka manifestaatio on toistaiseksi kuulunut erityisesti tai "vain" salaliittoteoretisoinnin piiriin - Mutta ongelma voi pahentuakin / laajentua, jos yhteiskuntarappion sosiaalinen hajoaminen etenee radikaalisti lisää!....

Teoriani toisen osan havainnollistus on siis sitä, kuinka yksilöiden heikentynyt kollektiivinen kyky käsitellä objektivoituvan maailman sisältöjä haittaa myös yhteisön sosiologiaa, psykologiaa ja ryhmäpsykologiaa.

> yhteisömme kollektiivinen psykologia on siis yhtäältä saastunut populaarikulttuurin sellaisilla aineksilla - vaikutuksilla, jossa yksilöt ovat altistuneet hakemaan epäkelpojakin yhtäläisyyksiä niiden ja reaalimaailman tulkinnan suhteeseen, ja tuloksena on projektiona esim. meteorologiaan leimattavia scifin ja taikauskon piirteitä, mitkä elävät tieteen ja virallisen narratiivin ulkopuolisessa vaihtoehtoisessa tiedossa / tietoisuudessa.

Rappioittava populaarikulttuurin vaikutus tarkoittaa nimittäin juuri sitä, kuinka sen sisällöissä toteutuva yksilökeskeisen ja jopa narsistisen minuuden promotointi ja sille mielihyvän jatkuva ja kasvava tuottaminen tekee juuri karhunpalveluksen yhteisölliselle, kollektiiviselle ja ryhmäpsykologiselle ymmärtämiselle > Minuus kaipaa yhä suurempaa kiihotusta ja huomiota, johon tyydytystä voivat tarjota em. populaarikulttuurin tuotteet.

Silloin sosiaalinen, ryhmäpsykologinen ja kollektiivinen oleminen saastuvat individualismin / subjektin eskaloituvan kieroon kasvun vaikutuksiin ja sitä kautta minuuden ulospäin suuntautuva kokemus taantuu entistä heikompaan objektivoituvan maailman tajuamiseen.

Ja niin tässä kuvattu prosessi-mekanismivyyhti jopa meteorologian taikauskoistamiseen saakka on valmis, ja voi pahimmillaan muodostua noidankehämäiseksi kierteeksi!... Kokonaisuutta sitten osaltaan maustaa lisäksi em. tavarallistuneen ihmisen laitteellistunut järki.

Niinpä puutteellistuva ja heikkenevä objektivoituvan maailman käsittelykyky jättää tuollaiselle populaarikulttuurin sosiaaliselle ja psykologiselle rappiovaikutukselle toteutumistilaa varsinkin tieteen ulkopuolisessa ajattelussa, ja näin onkin syntynyt kollektiivista mekanismia, jossa taikauskoisuus on alkanut kasvaa tieteen ohelle ja sen kustannuksellakin myös sosiologisessa-psykologisessa prosessissa!

Ja kuten totesin, niin meteorologia ja ilmastotiede yleensäkin ovat siinä isoimmat ja selkeimmät uhrit - Tai voidaan toki huomauttaa, että avaruustiede ollee vielä isompi siinä, mutta se ei nyt erityisesti kuulu käsiteltäväksi tässä analyysissä.

Seuraavaksi otankin esille tapauksen siitä, kuinka meteorologiaa-ilmastotiedettä voidaan tässä tilanteessa pahimmillaan taikauskoistaa jopa aivan hurjiin vainoharhoihin - Ihan konkreettinen esimerkki on ollut jo vuosien ajan tästä olemassa! Eikä se ole läheskään ainoa!

Sitä varten otan esille aiheeseen kuuluvan kirjoitukseni vuodelta 2010 > Pohdintaa vajaista tiedoista ja vainoharhoista NWO:n tutkimisessa: Esimerkkinä meteorologia ja chemtrail -agenda.

>> Yhtenä lisäpointtina tämän vanhan kirjoituksen esilleotossa minua alkoi kiinnostamaan se, miten olen aikaisemmin käsitellyt kemikaalivana- ja säänmuokkausasioita NWO:n tutkimisessani, ja kappas vaan kuinka aika samanlaista pohdintaa tuosta löytyykin kuin nyt viime päiviltäkin.

Tuolloin vuonna 2010 tosin näytin olleeni jonkin verran kahden vaiheilla siinä, miten suhtautua "chemtrails-agendaan", eli en ollut vielä tehnyt niin päättäväistä ja selkeää kannanottoa asiaan kuin nyt viime päivien analyyseissäni.

Tuossa kirjoituksessa otin siis esille em. vainoharhatapauksen eli "leharra"-nimimerkillä youtube-videoita postailleen havaijilaisen naisen, jonka tuolloinen youtube-tili on kuitenkin suljettu sääntörikkomusten takia, ja siksi kaikki tuon kirjoitukseni linkit hänen materiaaliinsa eivät enää toimi.

Vaan eipä hätää! - Löysin hänen uuden youtube-sivuston, jossa on materiaalia muutamalta viime vuodelta varsin paljon ja viimeisin postaus on kuukauden takaa > Brutal Truth Media Maui.

Kuten tuossa vuoden 2010 kirjoituksessani aivan oikein havainnollistin, niin valitettavasti näyttää hyvin vahvasti siltä, että ko. "leharra-neito" jatkaa edelleen aivan samanlaista psykoottista ja pakkomielteistä pilvi- ja sääaktivismiaan kuin aina ennenkin - Mitään muutosta eli kehitystä hänen ajattelussaan tässä aihepiirissä ei näytä siis tapahtuneen.

Tässä on juuri vakava esimerkki siitä, kuinka vainoharhat ottavat aivan liikaa valtaa ja vesittävät aktivismin pahimmillaan jopa kokonaan humpuukiksi ja lopulta mielisairaudeksi saakka!

Kuvitelkaapa, millaista olisi seuraava skenaario! > Tuollaisia "leharran" kaltaisia olisi joskus (pian?...) tulevaisuudessa valittuna korkeisiin virkoihin / päättäviin elimiin, kuten kunnanvaltuustoihin, ja paljon korkeammallekin....?! Aivan kauhea ajatus!

Voidaankin siis tuon ja kaiken em. perusteella todeta, kuinka juuri ns. erityisherkän / taitelijasielun - jolla on voimakas ja vilkas mielikuvitus - on opeteltava olemaan erityisen tarkkana ja itsekritiikillisesti etevä, jos hän aikoo olla esim. onnistunut aktivisti - maailmanparantaja! Saati virkamies!....

Valitettavasti joka tapauksessakin sellainen huolellinen aktivismi vaatii pohjakseen erityisen paljon tietoa ja laaja-alaista maailmankuvaa, jonka oppiminen vaatii aikaa ja vaivaa sekä kunnollista analyyttistä asennetta - Nyt sen ymmärrän yhä paremmin itsekin, kun olen omin silmin havainnut esille tulleita aktivismiongelmia tässä Norjan salamatapauksesta alkaneessa disinfon paljastumisessa.Lopuksi koostan vielä hieman lisää muiden aineistoa linkkeinä kommenttieni kera havainnollistamaan aihetta >>

Debunked: Chemtrail Plane Interior (Ballast Barrels) >>  Lukijakommenteista oleellinen poiminta >> "If a chemtrail believer or someone who know one comes here, they need to understand that the same sort of people who pass around faked or misattributed photos of ordinary things are a sign, a symptom of either gullibility, ignorance, or deliberate deception. These three things are all it has taken to advance a totally false hoax begun in 1997 by an obscure neo-nazi named Larry Wayne Harris to a worldwide movement based on absolutely nothing, with no redeeming value and many many negative consequences.".

> Joten aloin hieman selvittämään tuota Larry Wayne Harrisin taustaa, ja infoa löytyikin, jonka laitan alle:

Eli chemtrail-huijauksen takaa löytyykin näemmä ihan aidosti hurahtanutta ääriliikeaineista ja muuta hyvin epäilyttävää, joten onkin syytä jatkaa tämän vyyhdin paljastamista varmaan lisää edelleen...

--- WaccoBB.net - The Unsavory Origins of Chemtrails

--- Evolution of The Controversy.

Valitettavasti minun täytyy todeta, että seuraavana alla olevissa molemmissa videoissa ilmenee disinfoa aivan liikaa eikä mitään varsinaisesti uutta ilmene siihen nähden, mitä olen jo noissa aikaisemmissa kirjoituksissani ja tässä havainnollistanut ja debunkannut ko. aiheesta; esim. Kristen Meghan ei varsinaisesti esitä mitään konkreettisia ja uskottavia todisteita ja esiintyy mielestäni enemmän demagogisesti kuin valistajana, vaikka hän onkin hyvin viehättävä ja reippaan ponteva esiintyjä - Tulee jopa mieleen kuin hän melkein olisi säänmuokkausfantasioiden Jessikka Aro / Saara Jantunen.....

Tuossapa on vielä aiheeseen kuuluen oivallista kemikaalivanoja kyseenalaistavaa infoa, jonka tuo Kristen Meghan ym. videossa debunkkaa mielestään muka disinfoksi ja valtion huijaukseksi >> Contrail Science - The Science and Pseudoscience of Contrails and Chemtrails.

Lopuksi >> Katselin näinä muutamana päivänä myös youtube-videoita chemtrail- ja säänmuokkaususkovaisilta, joissa on esitetty mitä mielikuvituksellisimpia pseudotieteellisiä ja muita harhaisia käsityksiä mm. ihan normaaleista satelliittikuvasarjoista liittyen ukkosiin ja sadealueisiin - Lisää debunkattavaa siis riittää pelkästään niissäkin kirjoitukseen tai pariinkin, mutta palaan myöhemmin asiaan ja päätän tämän kirjoituksen viimein tähän.

On nimittäin muitakin aiheita käsiteltäväksi täällä blogissakin, kuten esim. USA:n presidentinvaalit, jossa Donald Trumpin rooli on ollut koko vuoden mittaan ennen näkemättömän erikoinen, ja alustavaa analyysiä olen siitä jo FB:n puolella tehnytkin; se odottaa siirtämistään ja jalostamistaan tänne blogin puolelle....

No comments: