Saturday, September 24, 2016

Natsismin ja rasismin vastainen moraalipaniikki sekä sen hyväksikäyttö yhteiskuntarappiossa eliitin globalisaatiodiktatuuria varten - Omaa alustusta sekä Seppo Oikkosen ja Arhi Kuittisen analyysejä

Suomen yhteiskunta jatkaa vakavaa joukkomittaista taantumistaan ja kriisiytymistään! - Viime päivinä yksi selkeä esimerkki siitä on ollut joukkoliikkeellinen ja hysteerinen reaktio uusnatsijärjestö Suomen vastarintaliikkeen tekemään pahoinpitelyyn Helsingin Elielinaukiolla viime viikolla, missä uhrin usean päivän viiveellä tapahtunutta kuolemaa ei olla kuitenkaan pystytty vedenpitävästi liittämään ko. pahoinpitelyn aiheuttamaksi.

Väkivalta on aina väärin ja huono asia, mutta tässä tapauksessa se on joka tapauksessa laukaissut erittäin suuren moraalisen paniikin em. tapaan > Etenkin ns. vasemmisto ja monikultturismiin uskovat vanavedessään paljon muitakin samanmielisiä ovat tunnistaneet ko. Elielinaukio-tapahtuman muka merkitsevän sitä, että Suomessa olisi hurjassa nousussa oleva natsiliike ja  hyvin suuri äärioikeistolainen rasismin hyökyaalto > Pelko sellaista kohtaan on noussut äärimmilleen.

Valtamedia on rummuttanut tätä uhkaa ja pelkoa pääpromoottorina monissa käänteissä, ja joillakin ihmisillä onkin ollut menossa suorastaan vauhkoontunutta paniikkia tästä näkemästään uhasta niin valtamediasta kuin somenkin yhteyksistä havaittuna.

Niinpä heidän pelkonsa ohjaamana he järjestävät tänään lauantaina 24.9.2016 Helsingissä ns. Peli poikki - Rikotaan hiljaisuus -mielenilmauksen, joka FB-sivunsa mukaan kerännee poikkeuksellisen suuren joukon ihmisiä paikalle eli jopa yli 10 000 mielenosoittajaa vastustamaan "yhteiskuntamme kaduilta ja somesta kauheasti nousevaa natsismia ja rasismia".

Itse näen tämän tilanteen kuitenkin erittäin paljon erilailla (Ja varsin monia muitakin kokee samoin ihan ilman mitään natsi- tai äärioikeistoyhteyksiä tai niihin liittyviä ääriasenteita / -mielipiteitä), vaikka pidän tuota uusnatsijärjestöä huonona yhteiskunta-aktivismina ja tekoaan joka tapauksessa tuomittavana.

Tämä joukkoliikkeellinen natsismin ja rasismin vastainen hysteria keskittyy havaintoni ja analyysini mukaan toissijaiseen ja ko. moraalipaniikkireaktioihin nähden paljon pienempään ja rajattuun ilmiöön, kun samalla yhteiskunnan hegemoniassa vaikuttaa paljon vakavampi ja suurempi institutionalisoitunut fasismi > korporatiivisen ja rahataloudellisen eliitti-intressin diktatuurillinen yhdistyminen valtiovallan kanssa eteneväksi totalitarisoitumiseksi monine ilmiöineen (josta lisää jollakin toisella kerralla...).

Ko. natsismin ja rasismin vastainen hysteria ei tunnista monia syy-seuraussuhteita eikä tuota fasismin hegemonista ja kollektiivista uhkaa julkisen vallan sekä globalisaatioksi nimitetyn transatlanttisen maailmanvaltapakkomielteen yhteenkietoutuneelta taholta!

Tätä hegemonisen fasismin etenemistä on kutsuttu eri (vaihtoehto- / vasta)medioissa monilla nimillä, joista "Uusi maailmanjärjestys" on aktivisteille tuttu termi, ja onpa eräissä muodostumisensa piirteissä tunnistettavissa myös kollektivistista / kommunistista prosessia....


Seuraavaksi kymmenen kohdan listaus tästä tilanteesta, jossa ko. moraalipaniikkihysteria paljastuu huonoksi aktivismiksi:

>> Yhtäältä se ei tajua, kuinka tuo julkinen valta ja globalisaatio ovat se ylivoimaisesti suurin pääsyy ja generaattori yhteiskuntamme rappioittamiseen eikä katutasolta ja somesta nouseva "natsismi ja rasismi" - Syy-seuraussuhde on tajunnassaan virheellisesti ylösalaisin, kun yhteiskunnan joukkomittainen / ryhmäpsykologinen rappio on se, joka aiheuttaa ääri-ilmiöitä eikä päinvastoin.

>> Toisaalta se ei siis tajua, kuinka sen oma hysteerinen natsismin ja rasismin vastainen reaktionsa on vain osa ko. yhteiskuntarappiota itsekin, koska se on vastinpari toiselle ääri-ilmiölle, mikä vastakkainasettelu on kokonaisuudessaan rappioprosessin oire - Toistaiseksi sen näkemä viholliskuva on todellisuudessa kuitenkin mitättömän pieni kuviteltuun viholliskuvaan verrattuna; yhteisön lisääntyvä kriisiytyminen tuottaa toki kasvualustaa kaikenlaisille ääri-ilmiöille, ja kuviteltukin kohde voi siksi joskus olla todellinen vaara...

>> Kolmanneksi se ei siis tajua, kuinka sen moraalinen paniikki ei ole niinkään edistyksellistä ja ihanteellista, vaan vain ko. rappiokehityksessä ilmenevää ryhmäsidonnaista tunnistamista ja voimautumista kapean ja harhaisen ismiperusteisesti - Siis yhtä banaali vastareaktio kuin on sen tunnistama viholliskuva > asetelmalla on taipumus luoda totalitarisoitumista koko yhteiskuntaan - katsotaanpa alla:

>> Neljänneksi siltä jääkin havaitsematta, kuinka joukkoliikehysteriansa on tuon globalisaatiohegemonian sisältä päin hyvin monitasoisesti ohjattua ja promotoitua ideologista ja psykologista operaatiota, jossa jo vuosikymmenten takaa vaikuttavat mm. monikultturismin ja vääristyneen ihmisoikeuskultin ideologiset käsitepuitteistukset ja sisällöt.

>> Viidenneksi tämän psykologisen operaation syy-seuraussuhteet ovat jääneet siltä ymmärtämättä; eli se ei pysty tunnistamaan / hyväksymään sitä, kuinka ko. monikultturismin ja väärän ihmisoikeuskultin sisällöt on suunniteltu länsieliitin kabineteissa toteuttamaan sosiologisesti länsieliitin imperialistisen maailmanvalloituksen globalisaatiomissiota.

>> Kuudenneksi sen kietoutuminen hyväuskoisina hölmöinä tuolla tavalla eliitin globalisaation toteuttajiksi aiheuttaa tällaisessa tunnistamansa viholliskuvan vastaisessa taistelussaan toiminnallista eliitin agendan edistymistä, koska sen moraalipaniikki kasvattaa viholliskuvaleimaamisensa ja -tunnistamisensa koskemaan yli äyräidensä myös sellaista globalisaation vastaista kritiikkiä ja patrioottista kansallisvaltion pelastamista, joka ei ole "natsismia ja rasismia".

>> Seitsemänneksi tämän hyväuskoisen hölmöytensä vankina se kokee olevansa niin "oikeassa" ja niin "edistyksellinen" sekä valtamedian niin iskostettua populaariajatteluun sellaista "samanmielisesti", että se ei ymmärrä olevansa antihumaanin ja tuhoisan operaation pelinappula "hajota ja hallitse" -manipulaatiossa globalisaatioeliitin valtamedian kautta ohjaamana - Se ei siis tunnista valtamedian petollisuutta ja manipulointiagendaa oman toimintansa taustalla.

>> Kahdeksanneksi se siksi itsekin edesauttaa yhteiskunnan em. totalitarisoitumisen ja rappioitumisen yhteiskierrettä, kun valtiovallan ja globalisaation yhteen liittynyt taho saa synnyttämänsä monikulttuurillisen ja ihmisoikeuskulttisen ideologia-aivopesun tuloksena ko. vihareaktioita "natsismia ja rasismia" vastaan, joita se käyttää tekosyinä yhtäältä yhteiskuntakurin koventamiseen ja toisaalta kansallisvaltioperiaatteiden lakkauttamiseen muka "natsismia ja rasismia" torjumaan.

>> Yhdeksänneksi näin alkaa etenemään entistä pahemmin transatlanttisen eliitin loihtima globalisaatio myös tuollaisen aivopesun kautta, koska tästä "natsismin ja rasismin" vastaisesta moraalipaniikista alkaa iskostumaan populaariajatteluun entistä enemmän mielikuvia muka "huonoista" kansallisvaltioperiaatteista ja sen sijalle muka "paremmista" globalisaation prosesseista - Julkinen valta alkaa "rakentamaan" yhteiskuntaa yhä pahemmin tämän perusteella.

>> Kymmenenneksi pidemmin selitettynä kansallisvaltioperiaatteiden käytännön toteutuminen alkaa siksi kokea erittäin vakavan ja kohtalokkaan kuoleman! > Sellainen kauheus se on siksi, koska eurooppalaisen parhaan ajattelun ja kulttuurikehityksen, eli maailmanhistorian edistyneimmän sivistyksen ehdottoman tärkeä perusta on ollut kartesiolaisen paradigman mukainen subjektin eriytyminen ja ulkomaailman objektivoituminen.

Siinä kehittyivät viimeisten 300 - 400 vuoden aikana (Seppo Oikkosta lainaten) yhteisöelementit seuraavasti: "eriytyvän Subjektin puolella kehittyivät vuosisatojen mittaan individualismi, yksilövapaudet ja -oikeudet sekä demokratia, ja vastaavasti kehittyivät Objektivoituvan todellisuuden puolella empirismi, luonnontieteet, tekniikka ja teollinen hyvinvointi".

On todella tärkeää ymmärtää, kuinka juuri kansallisvaltio periaatteineen on ollut se tyyssija, jonka puitteissa esim. tuon objektivoituvan todellisuuden sisältö on voinut kehittyä niinkin hyvin kuin esim. Pohjoismaissa viime vuosisadan lopulla > Länsimaiden sivistyksen perusta on siis yksilöiden individualismikehityksen yhteisöprojektiona syntynyt kansallisvaltio!

Nyt tämä sivistyksen mahdollistanut yhteisöasetelma on ollut hajoamassa erittäin uhkaavasti käytännössä juuri tuon transatlanttisen globalisaation takia viime vuosina; siinä monet ajatushistorialliset, sosiologiset ja poliittiset prosessit edesauttavat sitä tuhoa, mutta iso osasyyllinen on juuri tämä vyyhti asetelmassa "monikultturismi ja ihmisoikeuskultti sekä natsismin-rasismin pelko" vastaan aito patriotismi kansallisvaltion pelastamiseksi....

Siksi tämän päiväinen "natsismin ja rasismin" vastainen mielenilmaus on näennäisestä hyväntahtoisuudestaan huolimatta minusta jopa makaaberisuuteen saakka banaali, harhainen ja tekopyhä ilmiö, johon en halua osallistua!

> Merkillistä on se, että vastaavaa ilmiöprosessia on jo liittynyt aikaisemmin mm. Pekka Haaviston presidentinvaaliehdokkuuteen muutama vuosi sitten ja viime vuoden "Meillä on unelma" -mielenilmaukseen, joka oli tämän päiväisen tapahtuman keralla hyvin vastaava "natsismin ja rasismin" vastainen pelkotapahtuma ja sekin hyvin suuri osanottajamäärältään.

----

Nämä kymmenen kohtaa siis asettavat koko tilanteen esille, jota haluan havainnollistaa toisessa kirjoituksessa yhä syvemmin, mutta odottelen vielä mm. tämän päivän mielenilmausta ja sen analysointia pohdintojeni osaksi...

Minulla on jo lisääkin aiheeseen kuuluvaa tekstiä odottamassa jalostettavaksi blogiin, mutta tällä kertaa en itse paasaa enempää, vaan seuraavaksi tässä haluan syventäväksi aineistoksi tarjota ko. tilanteesta kahden mielestäni aihepiiriä parhaiten Suomessa käsitelleen ajattelijan / aktivistin kirjoituksia > Seppo Oikkosen (Alkon kassalla ja Kuinka Karl Marx tavataan — Puheenvuoro) ja Arhi Kuittisen (Finnsanity blog).

Listaan alle Seppo Oikkoselta lainauksina kahdessa viimeaikaisessa Uuden Suomen blogikirjoituksessa olevia hänen lukijakommenttejaan sekä sen perään hänen omia blogikirjoituksiaan kolme linkkeinä, joissa tätä aihepiiriä analysoidaan monilta kanteilta >>

Lopuksi listaan Arhi Kuittisen blogista kaksi tuoreinta aihepiiriä käsittelevää kirjoitustaan, joista poimin erikseen esille keskeisiä lainauksia havainnollistamaan tilannetta >>


Seppo Oikkosen lukijakommentteja kirjoitukseen Karttusen pahoinpitely ei ollut poliittista väkivaltaa >>
 
"Kunniaväkivallan käsite kuvaa ja selittää hyvin sitä mitä tapahtuu sosiaalisesti hyvin sitovan kulttuurin tai yhteisön sisällä. Kun ryhmä- ja normipaine on kova, yksilön käyttäytymistä määräävät likimain yksinomaan kunnian- ja häpeäntunnot. 

Sosiaalisen sidonnaisuuden ilmiöille sopiva teoreettinen raami on durkheimilainen sosiologia. Sen perusasetukset -- että on olemassa yhteisöominaisuuksia, jotka eivät palaudu yksilöiden ominaisuuksiin ja pyrkimyksiin -- ovat kuitenkin varsin vaikeita ymmärtää, eikä omassa eurooppalaiseen individualismiin historiallisesti perustuvassa kulttuurissamme ainakaan kansalaiskeskustelun tasolla mitään ymmärrystä esiinny.


On mielenkiintoista, että itsensä "voluntaristiksi" määrittelevä kirjoittaja pystyy noin hyvin kuvaamaan nyt esillä olevassa rettelöintitapauksessa vaikuttaneiden motiivien laatutekijöitä. 

Olen joskus katkeran huvittuneena todennut, että tässä maassa voi presidenttinä, ministerinä, korkeana virkamiehenä, kansanedustajana, suuren lehden päätoimittajana, mediajohtajana tai laajalti kansalaismielipiteeseen vaikuttavana mediatoimijana huseerata henkilö, joka ei ymmärrä sosiologian perusteista mitään. 

Kirjoitin joskus aiheesta "Mitä Durkheim sanoisi jos hän nyt näkisi kansalaiskeskustelumme tason":

" "Kulttuurillisessa suhtautumisessa ... Oleellista on syyllistää sitä osapuolta, joka olisi voinut estää väkivallan tapahtumisen omaa käytöstään muuttamalla."

Tätä yhteisöilmiöiden ja yksilökokemuksen -- toisiinsa palautumattomien positioiden -- välistä eroa voitaisiin mahdollisesti vielä selventää puhumalla kulttuuri- ja yhteisöilmiöiden yhteydessä syistä ja vain yksilölähtöisessä näkökulmassa syyllisyydestä. 

Kun maailma nähdään oikein, syiden ja seurausten hallitseminen antaa mahdollisuuksia muuttaa maailmaa. Jos syyt muuttuvat syyllisyyksiksi -- kuten huonon journalismin luoman lynkkausmielialan ja kohunnostatuksen yhteydessä tapahtuu -- kadotetaan kaikki se järki jolla asiahallintaa voitaisiin saavuttaa. 

Kun kriisitunnelmat valtaavat mielen, asenteet muuttuvat mustavalkoisemmiksi ja yhteiskunnan kipukohdat yritetään eliminoida kurinpalautustoimilla. Se on kuitenkin juuri väärä tie, sillä mitä totalitaristisempaan suuntaan yhteiskuntaa kammetaan, sitä suuremmaksi kasvaa ääri-ilmiöiden vakioitu siivu."
.
 
Seppo Oikkosen lukijakommentteja kirjoitukseen Marttyyri kuin tilauksesta >>

"Kysymys on vielä laajemmasta alasajosta kuin vain eurooppalaisia arvoja koskevasta. 

Sanoisin että kyse on koko eurooppalaisen uuden ajan parhaan ajatusperinnön alasajosta. Siihen kuuluu myös tiedollinen puoli, esimerkiksi ihmistieteiden paras perinne. 

Kohunnostatus ja lynkkausmieliala antavat kannoissaan ees-taas-kiepsahtelevalle presidentillekin mahdollisuuden "valita puolensa", kuten puhe YK:n yleiskokouksessa tuntuu osoittavan. 

Tulemme näkemään vihapuhevainoja ja rasistijahteja. Bradburyn ja Truffaut'n versiot "Fahrenheit 451"sta muuttuvat todellisuudeksi. Noitaroviot ja kirjaroviot kytevät. 

Mauno Koivisto kuittaisi aikanaan Iranin ajatolla Khomeinin julistaman fatwan, kuolemantuomion Salman Rushdielle toteamalla halveksivasti: "No, onhan se sellainen... eräänlainen mediatapaus." 

Äskettäisessä merkkipäivähaastattelussa kirjailija totesi suunnilleen, ettei hän enää saisi sitä suojaa ja tukea jota hän aikanaan sai. Nyt hänet tuomittaisiin islam-kriitikkona. Vihapuhujana. 

Nyt mediatapaukset näyttävät voimansa."
.

"Tässä parhaan eurooppalaisen ajattelun alasajossa on se traaginen tai irvokas puoli, että moraalin romahdukseen mennään juridiikka edellä.
Juristeria on tavallaan logiikan irvikuva siinä, että rikoksiksi luokiteltujen tekojen tunnusmerkistöt yritetään määritellä mahdollisimman yleispätevillä käsitteillä, jolloin yleistäminen muuttuu kuin huomaamatta ideologiseksi ylevöittämiseksi. 

Kukaan ei esimerkiksi kysy miten siitä, että kaikilla ihmisillä on "ihmisarvo", seuraa se, että kaikki kulttuurit sopeutuisivat toisiinsa. Nehän eivät sopeudu. Sosiologinen tosiasia. Pahimmassa tapauksessa ne vain provosoivat toistensa pahimmat puolet esille ja aiheuttavat molemminpuolisen moraaliromahduksen.
Se tapahtuu todellisuudessa. Sitä ei pysty sublimatiivisilla lakitermeillä estämään. 

Pätevyyttä tavoittelevat yleiskäsitteet ekstrapoloituine merkityslaajentumineen elävät juristeriassa omassa käsiterealistisessa maailmassaan. Millään ihmistieteellä ei sinne enää ole pääsyä. Ihmisoikeusjuristit eivät todellakaan itse ymmärrä millaista keskiaikaista deduktiikkaa heidän ajattelunsa todellisuudessa edustaa.".


"Valtamedian nostattaman lynkkausmielialan poliittiseen hyödyntämiseen näyttää osallistuvan myös presidentti Sauli Niinistö, joka YK:n yleiskokouksessa on pitänyt mitä ilmeisimmin lähinnä suomalaisille suunnatun puheen, jossa aiempien väistelevien takinkääntöjen sijaan selvästi pedataan kurinpalautusta ja kovempaa kontrollipolitiikkaa." >> Sauli Niinistön YK-puhe.

"Olennaista kai on se, että kun lynkkausmieliala syntyy ja ajattelu muuttuu tunnustukselliseksi, määrillä ei enää ole merkitystä. Joukkohypnoosi operoi mielikuvilla, ei demokraattisella päätöksenteolla

Ykkösuutisaihe ja luetuimpien listojen kärjessä usean päivän ajan. Intressipiirit aktivoituivat, asiantuntijalausuntoja haettiin auktorisoimaan kovempaa kontrollipolitiikkaa. Presidenttikin erehtyi käyttämään älytöntä kohua hyväkseen.

Näiden ilmiöiden luonne joukkotaantumana on se joka minua huolestuttaa. Kun kansalaisvapauksia kavennetaan, yhteiskunta muuttuu suuntaan jossa ääri-ilmiöille vakioitu siivu vain kasvaa. Durkheimilaista sosiologiaa."
.

"Yhteisöilmiöitä ylimalkaan, mutta erityisesti ei joukkotaantumaa pidä tulkita päämäärärationalismin puitteissa. Ne ovat regressioilmiöitä, joissa välineellisellä järjellä ei ole mitään ratkaisevaa roolia. Esimerkiksi maahanmuuttajalähiöiden mellakat eivät ole seurausta syrjäytymisestä, eikä terrorismia pystytä estämään kotouttamalla. 

Sosiaalisen sidonnaisuuden kannalta on samantekevää puhutteleeko jokin sisältö plus- vai miinusmerkkisenä. Taantumailmiö tavallaan tarvitsee kontroversaalisuuden molemmat puolet -- ja tyypillistä onkin että ääriliikkeille syntyy aina yhtä jyrkät vasta-ääriliikkeet.

Durkheimilaisen sosiologian raameissa yhteisöilmiöitä on opittava ymmärtämään omana kategoriana, jonka päälle ei pidä liimata yksilötason kokemuksia tai selityksiä. Se, että on olemassa yhteisöominaisuuksia, jotka eivät palaudu yksilön ominaisuuksiin ja pyrkimyksiin, on kuitenkin varsin vaikeasti ymmärrettävissä oleva asia."
.

"Ääriliikkeet -- puolin ja toisin -- ovat merkki yhteiskunnan kriisiytymisestä. Sen pitäisi olla juttujeni lukijalle selvää. 

Olen blogeissani pohjustanut monelta kantilta omat näkemykseni siitä miten ääriliikkeet syntyvät ja millaisin edellytyksin yhteiskunnallinen eheys saadaan säilymään. 
 
Käyttäjän (Seppo Oikkosen) suosittelemat kirjoitukset aiheeseen liittyen:
 
 
 
 
Lainauksia: "Tuntemattoman maahantulijan ja naista halveksivan islamin hyväksyminen sokeasti "hyväksi" ja heidän korottaminen koskemattomiksi ja heidän sopeutumattoman elämän kustantaminen lukutaidottomien haittamaahanmuutolla on fantasia utopiasta, jolloin minun hyvä tahtoni tekee muutkin hyväksi, minun antautumiseni estää "isää" lyömästä. Paha hyväksi, kuu juustoksi. 
  
Hyvän tahdon pakofantasia pois realismista ja oman fasistisuvun historiasta, peilautuva lapsellinen fantasia eliitin hyvyydestä kasvatuksen aivopesun kautta tuntematta suomalaisten fasistisukujen historiaa ja kirkon kolonisaatioterroria.
"
 
"Psykohistorian trauman oireiden torjuntaa sokealla fantasialla: torjunnan aiheuttama käänteinen fantasia, inversiopaniikki.  Se on inkvisition fantasia pahan poistamista kiduttamalla ja tunnistamalla vain kirkon  /hegemonian leimatut vastustajat pahaksi ja kaikki massamedian hegemonialle alistuvat hyviksi ohjatuiksi kristityiksi/feministeiksi. 

 Alistumisen maksiimifantasia ja leimaamisen hysteria: valtiomalli ja itsehallinta on nyt "vihollinen" eliitin luomassa projektiossa, jossa eliitti vapautuu kaikesta säännöstelystä ja tarjoaa massamediassaan palkkioksi alamaisille globalisaatiofantasiaa rajattoman mahdollisuuden uutena ihanana sateenkaari-fasismina, jossa tuomitaan paikallinen kulttuuri ja työläisten järjestäytyminen. 
 
Lahkologiikassa eliitille uskolliset ovat pelastettuja ja muut, tottelemattomat moukkia, kadotettuja, perussuomalaisia, uusnatseja, suomalaisia, juntteja.

Eliitin evankeliumi on nyt luopua itsenäisyyden prosessista, demokratiasta ja pohjoismaisesta mallista "suuremman hyvän vuoksi".
"
 
"Sinäkin voit olla pyhimys ja tuntea olevasi eliittiä kun alistut enemmistön demokratian tuhoamiseen ja puolustautuvan valtion ja kansallisuuden tuhoamiseen. Et tarvitse demokratiaa kun sinulla on hyvä tahto eli fantasiaomakuva natiiveja parempana suvaitsevaisena.
  
Elintaso tuhotaan tavallisilta ihmisiltä kun moraalieliitiksi tuotteistetut ja aivopestyt eliitin rahalla nostamat kulttuurilemmikit, suvaitsevaiset, hajottavat eliitin projektissa pohjoismaisen mallin ja rauhan edellytykset  ja kansallisen solidaarisuuden toimimalla lahkofantasian aivopesun mekanismilla. Antaudu, eliitti hoitaa kaiken, eliitti edustaa Jumalaa ja suuria näkyjä.
"
 
"Oikeiston kovaa köyhdyttämis-politiikkaa ajetaan nyt valehumanismin hunnun alla.

Fasistit eli vallanhimon eliitti ovat tuotteistaneet itsensä nyt tällä kertaa feminismiksi ja rajattomaksi globalisaatioksi ja esiintyvät taas vapahtajina, väestönsiirtäjinä, uuden rodunjalostuksen eli rotujen sekoittamisen ihanuuden julistajina "sisäsiittoisia suomalaisia vastaan" ja ilmaisuvapauden jaloina kieltäjinä kuten natsi-Saksassa ja siionistien Israelissa.".
 
 
Lainauksia: "Hegemoniafasistit ovat suojassa.   
Sodan aiheuttaneiden fasistisukujen fasismi on suojattu. Journalistit suojaavat hegemoniafasismin tiiviisti."
 
"Muistatteko kuinka Iltasanomat julkaisi välittömästi yöllä tehdyn lobbaushaastattelun jossa kokoomuskansanedustaja osoitti kuvottavan itsesäälintäyteisen "empatiansa" omille tunteilleen ja kokoomusnuori-murhaajalle 2014 - ja muu massamedia tietysti julkaisi saman eri tavoin?  
 
Ei mitään osanottoa tapetulle, ei kokoomusnuorten viharasismin tuomitsemista eikä toimittajilta myöhemminkään paljastuksia kuinka murhaaja oli vuosia viljellyt sisällissotavitsejä, estotonta venäjävihaa, natsivitsejä ja juutalaisvitsejä. Yksikään massajournalisti ei ihmetellyt kokoomusfasistin sekä kokoomusnuorten saamaa suojelua ja hänen rasisminsa ja vihapuheensa salaamista. Massamedia ei julkaissut kuvaa tuomitusta mutta nyt täysin keskeneräisestä poliisitutkinnasta julkaistiin välittömästi "epäillyn" kuva tuomion tuuhansilla sanoilla.


Eikö aikuinen ihminen näe ideologista eroa ja noitavainoa hegemoniafasistien hyväksi?  Ideologisesti ohjattu moraalipaniikki, rajattu ja siten ohjelmoitu eliitin moraalipaniikki.

Fasistinen moraalipaniikki."
 
"Nyt ihmiset ovat sytyttämässä kynttilöitä vihan vallassa ennen tuomiota ja järjestämässä mielenosoitusta - miksi kokoomusfasisti ei suututa ihmisiä?
Tämä on täydellinen esimerkki kuinka nuoret journalistit tottelevat rkp-kokoomus -hegemoniaa Suomessa EVA:n ja EK:n käsikirjoituksilla. Täydellinen esimerkki hegemoniasalaliitosta, epädemokraattisen vallankäytön turvaamisesta eliitin ohjastamana.
"
 
"LONG PLAY toimittajaryhmä ei selvittänyt mitä rasismia tämä kokoomusfasisti oli levittänyt facebookissa,  sähköpostilistoilla ja kokoomuksen bakkanaaleissa juhlittuna vihapuhenarrina.

Jokaisen pitäisi ymmärtää että LONG PLAY ja muu viheroikeistolainen harhautuspropaganda on oikeistolaista juppijournalistiikkaa ja että sen saama stipendi Helsingin Sanomilta ennen yhdenkään jutun julkaisua on selvä todiste härskistä hegemoniakorruptiosta ja tunnustusesta hegemonian lemmikeille. Long play on taas yksi oikeistolainen nuortenkerho, jonka jokainen juttu on harhautus pois oleellisesta poliittisen terrorin, tuhokapitalismin avaamisesta, yhteiskunnan tuhoamisesta ja kenraalien vallankaappauksen paljastamisesta."
 
"Toimittajat ovat myös täysin passiivisia maahanmuuttajien mitättömiin väkivaltatuomioihin eivätkä "journalistit" vaivaudu kertomaan maahanmuuttajaryhmien 40-200 kertaisia rikostilastoja. Ruotsissa on oikeusvaltio romahtanut no go zone -tilaan. Poliisit ja syyttäjät eivät toimi eliitin käskystä kuten eivät Suomessakaan vakavinta rikosuhkaa vastaan islamistien suojelun takia. Globalisaatioon kuuluu eliitin operaatio tuhota kansallisvaltiot ja leimata nationalistit "natseiksi" vaikka historian faktoihin kuuluu että rahaeliitin rahalla nostamat natsit tappoivat Saksassa nationalistijohtajat 30-luvulla."
 
"Uusnatsihysterian hysterinen tunnekaaos verrattuna hegemoniafasisti-murhaajan suojeluun todistaa että uusnatsihysteria on vain hegemoniapolitiikan taktinen väline. Ei ole mitään epäselvää tässä ristiriidan todisteessa. 
 
Journalistit eivät käy suurimman korruption ja salaliittojen kimppuun, hyvä veli ja maa tapa -fasismin kimppuun joka on räikeän näkyvää mutta toimittajien suojelemaa.
"
 
"Julkisuuden hyväilemät Nuoret narsisti-journalistit ovat sanoneet minulle että päätoimittajien salakerho Keskiviikkoerho ei ole salaliittoa.

Tietysti se on poliittinen operaatio oikeiston ja eliitin etujen ajamiseksi, sillä massamedia toteuttaa mitä Bildrebergin, Trilateraalisen komission, Naton ym jättimäinen salaliitto käskee.".

No comments: