Monday, February 20, 2017

Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: Duran Duran - Is There Something I Should Know?

Päätin tuoda blogiini yhteiskunnallispoliittisessa pohdinnassa vaihteeksi aivan muuta sisältöä kuin vain Donald Trumpiin liittyvää asiaa (Jota onkin ollut kaikki mediat varmasti kyllästymiseen saakkakin täynnä koko ajan) - Palaan kirjoitussarjaani "Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia", missä seuraavaksi julkaisen kolme osaa nopeaan tahtiin ja samaan syssyyn kuvaamaan nykyistä länsimaiden tilaa, sekä sen avulla muodostamaan siinä oleville ongelmille ratkaisunäkymiä... 

Tässä ensimmäisenä palaan menneisyyden kautta kuvaamaan nykytilannetta, ja sen myötä tässä on esiteltynä ja analysoituna brittiläisen new wave -yhtye Duran Duranin vuoden 1983 suurmenestyskappale "Is There Something I Should Know?".

Alustuksena kerron, että olen taas viime aikoina kuunnellut paljon 80-luvun popmusiikkia, josta aina tunnun saavani erityisesti suurta iloa ja ajattelemisenkin aihetta! 

Tuo viimeinen pointti onkin jatkuvasti yllättänyt minut näinä aktivistivuosinani, koska vielä tuolloin kasariaikana jopa valtavirran listapop oli monin paikoin myös yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti kantaaottavaa sekä siinä älykästäkin, ja se on aika shokeeraava huomio verrattuna nykyaikaan! - Sen ajan kappaleissa oli jopa selvää valistamisenkin piirrettä ja ne ovatkin avautuneet minulle uudessa valossa sen takia, kun oma yhteiskunnallispoliittinen valveutumiseni on edennyt viimeisten 8-9 vuoden aikana.

Tämä Duran Duranin uran ensimmäinen listaykköshitti on tästä listapopin kulta-ajan valistuksellisesta luonteen osasta aivan erinomainen esimerkki; ko. bändihän oli 80-luvun arkkityyppisimpiä tapauksia kaupallisuudessaan ja menestyksessään, mutta silti se ei estänyt bändiä kirjoittamasta myös yhteiskunnallis-sosiaalista kommentointia ja kritiikkiä kappaleisiinsa - Tosin tämän yhtyeen tapauksessa usein aika kryptiseen ja ovelan piilotettuun tapaan, mutta siis jopa älykkään okkultistisesti. 

Tämän "Is There Something I Should know?" -biisin lyriikat ja musiikkivideokin osoittautuvat tässä tarkastelussa hyvinkin nerokkaiksi, ja ensin mainitussa tapauksessa todella yksinkertaisella ja tehokkaalla kikalla!

>> Lyriikoissa tarinan "sinä" (you, your) on yhtäältä ajateltavissa yksikkömuodossa kipuilevan ja sydänsuruisen ihmissuhteen kuvaukseksi, kuten virallisesti havaitaan tätä biisiä aina luonnehdittavan.

Nerokas kikka paljastuu, kun tuo "sinän" (you, your) merkitys muutetaan yksikkömuodosta monikkoon "te" / "teidän" > Seurauksena yksilökuvauksesta siirrytään silloin ryhmän ja lopulta kantaaottavasti koko yhteiskunnan kuvaukseen; ilmeisesti silloisen näkökulman mukaan lyriikat olivat kritiikkiä Britanniassa Thatcherin hallintoa vastaan, mutta se on sovellettavissa kauaskatseisesti myös nykyaikamme globalisti- / NWO-eliitin kritisoimiseen. Osoitan sen alla analyysissäni >>

Lyriikoissa "sinän" (you, your) muutos ryhmämuotoon "te" näyttääkin tarkoittavan ainakin kahta asiaa > Tarinan "minä" yhtäältä kokee elävänsä isoveliyhteiskunnassa ja kaipaavansa siltä (ko. ryhmältä - yhteiskunnalta) selitystä ja merkitystä sen taholta kokemaansa ahdinkoon / havaitsemaansa pahaan.

Toisaalta hän (minä) kokee olevansa tilanteessa näkijä ja valistaja, mutta muut (ko. ryhmä - yhteiskunta toisella tavalla ilmaistuna) sellaisessa isoveli- / totalitarismiyhteiskunnassa ovat haluttomia / kykenemättömiä näkemään tilanteen / ongelmat samoin kuin hän itse, tai ylipäätään havaitsemaan mitään oleellista. 

Niinpä lyriikoissa epäluulon ja torjunnan osoituksena ko. valistajaa kohtaan "muut katkaisevat tien häneltä", ja "tuijottavat"... Silti "viidakkorummut pitävät aktivistin tien selvänä", ja hän kysyy vaatien "näettekö", "voitteko lukea ajatukseni"... Mutta tie on vaarallinen, ja voi paljastaa "tulisten paholaisten tanssin", ja yhteiskunta-ahdingon tulos voisi olla pahimmillaan "ydinsota"...

Tuo viimeinen seikka paljastaakin myös hyvin sen, kuinka ko. kappale on kirjoitettu länsivaltojen ja silloisen Neuvostoliiton välisen kylmän sodan huippuvaiheissa. 

Yhteisön aivopesu on kuvatussa tilanteessa joka tapauksessa saavuttanut sellaisen kyllästyspisteen, että useimpien on mahdotonta ymmärtää pinnallisten merkkien ja tapahtumien alla ja taustalla vaikuttavia varsinaisia yhteiskuntavoimia, eli rappiota aiheuttavia perimmäisiä syitä.

Tämäkin on sovellettavissa hyvin suoraan nykyaikaan, jossa olemme havainneet viime aikoina Donald Trumpin roolin heijastamana ja paljastamana ns. valevasemmistolaisen kultin olemassaolon ja roolin osana NWO-eliitin globalisaatiomissiota > monet ovat sellaisen kultin vallassa, ja toiset ovat pyrkineet paljastamaan sen esille sisältöineen ja toimintatapoineen...

Eli kappaleessa tarinan minähahmo (yhtyeen laulaja Simon Le Bon) onkin oikeastaan kuin joku valveutumisessa hapuillen ja kipuillen etenevä aktivisti ja uuden maailman luoja, joka pohtii ja kokee olemistaan kriisiytyneen ja totalitarisoituneen yhteiskunnan ongelmien sekä itsensä ja kanssaihmisten suhteen...

Henkilökohtaisesti olen itsekin näinä kaikkina aktivistivuosinani joutunut kohtaamaan tuota ongelmavyyhtiä, kun länsimaiden väestöt ovat olleet jakautuneita valveutuneisiin ja valveutumattomiin.

Kappaleen musiikkivideossa on valittu teema juurikin tukemaan tuollaista "ryhmä" / "yhteiskunta" -merkitystä, kun siinä kuvat, tapahtumat ja hahmot paljastavat mystisesti ja symbolisesti eliitin salaliittoja ja toimintatapoja sekä niiden vaikutuksia yhteisössä: Yhtyeen jäsenet mm. hakevat symbolisesti vastauksia em. katsannossa ylhäältä tulevalta "valonsäteeltä", joka tarkoittaa bändiläisten taholta valveutumishalua ja vastaan otettava sisältö on sivistyksen "valoa". 

Toisaalta valolle on musiikkivideossa valittu toinenkin rooli, missä se voi tarkoittaa myös katalaa sokaisevaa valevaloa, jota videossa "nauttivat" katse ko. valoon nauliintuneena knallihattuiset eliittiporukat uskonlahkotyyppisesti > Ns. "illuminati"...

Videossa on myös runsaasti eliitin esoteerisiin symboleihin viittaavia esineitä ja muotoja > Olen verrannut näitä musiikkivideon elementtejä mm. seuraavien lähteiden kanssa: Astro-teologia - osa 9: Saturnus-kulttiAstro-teologia - osa 10: Dionysos-kultti ja The Black Cube, Saturn, Occult Symbolism and Satan.

Yleensäkin voidaan todeta, että esoteeristen ja okkultististen symbolien tulkintaan tuo Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogi on erinomainen.....


Tuon vertailun perusteella olen päätynyt seuraaviin johtopäätöksiin ko. musiikkivideon symbolisten elementtien luonteesta; ensin luettelen keskeiset elementit ja selostan niistä omat näkemykseni >> 

Punaoranssinen pyramidimainen, toisaalta kekomainen ja kolmanneksi lapsen käsittelemä pallomainen objekti on kärpässientä tarkoittava symboli, jonka nauttiminen (huomatkaa, kuinka yhtyeen Simon Le Bon pitää haarukkaa valmiina ojossa ko. keon läheisyydessä yhdessä kohtauksessa!) esoteerisessa mielessä kuvaa mielen matkaa jumalalliseen toiseen ulottuvuuteen - arkisemmin se siis symboloi valaistumista tai yhteiskunnallispoliittisesti valveutumista ja siten tietoisuuden henkistä ja sielullista rikastumista.

Videossa on vaikeasti astuttavat portaat, joita pitkin yhtyeen Simon Le Bonin nähdään harppailevan ylöspäin. Esoteerisessa katsannossa tämä kuvaa metodillisesti tai prosessillisesti tuohon toiseen ulottuvuuteen askeltamista, eli valveutumisessa ja tietoisuuden rikastumisessa vaiheittain oppimista.

Yhdessä videon kohtauksessa ko. portaiden yläpäässä ikään kuin piilossa tai harhautuksena kamppaamiseen on sijoitettu kuutio, joka esoteerisessa katsannossa liittyy ns. Saturnus-kulttiin, ja siinä ilmenee länsieliitin piiriin liitettynä kontrollin, vallan ja kurin luonne ylhäältä alas väestöjen kahlitsemiseksi > Esoteriassa sitä symboloi siis kuutio, ja usein mustana.

Parisen kertaa videossa esiintyy alas putoava lasipallo, joka hajoaa lasinsiruiksi - Sen symbolinen merkitys on ilmeisesti joko yksilöllisesti ihmismielen tai laajemmin yhteiskunnan ajautuminen rappiossa ja alasajossa hajoamistilaan > Se voi olla myös yksilön aivopesu tai yhteiskunnan sisäsyntyinen mädätys.

Keskeinen elementti videossa on myös monimutkainen kellokoneistoa muistuttava tekninen laite, joka videossa varsinkin kartta- ja ohjepiirrokseen yhdistettynä kuvaa ihmiskunnan tieteellisiä ja tiedollisia saavutuksia fyysisesti > koneet, laitteet, infrastruktuuri, insinööritaito yms. yhteisöjen hyväksi.

Videon alussa esitellään mustista pylväistä ja rimoista koostuva "metsikkö", jonka keskellä ihmettelevä ja pohtiva Simon Le Bon vaeltaa. Lisäksi hän parissa kohtauksessa astuu ko. viidakon keskeltä "aukiolle", jossa mm. sijaitsee tuo em. punaoranssi keko - Tämä pylväs-rimametsä symboloi yhteiskuntaa, joka kriisiytyessään sisältää paljon esteitä, hidasteita ja vaikeuksia, se on siis "hankalakulkuinen viidakko"...

Vielä mainitsen videon elementeistä ison taulun, josta kuvastuu filminä ryhmä iloisesti tanssivia kauniita ihmisiä - Videon konteksteissa se symboloi ns. parempia aikoja / uutta renessanssia, eli ihmiskunnan tai yhteisön kehitystä onnellisempiin ja edistyksellisempiin aikoihin...


Seuraavaksi koostan näitä symboleja yhteen ko. videon tarinan konteksteissa, jota varten kuvaan kronologisesti videon tapahtumia. Samalla loppujakin symboleita tulee esille tarinan osana >>

Heti videon alussa on tuo kohtaus, jossa bändin jäsenet kaipaavat tietoisuutta laajentavaa vastausta "valaistumisen valolta", ja samalla kontrastina esitellään vuorollaan tuota hajoavaa lasipalloa... 

>> Yhteiskunta kriisiytyy, ja jotkut etsivät siinä ongelmiin ja tilanteeseen syitä ja ratkaisuja...

Seuraavana kohtauksena esitellään tuo punaoranssi keko / pyramidi, joka on sijoitettu arkkitehtoniseen tilaan > Tilaan avautuu valo, joka symboloi siis tuon keon kanssa valaistumista / valveutumista heti hyvin konkreettisestikin.

Sitten Simon Le Bon astuu em. aukiolle pylväsmetsästä moneksi kloonattuna, ja hänellä (heillä) paljastuu sittemmässä kohtauksessa kädessään em. haarukka > Hän (he) on valmis "ruokailemaan" tuon punaoranssin keon (kärpässienen); siten hän aikoo valaistua ja samalla moneksi kloonattuna hän on asettumassa yhteiskuntarappiota vastaan "sotilaalliseen" taisteluun valveutumisen keinoin.

Pian tulee arkkitehtoniseen tilaan avautuvan valon kera kohtaus, jossa nähdään em. vaikeakulkuisia portaita ylöspäin pomppiva punainen pallo, joka symboloi toisella tavalla em. valveutumis- / valaistumisprosessia. Samalla nähdään yhtyeen rumpali Roger Taylorin kloonautuvan kahdeksi toinen toisiaan vasten asettuviksi hahmoiksi, joista takaa nähtävä seisoo ryhdikkäästi ja toinen edestä nähtävä istuu pohtivana tuolilla > Tämä symboloi sitä, että ko. valveutumis- / valaistumisprosessissa on tärkeää henkilökohtainen rohkeus ja päättäväisyys sekä valmius vaikeaan ajattelemiseen, jossa kokonaisuutena tietenkin itsereflektio on monella tavalla oleellista.

Simon Le Bon vaeltelee sitten em. vaikeakulkuisessa pylväsmetsässä, kunnes hän astelee harpaten ensimmäistä kertaa em. vaikeakulkuisissa portaissa ylöspäin > Samassa harppauskohtauksessa yhtyeen basisti John Taylor käsittelee em. monimutkaista kojetta ja samalla portaiden vieressä olevalla tuolilla on tuo punaoranssi keko valokeilassa - Tämä symbolirypäs kuvaa sitä, kuinka "portaita" ylös valaistumiseen ja tietoisuuden syvempään oppimiseen astelevan henkilön on optimaalisesti tajuttava sekä fyysis-tiedollinen että esoteeris-henkinen, mystinen ja sielullinen komponentti valveutumisessaan.

Sitten hetken näytetään em. iloisesti tanssivia ihmisiä taulussa, jossa kohtauksessa mukana käsitellään teknistä viivainta > Tämä tarkoittaa sitä, että ko. valveutumisprosessin yksi tavoite on tieteen kautta luoda parempia aikoja yhteisölle. 

Pienen katkoksen jälkeen nähdäänkin lapsi käsittelemässä em. punaista palloa, joka kuvaa sitä, että valveutumisen ja parempien aikojen luominen lähtee jo lapsesta liikkeelle; tai siis "juurista" / "alusta", jotta prosessi olisi täydellinen...

Kertosäkeessä palataan "valolta" valveutumisuteluita vaativaan kohtaukseen, ja sitten tulee vaikeaselkoinen toinen toisiinsa liittyvä kohtauspari > Ensimmäinen kohtaus esittää arkkitehtonisen tilan elementissä filminä kuvastuvaa primitiivistä tanssia. Toinen heti perään tuleva kohtaus esittelee puolestaan modernin yhteisön tanssia isolla taululla ja samalla vihreää hiekkaa valutetaan ja muovataan käsissä - Ko. symboliikka kuvaa mielestäni prosessia, jossa alkutilanne on kehittymätön yhteisö ja valveutumisen kautta saavutetaan sitten moderni yhteisö, mutta hiekka kuvaa prosessin olevan epävakaata, ja siten vaikeaa ja ongelmia täynnä olevaa...

Sitten onkin viimein Simon Le Bonin haarukkakohtauksen vuoro, jota seuraa pian knallihattuisen miesporukan esittely - He ovat sitä eliittiä, joka hallitsee salaliitoilla, kurilla ja kontrollilla > Kohtaussikermässä he pelästyen reagoivat Simon Le Bonin eliitin vastaiseen taistelukutsuun...

Sitten ko. eliittiryhmä esiintyy maagisesti valonlähteeseen naulittuina Simon Le Bonin valittaessa tilannetta heidän edessä (tai takana riippuen näkökulmasta) - Taustalla eliitille tuleva valo tulee neliön muotoisesta lähteestä, joka ilmeisesti on taas viittaus em. Saturnus-kulttiin, ja siten eliitin kurin, järjestyksen ja kontrollin pakkomielteeseen.

Seuraavana on mielenkiintoinen pöytäkohtaus, jossa yhdellä puolella istuu tajuttomuuden rajamailla nuokkuva vanha mies ja toisella puolella istuu lapsi - Ilmeisesti vastakkain ovat siinä "vanha rappeutuva yhteiskunta" ja "nouseva uusi yhteiskunta". Molempien kesken vallitsee ilmeisesti kaaos- ja rappiovaiheinen tilanne, jota symboloi pöydällä hiekkaa pöllyävä tuuli ylitse tieteellisten kojeiden, karttojen, piirrosten ja suunnitelmien. Taustalla jatkumosymbolina pyörii seinän purjehdusfilmi.

Pöydän äären "uusi yhteiskunta" (lapsi) alkaa vaikeassa tilanteessa kuitenkin piirtää uuden tietoisuuden malleja, kojeita ja suunnitelmia, kunnes saatu renessanssillinen tulos esitellään seuraavassa kohtauksessa sillä "aukiolla", joka edellä oli poistumispaikka yhteiskuntavaikeuksia sisältävästä "mustarimametsästä", ja jolla sijaitsi se punaoranssi keko (kärpässieni).

>> Kärpässientä kuvaavan keon ja aikaansaadun "koje-piirros" -esityksen sijoittaminen ko. "rauhanaukiolle" samalla kertaa kertoo taas uudestaan ja eri tavalla siitä, että ko. valveutumisprosessi vaatii yhtäaikaa sekä sielullis-henkistä että tiedollis-fyysistä tietoisuuden ja olemisen parantumista - tiede ja mystiikka tukevat toinen toisiaan... Ja "rauhanaukio" tarkoittaa sitä, että ko. yhteiskuntarenessanssi mahdollistuu parhaiten ko. eliitin ulottumattomissa.

Osoittelevasti biisin lyriikoiden kohdassa "Don't say you're easy on me
You're about as easy as a nuclear war" tapahtuu videossa seuraavaa: Simon Le Bon seisoo pohtivana ko. punaoranssin keon äärellä ja toisaalta muu bändi pukeutuneena vanhan ajan ranskalaisiin sotilasasuihin osoittelee Le Bonia sormella... 

Ilmeisesti tässä kuvastuu se, kuinka kriisiytyneessä yhteiskunnassa syyllistämisen kierteet ja viholliskuvien luominen sinkoilee holtittomasti, ja voi osua virheellisesti jopa ko. valveutumisprosessin tekijöihin ja "uuteen yhteiskuntamalliin", jota otetaan kohtaussikermässä mukaan tuona lapsisymbolinakin...

Seuraavana lyriikoiden kohdassa "There's a dream that strings the road" tulee kohtaus, jossa valveutumisprosessin lopputulosta parempiin aikoihin kuvataan selkeämmin symboliyhdistelmällä > tiedollis-fyysisen kehityksen tulos tietokone on yhdessä parempien aikojen iloisten tanssivien ihmisten kanssa, ja uuden yhteiskunnan symbolina konttaava vauva katselee luottavaisena tulevaisuuteen, kun esiripun alta tulee esille se uusi parempi aika...

Simon Le Bon osoittelee kuitenkin sormella palasiksi hajonnutta nykytilaa, josta on lähdettävä liikkeelle... Ja vaikeasti harpattavien portaiden kohdalla hänen toisen kerran noustessa paljastuukin se em. Saturnus-kulttia symboloiva kuutio portaiden yläpäässä...

Kappaleen instrumentaaliosuudessa Simon Le Bon joutuu sitten keskelle em. knallihattueliitin juonitteluja, joita kuvataan videossa sekä parlamenttitaloaluetta symboloivassa urbaanissa ympäristössä että metsässä, jossa knallihattueliitti juonittelee vähävaraisen väestönosan keskellä. 

Näistä juonitteluista käy ilmi mm. median, maavarojen, ja itse asiassa kaiken hallinta ja kontrolli ko. eliitin toimesta... Simon Le Bon pyrkii siinä ottamaan haltuunsa sitä punaista palloa, joka symboloi tässä kohtaussikermässä selkeimmin eliitin ja heidän toimien vastaista aktivismia.

Metsäväestön eli köyhien keskuudessa on kuitenkin myös kulkemassa tuo lapsi sen punaisen pallon kanssa, joka on tuossa eliitin tyrannisoimassa ja kontrolloimassa tilanteessa se symboli ja siemen uuden yhteiskunnan ja valveutumisen hyväksi...

Videon loppu kulkeekin sitten sekavammissa otoksissa, missä lähinnä esitellään bändin jäsenten naamatauluja, ja uudestaan tuota alun valo-oraakkelikohtausta. 

Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogissa osoitetaan, kuinka länsimaisen eliitin systeemeihin on kuulunut näiden oppien ja symbolien käyttö toisia kontrolloivaan ja pahuudelliseen tarkoitukseen. Toisaalta on syytä muistaa, että nämä tietoisuuden kasvua ja rikastumista kuvaavat esoteeriset prosessit voidaan valjastaa myös yhteisöjen parhaaksi eli hyvyyden palveluun > Olen havainnut ko. musiikkivideon sisällön olevan ensisijassa juuri tuon jälkimmäisen katsannon mukainen tämän analyysin loppujohtopäätöksenä.

Biisin musiikkivideon ohjaajana oli sittemmin elokuvaohjaajanakin menestynyt Russell Mulcahy, joka oli erikoistunut tuottamaan juurikin monille 80-luvun muillekin brittibändeille ja -artisteille vastaavanlaisia unenomaisia, okkultistisia ja symbolisia yhteiskunta- ja yhteisökuvauksia musiikkivideoihin.

Mainittakoon vielä lopuksi tietoa itse biisin menestyksestä tuolloin aikoinaan, joka oli em. perusteella aika erikoinen onni kappaleen oltua puolisalaa noin radikaali ja syvällinen yhteiskuntakommentti: kappale oli Britannian singlelistalla välitön jättimenestys keväällä 1983, kun se ampaisi suoraan julkaisusta ykköseksi - Siihen aikaan moinen saavutus oli vielä äärimmäisen harvinainen tapaus. 

Myöhemmin saman vuoden loppukesällä kappale nousi Yhdysvalloissa Billboardin Hot 100 -listalla korkeimmillaan sijalle 4, ja oli myös siihen mennessä sielläkin yhtyeen menestyneimpiä kappaleita - Sittemmin seuraavina kahtena vuotena Duran Duran saavutti menestyshuippunsa molemmin puolin Atlanttia.

Lainaan vielä alle kappaleen lyriikat sekä listaan musiikkivideot, ja voitte sitten katsella, kuunnella, lukea ja ihmetellä itse lisää em. asioita >> Ko. kappale on siis aivan erityisen ajankohtainen juuri tänäänkin!

Toinen ko. yhtyeen tähän sarjaani päätynyt kappale on tässä >> Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: Duran Duran - New Moon On Monday.


Duran Duran: Is There Something I Should know? - Video ja Top of the pops -performanssi

Lyriikat: "Please, please tell me now
Please, please tell me now
Please, please tell me now

I made a break, I run out yesterday
Tried to find my mountain hideaway
Maybe next year, maybe no go
I know you're watchin' me
Every minute of the day, yeah
I've seen the signs
And the looks and the pictures
That give your game away, yeah

There's a dream that strings the road
With broken glass for us to hold
And I cut so far before I had to say

Please, please tell me now
Is there somethin' I should know?
Is there somethin' I should say
That would make you come my way?
Do you feel the same 'cos you don't let it show?

People stare
And cross the road from me
And jungle drums
They all clear the way for me
Can you read my mind
Can you see in the snow
And fiery demons all dance
When you walk through that door
Don't say you're easy on me
You're about as easy as a nuclear war

There's a dream that strings the road
With broken glass for us to hold
And I cut so far before I had to say

Please, please tell me now
Is there somethin' I should know?
Is there somethin' I should say
That would make you come my way?
Do you feel the same 'cos you don't let it show?

Please, please tell me now
Is there somethin' I should know?
Is there somethin' I should say
That would make you come my way?
Please, please tell me now
Can you see what makes me blow?
Can you see how much I die
Every time it passes by?
Please, please tell me now
What it takes to make you show?
Is there somethin' I should know?
Is there somethin' I should".

No comments: