Sunday, May 12, 2019

Länsiajattelun sekasorto ja rappio globalismi-intressien pakkomielteissä ja ajatusvirheissä sekä Rinteen hallituksen roolista niiden ikeessä

Kaivellaanpas välillä viisauksia esille Käymälästä, ja tehdään sen perusteella analyysiä kohta Rinteen hallituksen alle joutuvasta maamme tilasta!

Tässä kirjoituksessaan on erinomainen kiteytys äärimmäisen valitettavasta tietoisuuden tilanteesta länsimaissa ja erityisesti Suomessa >> DENVER THE FIRST DOMINOSAUR.

Lainaus: "Poliittisessa toiminnassa ja erityisesti demokratiassa ei ole mitään mieltä, jos ihmiset eivät jaa samaa maailmaa ja puhu samoista asioista kuin ns. erimieltä olevat.

Tietoisuuden kalibrointi ja siihen tarvittavien työkalujen kehittäminen on tärkeämpää kuin poliittinen jankkaus tietoisuudeltaan eri perspektiivissä olevien välillä. Niin kauan kuin ihmiset eivät jaa yhteistä kieltä eivätkä tiedä mistä toinen puhuu käyttäessään tiettyjä sanoja, puhumattakaan siitä että kykenisivät jakamaan tietoisuutensa ja näkemään asiat toisesta tietoisuudesta käsin, ei päätöksentekokaan voi olla kovin demokraattista.Tuskin monikulttuurisuutta ei voi olla, ellei tietoisuuden kalibrointiin käytettävät keinot ole haasteen edellyttämän perspektiiviinasettumisen tasolla.".

Miten tähän käsitteiden ja perspektiivien rappiolliseen ja perikatoa enteilevään kaaostumiseen sekä ylösalaisin ja vinksinvonksin sekoittumiseen on päädytty? - tätähän olen itsekin pohtinut ja seurannut käytännössä koko aktivistikauteni ajan hyvin tarkkaan, eli jo yli 10 vuotta.

Jukka Ojala on tähän liittyen kirjoittanut osaltaan valaisevan kirjoituksen: Sananvapautta oikeusvaltiossa.

Itse lisään seuraavaa >>

Länsieliitin tahdon ja intressien maailmanvaltatoteutuksessa (imperialismi / globalismi) on tarvittu yhtäältä tiettyjen kansallisvaltioperiaatteiden mitätöintiä heidän fasismiansa (äärimoraaliton elämänkatsomus ja pankkiirivallan yhteenliittyminen poliittisen vallan kanssa äärikorruptioksi ja "globalisaatioksi") varten,

ja toisaalta samassa tarkoituksessa he ovat yrittäneet kontrolloimansa valtamedian avustuksella vakuuttaa (eli aivopestä) väestöjä uskomaan tiettyjen manipulaatioiden ja taktiikoiden kera sitä, että heidän "globalisminsa" onkin muka ihan hyvä ja tavoiteltava juttu, ja että "nationalismi" eli ne tietyt mitätöitävät kansallisvaltioperiaatteet olisivat muka kauheita paholaisen keksintöjä, joista on päästävä muka eroon...

Noiden kahden eri tavoitteensa takia valtamedian ja jopa koululaitosten kautta on tietoisuuteen "virallisena ajatteluna" päässyt pesiytymään ennen näkemättömällä tavalla ajatusvirheitä ja kaoottista käsitesekaannusta mm. oikean ja väärän ylösalasin kääntämisenä.

Samalla tämän petosvyyhdin ymmärtävää ja havaitsevaa valveutumista on tapahtumassa oleellisena vastavoimana osassa väestöstä, joka sekoittaa tietoisuuden pakkaa äärimmäisen ristiriitaisesti kokonaisuutena näihin liittyvien eri valveutumisen asteiden väleillä.

Näiden prosessien takia länsimaisen tietoisuuden tilassa esiintyy tuota Käymälän kirjoituksenkin mainitsemaa äärimmäistä epäjatkuvuutta ja vastakkainasetelmaa tyystin eri perspektiivien kesken jankkaavassa käsitekaaoksessa, missä monella ymmärrys länsimaiden tilanteesta on aivan sekaisin ja tietyiltä osin ulkona reaalitodellisuuden puitteista.

Tilalla ymmärryksen sijaan ovat liian monella ismilliset käsiterealismin valheet ja niihin kuuluva kultillinen ryhmävahvistautuminen ulkoaohjaavana petoksena.

Hyvin paljastavaa on se, miten nämä "sopivat" eli tyypillisesti valevasemmistolaiset ryhmävahvistautumiset ovat olleet vähintään hiljaa virallisen vallan eli juuri globalistieliitin intressien ohjaamina hyväksyttyjä, ja välillä varsin suoraankin promotoimia.

Tyypillisiä esimerkkejä ajatusvirheistä siinä ovat olleet mm. ilmastoalarmismi ja monikultturismi. Sekä toisaalta rahataloususkonnossa (siinä fasismissa eli globalismin päägeneraattorissa) esiintyvät "taloudelliset realiteetit", joita mm. Kokoomus aina muistaa tähdentää.

Jotta esim. ne kansallisvaltioperiaatteet on saatu näyttämään "kauheilta", on sitä varten pitänyt luoda tuo ns. valevasemmistolainen maailmankuva korvaavaksi "ihanteeksi" (kts. äskettäiset analyysini valevasemmistolaisuudesta: Miksi ns. valevasemmistolaisuus on globalismissa erittäin haitallinen ajatusvirhevyyhti? - Analyysiä Ahti Valkeapään kirjoituksen pohjalta ja Valevasemmiston radikalisoituminen - esimerkkinä Extinction Rebellion (Elokapina) -liike ja sen hyötykäyttö globalismin ajamisessa).

Ja samalla siihen sopivan viholliskuvapaketin avulla on voitu "globalismin" vastainen "nationalismi" - eli ihmisyyden tähän mennessä kehittyneimmän ajattelun mukaiset kansallisvaltioperiaatteet - saada mustamaalattua; mikäpä "oivallisinta" siinä tarkoituksessa onkaan ollut kuin käyttää mantramaisesti "niitä toisia pahoiksi" leimaavia käsitteitä, kuten "rasisti", "natsi", "vihapuhuja" yms..

Olenkin usein havainnut, miten juuri valevasemmistolaisen maailmankuvan omaksuneiden puheissa automaattisen helposti esiintyy hyvin yksioikoista, umpimielistä ja kritiikitöntä ulkoa opittujen mantrojen toistoa tyyliin: "nationalismia ei tule suvaita ollenkaan".

Toinen hyvin tyypillinen ajatusvirhe ja dogmimantra samassa asiassa on heiltä se, miten muka EU on suunniteltu juuri sitä varten, "ettei muka sotia aiheuttavaa nationalismia enää koskaan syntyisi".

Heh, ihan kuin muka historian ja nykyisyyden sodat olisivat johtuneet kansallisvaltioperiaatteista: asiahan on juuri päin vastoin tässäkin, eli sodat ovat imperialismin ja ylikansallisen eliittivallan aikaansaannosta hyvin järjestelmällisesti ja aina ovat olleet! Valtioiden roolit ovat olleet yleensä "vain" pelinappulallisia siinä kaikessa.

Tuo EU-huijaus onkin siis hyvin tyypillinen asiat ylösalaisin kääntävä globalistivalhe imperialismia varten, jossa käytetään hyväksi 1900-luvun globalistieliitin junailemaa petosta terveiden kansallisvaltioperiaatteiden mustamaalaamiseksi "pahan nationalismin mukana" - se tapahtui promotoimalla yhtäältä "oikealla" valtaan natsi-Saksa ja toisaalta "vasemmalla" Neuvostoliitto niiksi sotien pelinappuloiksi osaltaan.

Oikeastihan nuo kaksi olivat lisäksi käytännössä varsin samanlaista totalitarismia keskenään...

Näiden itse junailemiensa tekosyiden avulla globalistieliitti saattoi sittemmin eli nykyään muka osoittaa väestöille propagandana, että maailma "tarvitsee globalismin unioneita" (eli ko. valheen varsinaisella kääntöpuolella siis imperialismia valkopestynä "ihanteeksi"), ja että enää se "ei tarvitse nationalismia".

Jokuhan tuollaiset dogmit on valevasemmistolaisille opettanut, mutta kuka / mikä taho, ja mistähän ne "ideat" johtavat alunperin juurensa? Miten ne ovat joutuneet viralliseen ajatteluun jopa yliopistoja myöten?

Yksi paljastus valevasemmistolaisen maailmankuvan tarkoituksellisesta luomisesta metodeineen esitettiin jo 80-luvulla venäläisen (tai silloin vielä neuvostoliittolaisen) salaisen agentin Yuri Bezmenovin toimesta - tässä on siihen liittyvä luentonsa tuolta ajalta, mitä olen aikaisemminkin ottanut usein esille: Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete).

Hyvin paljastavaa on myös se, miten leimallisesti oikeistolaisena tunnettu Kokoomus on oikeastaan aina antanut vähintään hiljaisen hyväksyntänsä keskeisille valevasemmistolaisille "ideoille", kuten ilmastoalarmismille, monikultturismille ja jopa ns. intersektionaaliselle feminismille.

Samalla hyvin kuvaavaa on sekin, miten valevasemmistolaiset ovat aina promotoineet viime vuosina samoja imperialistisia globalistieliitin intresseihinsä tarvitsemia sotia Libyassa, Syyriassa ja Ukrainassa kuin mitä ns. oikeistolaisetkin Kokoomuksen johdolla. He kaikki jopa jakavat samaa russofobiaa globalismin ko. imperialistista aggressiota varten.

Näin ollen tässäkin havainnollistuu se, miten "oikeisto vs. vasemmisto" -jako on menettänyt merkityksensä ja sillä on enää lähinnä vain väestönkontrollinen ja aivopesevä propagandavaikutus, jolla mm. niitä em. asioiden ylösalaisin kääntämisiä sopivaa valtamedianarratiivia varten voidaan rakentaa - ja massat ovat siksikin sekaisin käsitteiden merkityksistä ja rooleista.

Monet eivät itse asiassa ymmärrä sitäkään, miten tämä "globalismi" vs. "kansallisvaltioperiaatteet" -taistelu on ollut historiallisesti voimassa jo vuosisatojen ajan, ja aina "globalistieliitti" (eri historiallisina aikoina heillä vain on ollut eri nimityksiä näennäisesti) on pyrkinyt tuhoamaan ko. vastustajaansa hyvin monenlaisin erilaisin metodein historian eri vaiheissa.

Ihmislajille tyypillistä on ollut silti se, miten edistys ja kehitys ajattelussa ja toiminnassa on aina pyrkinyt ko. eliitin ylivoimaisistakin resursseista huolimatta voitolle ja eteen päin tuhansien vuosienkin ajan, ja vaikka välillä on ollut perikadollinen tilanne käsillä hyvin vakavastikin - pahin vaihe taisi olla tuhatvuotinen keskiaika...

Sellaisen ihmisyyteen lajiominaisuutena kuuluvan kehityksen korkeimpia manifestaatioita ovat olleet historiassa mm. Yhdysvaltain perustuslaki, pohjoismaiset hyvinvointivaltion periaatteet, teollisen hyvinvoinnin teknologiset ja tieteelliset luomukset sekä taiteen kauneutta lisäävät saavutukset.

Keskeinen asia niissä tai niitä mahdollistavina on ollut se, miten subjektivoituvan minuuden piiristä käsin yksilön oikeuksien ja tasa-arvon paras ja tärkein yhteisöprojektio on ollut aina kansallisvaltio, joka terveeltä pohjalta on onnistunut rakentamaan vallan kolmijaon, teollisen hyvinvoinnin, sananvapauden ja oikeusperiaatteet ko. projektion kumpaakin päätä hedelmällisesti kehittävillä tavoilla.

On syytä muistaa, että vain 1900-luvun lopussa tämänlaiset kansallisvaltioperiaatteet elivät hetken kukoistuksensa huippukautta mm. pohjoismaisen hyvinvointivaltiokonseptin piirissä.

Nyt sekin on ollut globalismissa tuhottavana! - Globalistieliitti ei näet tykkää liiasta edistyksestä, koska se on vallastansa pois.

Onkin syytä ymmärtää, miten globalismissa nämä kansallisvaltioperiaatteet ovat sille hidaste, este ja "väärinajattelua", koska sen piirissä vaikutusvaltaisin eliitti ei perusta toimintaansa niille, vaan status- ja narsismipakkomielteilleen, ahneudelle, imperialistiselle aggressiolle ja taloususkontonsa "realiteeteille", eli käytännössä siis numeroiden magialle ja diktatuurille.

Kansallisvaltioperiaatteiden yksi tärkeimmistä rooleista oikein toteutettuna on olla nimenomaan sellaista rappiota vastaan palomuurina! Vaikka globalistieliitti yrittää kaikilla näillä mainituilla tavoilla huijata moisen "intressinsä" olevan muka "hyvyyttä", niin se on sitä varsinaista vastustettavaa pahuutta!

Rahvaan intressit ovat siksi ristiriidassa moisen eliitin intressien kanssa, koska rahvaan yhteishyvälliset olosuhteet perustuvat noille kansallisvaltioperiaatteille - EU on yksi osoitus siitä, miten se eliitin intressejä palvelevana elementtinä on ko. periaatteita tuhoava. Samassa tihutyöroolissa ovat siis myös ilmastoalarmismi ja monikultturismi...

LaRouche-liikkeellä on tästä maailmankuvien kahtiajaosta eliitin intressien ja rahvaan intressien välillä paras historiallinen ymmärrys aina antiikin ajoista saakka, koska se asetelma on ollut ns. "ikuinen" tila ihmisyydessä ainakin länsimaisen historian ajan ja siten jäljitettävissä esille kustakin historiallisesta aikakaudesta tiettyinä jatkumoina ja manipulointitaktiikkoina.

Sen ei tarvitse kuitenkaan olla lopullinen tila, ja LaRouche-liike osoittaa, miten tämän asetelman punaisia lankoja voidaan uutteralla ja innovatiivisella työllä poimia esille kaukaa historiasta saakka ruodittavaksi haitallisen yhteiskuntatoiminnan pois kitkemiseksi ja hedelmällisen promotoimiseksi tilalle.

Laitan aiheeseen liittyen heiltä tähän pari n. 10 vuoden takaista dokumenttiaan - kannattaa silti tutustua myös heidän koko valtavaan tietopankkiinsa >> Firewall: In Defense of the Nation State ja 1932, A True History of the United States.

Näin ollen havaitaan, ettei nykyihmisellä lännessä (Suomessa) ole mahdollisuutta ymmärtää maailmantilaa oikein, jos hän pitäytyy globalistien kontrolloiman valtamedian piirissä tiedon hankinnassaan, ja mikäli hän ei itse aktivoidu kyseenalaistamaan ja analysoimaan sen valheen mukaista totunnaista maailmankuvaansa perinpohjin.

Samalla käy selkeästi ilmi se, miten tämän totunnaisen "globalismi"-petoksen piirissä pysyvillä on hyvin vääristynyt ja ristiriitainen käsitys siitä, mikä on haitallista yhteiskuntatoimintaa ja mikä ei.

Esim. siinä ilmastoalarmismin ajatusvirheet johtavat juurikin sekä kansallisvaltioperiaatteiden alasajoon että toisaalta globalistien fasistisen maailmanvallan edesauttamiseen - tähänkin palaan vielä monesti jatkossa.

Ja monessa muussakin tapauksessa musta ja valkoinen, "hyvä" ja "paha" on yhtäältä niin mahdottomasti sekaisin ja toisaalta niin kulttimaisesti ja petoksellisesti ulkoaohjattu vastakkainasetelmiksi keskenään monien mielissä, että toimintatavat liian usein johtavat aivan virheellisiin ja tuhoisiin suuntiin koko virallisessa ajattelussa!

Tässä kiteytyy myös se, miksi "globalismi" kaikkine sisältöineen tulee kaatumaan omaan mahdottomuuteensa tässä nykyisessäkin rynnimisyrityksessään ja kansallisvaltioperiaatteiden taas jo ties monennenko kerran uudistetussa kaatamisvimmassaan, ja miksi sellainen voi olla erittäin vaarallista!

Toisaalta siinä voi piillä myös uuden renessanssin alkumahdollisuus, mikäli käy erittäin hyvin ja olisimme ns. onnellisten tähtien alla valveutumisen ja hedelmällisen yhteiskuntatoiminnan tiellä...?

Lopuksi katsokaapa sitä, miten parhaillaan Rinteen hallituksen rakentamisessa ilmenevät nämä globalismimanipulaation taktiikat! - heti valtamediassa on rakennettu tästä hallituksesta mielikuvaa muka "väestön intresseihin vastaavana" nimittämällä sitä muka "kansanrintamaksi", eli luomalla mielikuvaa muka jostain "oikeasta vasemmistosta".

Samalla tietenkin vedotaan siihen, miten "ilmastonmuutoksen" vakavuus on otettava huomioon ja se "kansanrintama" on siksi ns. "vihertävä". Näin ollen jo siinä se on vakavassa ristiriidassa oikean vasemmistolaisuuden eli em. kansallisvaltioperiaatteiden vaalimisen kanssa - Niin! Oikea vasemmistolaisuus ymmärtää kansallisvaltioperiaatteiden äärimmäisen kallisarvoisen roolin humaanin kehityksen hyväksi ja saastuneita ylikansallisen vallan aggressioita vastaan.

Siksi Rinteen hallitus ei ole mikään "kansanrintama"! - on syytä havaita, miten Vihreät ovat itse asiassa myös valevasemmistoa toiminnallisesti tässäkin.

Oppositioon joutuneen Kokoomuksen ja tämän "vihertävän kansanrintaman" talousnäkemykset ovat lähinnä kosmeettisesti eriävät; Rinne on lupaillut mm. aktiivimallin kumoamista ja verouudistuksia, missä saattaa toki olla osaksi jotain hyvää...

Samalla kuitenkin Rinteen hallitus alkaa toteuttamaan globalismi-ismejään aggressiivisesti mm. ilmastoalarmismin kautta! - Agendallaan myös oleva "köyhyyden torjunta" on siinä ristiriidassa ko. alarmismin kanssa, koska moisen "hiilidioksidimörön torjunta" vaatii teollisen hyvinvoinnin alasajoa, eli köyhyyden lisäämistä välillisesti.

Näinhän se peli myös meneekin: tarjotaan julkisesti yksi tai kaksi "ihan kivaa porkkanaa", mutta niiden keralla ujutetaan takaportin kautta / vaivihkaisesti myös tuplasti kauheuksia petoksina ja manipulointeina.

Niinpä tässäkin virallisuudessa taustalla on yhteenkoostavana pelinä taas seuraavatkin neljä vuotta tuo globalismi, missä sekä oppositio-Kokoomus että Rinteen hallitus ovat saman agendan toteuttajia länsieliitin imperialismia varten, ja nyt vain taas väestön silmille syydetään näennäistä hallintoteatteria valedemokratiassamme...

Joku on sattuvasti leukaillutkin, että koko eduskuntamme muodostuu vain yhdestä varsinaisesta puolueesta, eli Kokoomuksesta - Kaikilla on taustalla saman agendan pakkomielteet, mutta vain Kokoomus on siinä "rehellisen" avoin. Muut tarvitsevat siinä julkisuudessa "vielä" monenlaisia kiertoilmauksia ja näitä mainittuja tekosyyviritelmiä "hyvyydeksi", "edistykseksi" ja "vasemmistolaisuudeksi" puettuina harhautuksina.

Monet globalistitoimijat tietenkin uskovat näihin ulkoasyötettyihin valheisiinsa oikeasti mm. "tutkittuna tietona" ja "valemedian vastaisena totuutena", ja ovat siksi "täydellisiä" pelinappuloita moisessa systeemissä.

No comments: