Sunday, May 05, 2019

Miksi ns. valevasemmistolaisuus on globalismissa erittäin haitallinen ajatusvirhevyyhti? - Analyysiä Ahti Valkeapään kirjoituksen pohjalta

Tässä on erinomainen kirjoitus Ahti Valkeapäältä länsimaailman nykyrappion todellisista prosesseista ja syistä! - Demokratia Troijan hevosena.

Katsotaanpa sitä lisää omien analyysikommenttieni kera >>

Ahti Valkeapään kirjoituksessa käy ilmi se, miten kapitalismille eli siis rahataloustoiminnalle on nykyään hyvin luonteenomaista se, ettei sille itselleen ole väliä ideologioilla muuten kuin manipuloitavina välineinä maailmanvaltaan ja väestönkontrolliin.

Siksi esim. sellaiset käsitteet kuin "äärioikeisto" ja "kommunismi" ovat menettäneet aiemman merkityksensä, ja varsinainen vastakkainasettelu on nyt "eliitin intressit vs. väestön intressit".

Rahatalouden äärimuodon eli fasismin turvana kulkevassa imperialismissa on tärkeää ns. globalismi, jonka toiminnallinen sisältö käyttää yhä voimakkaammin hyväkseen yhtäältä kommunismista periytyvää laajentumisen ja yhtenäistämisen pakkomiellettä ideologiaryppäineen; monikultturismi, ilmastoalarmismi, "sosiaalisen oikeuden" ismit jne.

Toisaalta se pohjaa toimintaperiaatteitaan myös em. fasismiin eli korporaatio- ja pankkivallan yhdistymiseen valtiovallan kanssa, koska sen tarpeisiin kuuluu myös sulattaa lopulta pois jälkimmäinen demokratia- ja yhteishyväperiaatteineen (edustuksellinen parlamentarismi, teollinen hyvinvointi, vallan kolmijako jne.) globalismin imperialistista maailmanhallitusta varten.

Näin "äärioikeistolainen" fasismi ja "kommunismi" voivat toimia aivan hyvin saman päämäärän hyväksi! - ja näin myös tapahtuu nykyisessä globalismissa.

Niinpä on hyvin oleellista ja monien edelleen hyvin vaikeaa ymmärtää seuraavaa! >> Kapitalismi ei ole siis synonyymi "äärioikeiston" tai edes ylipäätään oikeiston kanssa, ja se voi käyttää hyväkseen myös kommunismia tai sen johdannaisia omien intressiensä läpivientiin, kuten tuo Ahti Valkeapään kirjoitus osoittaa.

Samalla on ymmärrettävä, että kapitalismin äärimuoto em. fasismina ei tarkoita koko kapitalismin olevan väärää ajattelutapaa, vaan kapitalismin reaalitaloutta ja aitoa demokratiaa hyödyttävä markkinatalousversio on se optimaalisin tapa muodostaa taloustoimintaa yhteishyväperiaatteita varten.

Sen ymmärtämisessä maailman parhaimmistoa on LaRouche-liike, jonka teesit mm. Glass Steagall -lain palauttamiseksi pankkitoimintaan ja terveen patriotismin palauttamiseksi teollista hyvinvointia varten ovat osa nyt tarvittavia parannustoimia.

Monet ymmärtävät kuitenkin edelleen väärin, että kapitalismi ja kommunismi olisivat toisilleen symmetriset vastakohdat, ja että paras talous saataisiin aikaan muka vain valitsemalla jompi kumpi ko. vastakkainasettelusta ja jopa äärimuotoinaan suorittamalla esim. "vallankumous".

Nykyinen vasemmisto (sisältää myös vihreät) on koko poliittisella kentällä kaikkein eniten ymmärtämätön näistä käsitesekaannuksien ansoista ja ideologioiden varsinaisista nykyilmentymistä, kun heidät on valjastettu virallisen vallan käyttöön monikultturismeineen, ilmastoalarmismeineen ja "sosiaalisen oikeuden" äärimuotoineen kapitalismin ko. äärimuotoa eli fasismia varten globalismina, kuten Ahti Valkeapää kuvaa.

Nykyvasemmiston "omat sisällöt" ovatkin mm. seuraavanlaisia: se kuvittelee, että kapitalismi tarkoittaa yksi yhteen samaa kuin "oikeisto", kun varsinaisesti tilanne on se, että kapitalismin toimijat eivät tunnusta mitään tiettyä ideologiaa akselilla vasemmisto vs. oikeisto, vaan mikä tahansa ideologia on heille vain välinearvollinen asia tilannekohtaisesti ja varsinkin siis äärimuotoisessa fasismissaan.

Ja siis fasismi on tavallaan "vain" äärimoraaliton toimintatapa kokonaisvaltaisena maailmankuvana ja rahatalouden vääristyneenä apuna eikä varsinaisesti rajallinen ideologia.

Samalla nykyvasemmisto käsittää väärin, että "oikeistoa" vastaan tarvitaan mm. juuri noita monikultturismiin, ilmastoalarmismiin ja "sosiaalisen oikeuden" teemoihin perustuvia em. laajentumisen ja yhtenäistämisen agendoja, eli globalismia - Samalla se menee juurikin haitalliseen ajatusansaan niissä, ja toimiikin siinä varsinaisen fasismin hyväksi tajuamatta sitä itse.

Paradoksaalisesti nykyvasemmisto näkee pahinta fasismia ja "äärioikeistolaisuutta" kuitenkin juuri em. "laajentumisen ja yhtenäistämisen agendoja" eli ko. globalismia vastustavissa piireissä yhtenäisesti, vaikkei niissä ole välttämättä ollenkaan kyse "fasismista ja äärioikeistolaisuudesta" harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Toki epäterve kansallismielisyys kiihkoiluna ja tarpeettomana vastakkainasettelun nostattamisena voi olla esim. äärinationalismin nousun vaaraa aiheuttavaa totalitarismia, mutta siinäkin on ymmärrettävä se, että äärinationalistinen totalitarismi voi olla "äärioikeistolaisuuden" sijaan myös "vasemmistolaista", kuten Pohjois-Koreassa on tilanne - siksikään ei voida samaistaa kaikkea nationalismia ja "äärioikeistolaisuutta" yksi yhteen.

Nimittäin juurikin terve patriotismi demokratiaa ja yhteishyvää palvelevan nationalismin palauttamisena Ahti Valkeapäänkin kuvaamana globalismin sijalle on juuri nyt sitä, mitä tarvitaan suorastaan pakottavasti!

Valitettavasti nykyvasemmisto em. ajatusvirheidensä keskellä ei sitä tajua jopa ollenkaan! - Mutta me parhaiten globalismin mainittuihin haittoihin valveutuneet ja ko. haittojen sijalle terveemmistä yhteiskuntaperiaatteista parhaiten perillä olevat aktivistit sen tajuamme oikein hyvin.

Siksikin siis nykyvasemmisto kuvittelee toissijaisen harhaisesti vastakkainasettelua omien sisältöjensä ja "äärioikeiston" kesken, ja kaikkiaan siksi sitä voidaan kutsua ns. "valevasemmistoksi", jonka varsinainen toiminta onkin paradoksaalisesti fasismia edesauttavaa valeoppositiollisuutta virallisen vallan tarpeiden mukaan globalismina ja siksi julkisuudessa eniten promotoituna poliittisena asenteena.

Tämän itsepetoksensa ja yhteiskunnalle erittäin haitallisen toimintasisältönsä häivyttämiseksi mielestään valevasemmisto projisoi omasta kieroutuneesta ja nurinkurisesta moraalittomuudestaan johtuvaa tunnistamatonta itsevihaansa kaikkeen saatavilla olevaan "äärioikeistolaisuuteen" ulkoistettuna vastakkainasetteluvihana.

Tarvittaessa (eli hyvin usein) se jopa muodostaa tyhjästä vainoharhaisia "äärioikeistolaisia" viholliskuvia sitä varten, kun niitä ei oikeasti ole edes olemassa projisointinsa suunnilla rahvaan piirissä kuin vain hyvin pieninä määrinä valtaosan "ei vasemmistolaisista" ollessa niitä juuri nyt oleellista patriotismia vaativia ja terveen nationalismin kannattajia globalismin ja varsinaisen fasismin sijalle.

Samalla ko. valevasemmisto jättää siis globalistieliitin fasismin eli yhteiskuntahaittojen kannalta nähtynä sen varsinaisen "äärioikeistolaisuuden" huomiotta ja kritisoimatta aivan liian paljon, eikä se ymmärrä vastustaa yhteiskunnan varsinaisia epäkohtia sen takia riittävästi oikein.

He näet joutuisivat muutoin siinä tunnustamaan itselleen kaikki nuo em. ajatusvirheensä ja haitallisen yhteiskuntaroolinsa, mutta ylpeytensä ja ylimielisyytensä "omiin sisältöihinsä" ja "viholliskuviinsa" rakastumisessaan estää sen hyvin paljon! - tämä on nähtävissä kaikkialla somessa koko ajan valevasemmistolaisten kirjoittelussa.

Tämä on länsirappion etenemismekanismeista myös eräs erittäin vakava ja voimakas osoitus!

Onko tässä heillä käynnissä kaikkien aikojen psykoottisin defenssimekanismi omien harhojensa puolustamiseksi, ja kokonaisuutena "demokratia"-käsitteen irvokkain ylösalaisin väärennös kautta historian? - Taitaa olla!

No comments: