Monday, May 06, 2019

Valevasemmiston radikalisoituminen - esimerkkinä Extinction Rebellion (Elokapina) -liike ja sen hyötykäyttö globalismin ajamisessa

Tässä ilmastoalarmismia (valevasemmistolaisuutta) yhtä ajatusvirhettä lukuun ottamatta erinomaisesti kyseenalaistavassa "Ilmastotiede"-kirjoituksessa on otettu erityistarkasteluun ns. Extinction Rebellion (Elokapina) -liike >> Extinction Rebellion: ilmastotempauksissa ei ole kyse ilmastosta - Poimin siitä omaan analyysiin muutaman kiinnostavan ja oleellisen kohdan.

Samalla tämä analyysini toimii sopivasti linkityksenä edellisen blogikirjoitukseni (Miksi ns. valevasemmistolaisuus on globalismissa erittäin haitallinen ajatusvirhevyyhti? - Analyysiä Ahti Valkeapään kirjoituksen pohjalta) ja jatkossa tarkemmin kirjoittamieni ilmastoalarmismia kyseenalaistavien blogikirjoitusten kesken.

Tästä Elokapina-liikkeestä havaitaan ensinnäkin se, että sen agendaan kuuluu "nykyhallitusten kaataminen", koska ne ovat "korruptoituneita" ja "rikollisia", ja tilalle tarvitaan "parempaa demokratiaa"....

Samalla voidaan jo heti alkuun todeta, että myös tämä Elokapina-liike on ns. valevasemmistolaisuutta, mutta on toki varsin kummallisella tavalla radikalisoitunut ryhmä sen piirissä.

Valevasemmistolaisen maailmankuvan ajatusvirheissähän on tyypillistä se, että he eivät ymmärrä globalismin luonnetta syvimmän korruption ja rikollisuuden tyyssijana politiikassa, ja itsensä roolia siinä itsepetoksenaan.

Siksi he liian helposti ja virheellisesti sijaistavat ja projisoivat näihin epäkohtiin liittyvät mielteensä "nationalismiin", ja siksi se ilmenee myös tässä radikalisoituneessa valevasemmistoryhmässä haluna tuomita liian helposti se näennäinen osa sitä korruptiota ja rikollisuutta, eli kansallisvaltioiden hallinnot.

Nämä "rikolliset hallinnot" ovat siis globalismissa osa fasismia, eli korporaatio- ja pankkimaailman yhteensulautumista valtiohallinnon kanssa, jossa ko. valtiohallinnot ovat fasismin ohjaajien intresseissä lopulta hajotettavia ja poistettavia imperialistisen hallinnon tieltä.

Mutta nämä hallinnot itsessään eivät siis ole se korruption ja rikollisuuden varsinainen lähde!

Meistä ns. "salaliittoteoreetikoista" monet olemme yrittäneet valistaa tästä ilmiöstä ihmisiä jo vuosikausia, mutta etenkin siis valevasemmistolaisuuteen vihityt eivät ole sitä yhteiskuntaongelmaa siitä huolimatta juurikaan halunneet ymmärtää.

Onkin ollut valtava pettymys esim. minulle alkaessani aikoinaan jo 10 vuotta sitten huomaamaan, miten jopa silloisessa lähipiirissäni olleiden valevasemmistolaisten (nyttemmin siis näin olen heidätkin havainnut) piirissä heitä ei kiinnostanutkaan paljastavat ja innovatiiviset yhteiskunnallispoliittiset näkemykset eikä ajattelunsa laajentaminen näistä ja muista asioista, vaan sen sijaan he umpimielisesti halusivat pitäytyä uskomuksissaan ryhmänsä ideologiateesien mukaisesti.

Monien valevasemmistolaisten mielissä on siis yhä nykyäänkin jäänyt liian vahvasti kummittelemaan se harhaluulo, että valtioiden hallintojen yläpuolella ei muka olisi vieläkin korkeampia ylikansallisia hallintoelementtejä hyvin paljon ja manipulointiprosesseja hyvin katalasti ja sairaasti, ja he hahmottavat siksikin näitä poliittisen korruption ja rikollisuuden tyyssijoja väärin. Myös siksi he tekevät paljon vääriä johtopäätöksiä toimintaan saakka.

Toisaalta on toki hyvää pitää vielä yllä armoa, koska onhan tämä valistuminen näihin kaikkiin asioihin äärimmäisen vaikea ja psyykkisesti valtavilla tavoilla koetteleva prosessi!

Mutta fakta on se, että tämä Elokapina-liikekään ei siis halua tunnistaa tuota korruption ja rikollisuuden varsinaista lähdettä ja tyyssijaa, vaan haluaa uhrata kansallisvaltioperiaatteet sen sijaan vapaasti sen tyyssijan hampaisiin pyrkimällä toteuttamaan sen toissijaisen hallintokorruption tuomitsemisen varjolla tehtävää kansallisvaltiohajottamista valevallankumouksena - tämä Elokapina-liikekin siis nimen omaan hyödyttää itse globalisteja ja sen fasismia jopa varsin suoraankin!

Elokapina-liikkeen vaatimus "paremmasta demokratiasta" on siis vain sitä "demokratia"-käsitteen ylösalaisin kääntävää ajatusvirhettä ja petosta, ja sen mukaan hyvin kammottavaa valeoppositiotoimintaa!

Tässä valeoppositiotoiminassa yleensäkin havaitaan tavallaan kahdenlaista tasoa hyödyttämässä globalistien imperialistista aggressiota, ja ne tasot edesauttavat toinen toisiaan seuraavanlaisesti >>

Yhtäältä Elokapina-liike on havainnollistus sellaisesta ruohonjuuritason radikalisoitumisesta, joka vaikuttaa olevan näennäisesti "spontaani", mutta jonka ennalta suunniteltu tarkoitus palvelee vaivihkaisesti myös "realistisempien" globalistitasojen toimintaa - tämä "realistinen" on se toinen taso valevasemmistolaisuutta.

Nimittäin saman agendan puuhaajien parissa "realistit" pääsevät "radikaalin" liikkeen varjolla muka osoittamaan, että heidän ideansa onkin se paras vaihtoehto "liian mahdottoman" vaihtoehdon sijaan.

Näin voidaan väestöä huijata omaksumaan ja hyväksymään joka tapauksessa molempien käyttämät samat sairaat ja haitalliset pääagendat osaksi politiikkaa, kun se näin syötetään väestöille petoksellisesti "realismin" kautta - ja tässä siis agendana on mm. ilmastoalarmismin usuttamat ideat "ongelmanratkaisuiksi"... Niistä myöhemmin omissa kirjoituksissaan lisää.

Hyvin paljastavaa tässä on se, miten hyvin hiljaisen hyväksynnän tälle Elokapina-liikkeelle ovat antaneet kaikki hallinnot, joita vastaan Elokapina-liike muka on olevinaan - Se paljastaa mm. sen, miten ko. hallinnoissa ollaan Elokapina-liikkeen kanssa jo osa globalismin tätä ilmastoalarmismiin liittyvää agendaa ja petoksen valmistelemista.

Samalla paljastuu myös se, miten globalismin pakkojunttaamisen metodeissa on tosiaan kaikki keinot ja manipulaation mallit käytössä hyvin tarkasti valikoiden ja suunnitellen.

Globalismin ja ilmastoalarmismin virallistettua agendaa paljastaa seuraavakin >> Jos kyseisiä "vallankumous"-ideoita olisi esittänyt jokin ns. nationalistinen ryhmä samalla tavalla kuin Elokapina-liike nyt esittää, niin hehän olisivat joutuneet jo heti vankilaan ja sensuuriin kaikkialla.

Elokapina-liikkeessä on myös valmiina globalismin petosajamisessa käytettäviä muitakin ideologia-arsenaaleja valevasemistolle tyypillisesti ilmastoalarmismin lisäksi >> Lainaus: "...Extinction Rebellionin perimmäinen tehtävä on hälventää nykyjärjestelmän harhat, ilmastonmuutosta ”syvemmät” ongelmat, jollaisina hän luettelee mm. valkoisen ylivallan, patriarkaatin, eurosentrismin, heteronormatiivisuuden ja luokkahierarkian."...

Se on nyt vielä epäselvää, kuinka korkealta taholta on tullut aloite tämän Elokapina-liikkeen synnyttämiselle. Liikkeen "perustaja" Roger Hallam on opiskellut tyypillisessä eliittikoulussa Oxfordissa kyseenalaisia skenaarioita mieleen herättäen, mutta tässä "Ilmastotiede"-kirjoituksessa ei kunnolla selviä esim. se, onko liikkeen / Hallamin rahoittajana ollut tyypillinen valevasemmistolaisia tukeva finanssiguru ja globalistieliitin edustaja George Soros...

Sen sijaan tässä kirjoituksessa otetaan varsin kummallisesti ja harhauttavan oloisesti esille se, että Venäjä / Kreml muka olisi tämän liikkeen takana: Tämä on se alussa mainitsemani ajatusvirhe - Avaan tätä ajatusvirhettä kysymyssarjan kautta seuraavasti:

Onko kyseisen jutun kirjoittaja erehtynyt luulemaan, että Venäjän mediassa paljon esitelty jokin liike tarkoittaisi muka sitä, että Venäjä promotoi sitä? Onko ko. jutun kirjoittaja siis russofobinen "agentti" ja siksi luulee / promotoi ajatusvirheenään asian olevan niin, että Venäjä promotoisi ko. liikettä? Eikö kirjoittaja huomaa, että ko. liikkeen puuttuminen Venäjältä ei välttämättä tarkoita sitä, että ko. liike olisi Venäjän salajuoni länsimaiden kaatamiseksi?...

Sen sijaan se varmaankin tarkoittaa ihan vain sitä, että Venäjä ei perusta näistä ilmastoalarmismijutuista itse. Siksi liike vain puuttuu sieltä, ja se ei silti estä Venäjän mediaa ruotimasta paljon esim. sen agendoja vain osoittaakseen ja tutkiakseen sitä, ja näyttääkseen miten hullulla tolalla asiat ovat länsimaissa kontrastina oman maansa hyvissä käsissä olevaan tilanteeseen nähden.

Nimittäin itse olen pistänyt jo monta vuotta merkille mm. LaRouche-liikkeen erinomaisen geopolitiikan ymmärryksen ja havainnollistamisen kautta sen, että Venäjä pikemminkin on juuri Kiinan kanssa niitä valtioita osana "Silkkitie"-missiota, jonka talous- ja yhteiskuntaintressit ihan yksinkertaisesti vain hylkäävät käytännössä ja periaatteellisesti ilmastoalarmismin agendat ja yleensäkin valevasemmistolaisuuden. Tässä on aiheeseen liittyvä aikaisempi blogikirjoitukseni >> Vapun 2019 geopoliittinen ja kulttuurillinen tilannekatsaus - globalismin ajatusvirheet vs. "Silkkitie"-mission renessanssi maailmalla ja Suomessa...

Tämän Elokapina-liikkeen kaltaisten valevasemmistolaisten tihutyöprosessien takia tavallaan vastavoimana olen viime vuosina oppinut arvostamaan aikaisempaa enemmän ns. konservatiivisia arvoja ja haluan puolustaa niitä yhä enemmän, vaikka edelleenkin miellän itsessäni olevan osaksi myös vasemmistolaisuutta aidolla tavalla.

Minulla on myös asennetta toteuttaa pikemminkin omantunnonetiikallista aikuiseksi kasvamista ihmisenä kehittymisessäni kuin liikaa antautua ajattelua ja ihmisyyttä kaventavien normimoraalisten ajattelumallien uomiin.

Olen tavallaan esimerkki siitä, miten kuitenkin haluan edetä synteesin ja yhteenkoostamisen (integration: Teal Swan -termi) suuntaan vastakkainasetteluista, pirstaleajattelusta ja ristiriidoista....

Omantunnonetiikallista kehittymistä on ajattelussani edustanut viimeisten parin vuoden aikana mm. ns. henkisten opettajien ajatteluun ja ideoihin tutustuminen, mistä parhaimpiin kuuluvana esimerkkinä olen tuonut esille mm. täällä blogissani tuon em. Teal Swan -nimisen naisen.

Tähän henkisten opettajien piiriin liittyen haluankin korostaa viimeisenä pointtina sitä, miten henkisyys näyttää kuuluvan osaksi tätä Elokapina-liikettä, mutta ilmeisen vääristyneesti ja pahantahtoisesti toteutettuna.

Nimittäin tässä "Ilmastotiede"-kirjoituksessa käy ilmi, miten ko. liike ja Roger Hallamin sekä toisen "perustajan" Gail Bradbrookin piirit ovat käyttäneet hyväkseen henkisen kasvun metodeita mm. "iboga– ja ayahuasca-psykedeelien" avulla.

Henkisten opettajien piireissähän on osaksi tähdennetty, että henkistä kasvua voidaan avustaa näiden psykedeelien avulla ja siinä mm. ajamalla "demoneita" mielen syövereistä valoon / pinnalle poiskäsiteltäviksi.

Tämä ns. shamanistinen metodi "valaistumiseen" kuulostaa ihan mielenkiintoiselta konseptilta, vaikken ole sitä koskaan itse kokeillut tai edes teoriassa opiskellut kaikkea siihen liitttyvää vielä kovin kummoisesti - mutta myös esim. em. Teal Swan on promotoinut näitäkin metodeita.

Näyttää kuitenkin siltä, että myös tällaisia metodeja voidaan käyttää väärin ja vääriin tarkoituksiin - esim. tässä Elokapina-liikkeessä vaikuttaa siis siltä, että mielen syövereiden "demoneita" on pikemminkin valjastettu tämän shamanistisen metodin kautta katalasti hyötykäyttöön kuin on kasvettu hyvällä tavalla henkisesti...

Sellainen on ilmeisen vaarallista ja tuhoisaa sekä kohteena olevan henkilön mielelle että mm. tällaisen liikkeen kautta ryhmäkäyttäytymisessä koko yhteiskunnalle!

No comments: