Friday, February 27, 2009

Helvetti vai Renssanssi?! - Kommenttianalyysiä ja maailman kriisin pohdintaa kirjoitussarjan loppumetreillä

Pieni kirjoitustauko on tehnyt hyvää, mutta nyt on taas kiva tehdä uusia annoksia tiukkaakin asiaa. Tosin nyt tuntuu siltä, että blogini astuu taas uuteen vaiheeseen, joka on vielä osaksi hämärän peitossa itsellenikin. Haluan tämän kirjoituksen avulla kuitenkin selventää omia tarkoitusperiäni tämän maailman kriisin tarkastelussa. Sitten viime kerran tähän merkintääni on tullut kommentti, joka on varsin hyvä ja ajatuksia herättävä. Se saakin nyt toimia apuna tässä maailman talouspoliittisessa pohdinnassani. Kommentti on yhtenäisenä tuossa linkatussa merkinnässä, mutta tässä alla paloittelen sen ja tuon omia seikkoja esille. Merkitsen alkuperäisen kommentoijan tekstit vaaleanpunaisella fontilla kursivoituna.

Heippa Tulin pitkästä aikaa piipahtamaan blogillesi havaitakseni, että olet politisoitunut melkoisesti sitten viimelukeman. Arvostan analyyttistä ajatteluasi ja perinpohjaisuuttasi ja olen lukenut mielenkiinnolla näkemyksiäsi ympäristönsuunnittelusta ja kaupunkien viheralueista. Olet niissä asioissa ehdottomasti asiantuntija.

Kiitos! Analyyttisuuteni ja perinpohjaisuuteni ovat mielestäni olleet erittäin hyviä apuja myös tämän maailman tilanteen tarkastelussa, mikä on jo johtanut erittäin hyviin tuloksiin omalla kohdallani. Huomautan tässä kaikille lukijoilleni, että tämä viime elokuusta tähän helmikuuhun jatkunut kirjoitteluni ko. aiheista on tarkoituksella ollut tyyliltään ankaran pamflettimainen ja uskonnollispaatoksellisen saarnaava. Haluan tällä kirjoitusvaiheella osoittaa omalta osaltani mm. sen, kuinka tähän maailman tilanteeseen voimakkaasti herääminen on vaikuttanut kaikilla älyn ja tunteen tasoilla dramaattisesti sen havainnoijaan. Kuinka se on muuttanut ja on edelleen muuttamassa maailmankuvaa, joka ilmenee kasvukipuilun tavoin. Kaikki voimakkaat sanankäytöt ja tehokeinot ovat sen ahdistuksen ja suuttumuksen symboleita, jotka väistämättä seuraavat ennen näkemättömän julmien, sairaiden ja sekä ympäristöä että ihmiskuntaa halventavien asioiden löytämisestä ja tajuamisesta. Jätän ne muistoksi blogiini, jotta ne voivat osaltaan johdattaa sekä itseäni että lukijoitani lähivuosina seuraavien uusien tilanteiden ja ideoiden olemuksia, sisältöjä ja taustoja selvitettäessä. Sen uuden ajan Renessanssin hahmottamisessa ja luomisessa.

Poliittinen kärkevyytesi on sen sijaan melko vieraannuttavaa. Mielestäni suhtaudut hieman liian kritiikittömästi Lyndon LaRouchen ja muiden amerikkalaisten mielipidevaikuttajien sanomaan. Omat ajatuksesi tuntuvat olevan vain kyseisten auktoriteettien näkemysten toistoa; missä on oma näkemyksesi? Olet kriittinen ajattelija; kuitenkaan et osoita mitään kriittisyyttä noita salaliittoteorioita kohtaan, vaikka ne näin äkkiseltään vaikuttavat melko epäuskottavilta väittämiltä.

Länsivaltojen suhteen ei todellakaan pidä olla sinisilmäinen ja on selvää, että kaiken kauniin retoriikan takan on salaisia poliittisia ohjelmia, joita peitellään yleisöltä. On myös varmaa, että valtamedia seuraa samoja uutislähteitä ja vallitsevasta todellisuudesta on aina esillä vain muutama virallinen selitys, joita ei ole poliittisesti korrektia epäillä. Hyvin harvaa rivikansalaista edes kiinnostaa kyseenalaistaa virallisia totuuksia. Arvostan sinua siitä, että uskallat kyseenalaistaa asiat.

Poliittinen kärkevyyteni on vieraannuttavaa "vain" siitä syystä, että nuo itse asiat ovat niin dramaattisia. Niiden näkeminen johtaa helposti vastareaktioon ja hylkimiseen tilanteen / asian ymmärtämisessä. Tässä maailman tilanteessa on syytä olla valveutunut, vaikka sen takia joutuu kohtaamaan myös vieraannuttavan kamalia asioita. Jopa sellaisia asioita, joita on aluksi vaikea uskoa todeksi. Silmien ummistaminen niiltä ei ole oikea ratkaisu, koska monet niistä tulevat tavalla tai toisella vaikuttamaan lähivuosina niin paljon joka tapauksessa meihin kaikkiin. Sitä vastoin kaikki kamalimmat ja uskomattomimmatkin asiat on syytä ottaa pöydälle tarkasteluun ja verrata niitä kaikkien muiden asioiden kanssa. Vasta sitten havaitsemme todellisuutta kunnolla ja vasta siitä voimme mennä kunnolla eteen päin luoden oikeasti hyvyyteen perustuvaa maailmaa.

Olen täysin tietoinen siitä, että alkuperäiset lukijani ovat olleet hämillään tästä viime kuukausien kirjoitteluvaiheestani. Se on kuitenkin vain yksi vaihe, joka johtaa taas uuteen vaiheeseen ja se voi olla erittäin paljon erilainen kuin edellinen. Asioita on paljon jäljellä, joista en ole maininnut ja jotka itsellenikin ovat vielä hämärän peitossa. Niiden läpikäyminen on osa omaa henkisen kasvun prosessiani ja te lukijani olette nähneet siitä vain pienen osan. On siis turha kuvitella liikaa lopullisia johtopäätöksiä tästä kirjoittelustani, koska tulen tuomaan esille vielä paljon monenlaisia asioita, jotka tämä maailman tilanne ja oma valveutuneisuuteen kunnolla heräämiseni on paljastanut ja edelleen paljastaa. Turha on kuvitella, että voisin tuoda kaiken oleellisen esille parissa kuukaudessa tai edes parissa vuodessa, kun kyse on oikeasti jopa elämän mittaisesta prosessista. Asioita on myös olemassa niin paljon, että yksi ihminen ei voi kaikkea käydä läpi lähimainkaan. Se on silti nyt havaittu, että tämä blogin pitäminen on minulle osa kokonaista elämän uraa, mutta vain yksi kuvajainen monista symbolisoimaan omaa alati kehittyvää persoonaani.

Tuo vaikutelma liiasta kritiikittömyydestäni johtuu siis em. keskeneräisyydestä ko. prosessissa ja mm. seuraavistakin asioista: En ole ennen viime elokuuta ollut poliittisesti aktiivinen, josta johtuen moni asia on ollut minulle uutta ja sen takia olen joutunut opettelemaan asioita nopeaan tahtiin samalla juosten. Juosta on täytynyt, koska olen halunnut tuoda näitä asioita esille voimakkaasti junttaamalla huolimatta niihin liittyvistä keskeneräisyyksistä ja oppimisen alkuvaiheesta. Oppimisen alkuvahe on toisaalta minun tapauksessani tuoreiden näkemysten alkulähde, koska minulla ei ole taakkaa vanhoillisista poliittisista peleistä ja näkemyksistä. En esim. halua ajatella politiikkaa niin lukkiutuneesti akselilla vasemmisto vs. oikeisto kuin on ollut tapana. Olen havainnut, että sellainen vastakkainasettelu on paljolti juuri tämän NWO -eliitin luomaa harhaa, koska he ovat pelanneet pelejään kummankin taustoilla: Esim. molemmissa maailmansodissa he rahoittivat ja tukivat sotien kumpaakin osapuolta ja siinä mielessä esim. fasistit vs. kommunistit olivat siten vain saman pelin eri nappuloita.

Tästä poliittisesta aktiivisuudestani huolimatta en ajattele poliitikon uraa (Heh heh, nyt voittekin huokaista helpotuksesta), vaan koen urani edelleen nimenomaan maisema-arkkitehtuurin ja ympäristön parissa keskittymällä kauneuden ja hyvyyden luomiseen sitä kautta. Joka tapauksessa: Kun aloin tutkimaan näitä asioita ja tilanteita viime elokuussa, niin havaitsin heti niiden tärkeyden olevan niin suuren, että koin pakottavaa tarvetta tiedottaa niitä joka tapauksessa ko. tavalla. Asiat ja tilanteet ovat tunnetusti edenneet niin runsaina ja dramaattisina, että syvälliset analyysit ja kritiikki ovat olleet pakotetusti ajoittain sivuosassa. Hienosäätöä ja virheiden korjaamista on mahdollista tehdä myöhemminkin, kun niitä vajavaisuuksia ei mielestäni ole edes niin paljon.

Siinä lukija on kuitenkin hakoteillä, kun hän ei tunnu löytävän omia ajatuksiani näistä kirjoituksistani. Se kertoo minulle siitä, että lukija ei ole tutustunut lähimainkaan kunnolla esille tuomiini asioihin ja tapaani kertoa niistä. Omat ajatukseni tulevat esille esim. siinä, miten olen valinnut esille otettavat asiat ja miten olen asettanut niitä mm. vaihtoehtomedian ja valtavirtamedian väliseen vertailuun. Toki monet kirjoitukseni sisältävät myös suoria omia mielipiteitäni, mutta hajamieliseltä ja huolimattomalta lukijalta (Etenkin sellaiselta, joka pitkän lukutauon jälkeen yrittää tutustua jälkikäteen kaikkeen viimeisen puolen vuoden aikana kirjoittamaani) ne voivat jäädä helposti huomaamatta ja epäselviksi.

Omat mielipiteeni ovat myös olleet paljon samoja kuin esilletuoduissa asíoissa ilmenee, mutta en ole joka kerta erikseen siitä maininnut, että se on oma mielipiteeni ja millä tavalla se on oma mielipiteeni. Muutenkaan tässä blogissa en pureskele teille valmiiksi kaikkea, vaan lukijan on myös ITSE otettava asioista selvää ja ITSE kuljettava viimeinen maili ymmärrykseen. Silloin myös kirjoittamani asiat aukeavat paremmin. Valitettavasti tämä kirjoitteluni ei ole suunnattu sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole syystä tai toisesta kunnon otetta perinpohjaiseen ja analyyttiseen tutkimiseen. Se tässä maailman tilanteessa on kuitenkin oleellista, että jokainen tekee myös itse työtä valveutuneisuutensa eteen. Maailma muuttuu paremmaksi jokaisen omista aivoista ja sielusta käsin ja siihen on avaimet vain omalla itsellä, koska kukaan muu ei tule tekemään ajatustyötä oman itsensä puolesta. Ei todellakaan kannata jäädä siksi ohjailtavaksi lampaaksi, jollaisena nämä NWO -aktivistit kuvailevat henkilöä, joka ei jaksa / osaa / halua itse ajatella tilanteen syvyyttä ja kehittyä valveutuneeksi.

Lyndon LaRouchen ja muiden noiden auktoriteettien näkemysten toisto on siis harkittua siten, että tuon niitä asioita esille vain, jos olen riittävästi samaa mieltä niiden kanssa. Toisaalta olen halunnut myös tarkoituksella provosoida, jotta joidenkin asioiden ydin olisi osoittelevammin havainnollistettu. On huomattava sekin, että jokaisesta yksityiskohdasta ei tarvitse olla täysin samaa mieltä havaitakseen yli puolen olevan silti joka tapauksessa esim. Lyndon LaRouchen ajatuksista täysin validia ja tosiasioihin perustuvaa kritiikkiä. Se, että niin suuri osa sellaisesta kritiikistä on niin paljon vastaan yleistä konsensusta ja virallista "totuutta" kertoo juuri tästä ajastamme erittäin kristallin kirkkaasti paljon oleellista; valo ja varjo muodostavat täydemmän kuvan.

Yhtäältä maailmassamme on todella noita hämäriä ja jopa rikollisella tavalla ihmiskunnan ja ympäristön vastaisia poliittisia ohjelmia, joita peitellään yleisöltä. Toisaalta juuri siksi niiden peittelijät erilaisilla tavoilla ja eri perustein pyrkivät mustamaalaamaan ja syrjäyttämään näiden ohjelmien paljastajia. Siksi esim. Lyndon LaRouchelle on muodostunut "epäilyttävän aktivistin" leima. Siinä kuitenkin tehdään juuri se virhepäätelmä, joka liian usein toistuu ko. tilanteessa; Ko. leima on nimenomaan hämäriä ja rikollisia agendoja hautovien eliittiporukoiden luoma illuusio omaksi turvakilvekseen ja sillä ei ole mitään - hyvin vähän tekemistä tosiasioiden kanssa. Puhdasta mustamaalaamista ja negatiivista propagandasotaa siis on siinä ilmassa.

Niinpä liian ennakkoluuloinen suhtautuminen näiden virallisten totuuksien näkökulmasta katsoen vaikkapa Lyndon LaRoucheen tai Alex Jonesiin ja Suomessa esim. Antifasistisen Komitean kirjoituksiin on myös vaarallista tyhmyyttä ja välinpitämättömyyttä. Eli vajoamista liiaksi siihen viralliseen konsensukseen ja poliittiseen korrektiuteen. Kriittinen toki heidänkin sanomaansa kannattaa olla ja niiden sanomien kaikkien puolien selvittämisessä on paljon tekemistä eivätkä nekään selviä hetkessä omassa kirjoittelussanikaan. Maailma voi myös muuttua tässä tilanteessa nopeammin kuin jonkun yksittäisen tilanteen ja asian ymmärtämiseen on aikaa.

On selvää, että omienkin ajatusteni selvittäminen on edelleen kesken näissä asioissa ja ei ole tiedossa, kuinka pitkälle selvitykseni vielä etenee. Keskenhän kaikki tässä maailmassa kuitenkin jää. Ja kuten sanoin, niin kriittisyyteni noita "salaliittoteorioita" (Enäähän ne eivät ole niinkään edes salaisia) on jäänyt ajoittain asioiden tiedottamisen ja esilletuomisen varjoon. Mielessäni on kuitenkin ollut jo pitkään paljon asioita, joita olen myös kritiikkimielessä halunnut kertoa näistä vaihtoehtomedian sisällöistä ja henkilöistä. En ole kuitenkaan vielä joko ehtinyt tuoda niitä kaikkia esille tai halunnut kajota moniin niihin oman ajatteluprosessin ollessa sen verran kesken niiden suhteen. Esille tuomiani asioita on silti syytä tarkastella merkittävinä vaihtoehtoina, joista voi olla hyvinkin tärkeitä reittejä paremman maailman ymmärtämiseen ja luomiseen. Tässä on muistettava, että monet näistä vaihtoehtomedian tarjoamista asioista ovat todella niin radikaalisti aikaisemmasta normimaailmankuvasta poikkeavia, että niiden sulattelussa ja yhdistämisessä muihin asioihin joutuu myös käyttämään aikaa ja vaivaa.

Nämä asiat ja tilanteet paljastavat omalta osaltaan uudenlaisia näkökulmia ja skenarioita myös oman alani asioiden tarkastelussa ja kehittämisessä, koska kaikki ympäristön suunnittelu on aina myös sen verran yhteiskunnallista ja sitä kautta poliittista, mihin taloudenkin kaikki koukerot myös vaikuttavat. Bloggaamiseni seuraavassa vaiheessa alankin ottamaan näitä maailman taloudellispoliittisia asioita taustoiksi ja lähtökohdiksi siinä, kun alan ottamaan oman alani ja kiinnostuksen kohteideni asioita taas aikaisempaa enemmän esille. Toivon kykeneväni tuomaan siinä etenkin ympäristönsuunnittelun sisällöllisiä, taiteellisia ja esteettisiä ominaisuuksia esille nimenomaan tämän maailman kriisin paljastamista taustoista ponnistaen, jotta siihen kriisiin tulisi muutos kohti parempaa. Jotta pystyisin omalta osaltani tuottamaan sitä vastalääkettä paljastuneiden olosuhteiden rumuuteen ja sairauteen. Raaka-ainetta uuteen Renessanssiin sekä ympäristön että ihmiskunnan hyväksi.

Voi kuulostaa hurjan mahtailevalta, mutta tässä maailman tilanteessa meidän jokaisen pitää olla hyvin mahtailevalla tavalla hyvyyden puolella, jotta voisimme voittaa pahuuden. Hyvyyden olisi parasta olla mahdollisimman kirjavaa ja synteettisesti uuden ajan elämään kudostettavaa, jotta se olisi mahdollisimman kaikenkattavaa. Paljon erilaisia ihmisiä ja monenlaisia sieluja siis tarvitaan nyt talkoisiin. Valitettavasti jo nyt on hyvin selvää, että talkoista tulee useita sukupolvia kestävä työ ja heti alkuun joudumme nykyistä vielä paljon pahempaan jamaan, joka voi kestää useita vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Niin paljon näitä hämäriä ja rikollisia agendoja on maailmassa estämässä ihmiskuntaa ja ympäristöä edesauttavia tekoja ja ideoita. Suomi ei todellakaan ole niistä ulkona.

Kuitenkin tuollaisten kaikenkattavien salaliittoteorioiden suhteen pitäisi olla varovainen. Ne vetävät helposti mukaansa ja hämärtävät ajattelun. Tuntuu, että jokainen maailman uutinen liittyy jotenkin salaiseen suunnitelmaan. Tuntuu, että maailman tapahtumille äkkiä löytyy jokin rakenne ja ennustettavuus. Ehkäpä noiden teorioiden kiehtovuus on siinä, että ne antavat jonkin mahdollisuuden pysäyttää väärä kehitys - pysäyttämällä salaliitto.

Luulenpa, että maailma ei ole näin yksinkertainen ja että ongelmat ovat vaikeampia kuin fasistisen brittiläisen imperiumin kaltainen salaliittoteoria antaa ymmärtää. Uskon, että valta on maailmassa pirstoutunut lukemattomiin erillisiin voimapesäkkeisiin, joista monet ovat näkymättömiä. Nämä valtatahot kilpailevat ja liittoutuvat keskenään aina vaihtuvien tilanteiden mukaisesti. Kaikilla näillä on omat tarkoitusperänsä, jotka ovat hyvin lyhytjännitteisiä. En usko, että koskaan voi olla olemassa niin hyvin organisoitua ja johdettua tahoa, joka kykenisi senkaltaiseen salaliittoon, josta kirjoitat. Kehitys on sattumanvaraista, eikä tapahtumien syy-seuraussuhteita kykene täydellisesti hahmottamaan kukaan.

Kaikenkattavat "salaliittoteoriat" ovat omiaan tietenkin yksinkertaistamaan, mutta siten myös selventämään tätä maailmassa vellovaa vyyhtiä. On tietenkin harhaluuloa kuvitella teorian sisältävän kaiken symmetrisesti. Olen itse jo niin paljon elämänkokemusta ja viisautta omaava, että en mene sellaisiin totalitaristisiin ansoihin. Ainoa vaara tällä erää on itselleni ollut se, että näiden asioiden parissa vellominen aiheuttaa helposti masennusta ja synkkiä ajatuksia. Lisäksi ne vievät helposti aikaa liikaa pois oleellisemmilta hyvyyttä ja parannusta luovilta asioilta ja teoilta.

Rakenne ja ennustettavuus näissä asioissa on olemassa kuitenkin enemmän kuin se poliittisesti korrekti konsensus antaa ymmärtää. Tilanne on nähdäkseni se, että mahdollisia tulevaisuuden vaihtoehtoja on useita riipuen siitä, mikä tulee olemaan tilanne näitä hämäriä ja rikollisia agendoja luovien tahojen ja rivikansalaisten käyttäytymisten välillä. Siinä on paljon yllätyksellisyyttä. Monet havaitsemani asiat ovat silti tarkan tutkimisen jälkeen osoittautuneet hyvin ymmärrettävällä tavalla loogisiksi ja historiasta nykyisyyden kautta tulevaisuuteen asti ilmeneviksi rakenteellisiksi ja ideologisiksi skenarioiksi. Väärä kehitys on niistä löydettävissä sen verran hyvin kaikesta epämääräisestä ja yllätyksellisyydestä huolimatta, että se luo pohjaa sen vastustamiselle ja uuden väylän löytämiselle kohti parempaa eli uutta Renessanssia. Siksikin näitä asioita on esim. pyritty piilottelemaan valtavirtamediassa, koska tämä oligarkkieliitti tietää sen verran ihmisen psykologiasta.

Asioihin täytyy vain paneutua hyvin tarkkaan ja perinpohjin ilman "virallisen totuuden" ehdollistamia ennakkoluuloja. Vasta sitten voi kyetä näkemään yhteneväisyyksiä asioiden välillä ja yksityiskohtia, joita virallinen totuus kieltää juuri turvatakseen selustaansa. Tapahtumien syy- ja seuraussuhteilla on siis selvästi enemmän yhtenäistä juonta kuin annetaan ymmärtää. Se on helppo huomata, kun esim. tutkii minkälaisissa porukoissa ja minkälaisten asioiden tiimoilta maailman johtajamme ja monet muut talouspoliittiset vaikuttajat tykkäävät salaisesti kokoontua; Bilderberg -ryhmä, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations jne. Lisäksi viime aikoina monet näistä vaikuttajista ovat alkaneet itse käyttämään ja tuomaan esille näitä termejä, kuten juuri NWO eli New World Order, Uusi maailman järjestys. Näin ovat todistetusti tehneet viime aikoina mm. Henry Kissinger, Gordon Brown, Financial Times -lehti, peitellymmin Barack Obama ("New Global Citizenship") ja alunperin 1990 -luvun alussa George H. W. Bush.

Hyvin yhtenäiseltä ja koko maapalloa koskevilta nämä lausunnot todellakin vaikuttavat ja siten on typerää piilottaa päätään pensaaseen niiden suhteen ja uskotella itselleen mm. tätä vääristävää mantraa: "Kaikilla näillä on omat tarkoitusperänsä, jotka ovat hyvin lyhytjännitteisiä. En usko, että koskaan voi olla olemassa niin hyvin organisoitua ja johdettua tahoa, joka kykenisi senkaltaiseen salaliittoon, josta kirjoitat. Kehitys on sattumanvaraista, eikä tapahtumien syy-seuraussuhteita kykene täydellisesti hahmottamaan kukaan". Se tosin on toivon pilkahdus, että tuollaista epämääräisyyttä olisi riittävästi, koska se olisi osaltaan tuollaisten globaalien agendojen este ja vastavoima. Ehkä nämä NWO -porukat ovatkin laskeneet suunnitelmansa väärin siinä mielessä ja heidän projektinsa menisi mönkään jo pelkästään sen takia. Ihmisluonteen aiheuttamat rajoitteet tulisivat sellaisten suunnitelmien tielle ennemmin tai myöhemmin. Ihmistä ei voi loputtomasti johtaa harhaan, mutta toisaalta monet juutalaisetkin uskoivat kuvausten perusteella vielä keskitysleirien porteilta sisään jouduttuaankin olevansa "turvassa" tai ainakaan eivät uskoneet joutuvansa kaasutetuiksi / ammutuiksi / lääketieteellisiin satanistikokeisiin.

Paljon vaarallisempaa on erilaisten valtatahojen keskinäinen kilpailu ja esimerkiksi suurteollisuuden lobbaamat poliittiset ohjelmat, joilla vähennetään demokrattisen vallankäytön mahdollisuuksia. Luonnonvarojen ja energian liiallinen kulutus, lukuisat konfliktit, pakolaisongelmat, ilmastonmuutos, ydinjätteet, öljyn loppuminen, energiasodat, sademetsien tuhoaminen... selviä ja varmoja ongelmia löytyy vaikka kuinka. Eikö meidän pitäisi keskittää tarmomme niihin eikä taistella kyseenalaisia salaliittoja vastaan?

Tuossa on kuvattuna juuri näitä NWO -porukoiden aiheuttamia skenaroita ja tilanteita. Esim. suurteollisuuden lobbaamisprojektit demokraattisen vallankäytön vähentämiseksi ovat juuri yksi osa NWO -suunnitelmia, jotta niihin liittyvä korporaatiivinen pankkiiridiktatuuri toteutuisi paremmin. Tarkoituksena on juuri lisätä korporaatioiden avulla yksityisen eliitin valtaa ylitse kansallisvaltioiden ja rivikansalaisten. Myös nuo muut mainitut ongelmat liittyvät hyvin tiiviisti NWO -prosesseihin, koska tämä oligarkkieliitti on pyrkinyt ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon kaiken mahdollisen. Niiden ongelmien ratkomiseen keskitetty tarmo on juuri siksi suurelta osin myös NWO:n vastustamista.

Toki on selvää, että kaikki eivät ole tarkoituksella juuri NWO -projektin puitteissa suunniteltua, mutta ne ovat tavallaan vähintään sivutuotteita. NWO -porukat pyrkivät runnomaan joka tapauksessa läpi omia intressejään palvelevia ratkaisuja moniin noihin ongelmiin (Joista ainakin osa on sitä tarkoitusta varten itse tahallaan aiheutettuja) ja rikollista siinä on silmiinpistävästi juuri se, että ne ratkaisut eivät niinkään palvele rivikansalaista, vaan jopa alistavat, orjuuttavat ja pahimmillaan voivat johtaa sotiin ja jopa kansanmurhiin.

Salaliittoteoriat ovat todellisuutta suurelta osin niin paljon kuin asioita tutkimalla selviää. Maailman tilanteesta vain pieniä palasia sieltä täältä havaitsevalle kokonaisuuksien hahmottaminen ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen on epämääräistä ja hänelle tätä maailman kriisin yhtenäistä luonnetta symbolisesti kuvaava "salaliittoteoria" ei tunnu uskottavalta. Sen sijaan asioita ja tilanteita osana globaaleja ja historiallisia prosesseja tarkkaan tutkivalle "salaliittoteorian" osat ilmenevät selkeämmin ja ymmärrettävämmin maailman kriisin syinä ja seurauksina.

On selvää, että kaikkea ei voida "salaliittoteorian" avulla kertoa ja kuvata, mutta se auttaa hahmottamaan suurimman osan siitä rikollisesta ja pahuutta huokuvasta toiminnasta, joka on pesiytynyt länsimaisen kapitalismin henkiseen ytimeen ja jota siinä ytimessä itse elävä ei helposti itse huomaa ilman perinpohjaista ja säntillistä itse- ja maailmantutkiskelua kyseenalaistaen normimaailmankuvan ja poliittisesti korrektin konsensuksen. Tässä mielessä ihmismielen kontrolloiminen on ollut lasten leikkiä sellaisen eliitin taholta, jolla on ollut suurin osa maailman mediasta hallussaan ja joka on kaapannut niin paljon valtioiden hallintoja sekä kansainvälisiä pankkeja ja korporaatioita mielihalujensa toteuttamiskanaviksi ja apuvälineiksi. Monet tässä systeemissä mukana olevat eivät edes tajua pelaavansa näiden oligarkkieliittiporukoiden pussiin, vaan ovat edelleen kapitalismin ja monetarismin sokaisemassa tilassa yrittämässä pelastaa jo kuollutta erilaisin lumeteoin. Valitettavasti monet käyttävät tilannetta hyväkseen luodakseen pahuutta maailmaan olivat he sitten osa NWO -projektia tai eivät. Ehkä osa kuvittelee tekevänsä myös valheellisesti hyvää. Joka tapauksessa olemme nyt siis kriittisellä vedenjakajalla.

Tällä maailman kriisillä onkin nyt myös se merkittävä piirre, että sen negatiiviset vaikutukset tulevat luonnonvoiman tavoin kyseenalaistamaan ihmisten normimaailmankuvan ja poliittisesti korrektin konsensuksen, koska asiat kehittyvät niin rajusti ja globaalisti huonoon ja yhteiskunnan rakenteita rappioittavaan suuntaan lähitulevaisuudessa. Etenkin, kun nyt näyttää juuri siltä, että kriisin ratkaisuissa ei käytetä ihmiskuntaa palvelevia asioita lähimainkaan riittävästi, vaan NWO -projektille ominaisia (sala)juonia. Lisäksi kriisi on niin valtava, jolloin sitä ei voi kunnolla hallinnoida edes se oligarkkieliitti. Niinpä NWO -projektin ainakin osittaiselta paljastumiselta ei voi lopulta kukaan välttyä. Nämä internetin ja blogien aktivistit osaltaan tietenkin auttavat asiaa.

Nyt on jo sen verran selvää se, että enemmän tai vähemmän helvettiin olemme jo joutuneet. Sen takia olen ajatellutkin päättää tämän kirjoitussarjan "Helvetti vai Renessanssi", koska jatkossa on tähdellistä keskittyä enemmän parantavien ja hyvyyttä luovien asioiden esille tuomiseen. Paljon esille tuotavaa on edelleen näistä negatiivisistakin seikoista ja vaikutuksista, mutta omalta osaltani olen jo saavuttanut sellaisen vaiheen, jossa tunkion tonkiminen pahuuden löytämiseksi ei ole enää niin tähdellistä, jotta sitä vastaan voi käydä. Jatkossa olisikin parempi kirjoitussarjan otsikko vaikkapa "Tie ulos helvetistä kohti uutta Renessanssia". Siispä sitä kohti!

No comments: