Friday, February 19, 2010

Taajama-alueiden lumien poisto ja katupuuston talvehtimisolosuhteetTalven otteen kiristyessä vielä lisää tänä viikonloppuna onkin nyt hyvä ottaa esille lumen auraamisessa - poistamisessa ilmennyt eräs epäkohta kasvillisuuden ja siinä etenkin katupuuston kannalta katsottuna. Etelä-Suomessahan on ollut poikkeuksellisen runsasluminen talvi ja se on aiheuttanut ongelmia lumen auraamisessa ja poistamisessa etenkin kaupunkien alueilla. Katualueilla on haluttu pitää nimenomaan risteys- yms. hyviä näkymälinjoja vaativilla paikoilla lumihanget ja -penkat matalina ja kiireiden mukaan niitä on jopa poistettu kokonaan aika ajoin. Tuossa yllä olevassa kuvassa on juuri tällaista lumien poistamista tehty Hämeenlinnassa Paasikivenkadulla. Kuva on viime sunnuntailta 14.2.2010.

Kuten havaitsemme kuvasta, niin siinä on kapeassa kevyenliikenteen väylän ja ajoradan välissä pylväshaapoja (Populus tremula "Erecta") ja näiden ympäriltä ko. lumet on poistettu. Tästä aiheutuu kuitenkin tämä epäkohta: Puiden juuriston päältä katoaa tärkeä lumisuoja pakkasta ja liiallista routaantumista vastaan! Tänä talvena kovien ja yhtämittaisten pakkasten takia tämäkin on ollut selkeä ongelma, joka voi aiheuttaa puiden elinvoiman heikkenemistä juuristotuhojen takia. Pahimmillaan voi olla seurauksena jopa puiden kuolema. Siksi on mielestäni tärkeää arvioida lumien poistotarvetta ko. kohdilla joko niin, että poistetaan vain osa lumesta tai jätetään lumet jopa kokonaan poistamatta. Lisäksi vastaisuuden varalle huomioituna ei pidä suunnitella sellaista katupuustoa ja katurakennetta niin, että puiden alta ja ympäriltä joudutaan poistamaan lumet jopa kokonaan. Myös ja etenkin taajamissa lumisuoja on tärkeää katupuille, kun ne muutenkin elävät stressaavissa ja rajoitetuissa olosuhteissa.

Olen kohdannut pääkaupunkiseudulla (Espoon Tapiolassa) tänä talvena myös sellaistakin lumien auraamista, että on työnnetty lumia pitkällekin puiston sisälle kevyenliikenteen väylältä oletetun tilanpuutteen ja muka kevään sulamistulvien lieventämisen takia ja ko. kohdalla on puuston alta näin aurattu maa "paljaaksi". Tämäkin voi aiheuttaa liiallista routimista kohdalla ja altistaa kohdan puuston juuristovaurioille. Lisäksi nurmikkokin voi kärsiä. Kovat pakkaset saattavat olla vielä ensi viikonkin jälkeen riesana, joten nyt satavista lumista on säilytettävä puuston juuristojen päällä suoja. Sitten vasta keväämmällä maaliskuun puolivälin tienoilta alkaen voidaan ryhtyä poistamaan lumia ko. paikoilta sulamistulvatilanteiden lieventämiseksi.

Tämä talvi on näin osoittanut sen, kuinka Etelä-Suomessakin on syytä huomioida tarkkaan taajama-alueiden suunnittelussa lumien auraaminen ja kasvillisuuden olosuhteet ko. toiminnan keskellä, jotta sekä lumet voidaan aurata kunnolla että olosuhteet kasvillisuuden hyvinvoinnin kannalta eivät kärsi liikaa lumien auraamisesta ja poistamisesta. Tähän kuuluu myös se ongelma, mistä jo viime talvena toitotin: Lumen auraamisen ongelmia katuviheralueilla kasvillisuuden suhteen tarkasteltuna. Eli kyseessä on aurauslumen ruhjomat pensaat ym. matalat kasvit ja puiden rungot, mikä on ollut tänä talvena ymmärrettävästi viime talvea pahempi ongelma.

No comments: