Saturday, November 06, 2010

Yhdysvaltain kongressivaalien jälkipuintia NWO:n vastaisten voimien vertailuna: Tea Party- vs. LaRouche -liike

Nyt on kulunut muutama päivä Yhdysvaltain kongressivaalista ja on aika vetää tähän yhteen siinä ja sen puitteissa ilmennyttä. Huomio pitää kiinnittää tässä yhteydessä aluksi juuri tähän vaalipäivän kirjoitukseeni (USA:n kansannousu NWO -agendaa vastaan - Osa 9), missä luonnehdin USA:n ekonomispoliittista tilannetta jo monelta kannalta. Tässä täydentävässä yhteenvedossa ilmenee lisää maailman tilanteemme pahuutta ja ratkaisuja pois siitä. Täten kokosin tuohon alle Lyndon LaRouchen ja Alex Jonesin medioista luonnehdinnat ko. vaalista ja sen ympärille liittyvästä. Lopuksi laitoin Helsingin Sanomista juttuja ko. vaaleista, jolloin vertailussa ovat selkeästi valtavirta- ja vaihtoehtomedioiden näkemykset. Ko. Hesarin jutuista poimin loppuun lainauksia sekä itse juttuteksteistä että ko. juttujen lukijakommenteista. Niitä kommentoin lainausten väleillä tuttuun tyyliin omilla näkemyksilläni ja arvioillani.

LaRouche PAC: Videot; Weekly Report, Kesha Rogers: The Mission Before Us, Kesha Rogers Election Night Speech. World In Review -raportit; A B C. While You Were Sleeping -raportit; A B C. Tekstit; No Statistical Pattern, But a Lot of Hate!, Kesha Succeeded, Where Texas Democrats Failed, Miserably! ja Make the "Lame Duck: Session a "Sane Duck" Session, and Tear Rand Paul Apart.

Tiivistettynä LaRouche PAC:n näkemys vaaleista: Ensinnäkin LaRouche -liikkeen omat vaaliehdokkaat Kesha Rogers ja Summer Shields eivät päässeet läpi. Tämä oli jossain määrin odotettavissa, koska ihmiset eivät ole kokonaisuutena heränneet tilanteen ymmärtämiseen vielä niin hyvin ja siten suurin osa ns. puoliheränneiden ihmisten huomiosta meni Tea Party -liikkeen kannattamien vaaliehdokkaiden piiriin.

Näkyvimmin Tea Party- eli teekutsubannerin alla vaaleista läpi Kongressiin pääsi Republikaanien riveissä Rand Paul. LaRouche -liike on jo ehtinyt tuomitsemaan hänet vaaralliseksi huijaukseksi, missä hän ajaa itse asiassa samoja keskuspankkikartellin asioita kansaa vastaan kuin mitä Obama ja hallintonsa. LaRouche -liike on näin ollen kokonaisuudessaankin tuominnut vaalit merkityksettömiksi, koska tämä Tea Party -liikkeen nostama poliittinen uusi tuuli jättää keskeiset ydinkohdat huomiotta ja on siten joutunut eliitin pelinappulaksi tuottamaan itsestään sekä kontrolloidun opposition että vaarallisen käänteispsykologisen poliittisen liikkeen eliitin hyödyksi.

LaRouche -liike tähdentää myös, että Demokraattien kokema vaalitappio oli lähinnä vain protesti heidän (Obaman hallinnon) tekemäänsä politiikkaa kohtaan ja Republikaaneilla ei ole senkään vertaa tarjota mitään tilalle em. ydinasioiden huomiotta jättämisestä johtuen. Vaaleissa siis protestoitiin, mutta ei osattu nähdä korjaavia voimia epäkohtien tilalle ja / tai ne nähtiin klassisesti väärin puoluedynamiikan ja eliitin valtaan joutuneen huijaavan ja hämärtävän Tea Party -liikkeen kautta katsottuna. Tarkempi tilannevertailu alempana Alex Jonesin medioiden jälkeen -->

Infowars: I Don’t Trust the Tea Party, Rand Paul Wins in Kentucky, WSJ: Rand Paul victory ‘sends Fed critic to Senate’, Victories Suggest Wider Appeal of Tea Party; Republicans pick-up seats, Democrats may hold Senate, Rand Paul Victory Speech: “We’ve Come to Take Our Government Back”, Rand Paul Promises To Challenge GOP Establishment, Can Establishment Republicans Tame the Tea Party Fire?, Did Harry Reid Steal Nevada?, The Impotence of Elections, Questions Loom Over Harry Reid Victory as ‘Steal Nevada’ #1 on Google, Alex Jones on RT: “The second American Revolution” ja Election Over, Neocon Republicans Talk War.

Alex Jones Channel: Alex Jones: Harry Reid Takes Over Nevada Election Mafia Style! Bev Harris: Whoever is Controlling The Voting Machines is Ultimately in Power - Alex Jones Tv 1/2: A B. Mancow Muller: Did Harry Reid Really Win Nevada? - Alex Jones Tv 1/2: A B. Bev Harris Returns: Major Election Fraud in Key States! Alex Jones Tv.

Tiivistettynä Alex Jonesin porukoiden näkemys vaaleista: He huomioivat ensinnäkin vaalihuijauksen olemassaolon etenkin liittyen Harry Reidin läpimenoon, mikä on eräs aivan oikea lähtökohta katsoa tätäkin vaalia. Kaikkein merkittävin tämän "leirin" näkemys tilanteesta on kuitenkin Tea Party -ehdokkaiden läpimenon kannattaminen. Em. LaRouche -liikkeeseen verrattuna Alex Jonesin porukat ovat nimittäin päinvastoin juuri Rand Paulin vaalivoittoa ihannoivia ja hänen poliittisten teesiensä takana hehkutellen tähän alla olevaan tyyliin kuin tämä eliitin vastainen kansannousu muka henkilöityisi Rand Pauliin hyvällä tavalla -->

"But the system knows that more than anything, Rand Paul represents an anti-establishment tide." ja "The Tea Party victories by Rand Paul of Kentucky and Marco Rubio of Florida underscored the extent to which Republicans and Democrats alike may have underestimated the power of the Tea Party, a loosely-affiliated, at times ill-defined, coalition of grass-roots libertarians and disaffected Republicans.". Eräs lukijakommentoija osaa pistää kuitenkin moiselle näkemykselle vastaan: "Rand Paul said he was going reduce the deficit by taking money from social security and medicaide. That’s not being a thorn in the elite’s side..That’s just collecting money for the banking cartel.".

Joka tapauksessa tämä on hyvin radikaali ero, kun huomioimme juuri sen, että LaRouche -liike luonnehtii Rand Paulia keskuspankkikartellin kätyriksi ja vaarallisen valheelliseksi patriootiksi sen takia. Huolimatta myös siitä, vaikka Alex Jonesin porukat osoittavat myös sekä epäilyjä itse Tea Party -liikettä kohtaan että vaistoavat vaaraa keskuspankkikartellin taholta kaapata ko. liike valtaansa ja käsikassarakseen yhä pahemmin.

Nyt voimmekin kysyä ja tutkia sitä, miksi tämä hyvin merkittävä näkemysero vallitsee LaRouche -liikkeen ja Alex Jonesin porukoiden välillä? Kumpi on oikeassa ja mitä ko. ero merkitsee? Miksi eliitin vastaisena profiloitunut uusi poliittinen kyky olisikin jopa huippuvaarallinen ja katala konna? Tähän saamme jo alkutuntumaa tuosta kirjoituksestani (USA:n kansannousu NWO -agendaa vastaan - Osa 9), mistä lainaan nämä kohdat tilanteen havainnollistamisen tueksi:

"Mitä havaitsemme erona näiden liikkeiden välillä? (LaRouche -liike vs. Tea Party -liike) --> Käyn lyhyesti tiivistettynä läpi tähän mennessä havaitsemiani johtopäätöksiä: Tea Party -liike on jäänyt pyörimään liikaa toissijaisten oireiden kanssa huolimatta yksittäisistä toteuttamiskelpoisista ideoista ja jättää siten liikaa huomiotta varsinaisen vihollisen eli keskuspankkikartellin ja kulttuuriimme heidän myötävaikutuksellaan istuttaman pahuuden.",

"LaRouche -liike puolestaan on juuri tismalleen oikean vihollisen kurkussa suoraan kiinni eli siinä keskuspankkikartelli on kulttuurimme pahuuden moottori ja ilmentymä, jonka valta pitää eliminoida hyvyyden voimien tieltä. LaRouche -liike on näistä liikkeistä siis ainoa, jolla on taustoiltaan ja vaikutuksiltaan tarkkaan harkitut ja huolellisesti muotoillut työkalut käydä käsiksi juuri tähän ydinongelmaan." ja

"Nuo ns. "vähän sinne päin, muttei riittävästi" -liikkeet (Tea Party -liike) ovat omiaan tässä kuviossa joutumaan kontrolloiduksi oppositioksi, mikä estää ydinongelman ratkaisun loppupeleissä. Tea Party -liike on tästä hyvä esimerkki, kun Sarah Palinin kaltaista äärikonservatiivista keskuspankkikartellin nukkea käytetään hyväksi ko. liikkeen kaappaamiseksi eliitin valtaan ja ohjailuun. Vain puoliksi heränneet kansalaiset on täten helppo huijata mukaan ko. juoneen (Uskovat "vähän sinne päin" -liikkeen olevan riittävä).".

Nyt siis Rand Paul on Sarah Palinin kanssa mukana juonessa johdattaa kansa harhaan keskuspankkikartellin syliin; Tea Party -liike ei ainoastaan muodostu kontrolloiduksi oppositioksi, vaan on vaarassa tulla lopulta täysimittaiseksi eliitin totalitarismia ja uusfeodalismia tukevaksi ääri-ismiksi --> Vrt. fasismi ja kommunismi! Miksi näin olisi?! -->

Vastaus löytyy yllättävänkin helposti siitä, miten nämä eri liikkeet suhtautuvat valtioon ja sen takana häärivään keskuspankkikartellin olemukseen sekä molempien vuorovaikutukseen. Tea Party -liikkeessä ja sen kannattamien poliitikkojen suussa on nimittäin profiloitunut se käsitys, että itse asiassa valtio olisi ollut se pääväärintekijä, kun se on ollut mukana hallintoineen (Kongressi ja Valkoinen talo) keskuspankkikartellin tihutöissä. Siksi heidän mielestään ratkaisuna on oikea valtion roolin kaventaminen sisältäpäin ja siinä sitä pitää muokata muka keskuspankkikartellin toimia ehkäiseväksi ja keskuspankkikartellin suitsiminen tapahtuisi muka sitä kautta valtion sisältä käsin. Sen sijaan LaRouche -liikkeen keskeinen teesi on päinvastoin se, että valtion roolina on ollut keskuspankkikartellin pahoissa kourissa tuhoutuminen parasiittisesti, mikä pitää ratkaista ei valtion roolia pienentämällä ja muokkaamalla sisältä päin, vaan eliminoimalla keskuspankkikartellin rooli ensin ulkoapäin ja sitten palauttaa valtion oikeampi ja vahvempi rooli kansalaisten eduksi.

Nyt tässäkin blogissa monta kertaa toitottamani teesi kuuluukin kysymyksen kautta --> Mikä on ollut tämän keskuspankkikartellin yksi keskeinen tavoite jo kauan!? Se on ollut valtioiden tuhoaminen ja alistaminen keskuspankkikartellin valtaan uusfeodaaliseen tyranniaan yhä pahemmin ja pahemmin. Mitä siis huomaamme tuosta yllä mainitusta analyysistä?! --> Tea Party -liikkeen parissa vellova ko. käsitys toimii salakavalasti juuri sitä keskuspankkikartellin tavoitetta kohti! Niinpä ainoastaan LaRouche -liikkeen teesit näyttäytyvät edelleen kaikkein uskottavimpina ja toimivimpina tätä keskuspankkikartellin pahuutta vastaan!

Ns. puoliheränneet ihmiset vailla ymmärrystä tästä tilanteen keskeisestä kahtiajaosta ja vastakkainasettelusta voidaan näin ollen helposti huijata mukaan käänteispsykologisena operaationa oman tuhonsa edesauttamiseen --> Tea Party -liikkeen ko. salakavala juoni. Samalla siinä Yhdysvalloissa näyttää edelleen toimivan tuo kaksipuoluejärjestelmän ansakin, jossa muka yritetään löytää vastapuolelta ratkaisua toisen puolen tekemään pahuuteen, vaikka molemmat ovat saman keskuspankkikartelli-intressin hallitsemia.

Täällä Suomessa tuota Tea Party- vs. LaRouche -liike -dilemmaa on tarkkailtava keskeisimmin akselilla Perussuomalaiset vs. talousdemokratia. Perussuomalaisten piirissä on samaa vaarallista ja keskuspankkikartellin ydinasiaa piilottelevaa - edesauttavaa pseudopolitiikkaa kuin esim. juuri Rand Pauliin ja Sarah Paliniin henkilöityvässä Tea Party -liikkeessä. Tällaisten käsissä valtiosta voi tulla entistäkin hurjempi käsikassara eliitin mielihalujen toteuttamiselle, koska keskuspankkikartelli jää siinä valtaan piiloon ja valtiot muokkaantumaan tuhoonsa sen parasiittisen ja imperialistisen vallan orkestroimina! Keskuspankkikartellin valta on aina imperialistista ihmisten kustannuksella! Valtiot ovat sille alisteisia!

Katsokaamme tämän ymmärrettyämme Suomen valtavirtamedian sisältöä ko. vaalista ja sen ympärillä vellovasta politiikasta. Voimme täten erottaa selvästi jyvät akanoista sekä journalistien että lukijoiden harhakäsitysten ja valveutuneisuuden asteiden suhteen -->

Hesarin juttuja: Teekutsuliike rynni mutta jäi tavoitteesta, Yhdysvaltain kongressi jakaantuu edustajainhuoneeseen ja senaattiin, Republikaanit nappasivat vallan USA:n edustajainhuoneessa, Kansa puhui Obamaa vastaan ja Obama vaalitappiosta: Minun on tehtävä parempaa työtä.

Juttulainaus: "Teekutsuliike on uusi ilmiö Yhdysvaltain politiikassa. Liikkeen edustajat vastustavat voimakkaasti hallituksen tuhlailevaa politiikkaa ja presidentti Obaman terveydenhuoltouudistusta. Teekutsulaiset pitävät Obamaa sosialistina tai kommunistina.
Demokraattipuolue on pyrkinyt leimaamaan teekutsuliikkeen poliittiseksi ääri-ilmiöksi.
" ---> Tässä kuvastuu ym. analyysini mukaan kaksi asiaa: Peitetään keskuspankkikartellin olemassaolo väittämällä huonon politiikan tekoja valtion syyksi, mitä se ei alkuperäisesti siis ole, vaan nimenomaan keskuspankkikartellilähtöistä. Toisekseen ns. teeskennellään Tea Party -liikettä uhaksi ja vahvistetaan sen avulla tuon kaksipuoluejärjestelmän harhaa väittämällä valheellisesti Demokraattien olevan muka Tea Party -liikettä vastaan ja siten kyseessä olisi muka "vain" puolueiden vastakkainasettelu; oikeasti vasemmisto vs. oikeisto -harha, jossa kummatkin ovat keskuspankkikartellin ohjaamia ytimeltään. Samalla ko. harhan alla piilossa pyritään muuttamaan Tea Party -liike jopa keskuspankkikartellin käsikassaraksi tällaisen lumeretoriikan turvin.


Lukijakommenttilainauksia: "Teekutsuliike on suorastaan klassisen fasistinen liike. Ainakin mikäli fasismi ajatellaan sen laajassa merkityksessä. Saksan äärioikeistolla ja teekutsuliikkeellä on paljon yhteistä. Jo tämä menestys on huolestuttavaa, mikäli liike tästä vielä etenee, ollaan jo vaikeuksissa." ---> Kyllä, em. ymmärrettyämme olemme havaitsemassa ajautuvamme uhkaavasti Toista maailmansotaa edeltäneen ajan kaltaiseen harhaan ja dystopiaan, jossa Saatanaa luullaan pelastajaksi yhä karkeammin ja sitä enemmän mitä enemmän tuho ja vaara uhkaa! On siis vaikeaa erottaa oikea pelastaja väärästä, mutta esim. tällaisen tässä kuvatun peruskuvion opetteleminen vastakkainasettelussa keskuspankkikartelli vs. kansallisvaltiot / kansalaiset auttaa huomattavasti!

"Jos fasismi ajatellaan niin, että kaikki poliittiset vastustajat ovat fasisteja niin epäilemättä on teekutsukin fasistinen. Fasismin klassinen merkitys kuitenkin on, että valtiolle halutaan antaa huomattavasti lisää valtaa kansalaisoikeuksien kustannuksella. Liittovaltiojärjestelyissä fasismi on aina tarkoittanut vallan keskittämistä. Käytännössä fasismihan on sosialismia sillä erolla, että suurliikemiehiä ei teloiteta vaan niistä tehdään valtion palveluksessa olevia monopolisteja. Teekutsuliikkeen ajatus puolestaan on vähentää valtion valtaa ja suurentaa kansalaisoikeuksia. Vallan keskittämisen sijaan halutaan siis hajauttaa valtaa. Eli kyse on siis täsmälleen fasismin vastakohdasta. Erikoista tässä teekutsut on fasismia meemissä on vielä se, että iso osa tunnetuimmista teekutsuliikkeen edustajista on joko naisia tai vähemmistöjen edustajia tai molempia." ---> Tämän lukijan fasismin määritelmä pitää paikkansa keskuspankkikartellin tavoitteiden suhteen (Ko. kartelli käyttää valtiota hyväkseen kasvattaakseen valtaansa valtion kautta toimien; harhakuva valtiosta vaarallisena voimana, kun kartellivoima on taustalla piilossa) ja Tea Party -liikkeen kannattamien poliitikkojen NWO -kätyriys tulee ymmärtää siinä siis näin: Heidän puheissaan esiintyneet valtion roolin vähentämiset kansalaisten hyväksi ovat olleet vain hämäävää poliittista jargonia ja varsinainen agendansa on pelata keskuspankkikartellin hyväksi. Tätä keskuspankkikartelli eli LaRouche -kielellä Brittiläinen imperiumi pyrkii nyt vääntämään kuin viimeistä päivää osana suunnitelmiaan. Niinpä tämän lukijan loppuhavainto menee selkeästi metsään juuri tarjoamani paremman ymmärryksen puitteissa -->

Nuo ns. "valtion palveluksessa olevat monopolistit" eli siis keskuspankkikartellin kätyrit saavat entistäkin suuremman roolin, kun kansalaisia on huijattu valtion roolin vähentämisellä ei heidän, vaan juuri keskuspankkikartellin hyväksi! Kansalaisoikeuksien suurentamisesta puhuminen on suurta hevonpaskaa, kun valtion roolia pienennettäessä annetaan silti keskuspankkikartellin elää ja voida hyvin tekemässä yhä lisää hallaa kansalaisille heidän omien agendojensa hyväksi!

Naiset ja vähemmistöjen edustajat teekutsuliikkeen kärkiniminä ovat tässä oivallisia kansalaisten harhauttajia; eihän tuollainen (söpö Sarah Palin, hellanlettas sentään...) voi muka olla harhaanjohtaja. Tosiasia on kuitenkin juuri se, että mikään kunnollinen poliittinen uudistus ei voi olla mahdollista kansalaisten hyväksi tässä tilanteessa, jos ei ymmärretä keskuspankkikartellin keskeistä roolia tässä pahuudenvyyhdissä sitä ylläpitävänä ja luovana generaattorina ja parasiittisen tuhoavana valtana valtioiden yllä --> Valtio ei ole syyllinen, vaan sitä käyttävä keskuspankkikartelli! Valtiota syyttämällä tällä tavoin virheellisesti saadaan valtio murenemaan yhä enemmän keskuspankkikartellin uusfeodaaliseen tyranniaan!

"Teekutsuliike on täysin republikaanien sisäpiirin hallinnassa. Alunperin se oli kansalaislähtöinen liike, mutta vuosi sitten se alkoi valumaan republikaanivaikuttajien käsiin. Tällä hetkellä kaikkia konservatiiveja, mukaan lukien tea partierssit, koordinoi Karl Rove, Bushin entinen neuvonantaja. Republikaanipuolueessa oli kyllä hetken Obaman valitsemisen jälkeen vallassa kilpaileva ryhmittymä, mutta jo nyt heidät on pelattu täysin ulos. Valtaa pitävät puolueeseen virallisesti liittymättömät järjestöt, joita Rove & co vetävät" ---> Tämän lukijan huomiot ovat aivan oikeita ja hyvin valveutuneita; varmasti hyväntahtoisuutta on teekutsuliikkeessä ollut, mutta ihmisten puolittaisesta heräämisestä ja siten vajaasta ymmärryksestään johtuen liike on ajautunut yhä syvemmin pahuuden likaamaksi ja liikkeen nimissä kuljetettavaa keskuspankkikartellin agendaa on voitu alkaa ujuttamaan eteen päin yhä enemmän.

"Teekutsuihmiset ovat toistuvasti osallistuneet julkisiin keskustelutilaisuuksiin aseistuneina ja uhkaavasti käyttäytyen huutaneet vastustajien puheenvuorojen päälle. Klassista SA-meininkiä 1930-luvun Saksasta. Koko liikkeen taustalla näkyy republikaanien ydinjoukon sokea auktoriteettiusko USA:n armeijaa ja ääriuskonnollisia herätysliikkeitä kohtaan. Kansalaisoikeuksien puolustaminen rajoittuu lähinnä ns. "states rights"-argumenttiin, jossa osavaltioille vaaditaan vapaata oikeutta syrjiä homoja, vääränvärisiä, ei-kristittyjä, latinoja jne." ---> Oivallinen havainto on myös tämä, jossa Republikaanit vs. Demokraatit -puoluedynamiikan sisällöllinen operaatio keskuspankkikartellin hyväksi on havaittavissa karkeasti seuraavasti valtavirtamedian ehdollistamana ja viljelemänä: Republikaanit vetoavat äärikonservatiivisiin mielipiteisiin ja Demokraatit liberaaleihin mielipiteisiin, jolloin henkinen sisällöllinen vastakkainasettelu ylläpitää kaksipuolue- eli oikeisto vs. vasemmisto -harhaa peittääkseen keskuspankkikartellin roolin. Tea Party -liike toimi siis oivallisena liian vähän heränneen kansan vihan kanavoijana ja varaventtiilinä Republikaanien vaalivoitoksi, missä huomio siirrettiin pois keskuspankkikartellista kaksipuoluedynamiikan valheelliseen ja hämäävään vastakkainasetteluun. Tämän lisäksi Tea Party -liikkeen taustalla on siis myös oma valtiota rapauttavan agendan käsikassarajuoni.

"Ilmeisesti yhdysvaltalaisten poliittinen muisti on alle kaksi vuotta. Kun taloudessa ei tapahtunut ihmeparantumista yhdessä yössä Obaman valtaantulon jälkeen, kouluttamaton, huuhaa-median aivopesemä väestö äänesti juuri niitä, jotka sopan alunperin keittivätkin... Malttamaton työväestö on vihainen rötösherroille ja äänestää - rötösherroja." ---> Seurauksena on siis ollut tämän lukijan esittämän mukainen suuri vahinko; Republikaanien riveissä odotelleet uudet valitut kongressijäsenet pääsevät jatkamaan keskuspankkikartellin teesien ja agendojen mukaisia "töitä".

"Olisikohan kyse myös siitä, että Obama ei pyrkinyt lainkaan rankaisemaan Wall Streetin rötösherroja, vaan päinvastoin syyti näille satoja miljardeja veronmaksajien rahaa ja palkkasi vielä kaupan päälle näitä virkakoneistonsa johtopaikoille?" ---> Näin juuri tapahtui riippumatta puoluetaustasta, vaikka nyt vaaleissa tätä syytä on pyritty vierittämään nimenomaan hallinneen puolueen Demokraattien ja valtion päälle harhauttavana juonena sekä lumepuoluedynamiikan että väärin ymmärtävän Tea Party -liikkeen mukaisesti, jotta keskuspankkikartellin ydinrooli peittyisi.

"Mitä ja ketä tarkoitat? Ja elvytys kyllä nimenomaisesti pelasti USA:n ja samalla koko euroopan talouden täydeltä katastrofilta." ---> Tämä lukija kommentoi tuota edellistä lukijakommenttia ja näin osoittaa olevansa niitä täydellisesti nukkuvia oikeasta tilanteesta ymmärtämättömiä lampaita, jotka uskovat siihen harhaluuloon, että vain valtavirtamediassa ja koulukirjoissa sanottu on ollut totta ja että siihen verrattuna muu on harhaa ja huuhaata. He ovat opetelleet orwellilaisen propagandatiedon, mutta antaneet siten aivonsa pestäväksi pois ymmärtämästä todellista tilannetta!

Elvytys ei ole pelastanut mitään muuta kuin hetkellisenä lumeena keskuspankkikartellin monetaristisen systeemin kasinopelin (Velkapyramidiponzihuijaus). Samalla kuitenkin reaalitalous ei ole ollut pelastettavana, vaan jatkuvasti yhä enemmän rapautuvana eli syvenevässä lamassa. Rahan syntymekanismin (Ennen kuin euro / dollari voidaan kuluttaa, se täytyy lainata korolla tietenkin. Ja korot maksetaan vain joko omasta tai toisen ottamasta velasta) ja sen seurassa olevan johdannaiskusetuksen takia tämä ristiriita on jatkanut kasvuaan koko ajan ja sen takia syntyvän lopullisen systeemituhon aika on tullut koko ajan lähemmäksi. Velkapyramidiponzipeliä on täysin mahdotonta jatkaa siten, etteikö samalla tuhoaisi reaalitaloutta ja siten kansallisvaltioita radikaalisti sen alta!

Tämä on ymmärrettävä täydellisesti ja sen puitteissa tässäkin kirjoituksessa kuvattu poliittinen peli tulee havaita ja ymmärtää! Sen takia keskuspankkikartellin toimet ovat mitä ovat --> Tehdä velkapyramidiponzihuijauksen avulla sekä ennen näkemätöntä vallan ja resurssien keskittämistä itselleen että tuhota vastavoimat eli kansallisvaltiot ja kansalaisten kansannousut tämän agendansa tieltä!

"Ensimmäisen presidenttikauden välivaalit ovat presidenteille aina vaikeat. Lisäksi Obama peri edeltäjältään George W. Bushilta kauhean sotkun. Kun Obama astui virkaan, Yhdysvaltojen talous oli vapaassa pudotuksessa. Nyt talous on tasaantunut, vaikka nousu on ollut toivottua hitaampaa." ---> Obama peri kauhean sotkun jatkaakseen sitä aluksi salaa muka "Yes We Can" -tyylisen toivon ja elpymisen muodossa myytynä katalana harhautusjuonena. Talous on edelleen vapaassa pudotuksessa talousjärjestelmän äärimmäisenä rakenteellisena vikana velkapyramidiponzipelin takia ja ainoa "nousu" on siten ollut virtuaalinen eliitin monetaristinen kasinopeli koko systeemiä yhä enemmän vahingoittaen!

Juttulainaus: "Silti Obaman suosio on romahtanut. Obama on tehnyt ensimmäisten presidenttivuosiensa aikana isompia asioita kuin moni presidentti koko kaudellaan. Terveydenhuollon uudistus oli ponnistus, joka eurooppalaisen silmin paransi Yhdysvaltojen vähäosaisten asemaa merkittävästi. Yhdysvaltalaiset ovat kuitenkin vastustaneet lakia, joka heidän silmissään on valtion hyysäämistä. Myös kallis talouden elvytyspaketti on alkanut hirvittää amerikkalaisia. Obama tekee liikaa, ihmiset sanovat.

Obama nousi presidentiksi lupaamalla muutosta. Sitä hän on yhdysvaltalaisille antanut, mutta maa ei ollutkaan muutokseen valmis.
" ---> Barack Obama on tehnyt erittäin isoja asioita keskuspankkikartellin agendojen turvaamiseksi ja edistämiseksi meidän kansalaisten kustannuksella ja vaikutukset tulevat olemaan todellakin globaaleja! Terveydenhuoltouudistuksessa vähäosaisten tilanteen parantuminen on ollut lumetta, missä tuo "valtion hyysääminen" käsitetään taas yllä tarjoamani ymmärryksen mukaan virheellisesti valtion syynä, vaikka ydinpointti siinäkin on keskuspankkikartellilähtöisyys!


Terveydenhuoltouudistus on tähdännyt täten ns. "kustannustehokkuuteen" eväämällä kansalaisilta terveyspalveluja "hallitusti". Hämäävästi se juoni on tehnyt tämän juuri niin, että tätä kiristettyä terveydenhuoltoa ollaan levittämässä laajemmin kansalaisten nieltäväksi; vaaditaan kalliita vakuutusmaksuja ja saadaan vastineeksi samalla yhä vähemmän terveyspalveluja koko skaalalla --> Väestönvähennys- ja eugeniikka-agendat!

Ekonomisia parannuksia Obama ei ole tehnyt ollenkaan, vaan hänen hallintonsa on keskittynyt pahentamaan tilannetta entisestään kuvatuilla harhautustavoilla ja siksi FED teki tällä viikolla uuden päätöksen jatkaa tuhoisaa "elvytystointaan" ilmoittamalla biljoonien dollarien suuruisesta "elvytyspaketista"; ns. Quantitative Easing 2 eli QE2.

Lukijakommenttilainauksia: " "Obama peri GW Bushilta..." Kuinka kauan tähän aiotaan vielä vedota?" ---> Tähän vedotaan niin kauan kuin kansalaisten parissa on riittävästi huijattavia tilanteesta ymmärtämättömiä nukkuvia - puolinukkuvia lampaita, jotka nielevät tuon hevonpaskan!

"Obama on saanut hidastettua talouden syöksykierrettä, mutta vaaditaan paljon enemmän aikaa ennenkuin talous lähtee jälleen kunnon nousuun. Luulisi konservatiivienkin tajuavan sen tosiasian. En usko, että konservatiivitkaan saavat mitään aikaiseksi muuta kuin sekaannusta ja jarruttelua." ---> Ei Obama ole saanut aikaa mitään todellista hidastusta talouden syöksykierteeseen, vaan nyt ollaan rakennettu vain uutta velkapyramidiponzikuplaa entisen päälle kuin se muka peittäisi alla vellovan rakenteellisen tuhon ja sitä ei siksi muka tarvitsisi enää katsella; klassinen ongelmien maton alle lakaisu -virhe. Se vain aiheuttaa uuden entistäkin pahemman tuhoreaktiosarjan ennen pitkää kuvatuilla tavoilla ja se kohta ei ole enää kaukana! Totta on kuitenkin se, että nuo konservatiivit (Tea Party -liike) vailla ymmärrystä todellisesta tilanteesta ym. tavalla saavat aikaan vain lisää tuhoa!

"Jokaisen luulisi ymmärtävän, että kun maan asiat/talous, ovat syystä tai toisesta menneet jo kauan huonosti, niin niitä ei myöskään korjata hetkessä. Vie oman aikansa ennen kuin parannukset edes alkavat näkyä, vaikka niin on jo tapahtunut. Kaiken parantumisen suhteen se pätee.Mielestäni amerikkalaiset ovat saaneet Obamasta hyvän presidentin, vaikka alkuun minäkin epäilin, kuinka siinä käy? Obama on kuitenkin saanut jo nyt lupaamansa muutoksen alkuun." ---> On totta, että jo kauan asioiden mentyä kohti tuhoa, on virhe odotella mitään nopeaa muutosta parempaan. Barack Obaman kaudella ei ole kuitenkaan tehty ollenkaan todellisia parannuksia talouden tilaan, vaan koko systeemiä on entisestäänkin tuhottu ja vieritetty kohti ratkaisevaa täysromahdusta!

"Yhdysvalloissa on kaksi lähes samanlaista puoluetta. Äänestäjäkunta liikkuu vapaasti niiden välillä ja laajasti. Eroja ei ole nimeksikään. Ulkopolitiikassa ei ollenkaan ja sisäpolitiikassakin suurennuslasilla etsittäviä. Sieltä ei siis löydy vastapuolta. Ja se on heille erinomaisen suuri etu. Välillä republikaanit ova Demokraatteja demokraattisempia ja toisena kertana taas toisin päin. Vaalipäivinä saattaa ulkopuoliselta satunnaiselta tarkkailijalta tuntua siltä että jotakin eroakin olisi. Harha." ---> Juuri näin; tämä lukija ymmärtää sen, että molemmat puolueet ovat merkityksettömästi eroavaisia toisistaan loppupeleissä. Mutta ymmärtääkö hän sen, että molempien takana vaikuttaa sama keskuspankkikartelli-intressi, josta johtuen ko. eroja ei oikeasti juurikaan löydetä ja että poliittinen peli on keskittynyt siten tähdellisimmin vain keskuspankkikartellin agendojen turvaamiseen ja edistämiseen meidän kansalaisten kustannuksella...?

Olemme päässeet näin tämän arvioni loppuun ja mitä voimmekaan siis sanoa loppupäätelmänä näistä eliitin vastaisista voimista!? Huomaamme siis sen, että Alex Jonesin porukat ovat joko nielleet ansan hyväuskoisina hölmöinä tai ovat olleet mukana sen asettamisessa tarkoituksellisina pahuusagentteina ja nyt myyvät sitä Rand Paulin avulla...

Joka tapauksessa olen nyt hyvin pettynyt Alex Jonesin porukoiden antiin, koska itse olen alkanut ymmärtämään näitä asioita vain kahdessa vuodessa nähtävästi paremmin kuin Alex, vaikka hän on ollut "kehissä" mukana jo 15 vuotta. Miten voi joku siis olla niin "vähän" oppinut niin pitkässä ajassa? Onko Alex täten paljastunut tämän vaalitilanteen avulla siksi disinformaatioagentiksi kuin miksi häntä on syytetty? Tätä täytyy vielä tarkkailla lisää jo siitäkin syystä, kun tämä uusi valittu Kongressi aloittaa vasta tammikuussa. Sitä ennenkin paljon ehtinee vielä tapahtua ja mm. Rand Paulin oikeat teot näkee vasta ensi vuodesta alkaen...

Alexin hyväksi on tosin mainittava myös se, että hän lienee sen verran tuollaisen konservatiivisen amerikkalaistyylisen patriotismin sisällä syntyperänsä ja kasvatuksensa takia, että se voi haitata merkittävästi hänen ja porukkansa havainnointia tuosta kuvatusta oikeasta tilanteesta. Sinänsä ei siis olisi kyse tarkoituksellisesta keskuspankkikartellin kätyriydestä ja disinformaatioagenttiudesta. Kuitenkin pääpointtina loistaa juuri se, että Lyndon LaRouchen teesien ja näkemysten voima ilmenee muita parempana yhä edelleen, jonka johdosta katson LaRouche -liikkeen edelleen ylivoimaisesti parhaimmaksi vastavoimaksi keskuspankkikartellin pahuudelle (Etenkin Yhdysvaltojen suhteen), vaikkei sekään täydellinen ole!

Omasta tutkimisestani ja havainnoinnistani tällä maailman tilan areenalla voin sanoa ainakin sen, että tällä tavalla etäältä Suomesta ja aikaisemmasta poliittisesta kokemattomuudestani nähden näkee monta asiaa paljon paremmin kuin vaikkapa juuri tuolta Yhdysvaltojen sisältä kaaoksen keskeltä. Siinä yksi syy, miksi katson oppineeni myös muidenkin asioiden suhteen erittäin paljon --> Osaan asettaa itseni jo varsin hyvin etäälle myös siitä valtavirtamedian syytämästä harhauttavasta propagandasta, joka on ollut omiaan aivopesemään myös minua aikaisemmin, ennen kuin aloitin tämän poliittisen aktivismini ja maailman havainnoinnin prosessina kohti hyvää ja rakentavaa valaistumista!

No comments: